Item where specialization "pedagógia" and date of item 1986

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Number of items: 64.

Bernáth, Csaba (1986) A hivatásos állomány csoportjainak néhány szociál-pszichológiai jellemzője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipai, Jánosné (1986) A tanulók tanáraikkal szembeni elvarásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darabán, Géza (1986) A szociokulturális hatások szerepe az óvónőképző intézeti hallgatók zenei szocializációjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrédy, Edit (1986) Adalékok az oktatás és termelőmunka összekapcsolásának neveléstörténeti kérdéseihez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Zsuzsanna (1986) A szabadidős közösségek tevékenysége a Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fári, János (1986) Gondolkodásfejlesztő logikai játékok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galló, Judit (1986) Érdeklődési struktúrák vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gerstenbreinné Serfőző, Ildikó (1986) A nehezen nevelhetőség pszichológiai problémai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyumics, Julianna (1986) A fiatal házasok házastársi szerepének pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görbe, Márta (1986) Egy iskola szakköri tevékenységrendszerének bemutatása és értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haladi, Andrea (1986) Szociálpszichológia vizsgálatok /16-17 éves fiatalok körében/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harmados, Mária (1986) A néptánc szerepe a 10-14 éves korú tánccal foglalkozó gyerekek életmódjának alakulásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havasi, Valéria (1986) A játékosság szerepe az úttörőmozgalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Gábor (1986) Értékelés iskolánkban... Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Istvánné (1986) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos magyar nyelvtanban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hrabovszki, Katalin (1986) Barátválasztó motívumok összehasonlító pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódsági, Ferencné (1986) A tanítóképzés alakulása Szarvason. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeney, Zsuzsanna (1986) A zenetanulás főbb motívumai 6-14 éves tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kellner, Gabriella (1986) Serdülökorú tanulók pályaelképzeléseinek indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1986) A hátrányos helyzet és következményeinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Jószefné Nagy, Valéria (1986) Szociometriai felmérés egy általános iskolai osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Kóti, Éva (1986) Az emlékezés fejlődése és fejlesztése felső tagozatos korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovaljovné Abonyi, Éva (1986) A szülők hatása a tanulók barátválasztására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Dr. Mihályné (1986) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (vendéglátóipari szakmunkástanulók körében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubanek, Miklós (1986) A tanórán kívüli kulturális tevékenység szerepe a tanuló személyiségének tudatos fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Éva (1986) A közösséghez való viszony vizsgálata az általános iskola 8. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Anikó (1986) Az úttörőcsapat és a család kapcsolata. Társadalmasítás az úttörőmozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maczelka, Noémi (1986) Motiváció a zongoratanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikes, György (1986) Személyközi kapcsolatok iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Magdolna (1986) Pedagógusok intenzív továbbképzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Málovics, Jánosné (1986) A tanuláshoz való viszony én-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrainé Gorján, Mária (1986) A nemzetiségi oktatásügy alakulása hazánkban és néhány európai szocialista országban 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mária (1986) A mozgásnevelés fontossága, szerepe és transzferhatása a személyiség-érés folyamatában a testnevelés alól felmentett serdülőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Varga, Ilona (1986) Középiskolai tanulók tantárgykedveltségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nehéz, Gyula (1986) A környezetvédelmi problémák tanításának lehetőségei és módszerei az általános iskolai biológia és kémia tantárgyakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Géza (1986) Értékek vizsgálata a Déri Miksa Szakközépiskola tanulói körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ferencné Pócsi, Erzsébet Ildikó (1986) Társas kapcsolatok 14-18 éves korban; A barátság. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Jankó, Judit (1986) A pedagógusok társadalmi helyzete, ahogy a szakemberek, a közvélemény és önmaguk látják. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Judit (1986) A munkára való beállítódás pedagógiai-pszichológiai vizsgálata az általános iskolák 4-8. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pakuné Vizin, Tatjána (1986) Az állami gondozott gyermekek interperszonális kapcsolatainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap Szekeres, Andrea (1986) A párválasztás motivációs tényezői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pappné Vencsellői, Klára (1986) A 3-6 éves gyermekek ének-zenei nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petényi, Zsolt (1986) Csoportszerkezet dinamikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prucsi, János (1986) A differenciálás egy lehetséges változata a kötelező alól való felszabadítással, fejlesztő szaktanár beállításával, az intézmény színtereinek és erőforrásainak célszerű igénybevételével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvi, Dr. Aladárné (1986) Néhány szocialista ország pedagógus-továbbképzésének összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Raffayné Oláh, Katalin (1986) A gyakorlóiskola helye, szerepe, funkciója a mozgalmi munkára való felkészítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réti, Anna (1986) A hallás utáni daltanítás elsajátítása (egy tanítóképzős ének-zene szakkollégista hallgatói csoportban végzett megfigyelések alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Savanya, Gézáné (1986) A társadalmi- és tömegszervezetek, -mozgalmak szerepe, együttműködése az idősek gondozásában Tolna megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somodari, László (1986) Az időskorúak helyzete Veszprém megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strehlingné Wagner, Emese (1986) Általános iskolások családi nevelése a nevelési módszerek tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabady Józsefné Békési, Magdolna (1986) A szegedi magánénekoktatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1986) Iskolakészültség - iskolaelőkészítés /a Szél utcai óvodában végzett vizsgálat eredménye/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szathmári, László (1986) A technikai és technológiai fejlődés hatása az általános képzés tartalmára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenes, Ildikó (1986) Szociális szerepek tanulása 13-14 éves családban felnőtt és állami gondozott gyermekek esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Hercz, Mária (1986) Különböző pedagógus-csoportok szociológiai jellemzői és életértékei közötti összefüggések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi, György (1986) A mindennapocs iskolai testnevelés bevezetésének Csongrád megyei tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiszavári, Sándor (1986) Oktató-nevelő munka a Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetben 1927-1944 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, Dr. Lászlóné (1986) Az iskola művészeti nevelésének tanórán kívüli lehetőségei (helyzetkép, kritikai elemzés, fejlesztési feladatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Márkus, Katalin (1986) Adalékok a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tótka, Sándor (1986) Értékorientáció és értékválság 13-15 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tüske, Magdolna (1986) Nevelőotthoni közösségi kapcsolatok családi háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vajda, Sándorné (1986) A tanítói továbbképzés hazai fejlődésútja és az alsó tagozatos szakfelügyelet továbbképzési funkciójának kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wágner, Ferenc (1986) Szociális környezet és agresszivitás vizsgálata fiatal ökölvívóknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvara, Jánosné (1986) A játékok és mesék szerepe az elemi matematikai fogalmak és készségek kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. június 22. 11:41:17 CEST.