Item where specialization "pedagógia" and date of item 1979

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 70.

Agonás, Margit (1979) Fiatalkorú bűnözés és iskolai végzettség Csongrád megyében 1976-ban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Péter (1979) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium története a századfordulótól az 1960-as évek elejéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baltás, Dr. Béláné (1979) Általános iskolai tanulók környezetesztétikai ízlésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Péter (1979) A katonai tiszti hivatás mint pályaválasztási probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, János (1979) A honvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában és szakköreiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokkon, László (1979) Az olvasási tevékenység rendszerének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Lajosné (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában anyanyelvi nevelés területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Menyhért (1979) A közoktatási és közművelődési intézmények összekapcsolásának kérdései, az együttműködés egyfajta lehetősége kisebb településeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Mária (1979) Az intézeti vezetőfőnővérek társadalmi beilleszkedése és annak oktatási-nevelési vetülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhm, József (1979) A szuggesztopédia és alkalmazási lehetőségei az angol nyelv középiskolai tanításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, László (1979) A szakmunkásképzés helyzete Csongrád megyében az 1973-79-es időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Ferencné (1979) Erkölcsi nevelési lehetőségek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Sándor (1979) A családok légkörének hatása a tanulók beilleszkedésére az osztályközösségbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Béla (1979) A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekei, Sándor (1979) Iparos tanoncképzés Kecskeméten a Horthy-korszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, Gézáné (1979) A vertikális KISZ szervezet tapasztalatai a Kalocsai I. István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Katalin (1979) „A Magyar Úttörők Szövetségének 1977/78-as úttörőévi programja” hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Endre (1979) A társadalmi fejlődés és a társadalmi forradalom fogalmának előfordulása, használata, alakulása az általános iskolai történelemtankönyvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ferencné (1979) Az "Edzett Ifjúságért" tömegsportmozgalom pedagógiai problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, István (1979) Felnőttoktatás Kecskeméten a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Dénes (1979) Értékorientációs tényezők az alsószintű vezetők tanfolyanrendszerű oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács, Győző (1979) Témakompenzációs oktatási kísérlet a vízügyi szakközépiskolák 3. osztályos-géptan-tantárgyának "Szivattyúk és hidraulikus berendezések" című tantervi témájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filvig, Gyuláné (1979) A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével a magyar nyelv nyelvtanának tanításában, az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs Jenőné Varga, Katalin (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában (ábrázolás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics, Antal (1979) A Kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthon közösségi nevelőhatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösy, Zoltánné (1979) Az úttörő közösségek irányításának és vezetésének módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györke, Dr. Zoltánné (1979) Az óvodáskorú gyermekek családi életre nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, István (1979) Tanulói önkormányzat a 607. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet "Lőwy Sándor" Diákotthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatos, Katalin (1979) Erkölcsi értékítélet: általános iskolás felsőtagozatos, családban nevelkedett és állami gondozott gyermekeknél (Néhány fogalom vizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Mária (1979) A motiváció szerepe a nyelvtanulás eredményességében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs-Deme, Pál (1979) Témakompenzációs oktatás feladatbankokkal az általános iskola hatodik osztályos fizika tantárgy "Az energia, munka" című témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló Istvánné Kovács, Mária (1979) A mozgássérült gyermekek írástanításának elméleti és gyakorlati kérdései. A munka szervezésének és irányításának kérdései az írástanítás szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna (1979) Az 1978-as "Általános Iskolai Nevelés és Oktatás Terve" bevezetésének feladatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janovszki, Attila (1979) A mozgalmi képzés eredményességének vizsgálata Békés megye néhány úttörőcsapatánál - különös tekintettel a gyermekvezetők helyzetelemző és kritikai tevékenységének színvonalára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó, Teréz (1979) A tanulók irányító értékelése konzervipari szakágazati technológiából feladatbank segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Lenke (1979) Az abonyi nevelőotthonban folyó munkára és pályára nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisbánné Németh, Mária (1979) A politikai gazdaságtan esti egyetemi oktatásának módszertani kérdései a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Csányi, Anikó (1979) A felnőttvezetés és a gyermekönkormányzat viszonyának jellemzői a Helvécia-Feketeerdői 4573. sz. Kilián György Úttörőcsapatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Knáb, Gábor (1979) Társas kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, László (1979) Világnézeti jelentőségű fogalmak a 6. osztályos régi és új fizika tankönyv összehasonlítása alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondász, Istvánné (1979) A napközis foglalkozások személyiségfejlesztő szerepe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, László (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése (Sztár-peremhelyzet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Gajda, Mária (1979) A beszédzavarok elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a mozgássérült gyermekekre és felnőttekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krafcsik, Istvánné (1979) Két osztály összehasonlitó nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsanócziné Zimmermann, Erzsébet (1979) Szabadidő tevékenység a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Gabriella (1979) A gondolkodás fejlődésének pszichológiai vizsgálata általános iskolás korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márin, István (1979) Környezet- és természetvédelemre nevelés a császártöltési általános iskolában a tanórán és a tanórán kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, István (1979) Nem verbális kommunikáció a nevelő-oktató munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán, Mária (1979) A "mozgás" fogalmának kialakítása 5-6 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radich, Brunó (1979) Diákönkormányzat szervezeti felépítése és tartalmi tevékenysége egy középiskolás diákotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosta, Ferenc (1979) Szabó Magda Ókut c. regényének hatása szakközépiskolai tanulókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszkos, István (1979) Szabadságvesztését töltő cigányszármazású elítélt veszélyeztetett gyermekének személyiségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ráczkevi L., Edit (1979) A gyorsírási íráskészség vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schrottné Gergely, Klára (1979) A Kőszegi Bencés Gimnázium története 1938-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Speer, Norbertné (1979) A rajzi ábrázolókészség fejlődése a 3-10 éves korú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Géza (1979) A világnézeti nevelőmunka főbb tapasztalatai Tolna megye középfokú oktatási intézményeiben, különös tekintettel az 1972-es párthatározat óta eltelt időre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepes, Lajos (1979) A Kecskeméti első kerületi népiskola kialakulása és fejlődésének története a dualizmus korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szetei, József (1979) A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Béla (1979) Egy adott tantárgy tevékenységrendszerének logikai elemzése (Technika, általános iskola 1. osztály). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1979) Nevelési központ pedagógiai terve (Pécs-siklósi városrész). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Gyula (1979) A pártoktatás és a felnőttnevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi, Ernő (1979) Fizikai dolgozó fiatalok művelődési tevékenységének pedagógiai szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Jánosné (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők szociológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toma, János (1979) Az ipari szakmunkásképző szerepe a társadalmi mobilitásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Troska, Gyula (1979) Az iskola mint rendszer (Dokumentumelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lajosné (1979) Didaktogén ártalmak a közösségi nevelés és egyéni bánásmód viszonylatában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varjasi, János (1979) Az ifjusági bizottságok szerepe az ifjuság össztársadalmi nevelésének folyamatában, különös tekintettel a tanácsi ifjúsági bizottságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidomusz, Béla (1979) Igazgató pedagógus szemmel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, István (1979) A közösségi kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond, Attila (1979) Design és pedagógia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. május 30. 20:24:42 CEST.