Item where specialization "nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés" and date of item 2016

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 36.

A

Adamecz, Judit (2016) Az írott nyelv zavarának lehetséges hátterei és a vizsgálatra irányuló tesztek összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Apróné Trajer, Szilvia (2016) Az (anyanyelvi) írási és olvasási zavarok kiszűrése az általános iskola első két osztályában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balatonné Sáfrány, Erika (2016) Az anyanyelvi kompetencia fejlődése a szövegértés és a szókincsfejlődésnek a függvényében, s összefüggése a figyelemzavarral. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bartáné Szabó, Mónika (2016) Szövegértési feladatok a szépirodalom (gyermekirodalom) felhasználásával az általános iskola alsó tagozata számára avagy Rumini, a kisegér kalandjai a kötelező olvasmányok tengerén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Mészáros, Mónika (2016) Drámajátékok hatása a kisiskolások kommunikációs készségének fejlődésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csikósné Csoh, Anita (2016) Drámajátékok az idegennyelv-oktatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czudor Lászlóné Bukva, Róza (2016) A szövegértési kompetencia fejlesztése az általános iskola hetedik évfolyamán szépirodalmi szövegekkel. A szövegértés fejlesztésének lehetőségei Arany János balladáival. Other, Szegedi Tudományegyetem.

D

Domokosné Viszmeg, Márta Judit (2016) Matematikai szöveges feladatok szövegértési problémái. Összehasonlító elemzés egy általános iskola két különböző - matematika és informatika tagozatos - második osztályában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör-Ladányi, Éva (2016) A mesék lehetséges szerepe a tanulási nehézséggel küzdő diákok középiskolai fejlesztésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

E

Elekes, Mariann (2016) Az írási és olvasási zavarok kiszűrése az általános iskola első két osztályában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faltum, Kristóf Jeromos (2016) A különleges gondozást igénylő, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel rendelkező tanulók kiscsoportos és egyéni fejlesztésének lehetőségei kisiskolás korban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hegedűs, Ildikó (2016) 3-4. osztályos diszlexiás tanulók mentális lexikonjának vizsgálata fluencia feladatokkal. Other, Szegedi Tudományegyetem.

K

Karajosné Kolozsi, Ibolya (2016) Az iskolai beszédfejlesztés lehetőségei és módszerei a többségi általános iskola első évfolyamán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényiné Kovács-Szabó, Zsuzsanna (2016) Anyanyelvi nevelés és identitás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mariann Ágnes (2016) A drámapedagógiai módszerek alkalmazásának lehetőségei az agresszió kezelésére a négy-hat éves óvodás korú gyermekek esetében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nikolett (2016) A médiában megjelenő agresszív nyelvi megnyilvánulások hatása kisgyermekkorban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács- Hegedűs, Mária (2016) A tanári nem verbális kommunikáció módjai és lehetőségei egy szegedi középiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kozsahubáné Tóth, Ildikó (2016) A 12-14 éves korosztály angol nyelvi szókincsének bővülése nemek szerinti összehasonlításban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Krasznavölgyi, Hajnalka (2016) A többségi,és a sajátos nevelési igényű nagycsoportos óvodások hallás utáni szövegértésének összehasonlító elemzése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kreizler, Dóra (2016) Általános iskolás diszlexiás gyermekek beszédértése a TROG teszt felhasználásával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Éva (2016) Hallott és olvasott szövegértési feladatok összehasonlító elemzése felső tagozatos gyermekek körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lesetárné Weiser, Erika (2016) Tanulási problémával küszködő tanulók szövegértése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárd, Lászlóné (2016) A számítógéppel segített olvasás- és beszédfejlesztés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

M

Molnárné Németh, Krisztina (2016) Az iskolai rituálék és hatásuk a tanár-diák interakcióra. Other, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Anett (2016) Nagycsoportos óvodások relációs szókincsének és beszédhanghallásának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallagi, Beáta (2016) A beszédfejlesztés lehetőségei a disputa foglalkozásokon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rigóné Hargitai, Csilla (2016) Szövegalkotási hibák a középiskolások fogalmazásaiban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Róth, Ilona (2016) Kommunikatív kompetencia fejlesztése felső tagozaton. Other, Szegedi Tudományegyetem.

S

Szabó, Gáborné (2016) A megkésett beszédfejlődés jellemzői, terápiás lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2016) A megkésett beszédfejlődésű gyermek beszédfejlesztése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szanyi-Rusznyák, Edit (2016) Hogyan hat a lovaglás a nyelvi fejlődésre? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Székely-Szabó, Viktória (2016) Nonverbális kommunikációt fejlesztő drámajátékok az általános iskola felső tagozatán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tóth, Gizella Ildikó (2016) A nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus/tanár lehetséges támogató szerepe a többnyelvű cigány gyermekek magyar nyelvi fejlesztésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Margit (2016) Az elismerés és az elmarasztalás verbális kifejezőeszközei óvodában és az általános iskola alsó tagozatában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Kovács, Éva (2016) A szövegértés fejlesztésének kezdeti lépései. Olvasástanítási módszerek és eljárások a betűtanítás időszaka után. Other, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Noémi (2016) Szövegértési feladatok a szépirodalom (gyermekirodalom) felhasználásával általános iskola felső tagozata számára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 31. 03:21:50 CEST.