Item where specialization "nemzetközi tanulmányok" and date of item 2011

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Jump to: A["Update/Views:jump_separator" not defined]B["Update/Views:jump_separator" not defined]C["Update/Views:jump_separator" not defined]D["Update/Views:jump_separator" not defined]E["Update/Views:jump_separator" not defined]F["Update/Views:jump_separator" not defined]G["Update/Views:jump_separator" not defined]H["Update/Views:jump_separator" not defined]J["Update/Views:jump_separator" not defined]K["Update/Views:jump_separator" not defined]L["Update/Views:jump_separator" not defined]M["Update/Views:jump_separator" not defined]N["Update/Views:jump_separator" not defined]O["Update/Views:jump_separator" not defined]P["Update/Views:jump_separator" not defined]R["Update/Views:jump_separator" not defined]S["Update/Views:jump_separator" not defined]T["Update/Views:jump_separator" not defined]U["Update/Views:jump_separator" not defined]V["Update/Views:jump_separator" not defined]W["Update/Views:jump_separator" not defined]Z["Update/Views:jump_separator" not defined]Á
Number of items: 75.

A

Antal, Gabriella Karlivna (2011) Keleti Partnerség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bak, Mihály (2011) Népességcsökkenés a közép - és kelet-európai EU-tagállamokban (különös tekintettel Magyarországra). A válság hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Beatrix (2011) Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége és az országmárka-építés kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ágnes (2011) Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája a 2001.szeptember 11-i terrortámadást követően- Az afganisztáni és iraki beavatkozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Zsanett (2011) A brit titkosszolgálat harca a náci Németországgal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Adrienn (2011) Migráció és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bruncsák, Anikó (2011) Talleyrand politikai pályája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cindric, Karolina (2011) A Balkán háború és a nemzetközi szervezetek, a NATO és az ENSZ, beavatkozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csik, Szilárd László (2011) Lobbi az Európai Unió intézményeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Katalin (2011) A jóléti államok összehasonlító elemzése kitekintve Magyarországra, Nagy-Britanniára és Svédországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dajka, Edit (2011) Nemzetközi viszonyok és Németország speciális helyzete a hidegháborúban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Melinda (2011) A határon átnyúló együttműködések - különös tekintettel a Kárpátok Eurorégióra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Détári-Szabó, Ádám (2011) A Rendszerváltás és a Fidesz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Vivien (2011) A jóléti típusú államok összehasonlítása, különös tekintettel Nagy-Britanniára, Németországra és Norvégiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Feledi, László (2011) A radikális jobboldal megjelenése a rendszerváltás után: Jobbik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Függ, Zsanett Mária (2011) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Bence (2011) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának kialakulása, és az 1945 óta tett reformkísérletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garamvölgyi, Bence (2011) Az iszlám terjedése Nyugat-Európában, különös tekintettel Olaszországra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Nikolett (2011) Az Európai Unió válaszai az új típusú terrorizmusra : különös tekintettel a hírszerző szolgálatok válaszaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gottesman, Dávid (2011) Lőn ország!? : -Állammá szerveződés a Bibliában-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber, Andrea (2011) Az Európai Unió külképviseleti rendszere Különös tekintettel az Európai Unió képviseleteire más nemzetközi szervezeteknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz, Nikolett (2011) Eurázsiai Unió? : avagy Törökország Európai Unióhoz való csatlakozásának perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, András (2011) India fenntartható fejlődésben játszott szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hamar, Máté (2011) A konzuli jog aktuális kérdései EU-kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Zsolt (2011) Az Egyesült Államok és a Szovjetunió egymással való viszonya, politikai és ideológiai szempontból a hidegháború kezdetén (1945-1949). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hasznos, Viktória (2011) Az egyén jogi helyzete az európai integrációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Márk (2011) Az 1989-es kelet-német menekültválság a magyar államvezetés nézőpontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Hajnalka (2011) Helyi és regionális demokráciák az EU tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Nóra (2011) Határon átnyúló együttműködések- különös tekintettel Magyarország délkeleti határrégiójára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kirr, Szandra (2011) A független államiság kérdései napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Barbara (2011) A menekültek és a hontalanok helyzete a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Barbara (2011) A román- magyar kétoldalú diplomáciai kapcsolatok fejlődése a rendszerváltástól napjainkig és a reláció jelenlegi kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2011) A civil társadalom helye és lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krám, Eszter (2011) A hontalanság és annak nemzetközi kezelése : - Spanyolország és Magyarország eljárásjoga -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuli, Petra (2011) Az IMF és a magyar kormányok kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurilla, Beatrix (2011) Az Európai Unió és Oroszország kölcsönös függősége az energiaellátás tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövér, Péter Ákos (2011) Magyarország népesedéstörténete - különös tekintettel a 20. századra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Franciska (2011) Nyelvi kisebbségvédelem az európai és a nemzeti rendszerekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lakatos, Lilla (2011) Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a nemzetközi politikai színtéren. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Diána (2011) Az EU, Kína és Afrika – háromoldalú kooperáció vagy versengés? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Anna (2011) Franciaország külpolitikája de Gaulle-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Nóra Kata (2011) Nukleáris non-proliferáció az Atomsorompó Egyezmény keretein belül, avagy realitás-e a nukleáris fegyverektől mentes világ? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Martonosi, Huba (2011) Kissebségek, autonómiák összehasonlítása, különös tekintettel a Dél-tiroli és a Vajdasági autonómiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mazzag, Dániel (2011) A nukleáris energia tiltott felhasználásának elterjedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Metzger, Dóra (2011) Spanyolország kulturális külpolitikája és a spanyol-magyar kulturális kapcsolatok 1975 után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Dalma (2011) Kína és Európa harca Fekete-Afrikáért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Eszter Nóra (2011) Az ETA terrorszervezet tevékenysége 1975-től 2007-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergely (2011) A magyar külpolitika lehetőségei és korlátai az 1920-as évek Európájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, István Balázs (2011) A Rajna-Majna-Duna Tengely és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nenádov, Dorottya (2011) Az ENSZ fejlődése, különös tekintettel a békefenntartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, István Keve (2011) Olaszország és a magyar revízió a két világháború között : Galeazzo Ciano szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Csanád Márk (2011) Az Európai Unió energiaellátásának biztonsági kérdései, különös tekintettel az EU-Orosz kapcsolatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Nóra (2011) Ciprus újraegyesítése - A nagyhatalmak szerepvállalása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Raffai, Bernadett (2011) A gyermekek jogának védelme a háborúban, különös tekintettel a gyermekkatonaság kérdésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Restás, Tímea (2011) Konzuli védelem a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarnyai, Titanilla (2011) Jugoszlávia széthullása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Savanya, Imre (2011) Az Európai Unió biztonságpolitikai kihívásai és világpolitikai lehetőségei Törökország uniós csatlakozásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Suti, János (2011) Konfliktusok a XX. Század Európájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2011) Az Európai Unió Klímapolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (2011) Kapcsolat a fejlődő országok és a WTO között: az Aid for Trade. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tönki, Albert (2011) Az Európai Unió bővítése, tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziber, Anna (2011) Az európai civil társadalom fejlődése a Maastrichti Szerződéstől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Annamária (2011) Az olasz-magyar kulturális kapcsolatok a rendszerváltás után és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Kata (2011) Az Európai Unió intézményesülésének kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamási, Márkó (2011) Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a környezetpolitika területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tweneboah, Georgina (2011) A magyar- francia- kulturális kapcsolatok alakulása 1919-2011-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Uhrin, Ákos (2011) HIV/AIDS elleni küzdelem a fejlődő országokban: befolyásoló tényezők és kitörési lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Regina (2011) Kína az afrikai kontinensen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Ágnes Andrea (2011) Az Európai Unió biztonságpolitikája- A 2003-as iraki intervenció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Kristóf (2011) Diplomáciai vitarendezési módszerek nemzetközi jogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weeber, Gyula (2011) A magyar családpolitika kialakulása és lehetőségei a francia modell tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wessenauer, Veszna (2011) Európai kisebbségi autonómiák és azok tanulságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsingor, Marianna (2011) A modernkori kalózkodás nemzetközi jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Bianka Edit (2011) A muszlim nők helyzete az iszlám világban, különös tekintettel Iránra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árokszállási, Beáta (2011) Zsidókérdés és zsidótörvények a nemzetiszocialisták szemszögéből Magyarországon, 1932-1942. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. június 24. 03:34:02 CEST.