Item where specialization "gyógypedagógia" and date of item 2020

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 71.

B

Barzóné Stefán, Eszter (2020) IKT eszközök alkalmazása a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Tamara (2020) A gyógypedagógusok pályaelhagyásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Dóra (2020) Különleges ellátást igénylő gyermekek örökbefogadása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bőti-Szőke, Eszter (2020) A dysarthria diagnosztikájának lehetőségei, és tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csuzdi, Lilla (2020) Az artikulációs zavar terápiájának egyes szakaszaiban megjelenő lehetséges korlátok a logopédiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs, Luca (2020) Az ajak- és szájpadhadékok ellátásának hazai protokollja a Miskolci Hasadékos Team működésének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Zsófia (2020) Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának megvalósulása Tiszakécskén: Szocimetriai felmérés egy integrált osztályban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Dóra (2020) Autizmus spektrum zavarban érintett gyermekek óvodai nevelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deutschné Karagity, Helga (2020) Kutyaterápia a Bajai EGYMI-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Csenge (2020) Tanulási stratégiák vizsgálata, fejlesztése autista tanulóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Natalia (2020) Az értelmileg akadályozott és a tanulásban akadályozott fiatalok kommunikációs és szociális képességeiknek megfigyelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dulai, Dóra (2020) Logopédiai terápiás eljárások specifikumai elsődleges és másodlagos beszédkórképek esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fehér, Eszter (2020) "A befogadó gyermekközösségekért" érzékenyítő program egy budapesti álatlános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Vivien (2020) Kéttanáros modell az általános iskolában itthon és Írországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgácsné Pesti, Beatrix (2020) Értelmileg akadályozottsággal élő fiatalok munkára való felkészítésének lehetőségei a nyílt munkaerő piacon az -Ízlelő családbarát -étteremben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Diana (2020) A gyógypedagógiai intézményekkel kapcsolatos pedagógusi ismeretek és vélemények Vajdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galacné Kaló, Tímea (2020) A siketek intézményes oktatása a 20. század kezdetén Magyarországon, a Siketnémák Államilag Segélyezett Szegedi Intézete tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galai, Bianka (2020) Az ÉFOÉSZ törekvései a könnyen érthető kommunikáció területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Krisztina Piroska (2020) A sportban kiemelkedő teljesítményt mutató sajátos nevelési igényű személyek tehetséggondozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gere, Marianna (2020) A dadogó gyermekekkel kapcsolatos attitűd vizsgálata óvodapedagógus hallgatók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Zsófia (2020) Sajátos nevelési igényű gyermek a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gudmon, Emese (2020) A mese lehetőségei a gyermekek társadalmi érzékenyítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, Renáta (2020) A gesztusnyelv alapjainak alkalmazása középsúlyosan értelmileg akadályozott személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Göblyösné László, Éva (2020) Autizmussal élők lehetőségei az iskola után Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hamvas, Beáta (2020) Állatasszisztált terápiák az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsófia (2020) A kortárs gyermekirodalmi alkotások felhasználási lehetőségei a logopédiai terápiás munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hosszú, Kitti (2020) Pályakezdő gyógypedagógusok pályakövetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Irsai, Flóra (2020) Tanulásban akadályozott tanulók vizuális kreativitásának fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kancsár, Andrea (2020) A Lépésről Lépésre program bemutatása és adaptálásának lehetőségei sérült tanulókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koppi, Júlia (2020) Tanulásban akadályozott tanulók verbális kreativitásának fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Katalin (2020) Értelmi akadályozottság és játék - egy saját készítésű társasjáték bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Edina (2020) A Down-szindróma invazív és non-invazív eljárásai és a praenatalis diagnosztika hatása a későbbi fejlődésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Fanni (2020) Szociális intézményben élő értelmileg akadályozott felnőttek életminőségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bárány, Rita (2020) Kutyaterápia alkalmazása értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésében a debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Denise (2020) Dadogó gyermek az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lajos, Brigitta Mira (2020) A szociális cirkusz és a funkcionális zsonglőrködés alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Langbajn, Karolina (2020) A táborozásban rejlő pedagógiai lehetőségek a fogyatékkal élő gyermekek köreiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös, Leila Tímea (2020) Társadalmi attitűd az értelmi fogyatékos személyek családalapításának kérdésköréről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Markót, Imre (2020) A nagymozgások fejlődése, a testtartás és az ADHD összefüggései a nyelvlökéses nyeléssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medvegy, Nóra (2020) Az állatterápia pozitív hatásai - A könyvtári macskaterápia lehetőségei, és pozitív hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Nikolett (2020) Óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének összehasonlítása a Vajdaságban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Stefánia (2020) Az együttnevelés dilemmái a vajdasági Ada település általános iskolájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Beáta (2020) Valóban könnyen érthetőbb-e a könnyen érthető üzenet? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Zsuzsanna (2020) A kisagy szerepe a nyelvi funkciók működésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Adrien (2020) Egy szociális intézmény mindennapjai a pandémia közepén, avagy vírus a küszöbön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ország, Judit (2020) Autista gyermekek kommunikációs készségeinek fejlesztési lehetőségei egy autizmus specifikus csoportban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Petróczki, Vivien (2020) Értelmileg akadályozott személyek testvéreinek jövőképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki, Dóra (2020) A nyelvi késés és a nyelvfejlődési zavar hazai ellátásában megvalósuló teammunka jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ponyi, Réka (2020) Ark Therapeutic eszközök - Beszédterápiás segédeszközök a logopédiai gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Luca (2020) Sajátos nevelési igényű tanulók tanórán kívüli integrációs lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rozmán, Judit (2020) Lovasterápia, a lóval asszisztált aktivitások és foglalkozások megvalósításának lehetőségei az inkluzív szemlélet tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajcz, Eszter (2020) Down-szindrómás gyermeket örökbefogadó családok történetei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Skultéti, Réka (2020) Az ölbeli játékok csodái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi-Kiss, Anita (2020) Az olvasás elsajátítása kisiskolás korban Meixner módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anikó (2020) Az általános iskolai tanítók hangállapota és hanghigiéniája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bernadett (2020) Sajátos nevelési igényű, integráltan oktatott, felső tagozatos tanulók önértékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Ágnes (2020) A pedagógusok és gyógypedagógusok által alkalmazott tanulómegismerési technikák összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sznida-Pelyhe, Nóra (2020) A tanulásban akadályozott tanulók ismeretei a szexualitásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Bianka Enikő (2020) A team munka szerepe az afázia terápiájában a klinikum területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Luca (2020) Tanulásban akadályozott, nevelőszülőknél élő tanulók családrajzainak elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány, Gabriella (2020) Korai zenei nevelés és ennek transzferhatásai értelmileg akadályozott gyermekek tanulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajti, Sára Kata (2020) A fogyatékosság megítélése születés előtt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács-Báthori, Angéla (2020) A nyelvi késés és háttértényezőinek vizsgálata Komádiban és Zsadányban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanner, Gábor (2020) Vissza a társadalomba? Lehet-e a szegregáció az integráció eszköze az értelmileg akadályozott személyek számára a 19. század végétől napainkig? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turuc, Roxána (2020) Hátrányos helyzetű gyermekek szókincsének vizsgálata szabad szóasszociációs módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ilona (2020) Az értelmileg akadályozott személyek szüleinek mentálhigiénéje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Noémi (2020) A védőnők fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjei és ismeretei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vass, Réka (2020) A Szól-e? szűrőeljárás alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai a logopédusok szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vecseri, Zita (2020) Könnyen érthető kommunikáció értelmi sérült személyekkel - A mondatok használatának vizsgálata könnyen érthető információkat tartalmazó dokumentumokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wágner, Edit (2020) Enyhén értelmi fogyatékos fiatal felnőttek társas kapcsolatainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zalai, Erika Bianka (2020) A pedagógusok hanghigiénés állapota. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 21. 07:05:36 CET.