Item where specialization "gyógypedagógia" and date of item 2017

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 57.

Baumann, Erzsébet (2017) Szocializáció Tanulásban akadályozott és többségi iskolába járó 11 éves tanulók osztályközösségének és a tanulók társas helyzetének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Gabriella (2017) Idegen nyelv tanulása és tanítása diszlexiás személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burány, Alexandra (2017) Sajátos nevelési igényű tanulók érzelmi képességeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Ágnes (2017) Vélekedések a korai dadogásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csider, Bianca Erzsébet (2017) A gyógypedagógus tevékenységének tartalomváltozása a koragyermekkori intervencióban, Mezőtúr városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Judit (2017) A hasadékosok ellátása Magyarországon- fókuszban a pécsi team működése a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Nikoletta (2017) Autista gyermeket nevelő szülők szerep-értelmezése gyermekük diagnózisának és ellátásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Viola (2017) Néptánc oktatása értelmileg akadályozott gyermekeknek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas-Csamangó, Petra (2017) Az értelmileg akadályozott felnőttek pedagógiai kísérése. GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola és a szegedi Fogyatékosok Nappali Intézményének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Dalma Mária (2017) Kiégés jelenségének vizsgálata a különböző feladatellátásban dolgozó gyógypedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fási, Szilvia (2017) Iskoláztatási változások a gyógypedagógiában, a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény történetének és létszámadatainak elemzésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Tekla (2017) A lovasterápia hatása az értelmileg akadályozott személyek terápiája során esettanulmányok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Határ, Zsófia (2017) Morfoszintaktikai nyelvi szerkezetek vizsgálata specifikus nyelvfejlődési zavar esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havadtői, Gabriella (2017) Robot asszisztált autizmus terápia. Robot asszisztensek és modern technológiák felhasználása az autizmus spektrum zavarral élő-, és az értelmi fogyatékos személyek terápiája során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Judit (2017) „Lehet sikeresen foglalkoztatni a fogyatékos személyeket” A szekszárdi Ízlelő családbarát étterem és a budapesti Nem Adom Fel Cafe & Bar - két lehetőség fogyatékos munkavállalók részére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaluz, Vivien (2017) Az integrált és a szegregált oktatásban tanuló tanulásban akadályozott tanulók szókincsének és nyelvtani szerkezeti megértésének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Kitti (2017) Sérült gyermeket nevelő szülők társas kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Dupák, Mónika (2017) A versenysport hatása a speciális olimpikonokra a SOFI intézményében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Katalin (2017) A beszédhanghallás és a helyesírás összefüggései, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. osztályos tanulóinak vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Blanka (2017) A dadogás megjelenése az irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Elizabet (2017) Speciális képzési igényű hallgatók a Szegedi Tudományegyetemen. Juttatások a Szegedi Tudományegyetemen tanuló speciális képzési igényű hallgatók számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Karolina (2017) A verbális fluencia vizsgálata beszéd- és nyelvi zavart mutató, valamint normál fejlődésmenetű iskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurta, Borbála (2017) Országos megmérettetés lehetősége az értelmileg akadályozott gyermekek művészeti csoportjainál - Országos Ki mit tud - Kiskőrös. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádas, Csilla (2017) Az expresszív lexikai nyelvi szint mennyiségi és minőségi szempontú elemzése valamint kapcsolata a fonológiai tár kapacitásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Losoncz, Anna (2017) A testvérek helyzete értelmileg akadályozott személyt nevelő családokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Mónika (2017) Szülői attitűdvizsgálat a Tervezett Szenzomotoros Tréning kapcsán Békés megyében és Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mandel, Krisztina (2017) A kecskeméti beszédjavító osztályok története, működése és létrehozása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marschalek, Eszter (2017) Cerebrális parézissel élő gyermekek kortársi megítélése a közoktatásban a motoros, a kommunikációs és tanulási problémák tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Krisztina (2017) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrációjának megvalósulása Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Bernadett (2017) Helyzetkép az értelmileg akadályozott általános iskolás gyermekek tehetséggondozásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Erika (2017) Szakiskolát végzett tanulók utánkövetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Albertina (2017) A Down szindrómás személyek mozgás és beszédfejlődése. Tíz Down szindrómás 4-8 éves gyermek esetismertetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter Dóra (2017) Autista személyek munkába helyezése és ennek jogi háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novics, Judit (2017) Autizmus spektrum zavarban érintett gyermekek és fiatalok gyógypedagógiai ellátása a vajdasági Bácskában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádler, Ivett (2017) A korai fejlesztésben részesült és nem részesült értelmileg akadályozott gyermekek mozgásállapota. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Judit (2017) A fogyatékos személyről alkotott társadalmi kép alakulása a felvilágosodás korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Rita (2017) A vizuális alkotótevékenység fontossága egy autizmus spektrumzavarral élő fiatal felnőtt lány életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Ibolya Emese (2017) Társasjáték alkalmazása a tanulásban akadályozott tanulóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rendesné Vezér, Andrea (2017) A mohácsi Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógiai szolgálatának szerepe az integráltan oktatott enyhén értelmi fogyatékos tanulók megsegítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Retkes, Edit (2017) Sajátos nevelési igényű és többségi tanulók osztályközösségeinek szociometriai felmérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Tamara (2017) Tanulásban akadályozott gyermekek szociális kompetenciájának mérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Tóth, Ilona (2017) Az értelmileg akadályozott személyek szüleinek mentálhigiénéje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schillinger, Kata Fruzsina (2017) Autizmus spektrumzavar és kreativitás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos-Szabó, Anett (2017) Az orális sztereognózia vizsgálata óvodáskorú gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Bianka (2017) A társadalmi érzékenyítés és a családon belüli szocializáció kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Péter (2017) A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának jelenlegi helyzete és lehetősége, Gyula város iskoláiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sára (2017) A fejlesztő nevelés-oktatás megvalósulása a Dél-alföldi régióban - jó gyakorlatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemerédi, Edina (2017) Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos ismeretek és attitűdök felmérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Számvéber, Márta (2017) Integrált autizmus spektrumzavarral élő gyermekek játéktevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Nikolett Éva (2017) Maria Montessori módszere és hatása a gyógypedagógiára. A BMM módszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkó, Anikó (2017) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók tehetséggondozása a mohácsi Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tusa, Cecília (2017) A Down Dada Sorstársi Segítő Szolgálat szerepe a koragyermekkori intervencióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (2017) Társadalmi érzékenyítés Kukuval és barátaival. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (2017) A fogyatékos személyek integrációját elősegítő szabadidős tevékenységek Szegeden a Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány szervezésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Viktória (2017) Fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása vendéglátóipari egységekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Volfart, Tímea (2017) Fogyatékos gyermeket nevelő családok pénzbeli támogatásának rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradiné Borbély, Katalin (2017) A testtudat és az emberábrázolás összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 24. 21:48:17 CEST.