Item where specialization "földrajz" and date of item 2017

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | W | Á
Number of items: 62.

B

Bagdi, Bianka Márta (2017) WAHASTRAT-állomások talajtulajdonságainak térbeli kiterjeszthetősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brassnyó, Levente (2017) Természeti tőke index változása Magyarországon és prognosztizálása 2030-ra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brauner, Dóra (2017) Az akác évgyűrűszélessége és a klímaparaméterek kapcsolatának vizsgálata a Pesti-hordalékkúp síkságon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buza, Gabriella (2017) Manuális és automatizált területváltozás-vizsgálat Google Earth felvételek alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Edina (2017) Szegregáció és antiszegregáció az oktatásban- Hódmezővásárhely példája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csóka, Péter (2017) Optikailag stimulált lumineszcens koradatokon alapuló adatbázis kialakítása a hazai hordalékkúpi területeken jellemző homokmozgási időszakok azonosítása céljából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Enyedi, Fruzsina (2017) A városi környezeti zajterhelés és annak társadalmi konfliktusai Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Norbert (2017) A vajdasági magyarok elvándorlásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fellegi, Norbert (2017) Gödöllő településfejlesztési sikerességének elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Szabolcs (2017) Szikpadkák felmérése az Alföldön geoinformatikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Füzi, Imre (2017) A szegedi kerékpáros infrastruktúra területi elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galántai, Ágnes (2017) A Latin-amerikai és a Karibi térség urbanizációs trendjei kiemelt tekintettel Kubára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelegonya, Richárd Zsolt (2017) Területhasználat változása a Maros Ópálos és Arad közötti ártéren. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gracsek, Alexandra (2017) Fesztiválturizmus Spanyolországban a San Fermín és a Las Fallas fesztiválok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Richárd Lajos (2017) Közlekedésfejlesztések Békéscsabán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Kristóf (2017) Távérzékelésen alapuló belvíz-veszélyeztetettségi térkép létrehozása az egykori Torontál vármegye magyarországi területének példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsi, Balázs (2017) A Cserkeszőlő Fürdő- és Gyógyászati Központ bemutatása, 2010 utáni fejlesztései és azok hatásai a fürdő látogatottságára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hareancz, Viktor (2017) Szikes talajok változásai 60 év alatt - esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Bettina (2017) Határon átnyúló együttműködések a magyar-szerb határmenti régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dániel (2017) Bácsalmás város településfejlesztési kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszta, László Álmos (2017) A XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékok gazdasági hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Mónika (2017) A fürdőfejlesztés és a településfejlesztés összefüggései Kiskunmajsa példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Szabó, Sándor (2017) Integrált városközpont-rehabilitációs program Szentesen, 2011-2014 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalmár, Éva Andrea (2017) Belterületi és külterületi szuburbanizáció Domaszéken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanalas, János (2017) Lakóparkok Budapest II. kerületében: az Öko lakópark és környéke társadalomföldrajzi elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Adrián (2017) A volt jugoszláv tagállamok és az Európai Uniókapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Fanni (2017) Magyarország felszínborítás változásainak elemzése CORINE adatbázis segítségével (1990-2000-2006-2012). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2017) Mederfejlődés a Tisza alsó szakaszán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontráné Nagy, Olga Ilona (2017) Lokális térségek daganatos kockázatának értékelése Hetényegyháza példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsi, Emese (2017) A különböző felszínborítás és a sugárzási viszonyok kapcsolata szegedi példán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi, Zsolt (2017) Szikes tavak állapota és változásai a Dorozsma-Majsai Homokhát délkeleti peremén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar, Gergő (2017) Termolumineszcens kormeghatározás alkalmazása régészeti kerámiákon, különös tekintettel az alfa-hatékonyság meghatározására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Tímea (2017) Tájmintázat, felszínborítás és talajtani paraméterek valamint a pókfauna közötti kapcsolat vizsgálata dél-alföldi mintaterületeken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Ádám (2017) A kapilláris vízemelés vizsgálata a fizikai féleség függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Nikolett (2017) Kecskemét ipari fejlődésének háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tímea (2017) Zenta népesség- és településföldrajza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Attila (2017) A tanya, mint a puszta szimbóluma. A Tanyavilág és a Tanyaközpontok története Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Bálint (2017) Városrészek a semmiből. Lakótelepek kialakulása Magyarországon a szocializmus éveiben Hódmezővásárhely Kertváros városrész példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, János (2017) A Tolnai- Sárköz középkorban elnéptelenedett települései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Milán (2017) A logisztikai ágazat szerepe a magyar gazdaságban az EU csatlakozás utáni években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ozsvát, Attila (2017) Az ingázás alakulása a Budapest-Cegléd-Szolnok közlekedési tengelyen, különös tekintettel a vasúti forgalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palócz, Gábor (2017) A magyar nagyvárosok versenyképességének vizsgálata néhány európai középváros függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sepsi, Ivett (2017) Jégjelenségek tér- és időbeli változásai a Tiszán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilasi, Gergő (2017) Jánoshalma belvíz problémái, kialakulásának okai és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Kristóf (2017) A fürdőkben rejlő turisztikai értékek kamatoztatása Gyopárosfürdő példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szuszekár, Dóra (2017) A tótkomlósi szlovákság etnikai földrajza a betelepítéstől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Dániel (2017) A Mátra turizmusának vizsgálata Sástó példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Adrienn (2017) Besenyszög településmarketing szemléletű analízise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Nikolett (2017) Zákányszék társadalmának viszonyulása a Homokháti Kistérség területén megjelenő vendégmunkásokhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Thury, Gábor (2017) Erdőtüzek vizsgálata geoinformatikai módszerek alkalmazásával a bugaci Nagyerdő példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Torzsa, Barbara (2017) A közösségvezérelt településfejlesztés sikeressége és nehézségei a Dél-Alföld példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bence (2017) Homokhátság tájváltozásainak vizsgálata a Körös-éri szikes tavak példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Renáta (2017) Felszínborítás mintázatának változása Nagyszénás környékén 1984-2017 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Kalocsai, Réka (2017) A sport, ipar és turizmus kapcsolata Maranello példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tőgyi, János (2017) A Cibakházi-Holt-Tisza rehabilitációja és a hozzá kapcsolódó településfejlesztési koncepció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vacsi, Ádám (2017) Megújuló energiaforrások lehetőségeinek elemzése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (2017) Erdőterületek változásának vizsgálata a Google Earth Engine felhő alapú platform segítségével a Hargita-hegység példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vecseri, Evelin Anna (2017) Gádoros és Eperjes megyehatár menti helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Sándor (2017) A fenntartható helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei Bucsa községben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Válóczi, Alexandra (2017) A Soltvadkert környezetében található felszíni vizek és a tájhasználat változásának vizsgálata a szárazodó klíma ismeretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wéber, László (2017) Ajka településfejlesztési adottságainak és lehetőségeinek elemzése 1990-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám, Zalán (2017) Az erdőtüzek megelőzését támogató térképezés Ásotthalom környezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. szeptember 28. 05:53:54 CEST.