Item where specialization "földrajz" and date of item 2013

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ö
Number of items: 116.

B

Balogh, Márton (2013) Parterózió mértéke a Dráván és a Hernádon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baricsa, Noémi (2013) Hódmezővásárhely turizmusfejlesztési kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Csaba (2013) Egy magyarországi középváros információs társadalma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Lilla (2013) Települési csapadékvíz menedzsment jelene és jövője Szeged példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Milán János (2013) A Kalocsa környéki területek tájhasználatának változásai az elmúlt 200 évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botlik, Gergő (2013) Légifelvételekre és képszegmentációra alapozott felszínborítás vizsgálat a szegedi Mátyás-tér példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Branyiczky, Nikolett (2013) A szuburbanizáció folyamata és motivációi Deszken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Briezsnyik, Zsolt (2013) A Békés megyei szlovákság etnikai földrajza különös tekintettel a tótkomlósi általános iskolásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Edina (2013) A hazai Turisztikai Desztináció Menedzsment rendszerének bemutatása, Gyula példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Edina (2013) A hazai turisztikai desztináció menedzsment rendszerének bemutatása, Gyula példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Márk (2013) Városi zöldfelületek gazdasági értékelése és védelmük szabályozási környezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdossy, Anna Andrea (2013) A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei hazánkba, a budapesti termálvizek példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Krisztián Sándor (2013) Szegedi rekreációs területek falevelein megülő por nehézfémtartalmának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Búsi, Tamás (2013) Mezőtúr településmorfológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csernus, Csaba (2013) Tiszakécske belvíz-veszélyeztetettségi térképezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Debreczeni, Szabolcs (2013) A városi vegetáció térképezésének lehetőségei hiperspektrális légifelvételek felhasználásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Ferenc (2013) A Kiskunhalasi kistérség roma lakosságának társadalom-földrajzi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobsa, Evelin (2013) A magyarországi természetvédelem kialakulása és jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domány, Csilla (2013) Egy sajátos fesztivál Vajdaságban, mint turisztikai vonzerő - A zentai Nyári Ifjúsági Játékok múltja és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Péter (2013) Fotogrammetriai és távérzékelési alapú vizsgálatok lehetőségei városi faállományok szénmegkötésének vizsgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Tamara (2013) Özönnövények a hullámtéri puhafás ligeterdőkben - a Maros-ártér Erdőrezervátum példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Benedek (2013) Jánoshalma, Mélykút és Bácsalmás településszerkezetének kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Tibor (2013) Nagy felbontású domborzatmodellezés síkvidéki mintaterületen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérváry, István (2013) Körös torok menti Tisza szakasz morfológiai jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Dániel (2013) A 2009. évi jogszabályváltozások hatása Kecskemét környékének falusi turizmusára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Font, Adél (2013) A szegedi kerékpárutak térképezése, elemzése, új utak kijelölése térinformatikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gerber, Nikolett (2013) Az internet szerepe Magyarország turizmusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Árpád (2013) Mezőgazdaság strukturális változása Magyarországon és Jugoszláviában (Szerbiában) a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, András (2013) Az ártéri gazdálkodás és a helyes tájhasználat lehetőségei Dócon, Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyetvai, Zita Gabriella (2013) A magánüdülők helyzete (és átalakulása) Szanazugban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Anna (2013) Eolikus tevékenység tér- és időbeli mintázata a Duna-Tisza közén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Viktor (2013) Területi és települési változások a Bácsalmási kistérségben 1990-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Orsolya (2013) Temető kataszterezés mérési módszerei (pálmonostorai temető kataszter). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Haraszti, Norbert (2013) Délkelet-Alföld 4d talajvíz modellezése WebGIS alapokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, Tamás (2013) A zalaegerszegi szuburbanizáció, magyarországi és poszt-szocialista párhuzamokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Dóra Imola (2013) A cigányság Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann, Attila (2013) Szeged szuburbanizációs folyamatainak vizsgálata Domaszék és Szatymaz példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffner, Zsóka Angéla (2013) Az influenza népegészségügyi jelentősége és néhány földrajzi problémája Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holló, Károly Richárd (2013) Terület és településfejlesztés támogatás, települések beépítettségének változásáról általában és példaként Győr és térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Martin (2013) Baja területi fejlődésének társadalomföldrajzi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Roland (2013) A felgyői gázló kisvízi szabályozásának hatása a mederalakulásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilcsik, Arnold (2013) Az identitás szerepe a sporttal kapcsolatos attitűdökben a magyarkanizsai és torontáltordai magyarság példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakus, Gábor (2013) A búcsújárás, zarándoklat turizmus vizsgálat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakus, Gábor (2013) A búcsújárás, zarándoklat, vallási turizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Éva (2013) Fejlesztési programok Makó és térségében és ezek lakossági megítélése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Anna Lilla (2013) Fesztiválturizmus Bács-Kiskun megyében - Különös tekintettel a Kalocsai Paprikafesztiválra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabódi, Júlia Zsuzsanna (2013) A növényzetet is figyelembe vevő égboltláthatóság számítási módszerek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalics, Máté (2013) Levélfelületi index meghatározásának módszerei és alkalmazása a szennyezőanyag-megkötés vizsgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Krisztina (2013) A felszínfedettség változékonyságának vizsgálata a Kiskunsági Nemzeti Park egyes tájegységein távérzékeléses módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Dóra (2013) A háziorvosi ellátás földrajzi jellemzői és problémái Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéter, Tímea (2013) Hajdúszoboszló turizmusfejlődésének bemutatása, különös tekintettel a fürdőalapítást követő időszakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kodrán, Alexandra (2013) Csanádpalota város sikerességének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Orsolya (2013) Csóka Község vallásföldrajza a 20. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (2013) A Bükki borvidék és Cserépfalu. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (2013) A Bükki borvidék és Cserépfalu. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krausz, Tímea (2013) Külföldi tanulmányutak, mint új turisztikai trend az ifjúsági turizmusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Tímea (2013) Négy dél-alföldi régészeti lelőhely lehetséges kiterjedésének vizsgálata, valamint kronológiai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, János (2013) Az erózió bemutatása egy alföldi lejtőn. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi, Zsanett (2013) A makói kistérség egészségügyi alapellátásának összehasonlító földrajzi elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczó, Zoltán (2013) Árnyékhatás vizsgálat Szeged belvárosában a lombkoronák és a fák figyelembe vételével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladóczki, Andor (2013) Palics, a Vajdaság fejlődő turisztikai desztinációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Láng, Zoltán (2013) A globális klímaváltozás magyarországi településekre gyakorolt hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Enikő (2013) A csernozjom talajok agronómiai szerkezetének alakulása a Bácskai-löszhát területén, különös tekintettel a klímastressz érzékenységre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Gábor (2013) Mórahalom és a helyi adottságok a turizmusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maletz, Kata (2013) Kastélyok turisztikai célú hasznosítása az Észak-Magyarország régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matúz, József (2013) A 2012-es bugaci erdőtűz légifelvételeinek kiértékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Krisztián (2013) Műholdas helymeghatározó rendszerek és alkalmazási területeik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Dániel (2013) A természetvédelem és a tájgazdálkodás kapcsolata a Dévaványai-Ecsegi puszták példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Judit (2013) A Vajai-tó és környezeti állapotának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Milán Szebasztián (2013) A tanyák társadalmi-gazdasági átalakulásának természeti és tájvédelmi következményei a Kiskunságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Tóth, Zoltán (2013) A dél-alföldi régió területi különbségeinek mérése, elemzése statisztikai adatok segítségével az életminőség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Zsolt (2013) Digitális domborzatmodellek minőségének összehasonlítása, pontosságuk vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Beatrix (2013) Magyarország száraz élőhelyeinek invazív fertőzöttsége:különös tekintettel a fás szárúakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Gábor (2013) Második otthonok vizsgálata Szeged-Sziksóson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pamuk, Gábor (2013) Nagy méretarányú domborzatmodellezés alkalmazási lehetőségei a Csipak-semlyék területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pikó, Judit Orsolya (2013) A dolomit tájökológiai sajátosságai a Sas-hegy példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pillió, Martin (2013) A Zagyva-Tisza egymásra hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintye, Réka (2013) Törökszentmiklós helyzete és jövőképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, János (2013) A vállalkozási aktivitás területi különbségei az Alföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pinviczki, Rajmond (2013) Szolnok turisztikai kínálatának és keresletének áttekintése 1990-2010 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogácsás, Réka (2013) A növényzet szerepe a települési vízgazdálkodásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokorni, László (2013) Geomorfológiai térképezés térinformatikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pugris, Tamás (2013) Deszk faluföldrajzi képe és társadalmának kötődései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Gergely András (2013) A gyömrői helyi identitás vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Máté (2013) Az ökoturizmus jelentősége és szerepe Malajziában, a Bako Nemzeti Park példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Diána (2013) Szuburbanizációs folyamatok a hazai régióközpontok körül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radics, Vivien (2013) A külföldre vándorlás földrajzi vizsgálata a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruskó, Rebeka (2013) Néhány talajvízkút vízjárásának elemzése a Maros-hordalékkúpon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Tibor (2013) Az olimpiák földrajzi és gazdasági hátterei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmidt, Csongor (2013) A magyar oktatás területi sajátosságai és főbb jellemzői a Délvidéken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soha, Tamás (2013) Törmeléklejtők morfológiai vizsgálata a Tapolcai-medence tanúhegyein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2013) Bordány, Üllés és Csólyospálos térkapcsolatai Szegeddel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalisznyó, Péter (2013) A pilisi Gerje-forrásvidék bemutatása földrajzi információs rendszereken keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Olivér Tivadar (2013) Belvízelöntés mértékének meghatározása a Körösök vidékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Olivér Tivadar (2013) Belvízelöntés mértékének meghatározása a Körösök vidékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedinszki, Krisztián (2013) A mobilitásra való hajlandóság kutatása a vajdasági magyar fiatalok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeibel, Máté (2013) Etyek-Budai Borvidék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Lajos (2013) A magyar agrártermelésről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Éva (2013) A dél-alföldi térség periféria jellege Gyomaendrőd és Sarkad példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szokolai, Csaba (2013) Belvízveszély térképezés egy Dél-alföldi mintaterületen távérzékelési és geoinformatikai eszközökkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Tibor (2013) A Nagyfai Holtág állapot-értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Emese (2013) A Vajdaság etnikai szerkezetének kialakulása és az autonómia kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Diána (2013) A Hajós-Bajai Borvidék bemutatása különös tekintettel a Hajósi Pincefalura. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Gergő (2013) A honfoglalás kori hagyományaink földrajza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tukacs, Renátó (2013) A Badacsony területhasználat változásának vizsgálata geoinformatikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsányi, László (2013) A kisgépes, nagyfelbontású légifelvételezés alkalmazási lehetőségei a leégett bugaci ősborókás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás, Judit (2013) A bevándorlók társadalmi integrációja és adatainak vizsgálata Magyarországon az 1980-as évek végétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2013) Békés megye közúti közlekedésföldrajzi helyzete a dél alföldi relációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Czeper, Gabriella (2013) Az aprófalvas térségek és a kihalt települések helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Norbert (2013) Belvízelvezető csatornák lefolyásgátló szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vanicsek, Péter (2013) Falusi turizmus Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, András (2013) Szénhidrogén kitermelés által okozott környezeti hatások értékelése távérzékelési módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zabos, Kornélia (2013) Vajdaság bemutatása, különös tekintettel mezőgazdaságára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Norbert (2013) Makó Honvéd városrész, mint települési szegregátum interdiszciplináris elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Noémi (2013) Az Őszi Hetek rendezvénysorozat szerepe Hódmezővásárhely turizmusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördögné Barna, Bernadett (2013) Tisza menti második otthonok Szeged területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 23. 19:20:41 CET.