Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ü | Ő
Number of items: 700.

A

Abod Imréné Hős Nagy, Júlia Sarkadi Imre kisregényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Abonyi, János Csehov drámáinak néhány alapvető problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ackermann, Péterné Задача перевода на уроках русского языка в гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Acsai, Mihály A két munkáspárt egyesülése a munkásosztály egységének megteremtése Csanád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Alvégi, Klára Csíky Gergely, a regényíró. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andrássy, Adél Hálótervezési - módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, Károly Nagy László költői útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arnóczky, Mária A gyermek szó megjelenése Juhász Gyula verseiben. E motívum értelmezése élete, költői pályája tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Auth, Zoltánné Babits Mihály fiatalkori lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Auth Zoltánné Vladika, Ilona Тургенев и пейзаж. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bachler, Ottilia Kaffka Margit realizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacskai, István Szocialista drámairodalmunk fejlődése 1956 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacskai Sándorné Vőneki, Rózsa Образ Катерины в драме "Гроза" Островского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagó, Gizella Éva Szerb Antal novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagó, István Parallelen Zwischen Klaus Manns "Mephisto" und Feuchtwangers "Erfolg". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baka, István Новизна прозы И. Э. Бабеля. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, András Lineáris programozási feladat megoldása szimplex módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Marianna Antik témák feldolgozása: Antigoné. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, István Túlkorosság és deviáns viselkedés (Kaposvár általános iskoláiban végzett szociológiai felmérés alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Katalin Ildikó Az 1930-40-es évek hazai és párizsi magyar irodalma Gereblyés László munkássága tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Horváth, Tamara Diákélet Budapesten és Pécsen (Néhány szabadidőtevékenység összehasonlítása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Banadics, Mártonné Román-magyar kulturális kapcsolatok 1945-től napjainkig Gyulán és környékén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, Klára Az új mítosz Szerb Antal két regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barcza, Györgyné A kompenzálás lehetőségei és módszerei a heterogén nagycsoportban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barics, Ernő Данные к истории развития церковно-славянского языка у Сербов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lidia Madaras településtörténete a XVIII. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barra, Anikó Stendhal és L.Tolsztoj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Lajos A Csorvási Vörös Október Termelőszövetkezet története 1949-től 1966-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, István Petőfi "Felhők" korszaka és a fiatal Magyarország romantikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batki, Jenő Móra Ferenc életrajz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bauer, József Следы русской литерауры в газетах города Печ от 1870 до 1914-года. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bech, Béláné A környezet hatása egy óvoda társas szerkezetének alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bedő, Éva Виктор Некрасов Кира Георгиевна анализ повести. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beer, Iván Karinthy Frigyes kritikusi arcképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bek, József Лирика Лермонтова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bella, László Az 1457. sz. Kossuth Lajos Úttörőcsapat története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belényi, Ilona Некоторые вопросы психологического изображения в романе в стихах Евгений Онегин. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Anna Kuncz Aladár és a Fekete kolostor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benke, László Kosztolányi Dezső regényei: Néró, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Katalin Romantika és realizmus Eötvös 1840 körül írt regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Irén Волшебные помощники героев русских и венгерских народных сказок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betalan, Péter Тип лишнего человека русской литератиры в ерой половине XIX-ого века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, János Cicero és az agrár kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blaudstätter, György József Attila "kép" a Szovjetúnióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodorné Pataki, Beáta A naturalizmus hatása a századvégi magyar novellairodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi, Edit Sütő András "Káin és Ábel" című drámája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Mária Проблема человеческого счастья в нескольких рассказах Чеова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Julia Bibó Lajos műveinek bibliográfiája és pályaképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Imréné A mezőtúri Magyar-Mongol Barátság Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldog, Erzsébet A lélekábrázolás kérdései Kosztolányi prózájában (Első korszaka). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bombay Lászlóné Kulcsár, Gyöngyi Egy közösség alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbáth, Árpádné Juhász Gyula és Tóth Árpád önarckép versei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Mária Arany János Elveszett alkotmánya, mint Vergilius Aeneisinek paródiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Zsófia A nominális stílus a "Nyugat" szerzőinél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya, Judit Пuskin és Lermontov lírájának összevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Jolán Проблемы экзистенциальной свободы в романе "Преступлеие и наказание" Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Ilona Katona József: Bánk bán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Pál Radnóti Miklós élete és antifasiszta költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsi, Róbert Чингиз Айтматов Ранние журавли повесть Сыну Аскару. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Júlia Художественная структура стихоторений А. Блока ("Пляски смерти"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Rózsa Írók állásfoglalása a második szárszói találkozón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budáné Mikecz, Éva Analyse eines althochdeutschen Textes: das Hildebrandslied. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujtos, László Batizi András Jónás próféta c. énekének szótárszerű feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukovinszky, István V. G. Korolenko "Nyelv nélkül". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bábel Józsefné Vass, Piroska Vergleich deutscher Verben und ihrer Rektionen mit ungarischen Verben und ihren Rektionen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Lajos Németh László kritikái nemzedéke íróiról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Julianna "Конармия" И. Бабеля и её отрожение в критике двадцатых годов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth, Sándor Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Im Spiegel der Presse). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth, Sándor Ziel und Aufgaben der Sprachgesellschaften des 17. Jahreunderts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánkuti, Mária Имена существительные, (прилагателные и местоимения) в Новгородском евангелии 1270 года. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánkuti, Mária Az 1270-es Novgorodi Evangélium főnévragozási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Jenő А. Солженицын: Один день Ивана Денисовича /анализ/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, József Система ударений однослотных имён существительных в Петревангелии "Шарошпемилани". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Józsefné Краткое описание Тетраевангелия "Шарошпатаки". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, József Madách Imre: Az ember tragédiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békei, Lászlóné Обучеие русскому языку в гимназии на факультативе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Ágnes Nagy László költészetének a népköltészettel való kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési , Mihály A Gyomai Dózsa Termelőszövetkezet története 1949-1966. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békéssy, Gábor Pájer Antal élete és világi költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóbis, Józsefné Мысль семейная как основополагающая идея романа "Анна Каренина" Льва Николаевича Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódogh, Andrea Orosz utalások Juhász Gyula életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóra, Enikő Bálint Tibor pályája a Zokogó majomig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bús, Lászlóné Чингиз Айтматов: Белый пароход. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bükkös Ákosné Jakkel, Éva "Безличные лица в произведениях Достоевского". Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, József Л. Н. Толстой: "Воскресение". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserjés, Attila Illyés Gyula költői pályaképe 1937-ig (A Nehéz föld-től a Rend a romokban-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserjés, Katalin Egy mítosz és egy utópia a XX. századból (Franz Kafka és Déry Tibor). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserpán, Mária Diákotthoni csoport nevelésszociológiai vizsgálata Csepregen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csertő, Aranka A bábjáték személyiségfejlesztő szerepe csoportszituációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csolik, Anna Изображение большого капиталистического города в романе Достоевского "Преступление и наказание". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomós, Istvánné Justh Zsigmond társadalomszemlélete regényciklusa alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Imre A kloroplasztiszok termolumineszenciája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Miklós Nagyolvasztói elegyszámítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Istvánné A békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörőház tevékenysége az általános iskolás korú tanulók nevelése érdekében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csucska, Istvánné Mikszáth novellisztikájának jellemzői az 1880-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáka, Zita Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete: A lovag meséje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csákányi, Géza Одновиовые глаголы в современном русском языке На материале рассказа Ч. Айтмаова "Джамиля". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóré, Piroska Nyelvtani anyag a kommunikációs központú orosz nyelvi órákon a gimnázium első és második osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cynolter, Magda Az auditív szemléltetés szerepe az alsótagozati oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czachesz, Erzsébet A felvilágosodás esztétikai problémái köréből (Herder hatása Kazinczy esztétikai koncepciójának fejlődésére az eklektikus felfogástól a neoklasszicizmusig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi, Cecília Nagy László költészetének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czibulka Istvánné Fülöp, Márta Дипломная работа Совершаечостные значения глаголов перемещения. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czoch, Gábor Kivándorlás Lotaringiából Magyarországra a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czuth, Béla A bagauda-mozgalom története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dancz, Gyula Gerendás története 1900-tól 1945-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Mihály Néhány két hangsúllyal előforduló jövevényszó az orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darin, Ferenc Thököly kapcsolatai a portával 1678-1685. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs, Árpádné Illyés Gyula drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Éva Повести Достоевского (Сопоставление подпольного героя в Записках из подполья и в кроткой). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derda, István Склонение имён существительных в "Книге большому чертежу". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derda Istvánné Tóth, Ildikó Hemingway munkásságának értékelése a szovjet kritikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deres, Zsuzsanna Стилистические употребление кратких и полных форм прилагательных в качестве сказуемого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobai, Katalin A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobozi, Eszter Líra és természet (Radnóti Miklós költészete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domnanovich, Rudolf Szabó Dezső és Németh László ideológiájának néhány közös vonása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dornbach, Péterné Обозначение временных отношений,отвечающих на вопрос когда в русском и в венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dunai, Tamás A drámaíró Pap Károly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékán, Ildikó Заметки к изображению героев Толстого и Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dér, Terézia Kettős kötésű dativusok Horatiusnal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Márta A Salome-téma feldolgozásai a romantikáig ikonográfiai szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dörnyei, László Szerb Antal szépírói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Enyedi, Anikó Преодоление романтического взгляда на народ в романе Толстого "Казаки". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdély, Gyöngyi Способы выражения одновременности в русском и венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdős, Dezsőné Наташа Ростова и женщины у Толстого в романе "Война и мир". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdős, Sándor A Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet története 1950-1963. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Etényi, Nóra Érsekújvár 1663-as feladásának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Exner, Gabriella Творческий путь М. А. Булгакова Сатирическое изображение, гротескный реализм и философское содержание в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabolya, Balázs Az ifjúsági turizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farda, Éva Развитие иконописи от её возникновения до XVI века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, András Fehérje szerkezet vizsgálattal kapcsolatos adatrendszer gépi feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Anna О несольких особенностях повести "Отец Сергий" Л. Н. Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Jánosné Ady önszimbólumai csoportokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mátyás Naturalizmus és romantika Bródy Sándor novelláiban és Faust orvos regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Attila Eltérő életkorú gyerekek szakrajaira épülő úttörőcsapat tevékenységével kapcsolatos kísérletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gabriella A "nemesi fészkek" bukásának ábrázolása a XIX. század végi magyar és orosz irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mátyás A Mezőhegyesi M. kir Állami Ménesbirtok dolgozóinak helyzete a Horthy-fasizmus éveiben (1920-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Róbertné Komáromi János. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zoltán Ötven talentum borostyánkő - Janus Pannonius Plutarchi Dicta Regum et Imperatorum magyar fordításának elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Balajthy, Katalin Az irányzatosság néhány problémája reformkori irodalmunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fatér, Valéria Horatius Ars Poeticá-jának hatása a magyar irodalomban a 18-19. század fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Lajosné Развитие речи учащихся на практике преподаваия в Сегедской лесохозяйственной профессионалной средней школе имени Кишш Ференц. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, István Móra Ferenc parasztábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné Tamás, Éva A fiatalkorú bűnözők Csongrád-megyei eseteinek szociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Zoltánné О повести И. Эренбурга "Оттепель". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, József A "Rozsdatemető" vitája és a kisregény problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, László Az általános iskolai felsőtagozat helyzete Kecskemét járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Mária A Dugonics Társaság története (1900-1910). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Antalné Román, Irén A gyulai iparoktatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz, Béla A tanítási óra hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó A tolna megyei tanuló ifjúság politikai, társadalom- és természettudományos ismereteiről készült felmérés adatainak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Katalin A táj változása Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fritz, Gergely Emlékezésdramaturgiák: Múltfeldolgozás és emlékezés a kortárs magyar színházban : Mohácsi testvérek Egyszer élünk, valamint Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című darabjainak értelmezési lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fráter, Anikó Dadaismus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Futó, György A magyar nyelvű politikai költészet néhány kérdése a XVII. század elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, György A Szegedi Tudományegyetem története az 1944-1948-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, György A két munkáspárt viszonya Szegeden a népi demokratikus forradalom időszakában (1944-48). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Györgyné Dosztojevszkij: A hasonmás című művének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Judit Regösének-motívumok a XX. századi magyar lírában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Péter Komját Aladár költői pályája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Györgyné Szenczi, Ibolya Szenczi Molnár Albert zsoltárainak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fátrai, Zsuzsanna A piridia - vázas vegyületek in vitro hidroxilálása kémiai rendszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fórián Szabó, Judit Письменный язык всех предшествующих периодов жизни нашего языка предсавляет уеннейший источник: письменная передача определённых форм и конструкций закреьяла уже головый, в какой-то тере обработанный устный текст. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földényi, Vera Weöres Sándor költészetének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Förgeteg, Szilveszter Magyarcsanád nemzetiségei 1700-1914. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdó, Tamás Az új színpad művészete - Bárdos Artúr pályaképe - 1900-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gajdó, Ágnes "...és bűneim halállá állnak össze" - A bűn motívuma József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galántai, János A Magyar Csillag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garai, Mária Гротеск как особый принцип изображенияв повести Гоголя "Нос" и в расскзе Кафки "Die Verwandlung". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Éva A fonématikus hallás fejlettségének vizsgálata óvodás, általános iskolás és kisegítő iskolás gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellér, Julianna Gergely Sándor élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gera, Ildikó Детерминанты в синтаксисе современного русского языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geréb, György Arany János lélekfestése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Júlia A lírikus Kosztolányi és a valóság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gondocsné Batai, Rozália A XIX. század végi líra problémái Vajda János kései költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grabant, Mária Сингулятивы в современном русском литературном языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregor Józsefné Veszelyi, Beáta A Kisteleki Magyar Királyi Állami Fiú és Lány Polgári Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf, Katalin Czóbel Minka élete és költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Józsefné Kísérlet a légutakban előforduló baktériumok aetiológiai szerepének felépítésére /az izolálás és identifikálás néhány új módszere/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Klára Vergleichende Analyse deutscher und ungarischer Verben auf Grund ihrer Rektionen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes , Tibor A városi plebs szerepe Tacitus történeti műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi, Andrea Некоторые вопросы особенностей психологизма Чехова и Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, Dr. Imréné A gazdasági válság hatása Orosházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurity, Klára Szegedi írók a művészetről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurácz, Ferenc A magyar politikai szónoklat nyelve Kossuth előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Rózsa A professzionizmus kialakulása a magyar labdarúgásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyürefi, Mária M. Gorkij: Troe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Imréné Az új élet megindulása Battonyán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Istvánné Harkai Edit Belső koncentrációs lehetőségek az anyanyelvi nevelésben és oktatásban (A grammatika oktatása az általános iskolában és a gimnázium II. osztályában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Kálmán Arany János lírájának esztétikai vonásai 1848-1851-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gágó, Ibolya Dutka Ákos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Józsefné A nevelői közösség alakulása, fejlődése Jánoshalma, Kunfehértó és Tompa községek általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Pál A Csongrádi Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 10 éves története (1950-1960). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálos, Judit Radnóti Miklós szerelmi költészetének jelentősebb motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Margit Tömörkény István parasztábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göb Miklósné Szalkanovics, Sára A kispolgárság ábrázolása Csehov és Gorkij műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göltl, Gizella Vergleichende Untersuchung der einen Raumbegriff bezeichnenden Bestimmungen (Auf Grund der Deutschen und Ungarischen Sprachen). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gőcze, Rezső Szombathely francia megszállása 1809-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth, István Értékőrzés és értékújítás az irodalomtanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hadobás, Mihály Über die Rolle der Songs in der Dreigroschenoper. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnády Zoltánné Czimmer, Teréz Szatirikus tradíciók Majakovszkijnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmai, Ilona Nagy László világszemléletének alakulása az 1950-es évektől (Allegorikus versei, mint világszemléletének szintézisei. A versek közös motívumai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Ferencné A. A. Fadeev: Razgrom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Jenőné Az irodalom és pedagógia összeforrottsága Gárdonyi életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hansel Istvánné Barna, Rózsa Zum Problem "episches Theater". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó Józsefné Dörnyei, Dr. Zsuzsanna M. Gorkij: Žizn' Matveâ Kožemâkina. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkány, László A realista ábrázolás eszközei az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkány Tiborné Szanyi, Zsuzsanna A rendszerezési képességek vizsgálata a 8. osztályos fizika tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haulik, Dr. Lászlóné Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haász, Jánosné Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év (lírai rekviem) - A ciklus elemzése a Csillag című szonett alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haász, Józsefné Kun József, szegedi költő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helman, Edit Уменьшительно-оценочные суффиксы в русском языкe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ildikó Влияние Достоевсого на творчестве Габриеле Д'Аннунцию. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hernádné, Hermán Judit A keresztnévadás hatóerői Hódmezővásárhelyen a XIX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang, Dr. Józsefné A magyar óvodai oktatás kialakulása és fejlődési irányai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holp, József Az Endrődi Földmunkásmozgalom története 1919-től 1935-ig különös tekintettel az 1935. évi csendőrsortűzre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horgos Pálné Bálint, Klára Radnóti Miklós formaművészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc План дипломной работы студента Horváth Ferenc Морфологический анализ русского языка XIV-ого века /На материале текста, под названием "Хождения на Флорентийский Собор"/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc Хождение на Флорентийский собор /Морфологический анализ древнерусского текста второй четверти XVI-го века/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Györgyné "Сказки об Италии" Горького. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Judit Сопоставление с оригиналом венгерских и немецких переодов двух стихотворений Лермонтова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Julianna Роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, József Изображение крестьянства в творчестве Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna Гротеск в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Györgyi Il Calvino postmoderno - Le Cosmicomiche e Ti con zero: una fase preparatpria. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ibolya Gesellschaftskritik im Roman Spielhagers "Sturmflut" und im Roman Heinrich Marrs "Im Schlaraffenland". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István A polgári nevelés egyes alapelveinek tükröződése a reformkor magyar pedagógiai irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, János Barokk ízlés irodalmunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Lajosné Oláh Gábor novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , József Vázlatok Iuvenalis utóéletéről különös tekintettel magyar vonatkozásaira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hrabovszki Mihályné Szabó, Dr. Erzsébet Nagyfuvaros utca és Margitváros világa (Fejes Endre: Rozsdatemető és Molnár Géza: Város a felhők alatt, illetve Holtak fogságában c. regényének összehasonlítása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszák, Susanne Über das Groteske bei Klee und Morgenstern. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hááz, Nicolette Általános iskolai fogalmazástanítás 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hévizi, Sándorné A szabad idő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata a Gyomai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Zsolt A nagy kabaré. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági, Ferencné Magyar tanársors a XX. század elején (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány regényelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hőnig, Antal К вопросу истории русских заимствований в венгерской лексике. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hőnig, Antal Jordánszky Kódex - Márk evangélium, VI. fejezet: A fogalomszók vizsgálata. Mondattani egybevetés a Müncheni Kódex azonos fejezetével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hűvös Andrásné, Fister, Judit A tanulók iskolához való viszonyának psychológiai vizsgálata különös tekintettel a társas kapcsolatok hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ignácz, Istvánné A sokarcú Isten Ady Endre istenes verseiben 1907-1912. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Illés, Mihály Роль славянизмов в русском литературном языке 16 века (п изучению "Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványi, Ildikó Szakonyi Károly munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Margit Gyulai Pál irodalomszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Mihály A mezőberényi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakucs, Gábor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közellátásának története az 1941-44-es években, a magyarországi felszabadító harcok kezdetéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakus, Ildikó Csáth Géza novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janovics, Judit Nyelvi játékok a beszédkészség fejlesztésére a középiskolai németórán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janurik, János Die Funktion der Staffage im Roman "Buddenbrooks" von Thomas Mann. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszky, Mária A középiskolás tanulók véleménye a nemi erkölcsről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Ágnes Структурно-стилистический анализ нескольких зрелых стихотворений Лермонтова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Ferencné Tvorčestvo Garšina. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász , Dr. Antalné Móricz Zsigmond novellaírása az első világháború idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi, József Arany János és a ballada. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi, Józsefné Arany János archaizmusai a Buda halálában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józan, Lídia Biró Lajos írói tevékenységei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Tóth, Ferenc Adalékok a hegeli filozófia marxista értékeléséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaiser, Márta Ovidius magyarországi utóélete (reminiszcenciák és fordítások). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kallai, Klára A népi írók (Veres Péter és Féja Géza) irodalomszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Melinda A politika poétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanfi Horváth, Sándor Az Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. története 1945-1949. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kapitány, Ildikó [Orosz művészeti kultúra]. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaposi, Andrea Tanítójelöltek érdeklődésprofilja (Vizsgálat az IRLE-teszt segítségével). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapros, Lászlóné Békéscsaba fejlődésének története a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a dolgozó nők helyzetére, munkalehetőségeik és létszámuk növekedésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapu, Pál A Puszták népe című folyóirat története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karaba, György Явление добавочного удлиненя гласных в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karcagi, Erzsébet Выражение творительного инструментального в русском и венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Irén 1848-49 képének módosulása Jókai műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kastner, Anikó A "Nyugat" viszonya a régebbi magyar irodalomhoz tanulmányok alapján 1918-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Károly Данные к истории склонения существительных в русском народно-разговорном языке ХVII-ого бека. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Imre Драматургия Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Bianka Egy idős festő gyermekkori emlékei (A beavatás, mit archetipikus minta felhasználása a meggyőzés érdekében Füst Milán Őszi vadászat c. művében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Jánosné Kaffka Margit költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Anna "Ъ" в Новгоодском Евангелии 1270 г. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, János A Szeged-átokházi avar sírlelet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Janka Frau und Aktivität in den Werken von Heinrich Böll. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Márton Dsida Jenő valóságélménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Márton A Miasszonyunk Leánynevelő Intézet története 1944-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kepecz, Gabriella A lélekábrázolás Babits prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, Csilla Tranzitív és intranzitív igék jelentésbeli eltérésének vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztesi, Katalin Thury Zoltán élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztszeghyné Kapócs, Éva Justh Zsigmond filozófiai rendszerének kialakulása, annak tükröződése A pénz legendája c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó, Éva Adalék Oláh Gábor életművének értékeléséhez (Oláh Gábor és Juhász Gyula barátsága). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, László A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Mihályné Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Mihályné Syntaktische Analyse eines Deutschen Sprackdenkmals aus dem 3. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Király, Lajos Lovik Károly novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Ida Kaffka Margit nőábrázolásának néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Józsefné Új Utakon MTSz története 1959-1967-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Albina Vlagyimirovna Развитие речевой активности на уроках русского языка /Русский язык - 12 часов в неделю/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Imréné Изображение жизни провинциального дворянства в ранних произведениях А. Толстого (По рассказу "Прикючения Растегина"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Aurél Zrínyi Miklós: A Szigeti veszedelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné, Viola Ibolya A Kínai Népköztársasag kül- és belpolitikája 1956-tól 1964-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klapcsik, Sándor Tolsztoj regényei magyar fordításainak egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klaár, Mária Németh László társadalomábrázolása (Bűn és az Égető Eszter alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kléner, Gizella Фразеологиеские обороты в романе Аксёнова Коллеги. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Eszter Részletek a magyar katolikus egyház történetéből, Gvőregyházmeqye 1958-1968. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, József A tanulói személyiség fejlesztése és megismerése az általános iskolai nevelőmunkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Mihály A kulturált magatartás szokásainak kialakítasa tanyai diákotthonokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocziszky, Éva A humanista elégia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolics, Pál Művelődéspolitikánk célkitűzéseinek megvalósulása egy általános művelődési központban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlóssy, Ákos A versforma Weöres Sándor költészetében - "A hallgatás tornya" és a "Tűzkút" című kötetei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komódi, Andrea Demográfiai és antropológiai vizsgálatok eredményei egy Békés megyei faluban (Zsadány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Jánosné Tóth, Dr. Zsuzsanna A szerb nemzeti eszme kialakulása és a nagyhatalmi érdekek összeütközése a Balkánon (Szerbia, Bosznia-Hercegovina). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kontra, Ferenc Csáth Géza egyik jellegzetes novellatipusáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kora, Antal Sinka István. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korom, Erzsébet A XVI. század magyar protestáns drámairodalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó Михаил Булгаков: Мастер и Маргарита Диалектика Добра и Зла. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Margit Образ Ленина в творчестве Маяаковского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária Роль гротеска в памфлетах Горького. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné Несколько слов о поэме Р. Рождественского: "Реквием". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsa Обозначение временной продолжительности в произведении Распутина: "Живи и помни". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András A meggyőződésformálás elmélete és gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Klára Die deutschen Präpositionen und die Ihnen in der ungarischen Sprache entsprechenden grammatischen Kategorien. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Kálmán A vezetési stílus jelentőségének vizsgálata a sportbeli felkészítés folyamatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Károly Egy személynévtípus eredete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Piroska Radnóti Miklós: Tajtékos ég. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor Az 1929-33-as gazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Terézia Stílusirányzatok és műfajok elméletének magyar szakirodalma (Bibliográfia 1945-1965). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jánosné Farkas, Irén A Nagyatádi-féle földreform és megvalósulása a Sokoróaljai járás területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koós, István A szakfelügyelet hatásfokának javítása, a szakfelügyelet irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsovicz, Mihályné А. М. Горький: Фома Гордеев. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kraviánszky Mihályné Dr. Kovács, Judit Vizsgálatok a fiatalkorú elítéltek iskolai végzettségéről, és ezzel összefüggésben néhány nevelést befolyásoló egyéb tényezőről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kremser, Anna A Nyugat költőinek kapcsolata a képzőművészettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kretz, István Iskolaérettségi vizsgalatok és korrekciós nevelés Tolna megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó, Antal A Nemzeti Parasztpárt makói szervezete 1944-48. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kránicz, Imre Rilke in Ungarn. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, Zsuzsanna A magyar feltételes mondat és az előfeltevés (Kísérlet feltételes mondataink osztályozására az előfeltevés fogalmának segítségével). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár, Sándorné Az általános iskolai pedagógusok élet- és munkakörülményei a veszprémi felszabadulás úti lakótelepen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutas, Ferencné A szarvasi szlovákság asszimilálódása az oktatás tükrében a XIX. századtól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutsekhe Bernol Georgné Csordás, Karola Мотив двойника у Достоевского и Э.Т.А. Гоффманна. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kácsor, Ferenc A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálló, György Разработка спцыальных текстов в высших классах средних школ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Róbertné Омониия в кругу глголов движения. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Gyula A nemzeti bizottságok szociális és kulturális tevékenysége Békés megyében (1944-46). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, László A színházesztétika helye a tudományok rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kánya, Erzsébet Die Form der Komödie im Werk Friedrich Dürrenmatts. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Ferencné JÓKAI MÓR történelem- és nemzetszemlélete : "A magyar nemzet története regényes rajzókban” című munkája alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kátai, László Толстоянизм и его отражение в романе Толстого "Воскресение". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéry, Anikó Az 1927-es magyar-olasz szerződés visszhangja a sajtóban és a parlamentben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Károly A Gauss-elimináció műveletigényének csökkentése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön, Anikó A pályakezdő értelmiség munkahelyi beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köles, Irén A sztochasztikus programozás algoritmusának, programjának kidolgozása és alkalmazása mezőgazdasági döntéseknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köves, Ilona Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci című művének stilisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkóné Pálfi, Alojzia A kecskeméti tanítónőképzés története (1917-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Gézáné Исторические взгляды Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakó, Ferencné Hogyan reagált a technika fejlődésére József Attila, Szabó Lőrinc és Illyés Gyula, s e reagálások ideológiai gyökerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, István Vörösmarty Mihály: Vérnász - Szomorújáték öt felvonásban 1833. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Istvánné Vörösmarty Mihály: Tündérvölgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laskai, Éva Каузативный глагол в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, Lídia Помещичье-крепостная Русь в "Записках охотника". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, László A szlovák nemzeti mozgalom kultúrpolitikája (1845-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai, Jánosné Lexikai egységek előfordulási gyakoriságának vizsgálata az általános iskolai orosz nyelvkönyvekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Leléné Erdélyi, Mária Algyő község élete a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Zója A programozási nyelvek kiterjeszthetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Gyuláné Móricz Zsigmond: Árvácska című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, József Reformkori problémák novellairodalmunkban 1818-1841 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lieber, Mártonné Tragičeskoe v Tihom Done M. Šolohova. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Dorottya A Gömbös-kormány külpolitikájának egyes kérdései a magyar történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lipák, Tibor Bővített vázlat egy nagyobb munkához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Imre Valóságlátás a mai magyar parasztirodalomban - (Sánta-Galgóczi-Galambos műveiről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, Pál Анализ морфологических особенностей в языке Онежских былин. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, László Lukács László költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lux, Ilona Deák és a konzervatívok. Az 1840-es évek első felében (1841-1844). Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, László Németh László nőalakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Katalin Сопоставительный анализ форм наклонений в русских венгерских пословицах и поговорках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, György Az orosz állam szervezeti változása a 17-18. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Albertné Közösségi művelődés a művelődési házakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász, Klára D'Annunzio magyarországi fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magay, Edit Данные к истории слогообрахующих плавных в славянских языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Erzsébet Comenius elgondolásai a munkára neveléssel kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magócs, Erzsébet Babits l' art pour l' art művészetének jellege, annak szubjektív és társadalmi gyökerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Imréné A környezet károsító hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majsáné Iván, Gizella A rabszolga munkaerő alkalmazásának néhány kérdése a XVIII-XIX. századi Latin-Amerikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makrai, Andrea "Ímé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit" - Értelmezések Nádas Péter a Bárány című szövegére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mancza, Eleonóra Gyakrabban előforduló tanári magatartásformák vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mandel, Andrásné A közösségi szerkezet feltárására alkalmas módszerek eredményeinek összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Margittai, Gábor A ritmuskényszer esztétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mari, György Композиция перой части романа "Обломов". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maros, Éva A Guary Kódex hangtana és alaktana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martsa, Sándor A kijevi Szófia-székesegyház orosz feliratainak nyelvezeti elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matusich, Mária Schillers Dramen in Ungarn im Spiegel der Zeitgenössischen Presse (1920-1940). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Péter A magyar uralkodó osztályok és a középosztály fejlődésének problémái a Huszadik Század című folyóirat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Andrásné Czakó, Anna Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mazán, Mátyás Изображение мелкой буржуазии в драматических произведениях Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi, Mária Jane Austen és nőalakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meggyes, Miklósné Adalékok a SZIM Esztergomi Marógépgyára történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri, Rezső A román hadsereg felszabadító harcai Hajdú és Szabolcs megye területén 1944-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mercz, Ádám Анализ стихотворения Михаиа Васильевича Исаковского "Где ж вы,где ж вы, очи карие?". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Merényi, Erzsébet Az INTERCELLAS sejttérszimulációs nyelv és processzora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meskó, Klára Kinga Félegyháza társadalma a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mezey, Károlyné Отражение древнерусского языка в записи одного памятника языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, Hajnalka Az óvodai nevelés kialakulása, fejlődése Magyarországon 1828-tól 1867-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mihálffy, Lajos Vízdíjszámlázás és kapcsolódó feladatok IBM PC-re adaptálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mike, Jánosné A novellaíró Kosztolányi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Magdolna A televíziós játék műfaji sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Misbrenner, Nóra Diáknyelvi vizsgálatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai, Zoltánné A sematizmus kérdése a felszabadulás utáni próza irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moczar, Albert Karikás Frigyes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohos, Sándor Szabó Lőrinc lírája 1926-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Andrea Жизненный путь Булгакова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Istvánné Импрессионистические элементы в творчестве А. П. Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin Темой дипломной работы я выбрала анализ ранних рассказов Ивана Сергеевича Тургенева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Dezső Az öcsödi Kossuth Termelőszövetkezet története 1957-1966. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária Németh László angol és orosz irodalmi érdeklődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Ruck, Judit A pályaorientáció önismereti tényezői (7.osztályos tanulók vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi, Piroska Место повести "Записки из подполья" в творчестве Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Movik, Angéla Kolozsvár irodalmi élete 1790-1830-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, József A XVII. századi francia klasszikus tragédia Magyarországon (Corneille). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muszka, Lajos E. T. A. Hoffmann: "Die Elixiere Des Teufels" Analyse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muzsai, Viktóira Образ маленького человека в произведениях Достоевского "Записки из подполья" и "Преступление и накзание". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mák, István Választások Nagykamaráson 1920, 1922 és 1926-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márki, Anna Употреблене кратких и полных форм прилагательного в качестве сказуемого в совреенной детской литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Ferenc A gerelyhajítás alaptechnikájának programozott oktatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Imre Jotengrit - A rábaközi sámánok szellemi hagyatéka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Zoltánné Kemény Zsigmond és történeti forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátés, István Ami egy világszemlélet mögött van. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi, Katalin Die Funktion der Monologe im Drama „Don Carlos”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Sándorné A pályaválasztás motivációi a csanyteleki általános iskola VIII. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mézes, Tibor A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mónus, Ferenc A hódmezővásárhelyi református gyülekezet élete a felvilágosodás korában (1699-től 1810-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móricz, Mária Глагольные словосочетния с инфинитивом. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Elemér Gráf értékelő programok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Júlia Héjszerkezetek Riemann-geometriai modellje és feszültségi állapotának vizsgálata elektronikus számológépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László Некоторые жанрые особенности драматургического наследия А. П. Чеховa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Barnabás Pozsonyi szobrászat a Donner és Messerschmidt közti időkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Csabáné A debreceni elemi oktatás kialakulása és fejlődése a 17-18. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István A szegedi demokratikus ifjúsági mozgalom történetéhez (1944. október 11.-1948. március 15.). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor Humanismus in den Buchenwald-Romanen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor Literatur und Politik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Valéria Nagy Ignác munkássága az 1840-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Vera A Csanád Megyei Nemzeti Bizottság politikai tevékenysége 1945-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyfalusi, Tibor A köznyelv képi kifejezés-lehetőségeinek művészi megújítása - Stílustörténeti képmonográfia nyelvművelési tanulságokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyistók, Margit Переходный характер главного героя в произведении Толстого "Казаки". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Seres, Magdolna 6. osztályos biológia tankönyvben szereplő összefüggések feltárása, struktúrájának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, József Az Orosházi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Neumüller, Klára Разбор рассказа А. П. Чехова "Моя жизнь". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyisztorné Debreczeni, Ágnes Olvasás-szövegértés képességének mérése hetedik évfolyamon irodalomtankönyvi szöveg alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyizsnovszkij, Inna B. "Проблема учёного в проиведениях М. Булгакова "Роковые яйца", "Собачье сердце", "Мастери Маргарита". студентки 5-го курса. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Mariann Материальная и идейная ценность в чеховских повестях /Анализ повести "Палата Но. 6"/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Gyula A dunai vasmű építésének gazdasági előzményei és szükségessége, az építés "hőskora", létrehozásának körülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Erzsébet Ю. Олеша: "Ни дня без строчки". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Sándorné Композиционный анализ пьесы Горького "На дне". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Erika Török Sophie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Erika Vadon élő állatok számlálása matematikai statisztikai úton; a Capture-Recapture modellek gépesítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Klára Sütő András: Csillag a máglyán című drámájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Zoltán Dsida Jenő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nógrádi, Katalin Tolsztoj és Németh László. Masters, József Attila Tudományegyetem.

nincs, megadva [Советский роман]. Masters, József Attila Tudományegyetem.

nincs, megadva Роль пейзажи в цикле рассказов "Темные аллеи" Бунина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

nincs, megadva [Русская литература XIX-ого века]. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, Ferenc Juhász Ferenc költészete a személyi kultusz éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oltyán, Lajos Az öntevékenységre nevelés helyzete Szentes város és járás, illetve Csongrád város néhány úttörőcsapatában és középiskolás KISZ szervezetében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Tibor Курсовая работа Тема Великой Отечественной войны в современной советской литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, János Az "Artamanovok" elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Miklós Nagy István (Pályakép). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ormos, Zsuzsanna Kemény Zsigmond forráshasználata és forrásmotivációi (A Zord idő c. regénye alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Sándor Nagy Októberi Szocialista Forradalom tanítása a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységéről; harc a politikai és akcióegység megteremtéséért. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ozoli, Katalin A janzenizmus nyomai a szombathelyi Herzan-könyvtárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajor, József Pedagógusok továbbképzése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palatinus, Éva Die Widerspiegelung Des Lebens In Der Sprache Der Romane Erwin Strittmatters. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palkó Istvánné Sárosdy, Zsuzsa Kocsis István 4 drámája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, István Az alapvető úttörő közösségek önkormányzati szerveinek szerepe az öntevékeny közösségi élet megszervezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Istvánné Adalékok a pedagógus pálya presztizséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Anna Etikai kérdések Kosztolányi kései költészetében - Hírlapi etikett alapján, a válságfilozófia kérdéskörébe ágyazva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Lajos A képalkotás és nyelvi kifejezőeszközei Kosztolányi Dezső novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Magdolna Olaszország hadbalépésének körülményei a második világháborúban és visszhangja a hazai sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Tibor Ójapán versformák adaptációs lehetőségei a kelet-közép-európai irodalmakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zoltán A tipus és jellemábrázolás kérdése az irodalomelméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paprika, Edit Puskin Cigányok című poémájának magyar és német műfordításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pasek, Béla CHANGE processzor implementálása, CHANGE programozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Ildikó Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paál, István Elidegenülés és magány a modern nyugati drámairodalomban (Arthur Miller drámáinak elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perlerné Bencsik, Zsuzsanna Az orosz imperializmus a legújabb szovjet kutatások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Dr. Lászlóné A gyakorlati képzési program megvalósításának fontosabb szerkezeti, tervezési, tartalmi és metodikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Rezső Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Peszeki, Dr. Lászlóné Tompa Mihály világképe - A szabadságharc bukása utáni lírájának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, Zoltán A magyar püspökök oklevéladó tevékenysége a XIII. és XIV . században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petri, Zsuzsanna Szeghalom munkásmozgalma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovay, István A Gömbös-kormány megalakulása és belpolitikája 1932-33-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petró, András Az iskolareform tükröződése a Köznevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pikó, András Apponyi Albert és a magyar konzervatív nacionalizmus kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pilhoffer, Ferenc A nagy létszámú általános iskolák szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintérné Zsigmond, Katalin Количественные числительные в деловых и бытовых памятиках XVII века /фонетика, морфолигия, синтаксис/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz, Imréné Роль снов в произведениях Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, Márta Tolsztoj hatása Juhász Gyulára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pollák, Richárd Сравнение поэмы В.Маяковского:"В.И.Ленин” с "Одиннадцатой симфонией" Шостаковича. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Zoltán Zenei kompozíció, Thomas Mann "A Buddenbrook-ház" c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Zoltán Zenei kompozíció, Thomas Mann "A Buddenbrook-ház" c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Dr. Zoltánné Az amerikai polgári életforma csődje Arthur Miller drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pomázi, Petra Ember és Isten - A kapcsolat megteremtésének formái, lehetőségei és szerepe József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb, Judit Bródy Sándor hatása Ady Endrére (Párhuzamok és hasonlóságuk életútjukban, életművükben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pornói, Károly Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Portörő, Erzsébet Способы выражения субъективной модальности в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posta, István Kölcsey Ferenc történelemszemléletének fejlődése a Töredékek a vallásról című mű megírásáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pribojszky, Michael Faust und die Tragödies des Menschen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pukli, Éva Народная павда в романе Л. Толстого "Анна Каренина". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Purzse, Etelka Mikszáth dzsentri-ábrázolásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztaszeri, Miklósné Л. Н. Толстой: Хозяин и работник. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, János Áprily Lajos költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Lidija Csillagászati motívumok Baka István verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Erzsébet A magyar irodalom és nyelvtan tanításának módszertani kérdései a dolgozók általános iskolájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, Anna Anyanyelvoktatás és kulturális lehetőségek a jugoszláviai Baranya megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, János A pályaválasztás motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Nóra Il ritorno dello straniero. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Dr. Emilné Palladius Rutilius Taurus Aemilianus De Re Rustica című munkájának első könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Mihály Jókai és Petőfi szakítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztori, Veronika Albert Camus en Hongrie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péntek, Károlyné "Евгений Онегин" ("как энциклопедия русской жизни") и его влияние на венгерскую литературу. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes, Miklósné Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, László Filmművészetünk irodalmisága (A magyar irodalom és a magyar írók részvétele filmművészetünk fejlődésében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Tiborné Die Geschichte des ungarländischen Deutschtums von der Räterepublik bis zur Befreiung (1919-1945). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Sándorné Magyar, Katalin A gyermek ábrázolása Gelléri Andor Endre novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póczos, Gyuláné Játékosság az orosz nyelvi órán az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pókász, Endre A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pörnye, Etelka Сионимия и полисемия фразеологизма (план),. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Püski, Gábor Szabó Dezső irodalmi munkássága fellépésétől 1920-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Püski, Imre Móricz Zsigmond dzsentri-ábrázolása regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Racskó, Gyuláné Babits Mihály Jónás könyve című művének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Racsmány Mihályné Baji, Mária Gyula munkásmozgalma 1919-1929. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Radnóti, László "Der Zauberberg" und die "Weissen Schatten". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radóczi, Katalin A gimnáziumi tanulók pályaválasztásának szociálpszichológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakita, Ildikó Az 1918/19-es forradalmak nőírói szemmel - Tormay Cécile: Bujdosó könyv és Ritoók Emma: A szellem kalandorai című művek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ratkó, Margit Radnóti Miklós költészetének emberközpontúsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regölyi, Zsolt Die Sprachreinigenden Bestrebungen in 18. und 19. Jahrhundert. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rendes, Béla A társadalmi fejlődés régi és új erőinek harca Comenius: Didactica Magna c. művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rovács, Zsuzsanna Нестор как писатель агиографических произведений. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky, Rita Pilinszky János mint az ikon-lét költője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Ibolya Jókai és Vas Gereben reformkor ábrázolásának összevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Fodor, Sándor A lélekábrázolás Ambrus Zoltán szépprózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ráczné Weisz, Mária Сравнительный анализ рассказа Вс. Гаршина "Четыре дня" и повести Л. Андреева "Красный смех". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónai, Tamás Adalékok a Nyilas Mozgalom tömegbázisának kérdéséhez Budapesten (1939-1941). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Zsuzsanna Szövegszerkezeti vizsgálatok a kétmondatos újsághírekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salfay, István Nyelvi kifejezés a szinkronfilmben különös tekintettel a szinkronfilmek magyar-német-angol-francia összefüggéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkady, Sándor Az Isten viselőse - Ady vallásos lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schauer, János A Bajai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1960-1968. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schiller, Alíz Смешение существительных основ на - о и на - й в Добриловом евангелии (1164). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schulcz, Hedvig Vajda János filozofikus költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schulteisz, Béla Образ казачества в романе Шолохова "Тихий Дон". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schvób, Péter A tanyai tanulók hátrányos helyzetének felszámolása érdekében alkalmazott formák és módszerek 1950-től napjainkig (Bács-Kiskun megyei tapasztalatokról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebesi, Judit Az 1934-es marseillei merénylet sajtó és országgyűlési visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Ildikó A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Mária Az Új Nemzedék c. napilap a "keresztény kurzus" időszakáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sepsei, Mihály Отражение русско-французских отношений в лексике русского языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, József Gorkij útja a népmeséktől a szocialista szemléletig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Gyula Gróf Apponyi Albert iskolapolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Judit Nagy László költészetének motívumrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Sutus, Etelka Egy település (adott társadalmi egység) művelődési folyamatainak tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Edit A személyiségformálás tudatosságának növelési lehetősége a szociometrikus teszt alkalmazásával a büntetésvégrehajtásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Smiró, Miklós Изображение помещиков в произведениях А. Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Ilona Az angol polgári forradalom a magyar nyelvű történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somfai, Lászlóné A forgástestek ábrázolására való áttérés pszichológiai és didaktikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Mária Отражение противоречий Толстого в романе "Воскресение". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Margit A határozott névelő és a személynév kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soproni, Olivér A magyarországi török művészet helye a török művészettörténetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spolár, János A pedagógusok helyzete és munkája Pécs általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sprőber, Péter Gerhart Hamptmann: Bahuwarter Thiel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stadler, Jenő 13-14 éves tanulók erkölcsi ítéleteinek sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steigervald, Éva A dolgozók helyzete Gyulán az 1929-1933-as gazdasági válság idején. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stenger, Gizella Aranka Az új Zrinyiász - Mikszáth Kálmán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sticklné Rábai, Márta Az idill és a halál Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok, Éva Женские образы Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Surinásné Tóth, Olga Zenei nevelésünk problémái az általános iskolák felsőtagozatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Eszter Временные обстоятельства в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária А. Т. Твардовский и его поэма "За далью-даль". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária Gyöngyvér Вопросы языковой интереренции на основе материала учебиков русского языка для гимназий. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Borbála A tanulók erkölcsi ítéletének sajátossága kisiskolás korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ede A zenei kompozíció szerepe Csáth Géza novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István A Vasárnapi Újság nyelvészeti és néprajzi cikkeinek bibliográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Judit A magyar puritánmozgalom angol kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Kázmér A Tavern-rejtélyről.... Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajos Makó közigazgatása a város felszabadulásától az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásáig - 1944.szeptember 26-tól 1944.december 22-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imréné Balaton, Izabella Kaffka Margit regényei hősnő-típusainak összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakay, Sándorné Значения и функции приставок в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, István Образ разбойника Пушкиным. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Györgyné Babits humanizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalavári, György A vegyes életkorú KISZ alapszervezeti rendszer működésének néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Lujza Tóth Árpád költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Józsefné Анализ новаторства поэтики Ф. М. Достоевского на материале романа "Белые ночи". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, Erzsébet Редуцрованные гласные (ъ,ь) в суффиксах Добригова евангелия. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry, Györgyné Illyés Gyula költészete az 1950-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry, Györgyné Illyés Gyula költészete az 1950-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebegyinszki, Györgyné Adatok a serdülők erkölcsi arculatának pedagógiai-pszichológiai megismeréséhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szecskó, Györgyné Герцен: Былое и думы. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű, Imre Ady Endre magyarsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Horváth, Margit Kisfaludy Sándor "Csobánc" c. regéjének elemzése. Other, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Sándor Túlkorosság és deviáns magatartás vizsgálata a nagyatádi járás általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai, László Egy általános iskola társadalmi kapcsolatai - A hajdúböszörményi 5. sz. Általános Iskola társadalmi kapcsolatainak fejlődése és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri, Csilla Способы выражения необходимости действия в современном руссом языке в сопоставлении с английским и венгерким языками. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi, Zoltán Magatartástípusok a legfiatalabb magyar prózában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Zsuzsanna Анализ стихотворений цикла А. Блока: "Кармен". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Ferenc A személyes névmási határozószó. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Enikő Будущее вермя в Евангелии 1270-ого года. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes, Gábor Katona József és Vörösmarty Mihály drámái és a német klasszicizmus (összehasonlító vizsgálat). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szmák, Edit Szabó Lőrinc publicisztikája - Szabó Lőrinc és az Est-lapok 1921-1930. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokonya, Éva Sidonius levelei III. könyvének fordítása és magyarázata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szopkó, Mihályné Психология становления женских оразов по типологии А. Н. Толстого "Хождение по мукам". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztanojev, Györgyné Развите темы "Русь" в поэзии Есенина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztrapák, Ferenc A funkcionális mondattani magyarázó elv az irodalmi művek elemzésében (egy műelemzési kérdés kidolgozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szujkó, Margit Modus-attractio a klasszikus latin nyelvben (M. T. Cicero: Cato Maior de sen c. műve alapján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szuromi, István III. éves szakmunkástanuló fiúk pszichoszexuális fejlődésének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szvercsák, Júlia Грамота великого княза Мстислава и его сына Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю (1130 г.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, István Hamvas Béla kritikai munkássága (1919-1940) és a magyar szellemi élet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Antal Окончание -у (-ю) в родительном и предложном падежах с. ч. в языке документов XVI.-XVII. вв. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szávai, Tibor A lineáris korlátozású nemlineáris matematikai programozási feladat; National-Elliott 803/B autokódban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsenyi, Livia Csokonai első pályaszakasza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécskai, Edit A dzsentri ábrázolása a XIX. szd. elejétől a századfordulóig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Imre A pedagógus továbbképzés szerepe és jellege Csongrád megyében az iskolareform megvalósítása útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Jánosné Egy általános iskolai felsőtagozatos osztály társas-közösségi kapcsolatainak változása a család és iskola együttműködésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Katalin A nő helyzete a századelő Magyarországán (Kaffka Margit motívuma). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, Magdolna Фразеологизмы в русских и венгеских волшебных сазках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy, Izabella Damó Oszkár a szegedi újságírás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi, Árpád Az egyéni bánásmód szerepe a nevelőotthoni gyermekek személyiségének fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Attila Die deutsche Gesellschaft in den Letzten Jahren der Weimarer Republik in den Romanen Hans Falladas. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sádt, Ede A színek szerepe Ady költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sághy, Ilona A nők problémája Kaffka Margit műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, Ilona Szeged szabad királyi város közigazgatásának története alapítástól az 1900-as évekig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, József Justh Zsigmond Kiválás genezise elmélete és írói gyakorolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, János A Jászberényi járás közoktatásának fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy, István Paraszti témájú regényeink 1956 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárossy, Mária Данные о сочетании звуков "редуцированный с плавным" в Добриловом эвангелии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sódar, Dr. Mihályné A naturalizmus és Móricz Zsigmond. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Südy, Györgyné Bálint György, a kritikus és publicista. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, László Сравнительный анализ драм "Чайка" Чехова и "Дикая утка" Ибсена. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Magdolna Функции приставок него и обез в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Ferenc Schopenhauer hatása a századvég magyar lírájára (Különös tekintettel Vajda, Reviczky, Komjáthy költészetére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Miklós A katonai hivatásra való nevelés feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takáts, Istvánné Lev Nikolájevics Tolsztoj Iván Iljics halála /Műelemzés/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpas, István Tanulmányok az osztályfőnöki tevékenység témaköréből és annak dokumentálása a tiszthelyettesképzés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai, Tiborné Gelléri Andor Endre (1908-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tary, Gábor Derekegyháza község és déli határának topográfiája és településtörténete. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, Emilia Arany László. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, László Lenin nemzeti, nemzetiségi koncepciójának fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, Tamás Adalékok a budapesti XV. kerületi Madách Imre Általános Iskola történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, István Az általános iskolai matematika tanterv korszerűsítése és bevezetésének tapasztalatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tatárné Horváth, Gizella Соотношение фразеологических оборотов с частями речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tavali, Zoltán A fonématikus hallás javítása és az olvasási készség fejleszthetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Telek, Judit A barokk zene kezdetei Itáliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tengerdi, Angela Salamon Ernő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompa, Tibor A Héttől a Nyugatig : /А századforduló folyóirat kísérletei/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torda, Lajos A faktoranalízis és alkalmazása meteorológiai adatsorozatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi, Andrásné A pedagógus hivatástudatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi, László A "Principa Mathematica" *4 és *5 fejezetének tételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turpinszky, Miklósné A tudományos gondolkodás kialakítása a biológia órán - középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Istvánné Автобиографическая трилогия А. М. Горького. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor Laserek alkalmazása es jelentősége a fiziológiai kutatások területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, András Thury Zoltán a Szegedi Naplónál (1891-1892). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Csilla A magyar lokativuszi kifejezések szemantikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Dr. Imréné A siket tanulók személyiségének vizsgálata érzelmi kötődésük tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Irén Juhász Gyula tájszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, József Móra Ferenc és a szegedi irodalmi élet 1900-1920-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sarolta A szellemtörténeti irányzat kérdéséhez a magyar irodalomtörténetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Valéria Katalin A használható tudás fejlesztése a természettudományokban - az angol példa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kovács, Tamás G. I. Uspenskij: Razorene. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Lászlóné Kalmár, Zsuzsanna Склонение имен существительных с осовой на-о и с основой на -й в Добриловом евангелии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Bálint List processing. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Virág Az Érdekes Újság 1913-tól 1919-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Utkin, Igorné "Лермонтов и Гейне". Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valach, Judit A bukott nők ábrázolása XIX.sz-i orosz irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanyi, Klára Az újkori magyar irodalom néhány novella-típusáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanó, István A magyarországi régészeti kiállítások történetéből (kiállításelmélet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet Тип и символ у Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István Сатира Салтыкова Щедрина по роману "Господа Головлевы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Sándor Vajda János ars poeticája és költői önarcképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varró, Mária Сравнительный анализ лирики А. С. Пушкина и А. Ахматовой. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi, Zoltán A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Istvánné Németh László nőalakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass I., István Radnóti Miklós költői fejlődése 1935-36-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veit, Ferenc Изображеие перелома дворянской жизни в драме Чехова "Вышнёвый сад". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszelszki, Pál Выражение необходимости и долженствования в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vető, Ágota Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in gleicher Funktion. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viczián, János Юмор Чехова в раннем творчестве. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viczián, Klára Krúdy Gyula: Ál-Petőfi című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki, Imréné A költő Kaffka Margit. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki, Imre Móricz Zsigmond és a munkásosztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vilisics, Ilona A szonett műfajának újraéledése és tematikai kiszélesülése a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virrasztó, Jolán Рудин - как "лишний человек". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Visontay, Ernő Madách Imre lelki válságának társadalmi gyökerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vlasics, Sarolta Az egyéniség szerepe Sarkadi Imre drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, Katalin Советско-венгерские культурные связи в 1970-ые годы. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Katalin Ихображение конфликтных ситуаций на уровне повседневного быта в повестях Ю. Трифонова /Переосмысление Чеховской традиции/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Józsefné Egy közösség (ifjúsági szervezet) alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, Rupertné Az 1929-1933-as gazdasági válság hatása Szolnokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh-Bodor, Mária Комическое, ироническое в жизни обычных людей в произведениях Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Károly Móricz Zsigmond drámai művei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wahl, György Földosztás Mohácson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Waldmann, Dr. József A technikai fejlődés hatása az ember általános műveltségére és szakképzettségére (A Szegedi Kendergyárban végzett vizsgálatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wágner, Anna INZSENYER-FORTRAN fordító. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeller, Károly A hajdúk kialakulásától - az osztályszövetség létrejöttéig a Bocskai szabadságharcban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zeller, Károlyné Stílusparódiák a XX. sz.-i magyar irodalomban (Karinthy Frigyes: Így írtok ti). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zentai, Mária Rimay költői hatásának nyomai Thordai János zsoltárforditáaában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsernoviczki, György Lineáris visszacsatolású shift regiszterek periódusának meghatározása számítógép segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond, Zsuzsanna Babits az erkölcsi feladatvállalás előli menekülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros, József A Békéscsabai Kisegítő (gyógypedagógiai) Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsolcsák, Sándor Iparvállalat termelésének ütemezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsuffa, Istvánné Tudásszintmérés gépi feleletválasztó teszttel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros, Ágnes Juhász Gyula versmondatainak költői kifejezőeszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zákányi, Judit Az érdeklődési körök és a napközis klubrendszer viszonya egy kísérleti általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Klára Творчество Оскара Ашбота. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árdánházi, Tiborné A Magyar Tanácsköztársaság győzelme 1919. március 21-től augusztus 1-ig. Kiskunhalas városban történt forradalmi tevékenység a Tanácsköztársaság idején. 1919 március 21-től augusztus 5-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmössy, Klára Könyvtár generálási és szervezési módszerek a CDC 3300-as számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őz, Ferenc A nagykamarási "Ságvári Endre" Termelőszövetkezet története 1949-1965. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 24. 21:36:16 CEST.