Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É
Number of items: 372.

A

Adonyi, Lajos (1993) Az egyházak és szerepük a rendszerváltás folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agócs, Zoltán (1993) Háromszögekkel határolt testek szerkesztése és mozgatása objektum-orientált programmal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Alexy, Norbert (1993) Entrópia korrelációk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, György (1993) Az izraeli pártok és a pártrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Marianna (1993) Életszínvonal-vizsgálatok Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalóczy, Alfréd (1993) Atipikus szerződések a polgári jogban - A franchise főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Astrigildo, Joao Pedro Culolo (1993) A portugál alkotmányfejlődés és államszervezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bali, János (1993) Választási rendszerünk fejlődése, és a hatályos választási joganyag értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zsolt (1993) VAX COBOL forrásnyelvű listaformátumok generálása VAX C nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Mária (1993) A betegbiztosítási igazolvánnyal kapcsolatos munka bemutatása a Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon - Szegeden. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Éva (1993) Viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barcza, Mihály (1993) A partnership, a limited partnership angolszász szabályozása és a magyar társasági jog rokon vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Zoltán (1993) A tiszaalpári kosárfonás és szókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bata, Marianna (1993) Vitatott bizonyítási eszközök. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bauer, Tamás (1993) Kliens-szerver mechanizmus. Az IMB LANDP. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, József Attila (1993) Jegyzetek Pilinszky János pályakezdéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Zita (1993) Házasságkötések és válások alakulása és társadalmi, demográfiai, gazdasági összefüggései Magyarországon a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Krisztina (1993) A víz, mint az 1976. évi II. tv. által védett jogtárgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berethalmi, Péter (1993) A jobboldali radikalizmus szerepe a Horthy-rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Tamás (1993) Választási rendszerek az angolszász országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besesek, Ildikó Piroska (1993) A magyar szerzetesrendek feloszlatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Beáta (1993) Csáth Géza: Napló 1912/1913. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bige, Beatrix (1993) A közúti közlekedés a büntetőjog tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Edit (1993) Magyar-orosz irodalmi kapcsolatok a magyar periodikában 1919-1939 Repertórium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Zsolt (1993) Komplex hitel- és betétalapú banki likviditási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsik, Zoltán (1993) A szervezett bűnözés Pest megyei jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borda, Sándor (1993) Honvédelmi igazgatás, mint a közigazgatás sajátos területe, különös tekintettel az alternatív szolgálatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, Péter (1993) Gateway a Pegasus Mail for Novell és a VMS között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Zsuzsanna (1993) Nemes Nagy Ágnes: Között (Barangolások Nemes Nagy Ágnes költői világában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bródi, János (1993) A magyar sztrájkjog a nemzetközi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Marianna Henrietta (1993) A forint inflációja és okai az utolsó negyedszázadban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buják Zoltánné Orisek, Márta (1993) Az ökoholocaust poétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bulla, László (1993) A magyar tőzsdére vonatkozó jogi szabályozás rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába, Szilvia (1993) Az állami gondoskodás alatt állók örökbefogadása és az örökbefogadás joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Gábor (1993) 1956 és utóélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Zoltán (1993) A szövetkezeti földtulajdonjog változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth, Sándor (1993) Feladatok párhuzamos végrehajtásának vezérlése Novell környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdosi, Gábor (1993) A privatizációs lízing mint az állami vagyon magánkézbe adásának új technikája Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bártfayné Prókai, Gabriella (1993) Betegségi és anyasági ellátás személyi számítógépes számfejtése a BM Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TÁKISZ-nál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Angéla (1993) A csődeljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bátyai, Olga (1993) Ungarn - Bild in deutschen Reiseführern. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényi, Szabolcs (1993) A privatizáció - A külföldi működő tőke behozatala - Vegyesvállalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Gábor (1993) Labirintus probléma megoldása síkbarajzolható gráffal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Béres, István (1993) A mezőgazdasági szövetkezetek helye a szövetkezetek rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, Attila (1993) A kisvállalkozások helyzete a kilencvenes évek elején Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepei, József (1993) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltozás után Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csima, Ágota (1993) A motivációs tényezők vizsgálata gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczy, László (1993) Az arab-izraeli háborúk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi, Sándorné (1993) A kollektív tárgyalás mechanizmusának jellemzői - Az 1990-es évek átmeneti megoldásától egy piackomform modell lehetőségéig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csókás, Csaba (1993) Kulcslemezes programvédelmi rendszerek IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Károly (1993) Büntetőjog és alkotmányosság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirok, László (1993) Transzputer integráció Linux környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czövek, Cecilia (1993) Юз Алешковский: “Синенький скромный платочек“ : ( Сленг в литературе ). Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darai, Imréné (1993) A munkaügyi viták fórumrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Dr. László (1993) Borota Községi Önkormányzat egyes szociálpolitikai feladatairól. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Domaházi, Nándor (1993) Síkbeli alakzatok forgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dos Santos, Carlos Manuel (1993) Jogérvényesítés bírósági úton perindítás nélkül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Durszt, Ildikó (1993) Kurdisztán perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi, József (1993) Az angol alkotmány kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ekecsi, Erzsébet (1993) Arany János balladáinak és a népballadáknak összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Emhő, Zsuzsanna (1993) A személyállapoti perek különleges eljárási szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eszéné Pál, Gabriella (1993) A szövetkezetek átalakulása, különös tekintettel a kótaji Egyesült Erő Mezőgazdasági Termelőszövetkezetre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Gyula (1993) A Dél-Afrikai Köztársaság politikai rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Csaba (1993) A környezetvédelem problémái Stockholmtól Rióig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsigmond (1993) A helyi önkormányzat általános szabályai, különös tekintettel a polgármester jogállására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (1993) A szociometriai technika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, László (1993) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekecs, Dénes (1993) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Renáta (1993) A rendszerváltás kora - A történelmi igazságtétel - Sajtóelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Anikó (1993) A szakértői tevékenységnek és a hatóság általi értékelésének sajátosságai a büntetőeljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczy, Tamás (1993) A csehszlovák megújulási folyamat eltiprása, 1968. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fest, Attila (1993) A veszélyes hulladékok megsemmisítése, a szilárd hulladékok feldolgozása környezetbe visszaforgatással, a kommunális és húsipari szennyvíz tisztítása, hasznosítása, s ezek jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forrai, Dr. István (1993) A rokkanttá válás folyamatának egészségügyi, gazdasági, társadalmi háttere és összefüggései - Gondolatok a rokkantosítás orvosi és nem orvosi okairól. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Freidinger, Renáta (1993) A hazai németség kitelepítése és annak jogi alapjai, különös tekintettel Kunbaja községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fritz, Veronika (1993) Mikroökonómiai oktatóprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fényes, Adél (1993) Antiszemitizmus Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fónagy, Zoltán (1993) A Magyar Tanácsköztársaság agrárpolitikája és annak hibái, valamint az 1945. évi földreform történelmi háttere, főbb sajátosságai a 600/1945. ME. rendelet elemzésével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földvári, Attila (1993) A határidős devizapiacok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földváry, Lívia (1993) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései egy elmaradott régióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál, Zoltán (1993) A csőd-, felszámolás, végelszámolás, mint sajátos nem peres eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellén, Klára (1993) A csanádi káptalan hiteleshelyi kiadványai 1353-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerstmár, Rita (1993) Egy mítosz megteremtése - könyvben és filmen (Weöres Sándor: Psyché és Bódy Gábor: Nárcisz és Psyché című művének elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi, Kinga (1993) A veszélyeztetett gyermekek állami védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Zoltán (1993) PC LAN-on levő személyi adatbázis karbantartása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Zoltán (1993) A II. világháború utáni fasiszta maradványok felszámolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Zsolt József (1993) Berczeli A. Károly: Fekete Mária című misztériumának fogadtatása a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Zoltán (1993) Szakszervezeti elképzelések a munkanélküliség kezelésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Karolina (1993) Kaffka Margit: Állomások (komplex elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Zsolt (1993) A MAGIC, FOCUS, és ORACLE negyedik generációs adatbáziskezelők, és azok összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Góg, Tímea (1993) Ady költészete és a Biblia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Sándor (1993) Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Haas, Éva (1993) Karádi Pál "Apocalypsis-kommentár"-ja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hadházy, Tamás (1993) A szervezett bűnözés hatása a politikai életre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hahn, Zsuzsanna (1993) A tejipari vállalatok mutatóinak statisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Szabolcs (1993) Lefedési problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Gábor (1993) A privatizáció irányzatai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, István (1993) A felszámolási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Márta (1993) Az öngyilkosságra vonatkozó elméletek fejlődése az egyes történelmi korszakokban, és az öngyilkosságok számának alakulása Magyarországon napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmati, Pál (1993) A menekült status meghatározásának feltételrendszere és a magyar menekültügyi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi, György (1993) Privatizáció a kereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, István (1993) Beszélő személyi nyilvántartó. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Andrea (1993) A házassági vagyonjog, különös tekintettel a házastársi vagyonközösség megszüntetésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Roberta (1993) A Zách Felicián-téma a 19. századi magyar irodalomban és képzőművészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Sára (1993) A szövetkezetek átalakulásának jogi folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herman, István (1993) Kritikák és töredékek, avagy kritikai töredékek az 1945 utáni magyar nyugdíjjogról. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hernádi, István (1993) Az alumínium és az Alzheimer-kór. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Edit (1993) ’KUKTA’ élelmezésanalitikai rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ida (1993) Németh László: Iszony és az Irgalom hősnőinek összevető elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Eszter (1993) "Teremtsetek jó eposzt - s az eposz korszerű" (Arany János)- Arany János eposzfelfogása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc Gábor (1993) Forintinfláció és a költségvetési hiány 1946-1991. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zelma (1993) A női bűnözés története 100 év tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Házi, Csaba (1993) Hálózati kommunikációs programcsomag tervezése és megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ibolya, Tibor (1993) A populizmus a magyar politikai életben a rendszerváltás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ilosvai, Gábor (1993) A lelkiismereti és vallásszabadság és az alternatív katonai szolgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ilovszky, Zoltán (1993) Magyar külpolitikai irányvonalak az 1990-es választások előestéjén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

István, Lajos (1993) Információs alapjogok és adatvédelmi jog Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Károly (1993) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének jelentése a forradalomról - Az emberi jogok helyzete 1956-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janity, Zita (1993) A drámaíró Herczeg Ferenc. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jelitai, Ágnes (1993) Kiszolgáló hálózatok telepítése és üzemeltetése (medián problémák). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jevuczó, Istvánné (1993) Jelenlegi illetékrendszerünk néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Ildikó (1993) Az AmiBase adatbázis-kezelő rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Éva (1993) A jaltai rendszer, mint a megosztott Európa jelképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáhni, Csaba (1993) Országgyűlési választások kiértékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáki, Beáta (1993) Rejtő Jenő, az irodalmon kívüli író (Akad még jó minőségű rossz zene a sok rossz minőségű jó zene mellett - W. Haas). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor, Pál (1993) Magyar- és Németgyula egyesítése - Gyula városa a polgári kor kezdetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jéri, Erika (1993) Bankhitel cenzurájához szükséges mérlegelemzési mutatók számítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Béla (1993) A külföldi működőtőke beáramlás és a vegyesvállalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónásné Szigeti, Zsuzsanna (1993) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Endre (1993) Liberalizmus a szabadon választott parlament működésének első negyedéve folyamán a legnagyobb példányszámú napilapok hasábjain. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalla, Judit (1993) A csődeljárás fejlődése a kezdetektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karmazin, Orsolya (1993) A munkavállalói résztulajdonosi program néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsay Lászlóné Szende, Dr. Mária (1993) A társadalombiztosítás gyógyszerár-támogatása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Judit (1993) Die Verwendung der Modalverben in der zweiten Bedeutung. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Csaba (1993) Pénztár és raktárkészlet karbantartó program FOXPRO 2.0 nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Rita (1993) A Minnesota többtényezős személyiségleltár (MMPI) teszt kiértékelésének számítógépes megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Árpád and Sutóczki, Miklós (1993) A lefedési probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Éva (1993) Képességfejlesztés az általános iskola ötödik, hatodik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres, Tibor (1993) Az ítélet jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, János (1993) Ingatlanközvetítő és nyilvántartó program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kevei, Attila (1993) Prolog programok tesztelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Richárd (1993) A számítástechnika alkalmazása tájfutó versenyek rendezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (1993) Три тематические группы русского сленга. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zsuzsanna (1993) "Talán nem túlságosan lényeges, de mégis nehezen elhallgatható tartalmak" - érzéseim és gondolataim Ottlik Géza írásainak olvasásakor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Edit (1993) Kábítószer és kábító hatású anyagok büntetőjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lajos (1993) A környezetvédelem jogi szankciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (1993) Felhasználói felületek készítése Clipperben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (1993) Lernstrategien und Lernspiele im Fremdsprachenerwerb. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely, Pál (1993) Az elítéltek jogi helyzetének alakulása hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klocker, Zoltán (1993) Valutafeldolgozó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Katalin (1993) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Éva (1993) "Bizonyítékai nélkül létező világ" (Gondolatok Csíki László: A céda nyúl c. regényéről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolb, Zoltán (1993) Neuronhálózatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, György (1993) A veszélyes üzem és kapcsolata a gépjármű felelősségbiztosítással. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, Ildikó (1993) Weöres Sándor Medeiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Szilárd (1993) Az 1990-es választások Kiskunhalason. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konczos, Szilvia (1993) A köztisztviselők jogállása az új törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Mária (1993) Az új klasszicizmus Halász Gábor és Németh László esszéiben és kritikáiban az 1920-as és 30-as évek fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (1993) Művészsorsok - Bródy Sándor: Rembrandt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1993) Számítógép alkalmazása a középiskolai fizika oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Vera (1993) Владимирская Богоматерь в искусстве и литературе Руси. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Adrien (1993) A termékfelelősség jogintézménye a magyar külkereskedelem szempontjából lényeges exportpiacokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Dániel (1993) A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre a mai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Rita (1993) A testi sértés szerepe a büntető anyagi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor József (1993) A római demokrácia válsága a köztársasági kor végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krammer, Zoltán (1993) Közelítések a két világháború közötti magyar konzervativizmushoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krepárt, Tamás (1993) Munkanélküliség az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun-Szabó, Gyula (1993) Tárgymodul fordítása assembly forrásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun-Szabó, Péter (1993) A metafont használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Gyöngyi (1993) A komikum forrása Büchner és Brecht műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Katalin (1993) A biztosítottak körének kialakulása és fejlődése napjainkig, kiemelten a társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultakra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kustyán, Katalin (1993) Lövészeti nyilvántartó program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuszmann, Zsófia (1993) A szimbólumok világa - a világok szimbóluma (Michael Ende: A Végtelen Történet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, György (1993) Az utazó ügynök problémájának megoldása kombinatorikus optimalizálással és neuronháló alkalmazásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Késmárki, Károly (1993) Tettesség a magyar büntetőjog rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kévés, Ottó József (1993) Állománylekérdező rendszer közvetítőirodák számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Krisztina (1993) A korlátolt felelősségű társaság a hitelezővédelmi szempontokra figyelemmel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl, László (1993) A szerződés érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, Dr. János (1993) A nyugdíj-korú népesség helyzete Orosházán (szociológiai szemmel, a társadalombiztosítás tükrében). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövérné Pápai, Éva (1993) A másodikos gimnazisták mondatszerkesztésének strukturális vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Katalin (1993) A társadalmi egyenlőtlenségek megnyilvánulásai a lakásfronton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, László (1993) Szavatosság és jótállás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengl, Marianna (1993) Сатирическое видение в рассказе Булгакова "Роковые Яйца". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Endre (1993) A közigazgatási bíráskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, Mónika (1993) A látókéreg néhány funkciójának számítógépes modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liszka, Károly (1993) A gyanúsított jogai a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, László (1993) A munkanélküliség formái és alakulása az átmenet időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lunger, Zoltán (1993) A visszaesés megítélése a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Dr. Zsuzsanna (1993) A szociális törvény végrehajtása Eger város önkormányzatánál - Különös tekintettel a pénzbeli szociális ellátásokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Győző (1993) Komplex könyvtárkezelő rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Anna Mária (1993) "Kiverekedtem magam a hazugságaimból, de nem találtam rá az igazságaimra." (Értelmiségi szerepek Konrád György regényeiben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Zsolt (1993) Jugoszlávia politikai berendezkedése és a jugoszláv válság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makra, Tibor (1993) Felhasználói felület Konvex Burok algoritmusokhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Makra, Zsuzsanna (1993) Banktitok és banki információk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makula, Tibor (1993) Biexponenciális függvények illesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Malinoczki, Krisztina (1993) A földtulajdoni viszonyok változása a kál-kápolnai Károlyi Mihály Szövetkezetben az 1950-es évektől 1993-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marcsek, Anikó (1993) A környezetvédelmi törvény büntetőjogi vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matus, Gabriella (1993) Bács-Kiskun megye bűnözésének alakulása 1988-1992 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matusek, Tibor (1993) Egy kereskedelmi egység számítógépes nyilvántartásának megvalósítása ORACLE eszközökkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mbaye, Seye (1993) Protokoll szimuláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, Ákos (1993) Az Európai Közösségek és Magyarország kereskedelmi kapcsolatainak fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mirgay, Zoltán (1993) A privatizáció eddigi eredményei és tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Anikó (1993) Egészértékű programozási feladatok megoldása a korlátozás és szétválasztás módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zsolt (1993) DLP-k (Determinate Logic Programs) tanulási készsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Lajos (1993) Választások Hajdú-Biharban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mónika (1993) A házasság felbontása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Ildikó (1993) A mai magyar társadalom értékei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mónika (1993) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel a nem vagyoni kárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Zsolt (1993) Németország újraegyesítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müllner , András (1993) A(z) "torony története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Beáta (1993) A külkereskedelmi adásvételi szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Béla (1993) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Józsefné (1993) Ady modernsége - költészete első korszakának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László Gyula (1993) Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Norbert (1993) A cégbírósági eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tamás (1993) A hatvanas évek szubkultúrája Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tünde (1993) Menekülésmítosz a XIX. század végén és a századelőn - Gulácsy Lajos egyéni útkeresése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemesbüki, Zoltán (1993) Egészségügy, szociálpolitika és társadalombiztosítás Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Noll, Katalin (1993) A teljes és hiányos paradigma leíró vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Annamária (1993) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai és kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, István (1993) Egy multinacionális vállalat a magyar gazdaságban - A munkahelyi kollektív tárgyalási rendszer és az érdekegyeztetési gyakorlat a G.E.-Tungsram Rt.-nál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Zsolt (1993) A Biblia egy szövegrészének értelmezési problémái a fordítások tükrében (Ján. 21:15-17). Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Zsuzsanna (1993) Külkereskedelmi ügyletek adatkezelő rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Éva (1993) Возникновение древнерусского государства /Источники и теории/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Gabriella (1993) Dramapädagogik in dem deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Róbert (1993) A japán gazdasági csoda. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oszetzky, Dr. Gabriella (1993) A társadalombiztosítás szerepe az egészségügy minőségbiztosításában és minőségellenőrzésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palánki, Zsolt (1993) Parlamenti és önkormányzati választások Berettyóújfaluban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, István (1993) Királypuccsok - IV. Károly restaurációs kísérletei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, János (1993) A Szovjetunió Kelet-Európa politikája 1985-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Mónika (1993) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel a felek vétkes magatartására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papdi, Andrea (1993) Lakásgazdálkodás - A lakásépítési költségek alakulása 1976-1992 között, avagy a házépítések szociális támogatásának krónikájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papós, Ágnes (1993) Két szerep a századelő irodalmában: Szindbád és Esti Kornél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Béla (1993) A vadászati jog szabályozása Magyarországon a XX. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesei, Zsuzsanna (1993) Justh Zsigmond parasztszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pete, Klára (1993) A szimbolikusság fogalmának dekonstrukciós és pszichoanalitikus értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ildikó (1993) Jókai a századvégi modernek kortársa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pirisa, Levente (1993) Adatbázis-kezelés a Szekszárdi TSZKER RT.-nél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Piukovics, Zoltán (1993) Optimális takarmány-felhasználás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pluhár, Edit (1993) Kiszolgáló hálózatok telepítése és üzemeletetése (UFLP). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pogátsa, Terézia (1993) Babits és a prófétaság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongrácz, István (1993) Általános online adatgyűjtő rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pribék, Zoltán (1993) Likviditásmenedzselés és komplex aktív-passzív ügyleti nyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Propszt, Eszter (1993) Önigazolás és Krisztusszerep Karinthy Frigyes novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Varga, Anikó (1993) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pámer, Róbert (1993) TCP/IP Linux operációs rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péics, Gabriella (1993) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péntek, József (1993) A környezetvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai, Róbert (1993) A politikai diktatúra törvénytelen eszközei és módszerei az 50-es évek Magyarországán az újabb források tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajki, Natália (1993) Ki lehet és ki nem lehet zseni? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajtik, Valéria (1993) "...egy vad fatalizmus uralkodik tetteink felett..." - Kemény Zsigmond: Gyulai Pál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakaczki, Hajnalka (1993) A földmagántulajdon metamorfózisa - A földmagántulajdon szabályozásának változása 1945 és 1993 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rehák, Attila (1993) A frankhamisítási botrány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rente, László (1993) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rezsek, Zsolt (1993) PostScript. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigó, Eszter Ilona (1993) A mezőgazdasági termelés és a környezetvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rostás, Laura (1993) A magyar környezetvédelmi jog aktuális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi-Borus, Ferenc (1993) Bináris mátrixok rekonstrukciója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Júlia (1993) Kvadratikus hozzárendelési feladat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, János (1993) A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályok alkalmazásának áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádi, Krisztina (1993) "Скажи изюм" Василия Аксенова {Сатирический роман о "МетрОполе". Сленг в литературе). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rőth, Dr. Julianna (1993) A társadalombiztosítás és az egészségügy reformja, értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salah, Salim Ahmed (1993) A gyermektartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schimpl, Zsolt (1993) Mikroökonómiai oktatóprogram. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Antal (1993) "Csapjunk a lovak közé..." - A tömeges létszámleépítés tapasztalatai a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinátban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők F., Miklós (1993) Nemzetek, nemzetiségek viszonya és Jugoszlávia felbomlása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Serege, Mónika (1993) Szerb Antal: Utas és Holdvilág. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Gyula (1993) A peresztrojka és magyarországi fogadtatása 1985-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Lajos (1993) Alkalmazás generátor Clipper 5.01-re C++ nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Dominika (1993) Értékpapírok és a Budapesti Értéktőzsde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Melitta (1993) A magyarszéki németek és magyarok nyelvjárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sitkei, Gábor (1993) Likviditásmenedzselés. Egy kereskedelmi bank hitelezőinek és betéteseinek nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Smid, Erika (1993) Recesszió az amerikai gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymos, Dóra (1993) Privatizáció a gyakorlatban - A Dunaferr Dunai Vasmű átalakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somfai, Zsolt (1993) Cégbejegyzési eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Zoltán (1993) Munkalap-nyilvántartó program. A MÁV Informatikai és Számítástechnikai Központja számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Attila (1993) Tőzsde és értékpapírpiac Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sudár, Tamás (1993) A személyiségi jogok védelme és a személyes adatok kezelése - A személyazonosító szám adatvédelmi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suti, Katalin (1993) Magyar-Orosz irodalmi kapcsolatok a magyar periodikában 1919-1939 : repertórium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sveda, György (1993) A köztársasági elnöki intézmény az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svorcz, István (1993) Él-szegmens párosítás digitális képpárokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella (1993) Korai szenzoros depriváció hatása patkány tanulására és tájékozódására labirintusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Eszter (1993) Híres történészek jövőképe és a 90-es évek valósága - Raymond Aron és Paul Kennedy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ildikó (1993) Kiválasztottságtudat és napkultusz Csontváry írásaiban és Komjáthy költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1993) Iterációs elmélet azonosságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, József (1993) Értékpapírok és a tőzsde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakacsits, Szabolcs (1993) Mintafelismerés a NeoCognitron neuronhálózattal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontay, Zoltán István (1993) A halaszthatatlan nyomozási cselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanyi, János (1993) Kiegyensúlyozott fák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebenyi B., Zoltán (1993) Jugoszláv egység és horvát függetlenség: a jugoszlavizmus politikai ideológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelezsán, Róbert (1993) Származásmegállapítási perek - Az apasági per. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Szabolcs (1993) Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrey, Zoltán (1993) Okok és következmények - Rendszerváltás Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai, Bernadette (1993) A szövetkezetek átalakulásának gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Judit (1993) Энциклопедия рубежа столетия /Проблема массового существования в "Бесах"/ Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Lajos (1993) A házasságfelbontások alakulása Magyarországon a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szintai, Péter Gábor (1993) Mintakeresés megvalósítása amőba program keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szkaliczki, Zsolt (1993) Az agrárkérdés múltja és jelene. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Anita (1993) A magyarországi zsidóság - Zsidókérdés Magyarországon 1945 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Csilla (1993) A szerzői jog időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száray, Zoltán (1993) A tűzvédelmi igazgatás változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szárazajtai, Tamás (1993) A műbillentyűs betegek adatainak követése számítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Péter (1993) A Magyar Nemzeti Bank feladatkörének megváltozása a kétszintű bankrendszer bevezetésével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi, Tibor (1993) Politika, választók, választások - Választási rendszerek Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Tamás (1993) A büntetőjog eszközei és lehetőségei a szervezett bűnözés elleni harcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, Zoltán (1993) Kvadratikus hozzárendelési feladat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szépkúti, István (1993) A gazdaságos árutételnagyság probléma megoldására szolgáló algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, László (1993) Viktimológia - Különös tekintettel az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények sértettjeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Zoltán (1993) Magyarország útja az Európai Közösségekhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Tóth, Gabriella (1993) A kábítószerbűnözés jelei és a megelőzés lehetőségei hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűts, Zsolt (1993) Az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sághi, Csaba (1993) A vizek védelmének jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Zoltán (1993) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények budapesti tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Imre (1993) GIS az államigazgatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sélleiné Szabó, Dr. Györgyi (1993) A környezetvédelem és természetvédelem földjogi összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, Judit (1993) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sőreg, Viktor (1993) Kétdimenziós zárt poligonok külső burkolójának meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sűrű, Zsuzsanna (1993) Párosítások gráfokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tahir, Esmat Mohammad (1993) Menekültügy a XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Éva (1993) Magyar-orosz irodalmi kapcsolatok a magyar lapokban 1890-1941 Repertórium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesi, Péter (1993) A fuzzy halmaz elmélet operátorainak axiomatikus felépítése és nilpotens operátorainak ábrázolása számítógépes grafikával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Kriszta (1993) A termelőszövetkezeti tagok földbeviteli kötelezettsége, mint a szövetkezeti földtulajdon létrejöttének előfeltétele. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi, Rita (1993) Gróf Wesselényi István útinaplója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tulkán, dr. Ágnes (1993) Társadalombiztosítási ellátásokra kötött megállapodások tapasztalatai a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Turzó, Tímea (1993) A termékfelelősség múltja és jelene. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tuska, Zoltán (1993) Értékarányos területfelosztó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erika (1993) Слово и икона Сопоставительный анализ "Слов” Кирилла Туровского и икон праздничных рядов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Petra (1993) Expression of c-jun and t-PA in the in vivo and in vitro regenerating mouse sciatic nerve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (1993) A kelet-európai rendszerváltozások összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1993) Pénzbeli és természetbeni ellátások a szociális igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (1993) A szövetkezeti jog fejlődése, különös tekintettel az új szövetkezeti és kárpótlási törvényre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péter (1993) A viktimológia alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tihamér (1993) Az európai integráció monetáris vetülete, különös tekintettel az Egyesült Királyság szerepére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tünde (1993) Fejezetek Lázár Ervinről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (1993) Az emberölés egyes büntetőjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tótokné Bosnyák, Andrea (1993) Takarékszövetkezeti tagnyilvántartó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardy, Zsuzsanna (1993) A környezetvédelem jogi szabályozása Magyarországon és Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin, Béla (1993) A keresztény-nemzeti ideológia fajvédő vonulata és Gömbös Gyula politikai pályájának alakulása a bethleni konszolidáció első hat évében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unghváry, László (1993) Bérköltségek elszámolása a DÉMÁSZ RT-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ungváry, Eugenius (1993) Theodóros Synkellos Homilia de depositione vestis Deiparae in Blachernis (BHG 1058). Kritikai szöveg és bevezetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Uzonyi, Andrea (1993) Természetes szaporodás alakulása Magyarországon a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Ilona (1993) Lízingszerződések nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gyuláné (1993) A Magyar Államvasutak munkaügyi kapcsolatrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Dr. György (1993) A magyar munkaügyi kapcsolatok új intézménye a sztrájk - Sztrájkok, vasúti sztrájk Magyarországon a rendszerváltás után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1993) A Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósulása a pénzintézetek közreműködésével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, János (1993) A víz, mint a környezetvédelmi jog által védett jogtárgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (1993) Mátrixok ortogonális triangularizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tibor (1993) Termékfelelősség európai és magyar összehasonlítása az amerikaival - A magyar termékfelelősségi törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tibor (1993) A termőföld tulajdonváltozásának alakulása a rendszerváltozás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Márton Zsolt (1993) A fasiszta rendszerek politikaelméleti megközelítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vavró, Iván (1993) Délvidék demográfiai változásai Trianontól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Péter (1993) Az erdő tulajdonjogi szabályozásának múltja és jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verók, Attila (1993) A munkanélküliség magyar jogi szabályozásának változásai a rendszerváltás óta eltelt időszakban és az ifjúsági munkanélküliség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viczián, Marianna (1993) A német és magyar korlátolt felelősségű társaságoknál az üzletrészre vonatkozó szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villányi, Izabella (1993) Az Olasz Köztársaság alkotmánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vinkler, Laura (1993) A közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Visnyei, Attila (1993) Jugoszlávia kül- és belpolitikája 1918-1941. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszmeg, Györgyi Katalin (1993) A környezetvédelem - Hulladékgazdálkodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, István (1993) Munkanélküliség Magyarországon és Hollandiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, Sándor (1993) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntető eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágyi, Erik (1993) Elfogó-algoritmusok vizsgálata gráfokon a POLCIE 07 társasjáték kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Attiláné Szabó, Ágnes (1993) Az általános forgalmi adó helye a magyar adórendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Miklós (1993) "... Zúgó egek fenekén" - Motívumfejlődés József Attila költői életművében különös tekintettel az őselem-szimbolika és az ehhez kapcsolódó archetipikusan értelmezhető jelképek jellegzetességeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhidi, Gyula (1993) A tájszóállomány "átörökítésének" néhány kérdése a szegedi nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnay, Szabolcs (1993) Az izraeli-magyar gazdasági kapcsolatok jelene és jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Víghné Tótok, Ágota (1993) Irodai információs rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Csaba (1993) MultiCard for Windows kapcsolódó szoftver DTP-rendszerekhez: kártyák optimális nyomtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Waltner, Rolland (1993) Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések: a lakhelyelhagyási tilalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zádori, Gabriella (1993) A szépíró Szerb Antal (Egy irodalmár önarcképei). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács, Zsuzsanna (1993) Az ügyvédi képviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádász, Csaba (1993) Egy kereskedelmi cég számítógépes nyilvántartása ORACLE eszközökkel. Betekintés az ORACLE szolgáltatásaiba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árgyelán, Dániel (1993) Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás a polgári eljárásjogi gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Égető, Mária (1993) Szigorúan ellenőrzött szállítmányok, avagy óvakodj a versenytársaktól. A dömpingellenes jogszabályok és gyakorlat vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 12:24:14 CEST.