Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó
Number of items: 435.

Békés, Ferenc (1991) Veres Péter Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola története megalakulásától napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Aczél, Katalin (1991) Alternatív iskolák Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agócs, József (1991) Gondolatok a privatizációról - Jogi és közgazdasági elmélkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Alexy, Norbert (1991) Az Othelló játék megvalósítása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Gabriella (1991) Az agrárviszonyok alakulása és fejlődése Tótkomlóson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Avarné Berta, Brigitta (1991) Házassági vagyonjogunk fejlődése és az 1986. évi IV. törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakai, Mónika (1991) Házi János és a "Török biblia". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakondi, Anikó (1991) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Péter (1991) Gazdasági társaságok, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (1991) Gazdasági társaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Tibor (1991) Direkt mattfeladványok fejtése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barhács, István (1991) A szántóföldi növénytermesztés táblatörzskönyvének számítógépes nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Andrea (1991) Az örökbefogadás intézménye - Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bauer, Tamás (1991) Svájci rendszerű sakkverseny lebonyolítása számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bede, Péter (1991) Horthy és a királypuccsok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beleznai, Zsolt (1991) A magánszemélyek termőföldtulajdonának változásai a kárpótlási törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, Klára (1991) Христианская догматика и ораторское искусство Кирилла Туровского ("Слово въ неделю ва/й" как часть богослужения). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Szabolcs (1991) Az önkormányzatok gyámhatósági feladatai, különös tekintettel az örökbefogadásra és a kapcsolattartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Bernadett (1991) Substantia nigra egyoldali ingerlésének hatása agykérgi görcstevékenységre patkányban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Ida (1991) 45, XO Turner-syndroma károsodott sejtes immunitásának endokrinológiai háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Éva (1991) A bolognai "Collegium Illyricum-Hungaricum" törvényei 1591-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodonyi Kovács, Márta (1991) Az orosz kultúra magyarországi jelenléte 1895-1900, 1920-1925. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Attila (1991) Az egységesülő európai gazdasági közösség agrárpolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Zsuzsánna (1991) Az iskolák államosítása Szegeden 1948-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbíró, Katalin (1991) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Sándor (1991) A környezetvédelem államigazgatási feladatai Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borók, Józsefné (1991) A prevenció és munkavédelem szerepe a balesetbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Ilona (1991) A bizonyítás alapkérdései a nyomozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Imre (1991) A magánszemélyek jövedelemadózására vonatkozó szabályok 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Braun, János (1991) Függvények közelítése ortogonális polinomokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budaker, dr. Tamás (1991) A társadalombiztosítási jogorvoslat gyakorlati kérdései, problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Burok, Dr. Ferenc (1991) A társadalombiztosítás helyzete, az ellenőrzés, a társadalombiztosítási szakellenőrzés állapota, fejlesztési lehetőségek, elképzelések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Busa, Zsuzsanna (1991) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi, Andrea (1991) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az akarati egyetértésen alapuló bontásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, András Gábor (1991) A választójogi törvényjavaslat vitája az ideiglenes nemzetgyűlésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Dr. György (1991) A keresőképtelenség (rokkantság) orvosszakértői elbírálása és összefüggései társadalmi-gazdasági tényezőkkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Imre (1991) Kollégiumkép a tanítóképző főiskolákon az 1990-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Csaba, Erika (1991) Az emberi jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtásban, az átmeneti csoport jogintézménye tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, László (1991) A magyar agrárgazdaság a kilencvenes évtized elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Gabriella (1991) A románkori templom szimbolikája és a későromán ócsai, egykor premontrei templom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Tamás (1991) Zala megyei olvasókörök 1867-1895 között (adattár). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Béla (1991) Felügyelet és büntetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bónáné Földes, Katalin (1991) Adalékok a keresztény zoomorfizmus kialakulásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Canjavec, László (1991) Проблемы аспектуальности в прошедшем времени в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Christ, Oliver (1991) Adattömörítési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csala, László (1991) A jugoszláv válság történelmi gyökerei, kialakulása a megoldás néhány lehetséges alternatívája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csallner, András Erik (1991) Rekonstrukció iteratív eljárással. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanálosi, Ákos (1991) A jogos védelem büntetőjogi szabályozása és azzal összefüggően a kitérési kötelezettség kérdései a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csaszni, László (1991) 14-19 éves diákok életmódjának, szabadidős tevékenységének és tanulási rendszerének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernyánszky, Tamás (1991) Debrecen város története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirik, György (1991) Gráfelméleti módszerek alkalmazása villamos hálózatok ágáramainak meghatározására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás, Edit (1991) A számfogalom és a számelmélet ismereteinek fejlődése 10-17 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Barna (1991) A tőzsde és a tőzsdejog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csábi, Antal (1991) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1986-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíki, Tamás (1991) "Aki nincs velünk ellenünk" - Ellenségkép 1948-53 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos, Zoltán (1991) A választott és kinevezett tisztségviselők jogállása a helyi önkormányzatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóka, Mária (1991) Egészségkárosító attitűdök vizsgálata 14-18 éves állami gondozottak körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czabarka, Éva (1991) Ládapakolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czap, Lajos (1991) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czesznák, Hajnalka (1991) Bűnöző fiatalok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czidor, Rita (1991) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, Gabriella (1991) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankó, György (1991) Adalékok egy középiskolai osztály pályaválasztás előtt álló tanulóinak személyiség vizsgálatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, György (1991) Üzemelszámoltatási programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Lászlóné (1991) Választási rendszerünk reformjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, Andrea (1991) Lechner Ödön és a szegedi városháza építéstörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duró, Gábor (1991) Szerb Antal: Utas és holdvilág (Közelítések egy regényhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Déri, Attila (1991) Számítógépes vírusok elemzése és elhárítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dési, András (1991) A politikai elidegenedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévaldné Madar, dr. Katalin (1991) A szociáldemokrata párt demokráciakoncepciója 1945 és 1947 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ek, János (1991) A Kalocsai I. István Gimnázium története 1860-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Encs, Péter (1991) A helyi-területi önkormányzatok és az állam viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erős, Ákos (1991) Jászberény és a jászok története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabulya, Zoltán (1991) Autokiáv csoport számítógépes felügyelő rendszerének szoftverfejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi, János (1991) Orosháza város és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos bűncselekmények alakulása, struktúrája, dinamikája 1986-1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Sándor (1991) MIX assembler és szimulátorprogram II. MIXSIM szimulátorprogram. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Béla (1991) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Enikő (1991) A hátrányos helyzet és a bűnözés szociológiai vonatkozásai - Cigánybűnözés és galeribűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gabriella (1991) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági, jogi problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farádyné Somoskövi, Margit (1991) A szerb-horvát nemzetiségi oktatás helyzete Mohácson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feje, Ágnes (1991) Lovik Károly regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Katalin (1991) Madách Imre Az ember tragédiája és George Byron Káin című drámájának gondolati rokonsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Tímea (1991) Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1880-1940. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, Rita (1991) Az expresszionista dráma egy típusa - Franz Werfel: Spiegelmensch című művének értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fidrich, Márta (1991) Konvex poligonok hasonlósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Klára (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forráskúti, Tibor (1991) A munkavállalót illető juttatások aktuális kérdései, különös tekintettel a Tisza Volán gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frank, Emese (1991) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata - A fiatal bűnelkövetők nevelhetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Franyó, Róbert (1991) Анализ "Притча о душе и о теле”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Gabriella (1991) Ionok módosító hatása az opiát receptorok specifikus ligandkötésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Zsolt (1991) A Budapesti Értéktőzsde és egyéves működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, Vilmos (1991) A rajztanítás története az esztergomi tanítóképzésben (1842-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fúró, Magdolna (1991) Mentességek, kedvezmények az SZJA-ban 1991-ben és 1992-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tamás (1991) Attributum nyelvtan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füzesi, Dr. István (1991) A kötelező egészségbiztosítási rendszer kialakítása és bevezetése Magyarországon - Az egészségügyi alapellátás problémáinak tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Ganyecz, Mihály (1991) Az emberölés bűntette megítélésének alakulása a magyar büntetőjogban a XVIII. század utolsó negyedétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, István (1991) X.25 csomagkapcsolt hálózat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Giba, Zoltán (1991) Olajválság a gazdasági statisztika tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Glósz, Dr. Józsefné (1991) A társadalombiztosítás szerepe a gyógyszerfogyasztás finanszírozásában és a felhasználás racionalizálásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gscheidt, Szilvia (1991) Gorbacsov fellépésének előzményei és hatása a közép-kelet európai régióra és a magyar politikai életre (1985-87). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulánszki, Zsolt (1991) Véletlenszámgenerátorok és tesztelésük. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy, Péter (1991) MIGÉP SYSTEM. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gódor, Éva (1991) Nonconformity in 19th century British Politics. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Sándor (1991) Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadobás, Attila (1991) Klaszterelemzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hahn, Zsuzsanna (1991) Villamos hálózatok tervezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Dr. József (1991) A magyar társadalombiztosítási önkormányzat szervezeti fejlődésének és feladatainak vázlatos áttekintése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Halmos, Ágnes (1991) A szerkesztő Osvát. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Istvánné (1991) A helyszínelés elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Ágnes (1991) Álom és valóság. Cholnoky László két novellájának értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harajka, Regina (1991) Viktimológiai tapasztalatok a vagyon elleni bűncselekmények köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, Márta (1991) Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor szerelmi költészete - A Lilla-dalok és a Kesergő szerelem összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmat, Rita (1991) Juhász Gyula és Gulácsy Lajos világának hasonlósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Béla (1991) A középiskolások tanulási motívumainak feltáró vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Tímea (1991) Diagnosztikus tudásstruktúra vizsgálatok az atom- és molekulaszerkezeti témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ferenc (1991) Absztrakt adattípusok tárgy-központú megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Marianna (1991) A jogos védelem és a végszükség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mihályné (1991) Változások az egészségügy anyagi érdekviszonyaiban és munkaügyi kapcsolataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mária (1991) A családban nevelkedéshez való jog, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Péter (1991) A pártfogó felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich, Attila (1991) Ládapakolás szimulált hőkezeléssel szakdolgozat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hetei, Raymond Zoltán (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi, Béla (1991) Anyaggazdálkodási rendszer NOVELL hálózaton. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hillay, Erika (1991) Az alteregó szerepe Kosztolányi regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hock, Ernő (1991) A tűzoltóságok hatósági és szakhatósági tevékenysége a magyar közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Edit (1991) Önkormányzatok könyvelési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang, Brigitta (1991) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hortyi, Sándor (1991) Államigazgatási jogorvoslati rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Ferencné (1991) A Budapesti Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének iskolatörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gyula (1991) Dinamikus rendszerek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Jánosné (1991) A társadalombiztosítás kiadásainak fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Huszka, Jenő (1991) Számítógépes termelésirányítási rendszer a Szegedi Gumigyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Krisztina (1991) Az élet, mint a halál előzménye Kosztolányi Dezső: Pacsirta című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszárné Kraft, Dr. Valéria (1991) Társas kapcsolatok az óvodáskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hári, József (1991) Mikola Sándor élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Istenes, Réka (1991) Háromféle biztosítási rendszer ismertetése, összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iszály, György (1991) A birtokvédelem helyi tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó, József (1991) Az ellenzék a 80-as években Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Tamás (1991) A bíró személyiségének szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Tamás (1991) A munkaszerződés teljesítésének átmeneti felfüggesztése - A munkaviszony szünetelésének részletes és a munkavégzési kötelezettség szünetelésének áttekintő vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, András (1991) Nemlineáris optimalizálás paraméter transzformációkkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Ildikó (1991) Karaktertervező program EPSON kompatíbilis kilenctűs nyomtatókra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, János (1991) A gyermek elhelyezésének jogi szabályozása valamint a bírói gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsai, Krisztina (1991) Vasvári Pál és a Rákóczi-csapat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karakai, Tamás (1991) Naplófőkönyvi könyvelő programimplementálása Clipper nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Karosi, Zoltán (1991) Ember és világa - Teilhard de Chardin emberképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab, Judit (1991) Innovatív célú diagnosztikus értékelés az anyagi halmazok és kémiai átalakulások témakörében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Csaba (1991) Képfelismerés neuronhálózatok segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Katona, János (1991) A büntetőeljárásban alkalmazott kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaári, Sándor (1991) Polgári jogintézmények a környezet védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keczer , Gabriella (1991) Fabiánus gondolatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényiné Kis, Beatrix (1991) Az egyes erőszakos jellegű bűncselekmények kriminológiai háttere, különös tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Ildikó (1991) Gyógyszerellátási rendszerünk és a társadalombiztosítás kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Rita (1991) A Veszprémi Szénbányák Vállalat belső telefonkönyvének többfelhasználós, hálózati megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerek, Edina (1991) A szövetkezeti földtulajdon kialakulása és mozgásiránya Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszthidi, Ágnes (1991) Martin Luther und sein Angriff gegen die Kirche. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszti, Réka (1991) Az életveszélyt okozó testi sértés hatályos szabályozása és jogalkalmazási problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártóné Szelei, Ildikó (1991) A pedagógusok életmódjának és életkörülményeinek alakulása 1970 és 1987 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kevei, Attila (1991) Bővítések CDS ISIS-hez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kicska, Zoltán (1991) A bűnösség alakulása a közlekedési bűncselekményeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, András (1991) A katonai bíróságok reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Gábor (1991) A polgári engedetlenség főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, József (1991) Mozgás, tér, idő a relativitás elméletében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, László (1991) Egyesületi tagnyilvántartó rendszer CDS Micro-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Marianna (1991) Az erőszakos közösülés - A törvényi tényállás elemzése, valamint az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Róbert (1991) A BÁCS-VOLÁN vállalat munkaügyi nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Bálint (1991) A rendészeti igazgatás, különös tekintettel az útlevélügy fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mónika (1991) Gondolatok az életről és a halálról Kosztolányi Dezső regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Tamás (1991) Állóeszköz nyilvántartási rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Jancsó, Enikő (1991) Az iparostanoncoktatás története Zircen 1891-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely, György (1991) Készletnyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovics, Mária (1991) A családi nevelés környezeti tényezőinek összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Sütő, Ilona (1991) A társadalombiztosítás szolgáltató jellegének erősítése az ügyfélszolgálat fejlesztésével a Budapesti és Pest megyei Igazgatóságon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tölgyesi, Ibolya (1991) A Gyulai Kerületi Munkásbiztosító Pénztár működése és önkormányzati ügyei 1910-1918 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Emese (1991) A házassági vagyonközösség különös tekintettel a házassági vagyonjogi szerződésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolb, Zoltán (1991) Függvények interaktív felhasználását támogató modul implementálása Turbo Pascal-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koltai, Judit (1991) Az általános iskolát végzett tanulók gondolkodási képessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Zoltán Attila (1991) A köztársasági elnök jogi státusának problémái 1946-ban és ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koroknai, Krisztina (1991) A Magyarországon alkalmazott bankhitel-biztosítékok elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korona, Marianna (1991) A cégbíróságok törvényességi felügyeleti munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kositzky, Tamás (1991) PASCAL-INTERPRETER II. Az utasítások végrehajtása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koszta, Zsolt (1991) A SCREENSHOW látványos képmegjelenítő rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1991) L3 nyelvtan elemzése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1991) A Kecskeméti Piarista Gimnázium története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1991) Trónviszályok kora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Dr. Ferenc (1991) A nyugdíjbiztosítás lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ilona (1991) Értelmiséggé nevelés az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar id. Bókay János Kollégiumában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1991) A házassági vagyonközösségről és annak megszüntetéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1991) Az örökbefogadás jogi problémái különös tekintettel Heves megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Márton (1991) A betöréses lopások kriminológiai jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1991) Német származású női magyar hadifoglyok a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Szabó, Mária (1991) A mezőgazdasági kistermelők adatainak feldolgozása a KSH részére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Gábor (1991) Kisfeszültségű villamos hálózatok értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kreuter, Anikó (1991) "Egy arckép fényben és árnyékban" - Bródy Rembrandt-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuklis, Erika (1991) A Szennay kastélynak könyve azaz az első magyar nagyotmondók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun-Szabó, Péter (1991) Adaptív ipari szűrők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuna, Zoltán (1991) ORACLE eszközökkel megvalósítható összetett alkalmazások fejlesztését és üzemeltetését elősegítő menükezelő és segítségnyújtó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóbor, István (1991) Cink ionok hatása agykérgi neuronokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Imre (1991) Mikroökonómiai problémák számítógépes megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Szilvia (1991) Grafikák Turbo Pascal rutinjainak fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Gábor (1991) A társadalmi szerkezet és rétegződés egyes kérdései, különös tekintettel a polgárosodás magyarországi folyamatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Ágnes (1991) Vámfogalmak egy jövőbeni vámtörvényre tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köpe, István (1991) A szabálysértés kialakulása, a rendőrség szabálysértéssel kapcsolatos feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kötél, Ferenc (1991) Mátrixok általánosított inverzének meghatározására szolgáló algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, Gábor (1991) Elemzőprogram generálás SLLk nyelvtanokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi, Rita (1991) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás hatályos jogunk szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakos, Éva (1991) Számítógépek használata az orosz nyelv oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laky, Norbert (1991) Bináris mátrixok rekonstrukciója négy vetületük alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Edit (1991) Lakáshelyzet Magyarországon a nyolcvanas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Árpád (1991) Irányelv és elvi irány - A termelői felelősség Európában és hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laskai, Sándor (1991) Folytonos függvények egyenletes közelítése polinomokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ledniczky, Ildikó (1991) A kollektív szerződési funkció kitejesedése 1968-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lekrinczki, Andrea (1991) Az állami neveltek örökbefogadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lelik, Ferenc (1991) A magyar versenyjog főbb vonásai az európai normák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Nóra (1991) A narkománia, mint társadalmi és egyéni tragédia, avagy aktualitások a kábítószerélvezet témaköréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liebmann, Katalin (1991) A "varázsló" kertje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Ervin (1991) Adatbázis-kezelő felhasználói programcsomag FoxBASE+ fejlesztői nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács , Ilona Cecília (1991) A testrészek neveinek szerepe Pinczési Judit költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczky, Gabriella (1991) Érintő parabola módszerrel kombinált iterációs eljárások nem-lineáris egyenletek megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Csaba (1991) A halmozottan hátrányos helyzet és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Löki, Beáta (1991) Származás- és apaságmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Győző (1991) Ládapakolási algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Macsus, György (1991) Méltányosság a társadalombiztosítás gyakorlatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magonyné Kis Czakó, Katalin (1991) A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Ilona (1991) Parlament és kormány - Törvényhozás és alkotmányvédelem Nyugat-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Malatinszky , Zita (1991) Fantasztikum és realitás Szathmári Sándor regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinák, Imre (1991) A magyar adórendszer, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matavovszky, György (1991) Radarkép és csapadékadat feldolgozó rendszer a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuz, Norbert (1991) A rend elfelejtett katonái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mbaye, Seye (1991) Vegyes egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Michelsz, Klára (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények a hatályos büntető törvénykönyv és a bírói gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Csilla (1991) A mondatszerkesztés vizsgálata a pankaszi nyelvjárásban nyelvszociológiai szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikó, Sándor (1991) A puritanizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsári, Adrienne (1991) A polgármester jogállása a II. világháború előtt és az 1990. évi LXV. törvény után Magyarországon - Az önkormányzat fejlődésének útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Anikó (1991) A készletezési modellek osztályozása, a készletezési mechanizmusok leírása és az egyszerűbb modellek programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zsolt (1991) LR(1) elemzés környezetfüggetlen nyelvtanokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Éva (1991) Ingerminőségek megjelenése patkány agykérgén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sándor (1991) A társadalombiztosítás pénzügyei - Ágazati biztosítás, kötelező és önkéntes biztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (1991) Az Állami Számvevőszék - Múlt és jelen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár , Klára (1991) Alkalmatos textusok. A hagyományok működése nevezetes alkalmakkor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Morvai, Péter Nándor (1991) A holdingtársaságok külföldi és hazai lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mossóczy, Attila (1991) Az Unidroit Nemzetközi Factoring Egyezménye és a factoring hazai szabályozási lehetőségei a belföldi gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi, Imre (1991) A kulturális igazgatás különös tekintettel az oktatásügyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muntyán, György (1991) Románia nemzetiségi politikája 1944-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mádi, Dr. Sarolta (1991) A biztosítási szemlélet erősödése a magyar társadalombiztosítási rendszer korszerűsítése során. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márkus, András (1991) Gondolatok az adócsalásról, annak történelmi előzményeiről és néhány kriminológiai vonatkozásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máthéné dr. Bertók, Judit (1991) Igényérvényesítés és jogorvoslat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Erika (1991) Hálótervek számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Lajos (1991) Automatikus hibakorrekció LL(1) elemzés mellett. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mária (1991) A bűnösséget kizáró okok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa, István (1991) Struktúravizsgálatok komplex földrajzi rendszereken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1991) Iterált függvényrendszerek alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Attila (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (1991) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának káros hatásai az elítéltekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Imre (1991) Egyes közlekedési bűncselekmények kriminológiai összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1991) Rendezési algoritmusok objektum-orientált megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1991) A magyarországi protestáns egyházak és felekezetek jogi státusának elemzése az elmúlt félévszázad vetületében /1940-1990/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Éva (1991) Hontalanok e hazában.?! - Adatok a magyarországi cigányság életéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Nagy, Boldizsár (1991) A Horthy-korszak revíziós politikája - Bethlen és Teleki. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nguyen, Quoc Toan (1991) Intervallum aritmetikán alapuló globális optimalizálási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok, Attila (1991) Britain's Mediterranean Policy from Napoleon to the Crimean War. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Zsolt (1991) Az új magyarországi értékpapír és értékpapírpiac sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyárády, Zoltán (1991) A földtulajdon és a szövetkezeti mozgalom Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyéki, Csaba (1991) A hewlett packard 7470A típusú plotter emulációja UCC 3000-es plotteren. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Német, Tünde (1991) A szabadságelvonó büntetések a jugoszláv és a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Károly (1991) Az egészségügyi és gyógyszerügyi finanszírozási rendszer számítógépes ellenőrzése és informatikai rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrádi, Beáta (1991) Az emberölés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos, Andrea (1991) A német szociáldemokrácia fejlődésének kezdeti szakasza, a bernsteini koncepció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Péter (1991) Információs rendszer a Procontrol Eletronics LTD. Termelőrészlege számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Tiborné (1991) A társadalombiztosítás és a gyógyszerellátás 1891-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oroján, Márta (1991) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Balázs (1991) Megváltozott munkaképesség - rehabilitáció - rokkantság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, István (1991) Serdülőkorú sportolók teszteredményeinek nyilvántartása és felnőtt kori magasságuk becslése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oszlács, Éva (1991) Gondolatok a nyugdíjrendszerünkről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pachner, Róbert (1991) Pythagoraszi számnégyesek algoritmikus előállítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pankotai, Andrea (1991) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Nóra (1991) File-editor XENIX alatt készült file-kezelőhöz és továbbfejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erika (1991) Rokontartásra vonatkozó legfontosabb kérdések szabályozása hatályos jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erika (1991) A külgazdaság állami szervezete Nagy-Britanniában, Németországban és Spanyolországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Gyöngyvér (1991) Társadalmi helyzet és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Tekla (1991) A korlátolt felelősségű társaság Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (1991) Néhány gondolat a történelemről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zsuzsanna (1991) A gyermekneveléssel kapcsolatos társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paszternák, Erika (1991) Környezetvédelem, földvédelem a földjogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pata, Ildikó (1991) A vállalkozások helyzete a mai Magyarországon a belső érdekeltség tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patai, Lajos (1991) Szabálysértés az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataj, Ildikó (1991) Gondolatok a know howról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patyi, Zoltán (1991) Некоторые проблемы ранней поэтики Н.В. Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perger, Tímea (1991) A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, Ágnes (1991) A bűncselekmény fogalma a magyar büntetőjogtudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrovszkiné Bencsik, Márta (1991) Az egészségügyi ellátás rendszere, kapcsolata a társadalombiztosítással - Megújulásának és finanszírozásának kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Dr. Tünde (1991) Alkoholbetegek jövőképe (Célzott interjúk Nagyfáról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Ágnes (1991) A halálbüntetésről, avagy a hóhér elbocsáttatott. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pollák, András (1991) Programozható eljárásbank dBASE alapú rendszerekhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Eörs (1991) Az öngyilkosságok háttere Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Priboj Bálint, Laura (1991) A büntetésvégrehajtási jog jugoszláv és magyar viszonylatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvy, Hilda (1991) Tisztességes verseny, a verseny tisztessége - Gondolatok a piaci verseny új jogi szabályozása kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai , Julianna Lívia (1991) Giraudoux magyar színpadon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi, Györgyi (1991) A tiszta forrás cseppjei (Csoóri Sándor költészetéről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Ragán, Dr. Erzsébet (1991) A bányászatban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók speciális társadalombiztosítási ellátása Veszprém megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Reicher, József (1991) A kiskunfélegyházi 608. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett tanulók pályakezdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reményfy, Tamás (1991) Assembly nyelvű programozást támogató előfeldolgozó. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rezsek, Zsolt (1991) A szegedi IKV által kezelt bérlemények értékesítésének nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rimai, Tibor (1991) A kóros elmeállapot és az ittasság értékelése a Büntető Törvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romhányi, Zsuzsanna (1991) Katona József drámaírói pályájának kibontakozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozek, Gyöngyi (1991) A személyi jogok polgári jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruff, Edit (1991) Az orvos, a beteg és a biztosítás közötti viszony jogi szabályozásának kulcskérdései a társadalombiztosítási betegségi ellátási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruppert, Gábor (1991) Számítógépes adattömörítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Attila (1991) A területi önkormányzatok néhány problémája - Jogelméleti, hatalmi és történeti szempontok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádl, Izabella (1991) Kitelepítés Gánt községből 1946. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákosi, Mihály (1991) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rásó, Hajnalka (1991) A büntetésvégrehajtás hatékonysága - Hogyan épül fel és hogyan funkcionál a magyar büntetési rendszer? Milyen képet mutat a hazai szankciógyakorlat a külföldi, illetve a nemzetközi büntetési modellek mellé állítva? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédeyné Dr. Pethes, Éva (1991) Egy privatizáció tanulságai (A munkaügyi kapcsolatok változása a tulajdoni forma változásának tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Katalin (1991) A vér-motívum Arany János balladáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon, Enikő (1991) A személyhez fűződő jogok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Samu, Tünde (1991) Nemzetkarakterológia és magyarságtudat Babits életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Kovács, Berta (1991) Tamási Áron: Ábel (Ábel és a világ). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schimpl, Zsolt (1991) Mikroökonómiai oktatóprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1991) Jelentés készítő rendszer MISAM adatállományokhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Klára (1991) "világgá dermed a között" Közelítések Bertók László költői világához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Zsuzsanna (1991) A nevelőszülői hálózat jellemzői és fejlesztésének problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipka, Krisztina (1991) Összehasonlító matematikai tudásszint vizsgálatok a középiskolák II. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Ildikó (1991) Az álom szerepe Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somodi, Istvánné (1991) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Zoltán (1991) PASCAL-INTERPRETER. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Judit (1991) Veszélyeztetett gyermekek intézeti elhelyezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steinmetz, Dr. Györgyné (1991) Közforgalmú és intézeti gyógyszertárak gyógyszerforgalmának számítógépes elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Susányi, István (1991) Verseny eredmények feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svecz, Mónika (1991) A tömegkommunikációs eszközök alkotmányjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svorcz, István (1991) Emelőgépek és emelőelemek kezelésének és ellenőrzésének üzemi nyilvántartási rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1991) Elektronikus faliújság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1991) Feldolgozó program a PLS 508 típusú PLC-hez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Béla (1991) A szegedi postaigazgatóság számítógépes bérügyviteli rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gyöngyi (1991) Magyar Alkotmánybíróság európai tükörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1991) Nemzetállam és kisebbségek Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tamás László (1991) Homogenitás és heterogenitás: a házasságok stabilitása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1991) Pol Pot-rezsim. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kernya, Piroska (1991) Közlekedésre nevelés feladatai a 6-14 éves korosztálynál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szajkó, Csilla (1991) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Krisztina (1991) A bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaniszló, Éva (1991) A környezetvédelmi jog szankciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári, Éva (1991) Magyar nyelvű esküszövegek Szeged XVIII. századi tanácsülési jegyzőkönyveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szczepanska, Anna (1991) Lengyel-magyar összevető szókincsvizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeberényi, Judit (1991) Állam és egyház harca az oktatásban 1945-50. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeiler, Erika (1991) A lakásgazdálkodás reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, László (1991) A földvédelem és az 1976. évi II. tv. összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemessy, Ákos (1991) A magyar alkotmányfejlődés 1944-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemethy, Zoltán (1991) A honvédség hivatásos állományú tagjai lakásügyeinek eltérő jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Krisztina (1991) A házassági bontóperes eljárás fejlődése különös tekintettel a bíróság békítő tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilbereisz, Edit (1991) A Nakonxipán motívum. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1991) Környezetvédelmi nevelés a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Márta (1991) A kisebbség jogi helyzete a társasági jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szincsok , György (1991) Gyöngyösi István "rímszótára". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szintai, Péter (1991) Síklapokkal határolt testek számítógépes modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes, György (1991) A vagyoni érdekeltség egyes új formái az ipari szövetkezetekben 1988-1991. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szivi, József (1991) Az elsajátítási kritériumok meghatározásának módszerei (Az általános iskolai 7. osztály első féléves fizika tananyagának elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szklenár, József (1991) Hálózati folyamatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlobodnik, Mihály (1991) Az 1849. július 15-17-i váci csata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szláma, Emma (1991) Gondolatok a változás előtt álló magyar egészségügy helyzetéről és a külföldi egészségbiztosítási rendszerek működésének tapasztalatairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombathelyi, Anita (1991) Воланд и другие /Анализ романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита "/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombaty, Zoltán (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szukics, Sándor (1991) Az emberölés kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántosi, Andrea (1991) Az örökbefogadás megszűnésének jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szárazajtai, Tamás (1991) Holter felvételek feldolgozása és adatbázis-kezelő környezetbe konvertálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Tibor (1991) A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás bűncselekményének összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászhegyessy, László (1991) CSÉB biztosítások a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Gábor (1991) A cím nélküli gyűjtemény helye Balassi Bálint költői életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, Andrea (1991) A választás és az elutasítás dinamikája az általános iskolai tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Király, Mária (1991) Tiszaeszlár, 1882-1883. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, Tibor (1991) Az orosz állam mítosza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szépkúti, István (1991) A LISP programozási nyelv értelmező programjának megvalósítása C nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Levente (1991) Értékpapírok nyilvántartása és elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Csaba (1991) A rendszerváltozás jogi feltételei - Az Országgyűlés törvényalkotó munkája 1988 májusától 1990 májusáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Gábor László (1991) A nyomozás megtagadása, illetve megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Boros, Mária (1991) A munkaviszony jogellenes megszüntetése - A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár, Miklósné (1991) Bűnözés és kábítószer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Imre (1991) MIX assembler és szimulátorprogram I. MAXIASM fordítóprogram. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sánta, Emese (1991) Grafikák Turbo Pascal rutinjainak fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sáradi, Lászlóné (1991) A magyar társadalombiztosítás rövidtávú és hosszútávú likviditása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, István (1991) Hiperkocka avagy négydimenziós kocka háromdimenziós hipersíkkal való metszeteinek perspektivikus ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Kálmán (1991) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Rezső (1991) A környezetvédelem fejlődése és legújabb jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpai, János (1991) Önkormányzati jogalkotás - A helyi jogalkotás környezete. Az önkormányzati szabályozás lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás , Dorottya Mária (1991) A bohóc retorikai szerepe a modern művészetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Zsolt (1991) Oktatóprogram a határidős deviza- és hiteltőzsdék működésének szemléltetésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnóczi, Anikó (1991) "Этика ценностей" личного и безличного в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teiszl, István (1991) Kábítószer és a bűnözés 1985-1990 között Magyarországon, valamint összefüggései a nemzetközi mutatókkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesi, Péter (1991) Mátrixok ortogonális triangularizációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Anikó (1991) Az orosz kultúra a magyar sajtóban 1895-1900. 1926-27. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tenk, László (1991) Erdélyi menekültek Csongrád megyében 1988-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tercsi, Erika (1991) A kétszintű bankrendszer és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Thuróczy, Zoltán (1991) Homo regius. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tilki, Katalin (1991) A tömegkommunikáció hatása a bűnelkövetők pszichéjére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toronykőy, Márta (1991) Babits Mihály "A gólyakalifa" c. regény elemzése (A regény, mint szintézis). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tucsek, Gábor (1991) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (1991) Könyvtári adatnyilvántartó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1991) A közszolgálati alkalmazottakkal kapcsolatos munkajogi szabályozás szükségessége és módjai - A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslatra is tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1991) A magasabb vezető állású dolgozók jogállása és felelőssége a mai magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Szabolcs (1991) Poligonok felismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1991) A fegyelmi felelősség intézményének története és jövőbeni lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (1991) A Quattro táblázatkezelő rendszer vállalati alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1991) A házasság érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Csuhaj, Dóra (1991) Társadalmi egyenlőtlenségek és a szociálpolitika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tótok, Ágota (1991) Menetlevél nyilvántartó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóvári, Margit (1991) Az egészségügy finanszírozásának módszerei, feltételei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török, Dr. Magdolna (1991) Munkáltatók megtérítési kötelezettsége a társadalombiztosítási szerv irányába - Csongrád megyei tapasztalatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvárosi, György (1991) Turbo Pascal programok statikus elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unghváry, László (1991) dBase és Pascal közötti filekonverzió. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Annamária (1991) Az elítéltek szabadulás utáni beilleszkedése a társadalmi élet mindennapjaiba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Dr. Imre (1991) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek helye, szerepe, fejlődési irányai a társadalombiztosítás szervezeti struktúrájában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, József (1991) A lineáris programozás modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vasmanszki, Károly (1991) A közrend és közbiztonság elleni szabálysértések kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Balázs (1991) Hatósági jogkörök a gyámság területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vehrer, Adél (1991) Öt világot éltem meg (Tuba Lajos parasztember életének története saját elmondása alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verbőczi, Zoltán (1991) Hálózati integrált bérleménynyilvántartó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viczián, Ilona (1991) Algebrai egyenletek gyökereinek numerikus kiszámítása és az együtthatóktól való folytonos függése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Gábor (1991) Felhasználóbarát lekérdezést definiáló rendszer dBASE-hez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidik, Dr. Györgyi (1991) A társadalombiztosítás önkormányzati irányításának lehetőségei és korlátai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki, László (1991) Merre tartasz ügyészség? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Visi, László (1991) Karakteres megjelenítés grafikus üzemmódokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Edit (1991) A cigányság hátrányos helyzete és bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wolf, Viktória (1991) Die Kreuzzüge und die Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wolff, Jánosné (1991) A mikroosztályos nevelési rendszer az általános iskola alsó tagozatán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wölfl, Tamás (1991) Térképek generálása távolságtáblázatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakupszky, Csilla (1991) Tagsági viták a szövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zawiasa, Róbert (1991) Bozo – egy szövegszerkesztő alapú programfejlesztő környezet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsirai, Krisztina (1991) "Ott túl a rácson..." - Az elítéltek helyzete és beilleszkedése a büntetésvégrehajtási intézetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldosné Lőrincz, Andrea (1991) A bírói függetlenség és a bírói jogalkalmazás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tünde (1991) A házasság felbontásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Andrásné (1991) A társadalombiztosítási kifizetőhely szerepe, szükségszerűsége a munkáltatói szervezetben és gazdálkodásban - A jövőjére vonatkozó elgondolások a munkáltatói szociálpolitika tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Zsuzsanna (1991) Budapesti 11 éves gyermekek antropometriai és terheléses élettani jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árokszállási, Eszter (1991) Gradiens módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Edina (1991) Greenberg univerzáléinak érvényessége a nganaszán nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 24. 12:12:48 CEST.