Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó | Ö | Ő
Number of items: 444.

A

Akócsi, Tibor (1990) Összefüggésvizsgálatot segítő hierarchikus csoportosítás CLIPPER nyelvű megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Al-Temimy, Hassan Kahar Ali (1990) A vasszerkezet gyártásban a gyártáselőkészítés és az értékesítés folyamat a számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Nóra (1990) Антонимы и их использование в хуожественной литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Andrea (1990) Bajuszszőrök agykérgi reprezentációjának vizsgálata patkányon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Pál (1990) A méltányosság elvi kérdései gyakorlásának tapasztalatai a társadalombiztosítási jogalakalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arwad, Oreifig (1990) Az Ábel-trilógia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babai, Ákos (1990) A pénzbüntetés gyakorlati alkalmazásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy, Attila (1990) A nyilas államszervezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajcziné Vizl, Györgyi (1990) A szakvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baji, Klára (1990) Раскол и "Житие" Протопопа Аввакума. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi, Mónika (1990) A személy elleni erőszakkal elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Katalin (1990) A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíját meghatározó és érintő jogi szabályozás problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, György (1990) A mentesítés fogalma és célja, kialakulása és fejlődése, hatálya és gyakorlati érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Anna (1990) Икона и картина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Csilla (1990) A szociáldemokraták helyzete és tevékenysége az ellenforradalom hatalomra jutása és politikai konszolidációja idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Edina (1990) Bizonyítás a polgári perben (különös tekintettel a bizonyítási eszközökre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, József (1990) A szovjet alkotmányozási program és államjog néhány főbb kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Ottó (1990) Az egyesülési és gyülekezési szabadság alakulása Magyarországon 1848-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Éva (1990) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Beáta (1990) Társas kapcsolatok alakulásának bemutatása egy iskolai osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1990) Család-óvoda-iskola kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barsi, László (1990) Bűncselekményt elkövetett - mentálisan sérült - fiatalkorúak nevelésének és reszocializálásának tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Sándor (1990) Mozgástervezés C+/4-en. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Klára (1990) Az állam gyermekei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barócsiné Adorjányi, Anikó (1990) A döntéselmélet eredményeinek alkalmazása a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batyik, Tünde (1990) Egy angol úriember a reformkori Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Éva (1990) Az infinitivus perfectus használata Horatius műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gabriella (1990) Vitás kérdések a perújítás köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gábor (1990) Geometriai objektumok 3 dimenziós megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berettyán, Edit (1990) Bűnösség és felróhatóság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth-Varga, Edit (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett rablások kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernátsky, László (1990) FORTH fordítóprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berwinkl, Éva (1990) "Engedjétek hozzám jönni a szavakat" (Sütő András esszéi). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bombicz, Mónika (1990) "Gúzsbakötött tánc" avagy "Egy szegény műfordító panaszai" Kosztolányi Dezső műfordító elmélete s Faust-fordításának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borai, Ákos (1990) Az 1986-os bűnvádi perrendtartás kodifikációja, jogtörténeti előzményei - a vizsgálóbíró intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Éva (1990) A menekültekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bors, Károlyné (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai, különös tekintettel a vb-titkárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Tünde (1990) Az örökbefogadás jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Katalin (1990) Csongrád-Bokros régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukliné Vámos, Csilla (1990) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárkányi, Gábor (1990) A magyar állam és egyházak kapcsolatának múltja, jelene és perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bölöni, Lajos (1990) A munkahelyi ittasságvizsgálat egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaba, Béla (1990) Az utazó ügynök problémája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csejtei, Miklósné (1990) A halláskárosodásra alapozott baleseti járadékigények elbírálásának problémái, különös tekintettel a lövészeteken elszenvedett halláskárosodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csendes, Erika (1990) Az orosz irodalom a magyar újságokban 1895-1899-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csermely, Péter (1990) Az Árpád-ház mediterrán politikai kapcsolatainak áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserna, Zoltán (1990) Tárgymutató generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csernyi, Zsoltné (1990) Повеэсти второй половины ХVII века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirmaz, Edit (1990) A tőzsde jogi szabályozása (Magyarország, NSZK, USA). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomor, István (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Szabolcs (1990) A gondolkodás titkai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Gabriella (1990) Bizonyítás a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuti, Orsolya (1990) A küldetés, a számvetés és a halál gondolata Ady, Juhász Gyula, József Attila és Kosztolányi kései verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Fejes, Tekla (1990) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Zsolt (1990) Tanácsi lakásigénylés nyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czipa, Boglárka (1990) Именное составное сказуемое в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani, Erika (1990) Ludovicus Tubero Kommentárjainak oratioi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Szilvia (1990) A német juhászkutya klinikai alapértékeinek,fizikális- és vérparamétereinek változása a terhelés hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Zsolt (1990) Az 1945. évi VI. törvény és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek használatában levő földek alakulása 1956-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, Ágnes (1990) Az állami vállalatok átalakulásának jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ildikó (1990) Az államszocializmus jellemzői és kritikája az 1980-as évek magyar politikatudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deákné Szabó, Csilla (1990) Állami gondoskodás intézményrendszere, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Andrea Ildikó (1990) Martinovics Ignác: Egyetemes filozófiai rendszer (fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobránszky, Zsuzsanna (1990) A társadalombiztosítási megtérítési igény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dominek, Zsolt (1990) "Именное склонение в Благовещенском Нижегородском Кондакарe ХI-XII вв.". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, Ildikó (1990) Vesetranszplantált betegek HLA szerológiai tipizálásának és RFLP analízisének összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drágár, Judit (1990) Az örökbefogadás egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, István (1990) A tanács tisztségviselőinek jogállása különös tekintettel a vb. titkár tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dányi, Gábor (1990) Szintaxis Vezérelt Editor Generátor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Péter (1990) Építőipari szavatossági és jótállási munkák támogatásának FOXBASE nyelvű megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Flórián (1990) A Horthy korszak külpolitikája a 20-as évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed, Erika (1990) "Ismerőssel állunk szemben, akiről már úgyis mindent tudunk." (Babits és a kultúraelbeszélés - 5 novella példáján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Együd, János Lászlóné (1990) Проблемы мотивации обучения в процессе преподавания русского языка в восьмилетке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Sándor (1990) Bruttó érték és értékcsökkenés nyilvántartó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ernhoffer, József (1990) A dolgozók részvétele a vállalati irányításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Megyesy, Ágoston (1990) A tanár személyiségével szemben támasztott követelmények a szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faludy, Eleonóra (1990) Fejezetek az állampolgári földtulajdon szabályozásának köréből 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fancsali, Ágnes (1990) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális eljárásjogi szabályok érvényesülése a nyomozás során Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Béla (1990) A Halley módszer alkalmazása, függvényrajzolás deriválás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Norbert (1990) Képernyőformát kezelő általános file-karbantartó. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (1990) Sík Sándor természetlírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gábor (1990) THUE rendszerek CHURCH-ROSSER tulajdonságának eldönthetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gábor (1990) A kassai nyilvános könyvtár 1670 körül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Olga (1990) Személyiségfejlesztés az általános iskola 5-8. osztályos rajz óráin. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, István (1990) Dubcektől Havelig - Az emberarcú szocializmus megteremtésére tett 68-as kísérlettől a bársonyos forradalomig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Pál (1990) Magyar rendőrség és jogállamiság 1945-1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Ágnes (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, János (1990) A gondolat szépsége és a szépség gondolatisága (Adalékok Erdély Miklós holisztikus művészetszemléletéhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feigli, Ferencné (1990) Az immunrendszer működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Emese (1990) "... lepketested halványlila almavirágszínben ragyog" - Gozsdu Elek Weisz Annához írott leveleiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, János (1990) Az özvegyi nyugdíj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Valéria (1990) Elhatárolások a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Szabó, Anikó (1990) Jakob Fugger arcképvázlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Gulyás, Tünde (1990) Centralizáció-autonómia a politikai gondolkodásban a helyi önkormányzatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felek, Tímea (1990) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felső, Zoltán (1990) Anyagkészlet nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Roland (1990) Kinetische Untersuchungen am Reaktions-system Azoisopropan/trans-But-2-en. Other, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Endre (1990) Egy sikertelen kísérlet a magyar közigazgatás reformjára: A Jogi Reformbizottság 1946. évi közigazgatás tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Mária (1990) A viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Márta (1990) A válások egyes szociológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgács, Éva (1990) Gyula közigazgatástörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frizzi, Tamás (1990) A munkáltató anyagi felelőssége a dolgozójának okozott kárért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Zoltán (1990) Az erőszakos bűncselekmények és a cigányüldözés kapcsolata, jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábry, György (1990) Gyula várossáfejlődése (A kezdetektől az évezred végéig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földiné Brezvai, Erika (1990) Фазисная xарактеристика предикатов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Antal (1990) A házasság felbontásának alakulása a családjogi törvény megalkotásától. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Katalin (1990) A filmforgalmazásunk főbb vonalai tegnap és ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tiborné (1990) A termőföld kisajátításának elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fűrész, Csilla (1990) Egy iskolai segédanyag - filmkatalógus összeállítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál, Péter (1990) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gelatta, Attila (1990) A fiatalkorú bűnözés alakulása a nyolcvanas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Györgyi (1990) Az értelmiségi ifjúság 1919 utáni mozgalmai és Tomori Viola. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergácz, Katalin (1990) Mátrixok általánosított inverzének meghatározására szolgáló algoritmusok összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Goldea, Zsuzsanna (1990) Az Országgyűlés összetételének alakulása 1949-1990-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombás, László Györgyné (1990) A Bajai Polgári Fiúiskola története 1882-1915-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubicza, Lajosné (1990) Iskolakörzetesítések Tolna megyében 1945-1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubényi, István (1990) Geometriai objektumok 3-dimenziós megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Erika (1990) Lord Rothermere sajtókampánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenizse, Pál (1990) Geodetikusok megjelenítése felületen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuriczáné Tóth, Ilona (1990) Схема некоторых персонажей волшебных сказок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Aranka (1990) Táncsics Mihály nemzetiségpolitikája az 1840-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, György (1990) A magyar törvényhozás kétkamarás rendszerének újbóli kialakulása, és a felsőház jogkörének változása a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Zsolt (1990) A védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs, László (1990) Bács-Kiskun megyében 1982-1989 között elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai és viktimológia vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Lajos (1990) Az idegenforgalmat kísérő negatív jelenségek, az idegenforgalommal összefüggő bűnözés tapasztalatai, különös tekintettel a szervezett bűnözésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Zoltán (1990) A törzstőke, avagy a "Kft" vagyoni bázisának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gódi, Attila (1990) Kiskereskedelmi egységek számlanyilvántartó programcsomagja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Góg, Gabriella (1990) Állam elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gönczi, Mária (1990) Felelősség a társadalombiztosításban az 1975. évi II. törvény 106-109. par. alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görögné Siket, Krisztina (1990) Az örökbefogadás létrejöttének feltételeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gőz, Gabriella (1990) Mándy Iván műveinek kritikai fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász, Edina (1990) A mesterséges úton történő megtermékenyítés szabályozásának polgári jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Péter (1990) A makói 1712. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat történetének alakulása 1964-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanák, Mária (1990) A veszélyeztetett gyermekek és az állami gondoskodás intézményrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, Iván (1990) A parlamentarizmus újjáéledése avagy alkotmányos forradalom Magyarországon 1988-89. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani, Csaba (1990) DÉMÁSZ Kirendeltségek adminisztrációs munkáját segítő programcsomag. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hazai, Béla (1990) Büntetési elméletek fejlődése, különös tekintettel a modern büntetési elméletekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hollander, Gyöngyi (1990) Tessitori Nóra művészete Juhász Gyulával való levelezése tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Dr. László (1990) Egészségügyi alapellátás (körzeti egészségügyi szolgálat) finanszírozási lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Miklósné (1990) Családi pótlék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Honti, Pál (1990) Fuvarkiosztás adatbázis segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, Erika (1990) Középiskolások szókincsének jelentéstani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horti, Gábor (1990) A többtényezős döntések támogatása az alternatívák és azok tulajdonságai közötti összefüggések strukturális vizsgálatával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Andrásné (1990) Németh László és az orosz irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Kálmán (1990) Helyesírás ellenőrző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1990) Háromszögszerkesztés. Oktató program Commodore plusz/4 számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1990) Debrecen város története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tímea (1990) Fulcherius Carnotensis Historia Hierosolymitana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoyk, Zsófia (1990) Juvenilis és felnőttkori rheumatoid arthritis genetikai vizsgálata - HLA szövettipizálás és RFLP analízis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hriczu, Anita (1990) A népi-urbánus vita a két világháború közti Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudák, Edit (1990) A szabadságvesztés büntetés a Csemegi kódextől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hájas, Csilla (1990) Idegennyelv-tanulás gyermekkorban, különös tekintettel az óvodáskorúakra. Az elsajátítás folyamata, tanítási módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hézsely, János (1990) Tendenciák és törekvések az elítéltek nevelésére, társadalomba való beilleszkedésük elősegítésére, szabadulásra való felkészítésükre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Iszak, Péter (1990) T-GEN Tesztgeneráló rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jagri, Zoltán (1990) Általános lekérdező rendszer a CLIPPER adatbáziskezelőhöz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Elek (1990) Adalékok felnőtt és juniorkorú labdarúgók pályalélektani vizsgálatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakó, Katalin (1990) Валентность глаголов, обозначющих природные явлениа в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhos, Magdolna (1990) Aслекты сцсиочности припагатслых и наретий в руссих сказках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Györgyné (1990) Az orosz és szovjet kultúra a somogyi lapokban 1970 - 1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Pál (1990) A büntető eljárás informatikai modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Czeglédy, Ibolya (1990) A logopédusellátottság és a logopédiai hálózat alakulása Magyarországon és Békés megyében (1968-69-től 1988-89-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járfás, Katalin (1990) Творчество А. Платонова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Csaba (1990) Dynamic hashing. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Csilla (1990) A 16 éves korosztály írásbeli nyelvhasználatának mondatszerkezeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kabók, Zsuzsanna (1990) A fellebbezés elintézése az ítélet elleni fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaif, Ould Aba Mohamed El (1990) MS-OBJECT Modul Editor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai, Tibor (1990) Kombinált ládapakolási algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamissoko, Brahima (1990) OPTIMUM meghatározása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kancsár, Attila (1990) Bonfini és Nehring (Gondolatok egy Mátyás-monográfia kapcsán). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kara, Piroska (1990) A szakmunkástanulók olvasás- és szövegértése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karap, Géza (1990) A munkavédelem jogi szabályozásának fejlődése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, András (1990) A REM betegség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Jelena (1990) Проблематика выбора у Ф.М. Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kató, Zoltán (1990) Ablakkezelő rendszer CLIPPER és C nyelvhez (egymást takaró téglalapok kezelésére szolgáló algoritmusok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keller, Edit (1990) A narkománia társadalmi jelensége és kezelésének intézményes lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Andrea (1990) A bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályváltozások egyes kérdései és ezek gyakorlati tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztényi, Kinga (1990) Сатирические рассказы второй половины ХXII века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Mária (1990) A fegyelmi felelősségrevonás feltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Lucza, Ilona (1990) Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése). Postgraduate education, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1990) Általános anaesthetikumok hatásának vizsgálata éticsiga (helix pomatia) neuronokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1990) Többfelhasználós file kezelés rendszerének kidolgozása ANW-286 hálózati rendszerben. Turbo Pascal programnyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (1990) Петербург - новая столица. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1990) Cserkészmozgalom a Sárospataki Tanítóképzőben 1922-1946. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Márta (1990) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekvédelme, érdekképviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (1990) A gyermekelhelyezés megváltoztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Dr. Bori, Dr. Klára (1990) Kisiparosok, magánkereskedők, gazdasági munkaközösségek járulékfizetésének fejlődése, helyzetük Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hegedűs, Gabriella (1990) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klinszki, Tamás (1990) A pénzintézeti rendszerünk reformja: különös tekintettel a Magyar Külkereskedelmi Bank tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klocker, Zoltán (1990) Példa térbeli parkettázásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Imre (1990) Védelem a büntető eljárásban. A védő tevékenységéről a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczuba, Istvánné (1990) Fegyveres erők és fegyveres testületek speciális helyzete a társadalombiztosításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsi, András (1990) Grafikus lehetőségek, hangeffektusok és interrupt kezelés az IBM PC számítógépeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koltay, Miklós (1990) Szeged (Szeged, Újszeged, Gyálarét, Szentmihálytelek) régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komár, Dr. Pálné (1990) Az óvodapedagógus-jelöltek munkára való beállítódásának pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Mária (1990) A házastársi vagyonközösség megosztása, megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondász, György (1990) Számítógép alkatrészek nyilvántartása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondász, Katalin (1990) Újhold, 1946-48. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Tünde (1990) A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelmének kérdései, tekintettel néhány aktuális kérdésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Zsolt (1990) Történelmi előképek a jelen zsidókérdéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormos, Gábor (1990) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos, Attila (1990) Környezetszennyezési, nyilvántartási és adatfeldolgozási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1990) A cukorgyártás folyamán mért technológiai adatok nyilvántartása, ellenőrzése és technológiai számítások elvégzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1990) Egy User Interface Generator rendszer standard moduljainak implementációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Miklós (1990) Függvények approximációja ortogonális polinomokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1990) Röszke község története és régészeti topográfiája Szeged 1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1990) A szülői felügyeleti jogok közös gyakorlása a házasság felbontása után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1990) Az életveszélyt okozó testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Nagy, Magdolna (1990) A szociálpolitika tükröződése a jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Piukovics, Gabriella (1990) A Tóth Kálmán nevét viselő bajai középiskola története 1870-1914. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tapolcsányi, Valéria (1990) A bátyai elemi népiskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajkó, Zoltán (1990) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kresz, Károly (1990) Hiperbolikus differenciaegyenletek közelítő megoldásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kricsfalvi , Ágnes (1990) Arcok a tükörben - barangolások az irodalomban és a festészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kruzslicz, Ferenc (1990) Sávpakolási algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kujbus, Helga (1990) A know-how jogi oltalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulyassa, Zsolt (1990) Adalékok Sáros vármegye XV. századi demográfiájához és településtörténetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun-Szabó, Gyula (1990) Termelési tervszámító program fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi, Ágnes (1990) Fiatalkorú fiúk helyzete a büntetés végrehajtási- és nevelőintézetekben - Helyzetjelentés Tökölről és Aszódról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi, János (1990) Rendelés nyilvántartási rendszer fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Eszter (1990) Az olasz festészet motívumrendszerének és térszemléletének bizánci gyökerei a XIII-XIV. század fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, István (1990) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga (Özvegyi jog). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kérgesné Gerhát, Krisztina (1990) Nagyari József: Tábori praedikatiók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kévés, Ottó (1990) Grafikus oktatóprogram geometriai definíciók bemutatására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kóczy, Klára (1990) Szarvas a városiasodás útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Miklós (1990) Operátorprecedencia nyelvtan elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónyáné Dézsi, Mariann (1990) Az orosz irodalom a magyar sajtóban /1894-1899/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóródi, Judit (1990) Törökszentmiklós városiasodása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, Tibor (1990) Szakértői rendszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köllő, Ibolya (1990) Л. Н. Толстой: Смерть Ивана Ильича, А. П. Чехов: Смерть чиновника, Л. Андреев: Жили-были... Сравнительный аналиэ текстов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy, Éva (1990) Rajzgépi rutinok interpretációja C nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lampert, István (1990) Az Állami Bank és Biztosításfelügyelet szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lanczner, Dr. Gabriella (1990) A munkaképesség-csökkenés mértékének bírósági felülvizsgálata a felmerülő elméleti- és gyakorlati problémák tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Latkóczy, Ottó (1990) Az illetékrendszer jogi szabályozásának korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehel, Frigyes (1990) Tokaj város története különös tekintettel Tokaj XVI-XVII. századi mindennapjait szabályozó "Tokaj városkönyv"-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Licska, Mária (1990) A dolgozó nők és a fiatalkorúak védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lihótzkyné Lángh, Ildikó (1990) A bölcsődei nevelés története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Limpár, Andrea (1990) Regényelemzés Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Linh, Vu Hoang (1990) A korlátos szállítási feladat megoldásának programozása C nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Emília (1990) Отношения между лирическими героями в первом и во втором периодах в поэзии А. Блока. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Loós, Kárin (1990) A sajtóhelyreigazítás és a személyiség védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ludányi, János (1990) Vertikális agregáció. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, Beáta (1990) Diplomáciai mentesség a magyar konzuli gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsovics, László (1990) Integrált ügyviteli rendszer CDS MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárd, Tibor (1990) III. András okleveleinek tematikai csoportjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévay, Zsolt (1990) A menekült magyar (A nyugati magyar egyetemisták mozgalma az 1956-os forradalom után). Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag, Mária (1990) Buharin és a NEP. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Attila (1990) A védelem helyzete a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Magdolna (1990) Az ifjúkorúak által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények, ezek főbb okai és jellemzői (Különös tekintettel 1989-1990 évi Békés megyei felmérésekre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Márta (1990) Kiskunfélegyházi Iparos- és Kereskedőtanonc Iskola története 1884-1940. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makk, Olga (1990) A pedagógus hivatástudat alakulásának vizsgálata (Zsámbéki Tanítóképző Főiskola). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makkos, Anikó (1990) Москва 2042. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mesés, Péter (1990) Wesselényi Miklós eszmerendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezei, Edit (1990) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michl, Lajos (1990) A labirintus titka. Grafikus kalandjáték. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miszlai, Judit (1990) A fogamzástól a serdülőkorig (Szentetornya 1988-89). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1990) Állóeszköz nyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Erika (1990) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Erika Erzsébet (1990) A bűnözés alakulása az utóbbi évtizedekben Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Imre (1990) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Motzwickler, Kálmán (1990) A nyugellátásokkal kapcsolatos bírósági jogorvoslat egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhari, Éva (1990) Alessandro Monti élete, szerepe az olasz és magyar függetlenségi harcokban, levelezésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murvai, József (1990) Konvex burok algoritmikus meghatározása síkon és térben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Jánosné (1990) Сравнение Поучения Владимира Мономаха и поучения короля Иштвана Первого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Eleonóra (1990) Dinamikus függvényvizsgálat személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, János (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, László (1990) Háromdimenziós testek interaktív ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, László (1990) A terhelt vallomása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Béla (1990) A vallás társadalmi szerepe, napjaink új vallási irányzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Elek (1990) A tettesség és részesség problémái a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (1990) Gyula város utcaneveinek történeti változásai (1851-1987). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (1990) A vasutas társadalombiztosítás önállósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1990) A vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai jellemzői különös tekintettel az 1980-as évek bűnözésének alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Márta (1990) A személyiség változásai a munkanélküliség hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György, Ágota (1990) A személyi jövedelemadó-rendszer továbbfejlesztésének egyes kérdései a szociálpolitika tükrében, különös tekintettel a családi jövedelemadózásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nam, Nguyen Hai (1990) Ablakkezelő rendszer Turbo Pascal 5.5-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Mária (1990) Вопросы лингвостарноведения при преподавании русского языка в гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, László (1990) Adatkonvertálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nikics, Anita (1990) Magyar író Nyugaton - Domahídy Miklós munkái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikolényi, Gábor (1990) Az ügyészi vád és a vádképviselet különös tekintettel a vádbeszédre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1990) Русская и венгерская ритмика и особенности венгерского акцента в русской речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Csilla (1990) "Untersuchung über die Beziehungen zwischen den Nachbargemeinden Zsira (heute in Ungarn) und Lutzmannsburg (heute in Österreich) im Verlauf der Geschichte". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Károly (1990) A magyar bankrendszer kialakulása és fejlődése napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Norbert (1990) Politikai változások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németi, Zsolt (1990) Hazánk választási rendszerének fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos, Károly (1990) A nyomozás megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olajos, Zsuzsanna (1990) Többdimenziós ládapakolási algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Antal (1990) A munkára való beállítódás és a pályaválasztás (Pályaválasztás és a katonai hivatástudat kialakulása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Zsolt (1990) Az állami vállalatokkal kapcsolatos állami irányítás módosulása a jogszabályok tükrében 1977 és 1989 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozorainé Gyarmati, Magdolna (1990) Глаголы движения с приставками в-, вы-, при-, у-, под-, от- и презентация данного материала на уроке русского языка в гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, László (1990) Egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pepóné Veres, Terézia (1990) Mezőgazdasági társulások jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Percz, Nóra (1990) A házastársak vagyonjogi felelőssége harmadik személyekkel szemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Zsolt (1990) A felszámolási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ildikó (1990) Portré a dualizmusból (Szilágyi Dezső). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, dr. Józsefné (1990) Az egészségügyi finanszírozás aktuális kérdései. A DRG bevezetésének lehetőségei Magyarországon, a teljesítményelvű finanszírozási kísérlet első tapasztaltai alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz, Edit (1990) Nemzetek együttélése és konfliktusai Jugoszláviában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pipis, Ágnes (1990) Лирический герой в новеллистике Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piros, Zoltán (1990) Több emberen elkövetett emberölés felderítésére tett intézkedések megtervezése és megszervezése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piti, Ferenc (1990) Pogány tendenciájú állam- és uralkodóellenes felkelések és összeesküvések I. István korában (997-1038). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pokorny, Róbert (1990) A narkománia és hazai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Mihály (1990) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Zsuzsanna (1990) A foglalkozási rehabilitáció problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pordán, Ildikó (1990) A napló-műfaj, László Károly Naplóján keresztül vizsgálva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb, Lóránt (1990) Lineáris fuzzy regresszió. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay, Hella (1990) A magyarországi öngyilkosságok történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsik, László (1990) Lovik Károly novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prjevaráné Mikus, Márta (1990) A komplex esztétikai nevelés lehetőségei az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prókai, Jolán (1990) Az egészségügy finanszírozási kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál Lászlóné Kincses, Etelka (1990) Turing gépek és regisztergépek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Gabriella (1990) Az apaság vélelme és a vélelem megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálhegyi, Zoltán (1990) Felületanalizálás. Felületek szinttérképes és 3 dimenziós megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, Mária (1990) A lengyel politikai rendszer a '80-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia, Gáborné (1990) Одна эпоха в зеркале двух повестей (Сталиничество в произвдениях Чуковской и Трифонова). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pólik, Edina (1990) Az erőszakos közösülés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Racskó, Tamás (1990) Specifikus és aspecifikus szérum-faktorok dinamizmusának vizsgálata veseelégtelenségben szenvedő hamodializált betegeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radnai, Edit (1990) A kisajátítás jogintézménye történeti megközelítésben, az 1836. évi XXV. törvénytől az 1976. évi 24. törvényerejű rendeletig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rauch, Tibor (1990) A porc mátrix fehérje gén enhanszerének funkcionális analízise. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ritter, Attila (1990) A társadalombiztosítás informatikai szemléletű vizsgálatának néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Roszik, Enikő (1990) Картина н икона. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rovó, Mónika (1990) A közigazgatási bíráskodás intézményének fejlődése Magyarországon a XIX. század végétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rusvai, Ágnes (1990) Magyar zsidóság: Múlt-jelen-jövő (Öt monda a megmagyarázhatatlanról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruszka, Andrea (1990) A deviancia és a bűnözés összefüggése, különös tekintettel az alkoholisták által elkövetett bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Katalin (1990) Prolog nyelvű fordítóprogramok implementálása attributum-nyelvtanos specifikáció alapján a PROFLP rendszer segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róka, Zsuzsanna (1990) Keresés Hash-eléssel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róka, László (1990) A közösségi beállítódás vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, László (1990) A költségvetés alakulása a reformok tükrében (1987-1989). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtiné Szabó, Gabriella (1990) A halmazlefedési probléma megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sallay, Sándor (1990) Általános tendenciák a szövetkezetek kialakulásával, fejlődésével, továbblépésével kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Savanya, Imre (1990) Az officialitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt, Judit (1990) Rubén Dario és a modernismo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schrettner, Lajos (1990) Show Generator metanyelvi elemzőjének implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simay, Ingrid (1990) Emberi jogaink. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Csaba (1990) A szoftver jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Gábor (1990) A védő a bűnperben a bírói szakaszban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Vincéné (1990) Makó társadalma a két világráború között Erdei Ferenc műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipaki, Ferenc (1990) A munkajogi alapelvek érvényesülése a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Attila (1990) Export szerződéskötések a Hungarohemp Magyar Kenderiperi Trösztnél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Skolowski, Marcin (1990) Ryszard Kapuściński és Edward Stachura élete, irodalmi munkássága és Magyarországon való fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, László (1990) Sejtpopulációk összehasonlító morphometriai analízise. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefancsik, Márta Anna (1990) A fogyasztóvédelem két aktuális polgári jogi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Streitmann, Judit (1990) A francia abszolutizmus elméleti alapvetése és gyakorlata a XVII. század elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sutus-Juhász, Gyula (1990) Számítógép felhasználása a szabálysértési ügyintézés segítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (1990) Кризис индивидуума и формы его проявления в произведениях Достоевского и Платонова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1990) Birtokvédelem, különös tekintettel az államigazgatási gyakorlatra Nagykálló város tanácsának tapasztalatai alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1990) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Szilárd Benedek (1990) Védelem a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakaszra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Imre (1990) A bűnmegelőzés fogalma, jelentősége, irányai, szervezeti kereteinek kialakulása és működésének tapasztalatai Baja városban és vonzáskörzetéhez kapcsolódó területeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvári, Márta (1990) Érték, életmód, művelődés (A szellemi dolgozók művelődési szokásai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, László (1990) „LELTÁR” készletnyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Adrienne (1990) A narkománia vitás kérdései a mai magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenoradszki , Berta (1990) A munkáltató megtérítési kötelezettségének felelősségi szabályai és azok preventív hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentjóbi, Zoltán (1990) Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának helye, lehetőségei és problémái a 80-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenténé Békefi, Zsófia (1990) Цветовая симболика древнерусских икон. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Zsolt (1990) A leasingügylet (lízingszerződés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szijártó, Zsolt (1990) A közlekedési bűncselekmények szabályozása a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai, Emese (1990) A kormányzás és a közigazgatás legfelsőbb irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szimicsku, Edit (1990) A végrendeleti öröklés (Különös tekintettel a végrendelet érvénytelenségére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai, Márta (1990) Zoscsenko korai és késői novelláinak összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szita, Annamária (1990) Magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztruhár, Mária (1990) Tizenegy és tizennyolc éves gyerekek írásos szövegeinek összehasonlítása mondattani szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száraz Nagy, Mária (1990) Bibliai mottós versek Ady Endre háborús költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécskai, Árpád (1990) Vasúti árufuvarozási jog hazai és nemzetközi szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Angéla (1990) А. М. Реизов: Пруд (анализ). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szél, Mária (1990) A munkavédelem szabályozásának fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széles, Tibor (1990) Járvány modellek matematikai leírása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőnyi , Zsuzsanna (1990) Weöres Sándor gyermekszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőts, József (1990) Nyomozás és vizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Andrea (1990) Толкование нескольких мотивов Андрея Платонова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Róbert (1990) T-GEN tesztgeneráló rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Veronika (1990) Az alkohol és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sánchez, Gabriella (1990) A vasszerkezetgyártás rendszerében a megrendelés és az információ folyamatának számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Attila (1990) Object Modul Editor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sípos, Attila (1990) A szerelem ontológiája és annak tudati mechanizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajtiné Hatos, Katalin (1990) Возможности использования невербальных средств в учебниках для гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Andrea (1990) A bűnözés megelőzésének néhány időszerű problémája a mai magyar társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Márta (1990) A gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Zsolt Gusztáv (1990) Vajai telepesek Magyarbólyon 1939-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takóné Kalmár, Zsuzsanna (1990) "Maxima debetur puero reverentia!" (Iuvenalis, Szatírák, XVII. 47.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tallós, Bálint (1990) Nagy Imre munkássága második miniszterelnöksége idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tenyeri, Beáta (1990) Választójog 1945. és 1989. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tokay, Péter (1990) A bólyi Mezőgazdasági Kombinát anyaggazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése IBM PC-k segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, András (1990) A cigánybűnözés alakulása Magyarországon statisztikai adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toperczer, Judit (1990) Széchenyi István Európa-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, Andrea (1990) A házasság érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Treiber, Miklós (1990) A személyes titok - mint személyhez fűződő jog polgári jogi védelme - elsősorban az orvosi és az ügyvédi titoktartásra tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tubákos , Zsuzsanna (1990) Freud hatása Csáth Géza életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi, Nándor (1990) A vasúti árufuvarozási szerződések (különös figyelemmel a felelősség kérdésének problémájáról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tuska, Mariann (1990) A részvénytársaság alapítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsa (1990) Культ Бориса и Глеба в древнерусской литературе и иконописи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Albert (1990) A vállalati munkajogviszony és az ipari szövetkezeti tagsági viszony összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Dóra (1990) A gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (1990) A család és házasság, mint társadalmi jelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imre (1990) A szövetkezetek belső szervezetének fejlődése. Új koncepciók a szövetkezetek belső szervezetével és működésével kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1990) Masaoka Shiki 19 haikuja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1990) THUE rendszerekre vonatkozó eldönthetőségi kérdések (A Knuth-Bendix eljárás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Kinga (1990) A házasság felbontásának jogintézménye a hazai és a külföldi jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1990) Frakciók és képviselők a nyugat-európai parlamentek házszabályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törzsi, Tímea (1990) A társasági viszonyok a polgári jogi jogviszonyok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Mária (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai különös tekintettel a VB titkárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Tamás (1990) A politika pluralizmus kialakulásának folyamata Magyarországon 1973-tól az 1989. évi XXXIII. törvényig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik , Attila (1990) Tőzsdénk újjászületése és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Túri, László (1990) Lakásgondjainkról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári, Miklós (1990) Szabadkőművesség és polgárosodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vad, Tibor (1990) Sportolók külföldi munkavállalásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vancsura, Berta (1990) A munkáltató megtérítési kötelezettségének felelősségi szabályai és azok preventív hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanyó, Tiborné (1990) Magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Csaba (1990) Új, nemtermészetes aminosavakat tartalmazó szintetikus vazopresszin analógok fő biológiai aktivitásának vizsgálata Testosteron jelentősége a vasopressin presszor hatásának potenciálásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Sándor (1990) Anyagügyviteli rendszer készítése IBM-PC típusú gépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tibor (1990) Modern BFGS molekulageometriai optimalizálás a kvantumkémiai számításokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, László (1990) Gyula várossá fejlődése a kezdetektől az ezredfordulóig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mihály (1990) A magyar politikai rendszer átalakulása és reformjának alternatívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga Orvos, Gerda (1990) Gondolatok a korlátolt felelősségű társaságról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Róth, Szilvia (1990) Философские оды М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Ildikó (1990) Vállalati forgalomszámlázási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Zoltán (1990) Hasonlatok Babits Mihály költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastagh, Ágota (1990) Az adóigazgatási eljárás szabályai különös tekintettel a személyi jövedelemadóra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verbulecz, László (1990) A másodállásra és mellékfoglalkozásra vonatkozó szabályozás alakulása 1968-tól 1989-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verebéli, Balázs (1990) A Magyar Pedagógus Kamara létrejötte és működésének kezdete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereckei, László (1990) A számítástechnika oktatás jelenlegi helyzete, célja és feladata az OTE Egészségügyi Főiskolai Karán és az egészségügyi szakközépiskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Gábor (1990) ÁFÉSZ felvásárlási tevékenység számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Mária (1990) Birtokvédelem az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Erika (1990) Лингвостилистический аналииз рассказа В. Токаревой "Самый счастливый день". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vig, Lajos (1990) A rablás büntette. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszló, László (1990) A politikai pluralizmus Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Véber, Richárd (1990) Bináris mátrix rekonstrukciója három irányú vetületből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vécsei, Rita (1990) A munkanélküliség foglalkoztatáspolitikai összefüggéséinek néhány aktuális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Véhman, Ilona (1990) «Велимирское» хлебниковедение in statu nascendi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vész, László (1990) "Örökkék ég a felhők mögött..." Babits világnézetének fejlődése tanulmányai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Csaba (1990) Strukturált menügenerátor rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zajeska, Jolanta (1990) Hajnóczy Péter személyisége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zeller, Róbert (1990) Biológiai szekvenciák elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zlatiné dr. Hubai , Ágnes (1990) Szociálpolitikai elemek a társadalombiztosításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombori, Judit (1990) A természetvédelem jogi szabályotása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombori, Judit (1990) A természetvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsitva, Ágnes (1990) A polgári perbeli fellebbviteli rendszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky, Hajnalka (1990) A csökkent munkaképességűek rehabilitációja a Békés megyében lévő helyi rehabilitációs bizottságok gyakorlatában az 1989-es esztendőben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér, András (1990) Magyar morfológiai elemző. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám , Béla (1990) A rendőrség igazgatásrendészeti szolgálati ágának feladatai a külföldre utazás biztosításában, különös tekintettel az útlevélrendészeti feladatok teljesítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Attila (1990) Az élet védelme a büntetőjogban, különös tekintettel a szándékos emberölésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árkovicsné Pezzetta, Claudia (1990) Sors, közösség, küldetéstudat - Kányádi Sándor lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor, József (1990) A lét színterei Pilinszky Trapéz és korlát című kötetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ölveczky, István (1990) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh, László (1990) A fiatalkori bűnözés dimenziói Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őzéné Hajdú, Mária (1990) Részvénytársaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 14:15:46 CEST.