Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ó
Number of items: 412.

A

Antal, Attila (1989) Optimális számításszervezés, teljesítményarányos munkaerő és gépjárműelosztás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aposztolosz, Voulgarisz (1989) Lipschitz-folytonos függvények globális minimumának meghatározása Pintér módszerével, intervallum aritmetikára támaszkodva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Antal (1989) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ary, Ildikó (1989) Az óvodai idegennyelv oktatás pszicholingvisztikai és oktatástechnikai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Ferencné (1989) A jövedelemszabályozás pénzügyi jogi megoldásai és hatása a gazdasági tevékenységre 1986-1988 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, György (1989) Kiegyensúlyozott bináris fastruktúrák alkalmazása különböző szövegfeldolgozási feladatok megoldásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Badó, Attila (1989) A Protagorasz dialógus elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczi, László (1989) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baksa, Erika (1989) A toxikománia mint kriminológiai jelenség - és elterjedése a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bali, Jánosné (1989) Szociális éretlenség miatt iskolából visszamaradt veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kislétszámú fejlesztő csoportja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, András (1989) A fiatalkorú bűnözés egy speciális nevelőotthon tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Brigitta (1989) A polgári jogi felelősség mint a környezetvédelem egyik eszköze. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1989) Nem vagyoni kártérítés rövid történeti fejlődése a jogintézmény jelene a magyar polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zsuzsanna (1989) Tanítóképző főiskolások munkával kapcsolatos értékválasztásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balpataki, Katalin (1989) A munkaviszony megszűnése a munkáltatói felmondás esetén; Munkanélküliség, munkaerő-gazdálkodás Magyarországon napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balás, László (1989) Interpoláció geofizikai mérések kiértékeléséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1989) Az 1985. I. törvény az oktatásról és a végrehajtási rendelkezések a pedagógusról, a pedagógusképzésről és továbbképzésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1989) Egészségügy-szociálpolitika és nevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna Róbertné Kovács, dr. Tünde (1989) A gyámügyi eljárás az új családjogi törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bednarska, Beata (1989) Kazimiera Illakowiczówna kolozsvári évei: 1939-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bekéné Bélteki, Mária (1989) Általános számlázási rendszer az IBM PC XT/AT kompatibilis számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bense, Pál (1989) Számítógépes lekérdező rendszerek alkalmazása a középiskolai történelem oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benéné Egedy, Erika (1989) Élettani kísérletek és bemutatások biológia szakkörön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berde, Márton (1989) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beregszászi, Gyöngyi (1989) A kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berend, Tamás (1989) A tanácstörvény továbbfejlesztésének aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berke, Anikó (1989) A trubadúr-költészet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Róbert (1989) A számítógép alkalmazása az általános iskolai magyar nyelvtan oktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Biernacki, Karol (1989) A műfordítás és kérdései a lengyel és magyar irodalomra vonatkozóan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biri, István (1989) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Edit (1989) Дальневосточные мотивы в прозе Ивана Алексеевича Бунина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodorkus, Katalin (1989) Számítógépes oktató- és vizsgáztató rendszer MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, István (1989) C nyelvű rutinok az INFORMIX adatbáziskezelő listageneráló programjához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ildikó (1989) Körmend településfunkcióinak fejlődése az 1920-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, Enikő (1989) A hatalom humanizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, Róbert (1989) A földtulajdonjog, földhasználat és a vadászati jog kapcsolatának időszerű kérdései, különös tekintettel Békés megye helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, Beáta (1989) FORTRAN lexikális elemző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Brunner, József (1989) Rekonstrukciós problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsuházy, József (1989) A korrupció és a korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Anikó (1989) A munkanélküliséggel kapcsolatos magyar jogi szabályozás napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Ferenc (1989) Bizonyítás a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, József (1989) Termelés optimalizálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi, Zsuzsanna (1989) Végrendelkezés Debrecenben 1820-1848-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Katalin (1989) Eszmei kár vagyoni kártérítéses ellensúlyozásának néhány kérdése a magyar polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Béla (1989) A polgári demokrata párt választási propagandája 1945-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Ágnes (1989) Száz rablás-bűncselekmény elkövetőinek vizsgálata a kriminál-statisztikai elemzés módszereivel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békefi, Ottó (1989) A "vállalkozói szocializmus" Liska Tibor koncepciójának rövid ismertetése és kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, László (1989) Párhuzamos algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béri, András (1989) Az iráni iszlám forradalom (1979-1981). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódi, Ernő (1989) Személyi és munkaügyi nyilvántartás statisztikai funkcióval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bódog, Máténé (1989) Az 1986. évi I. tv. - az illetéktörvény - bevezetésének eddigi tapasztalatai, javaslat a továbbfejlesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhler, Béla (1989) Hazafiságra nevelés tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Judit (1989) Az államigazgatási alapeljárás és a fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bősze, Katalin (1989) Interaktív menütervező QNX Windows menükezelőjéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Chanthone, Bouphavanh (1989) Laoszi népmesefordítások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csermák, Erika (1989) A gazdálkodó szervezetek részvénytársasággá alakulásának jogi konzekvenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernay, Krisztina (1989) A közös akaratnyilvánítással történő bontás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserpák, Judit (1989) A szülői felügyeleti jog lényeges kérdéseinek alakulása az 1986. évi IV. törvény alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetkovits, Csilla (1989) Az Érdy-kódex egy fejezetének morfológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csilics, Éva (1989) A lengyelországi zsidóság helyzetének néhány vonása, különös tekintettel a varsói gettóra 1939-1943. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Péter (1989) A nagyvárosi tanácsok lakossági kapcsolatai, különös tekintettel a szegedi tapasztalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, István (1989) Funkcióváltozások a mai magyar családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, Sándorné (1989) Kiskunfélegyháza oktatásügye 1945-1961 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó, Gabriella (1989) Perújítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni, Dezső (1989) Államigazgatási feladatok az alkoholizmus és kábítószer elleni küzdelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dervenkár , István (1989) Színihatás-elméletek és gyakorlatok a XIX. századi Magyarországon. Szigligeti Ede első nagy drámai korszaka /1835-1848/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Detrikné Dzsula, Marianna (1989) A munkajog szerepe az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Zsolt (1989) JATE ÁJTK hallgatóinak életstratégiái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi, Olga (1989) Közös vonások Malcolm Lowry és Hajnóczy Péter műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobi, László (1989) Vesztegetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Druga, Magdolna (1989) A vagyoni jellegű szankciók szabályozásának alakulása a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudik, Istvánné (1989) Az ötödik osztályba való átmenet pszichológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Déri, Attila (1989) Igazoltató lapok adatainak rögzítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi, József (1989) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Enyedi, Anikó (1989) Типичные ошибки венгерских гимназистов в употреблении видовых форм русского глагола. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erostyák, Andrea (1989) Függvényrekonstrukció vetületekből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ertli, Zsolt (1989) Gráfok számítógépes ábrázolása és vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Ildikó (1989) Készletgazdálkodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, János (1989) A gyülekezési jog történeti fejlődése, valamint alakulása napjainkban hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Viktória (1989) Alkohol preferencia alapján szelektált patkány generációk viselkedésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Király, Magdolna (1989) Erdei faválasztékok éves termelésének optimálása. Programozási nyelv: DBASE III. PLUS. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándor (1989) Környezetvédelmünk jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér , Júlia (1989) Csáth Géza drámai munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Csaba (1989) A pia causától az alapítványokig - Elméleti, történeti és gyakorlati kitekintés egy érdekes jogintézmény múltjába, jelenébe és lehetséges jövőjébe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, János (1989) A B- és T-limfociták helye és szerepe az immunrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferencsi, Magdolna (1989) Lakáshelyzet Hódmezővásárhelyen 1960-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz, Irén (1989) A környezetvédelem általános kérdései, és a föld védelmének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsorné Kurunczi, Margit (1989) Az általános iskola művészeti nevelésében jelentkező esélyegyenlőtlenség elemzése kérdőíves vizsgálat útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frits, Ildikó (1989) Indexelt adatfile kezelő rendszer. Munkaügyi nyilvántartó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Nagy, Ibolya (1989) Az elromlott istenvetítőgép és harminc madár (Flaubert: Szent Antal megkísértése)- műelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Zsolt (1989) Magánszemélyek vállalkozásainak egyes polgári jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaáli , Lászlóné (1989) Anyanyelvi képességek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gecse, Éva (1989) Szerb Antal: Utas és holdvilág. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Greksza, Tünde (1989) Sopron háborús kárai és az újjáépítés kezdetei (1945-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gudmon, Veronika (1989) A "nagyság női dimenziója" Németh László Gyász című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog, Mária (1989) Oroszország jövője A. I. Herzen szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Judit (1989) Az alkoholisták kényszergyógyítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Zoltánné (1989) Kóros elmeállapotú bűnelkövetők jogi helyzete az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Andrásné (1989) Страноведческий аспект преподавания русского языка /па материале учебников для гимназии/ Курсовая работа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Judit and Völgyesi, Erika (1989) Különböző peptidek hatásának vizsgálata éti csiga sima izom preparátumokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Hedvig (1989) Művészettörténeti műveltség a 17. századi Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ildikó (1989) A Csongrádi Keresztény Gőzmalom Részvénytársaság története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Istvánné (1989) Útnyilvántartási rendszer készítése személyi számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Istvánné (1989) Szolnok Megyei Tanács Közlekedési Osztálya útadatbázisának lekérdezése tetszőleges szempont szerint, és gyalogátkelőhelyek adatbázisának karbantartása IBM PC kompatibilis számítógépre CLIPPER nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes, Julianna (1989) A Magyar Tanácsköztársaság tanácsrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Anikó (1989) A Világbank szerepe napjaink pénzügyi életében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Attila (1989) A halálbüntetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, István (1989) Kézírás számítógépes felismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gősi , Dr. Istvánné (1989) Füst Milán kisregényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Habuda, Ibolya (1989) Az iskola és az úttörőcsapat közti együttműködés kialakításának pedagógiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hackl, Mónika (1989) Egy szövegszerkesztő és egy adatbázis-kezelő rendszer együttes használata adatfeldolgozási feladatok megoldására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, Géza (1989) A földreform Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Bálint (1989) Munkaügyi viták az Alföldi Porcelángyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harbula, Ágnes (1989) Az erőszakos, garázda jellegű, valamint a vagyon elleni bűncselekmények alakulása Szabolcs-Szatmár megyében (1981-1985). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hart, Csaba (1989) A Magyar Radikális Párt az 1945. és az 1947. évi választásokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hartwig, János (1989) Kempingek recepciós rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi, Éva (1989) A házassági vagyonjog intézményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ferenc (1989) Homológia-vizsgálat DNS szekvenciákon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűsné Pálus, Margit (1989) Örkény István: Tóték (drámaelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich, Attila (1989) „C” nyelvi szintaxiselemző elkészítése operátor-precedencia technikával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Gyuláné (1989) Vevőszolgálati Nyilvántartó Rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, János (1989) A sportolók munkaviszonyával foglalkozó kérdések, illetve az ehhez kapcsolódó más kérdések tárgyalása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herjeczki, Ágnes (1989) A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései perben és perenkivül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi, Éva (1989) Készletgazdálkodás. Eszközök nyilvántartása és főkönyvi könyvelése a Csongrádi "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidvégi, Ilona (1989) Летние лагери русского языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodák, Ágnes (1989) Az okadó magyarázat szerepe Kosztolányi Dezső esszéiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holecz, László (1989) A középtávfutás személyiségfejlesztő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, István (1989) TT1 sejtprocesszorra írt lebegőpontos mátrixszorzó sejtalgortimus szimulálása CELASS 2.1 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hollós, Csaba (1989) A C nyelv szintaxis elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi, Csaba (1989) Lakásgazdálkodás Beregdarócon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Kornélia (1989) Tezaurusz-kezelő alrendszer illesztése MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1989) A választási rendszer reformjának fő kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1989) Tanúkihallgatás, tanúvallomás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunyady, Orsolya (1989) Az árufuvarozás szerepe gazdaságunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Attila (1989) Az állam gazdasági funkciói a fejlődő afrikai államokban, különös tekintettel a szocialista orientációjú országokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hársfői, Péter (1989) Utókalkuláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Háznagyné Dr. Radnai, Erzsébet (1989) Gyógyszertári hitelszámlák számítógépes elkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hügl, Erika (1989) Számítógépes képrekonstrukció Fourier-transzformációval. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Januj, János (1989) A szocializmus politikai rendszere és a pluralizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenei, Gabriella (1989) A második világháború a szovjet és az amerikai prózában. Konsztantyin Szimonov: Élők és holtak és Norman Mailer: Meztelenek és holtak című regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenei, Pálma (1989) Az ifjúság elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joanovics, János (1989) Mátrixok sajátértékeinek meghatározása QR transzformációval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Judik, Ildikó (1989) Az 1945. évi földreform végrehajtása, különös tekintettel a Viharsarokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Éva (1989) Középiskolás tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jágity, Zsuzsanna (1989) Vagyon elleni bűncselekmények Szeged város büntetőeljárásában a XIX. század közepén 1825-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józan, Andrea (1989) Környezetvédelem, különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacskin, Edit (1989) A kétszintű igazgatás bevezetése és tapasztalatai Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kader, Keita Abdel (1989) Intervallum aritmetikára támaszkodó eljárás szinthalmaz határának meghatározására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaizinger, István (1989) Az országgyűlési bizottságok helyzetének, szervezetének, működésének néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmárné Papp, Klára (1989) A fiatalkorúak bűnözése, különös tekintettel a kábítószerrel összefüggésben elkövetett bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karpe, Catrin (1989) Természetes nyelvi elemzés PROLOG-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karászi, Kálmánné (1989) Berzsenyi Dániel: A közelítő tél című versének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, György (1989) Számítógépes feldolgozással támogatott fonalgyártási termelés irányítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab, Zoltánné (1989) A szülők nevelési stílusának hatása a gyermek társaskapcsolataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás, Judit (1989) Az utazó ügynök problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katkó, Tibor (1989) A fiatalkorú bűnözés megelőzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Miklós (1989) A hinduizmus mint vallás és mint etikai rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katonáné Vajda, Dr. Edit (1989) Az állam, a társadalom és a redisztribució kapcsolatának egyes összefüggései az államszocializmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keményné Vincze, Dr. Márta (1989) A serdülő tanulók tanulási motivációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertészné Koncz, Ilona (1989) Nagy László képalkotása az 50-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerék, Csaba (1989) Viták a szövetkezeti tulajdon újabb megközelítése körül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kicska, Gabriella (1989) A gyermekes családok támogatása Magyarországon és Nagy-Britanniában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Anikó (1989) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, László (1989) Nagyméretű lineáris programozási feladatok megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter, Judit (1989) Az állampolgárok ingatlantulajdonának korlátozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gábor (1989) Rendezőalgoritmusok elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1989) Adatbázis-kezelő rendszer alkalmazása MÁV rendező-pályaudvari környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1989) Az emblematikus színház szemiotikája. Megjegyzések az Erzsébet-kori színházhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gáborné (1989) Egy pedagógus kollektíva értékrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ottó (1989) A tanácsi önkormanyzat rendszere az alkotmányos fejlődésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Róbert (1989) Csehszlovákia - 1968. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Éva (1989) A Huszadik Század körének liberalizmus-felfogása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Bóta, Rózsa (1989) A tanács vb. szakigazgatási szervei továbbfejlesztéséré irányuló törekvések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Farkas, Anikó (1989) Ionesco abszurd mítoszai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Janecskó, Zsuzsa (1989) A rendszerezési képesség fejlesztésének lehetőségei a kommunikáció folyamatában (óvodás korúaknál). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Tibor (1989) A fiatalkori bünözés helyzete a fővárosban és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése állami eszközökkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Katalin (1989) Жуть как результат неосуществимости индивидуального совершенства /Анализ рассказа Чехова "На подводе"/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Nóra (1989) Проблемы и препятствия возникновения автономной личности в романе Достоевского "Цдиот". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korsós, Ágnes (1989) Magánszemélyek közötti termőföldforgalom jogi szabályozásának változásai 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kothencz, Mihály (1989) A bírói egyezség az egyező akaratnyilvánításon alapuló házassági bontóperekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik, Attila (1989) Egy humanista a huszadik században. Faludy György költészetének alapvonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1989) A szimplex algoritmus különböző változatainak összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1989) Az alkoholizmus mibenléte - A női alkoholizmus egyes kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1989) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1989) A szocializmus épitésének első évei Kalocsán és környékén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1989) Rendezett tanácsú városok Békés vármegyében 1848-1871 - Békés, Békéscsaba, Gyula, Szarvas). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Éva (1989) Жаргон и его молодежная разновидность. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, Ildikó (1989) Nyecsajev és az 1869-es oroszországi diákmozgalmak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krivik, Gábor (1989) Magyarország és az Európai Közösség gazdasági és jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuna, Zoltán (1989) Terhelés és kapacitás vizsgálat, műhelyprogramozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunhegyi, József (1989) A 14-18 éves tanulóifjúság világnézete és történelmi tudata (1957-től 1980-as évekig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsai, Margit (1989) Munkahelyi italozás megítélése a Duna-Tisza közi Állami Építőipari Vállalat fegyelmi gyakorlatában 1982-1988 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsó, Mária (1989) Az orosz irodalom magyarországi bibliográfiája a korabeli sajtó alapján / 1895 - 1919 / / A fordítások azonosítása /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutasné Páli, Mária (1989) Tessedik Sámuel - a pedagógus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Emília (1989) Lakáshelyzet Mátészalkán 1965-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Györgyi (1989) A földvédelem helyzete és időszerű kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Gabriella (1989) Általános oktató program előfeldolgozó modulja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóró, Judit (1989) Számítógéphálózatok és protokollok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Sándor (1989) A büntető eljárásjog alapelveinek rendszerezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Anikó (1989) Kolumbusz- interpretációk Magyarországon a XIX-XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körtvélyesi, Mária (1989) A belátási képességgel nem rendelkező, vagy korlátozott belátási képességű személyek által okozott kárért való felelősség és a biztosítás lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővári, Zsolt (1989) Személyi törzsadatállományt kezelő program fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Labundy, Norbert (1989) A társasági törvény hatása újonnan alakuló és átalakuló gazdálkodó szervezetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó, Sándor (1989) A jószomszédsági politika előzményei, kialakulása és néhány jellemző vonása a Karib-térségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laskai, Sándor (1989) Pakolási feladat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, Zoltán (1989) A Lengyel Egyesült Munkáspárt viszonya az ellenzékhez az 1980-as évek első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Zsolt (1989) Az 1843-44-es országgyűlés egyházpolitikai törekvései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Losné Tímár, Erika (1989) A nevelőintézeti nevelés szerepe a deviáns, antiszociális fiatalok társadalmi beilleszkedésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, Mihály (1989) Szakértő rendszer szabályainak vizsgálata és tárolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lányi, Anikó (1989) Munka a nyelvi laboratóriumban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Zsuzsanna (1989) Üzemanyag-gazdálkodó és elemző rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lászlóné Varga, Edit (1989) Cigánybűnözés Magyarországon, különös tekintettel Kiskunhalas városra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczkó, Emőke (1989) Kisfeszültségű hálózatok feszültség- és terhelésmérési adatainak kiértékelő programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mag, Anna Mária (1989) A Békéscsabai MÁV Nevelőotthon története 1948-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Malinowska, Ewa (1989) A magyar színdarabok lengyelországi fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Malkócs, Angéla (1989) A társadalmi tulajdon változásának kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mandur, Ferenc (1989) A betöréses lopások elkövetésének és felderítésének főbb jellemzői a 80-as évtizedben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Franciska (1989) Az élet keletkezésére vonatkozó elméletek egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maródi, Gyula (1989) A személyi kultusz néhány aspektusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matusek, Rudolf (1989) A szándékosság elméleti és gyakorlati problémái az élet elleni bűncselekmények körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuska, János (1989) Húshasznú tenyészbikák saját teljesítmény vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, István János (1989) Menütervező program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, László (1989) On-line ládapakolási algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezei, Imre (1989) Számítástechnikai módszerek alkalmazása a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Zsolt (1989) A kisajátítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mladonyiczki, Márta (1989) Szerződésnyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohai, Károly (1989) A személyi jövedelemadó jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Judit (1989) Könyvek nyilvántartása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Erika (1989) A kínai gazdasági reform egy évtizede. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1989) A "konzervatív felvilágosult" Pjotr Valujev naplójának legfontosabb kérdései (1861-1868). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Orsolya (1989) Görgey Ármin élete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mustos, Tamás János (1989) A Bebrits Lajos Szakközépiskola története 1953-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, István (1989) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mász, Csilla (1989) Racionális egész- és törtfüggvények vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Csaba (1989) Наглядные пособия и технические средства на уроках русского языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Sándor (1989) Egyszerű PASCAL programok fordítása C-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Adrienn (1989) Közlekedési bűncselekmények előfordulása, vizsgálata Békés megyei adatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1989) A jugoszláv szocializmus válsága, mint lehetséges magyar jövőkép. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1989) A külföldi tőkebefektetések garanciái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (1989) A Sziklai Sándor Középiskolai Kollégium tanulói szabadidős tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyöngyi (1989) A fiatalkorú bűnözés egyes újabb vonásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Imre (1989) A környezetvédelem jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1989) A FORMAL nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1989) A cigányság bűnözésének aktuális kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dr. Lászlóné (1989) Családi nevelés kérdései felmérés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tünde (1989) Szegvári nyelvjárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György, János (1989) A malomjáték elemzése mikroszámítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Niesz, László (1989) A bűvös kocka problémájának megoldása PASCAL nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyegrán, Andrea (1989) Ernst Moritz Arndt - Egy 19. századi német bölcselő életműve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Tibor (1989) Receptorok mennyiségi meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádasi, Judit (1989) Ellentétes elemek Antti Tuuri novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, József (1989) A sértett a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Ernő (1989) Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, József (1989) Főiskolai csoportok (osztályok) szerkezeti és érték jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oravecz, Péter (1989) Az önkormányzatiság gondolata a magyar közigazgatásban, a személyzeti munka reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orovecz, Eleonóra (1989) Testi sértés a magyar büntetőjogi szabályozásban, különös tekintettel az életveszélyt okozó testi sértésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Otta, Andrea (1989) Фразеологизмы, выражающие характеристику человека. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvald, Imre (1989) A szabálysértési jog kialakulása és alkalmazása a rendőrhatósági eljárásokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Paj, Tiborné (1989) Köztisztasági nyilvántartó rendszer IBM PC számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics, Orsolya (1989) A magyar büntetésvégrehajtás történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Lajos (1989) A rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pastrovics, Aladár (1989) A testi sértés - Az életveszélyt okozó testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patkó, Gábor (1989) A magyarországi szocializmus megújítási kísérlete (1956-73) az irodalmi sajtó tükrében (civilizáció, kultúra, életforma a hatvanas, hetvenes években). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pecznyik, Ildikó (1989) Anyag és termék nyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perger, Katalin (1989) Anyagszükséglet számítás a nettó szükségletszámító rendszer alkalmazásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pete Tóth, Csilla (1989) Klebelsberg Kunó és a szegedi Dóm tér kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petri, Miklós (1989) Sztárai Mihály hitvitázó drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigler, László (1989) Az esztétikai és a művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben, az óvodától a középiskoláig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, László (1989) Teleki László élete és tragédiája (1811-1861). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1989) Lakáshelyzet alakulása Szolnok városban - Lakáspiaci elemzések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Andrea (1989) Cicero Verres elleni első beszéde (Oratio in Caium Verrem aotio prima). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poczok, Miklós (1989) A bronchiális hyperreactivitás asthmában, különös tekintettel a peptiderg mechanizmusokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pok, Katalin (1989) Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pribelszki, János (1989) Kazinczy Lajos a szabadságharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Priszlinger, Ferencné (1989) A számítógép alkalmazása a mechanika tanításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Priszlinger, Ferenc (1989) R10 Assembler fordítóprogram R40 gépen /Crossassembler/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, András (1989) A tanácsi ingatlankezelő vállalatok jövedelemszabályozási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Edit (1989) Az öngyilkosságok helyzete és alakulása Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztainé Benkó, Anna (1989) Néhány gráfokon működő algoritmus megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Páli, Éva (1989) Анализ повести Андрея Платонова "Джан". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péhl, Katalin (1989) Többértékű logikai függvények optimalizálása fagráfok segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik, Ilona (1989) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pölös, Géza (1989) Az államigazgatás helyi szervei, különös tekintettel a községek és elöljáróságok szervezetére és működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radó, Janina (1989) Implicit argumentumok a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rehák, Csilla (1989) A FORMAL nyelv implementálása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Reményfy, Edit (1989) A Gondnokság ügyvitelének gépesítése a VIDIA Kereskedelmi Vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rideg, László (1989) Az "ötvenes évek" kommunista reformellenzéke és a Petőfi Kör. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rideg, István (1989) Az irodalmi képmontázs lehetőségei, avagy a szerkesztés és a stílus fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riebl, Antal (1989) A magánvállalkozások társadalombiztosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rixer, Mária (1989) Nyelvhelyességi vizsgálat 15-17 éves diákok között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romvári, László (1989) Külföldi részvétellel alakuló korlátolt felelősségű társaság alapításának elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozmis, Zsuzsanna (1989) A cigánybűnözés és a cigány bűnelkövetők kriminológiai jellemzői Szolnok megyében, különös tekintettel a fiatalkorúakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubint, Ágnes (1989) Особенности студенческого жаргона и его роль в худжественной литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruttkai, Gábor (1989) Az erőszakos közösülés bűntette a Békés megyei Sedria kései feudális gyakorlatában (1830-1847). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rába, István (1989) Az önkormányzati mozgalom működésének lehetőségei az eltérő értelmi képességű gyermekek iskoláiban, diákotthonaiban. (Általános Iskola és Diákotthon Kőszeg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Imre (1989) A házassági törvény alkalmazásának egyes magánjogi kérdései - A házastársi tartás, a házasság felbontása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Régaisz, István (1989) Szakértő rendszer szabályainka és objektumainak beolvasása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtos, Csilla (1989) Az öngyilkosság a statisztikák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sandi, Katalin (1989) A magyar polgári vígjáték fejlődése Csiky Gergelytől Molnár Ferencig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarka, Attila (1989) Tagsági megállapodások rendszere a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sastyin Béláné Ábrahám, Ilona (1989) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer, Mária (1989) Halálbüntetés!?? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sindár, Edit (1989) Употребление приставочных глаголов на материале учебников русского языка для гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipiczki, Róbert (1989) Menütervezés és menügenerálás PASCAL nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Zsuzsanna (1989) A tanyakérdés néhány társadalmi vonatkozása az Alföldön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stallenberger, Helga (1989) Сны и видения в повести Алексея Ремизова "Крестовые сёстры" Фунциональный анализ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stiener, János (1989) Munkaügyi és bérügyviteli információs rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stopka, Mariola (1989) A magyar szépirodalom lengyelországi befogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suhajda Jánosné Urbán, Anna (1989) A székely néptudat, népismeret Erdélyben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sváb, Tamás (1989) Plottervezérlő emulátor program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Ilona Erika (1989) Alkotmánybíróságok Nyugat-Európában - Alkalmazásának lehetősége a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabady, Helga (1989) Kalcium finomszerkezeti lokalizációja emlős idegrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1989) Struktúra meghatározó algoritmusok bináris mátrixok A(R,S) osztályaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1989) Nyomtatott szövegek számítógépes felismreése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1989) A katolikus egyház filozófiájának néhány kérdése a XX. század második felében, a II. Vatikáni Zsinat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (1989) Gyártási-beszerzési tételek szükséglettervezése gyártóipari vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Kiss, Mária (1989) Büntetésvégrehajtási kriminológia - A szabadságvesztés büntetés végrehajtása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, György (1989) Munkahelyi rehabilitáció a parádi Üveggyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Sándor (1989) Képjavító eljárás számítógépes megvalósítása és vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1989) Többváltozós lineáris regresszió- és korreláció-analízis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Györgyi (1989) Sütő András esszéi (Középpontban a Nagyenyedi fügevirág című kötet úti tűnődéseinek elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szamosi, Ida (1989) A spanyol büntetőjog szankciórendszere, különös tekintettel a szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, Attila Imre (1989) Önkormányzat és gazdaság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaszkó, Márta (1989) Предположительно - уступительные отношения в русском и венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert, Ildikó (1989) Számítógéphálózatok és protokollok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, István (1989) A gazdasági reform a felszabadult Magyarország mezőgazdaságában, különös tekintettel a földjogi viszonyok változásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Andrea (1989) A politikai rendszer reformjának alternatívái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Zoltán (1989) Az emberi jogok elméletének alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenti, Csilla (1989) A Sóshalmi Olvasókör története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szergejev, Zsuzsanna (1989) Революция в театре - театр в революции. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szin, Imre (1989) Kapcsolattartás szülő és gyermek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szklenár, József (1989) Teljes átírórendszer fatranszformáció-kompozíciókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szkárosi, Gabriella (1989) A perbeli bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokolyai, Zsolt (1989) Sztereotípiák és valóság a jogászságról - Szociológiai magánvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szondi, Béla (1989) A Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet család- és utógondozó, illetve pártfogói tevékenysége, mint a speciális prevenció egyik formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száraz, Zoltán (1989) Az utazó ügynök problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Attila (1989) A szövetkezeti tagok anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Attila (1989) Iparvágányok nyilvántartási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, Pál (1989) Kecskemét város közoktatásügye a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, Ildikó (1989) Bulgária a Vasárnapi Újság tükrében (a lap bolgár tárgyú anyaga 1854 és 1894 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Gábor (1989) Általános oktatóprogram megjelenítő modulja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Gyula (1989) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Gabriella (1989) Epizódok Győr közéletének történetéből két korabeli lap alapján (1900-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkövi, Gabriella (1989) Sarkadi Imre regényesztétikája és regényírása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Andrea (1989) Чехов и проблемы гуманистической универсальности / анализ повести "Палата № 6" /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sós, Mária (1989) Tiltásos szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajti, Ilona (1989) A termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása és fejlődése - A föld tulajdonjogának alakulása az MGTSZ-ekben a jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, András (1989) A vám- és devizajogsértő cselekmények elleni hazai és nemzetközi küzdelem kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, József (1989) Vörösmarty Mihály úgynevezett epikai korszaka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tala, Péter (1989) PROLOG nyelvű fordítóprogramok implementálása attributum nyelvtanos specifikáció alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi, Éva (1989) A szoftver jogvédelmének kérdései, különös tekintettel a hazai gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tapolcsányi, Attiláné (1989) A középiskolai tanulók társas kapcsolatának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tenyeri, Tamás (1989) Szakértő a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tibáné Kocsis, Erika (1989) A kitiltás és a rendőrhatósági felügyelet, valamint a pártfogó felügyelet szabályainak megszegése szabálysértések elbírálása és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tigyi, Anikó (1989) A gyámság jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toan, Nguyen Quoc (1989) Algoritmusok véges automatákra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Eszter (1989) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tomasovszky, Csilla (1989) A nyereségvágyból illetve más aljas indokból elkövetett emberölés szabályozása (A Csemegi-kódextől napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompai, Boldizsár (1989) Elemi függvényanalízis szemléltetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torda, Edit (1989) Narkománia és bűnözés - A hazai helyzet áttekintése, főként szegedi adatokra támaszkodva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turecsek, Erika (1989) Valószínűség és véletlen. A lottó játék vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tábori, Levente (1989) Perifériás, elektromos ingerléssel kiváltott potenciálok vizsgálata patkány agykérgén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1989) Egyszerű BASIC interpreter tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Márta (1989) Выдающиеся памятники русской барочной культуры и ли тературы. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, András (1989) Órarend készítés személyi számítógépen általános iskolák részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (1989) A városi tanács függetlenített tisztségviselői jogállása és feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Edit (1989) A termelőszövetkezetek földtulajdonának és a tagok földbeviteli kötelezettségének összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (1989) A büntetőeljárás rendszereinek és alapelveinek történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ilona (1989) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szakszókincse Jászdózsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1989) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péter (1989) BVM-TIP és UNIVAZ feldolgozó programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1989) Bűnösség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Bobonka, Magdolna (1989) OMSI Pascal-2 V 2.0/RSX fejlesztői környezetben készült Pascal programok konvertálása Turbo-Pascal 3.0/DOS környezetbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Spanyiel, Dr. Ágnes (1989) A tanácsok költségvetési rendszere és gazdálkodásuk jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tömör, Gábor (1989) A magyar bankrendszer változásai, illetve fejlődésének főbb tendenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Ferenc (1989) Fordítóprogram generálása attributum nyelvtan alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Túri, László (1989) A gazdasági munkaközösség a társasági törvény előtt és azt követően. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungi, Sándor (1989) Természetes vízfolyások vízjárásának elemzése a stochasztikus folyamatok elméletével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Csaba (1989) Függvények grafikus ábrázolása „C” programozási nyelven, AMIGA számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Edit (1989) A szándékosság néhány elméleti problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Jánosné (1989) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben különös tekintettel a kötelező bizottságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, László (1989) A szocializmus elmélettörténetének néhány aspektusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mónika (1989) Nyelvjárási szövegek szójegyzékkel Helvéciáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Rita (1989) Tamási Áron: Lélekindulás motívumok a korai novellákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zoltán (1989) A kábítószerellenes küzdelem kriminológiájának nemzetközi és hazai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Rozália (1989) A teljesség kísértése - átváltozások sorozatával - a megismerés útjait kutatva (Weöres Sándor: Átváltozások című szonettciklusának elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verbőczi, Zoltán (1989) Vállalati bérszámfejtő rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Mária (1989) Роль двойников А. Блока во свете романтического понимаия личности. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Klára (1989) Az emberölés kriminológiai problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veréb, Zsolt (1989) A mitikus gondolkodásmód John Keats Endymion költeményében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki, Éva (1989) Kollektív szerződés a vállalati gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viczián, Ilona (1989) Párosítási algoritmusok gráfokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Zsuzsanna (1989) Проблематика "поэтического субъекта" в поэзии раннего и позднего Пастернака. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vukitsevits, Éva (1989) Az alkotás kérdése Mihail Bulgakov műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vétek, Szabolcs (1989) A bírói gyakorlat és az elmélet eltérései - Elhatárolási problémák a különös rész köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vígh, Zsolt (1989) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Völgyesi, Marianna (1989) PASCAL interface bér- és munkaügyi adatbázishoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar, Péter (1989) A hadügyminiszter Görgey. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zeke, László (1989) A szexuális forradalom utópiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zemlényi, Andrea (1989) A mezőgazdasági termőföld árujellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zentai, Andrea (1989) A munkavédelem fejlődése és jelenlegi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigri, Gyula (1989) Magyar mondatok kategoriális elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zágonyi, Marina (1989) Várpalota munkaerőhelyzetének alakulása 1970-től napjainkig, és a munkanélküliség megjelenése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tibor (1989) A mezőgazdasági tsz-tag tagsági viszonyának tartalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldhegyi, Katalin (1989) Az újjáformált magatartás és szerep lehetősége Vörösmarty költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Gyöngyi (1989) Képkonvertálás az M08X és IBM PC számítógépek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám, Zsolt (1989) Egyenletrendszerek megoldása relaxációs módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ákos, Magdolna (1989) A tevékenység szerepe a kommunikációs rendszer fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Édes, Vencel (1989) Takarmányozási feladatok optimális megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Égerer, László (1989) Az izgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éri, József (1989) Tétellista kezelés C-ben Clipperhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ónodi, Csaba (1989) Szövetkezetek alakulása és változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 04:18:05 CEST.