Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ð | Ó | Ö | Ő
Number of items: 456.

A

Abonyi, Gézáné (1988) A káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és egészségnevelési teendők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Anderle, Enikő (1988) A Kazinczy-kódex határozószói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Géza (1988) A szocialista politikai fejlődés útjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Zoltán (1988) Absztrakt automaták Középiskolai szakköri füzet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Arató, Tamás (1988) Két módszer megvalósítása az egyszempontos varianciaanalízisen belül. Páronkénti összehasonlítás a legkisebb szignifikáns különbség módszerével; A Newman-Keuls próba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, József (1988) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi, Márta (1988) Раздвоение личности в романах Достоевского "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Éva (1988) A viktimológia általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági, Julianna (1988) Intenzív növénykultúrák termesztése a nagykőrösi közép- és kisparaszti gazdaságokban a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, József (1988) Domonkos István életművének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, János (1988) Adatbázis-kezelő rendszerek adatszótár funkciói dBASE típusú környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Lajos (1988) Kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Edit (1988) A tranzitív és intranzitív igeviszony kifejezése a magyar és angol nyelvben (összevetés). A tranzitív-intranzitív irányú képzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Molnár, Borbála (1988) Az eutanázia előfordulása a XX. században, vélemények hazánkban és a világon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bankó, Béla (1988) Transzport protokoll PASCAL specifikációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai, Katalin (1988) Az aspektus problémája az olasz igeidő- és módrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Katalin (1988) József Attila Gyömrői Edithez és Kozmutza Flórához írott verseinek értelmezése - Néhány szabadon választott motívum alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Zóra (1988) Szerves molekulák felismerése szintaktikus analízis módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartolák, Ágnes (1988) Teljesítmény sűrűség-spektrum számítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Andrea (1988) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bayerle, Alajos (1988) A serdülők személyközi kapcsolatainak struktúrája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benda, János (1988) A szakmunkásképzés kialakulása és fejlődése Esztergomban 1884-1987. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Edit (1988) A Legfelsőbb Bíróság 18. számú irányelve a munkafegyelemről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Anikó (1988) Magyarország népesedése a századfordulótól a nyolcvanas évekig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Viktória (1988) A gyermek családi jogállásának megállapítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Butsi, Erika (1988) Jókai Rab Rábyjának és Ráby Mátyás önéletrajzának összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birizdó, Katalin (1988) A nemzetközi munkaügyi szervezet tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Klára (1988) Magyar állam- és jogtörténetből a reformkor nemzetiségi joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, Géza (1988) Leszálló fatranszformációk gépi megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, József (1988) Meteorológiai adatbázis kezelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Károly (1988) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Edit (1988) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Lajos (1988) Rendezési eljárások összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Budavári, Gézáné (1988) EGA csatoló illesztése BASIC-hez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bulyáki, János (1988) A cigánybűnözés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, László (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása Magyarországon 1945-től 1961-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Báló, Marianna (1988) Hervay Gizella költői motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidi, Zoltán (1988) A káderutánpótlás tervezése, a kiválasztás és a nevelés gyakorlata a Belügyminisztérium szerveinél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidiné Papp, Mária (1988) A pályakezdő tanítók iskolai beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Dávid, Ágnes (1988) A család az iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, György (1988) A pénzügypolitika érvényesülése, pénzügyi irányítás a kétszintű bankrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányász, János (1988) A szocialista művelődéspolitika szerepe az értelmiség nevelésében és érdekviszonyai alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi, Gábor (1988) Adatellenőrző program adatrögzítőhöz C-nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényiné Varga, Malvin (1988) Pedagógus úttörővezetők helyzete Kecskemét városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Mária (1988) A modern nő típusai Kaffka Margit: Színek és évek, Mária évei és Állomások című regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódi, Attila (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Mérési adatok statisztikája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bóka, Zsolt (1988) Etika: A családfejlődés kiútkeresései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Chanthabouathong, Theplamphone (1988) Újságnyelvi szövegek mondattani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csala, Vilmos (1988) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Kornélné (1988) A beszédfejlesztés pedagógiai-pszichológiai elemzése (az általános iskola 1-5. osztályaiban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Mária (1988) József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csenke, Larissza (1988) "Из политической жизди россии первой половины 16. века" /Русско-крымско-турецкие отношения/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cser, Edit (1988) Csoportosítási eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cservenák , Valéria (1988) Dosztojevszkij pokoljárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csibor, Zoltán (1988) Többségi függvények. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csire, Gézáné (1988) A lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda története 1963-1988-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirik, György (1988) Tetszőleges felépítésű és terhelésű egyszerű síkbeli rácsos tartószerkezet ruderőinek meghatározása C-64 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Béláné (1988) Erdei Ferenc művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczi, Beáta (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Anikó (1988) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Éva (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, József (1988) A pénzintézeti rendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuka, Imre (1988) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csík, Éva (1988) Német nyelvi segédkönyv-tervezet állami nyelvvizsgára, OKTV-re ill. felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csölle, Yvette (1988) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csüllögné Bogyó, Katalin (1988) Az üvegfal - Czóbel Minka lírája (1890-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czakó, Erzsébet (1988) A szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a Családjogi törvény módosítása utáni változásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czegle, Zoltánné (1988) Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Anikó (1988) Az emberöléssel kapcsolatos néhány büntetőjogi és kriminológiai probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Damdinbazar, Ariunceceg (1988) Выявление значений приставки за- и виделение её главной функций на основе романа М. Шолохова "Судьба человека". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankowskyné Baranyai, Hajnalka (1988) Gráfelméleti algoritmusok alkalmazása a szociográfiában /A csoport erősítő és gyengítő részei/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Debrey, Attila (1988) A pályaorientáció önismereti előfeltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Judit (1988) A beszámítási képességet kizáró okok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demcsák, Zoltán (1988) A DÉLTERV Vállalat könyv és segédlet nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Demus, Mária (1988) A pszichoaktív anyagokkal való visszaélések helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, László (1988) Anyagügyviteli rendszer IBM PC-n. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobler, László (1988) A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány koncepcionális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobor, Ágnes (1988) Gyermekek iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drávecz, Margit (1988) A fiatalkorúak bűnözése (galeribünözés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudits, Dénesné (1988) Ady Endre és a magyar irodalmi hagyomány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudásné Nagy, Marianna (1988) Szállítási feladatok megoldására szolgáló eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dukát, Judit (1988) Neoplatonikus eszmék megjelenése XVI-XVII. századi emblémagyűjteményekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duong, Vu Quoc (1988) A Jackson-féle programtervezési módszer alkalmazása nemdeterminisztikus és struktúraütközéses adatszerkezetnél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dári, Edit (1988) Úttörőmozgalom a 12 éves gyermekvezetők szemével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Katalin (1988) Kaffka Margit: Mária évei című regényének elemzése, különös tekintettel a szimbolikus és impresszionisztikus jegyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévai, László (1988) Magyarország licencia-külkereskedelme a tőkés országokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecsédi, Dr. Andrásné (1988) A kereskedelmi pályára készülő fiatalok pályairányulásának néhány pszichológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Emmer, Edit (1988) Szakértő a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Sándor (1988) Jackson-féle programtervezési módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Zoltán (1988) Deák Ferenc szerepe a magyar közjog fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erney, Andrea (1988) A gyermeki beszédfejlődés vizsgálata a születéstől másfél éves korig (esettanulmány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Estókné Bálint, Dr. Emese (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Etelakyné Kosaras, Mária (1988) Felelősség a környezetvédelmi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Evanicsné Bánki, Edina (1988) Борис и глеб, древнерусские святые в житиях и иа иконах. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Mészáros, Judit (1988) A szabadságvesztésbüntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gábor (1988) Fatranszformációk gépi megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasfalvi, Ágnes (1988) Polifónia és ismétlődés a zenében és az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Csató, Katalin (1988) Füzesgyarmat földrajzi neveinek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Péter, Ágnes (1988) Az Országos Pedagógus Gyermekotthon története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, László (1988) DÉMÁSZ KDSZ Telemechanikai kommunikációs rendszer feldolgozása és megjelenítése intelligens terminálon ÜZEMZAVARI STATISZTIKA. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Zsuzsanna (1988) PSL implementáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári, Béla (1988) Barlangok védelme a környezetvédelmi jog tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, Mária Anna (1988) Lukács György, a művelődéspolitikus (Lukács György kultúrpolitikai tevékenysége a Tanácsköztársaság idején). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, József (1988) Szabálysértési hatóságok, különös tekintettel a rendőrhatóság szabálysértési feladatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, László (1988) Korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács, Győzőné (1988) A művelődés anyagi-, tárgyi, szervezeti fejlődése Baján 1957-1987. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, Anna (1988) Проблематика снов в произведениях Ф. М. Достоевского «Бобок» и «Сон смешного человека». Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, István (1988) Állampolgárok lakás-, üdülő-, és telektulajdon szerzési korlátozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Figura, Ágnes (1988) Paraméteres listázó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Noémi (1988) Старец Зосима и отец Сергий. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Friss, Róbert (1988) Az erőszak anatómiája - Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fébert, Csaba (1988) FORTH alapú célrendszereket generáló compiler. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fórián, Judit (1988) A tranzitív és intranzitív igék néhány aspektusa a mai olasz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földesi, Ferenc (1988) A helyi tanácsok együttműködésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Ottília (1988) A házasság felbontása a XIX. század első felében a feudális és a kánonjog szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaizer, Tamás (1988) Szakértői rendszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gajdán, Marianna (1988) Felelősség a munkavédelmi szabályok megszegéséért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczi, László (1988) A helyi igazgatás továbbfejlesztése az 1980-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Zsuzsanna (1988) Az észt nyelv harmadik fokozatú igéi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gecséné Fónai, Márta (1988) A munkaügyi döntőbizottság eljárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geiszler, Erzsébet (1988) VTKE Vonalterv kiegyenlítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér, Gábor (1988) Krúdy Szindbádja és a szecesszió. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Girhiny, János (1988) A rablás és nyomozásának speciális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombai, Márta Zsuzsanna (1988) A magánszemélyek közötti ingatlanforgalom hatályos szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Judit (1988) A tatár uralom hatása az orosz gazdaságra és társadalomra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Katalin (1988) A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig (Gondolatok a szabadságjogok fejlődésének elméleti kérdéseiről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregó, Sándor (1988) A felső tagozatos matematika tankönyvek definícióinak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gruber, Györgyné (1988) A táj mint versépítő tényező Áprily Lajos első költői korszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Guba, János (1988) A szikhizmus kialakulása és függetlenségi törekvése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gugánné Tiszttartó, Ágnes (1988) Személyzeti és munkaügyi nyilvántartó program IBM kompatibilis XT-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Ferenc (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és tagjai érdekvédelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gutbrod, András (1988) BASIC interpreter mátrix utasításokkal való kiterjesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Márta (1988) A tagsági vita a Csongrád megyei bíróságok gyakorlatának tükrében, és a vitában eljáró fórumok kialakulása, működésének elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyökeres, Csilla (1988) Az államigazgatási szervek anyagi felelősségének egyes fajtái, problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy, Péter (1988) MIGÉP 75 CNC eszterga vezérlőprogramja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Erzsébet (1988) A KISZ megújítására való törekvés Törökszentmiklós középfokú oktatási intézményeiben (az 1986-1988 közötti időszakban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, János (1988) Véges automaták kompozíciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Róbert (1988) A magyar vadászati jog áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gódi, Katalin (1988) Drakula: egy mítosz genezise és változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göblyös, Dr. Jánosné (1988) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth, István (1988) 10-15 évesek irodalom- (művészet-) elméleti kifejezéskészlete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H. Tóth, Tibor (1988) Az igéknek a maitól eltérő használata a Bécsi Kódexben, különös tekintettel a tranzitivitás kérdésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, József (1988) A felelősségbiztosítás intézményének néhány kérdése a magyar polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haranginé Ádám, Dr. Zsuzsa (1988) A termelőszövetkezeti jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havas, Henrik (1988) Költségvetés, hiány, egyensúly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mihályné (1988) A Tisza Cipőgyár története 1945-1949-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Henger, Péterné (1988) Anyanyelvi nevelés az újabb nyelvészeti és módszertani kutatások eredményeinek fölhasználásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevér, Krisztina (1988) A gyászfolyamat stádiumai Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című versciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hideg, Ferenc (1988) A munkaügyi szabályozás történeti fejlődése a kiegyezéstől a felszabadulásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Honti, Mária (1988) Bibliai témák a mai lengyel és magyar irodalomban (Jerzy Andrzejewski: Már rád tört a vég, Sütő András: Káin és Ábel). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ildikó (1988) A környezetvédelem büntetőjogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István (1988) A tiltott határátlépések kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1988) A kisvállalkozások adózása az 1988. január 1-től hatályos adórendszer alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoványi, Sándor (1988) Az angol nyelv hatása a mai olasz nyelv szókincsére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz, György (1988) Lenin és a teoretizáló bolsevik vezérkar viszonyának változásai 1917-től 1922-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hulicsár, Éva Tünde (1988) Életmód változások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunya, Miklós (1988) A magyar államigazgatás eljárási jogának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszka, Ibolya (1988) Bölcsődés korú gyerekek kötődéseinek vizsgálata szocializációjuk szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszti, Sándor (1988) A tanulók munkára való beállítódása és pályaorientációja közötti összefüggés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hájas, Tamás (1988) Könyvtári kölcsönzést támogató személyi számítógépes rendszer modellje. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

I

Igaz, Ágnes (1988) A nem vagyoni kártérítés szabályai a természetes személyek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ijjas, Dr. Lajos László (1988) A jogszabályba ütköző szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ilisz, Gabriella (1988) Az erőszakos közösülés kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Illich, Andrea (1988) Szociálpolitikai gyakorlat Gyula városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Insua, Fernando Alvarez (1988) Konvex burok képzési algoritmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jagri, Zoltán (1988) Vállalati személyi, munkaügyi nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Nándor (1988) A 10-14 éves tanulók iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász , Antalné (1988) A 7. osztályos nyelvtankönyv definícióinak hibaelemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jéki, Monika (1988) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsai, Tibor (1988) A VSAM elérési módszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamocsai, Gábor (1988) A vállalati szakmunkásképzés pedagógiai tervezésének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Márta (1988) Az EGK és a KGST országok kapcsolatai különös tekintettel Magyarországra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Péter (1988) A kétszintű bankrendszer kialakulása, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Tibor (1988) A környezetvédelem jogi szabályozásának fejlődése és állami irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karizs, Lajos (1988) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás, Róbert (1988) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Miklós (1988) A szocialista országok közötti ÁSZF, a KGST - 1968/1975. évi ÁSZF az 1979. évi szövegezésben; különös tekintettel az ÁSZF és a magyar Ptk. összehasonlítására a szerződés, a felelősségi rendszer, kellékszavatosság és jótállás, kötbér és kártéritési szankciók, az igények elévülése és a jogviták rendezése kérdéseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kató, Zoltán (1988) Anyagügyviteli rendszer IBM PC-n. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kazinczi, Ildikó (1988) A munkaidő jogi szabályozásának alakulása a mögötte lévő társadalmi folyamatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Éva (1988) Narkománia és bűnözés egyes kérdései Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Katalin (1988) A rablás átfogó jellemzése és alakulásának vizsgálata országos és Szolnok megyei tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertainé Hagyó, Klára (1988) Őszikék: számvetés a költői pályáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Anna Éva (1988) Zsidó helyzetértékelés, cionista önmentési akciók 1939-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Khin, Erzsébet (1988) Az orosz nagyburzsoázia kialakulása és összetétele a XIX. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Etelka (1988) Boole függvények vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Király, Tünde (1988) Házasságok és válások összefoglaló áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Lucza, Ilona (1988) A tömeg és vezető viszonyának ábrázolása a XIX. századi magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1988) Korom közt a világ - Nagy László manierista versfordításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1988) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (1988) A gyermek elhelyezése - A felbomlott házasságokból származó gyermekek elhelyezésének alakulása az 1952. évi IV. törvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1988) A magyar bankrendszer alapvonásai a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Károly (1988) A kunok történetének jogi aspektusai - Változások egy nép jogállásában a középkori Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, László (1988) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lászlóné (1988) Az osztályozás és a definiálás képességének fejlesztése az általános iskolai 8. osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításának folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Dr. Zoltánné (1988) A továbbtanuló általános iskolások pályaválasztási szempontú pszichológiai jellemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss , Anikó (1988) A nyelvi humor Thackeray Hiúság vására című regényében és annak magyar fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely, György (1988) Sakkfeladványfejtő program PASCAL nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kláráné Bodnár, Dr. Ágnes (1988) Az öröklési szerződés, és gyakorlata az ítélkezésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Mária (1988) Az ember tragédiája XI. és XII. színének problémái és Madách erkölcsi világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Gombos, Judit (1988) A TIR mezőgazdasági nagyüzemek pénzügyi és naturális adatainak adattárban való elhelyezése, mutatók számítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsány, Bernadett (1988) A magyar reform sorsfordulója az 1970-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsárdiné Ipacs, Erzsébet (1988) Veszteségfeltáró programrendszer és gyógyszergyártó üzemcsoport nagyértékű és nagy volumenű gyógyszerkészítményeihez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber, Anikó (1988) Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Az első 15 levél szavai a mai nyelvérzék számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber, Anikó (1988) A Somogy megyei Andocs község nyelvjárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koller, János (1988) A munkásőrség megalakulása és fejlődése különös tekintettel a bajai egységre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár , Judit (1988) Dráma és tanulmány Németh László életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsóné Kocsis, Edit (1988) A munkabér kifizetésével kapcsolatos garanciális szabályok a munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korsós, Mária (1988) "Нет ничего фантастичнее действительности" /Роль фантастики в рассказах М. А. Булгакова/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (1988) Mallarmé esztétikája zeneközelben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1988) Nemlineáris egyenletek numerikus megoldásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1988) Juhász Gyula utolsó évei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Hedvig (1988) Bródy Sándor: Királyidillek - A darabok elemzése, színpadi életük, kritikai visszhangjuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1988) A rendkívüli perorvoslat fogalmának meghatározása a burzsoá perjogban és a szocialista polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1988) A házassági szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1988) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1988) Dolgozók teljesítménynyilvántartásának programrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Marian (1988) Kuba településszerkezete a XVIII. század közepén (Pedro Agustin Morell de Santa Cruz La visita eclesiastica című műve alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (1988) Halálbüntetés: igen vagy nem? - Alkalmazásának történeti fejlődése, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (1988) Három magyar családregény (Kaffka Margit: Színek és évek, Márai Sándor: Féltékenyek, Szabó Magda: Régimódi történet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1988) A közigazgatás fejlődésének országos és Békés megyei helyzete, átszervezésének jogi, szociológiai jellemzői, kiemelten Sarkad városi jogú nagyközség és vonzáskörzete problémáinak elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tóth, Mária (1988) A dolgozók fegyelmi felelőssége a Cement- és Mészművek Váci Gyára gyakorlatában - A munkafegyelem megszilárdításának elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ábrahám, Eszter (1988) Szerb Antal: Utas és Holdvilág című regényének értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krammer, Ágnes (1988) A női egyenjogúságért folytatott küzdelem Magyarországon a XVIII. század végétől 1918-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuczor, Ferencné (1988) Idegenforgalom és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutron, Katalin (1988) Az időszakos bűncselekmények okai és megelőzésük. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Ágnes (1988) Jelzős szerkezetek Tóth Árpád költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kátainé Lusztig, Ilona (1988) Problematikus esetek a pályaválasztásban. Állami gondozottak pályaválasztásával kapcsolatos tapasztalatok - a nevelőszülői felügyelő munkájának tükrében Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósik, Tamás (1988) Elképzelések a politikai intézményrendszer reformjáról a nyolcvanas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, Tibor (1988) Lineáris fuzzy regresszió. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy, Éva (1988) A Bácskai MG.TSZ-ek társulása szakszolgálati laboratórium számára és megbízásából készített kistermelők számítógépes nyilvántartását végző programrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőműves, Lajos (1988) A béren kívüli juttatások rendszere állami vállalatnál és ipari szövetkezetnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös, Attila (1988) A mezőgazdaság szocialista átszervezése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajer, Erika (1988) A szociáldemokrata párt választási propagandája 1945-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajtai, Hajnalka (1988) A gazdasági reform és a munkajog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Péter (1988) A szocialista bankrendszer fejlődése és jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az 1987. évi bankreformra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lancsa, György (1988) Árpolitikánk időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laukó, István (1988) Generatív fanyelvtan. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lelovics, Ferenc (1988) A „Jelentőlap az egyedileg megfigyelt beruházások megkezdéséről” kérdőív számítógépes feldolgozása a KSH Somogy megyei igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, Mónika (1988) DNS-szekvenciák összehasonlítására vonatkozó módszerek véletlen generálás esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lordovics, László Attila (1988) A vádelv érvényesülése büntető eljárásunkban napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Imre (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek jogállása, feladatai és funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Judit (1988) Füst Milán kisregényei a Nevetők című műve tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Mészáros, Eszter (1988) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Anna (1988) A népi vallásosság a XVII. századi Peruban Pablo José de Arri-Aga: Extirpación de la idolatria del Piru című krónikája tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka, Anikó (1988) A fegyelmi eljárás újszerűségei a termelőszövetkezeti jogban (Elméleti kérdésekben és a bíróságok ítélkező gyakorlatában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Judit (1988) Szekvencia-összehasonlítási módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, János (1988) Pénzintézeti rendszerünk reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, József (1988) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makráné Horváth, Piroska (1988) A Szegedi Egyetem megalapításának, s a működés első éveinek néhány történeti vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Ilona (1988) Kombinatív képesség fejlesztése a 6. osztályos biológia tantárgy keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matula, Ferenc (1988) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michna, Csaba (1988) Az embereszmény történeti alakulásának filozófiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, Angelika (1988) A felszámolási eljárásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalovics, Szibill (1988) A buddhizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Ferenc (1988) A békés egymás mellett élés politikájának történeti kialakulása, fejlődése és érvényesülését gátló, illetve korlátozó körülmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikus, Ildikó (1988) Az eutanázia erkölcsi és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikó, Ferenc (1988) Pártfogó felügyelet, utógondozás és a javító-nevelő munka végrehajtása és annak problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miszkuly, Miklós (1988) A kommunista párt a nemzetgyűlésben 1945-47 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mladoniczki, Csilla (1988) Сопоставление русских и венгерских фразеологизmoв в двух романах Ф. М. Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Attila Viktor (1988) A halálbüntetés problematikája az 1800-as években Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Erzsébet (1988) A sertéstenyésztés számítógépes támogatása a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1988) Legénd Község társadalmának rokonsági, demográfiai és gazdasági nyilvántartása a XVIII.-XIX. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Moncz, Katalin (1988) Az antifasiszta történelmi regény és a fasizmus vezérelmélete (Heinrich Mann: IV. Henrik című regény elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moravcsik, Ákos (1988) Hallgatói információs rendszer készítése /Bánki Donát Gépiapri Műszaki Főiskola/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mráz, Zoltán (1988) A környezetvédelem és a földvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Tiborné (1988) Darvas József művelődéspolitikai nézete és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mádainé Tóth, Katalin (1988) Legyünk-e pedagógusok? (Adalékok az óvónői pálya presztizséhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mármarosi, Ferenc (1988) A tiltott határátlépés kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Zoltán (1988) A háztáji gazdálkodás helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márványkövi, Ferencné (1988) A pedagógiai tanácsadás helyzete Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ferenc (1988) A jövő idő kifejezése Sylvester János Új Testamentum fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (1988) A lakótelepi közművelődés helyzete, fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mócza, Zsuzsanna (1988) A halál jelenléte Csáth Géza novelláiban. Nyelvi-stilisztikai elemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móra, Ferenc (1988) Besenyszög család- és keresztnevei (1945-84). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

N. Császi, Ildikó (1988) Törökbálint földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nacsa, István (1988) Személyzeti és munkaügyi nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Anikó (1988) Az erőszakos szexuális bűncselekmények viktimológiájának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Béláné (1988) Az ének-zenei nevelés hatása a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (1988) Földjogi viszonyok alakulása 1945-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (1988) Az októberi emigráció lehetőségei, különös tekintettel Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezésére (1919-1923). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lászlóné (1988) Műszaki analitikai programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (1988) A fasizmus vita a magyar történettudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márton, Ágnes (1988) Egy osztályközösség szociometriai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nedró, Mihály (1988) Hátrányos helyzetű tanulók a kiskőrösi általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nun, Zsuzsa (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanikai üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Teherbecslés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nyekita, Györgyi (1988) A gyarmatosítás előtti Fekete-Afrika politikai intézményrendszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok, András (1988) Imre Sándor nézetei az egyetemi oktatásról és a tanárképzésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Erzsébet (1988) Osztrák kísérlet Pétervárad elfoglalására 1849 tavaszán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádori, Helga (1988) Mészáros Lázár fővezérsége 1849. július. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Adrienn (1988) Fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Beáta (1988) A szabadságvesztés-büntetés néhány elméleti és gyakorlati problémájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Viktor (1988) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Horváth, Andrea (1988) Büntetésvégrehajtási kriminológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nógrády, Andor (1988) Társadalmi mobilitás a két világháború között Jobbágyi községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos, Zsuzsanna (1988) Strukturált programtervezés: R-technológia. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz, György (1988) Az ellenzéki pártok szerepe a magyar országgyűlésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olaszné Szabó, Ágnes (1988) Házassági bontási rendszerek a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláhné Szűcs, Katalin (1988) A cigánybűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Miklós (1988) A szigorított javító-nevelő munka elméleti- és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Viktória (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - Hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Tornyai, Lilla (1988) A Kecskeméti Zeneiskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palkó, József (1988) A Magyar Tanácsköztársaság belügyi népbiztosságának állambiztonsági és karhatalmi szervei. E szervek létrejötte, helye, szerepe a tanácsköztársaság védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Erzsébet (1988) Tanúbizonyítás a nyomozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Kornél (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviselete, érdekvédelmi szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Mónika (1988) A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat energiafelhasználása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Parti, Dr. Ágnes (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények különös tekintettel a rablásra és a kifosztásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Gabriella (1988) A nem vagyoni kár hazánkban és néhány más országban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethes, Tibor (1988) Menetlevelek feldolgozását végző számítógépes rendszer adatellenőrző fázisának programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki, Zoltán (1988) Simonyi Imre költői pályaképe a Gyulai krétarajzok című kötetig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1988) Az államigazgatás feladatai a környezetvédelemben, különös tekintettel a vízgazdálkodás területére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piukovics, Brigitta (1988) Felelősség a kiskorúak által okozott károkért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Podoski, Eszter (1988) Anne Hébert költői világa a Királysírok (Le Tombeau des rois) című kötet néhány versének elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, Magdolna (1988) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás a gyermekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pollák, András (1988) Fuzzy gráfok elemzésén alapuló klaszterezési eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Právics, Istvánné (1988) A túlkoros és az állami gondozott tanulók iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Melinda (1988) Проблема Века в поэзии Мандельштама /1921-1925/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai , Gabriella (1988) Chile külpolitikája 1970-73 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Judit (1988) A kisvállalkozásokra vonatkozó adójogi szabályok változása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, József (1988) A közveszélyes munkakerülés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pérez, Jorge Luis Segredo (1988) Képek rekonstrukciója ME algoritmussal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter M., László (1988) A 14-15 éves tanulók élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pölös, Anna (1988) A szegénység szintvizsgálata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radicsné Ruzsa, Dr. Ilona (1988) A Glossza című Eminescu-vers két magyar nyelvű fordításának kontrasztív vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radócz, Klára (1988) Nemdeterminisztikus kódgenerátor a HLP/PAS rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rafai, Mária (1988) A századvég nagy regénye Ambrus Zoltán: Midas király. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajnai, Judit (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elemzése - A rablás, a kifosztás és a zsarolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regele, Péterné (1988) A művelődés emberi tényezői: az általános iskolában dolgozó pedagógusok helyzete és munkája Békéscsabán az elmúlt tíz évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regős, Csaba (1988) Az eutanázia problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ribárszki, Erzsébet Éva (1988) A szülői felügyeleti jog egyes kérdései a módosítások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rinyu, Enikő (1988) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztási rendszere - Története, működése, sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky, Rita (1988) A fátyol mint motívum értelmezése Jean-Jacques Rousseau Vallomások című művében. Rousseau hatása Kazinczy Ferencre 1785-1791-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, László (1988) Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai stratégiájának néhány vonása Reagan elnöksége alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róka, Zsuzsanna (1988) Aritmetikai és logikai kifejezések kiértékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, András (1988) A párt újjászervezése és politikai irányvonala az 1956-os ellenforradalom leverését követően, a Magyar Szocialista Munkáspárt 1957. évi júniusi országos értekezletéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Samu, Attila (1988) Az ovidiusi Narkisszosz-mítosz - lehetséges forrásai tükrében - különös tekintettel a Hom.Il. 328., Hom. Il. ad Dém., 8-18., valamint a Soph.Oid.Kol. 681-684. helyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarusi Kiss, Zsuzsanna (1988) A tanács tisztségviselőinek jogállása, különös tekintettel a végrehajtó bizottság titkárára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasvári, Anna (1988) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Komondy, Katalin (1988) Gozsdu Elek novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyénné, Márin Anna (1988) Környezetvédelemre nevelés kérdései Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Semsei, Erika (1988) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása, különös tekintettel a büntetésvégrehajtási nevelésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seregi, Irén (1988) Napjaink tanyája, mint szociológiai jelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siket, Judit (1988) Az élet, testi épség, egészség védelme a XIX-XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1988) Anyagforgalom feldolgozása egymilliárd forint termelés értéket realizáló vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Valéria (1988) Szentenciák a munka, a lustaság és a pihenés témaköréből a finn és a magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Veronika (1988) Technika és világkép a Nyugat költőinek korai korszakában 1914-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ágnes (1988) Bináris mátrix rekonstrukciója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Molnár , Tünde (1988) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Ottlecz, Dr. Éva (1988) Az államigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Szabó, Zsuzsanna (1988) Az IDAMS és az SPSS statisztikai programcsomagok közötti kapcsolat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Solti, Csaba (1988) FORTH Interaktív Menütervező rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soltész, Dr. Györgyné (1988) 14-15 éves gimnáziumi tanulók irodalmi dolgozatainak szövegszerkezeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stankovics, Marianna (1988) Reformkori Zrínyi-kép. A Zrínyi recepció története a reformkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefanovits, Pál (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulási lehetőségei (avagy: "Mentőöv lehet-e a szakszövetkezet?). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strasszer, György (1988) Plutarchos "Quaestiones Graecae" című művének fordítása, exkurzussal a 2o. fejezethez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suba, Ildikó (1988) A biztosítás, mint kárfedezési eszköz környezeti károk okozása esetén. Különös tekintettel a mezőgazdasági nagyüzemek környezetszennyező tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suvada, Józsefné (1988) Az ősi magyar hitvilág nyomai a népmesékben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadfi, Árpád (1988) Sértett a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Edit (1988) Az 1988. évi magyar adóreform különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Csilla (1988) A Bécsi Kódex egy fejezetének későbbi jelentésváltozást mutató szavai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásnál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásánál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Nándor (1988) Az osztályfőnöki munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1988) Csanád vármegye országgyűlési követutasításai az 1825-27., az 1830. és az 1832-36. évi országgyűlésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsolt (1988) A kollektív és az egyszemélyi vezetés a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kanász, Zsófia (1988) Nevelésügyi kongresszusok a pedagógusról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Erzsébet (1988) Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, László (1988) Alkoholizmus, narkománia és a bűnözés (Nógrád megyében meglevő tapasztalatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, János (1988) Katonai bűncselekmények a katonai igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatinszky, Andrea (1988) Az elnöki tanács helye az államszervezetben hatáskörének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Margit (1988) A know-how jogi oltalma a hazai szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekula, Ilona (1988) Építőipari menetlevelek számítógépes feldolgozása üzemanyagelszámoltatás és gépkocsikihasználtság szempontjából. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szele, Imre (1988) A Sághegy geomorfológiai értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilassy, Margit (1988) Az iskolai ünnepélyek nevelőhatásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási, Attila (1988) Plotter vezérlő. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Mónika (1988) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szondi, Gabriella (1988) Kombinatorikai szubrutinok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szél, László (1988) BASIC fordítóprogram részlet PL/1 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Széles, Tibor (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Védelem-automatika működési statisztika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szénásy, Lajos (1988) Helyijáratú autóbusz-vezetők szolgálatvezénylése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, József (1988) Szocialista földhasználat és földtulajdon fejlődése és kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögi, Andrea (1988) Az -at/-et és -ás/-és képzős főnevek a Müncheni Kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi, Mariann (1988) Az Elnöki Tanács helye az államszervezetben, hatáskörének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Ferenczy, Zsuzsanna (1988) A 101. év - Motívumok Csáth Géza novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Ilona (1988) Lev Tolsztoj és a keleti vallások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi, Éva (1988) Környezetvédelem-földvédelem kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, Anna Mária (1988) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

T. Wolf, Anna (1988) "A passzív század passzív gyermeke" - Czóbel Minka lírájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tabajdi, Ágnes (1988) A szigorított javító-nevelő munka és a javító-nevelő munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Mária (1988) A munkáltatók kötelezettségei az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatai, Mónika (1988) Az emberölés és a halalt okozó testi sértés elhatárolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Zita (1988) Az 1840: XXII. tc. érvényesülése a törvénykezési gyakorlatban az 1841-1853-ig terjedő időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesváryné Molnár, Erika (1988) A XIX. századi magyar verses regény kimagasló alkotásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tevich , Erzsébet (1988) A mucsfai bukovinai székelyek kenderfeldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, László (1988) A leltárfelelősség szabályozása (Különös tekintettel a kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Antal (1988) Tiszabő község mai ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombor, Béla (1988) Fejezetek a XVIII. századi Jász-Kun kerület büntetőjogának és büntető eljárásjogának történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tomor, Attila (1988) A gyermek érdeke? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tupi, Judit (1988) Az öngyilkosság alakulása Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tári, Irén (1988) Corippus "Panegyricus in laudem Iustini Augusti minoris" I-II. könyv : magyar fordítás kommentárral. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóbiás, Zsolt (1988) Az élet, a testi épség és az egészség büntetőjogi védelme a Csemegi-kódextől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1988) TMK Ügyviteli Rendszer TPA-1140 számítógépre, Fortran-77 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1988) A vagyonelleni bűncselekmények és szabálysértések elhatárolásának elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1988) A KISZ szerepe és hatása az iskolai nevelésben (A soproni középiskolák tapasztalatai alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tihamér (1988) Az állampolgári földtulajdonjog fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tünde (1988) Az alkotmányvédelem intézményeinek legújabb fejlődési tendenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1988) Magyarságtudat alakulása térben és időben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna Ilona (1988) A kábító hatású szerek fogyasztásának büntetőjogi vetületei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , Imréné (1988) Vajda János: Egy bolond, aki szeret és Barát és vetélytárs című elbeszéléseinek komplex elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , Rita (1988) A halál-motívum értelmezése Rilke költészetébén, és filozófiai hátterének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törzsök, László (1988) Az összbüntetés szabályozása a hatályos büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Magdolna (1988) A szemelyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltánné (1988) Az óvodai nevelés története Kiskunhalason (1862-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Éva (1988) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tűhegyi, Sándor (1988) A cigánybűnözés helyzete, alakulása és az elkövetők kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Uzonyi, Rita (1988) Az 1843. évi büntető törvényjavaslat és a Csemegi-kódex büntetési rendszerének összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai, Edit (1988) Utógondozás, pártfogói felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gábor (1988) Helyi közigazgatás a kiegyezést követő évtizedben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, József (1988) A piackutatás általános és matematikai módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Írisz Dóra (1988) Szocializmuskép a gazdaságról 1956-1965. A "frizsider-szocializmus" egy sajtóvita tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi, Tímea (1988) Büntetési nemek a kései feudalizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaszkó, Tamásné (1988) Hetedik osztályos tanulók pályaválasztási elképzeléseinek indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vedres, Ferenc (1988) Értelmi fogyatékosok és retardáltak részvétele a bűnözésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veprik, Árpád (1988) Speciális munkajogi szabályok szerepe a nagyfai intézetbe beutalt alkoholisták reszocializációjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey, Ágnes (1988) A tanyai emberkép Tömörkény írásaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veressné Nádasdi, Anna (1988) A választott pályával való azonosulás (Közgazdasági szakközépiskolai tanulók vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich, Tibor (1988) A logikai műveleti alapképességek diagnosztikus értékelése és fejlesztésük lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, Éva (1988) Nagycsoportos óvodások óvodához való viszonya és iskolavárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Nóra (1988) A Polgári Demokrata Párt választási propagandája (1945-1947). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Éva (1988) Az alexandriai háború. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Edit (1988) Именной характер научной речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vámos, János (1988) Mesterséges intelligencia alkalmazása a szerves vegyületek azonosításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Flórián (1988) John Steinbeck művészi fejlődése a Kék öböl-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Judit (1988) Elméleti problémák a büntetőjog Különös Része köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várvizi, Attila (1988) Bútoripari termelésirányítást segítő programcsomag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Véber, Richárd (1988) Algoritmusok véges automatákra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Zoltánné (1988) A fakultációs oktatás bevezetésének tapasztalatai a Szeged-városkörnyéki általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Welchner, Antal (1988) Szakmunkástanulók pályára irányulásának indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zahemszky, Gábor (1988) 32-bites processzor szimulálása személyi számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsák, Viktória (1988) Az orvosi polgári jogi viszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros, Pál (1988) Olajkutak homokosodásának vizsgálata matematikai statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsólyomi, Zsuzsanna (1988) A sorsanalízis szerepe az emberi magatartás vizsgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádor, Csaba (1988) Jogorvoslat a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tibor (1988) A garázdaság bűntettének vizsgálata és jellemző statisztikai adatai 1983-1987 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöld, Anna (1988) 18 éves középiskolások nemi szocializációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Sándor (1988) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston, Attila (1988) Magyarország külföldi hitelpolitikája és a változó nemzetközi pénz- és hitelviszonyok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éber, Dr. Elődné (1988) A gyakorlati képzés helye, szerepe a tanítóképzésben 1959-1981-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éberné Zsembery, Zsuzsanna (1988) A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája és művelődésügye Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Égető, Mária (1988) A "tegnap" nemzetkarakterológiája - A nemzeti jellemről vallott gondolatok az 1930-as évekből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ð

Ðukić, Irena (1988) Nyelvjárási szöveggyűjtemény három muravidéki községből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Edit (1988) A házassági vagyonközösség egyes jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ótós, Enikő (1988) Hálózati folyamok /Ford-Fulkerson féle címkézési algoritmus/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Mátyás József (1988) A munkaerő-gazdálkodás jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh, József (1988) Kisfaludy Károly három komoly tárgyú darabjának világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őszi Béláné Czeglédi, Anikó (1988) A jóhiszemű eljárás elve és a felek perbeli taktikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 24. 17:46:14 CEST.