Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ú
Number of items: 374.

A

Ajtai, Magdolna (1987) A férfi és nő közötti kapcsolat erkölcsi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almádi, Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, különös tekintettel a hamis vád, hamis tanúzás bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Teréz (1987) Lebegőpontos bitsoros aritmetikai alapszerkezetek, a sejtprocesszor prototípusra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Tibor (1987) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatok megalakulása és tevékenységük Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, János (1987) Apasági és származásmegállapítási problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aposztolosz, Voulgarisz (1987) Az egy- és a kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomory módszerével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, György (1987) Hierarchikus fa struktúrájú szegmentált file-kezelő tervezése és megvalósítása mikroszámítógépes környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Augustin, Ildikó (1987) Некоторые проблемы актуального членения в рассказе А. П. Чехова "Малышки". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aág, Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás fejlődése Kecskemét városában 1677-1790. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacsó, Klára (1987) Képfeldolgozás számítógépen szűrések segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baksa, Csilla (1987) Rendező algoritmusok a sejtprocesszor prototípuson. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Éva (1987) Csáth Géza publicisztikája és novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balkányi, Ilona (1987) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának problémái a büntetésvégrehajtási intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Tamás (1987) Pandektisztika a marxista értékelés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barazutti, László (1987) Az Európai Gazdasági Közösség külgazdasági kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, László (1987) Vetületeikből bizonytalanul rekonstruálható bináris mátrixok számának meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartucz, Sándor (1987) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Edit (1987) Az ellentétesség és az okozatiság konstrukcionális egységléte Kolozsvári Grandpierre Emil Összefüggések című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Márta (1987) Veres Péter parasztképe (1932-43). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becsei, Zoltán (1987) Politikai problémák felvetése Hankiss Elemér munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, Tibor (1987) Az emberi élet büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bense, Pál (1987) Maximális folyam keresésére szolgáló algoritmusok hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berberovics, Gábor (1987) Az olasz fasiszta állam főbb alkotmányjogi vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bercsák, Márta (1987) Temelésellenőrzött szarvasmarha állományról származási lapot készítő tenyésztői alrendszer koncepciója PL/I nyelven, R-35 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Sára (1987) Szentkuthy Miklós. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berg, Márta (1987) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernschütz, Sándor (1987) A család szerepe a bajai gimnazisták és szakmunkástanulók életmódjának kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Mónika (1987) Addig jó, míg játszol (Spiró György Az Ikszek című regényének elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bibok, Károly (1987) A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blazovicsné Varga, Mariann (1987) Szabadidős tevékenységrendszer egy általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodorkus, Katalin (1987) A clusteranalízis néhány módszerének PASCAL nyelvű, számítógépes interpretációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Boros, János András (1987) A német törzsi hercegségek kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Tibor (1987) Speciális pénzügyi rendszer termelőszövetkezetek részére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Keczer, Csilla (1987) Makó népességének mozgása a Bach-korszakban. Other, József Attila Tudományegyetem.

Budavári, Zsuzsanna (1987) A házasság felbontásának történeti fejlődése, a bíróság házasságvédő és jogfejlesztő szerepe a bontás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busits, Terézia (1987) Безличные глагольные предложения, выражающие явления прироы в русском языке в сопоставлении с сервско-хорватским и венгерским языком. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi, Sándor (1987) Az Európai Gazdasági Közösség aktuális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, György (1987) Tanulóink viszonya az iskolához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, József (1987) Összetett struktúrájú adatállományok létrehozása személyi számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búzás, László (1987) Szakközépiskolai és szakmunkástanulók kollégiumi értékelése iskolai osztályzataik alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Crnkovics, Tamás (1987) Grotius természetjoga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, Ferenc (1987) A munkahelyi (üzemi) demokrácia összehasonlító jellemzése a magyar és jugoszláv nagyüzemi mezőgazdasági modellek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseri, András (1987) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetri, Lajos (1987) A katolikus családetika történeti és mai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Katalin (1987) Erőszakos bűnözés, erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csoma, Zsuzsa (1987) A lakásszövetkezetről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Pál (1987) Az elnöki hatalom az amerikai föderációban (1787-1987). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Szilvia (1987) A törvényességi felügyelet néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csékó Lászlóné Simkó, Katalin (1987) Pedagógiai elemek a szociálpolitikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csík, Ibolya (1987) A sajtójog fejlődése és a sajtótörvény új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cuong, Le Kien (1987) Vietnámi-magyar szótár készítése számítógép segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czimerman, Béláné (1987) A serdülőkorú fiatalok állóképessége a légzés és a keringés paramétereinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Lajos (1987) A bíróság elé állítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó, Zoltán (1987) A polgári perrendtartás átfogó újraszabályozása és a polgári eljárás gyorsításának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi, Adriána (1987) Orvosi etika problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Delnekyné Zsiros, Márta (1987) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Erika (1987) A környezetvédelem jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domboróczki, László (1987) A szabadságvesztés büntetésre ítélt fiatalkorúak nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dorner, Brigitta (1987) Dosztojevszkij: A félkegyelmű című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Zoltán (1987) Lautlehre der deutschen Mundart in Kübekhausen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóró Kovács, János (1987) Machiavelli a hatalom megtartásáról, a politikáról és az államról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósa-Rácz, Éva (1987) Rekonstrukciós algoritmus programozása vetületekből egyértelműen meghatározott alakzatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbörhegyiné Tatár, Gyöngyi (1987) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri, Zoltán (1987) A Szlovákia területén élő magyar kisebbség helyzete 1918-1968. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egry, Csilla (1987) A földnyilvántartás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elmer, Éva (1987) Kosztolányi és Rilke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi, Attila (1987) A mikro- és makrostrukturális tényezők szerepe a fiatalkori bűnelkövetésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Eszter (1987) A jugoszláviai Híd folyóiratban megjelent, a Tájékoztató Iroda határozataival kapcsolatos írások vizsgálata 1948-1953 között, különös tekintettel Magyarország és Jugoszlávia viszonyára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erzse, Imre (1987) A testi sértés és minősített esetei a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Exterde, Andrea (1987) Jogösszeütközések a munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Kerekes, Edit (1987) Salgótarján város óvodáinak története 1960-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Gabriella (1987) A lírától a drámáig Szép Ernő művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Ádám, Éva (1987) "S maradunk a Végtelenben" - Sántha György élete és költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ildikó (1987) Szótártörzskezelő program a DÉLTEX Vállalat árnyilvántartási és árképzési rendszeréhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farsang, István (1987) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Gabriella (1987) Receptúra optimalizálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, László (1987) A kétszintű igazgatás bevezetésének elvi és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz, Csilla (1987) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Csaba (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filus, János (1987) Halmazok fás ábrázolásának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flender, Friderika (1987) A kábítószer-fogyasztás és büntetőjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fliszár, Károlyné (1987) Az iparoktatás története Kiskunfélegyházán (1885-től napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgách, Ilona (1987) Leletek a lélekről - Csáth Géza novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forian, Mihajlovna Lili (1987) Фантастика Петербурга у Пушкина и Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földesi, Dalma (1987) Az átszervezés munkajogi joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füsi, Pál (1987) A környezetben okozott károkért való felelősség, különös tekintettel a mezőgazdasági repülés (légi növényvédelem) területére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galics, Márta (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsérné Stenger, Mária (1987) A csoportfoglalkozás hazai helyzete és az alkalmazás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Georgiádes, László (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér, Erzsébet (1987) Számítógép a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ghazal, Ala Eddin (1987) Zsubran Khalil Zsubran. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gigler, Zoltán (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselői, különös tekintettel a VB-titkár helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grin, Dr. Igorné (1987) Én-megismeréstől sors-felismerésig - Motívumok Dsida Jenő költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grábics, Júlia (1987) Győr sajtója a Horthy-korszak első tíz évében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Szabó, Andrea (1987) Az erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmatiné Hegyes, Edina (1987) Kiskorúakról való állami gondoskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györgyeyné Login, Adrienne (1987) A nyelvelsajátítás pedagógiai-pszichológiai problémái 3-5 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Etelka (1987) Образ русских князей в агиографических произведениях : (Сопостовительный анализ "Жития Александра Невского" и Слово о житии великого княза Дмитрия Ивановича). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gárdonyi, Zoltán (1987) Állami gondozottak családi életre nevelésének pedagógiai lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gécseg, Zsuzsanna (1987) A francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gémes, Andrea (1987) A nők szerepe a családban és a társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gómez, Manuel Olivera (1987) Mátrixok ortogonális triangularizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadfi, János (1987) A vagyonérdekeltség polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hammadeh, Hussein (1987) A romantika kérdései az arab, a magyar és az európai irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, Ilona (1987) A szakköri munka helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szabolcs-Szatmár megye általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Csilla (1987) A gyermekvédelem aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Irén (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet és tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Pál (1987) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Róbert (1987) A magyar mezőgazdaság jelentősége, eredményeinek forrása és gondjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herbály, Gyula (1987) Döntési mechanizmusok a közoktatásban (Nógrád megye közoktatásának tervezése a VII. ötéves terv időszakára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi, Éva (1987) Háromdimenziós bináris mátrixok rekonstrukciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hock, Gábor (1987) Sejtprocesszorok alkalmazása relációs adatbázis kezelésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Ottó (1987) A bírói meggyőződés jelentősége a büntető eljárás igazságmegállapításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homoki, Tamás (1987) Németország államszervezetének fejlődése a két világháború között (A Weimari Köztársaságtól a fasiszta diktatúra kiépítéséig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi, Mihály (1987) A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Duskó (1987) A szerb és a horvát irodalom a vajdasági folyóiratokban 1945 után (A szerb és a horvát irodalom a Symposion tükrében 1960-1975). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gáborné (1987) Érdekeltségi rendszer a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Kornélia (1987) Négyzetgyökszorzás és osztás sejttérben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zoltán (1987) Korszerűsítés és egyszerűsítés a közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Házi, András (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (büntetőjog különös rész). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hügl, Erika (1987) A diszkrét Fourier-transzformáció számítógépes megvalósítása és felhasználása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Igricz, Mária (1987) A gyermektartásdíj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ijjasné Kocsis, Dr. Anna (1987) A környezetvédelem és a jog összefüggései, különös tekintettel a gazdaságra, ezen belül a mezőgazdasági termelésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványi, Nóra (1987) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (A személy elleni erőszak és fenyegetés jelentősége és értékelése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Tamás (1987) Egy világbanki beruházás jelene (a Hajdu-Bihar megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeney, Zsuzsanna (1987) Lineáris algebrai feladatok megoldása számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gábor (1987) A gazdaságirányítási rendszer változásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, László (1987) A katolicizmus tanainak módusulása a II. vatikáni zsinat után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Tibor (1987) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zoltán (1987) A környezetvédelem földjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáhni, Gabriella (1987) LOTOS fordítóprogram készítése a PROFLP rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk, György (1987) Nagy Imre élete és politikai pályafutása 1956. október 23-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kampler, Béla (1987) Költségvetési egyensúly a gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapási, Pál (1987) A tanács és VB. tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karpe, Catrin (1987) Párhuzamos programozás-rendezési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás, Judit (1987) Az utazó ügynök problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Dorottya (1987) Társadalmi beilleszkedési zavarok, különös tekintettel az öngyilkosságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, József (1987) Wafer-szintű sejtterek tesztelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelló, Marianna (1987) A szokványos kifejezésmódok grammatikai vizsgálata Kolozsvári Grandpierre Emil: A Trónörökös c. kisregénye és Egy házasság előtörténete c. regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerepesi, Károly (1987) Globális optimalizálás intervallum aritmetikával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, Zsuzsa (1987) Függvényközelítő sejtalgoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi, Tamás (1987) A barátság képe egy általános iskola nyolcadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Rita (1987) Gondolatok a szocializmus és demokrácia összefüggéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Anikó (1987) A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Erzsébet (1987) A költségvetés egyensúlyi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Miklós (1987) A belföldi társaságok pénzügyi-hatósági ellenőrzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ottília (1987) A lopás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (1987) Vallási tudat az "ázsiai" típusú társadalmakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszelik, Edit (1987) A szabad királyi városok legjelentősebb önkormányzati szerveinek átfogó és Szegedre - mint a szabad királyi városok egyikére - konkretizált jellemzése 1848-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Krisztina (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Gábor (1987) Hurkolható villamoshálózatok optimális terhelésmegoszlásának meghatározása C-64 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, István (1987) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondász, Rózsa (1987) Az önazonosság létfilozófiai alapvetése Nádas Péter műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1987) Algoritmusok az ütemezési probléma megoldásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1987) Az államigazgatás anyagi jogi szankciói, különös tekintettel a szabálysértésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1987) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1987) A becsület büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (1987) A tanárképzés problémái 1919-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Gábor (1987) Kísérlet a nyugati nyelvjárástípus beszédhangjainak eszközfonetikai vizsgálatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krecz, Tibor (1987) Az állam és vallás kapcsolata az iszlám világban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubicsek, András (1987) A közveszélyes munkakerülés és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun Szabó, Sarolta (1987) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunos, József (1987) A maya társadalom- és államszervezet felépítése különös tekintettel a klasszikus és a posztklasszikus korra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurja, József (1987) Rendezési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Ferenc (1987) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Krisztina (1987) A földvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuti, Enikő (1987) Одна из историческх повестей XVI-го века, как пример стаой и новой формы /заглавие/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ilona (1987) A hódmezővásárhelyi társadalom az 1941-1949 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálecz, János (1987) Paraffinok keresése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kátai, Ferenc (1987) Döntések matematikai reprezentációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Gabriella (1987) Speciális mérési folyamat számítógépes mérési adatgyűjtése eredményének PID algoritmussal történő feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Gusztávné (1987) Az énkép alakulása betegség hatására gyermekkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Hajnalka (1987) Háztáji gazdaságok a szocialista gazdaságunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Ildikó (1987) A becsület büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Labáth, Ferencné (1987) Nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyerek az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laczi, Erika (1987) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi, Zsigmond (1987) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Csilla (1987) Образ Александра Невского в "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князья Александра". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ligetvári, Mihály (1987) Az emberölés és elhatárolási kérdései az új jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lombos, Emese (1987) Új intézményi formák a magyar pénzintézeti rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lorenczné Siha, Dr. Márta (1987) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovász, Éva (1987) A szövetkezetek perspektívái Magyarországon a történeti fejlődés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Tivadar (1987) A természetvédelem jogi szabályozásának néhány aktuális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Zsuzsa (1987) Készáru készletek és kiszállítások teljesítésének számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Ilona (1987) Az iskolai adminisztráció számítógépes segítése (C-64 számítógépre). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Zoltán (1987) A politikai értékek és a politikai kultúra keretébe tartozó más politikai jelenségek egy lehetséges megközelítése, a marxi tudatelmélet filozófiai nézőpontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Éva (1987) Az ázsiai termelési mód államelméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, György (1987) Az átmeneti intézet elméleti kérdései és végrehajtási tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makay, Mónika (1987) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makány, Anikó (1987) A kisajátítási jogszabályok változása az 1965. évi 15. számú törvényerejű rendelet, illetve az 1976. évi 24. számú törvényerejű rendelet alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mancsiczky, László (1987) A politikatudomány kialakulása és jelenlegi állapota Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marczelly, Gusztáv (1987) A költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, György (1987) A dáko-román kontinuitás kialakulása és történelmi szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, László (1987) A minisztertanács feladata és hatásköre az államigazgatás legfelső irányításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, Mariann (1987) Hátrányos helyzet és hatása a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martini, dr. Jenő (1987) Az orvos polgári jogi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuska, János (1987) Kétdimenziós anyagleszabás vezérlése guillotine-vágások esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mester, Károly (1987) A nem vagyoni kár az Állami Biztosító gyakorlatában és a bírói gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, László (1987) Tehenészeti telepek szaporodásbiológiai problémáinak megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mezey, Róbert Károly (1987) Szeged város privilégiumai és úriszéki bíráskodása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, Ferenc (1987) Felelősségi problémák a fuvarozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Szabolcsné (1987) A családi környezetben veszélyeztetett tanulók tanári megítélése és életcélokra való beállítódása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikó, Zsuzsanna (1987) A házastársi vagyonközösség és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Csaba (1987) PLIOPT (PL/1 Optimizer) forrásnyelvű programok formai szerkesztése (tagolás, tabulálás) a logikai struktúrának megfelelően. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Judit Rita (1987) Gyermekelhelyezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Noémi (1987) Az állampolgárok közötti ingatlanforgalom jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Morvai, Márta (1987) Érdekvédelem és érdekképviselet a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mosoni, József (1987) Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mándi, Éva (1987) A közélet tisztasága elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márok, Tamás (1987) A határozók osztályozásának elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mász, Csilla (1987) Ipari szennyvizek elszállításának költségoptimalizálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, József (1987) A fegyelmi felelősség kialakulása Magyarországon 1945-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz, István (1987) Németország államjogi helyzetének fő vonásai a megszállástól a két német állam kialakulásáig (1945-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mótyán, János (1987) A házasságkötést megelőző eljárás rendszere a hatályos jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa, Klára (1987) A bedolgozói munkaforma néhány fontos kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1987) Лирика Мандельштама. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Margit (1987) Analiz dvuh novell Csehova: Szkucsnaja isztórija i Dáma sz szobácskoj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Csaba Attila (1987) Szocialista demokrácia - szövetkezeti demokrácia: a szövetkezeti demokrácia alapelvei és intézményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1987) Speciális eljárási szabályok a vízügyi hatóság igazgatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Jolán (1987) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Pál (1987) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere a családi jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (1987) Munkaügyi viták a DUTÉP-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Pálné Mihajlovics, Irén (1987) "Ревизор" в поэтике Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Neuberger, Anna (1987) A középkori halálkép és a halál kérdésének mentalitástörténeti megközelítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyitrai, Attiláné (1987) Hagyományok szerepe az iskola életében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Károly (1987) Mezőgazdasági szövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Tibor (1987) Hierarchikus klaszterelemzési módszerek grafikus reprezentációja PROPER 16/A személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Zoltán (1987) A rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Erzsébet (1987) A vétkesség szerepének alakulása a házassági bontóperben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Istvánné (1987) A védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Jánosné (1987) Szakmunkásképző intézet és a munkahelyek kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Zsófia (1987) Művészeti élet Szekszárdon a XIX. második felében a helyi sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh Tóth, Enikő (1987) A kötőszók és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ondok, László (1987) Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Opóczki, László (1987) Országgyűlésünk ügyrendjének változása az utóbbi harminc évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, György (1987) Működőtőke-áramlás Magyarországra, magyar-külföldi vegyesbankok a magyar bankrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Éva (1987) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a szerződés létrejöttére és a fuvarozásból eredő felelősségre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacsika, István (1987) A régi és az új földvédelmi törvény összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Csaba (1987) Szociális intézkedések a honvédelmi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, István (1987) Az általános jövedelemadó szabályozása a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pardiné Szabó, Zsuzsanna (1987) A gyermekes családok helyzetét segítő jogi megoldások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Partali, László (1987) A közös tanácsok létrehozásának, működésének tapasztalatai Komárom megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patyi, Erzsébet (1987) Nyomkövető funkciók beépítése a HLP/PAS rendszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pelsőczi-Kovács, Marianna (1987) A törvényességi felügyelet hatályos rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Judit (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek területi érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petruska, Judit (1987) A deviáns fiatalok hibás személyiségszerkezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pflanzner, László (1987) Az eljegyzés és a házasságkötés alakiságának fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pilly, Marianna (1987) A tartási szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ilona (1987) A kommunikációs közeg jellemzői az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskonicsné Szabó, Éva (1987) A húszmillió éves ember - Irodalmi vázlatok Csáth Géza szenvedélyének kórtörténetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Podolcsák, Ádám (1987) Mérési adatfeldolgozó programcsomag nagyméretarányú geodéziai felmérésekhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pokoraczki, András (1987) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polhammer, Éva (1987) A szegedi ingatlankezelő vállalat gyorsjavítószolgálatának termelésirányítását és termelés-elszámolását segítő számítógépes adatfeldolgozási rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polyák, Péter (1987) Vállalati munkaidőfelhasználás, árbevétel tételek nyilvántartása és elemzések készítése IBM-XT személyi számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pongó, Csilla (1987) Изменение словарного состава русского языка после Октябрьской революции до начала 30-х годов в области общественно-политической лексики. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay, Mihály (1987) A szocialista nevelőiskola problematikája és a szentlőrinci iskolamodell adaptációja Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prekop, Ottó (1987) A Kollektív Szerződés a változó társadalmi, gazdasági, vállalati közegben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prágai, Erika (1987) A narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Purkald, Mihály (1987) Magyarország belpolitikai helyzetének alakulása a II. világháború végétől az 1947-es fordulópontig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfai, Tamás (1987) Transzport protokoll szimulációs vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó, Gabriella (1987) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálka, Ágnes (1987) A hátrányos helyzet és a bűnözés. A cigánybűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai , Zsuzsanna (1987) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Anikó (1987) Egyszerűsítési, korszerűsítési megoldások az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Cecília (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pázsikné Szilágyi, Gabriella (1987) A fővárosi óvónők továbbképzésének célja, rendszere, tartalma a szakmai kultúra fejlesztésének érdekében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péhl, Katalin (1987) Intervallum aritmetikai megvalósítása PASCAL nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia, Gyula (1987) A gyermeki tevékenység és az alkotói fantázia kölcsönhatása az esztétikai élmények létrehozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Szabó, Irén (1987) Eszközök a differenciált személyiség- és képességfejlesztéshez magyar irodalomból a középiskola I. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Píszár, László (1987) Lineáris egyenletrendszerek megoldása sejtprocesszoron. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rabb, Albert György (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radnay, Márta (1987) A munkához való jog és a munkaviszony megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radnóti, Zoltán (1987) A kisajátítás egyes kérdései, különös tekintettel a posta részére történő kisajátításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rafajlovics, Angéla (1987) Повесть временных лет и фольклор. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajki, Andrea (1987) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rehák, József (1987) Az újítómozgalom, az újítási jog fejlődése és a hatályos újítási jog érvényesülése hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reider, József (1987) Élet és Tudomány "Gondolkodás iskolája" rovat feladatainak feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rubi, Gabriella (1987) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsányi, Tamás (1987) Többdimenziós skálázás eredményének grafikus megjelenítése Proper 16/A professzionális személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sal, Ildikó (1987) A fiatalkori csoportos bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Éva (1987) A környezetvédelem jogi kérdései különös tekintettel a levegőszennyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schiller, József (1987) A dolgozók fegyelmi felelőssége és a Belügyminisztérium hivatásos állományának fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schoblocher, Mónika (1987) Justh Zsigmond elbeszélései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Angéla (1987) A gyermek elhelyezése különös tekintettel a mai birói gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Tamásné (1987) A beszolgáltatás Szentesen 1948-1956 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipőcz, Katalin (1987) Vogul színnevek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Györgyné (1987) Egy szegedi kismester: Kisteleki Ede. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stachó, Károly (1987) Értelmezés és ítélkezés Örkény István néhány egypercesében. Postgraduate education, József Attila Tudományegyetem.

Stark, Zsolt (1987) Lineáris és nemlineáris programozási feladatok megvalósítása Proper 16 professzionális személyi számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefáni, Melinda (1987) A kormányzati munka továbbfejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sutka, Sándor (1987) Vezetési stílus és módszer a demokratikus stílus és módszer fejlesztésének lehetőségei a Belügyminisztérium szerveinél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi, Edit (1987) Az ingatlannyilvántartás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1987) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának saj átosságai : /V. M. Suksin elbeszéléseinek fordítása alapján/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ervin (1987) A KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Adatvédelmi szabályzata, illetve az adatfeldolgozás technológiai folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Györgyné (1987) Tanulók viszonya az iskolához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László Csaba (1987) A biztosítás fejlődése Magyarországon felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihály (1987) Árufuvarozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1987) Az adatfeldolgozási és a programfejlesztési tevékenység programozása többfelhasználós multiprogramozható számítógépen erőforrás allokációval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1987) Kosztolányi Dezső alteregói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1987) FORTRAN elemzőprogram generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalainé Szántai, Katalin (1987) A családvédelem történeti áttekintése és aktuális feladatai az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szamosközi, István (1987) A földvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanda, István (1987) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni, Andrea (1987) A viktimológia elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeder, Edit (1987) Zágoni Mikes Kelemen törökországi leveleinek névszóképzése és ragozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szende, Attila (1987) Egy gyors LL(1) teszt implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Éva (1987) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai, László (1987) A KISZ és a középiskola 1970-1986. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentkereszti, Gábor (1987) Konvex poligon rekonstrukciója három vetületből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesvölgyi, András (1987) Az alkoholizmus és a prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Pál (1987) Az erőszakos bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1987) Az illetékjog fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlavkovits, Rita (1987) Место романа "Огненный ангел" Брюсова в творчестве поэта. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szvoboda, Ferenc (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Gellért (1987) Az adójog fejlődése 1945-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Ágota (1987) A nők szerepe a válások alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Fogarasi, Ágnes (1987) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények alakulása a Csemegi Kódextől az 1978. évi IV. törvényig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Elekné (1987) A különleges nevelőintézetből kikerült, volt állami gondozott fiatalok társadalmi beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Károly (1987) Pályakezdő szakmunkások beválásának vizsgálata (Orosháza és vonzáskörzete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Gábor (1987) Nyomkövető funkciók beépítése a HLP/PAS rendszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Zoltán (1987) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Ferenc (1987) Mátrixok általánosított inverzének meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erika (1987) Kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók anyagi felelősségének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erika Mária (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjainak fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Éva (1987) Az utógondozás-pártfogó felügyelet fejlődése hazánkban a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Mónika (1987) A pályával való azonosulás vizsgálata gimnáziumi tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sántha, József (1987) A gépjármű fuvarozó felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárga, Zoltán (1987) Izrael, a világ legdemokratikusabb állama? (Izrael társadalmi és politikai viszonyainak tükröződése a Knesszet struktúrájában a 80-as években). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Nándor (1987) A demokratikus átalakulás kezdetei és pártküzdelmek Kalocsa városában 1944. október 31. - 1945. december 31. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sövényházi, Erzsébet (1987) A gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajta, Csaba (1987) Nevelőotthonban nevelkedő gyermekek iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Csilla (1987) A hiperkocka háromdimenziós metszeteinek megjelenítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tallósy, Benjámin (1987) Folyamprobléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarcsi, Gézáné (1987) A hagyományos iskolától az általános művelődési központig - Halásztelken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terényiné Völgyi, Éva (1987) Toposzkutatás XVII. századi magyar prédikációkban. Medgyesi Pál és a Querela Hungariae. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teszárovics, Miklós (1987) A munkásőrség szerepe a Borsod megyei általános iskolákban folyó hazafias honvédelmi nevelés területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Thongsith, Syséngchanh (1987) Kosztolányi Dezső összes regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiborcz, Attila (1987) Környezetvédelem és államigazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trencsényi, Lászlóné (1987) Különböző intézmények integrációja a veszélyeztetett gyermekek segítésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trócsányi, Anikó (1987) A világnézeti nevelés tapasztalatai Csongrád megye alapfokú oktatási intézményeiben és úttörő közösségeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi, Erzsébet (1987) A halmozottan sérült gyermekek tanulásának irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turecsek, Erika (1987) A szópóker játék egy lehetséges megvalósítása PROPER-16 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Angéla (1987) A bűnmegelőzésre irányuló intézkedések gyakorlata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Edit (1987) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1987) Hátrányos helyzet és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (1987) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában 1982-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári, Mária (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Marianna (1987) Граммматическая сочетаемость глаголов речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Anikó (1987) A magányosság kalandja - a "kalandor" magányossága. Márai Sándor 1948 után megjelent regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Béla (1987) A kőzművelődés fejlődése és jelenlegi helyzete a határőrségnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet (1987) Kohärenzbeziehungen in einem literarischen Text. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsa (1987) Racionális függvények vizsgálata és ábrázolása személyi számítógépen /C-64/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vasas, Lászlóné (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése, az ügyvitel és a nyilvántartások területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Anita (1987) A kötelesrésszel kapcsolatos gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidonyi, Dánielné (1987) Alkoholista nők terhes pathológiája és a születési rendellenességek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigyikán, Péter (1987) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Erzsébet (1987) A költségvetési szervek számviteli információs rendszeréből előállítható ágazati adatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Ágota (1987) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vongnobountham, Amphay (1987) A laoszi írás és hangrendszer ismertetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, István (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vígh, Attila (1987) A KGST-integráció aktuális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Werner, Ágnes (1987) A hatékony irányok módszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelmann, Pál (1987) A bizonyítás jogelméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zolnay, Zsolt (1987) Az állam és egyházak viszonyának alakulása 1956-tól napjainkig. Vallásosság és tudományos világnézet a mai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai, János (1987) Szövetkezeti önkormányzat, szövetkezeti demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács, Csilla (1987) Kübekháza régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Anna (1987) A Commodore 128 PC alkalmazási lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Erzsébet (1987) A romániai magyar irodalomtanítás lehetőségei (1970-80 közötti líceumi tankönyvek vizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árva, Gabriella (1987) Egyszerűsítési törekvések a polgári eljárásban (elsőfokú eljárás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árva, László (1987) Nagy László és a magyar irodalmi hagyomány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árvai, Csaba (1987) Statisztikai szubrutingyűjtemény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Árváné Hoós , Ildikó (1987) Hervay Gizella költészete motívumai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Ottó (1987) A montázs. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Úr, Attila Bendegúz (1987) A román alkotmány kisebbségvédelme különös tekintettel a magyar nemzetiség helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 14:01:16 CEST.