Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 418.

A

Agócs, József (1986) Bűnösség és felróhatóság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andor, Ferenc (1986) A földtulajdonjog fejlesztésének lehetőségei - Különös tekintettel a tartós földhasználati jog problémáira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

András, Ildikó (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

András, János (1986) Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc Marx és Engels műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andó, Julianna (1986) Nemlineáris függvényközelítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, Irén (1986) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Huri, Andrea (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aratóné Katona, Ildikó (1986) Pascal fordító generálás attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Baják, Erzsébet (1986) Néprészvétel az igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baki, József (1986) Az üzemi baleset munkajogi következményei a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Imre (1986) A vétkesség szerepének változása a házasság felbontásánál - A Házassági Törvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsi, Irén (1986) Agrárproletárok, kubikosok és városi cselédek a német megszállás idején a Szentesi Napló tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Berndt, Gabriella (1986) A rokontartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, György Péter (1986) A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Ildikó (1986) Hősök és antihősök Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Zóra (1986) Mátrixszorzás TT-sejtprocesszorra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Andrea (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései - Közúti közlekedési szabálysértések Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Beatrix (1986) A nemek kapcsolatának néhány aktuális problémája a mai világban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartolák, Ágnes (1986) Osztott képernyőkezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baráz, Judit (1986) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltánné Szabó, Rozália (1986) Fráter György megítélése a magyar történetírásban 1850-1936 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batai, Zsolt (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bató, Árpád (1986) Hálózati protokollok szimulációs vizsgálata /BSC algoritmusú terminálok vezérlése MS700-as rendszerben/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benczéné Viczián, Katalin (1986) A gyámhatóság feladata különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Izabella (1986) Gyermektartásdíj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Ibolya (1986) Kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1986) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Csaba (1986) A hivatásos állomány csoportjainak néhány szociál-pszichológiai jellemzője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertók, Ferenc (1986) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertók, János (1986) Gondolatok hatályos választási rendszerünkről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényiné Elek, Katalin (1986) A prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birkás, Sándor (1986) Konvex testek rekonstrukciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Marianna (1986) Schiller: Wilhelm Tell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolla, Éva (1986) Szándékolt kuszaság vagy nem mindennapi többértelműség - Brasnyó István regényeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Margit (1986) A Szijazsar, a mordvin népi eposz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Hegedűs, Ilona (1986) Kosztolányi Dezső Nero regényének eszméje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boross, Hajnalka (1986) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botos, József (1986) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki, László (1986) A tanács és a vb tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bullás, Mária (1986) Juhász Gyula és a képzőművészetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bundula, Csaba (1986) A szovjet-amerikai kapcsolatok a 70-es években - Az amerikai globálstratégiai változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába, Éva (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Csaba (1986) Az általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény jogi és pénzügyi vetületei, kapcsolata a külkereskedelmi tevékenységhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Tünde (1986) Ládapakolási algoritmusok valószínűségszámítási vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Ágnes (1986) A magyar birtokviszony nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata nyelvemlékes szövegekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Raffai, Gyöngyi (1986) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi, Gábor (1986) Raktárkészlet nyilvántartó, lekérdező és karbantartó rendszer M08X mikroszámítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béleczki, József (1986) Munka- és vagyoni kapcsolatok a keceli Szőlőfürt MG. Szakszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béresné Bencsik, Tünde (1986) Обращение в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bókai, Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröczné Cseh, Júlia (1986) Perújítás, mint rendkívüli perorvoslat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bőléné Tóth, Ágnes (1986) Az Akasztófavirágtól az Emberi színjátékig - Németh László első regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó, Erika (1986) A reformkori magyar színház korabeli folyóiratok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapóné Tóth, Vilma (1986) A fiatalkori bűnözés társadalmi és kulturális tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatai, József (1986) A jászberényi Zagyvamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet önkormányzati szerveinek alakulása, fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, László (1986) A katolikus családjog és időszerűségének néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csentes, Zoltán (1986) A tiltott határátlépés. A külföldre utazás- és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása, illetve az embercsempészés elméleti- és gyakorlati kérdései, és ezekkel kapcsolatban foganatosított nyomozási cselekmények a Belügyminisztérium határőrsegénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernák, Ibolya (1986) A bűnözés, mint tömegjelenség napjainkban. A bűnözés növekedésére ható okok. A megelőzés jelentősége, és néhány módozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Zsuzsanna (1986) Identitástudat és pozitivizmus Justo Arosemena panamai gondolkodó munkáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipai, Jánosné (1986) A tanulók tanáraikkal szembeni elvarásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Edit (1986) Statisztikai hipotézisek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Tibor (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszér, Erika (1986) Decimális aritmetika RSX-11M Fortran környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomós, Tamás (1986) Bűnözés - bűnmegelőzés - tömegkommunikáció (Gondolatok a tömegkommunikáció kriminológiai vonatkozásairól). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csont, Sándor (1986) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuhai, István (1986) Szembenállás és személyesség - A nyolcvanas évek első felének regényirodalma Esterházy Péter prózájának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó, Ildikó (1986) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csüllög, Katalin (1986) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czabarka, Judit (1986) Az orosz felvilágosult abszolutizmus sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner, Gyula (1986) EKG hullámok szintaktikus alakfelismerése attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czukor, Csaba (1986) Magyarország kormányformái 1848-tól 1949-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, Csilla (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darabán, Géza (1986) A szociokulturális hatások szerepe az óvónőképző intézeti hallgatók zenei szocializációjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deákné Tóth, Dr. Veronika (1986) Szakmár nyelvjárásainak mondattani vizsgálata a mellé és alárendelő összetett mondatok szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dirner, Ágota (1986) Csáth Géza novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diósi, Dénes (1986) Teljesítménymotiváció mozgásos feladathelyzetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Katalin (1986) Az úrbéri rendezés fő problémái a jobbágyfelszabadítás után különös tekintettel a Szabolcs megyei nádudvari felső járásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dohány, Edit (1986) A moralitás kérdésének megközelítései Szabó Magda regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dohány , Gabriella (1986) Nótajelzés és a vers kapcsolata a XVI. században - XX. századi szemmel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkosné Kaiser, Márta (1986) Bánffy Miklós: Erdélyi története (elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Druszt, Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Durszt, Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dusik, Attila (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Gyöngyi (1986) Семантический анализ лексико-семантической группы глаголов движения / Непереходные глаголы /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dérné Buzsáki, Ágnes (1986) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékes szövegek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi, István (1986) A büntetés végrehajtási munkáltatás, mint az elítéltek nevelésének egyik eszköze. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóri, Csaba (1986) Az epilepszia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Lajos (1986) A birtokvitás ügyek intézésének hatályos szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egry, Ildikó (1986) Domaszék régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eitler, József (1986) A revíziós gondolatok előtérbe kerülése a magyar külpolitikában 1927-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrédy, Edit (1986) Adalékok az oktatás és termelőmunka összekapcsolásának neveléstörténeti kérdéseihez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi, Zsolt (1986) A Tiszai Vegyi Kombinát festékgyárában előállított késztermékek lebontása, várható áralakulások az alapanyagok árváltozásainak figyelembevételével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Péter (1986) A csongrádi szőlőművelés és borászat népi szakszókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi, Csaba (1986) A gyermek és ifjúságvédelem áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ferenc (1986) Építőipari költségvetés készítő rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Komár, Katalin (1986) A tanulói hibák a gimnáziumi orosz nyelv órákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Andrea (1986) Magyarország és a környező országok kapcsolatainak kialakulása a második világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándor (1986) A jogi kibernetika interdiszciplináris jellege, jogrendszerbeli helye és belső tagozódása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Zsuzsanna (1986) Egyenrangú kommunikációs pontokból álló számítógépes hálózat megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Mária (1986) A szarajevói merénylet és következményeinek visszhangja a korabeli magyar politikai pártok sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejszés Tóth, Péter (1986) Lezáratlan és megvitatásra váró kérdések a besenyők történetével foglalkozó szakirodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyves, József (1986) Hatalom és demokrácia. A politika és a jog viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz, István (1986) A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Erzsébet (1986) Az orosz parasztság megkötési folyamata a XV-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Zsuzsanna (1986) A szabadidős közösségek tevékenysége a Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi, Ferenc (1986) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Futaki, Géza (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése, a közös vagyon megosztásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füleki, László (1986) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füredi, László (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fődi, István (1986) A gimnazisták valláshoz való viszonya empirikus vizsgalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaizer, Tamás (1986) A CONTREE párbeszédes felhasználói rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garayné Klenk, Dr. Éva (1986) Környezetvédelemről általában, különös tekintettel a szarvasi helyzetre, problémákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó, Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellénné Körözsi , Erzsébet (1986) A határozói igenevek szintaktikai vizsgálata az előidejűség-egyidejűség szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerhát, Ágnes (1986) Döbrentei Gábor kiadatlan naplótöredéke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geráné Matos, Mária (1986) Kölcsey Ferenc haza- és történelemszemlélete az 1830-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geréby, Zsuzsanna (1986) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ginda, Lászlóné (1986) A Hymni tres szerepe Balassi költészetében - Verstani és szerkezeti elemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, András (1986) A fegyelmi felelősség alkalmazásának tapasztalatai a Jászkun-Volánnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregus, Zoltán (1986) Bitparalel lebegőpontos aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf, Katalin (1986) Jókai Mór öregkori regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Béláné Haulis, Dr. Ágnes (1986) Szeged története a XVI. század első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grósz, Ferenc (1986) A munkaügyi vita fogalma és az eljáró szervek illetékessége és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, István (1986) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Istvánné (1986) A hamis tanúzás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gut, Ferencné (1986) Periculum a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, István (1986) Dekompozíciós eljárások a lineáris programozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyükér, János (1986) A munkaügyi szabályozás fejlődése Magyarországon a kiegyezéstől a felszabadulásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Pál (1986) A gyermekelhelyezés és -láthatás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Katalin (1986) Klassizistische Einflüsse auf die Kulturgeschichte Berlins (Karl Friedrich Schinkel). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ildikó (1986) A szocialista sajtó (SZDP) Szovjetunió képe 1930-1938 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, László (1986) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gönczy, Ildikó (1986) A női egyenjogúság Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görbe, Márta (1986) Egy iskola szakköri tevékenységrendszerének bemutatása és értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, István (1986) Párosítási algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth, István (1986) A megtanítás szolgálatában. Irodalom- (művészet-) elméleti fogalmak rendezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Haller, Zoltán (1986) A fegyelmi felelősség anyagi jogi problémái az elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hangodi, Éva (1986) A tudományos-technikai forradalom néhány ismérve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti, János (1986) A védelem elve a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmincz, Katalin (1986) A házásság felbontásának néhány jogi-etikai problémája és a bontás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hart, Zsolt (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezese, megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havasi, Karolin (1986) Külföldiek munkaviszonya Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Gábor (1986) Értékelés iskolánkban... Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Istvánné (1986) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos magyar nyelvtanban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Margit (1986) Optimális járatszervezés megvalósítása Commodore-64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi, Gyula (1986) Gépi kódú programok tesztelése és nyomkövetése Commodore 64 mikroszámítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ildikó (1986) A nem vagyoni kár a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hessz, Tibor (1986) Paraméterbekérés általánosítása Z-80 mikroprocesszoron. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hodák, Tibor (1986) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodásziné Pingitzer, Dr. Andrea (1986) Tompa László költészetének motívumairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang, Katalin (1986) A szabálysértési jog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Judit (1986) Szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1986) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tamás (1986) Automatikus hibakorrekció OLALR/1/ elemzés mellett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (1986) A kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének büntetőjogi védelme. A gyermek és ifjúságvédelem helyzete és aktuális feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Házi, István (1986) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Istvánné (1986) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági, Ferencné (1986) A tanítóképzés alakulása Szarvason. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia, Péter (1986) A romániai magyar kisebbség alkotmányjogi helyzete 1923-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Illés, Gabriella (1986) Szállítási feladat megoldása Commodore 64 személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Illés, Mária (1986) A bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Insua, Fernando Alvarez (1986) C.G.E. Boender, A.H.G. Rinnooy Kan és G.T. Timmer klaszterező globális optimalizáló módszerének módosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeney, Zsuzsanna (1986) A zenetanulás főbb motívumai 6-14 éves tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Imre (1986) A miniszteri utasítás a magyar jogforrási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Katalin (1986) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mária (1986) Pascal-fordító generálása attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Éva (1986) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Szabó, Katalin (1986) A halál ellenpontozása Nagy László költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juszt, András (1986) Nagyméretű adatbázis létrehozása C-64 személyi számítógépen, regressziós programmodulok készítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Gabriella (1986) Illyés Gyula lírája az utolsó években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Károly (1986) Pascal fordító generálása attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár, Csilla (1986) Отрицательные персонажи русских волшебных сказок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karai, Lívia (1986) А. Платонов: Свет жизни. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasa, Katalin (1986) A becsület büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassai, Márta (1986) Környezetvédelem az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Levente (1986) A kisiparosok adóztatásának jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig - a jövedelemadó rendeletek változásának tükrében -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Magdolna (1986) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése az elméletben és a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Lajos (1986) A közös tulajdon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kellner, Gabriella (1986) Serdülökorú tanulók pályaelképzeléseinek indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsi, Imre (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Éva (1986) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz, István (1986) Egy középiskolai oktatási kísérlet néhány szociológiai aspektusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Julianna (1986) Az új vállalatirányítási formák közgazdasági és jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztiné Zsótér, Éva (1986) Névadási szokások alakulása Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertai, György (1986) A környezetvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertai, György (1986) A környezetvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, András (1986) Deklarációs file-t készítő program RSX-11M FORTRAN környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1986) A gazdasági munkaközösségek és a vállalati gazdasági munkaközösségek munkajogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Erika (1986) A viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Imre (1986) A francia külpolitika változásai 1981-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Tamás (1986) Ateista vallásfilozófiai problémák az ókortól Marxig. Marx a vallási elidegenülésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Tamásné (1986) Endrefalva és Szécsényfelfalu mai ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Bori, Dr. Klára (1986) Parazita (élősdi) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései, különös tekintettel a prostitúcióra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klebniczkiné Juhász, Dr. Piroska (1986) Drámaelmélet és dramaturgia Kisfaludy Károly Kérők című vígjátékában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Knyihár, Márton (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tuska, Márta (1986) A halál-motívum szerepe Sarkadi novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Andrea (1986) Jelentésváltozatok egy mai irodalmi műben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár, Zsuzsa (1986) Szibéria kolonizálása a XVI-XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (1986) A deviáns magatartások ismérvei különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1986) A kisvárosi modell és tapasztalatai Jászberény város tanácsánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1986) Gyógyszerhatástani kísérletek kiértékelése személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Dr. Mihályné (1986) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (vendéglátóipari szakmunkástanulók körében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Veronika (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács , Imre (1986) Egy íróvá avatás és vidéke (A pályakezdő Németh László novellái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovátsné Vörös, Ágnes (1986) A motiváció szerepe és módjai a gimnáziumi orosz nyelvi órákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kreczné Makra, Ágnes (1986) A Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeti mozgalom története Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky, György (1986) A francia külpolitikai stratégia a 70-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krutak, Beatrix (1986) A fiatalkorúak nagyvárosi bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubanek, Miklós (1986) A tanórán kívüli kulturális tevékenység szerepe a tanuló személyiségének tudatos fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyis, Péter (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyisné Mucsi, Anikó (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kállai, István (1986) A munkajogi anyagi felelősség gyakorlata az Alföldi Vendéglátó Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánné Kreszán, Györgyi (1986) Szarvas földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéri, Laura (1986) "A vers: állandó hiányérzetünk ébrentartója". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Ferenc (1986) Bináris rekonstrukciós algoritmusok összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Zoltán (1986) Állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónyi, Andrea (1986) Könyvtári információ- és adatbázis-kezelő rendszer mikroszámítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi, Lászlóné (1986) A vállalati érdekeltségi alap képzésének rendszere 1968-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkóné Tombácz, Magdolna (1986) A közös tulajdon megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakosné Jójárt, Ildikó (1986) Címet, rangot jelölő szavaink devalválódása nyelvemlékeink tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, Gábor (1986) Függvények minimalizálása konjugált gradiens módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lele, István (1986) Az 1981. évi I. törvény végrehajtásának egyes kérdései Csongrád megyei tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipokatity, Károly (1986) A nemzeti kisebbségvédelem államjogi vonatkozásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, László (1986) Franciaország gyarmatpolitikája Charles De Gaulle elnöksége idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity, Andrea Anna (1986) A szűkebb és tágabb jelhelyzet és a szöveg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, István (1986) Az 1663-64-es török háború. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Anikó (1986) Az úttörőcsapat és a család kapcsolata. Társadalmasítás az úttörőmozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Erzsébet (1986) A helyi sajtó szerepe az 1980-as és 1985-ös országgyűlési és tanácstagi választások idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, László (1986) A méhszerűek aktivitásának és struktúra analízisének matematikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka, Noémi (1986) Motiváció a zongoratanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Madarász, Éva (1986) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Madácsi, Ágnes (1986) Munkabér és társadalombizotsítási járulék költségfelosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Judit (1986) Restrikciós enzimek felismerési szekvenciáinak meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Lászlóné (1986) Vajda János filozófikus versei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medve, Attila (1986) Mátrixok ortogonális triangularizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihó, Ferenc (1986) Az FKP és a Szocialista Párt együttműködése a Közös Programtól Mitterrand győzelméig (1972-1981). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikes, György (1986) Személyközi kapcsolatok iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Ferenc (1986) Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának kialakulása, fejlődése és feladatai Szeged megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Erzsébet (1986) Az NZMTSZ adatbáziskezelő-rendszer létrehozásáshoz szükséges alap-, és segédprogramok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ilona (1986) Egyszerűsítés és korszerűsítés a tanácsigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Magdolna (1986) Pedagógusok intenzív továbbképzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tibor (1986) A jogi személyek mint a nemzetközi gazdasági forgalom alanyai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moravcsik, Ákos (1986) Gyors Fourier-transzformáció megvalósítása sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi, Csaba (1986) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása, rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi, János (1986) Gondolkodási stratégiák a zsurnálkritikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi, Géza (1986) A viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Málovics, Jánosné (1986) A tanuláshoz való viszony én-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mándi, Sándor (1986) Jogos védelem és végszükség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mándoki, Tamás (1986) A megrendelő szabad elállási joga a szállítási és a vállalkozási szerződések körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrainé Gorján, Mária (1986) A nemzetiségi oktatásügy alakulása hazánkban és néhány európai szocialista országban 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Méhész, Anikó (1986) A tanúbizonyítás alapvető elméletei és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Endre (1986) Az OKP a "harmadik útról". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1986) A tartási (életjáradéki) szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1986) A háztáji gazdálkodás jogi kérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Jenőné (1986) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mariann (1986) A Tisza Bútoripari Vállalat kimenő számláinak javítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mária (1986) A mozgásnevelés fontossága, szerepe és transzferhatása a személyiség-érés folyamatában a testnevelés alól felmentett serdülőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dr. Péterné (1986) A magyar rendiség és a Habsburg-abszolutizmus küzdelme (1526-1608). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Török, Tímea (1986) A származás megállapítása és a mesterséges megtermékenyítés jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Varga, Ilona (1986) Középiskolai tanulók tantárgykedveltségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Neducsin, Danica (1986) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nehéz, Gyula (1986) A környezetvédelmi problémák tanításának lehetőségei és módszerei az általános iskolai biológia és kémia tantárgyakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Sándor (1986) A termelőszövetkezetek kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nohel, Márta (1986) Gyógyintézkedések a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ferenc (1986) A MÉM repülőgépes szolgálat, valamint a mezőgazdasági nagyüzemek között növényvédelmi munkák végzése tárgyban kötött szerződések kritikai vizsgálata, különös tekintettel az állami biztosító idevonatkozó felelősségbiztosítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Géza (1986) Értékek vizsgálata a Déri Miksa Szakközépiskola tanulói körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Jankó, Judit (1986) A pedagógusok társadalmi helyzete, ahogy a szakemberek, a közvélemény és önmaguk látják. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó, Erzsébet (1986) A gyámhatóság feladata a kiskorúakról való állami gondoskodás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ocsovszkiné Joó, Judit (1986) A magyar mitológia Jókai műveiben (Különös tekintettel "Bálványosvár" című regényére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orcsik, Mihály (1986) A mezőgazdasági szövetkezeti tagok nyugellátása és járadéka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orsó, Zsuzsanna (1986) A fasizmus történetének kutatása a tudományos viták tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Éva (1986) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a fuvarozási szerződés megkötésére és módosítására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti, Márta (1986) A földvédelem jogi szabályozásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papházi, Tibor (1986) A szocialista társadalom és állam Marx és Engels műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ildikó (1986) Az államhatalmi- és a népképviseleti szervek választása hazánkban a felszabadulás után a jelenleg hatályos választójogi törvény megjelenéséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Mónika (1986) Vállalati sajátosságokhoz alkalmazkodó általános utókalkulációs program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Tamás (1986) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Veronika (1986) A segítségnyújtás elmulasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Vencsellői, Klára (1986) A 3-6 éves gyermekek ének-zenei nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paskó, Istvánné (1986) A magyar nyelv tanításának helyzete szakmunkásképző iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patkós, Gábor (1986) Különböző környezeteket figyelembe vevő mediális szűrések összehasonlító elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Juhász, Mária (1986) Vas Gereben írói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pelle, Beatrix (1986) A tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek hatásköre és hatósági jogköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perez, Jorge Luis Segredo (1986) Globális optimalizálási feladat konvex halmazon Pintér eljárásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petényi, Zsolt (1986) Csoportszerkezet dinamikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Péter (1986) Szigorított őrizet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Portisch, Éva (1986) Tanulmányi szerződés és a munka melletti továbbtanulás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prucsi, János (1986) A differenciálás egy lehetséges változata a kötelező alól való felszabadítással, fejlesztő szaktanár beállításával, az intézmény színtereinek és erőforrásainak célszerű igénybevételével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Punk, Zsolt (1986) Bináris képfeldolgozási műveletek a sejtprocesszor prototípuson. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Király, Edit (1986) Péter-kori manufaktúrák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puza, Erzsébet (1986) A vállalati magatartás és a tisztességtelen ár érvényesítésének egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Judit (1986) A kínvallatás és a halálbüntetés jogi szabályozása 1768-tól 1843-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvi, Dr. Aladárné (1986) Néhány szocialista ország pedagógus-továbbképzésének összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Péter (1986) A pénzbüntetés elmélete és gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Éva (1986) A XVI-XVII. századi angol kereskedőtársaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Erzsébet (1986) A nem fizikai dolgozók értékelésének rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pék, Gábor (1986) Az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény (GATT) létrejöttének okai, megalakulása, működésének rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pótári, Mihály (1986) A perbeli mulasztás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffayné Oláh, Katalin (1986) A gyakorlóiskola helye, szerepe, funkciója a mozgalmi munkára való felkészítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajos, Judit (1986) Kettős költői magatartás Babits Mihály kései lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai, Viola (1986) Fehérjefoszforilálás vizsgálata agyi mikroerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riczu, András (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok vagyoni közreműködésének jogi formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszik, Csaba (1986) A bűvöskocka szimulálása ZX Spectumra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozmán, László (1986) A magyar századforduló regénye- Ambrus Zoltán: Midás király. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubos, Mihály (1986) Viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruszkai, Andrea (1986) Монументальное единство киевской руси. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Erzsébet (1986) A parazita (prostitúciós jellegű) bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Piroska (1986) Gárdonyi Géza: Isten rabjai - műelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réti, Anna (1986) A hallás utáni daltanítás elsajátítása (egy tanítóképzős ének-zene szakkollégista hallgatói csoportban végzett megfigyelések alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Németh, Mária (1986) Manuel Gonzalez Prada politikai eszméi: első korszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rövid, Csaba (1986) A földvédelem jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salánki, György (1986) A narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Savanya, Gézáné (1986) A társadalmi- és tömegszervezetek, -mozgalmak szerepe, együttműködése az idősek gondozásában Tolna megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber, Beatrix (1986) Algoritmus a középtávú lakóházfelújítási címjegyzék összeállítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Ágota (1986) Munkabüntetések a büntetőjog szankció rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1986) Az ifjúkori bűnözés helyzete jellemző okai és megelőzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonffy, Ildikó (1986) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sokk, Lajos (1986) Nem vagyoni kár a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, József (1986) A Szocialista Munkásmozgalom kialakulásának kezdetei Magyarországon (1868-1880). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somodari, László (1986) Az időskorúak helyzete Veszprém megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Levente (1986) Basic interpreter szintaktikus elemző fázisának tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Margit (1986) Békés története 1711-1742-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Péter (1986) A visszaesés megítélése hatályos büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefanovits, János (1986) Konvex, szimmetrikus poligonok rekonstrukciója ortogonális vetületeikből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stiener, János (1986) A szavak és ragjaiknak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svecz , Mihály (1986) Hanyatló korszak vagy a századvég igazi magyar írója? (A Jókai-komikum 1875-1904 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Gyula (1986) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabady Józsefné Békési, Magdolna (1986) A szegedi magánénekoktatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Pál (1986) Az újítómozgalom helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ervin (1986) A számítógépprogramok jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella (1986) Asztali elektronikus árjelző mérlegben alkalmazott SBC-011 mikroprocesszoros kártya tesztelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, György (1986) A szándékos emberölés alapesete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái (család a szocializmusban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Géza (1986) Kora vaskori bekarcolt, bepecsételt díszítésű kerámialeletek Hódmezővásárhely Gorzsa-cukormajor lelőhelyen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1986) A fegyelmi büntetések hatása a dolgozók munkafegyelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1986) A munkaerő hiány és felesleg alakulása a mai magyar gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ákos (1986) Személyiség szerepe a bűnözésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, László (1986) A Kínai Kommunista Párt története, a párt belső élete Kína Különleges Körzetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Katalin (1986) A gyermekelhelyezés és a gyermekelhelyezés megváltoztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári, László (1986) A technikai és technológiai fejlődés hatása az általános képzés tartalmára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Barna (1986) A fegyelmi felelősség érvényesülésének tapasztalatai a Nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Zsuzsanna (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni, László (1986) A bizonyításra vonatkozó szabályok a házassági és származási perekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenes, Ildikó (1986) Szociális szerepek tanulása 13-14 éves családban felnőtt és állami gondozott gyermekek esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentandrási, Edit (1986) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Zsuzsanna (1986) Изучение речевого этикета /на материале учебников для гимназий/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szrenka, Éva (1986) Szeged kulturális élete 1848-49. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántai, István (1986) Az SZDP és a szocializmus mint stratégiai cél 1944-1948-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Margit (1986) A Nyugat I. korszakának ars poeticája: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső költészetében (1908-1917). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Fogarasi, Ágnes (1986) Veszélyes üzemi felelősség, különös tekintettel a vasútra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, György (1986) A család szerepe, változásának főbb jellemvonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Rózsa (1986) A naturalizmus jelentkezése az 1880-as évek magyar irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Csaba (1986) A szakértő szerepe a büntető igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabajdi, Katalin (1986) A sorkatonák öngyilkosságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Hedvig (1986) A veszélyeztetett gyermekek és a róluk való gondoskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Norbert (1986) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Zoltán (1986) Moson és Magyaróvár egyesítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Hercz, Mária (1986) Különböző pedagógus-csoportok szociológiai jellemzői és életértékei közötti összefüggések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Vajas, Ildikó (1986) "Смутное время" на основе "Временника" Ивана Тимофеева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tala, Péter (1986) Hogyan osszunk meg egy titkot? BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi, György (1986) A mindennapocs iskolai testnevelés bevezetésének Csongrád megyei tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, Tamás (1986) Hibakezelő kilépési rutinok OS operációs rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tar, Eleonóra (1986) Készletgazdálkodási rendszerek tervezésének elvei, egy konkrét megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai, Sára (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tinusz, János (1986) Madách Imre korai drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiszavári, Sándor (1986) Oktató-nevelő munka a Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetben 1927-1944 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tokai, Ilona (1986) Az állam és a szövetkezetek viszonya, különös tekintettel a törvényességi felügyeletre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tokaji, Mária (1986) Az 1968-as párizsi diákmozgalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, Dr. Lászlóné (1986) Az iskola művészeti nevelésének tanórán kívüli lehetőségei (helyzetkép, kritikai elemzés, fejlesztési feladatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompa, Éva (1986) A gyámhatósági eljárás egyes kérdései. Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tomszer, Miklós (1986) A bírói eljárás keretei a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tornyay , Magdolna (1986) Mai magyar Júdás-regények és drámák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Traub, Judit (1986) Сказание - Икона - Летопись /на основе иконы "Борьба новгородцев с суздальцами и новгородских летописей/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turupuliné Polyák, Katalin (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tésik, Péter (1986) MONITOR program C-64 személyi számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, Tamás (1986) A szocialista bankrendszer fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Dezsőné (1986) Hetedikesek élőbeszédének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1986) A veszélyviselés kérdése a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Károly (1986) A magyar nyelvtudomány helyzete a személyi kultusz éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1986) Az észak-írországi válság okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Juhász, Ildikó (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Márkus, Katalin (1986) Adalékok a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tótka, Sándor (1986) Értékorientáció és értékválság 13-15 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Béla (1986) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Marianna (1986) A cigánybűnözés néhány kriminológiai problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tüske, Magdolna (1986) Nevelőotthoni közösségi kapcsolatok családi háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, Sándorné (1986) A tanítói továbbképzés hazai fejlődésútja és az alsó tagozatos szakfelügyelet továbbképzési funkciójának kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Valusek, Andrea (1986) Az irodalomszervező Kós Károly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vancsik, Hajnalka (1986) A hatalom és az egyén viszonya Székely János drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vancsó, Marianna (1986) Madách Tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon (1933-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanóné Vincze, Etelka (1986) A szíjgyártás szókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ildikó (1986) Способы выражения внутреннего состояния человека в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Beáta (1986) I. Péter adminisztratív reformjai. Közép- és felsőfokú igazgatási szervek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ferenc (1986) Égitestek az ősi magyar hitvilágban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gábor (1986) PL/I nyelvű kód generálása Jackson-féle strukturált programtervből. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, József (1986) A hitel- és bankrendszer felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tibor (1986) A Szovjetunió a korabeli magyar sajtó tükrében 1930-1940. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Masa, Anikó (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takács, Katalin (1986) Szólások és közmondások Bornemisza nyelvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastag, Ildikó (1986) A dekabristák elméletei az állam átalakításáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov, Márta (1986) Az időskorúak szociális helyzetének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereb, Katalin (1986) Az értelmi fogyatékosok és a családi környezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vucskovics, Erzséhet (1986) Тематика отчуждения и его источники б прозе Л. Н. Андреева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Mária (1986) A bíróságok jogfejlesztő szerepe a gyermekelhelyezésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágóné Bárány, Zsuzsanna (1986) Bródy Sándor Egy tragédia és Móricz Zsigmond Tragédia című novellájának összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váli, Gábor (1986) Konvex alakzatok rekonstrukciója vetületeikből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vántus, Rabán (1986) Az öngyilkosságok társadalmi és tudományos megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Imréné (1986) A kereskedelem új üzemelési formái a polgári jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wágner, Ferenc (1986) Szociális környezet és agresszivitás vizsgálata fiatal ökölvívóknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelman, Ildikó (1986) Egy körutazási probléma megoldása C-64 személyi számítógép alkalmazásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, János (1986) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér, István (1986) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvara, Jánosné (1986) A játékok és mesék szerepe az elemi matematikai fogalmak és készségek kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádor, Imre (1986) Megelőzés a közlekedésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágotai, Tibor (1986) A szabálysértési jog változásai az 1968. évi kodifikációt követően - Különös tekintettel a tanácsi hatáskörbe tartozó szabálysértésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árvai, Katalin (1986) A cigányság társadalmi helyzetének javítása Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:54:13 CEST.