Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 399.

Kaszó, Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Abinéri, Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Alexin, Zoltán (1985) Alakfelismerés attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Teréz (1985) Bitsoros aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, László (1985) A csehszlovákiai magyarok kitelepítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Gábor (1985) A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Miklós (1985) A hadseregszervezés általános problémái és a székely hadosztály (1918-19. november-március). Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babits Józsefné Vörös, Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacsó, Klára (1985) Bitparallel aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi, László (1985) A népesedéspolitika eszközei a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnai, Gábor (1985) A környezetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a környezetvédelem államigazgatási szervezetére és annak feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczi, Sándor (1985) Lépes Bálint retorikája és stilisztikai megoldásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Irén (1985) Osztott anyaggazdálkodási rendszer R-22 és Robotron 5130 számítógépekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balatinácz , Éva (1985) Luis Bunuel szürrealista ihletésű filmjei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balku, János (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státusváltozásainak problematikája hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balku, János (1985) A termelőszövetkezetek státusváltozásai hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Lajos (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Erika (1985) Jobbágymozgalmak Hódmezővásárhelyen a XVIII. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Edit (1985) Teljesítményigék az oroszban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, István (1985) A földreform és a földigénylő bizottságok működése Bucsán (1945-1947). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Harkány, Judit (1985) A hit és a kétely szerepe Sütő András dráma-tetralógiájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogné Kölüs, Mária (1985) A Horthy-korszak munkásmozgalmának legfőbb jellemzői az 1920-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Gabriella (1985) A gyermekbűnözés - Javító-nevelő intézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, József (1985) A vezetők munkaviszonyával kapcsolatos speciális szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Mihály (1985) A parazita (prostitúciós) bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Juhász, Ildikó (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai, különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Erzsébet (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barnáné Szilágyi, Györgyi (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Mária (1985) A német egzisztencializmus egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Basch, Éva (1985) A személytelen szerkezetek szintaxisa és szemantikája a mai francia nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bedő, Éva (1985) Egy felületillesztési probléma megoldása és grafikus ábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos, Erzsébet (1985) Bethlen Gábor egyénisége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Andrea (1985) Az ági öröklés fejlődése és jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Márta (1985) A római katolikus egyház társadalom (állam) elmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, József (1985) A községi tanács végrehajtó bizottsága összetétele, feladata, hatásköre, jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Erika (1985) Ortogonális polinomrendszerek alkalmazása a numerikus analízisben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkőné Bagoly, Teréz (1985) A Nádasdyak gazdálkodása a XVI-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe, Mária (1985) Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai 1828-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Mariann (1985) Pénzügyi szabályozórendszerünk időszerű kérdései, különös tekintettel a vállalati jövedelemszabályozásra és a keresetszabályozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Ágnes (1985) A sárospataki Rákóczi-könyvtár és annak 1658-60-ban készített töredék katalógusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Andrea (1985) A szabadságvesztés végrehajtása során felmerülő problémák - az elítéltek átnevelése -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Anikó (1985) Véletlenszám-generátorok tesztelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodóczky, Judit (1985) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boncz, Katalin (1985) Számítógépes interaktív oktató és vizsgáztató rendszer továbbfejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbiró, Ibolya (1985) A környezetvédelem és az erdő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Gyula Miklósné (1985) Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalmának áttekintése a kezdetektől a IX. századig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Ildiko (1985) A nemzeti bankok szerkezete, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsy, János (1985) A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az elszámolásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Éva (1985) A házasságfelbontás néhány jogi és etikai problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Tibor (1985) Egy és kétváltozós függvények ábrázolása sornyomtatón. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Boór, Norbert (1985) A Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt együttműködésének néhány kérdése a 60-as évek közepétől 1981-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brogli, Erika (1985) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bruder, Tamás (1985) Számítógépes-hálózati protokollok LAPB protokoll modellezés Pascal programozási nyelven, SDL gráfok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Busné Csák, Zsuzsanna (1985) A határozatlan tartamú szabadságvesztés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Magdolna (1985) Európai tőkés államok politikai rendszerének változásai és hatásai a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóra, Zsolt (1985) A parlament szerepe a koalíciós korszak küzdelmeiben (1944. december - 1945. szeptember). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Judit (1985) Adatfelvevő program jogszabályok nyilvántartásához RSX-11 M Fortran környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserháti, Márta (1985) Fáklyavivők. Finn irodalmi mozgalom a húszas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillag, Zsuzsanna (1985) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, János (1985) Dr. Weil Emil orvos, Dombegyház nagyközség szülöttének, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosának életútja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorbáné László, Erzsébet (1985) Nehézfémek perifériás neurotoxikus hatásának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, István (1985) Funkcióváltozások a mai magyar családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Zita (1985) A játékos módszer az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cséka, Péter (1985) A házasságon kívül született gyermek jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Mihály (1985) A lakosság adóztatásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czigléczki, Gabriella (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter, Pál (1985) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ágnes (1985) Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra (ideológiatörténeti elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubecz, György (1985) A járások megszüntetése, a helyi államigazgatás új szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dugár, Margit (1985) Állampolgári jogok a hatályos európai népi demokratikus alkotmányokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dönczőné Talmácsi, Edit (1985) Egyszerűsítés és korszerűsítés főbb területei a tanácsigazgatásban figyelemmel a népességnyilvántartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Emri, Emese (1985) Makó urbéri viszonyai (1771-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Engi, Erzsébet (1985) Az izgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Gábor Károly (1985) Parazita jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feleky, Pál (1985) Környezetvédelem az államigazgatásben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó, Judit (1985) Magyarország helye a dualizmus állami szervezetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó, László (1985) A nemzetiségek jogai Magyarországon a Kiegyezéstől a Tanácsköztársaság leveréséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, László (1985) Az élelmiszerek minőségének mérése, a mérési adatok számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Formanek, Ferenc (1985) A társadalom és a család. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Furák, Andrea (1985) A szülői felügyeleti jog gyakorlásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, József (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földesiné Ábrahám, Katalin (1985) RNS-molekulák másodlagos szerkezetének meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füleki, János (1985) Földmérési adatbázisról téglalappal határolt terület kivágása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Csilla (1985) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1985) A német mezőgazdasági fejlődés főbb kérdései 1871 és 1914 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Vizi, Márta (1985) Kiszombor régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garami, Mária (1985) Az állami költségvetés jóváhagyása és a zárszámadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi, László (1985) R/TRAN alapú makróprocesszor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garayné Klenk, Dr. Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellértfi, Katalin (1985) A szakszervezetek szerepe a népi demokratikus forradalom kezdetén Magyarországon 1944-1946 között (különös tekintettel a vasasszakszervezetekre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, István (1985) A felnőttkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Zsuzsanna (1985) A magyar beszédaktus-igék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerse, József (1985) Cukorgyári kristályosítási technológia számítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gesztelyi, Csilla (1985) A diszkrecionális mérlegelés az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gidainé Molnár, Gyöngyi (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Giró Szász, János (1985) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gold, Ildikó (1985) Interpoláció spline-okkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goretity, József (1985) Роман Ф. Сологуба „Мелкий бес” Как “миф о пошлости и. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grosch, Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Katalin (1985) Szeged cívistársadalma a polgárfelvételek alapján 1740-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, József (1985) A munkavédelem jogi szabályozása 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Károly (1985) Az új üzemeltetési formák alkalmazásainak hatása a vállalati gazdálkodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halászné Pozsár, Mária (1985) Négyesy László verstani és irodalomtörténeti munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Zita (1985) Juvan Seszlatov - a manysi költő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havasi, Judit (1985) A vese tubuláris transzportfolyamatainak idegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Tibor (1985) Nukleinsav szekvenciák filogenezise. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyeshalmi, Zoltán (1985) Az építésügyi igazgatás szervezete, és egyes építésügyi igazgatási hatáskörök a tanácsrendszer bevezetésétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heller, Péter (1985) A szerződéses üzemeltetés jogi szabályozása és gyakorlati tapasztalatai (különös tekintettel a Jász-Nagykun V.V-ra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ferenc (1985) Betegnyilvántartó programcsomag készítése IBM PC személyi számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodászi, Zoltán (1985) Házasság és élettársi kapcsolat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hont Pálné Szűcs, Ilona (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai különös tekintettel az állam elleni bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoppál, Gábor (1985) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Cecília (1985) Проблематика гуманности и истории в цикле рассказов И. Бабеля "Конармия". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gyöngyi (1985) Идейный фон творчества Андрея Рублева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zoltán (1985) A somogyi munkások helyzete és életviszonya a két viláháború között a sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Tibor (1985) A dolgozók részvétele az állami vállalatok irányításában, különös tekintettel az önkormányzó vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Ferenc (1985) Románia nemzetiségi politikájának főbb magyar vonatkozású kérdései az antifasiszta fordulatot követő években (1944-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámos, Edit (1985) Az erőszakos nemi bűncselekmények néhány kriminológiai kérdésének vizsgálata (Veszprém és Csongrád megye adatainak alapján 3 évre visszamenőleg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Marianna (1985) A devianciaformák és a fiatalkori bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Tóth, István (1985) Az államigazgatási hatósági eljárás törvényességi garanciarendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivacs, István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivánné Máté, Zsuzsanna (1985) A fiatal Lukács György : Ady - képének értelmezési lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakobovits, Kynga (1985) A házasság közös megegyezéses bontásának fejlődése és jelenlegi gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jancsik, Imre (1985) "A művészet sorsfordulója" és Ambrus Zoltán Solus eris-e. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jancsó, Péter (1985) Algoritmusok gráfokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankovich, Béla (1985) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankó, Ágnes (1985) A földvédelem jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszki, Edit (1985) Adatok ellenőrzése és listázása jogszabályok nyilvántartásához RSX környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jordanova, Mirella (1985) Gelléri Andor Endre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Ágnes (1985) Некоторые мировоззренческие проблемы в романе Достоевского "Бесы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáhni, Gabriella (1985) A regressziószámítás alkalmazása két programcsomag programjainak felhasználásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávor, Gabriella (1985) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávor, Zoltán (1985) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Erika (1985) Порядок слов разговорной речи русского языка в сопастовлении с порядком слов венгеской разговорной речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jószai, Zoltán (1985) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacz, Ferenc (1985) Moldva történeti és földrajzi leírása a XVII-XVIII. század fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Zsolt (1985) A hatalom fogalma, fajtái és az állam. Kitekintés a marxista politológiai irodalomra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanász Nagy, Erzsébet (1985) Hibás sejtterek programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapus, János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszanyi, Zoltán (1985) PASCAL-fejlesztés A halmaztípus bővítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Katona, József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Lajosné (1985) Hajdu-Bihar megye környezet- és természetvédelmi helyzete napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katonáné szabó, Andrea (1985) A magyar szakszervezeti mozgalom 1919-1929 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kató, Sára (1985) Mártély község határának régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Tünde (1985) Öntevékeny szervezetek a Pálhalmai Börtön és Fogházban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenézné Veszprémy, Dr. Anna (1985) Szükséghelyzetek a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, Klára (1985) A gyermektartásdíj jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, Zsuzsa (1985) Bitparalel aritmetikai alapműveletek sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztfalvi, István (1985) Urbanizáció napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Pál (1985) Algoritmusok fákon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keserü, Balázs (1985) Vita a szocializmus egy országban való felépítésének lehetőségéről (Sztálin és Trockij vitája a 20-as évek Szovjetuniójában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, István (1985) Munkaszervezet és termelési mód a történelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kismartoni, Péter (1985) A Mozambiki Népi Köztársaság története a gyarmatosítástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Piroska (1985) Некоторые проблемы венгров при употреблении русскиx глагольныx приставок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Jánosné (1985) Komplex elszámolási rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, József (1985) Az alapok képzése a vállalati gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Csabai, Valéria (1985) A békéscsabai Vásárhelyi Pál Ipari és Vízgazdálkodási Szakközépiskola története 1950-1984-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hajling, Katalin (1985) Egy XVII. századi erdélyi unitárius szerző kéziratban maradt műve (Árkosi Benedek: Az Hetbeli minden napokra irattatott... Imatsagos konyv ... es ...elmelkedesek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klem, Csilla (1985) Kórházi információrendszer-laboratóriumi alrendszer archiválási moduljának programterve. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kolonics, Melinda (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár, Veronika (1985) A parancsnoki nyomozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopp Miklósné Mazanec, Dr. Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik, Andrea (1985) "A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái" című szakdolgozat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (1985) Adalékok a Dreyfus-ügy Magyarországi visszhangjához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor (1985) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1985) Assisi Ferenc és Lev Nyikolajevics Tolsztoj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajnyák, László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krémer, Zsuzsanna (1985) Vállalati érdekeltségi alapok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, József (1985) Kunfi Zsigmond politikai pályája, elméleti munkássága 1918. őszétől haláláig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunkel, Petra (1985) A ládapakolási probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ildikó (1985) A házasság létrejötte, az érvényes házasság joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ilona (1985) Államigazgatási határozatok bíróság előtt megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Káldi, Menyhért (1985) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kállai, Gábor (1985) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárász, Kinga (1985) Анализ повести А. М. Ремизова "Неуёмный Бубен". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Zsuzsa (1985) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kávássy, Attila (1985) A kötbér jelentősége a szerződéses kapcsolatokban ítélkezési tapasztalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósz, Zsuzsanna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövesházi, Tibor (1985) Pártviszonyok alakulása Magyarországon a koalíciótól az egypártrendszerig 1945-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, József (1985) A konjunktúra alakulása az USA-ban 1983-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi, Béláné (1985) Типические ошибки венгров при употреблении видов глагола (на материале средней школы). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőváriné Bartha, Ágnes (1985) A gyermekelhelyezés és az elhelyezés megváltoztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajos, Szilveszter (1985) A családi viszonyok deviáns jelenségeinek etikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lelovics, Ferenc (1985) Numerikus kvadratúrák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ludmány, János (1985) A földjogi törvénytervezet egyes kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukics, Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Ildikó (1985) A zártkerti földek tulajdoni és használati viszonyainak történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Irén (1985) A VB titkár törvényességi felügyeleti jogának általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Zoltán (1985) Szervezeti változások Miskolc megyei város tanácsi igazgatásában a felszabadulást követően, különös tekintettel az 1980-as évek reformtörekvéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Erika (1985) A gyermektartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi, Katalin (1985) Az R/TRAN nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Éva (1985) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madocsai, Bea (1985) Az olasz alárendelő mondatok egyes típusainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magasi, András (1985) Kísérletek a magyar nemzeti eposz megteremtésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsi, Éva (1985) Diszkrét rendszer szimuláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matteikatné Sebestyén, Erika (1985) Párbeszédes szótárkezelő program felhasználói funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matyók, Katalin (1985) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Menyhart, Lajos (1985) Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikola, Lajosné (1985) "A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről" - a Szolnoki Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Misi, Mária (1985) A jogi szabályozás helye a környezetvédelemben Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1985) A magyarországi szakszervezetek jogi szabályozása a kezdetektől a II. világháborúig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Teréz (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak bűnözése Magyarországon. A narkománia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attiláné Iványosi-Szabó, Gabriella (1985) A paraszti vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1650-1769 (A végrendeletek feldolgozása alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Motzwickler, Kálmán (1985) A beruházások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munz, Károly (1985) A magyar szocialista családjog elhatárolása a polgári jogtól a szabályozási tárgyak jellegzetességei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Májer, Márta (1985) A trianoni béke és a magyar közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mányoki, Zsolt (1985) A Római Katolikus Egyház tanítása a házasságról és családi kapcsolatokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Zoltán (1985) Kiegyensúlyozott fa-struktúrájú adatbázis létrehozása és kezelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Zsolt (1985) Fejezetek a kisajátítás történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátó, Tibor (1985) A dolgozók anyagi felelőssége a DUTÉP-nál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mátyás (1985) Az Európai Gazdasági Közösség agrárpolitikájának aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, András (1985) Szeged kereskedelme 1780-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (1985) Erőművi főberendezések rendelkezésére állása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, József (1985) A Pártfogó Felügyelet alá helyezett elítéltek munkábaállításának előkészítése a Büntetésvégrehajtási Intézetben, valamint munkáltatásukkal kapcsolatos problémák, különös tekintettel a munkaügyi vitákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1985) A publicisztika szintakszisa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mihály (1985) Antikommunizmus - az imperializmus ideológiája és politikája a konvergencia elmélet kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Márta (1985) Megváltástan a különböző vallásokban (A megváltástan specializálódása a történeti istenkinyilatkoztatás vallásaiban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Piroska (1985) Korszerűsítési tendenciák a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1985) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsolt (1985) A dolgozók megőrzési felelőssége a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György, Júlia (1985) A környezetvédelem jogi szabályozásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nedró, Erzsébet (1985) Az általános iskolás korú hátrányos helyzetű tanulók - különösen az értelmi fogyatékosokra való tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Tibor (1985) A hátrányos helyzet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Náfrádi, Csilla (1985) К проблематике истории Летуа и Пилата в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Násztorné Halász, Marianna (1985) Az Orosházi Üveggyár története a társadalmi fejlődés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1985) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó, Katalin (1985) A nő helyzete a történelmi változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Márta (1985) Adatállományok listázása mezőleíró paraméterek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onczay, Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oros, Ágnes (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Szabó, Erika (1985) A római katolikus egyház felfogása a házassági és családi kapcsolatokról a pápai enciklikák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pail, Mariana (1985) Az alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papné Pámer, Zsuzsanna (1985) A vállalati alapképzés rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Emese (1985) A felnőttek alapfokú nevelésének története nevelési lehetőségek a dolgozók általános iskoláiban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Klára (1985) Változások az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Szabados, Marianna (1985) A "hát" funkciója Wathay Ferenc énekes könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pauwlik, Mihály (1985) A vállalati pénzgazdálkodás jogi szabályozása 1985. január 1-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Penczné, Dr. Zoltán Zsuzsanna (1985) A gyermekölés problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petraskóne, dr. Virag Ildikó (1985) A származásmegállapítás és a mesterséges megtermékenyítés egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Plell, Tibor (1985) Adott bauxitkutatási területre eső fúráspontok kiválasztása; egy terület felszínének ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Podlipszky, Ervin (1985) DNS szekvenciák homológiájának vizsgálata statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgáryné Gál, Ágnes (1985) Раскол русской церкви в ХVII веке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polhammer, Éva (1985) Középfeszültségű elektromos hálózat gráfreprezentációs felépítése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyiné Jámbrik, Zsuzsanna (1985) Kiskunhalas Mezőváros népessége és gazdasági élete a török hódoltság után (1699-1745). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Pál (1985) HPL implementáció Commodore 64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Erzsébet (1985) A munkaügyi vita fogalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, István (1985) A munkáltató egyoldalú intézkedési lehetősége, utasítási joga a dolgozóval szemben (A LB- és Szolnok-megyei Víz- és Csatornamű Vállalat gyakorlatát figyelembevéve). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánya, Mária (1985) Dinamikus Információstruktúrák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai, Ildikó (1985) Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelmének alakulása a XIX-XX. században hazánkban (Az életet, testi épséget sértő bűncselekmények jogi szabályozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros, Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Miklós (1985) A háztáji gazdaság és a háztáji földhasználati jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pécsváradi, Antal (1985) A vajdasági magyarok helyzete a felszabadító háború végétől az 1960-as évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póczos, Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rady, István (1985) Szervezeti változások közigazgatási rendszerünkben 1970-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ravasz, László (1985) A Római Katolikus Egyház társadalom tanítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rendek, Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reszl, Ildikó (1985) A javító-nevelő munka a szocialista országok szankciórendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigóné Varga, Dr. Éva (1985) Dusnok község története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rovó, Zoltán (1985) A teoretizáló bolsevik vezetőgárda elméleti-politikai megítélése Lenin műveiben (Trockij, Buharin, Sztálin, Zinovjev, Kamenyev)(1916 végétől-Lenin haláláig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyai, Jenőné (1985) A műelemzés gondjai az irodalomórákon a szakmunkások szakközépiskolájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruga, Ilona (1985) A szlavofilek és K. Sz. Akszakov történetszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, István (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Júlia (1985) A Kossuth szerkesztette Pesti Hírlap harca a polgári átalakulásért (1841-1844). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rák, Éva (1985) Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Cikón, a bukovinai hadikfalvi székelyek nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rébeli Szabó, Tamás (1985) A licencia szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, István (1985) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Sándor (1985) Az egyház és az állam (Az ember felelőssége a mai világban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi, Erika (1985) A szigorított őrizet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Zsolt (1985) REAGANOMICS avagy az Egyesült Államok gazdaságpolitikája 1981-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Magdolna (1985) Egy vers világa. Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőkné Józsa, Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ferenc (1985) Juhász Gyula helyzetértékelése önarcképverseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ildikó (1985) Szeparátor matematikai modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skita, Zsuzsanna (1985) Vasúti árufuvarozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda, László (1985) A többletnyereségben való érdekeltség a szocialista vállalati jövedelemelvonásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somkuti, Gábor (1985) A földmérési és térképészeti adatbázis többszörös vonalainak szűrése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Gábor (1985) Szövegszerkesztő program VDDS kisszámítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strumberger, Ágnes (1985) Dobó István erdélyi vajdasága 1553-1556. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stábel, Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Surman, Pál (1985) Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suták, Beáta (1985) A jog és az erkölcs kapcsolata a nemi erkölcs vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svenda, Gábor (1985) Informatika az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Edina (1985) A Magyar Nemzeti Bank monopóliumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (1985) Munkaügyi viták értékelése egy ipari vállalat munkaügyi döntőbizottságának egyéves ítélkezési gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Klára (1985) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a láthatás gyakorlati tapasztalataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Klára (1985) A hasznos vad és a vaddisznó által a mezőgazdaságon és erdőgazdaságon kívül okozott károk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1985) Az általános és a különös eljárási szabályok viszonya a honvédelmi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Miklós (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1985) A. Augustinus: A szabad akaratról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, István (1985) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1985) Anyagigénylések követése, készletalakulás prognosztizálása a DÉLÉP Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1985) Kereskedelmi vállalat értékesítési tevékenységének számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szebenyi, Tivadar (1985) Az erkölcsi értékek mai problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki, János (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer időszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szemes, Gábor (1985) Elosztott adatbázismodell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri, Zoltán (1985) Korszerűsödő kisvárosi közigazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek, Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay, Adrien (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilák, Iván (1985) A jog szerepe és eszközrendszere a környezet védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szmolár, Marianna (1985) Lelkiállapot-változások kifejezései a Bécsi- és a Müncheni-kódexben (Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékeink alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztojcsev, Szvetoszlav (1985) Veijo Meri és a Manilakötél című regénye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Mária (1985) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai, Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Ferenc (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervei és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, István (1985) Politika és erkölcs viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáling, Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Zsuzsanna (1985) Társ-motívum I. Bergman filmdrámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, István (1985) A szerződések jelentősége a munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Judit (1985) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, Mária (1985) Egy IDMS alapú párbeszédes preprocesszor továbbfejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, Irén (1985) A tartós földhasználatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, János (1985) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Laszló (1985) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Sándor (1985) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takáts, Zsuzsanna (1985) L. Ny. Tolsztoj és a sztoikus filozófia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpai, Andrásné (1985) A munkaviszony megszüntetése a Szegedi Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Andrásne (1985) Proletárdiktatúra a hírös városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tankó, Gizella (1985) A szabálytalan munkaszerződés és annak következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Károly (1985) A narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teleki, Zsuzsanna (1985) A magyar filmművészet fellendülése a 60-as években. Különös tekintettel a Balázs Béla Stúdió jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terbe, Tünde (1985) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ternovszky, Anna (1985) Az utógondozás - pártfogó felügyelet általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teszár, László (1985) Libanon a közel-keleti események tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihor, Lászlóné (1985) A népi demokratikus átalakulás Kecelen különös tekintettel a földreformra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Zsuzsanna (1985) Küzdelem a hivatalos magyar államnyelvért. Tolna vármegye jelentősége a nyelvharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombáné Tatár, Teréz (1985) Elmebetegség és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tonai, Judit (1985) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tormáné Csiszár, Dr. Margit (1985) A szülő és gyermek közötti érintkezési (láthatási) jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Támcsu, Ágnes (1985) Környezetvédelem, földjog, földvédelem összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1985) A vasúti fuvarozó árukárokért való felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péter (1985) Akusztikus válaszok vizsgálata patkány agykérgen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (1985) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapja és gazdaságpolitikai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (1985) A prózaritmus sajátságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Beáta (1985) A rövid tartamú szabadságvesztés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Emma (1985) Osztrák hatások a századvég (1985-1905) magyar irodalmi sajtójának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella Marianna (1985) Az apasági vélelmek megdöntése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1985) Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919-1939). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1985) A filozófia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mariann (1985) Deviancia - hivatalos személy elleni erőszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mózesné (1985) Az úttörőmozgalom története Szentes járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Nándor (1985) Sejtprocesszorok tesztelése, hibás sejtterek programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1985) Ungvárnémeti Tóth László költészete és a költészetről vallott nézetei (1816-os verseskötete és Pindaroszról írott értekezése alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1985) Gondolatok Kölcsey Ferenc Országgyűlési Naplójáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Viktória (1985) Nevelés és rehabilitáció a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának néhány speciális intézményében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltán (1985) Halmazábrázolások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Uhrin, Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaluczki, Judit (1985) Szarvas urbéri viszonyai 1772-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai, Anna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis tervezése és programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vadainé Czékus, Mária (1985) Interaktív személyi nyilvántartó rendszer felépítése és program VT-30 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vadkerty, Róbert (1985) Possessio Csitár 1770-1771. évi urbáriumának összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Attila (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1985) A tulajdonjog polgári jogi védelme napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, János (1985) A szerződés érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ágota (1985) A Tisza Bútoripari Vállalat rendelésállományának nyilvántartásának megszervezése PL/I nyelven R-55 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Gellért (1985) Alkoholizmus és bűnözés az alkoholizmus elleni küzdelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vatai, István (1985) A húszas évek vitái a Szovjetunióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Gábor (1985) Szervezeti és tevékenységi irányítás a tanácsi szervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki, Ágnes (1985) Magyar költségvetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Lajos (1985) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és működése 1972-től 1985-ig (különös tekintettel a hitelmonopóliumra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhegyi, Éva (1985) A tartási, életjáradéki és öröklési szerződések államigazgatási jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Gáborné (1985) Államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, Tamás (1985) Az Ujgur Birodalom története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vég, Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vöő, Judit (1985) Изуение единиц речевого етикета в русском и венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weller, Jörg (1985) Sejtprocesszorok alkalmazása képfeldolgozási feladatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Werner, Ágnes (1985) Hiperbolikus programozási feladat algoritmikus megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Willand, Zsuzsanna (1985) Morfológiai és szintaktikai vizsgálatok a magyar névmási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Windecker, Zoltan (1985) Mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeller, István (1985) A szabadságvesztés-büntetés differenciálódásának fejlődése és helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zemplényi, László (1985) A vám jogi szabályozása és vámpolitika a félszabadulástól napjainkig, különös tekintettel az utas vámtarifára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi, György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsadányi, Antal (1985) Hitelrendszer fejlődésének története 1968-tÓl napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, Sándor (1985) Somlyó Zoltán pályakezdése (1908-1910). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsámboki, Béla (1985) A munkajog fogalma és elhatárolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsédenyi, Magdolna (1985) Szeged társadalma 1720-1740 között az adóösszeírások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás, János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:43:38 CEST.