Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 367.

A

Almási, Gyöngyi (1984) Az infinitívusz szintaktikai szerepe a franciában és a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Zoltán (1984) N-változós lineáris regresszió- és korreláció analízis számítógépes realizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Anna (1984) A csehszlovák-magyar lakosságcsere története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Zsuzsanna (1984) A munkaviszony megszűnése a gyakorlatban és a legfelsőbb bíróság ítélkezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Szakáll, Csilla (1984) A végrehajtási eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére irányuló törekvések megvalósulása a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagdán, Anikó (1984) A jogalkalmazás jogpolitikai elveinek érvényesülése a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Tünde (1984) A szocialista banki tevékenység és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Csaba (1984) A bizonyítás alapvető kérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Emese (1984) A vasúti árufuvarozó felelőssége és a felelősséget kizáró okok az árukárok esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, József (1984) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Károlyné (1984) A fiatalkori bűnözés alakulása Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Miklós (1984) Magasvérnyomásra hajlamosító tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh F., Pál (1984) A szerződéskötési kötelezettség az építési szerződések körében, különös tekintettel az előszerződés elvi és gyakorlati problémáira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balthazár, Éva (1984) Újítás és innováció - Újítások az innováció szolgálatában -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Péter (1984) Egyes lakásgazdálkodási - igazgatási kérdések Miskolc megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, András (1984) Központi adatszótár alkalmazása adatfeldolgozási feladatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bardócz, Sándor (1984) Területi egyenlőtlenségek, önkormányzat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baricza, Lajosné (1984) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Sára (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bató, Árpád (1984) Automaták összetétele és felbontása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belinszky, Gabriella (1984) Particionált címkeresési módszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedekné Pénzely, Erika (1984) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bense, György (1984) A TSO Driver optimális paraméterezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berenténé Meskó, Mária (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Csaba (1984) A fél közreműködési kötelezettsége a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besenczy, Edit (1984) Kép-előfeldolgozási feladatok megvalósítása sejttérben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyei, István (1984) Interaktív software elemek kisszámítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biro, Teréz (1984) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitte, Judit (1984) Az MLN nyelv szubrutinjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Tibor (1984) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blutman, László (1984) Új minőségű integráció a társadalmi létben (az állam kialakulásának néhány vonatkozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, György (1984) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohus, Mihályné (1984) Az orosz nyelei felzárkóztató foglalkozások tapasztalataiból a középiskola első osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Ferenc (1984) A dolgozók anyagi felelőssége a Hajdú-Bihar megyei Vendéglátóipari Vállalat gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borombás, Éva (1984) A személyi számítógép felhasználása a középiskolában a német nyelvoktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Andrea (1984) A fegyelmi felelősség és fellebbezések a munkaügyi bírósághoz Szolnok megyében, egy éves gyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bródi, János (1984) A cigányság helyzetének vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyében (Különös tekintettel a továbbtanulási esélyeket hátrányosan befolyásoló tényezőkre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bubori, István (1984) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása a felszabadulás után, elsősorban a vagyonátruházási illetékre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burget, Krisztina (1984) A nyomozás megszüntetése (Be. 139. paragrafus). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bántó, Ferenc (1984) A túlmunka és a készenlét szabályozása a kollektív szerződésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Éva (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bédy, Éva (1984) Monte-Carlo módszerek számítógépes megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béla, Marianna (1984) Az IDMS általános adatbáziskezelő rendszer adatmanipulációs nyelvének használata mintafeladatokon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bónis, Éva (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büttner, Erika (1984) A termelőszövetkezeti demokráciáról általában és ennek megvalósulása a barcsi "Vörös Csillag" mezőgazdasági termelőszövetkezet életében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, Lajos (1984) Az emberi jogok néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipkereki, Erzsébet (1984) Házassági vagyonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Tibor (1984) Keresettel orvosolható államigazgatási határozatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonti, Csilla (1984) COBB-DOUGLAS termelési függvény paramétereinek becslése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, András (1984) Olaszország alkotmányos fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi, Tibor (1984) A szerződéses rendszerben üzemelő vendéglátóipari üzletek szerződéseinek polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner, Gyula (1984) Strukturált vezérlési szerkezetekkel bővített Fortran nyelvre előfordító program készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czike, Krisztina (1984) Szigligeti népszínműveinek fejlődése három mű tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czikray, Tamás (1984) Választási rendszerünk fejlődésének legújabb tendenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Gyöngyvér (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirok, Endréné (1984) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deth, Ibolya (1984) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, György (1984) Az utógondozás-pártfogó felügyelet néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Ferenc (1984) Képfeldolgozási sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Ilona (1984) "Образование добра"-"образование зла" столкновение позщий Солов'ёва и Ниче в повети Леонида Андреева: Иуда Искариот. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, János (1984) A bűnözés és az alkohol. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Rozália (1984) A Toledói Királyság "vidékének" gazdaságtörténete a XVI. század második felében a II. Fülöp-kori felmérések alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ehlich, Éva (1984) A Mező leíró nyelv fordító rutinjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Emmert, Erzsébet (1984) Villány község német nyelvjárásának hangtana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Engi, Katalin (1984) Ady Endre publicisztikája a nagyváradi években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi, László (1984) A gazdaság irányításának államjogi alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eszterbauer, Erzsébet (1984) Honoráciorok Magyarországon 1790 és 1848 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Eleonóra (1984) A környezetvédelem földjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, István (1984) Reflexiók a nem vagyoni kártérítésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Marianna (1984) Az egyéni jogkövetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farnas, József (1984) Bank- és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Péter (1984) Erdei Ferenc tanyakoncepciójának kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ibolya (1984) A beruházások pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ildikó (1984) Attributumnyelvtanok és denotációs szemantika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Mária (1984) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Zsuzsanna (1984) Az életszínvonal és életszínvonal-politika fejlődése Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Gábor (1984) Lebegőpontos aritmetikai műveletek megvalósítása sejttérben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Zsuzsanna (1984) A tanulmányi szerződéssel kapcsolatos problémák a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Friedrich, Katalin (1984) Az alkoholizmus elleni harc az államigazgatási jogalkalmazás eszközeivel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Imre (1984) ADA implementáció HLP-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltánné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galgóczi, Zoltán (1984) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garai, Tamás (1984) HLP/PASCAL kódgenerátorának implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geiger, Ferenc (1984) A borotai Mezőgazdaságig Termelőszövetkezet szervezeti élete a megalakulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs, Katalin (1984) Az állami népességnyilvántartás szervezete felépítése és szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombosné Haavisto, Kirsi (1984) Lukuseurat Suomessa 1800-luvulla. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gudmon, Tibor (1984) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gurka, Dezső (1984) Az etikus Kölcsey. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, István (1984) Birkhoff-interpolációs probléma megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Györke, Pál (1984) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Andrea (1984) Attributum-nyelvtanos szintaktikus alakfelismerés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Andrea (1984) A szülői gondviselés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, József (1984) A lakossági jövedelemadó főbb szabályainak alakulása a gazdaságirányítás reformjától napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Éva (1984) Klárafalva és Ferencszállás régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Károly (1984) Adatok a bűnelkövető fiatalok énképéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göblyös, János (1984) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Günther, Ágnes (1984) A környezetvédelem egyes polgári jogi kérdései, különös figyelemmel a kártérítési felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajtman, Márta (1984) A szabadságvesztésre ítéltek nevelésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halena, Angéla (1984) Antropológiai kérdőívek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Judit (1984) Magyarországi németek Hitler Kelet-Európa politikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Sándor (1984) A KGST élelmiszertermelésének múltja, jelene, jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Anikó (1984) A mondathatár-változtatás okainak vizsgálata franciáról magyarra történő fordításkor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hangya, Kálmán (1984) Debrecen Megyei Városi Tanács VB. Kereskedelmi Osztály hatósági jogköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hankó Faragó, Miklós (1984) A gazdaságirányítás továbbfejlesztésének néhány kérdése, különös tekintettel a vállalatok helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, Anna (1984) Goethe: Költészet és valóság és Kazinczy: Pályám emlékezete című művének összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, László (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havril, Ágnes (1984) Az idő és lét problémája a Lear királyban ikonográfiai és dramaturgiai megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Gyöngyi (1984) Gorkij: Éjjeli menedékhely és Bródy: A dada c. drámáinak összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ilona (1984) A közös tulajdon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hirkáné Csicsely, Ilona (1984) Az államigazgatási eljárási törvény új rendelkezéseinek hatályosulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodovánné Ancsa-Molnár, Mária (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hohl, Zsuzsa (1984) Németh László társadalmi drámáinak modellálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Judit (1984) Olaszország gazdasági, társadalmi, politikai helyzete a II. világháború után (A maffia). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Klára (1984) Környezetvédelem-földvédelem a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Magdolna (1984) Sort-merge feladatok TPA/I gépen való megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Mihály (1984) Munkaügyi viták a Ganz Villamossági Művek Relégyáregységében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tamás (1984) Automatikus hibakorrekció LALR(1) elemzés mellett. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tibor (1984) A gyermekelhelyezés elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna (1984) "Kővárat hord szűvünk" (a mádéfalvi boly költője, Tamás Menyhért népét felmutató munkája és a töredék népcsoport története). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Gácsi, Gabriella (1984) A hazásság felbomlásának társadalmi okai és a bontás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszti, György (1984) A személyi igazgatás néhány kérdése a közszolgálat területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia, Árpád (1984) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintezkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imreffy, Zsuzsanna (1984) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iszály, Anna (1984) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Éva (1984) Adalékok a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt szövetkezetekkel kapcsolatos elgondolásaihoz 1944-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankó, Zsófia (1984) A béke és a háború filozófiai és etikai problémái korunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jerkovics, Sándor (1984) Arisztotelész immanens materiális értéketikájának metafizikai alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Zoltán (1984) A közös piaci döntéshozatal néhány elméletei és szervezeti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mariann (1984) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mária (1984) Az R/TRAN nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor, László (1984) A Közös Piac agrárpolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járdány, Erzsébet (1984) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság egyéves ítélkezési gyakorlatának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávor, Zoltán (1984) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónáné Várhegyi, Éva (1984) Szerződési fegyelem napjainkban, a gazdálkodó szervezetek közötti szerződéses kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Károly (1984) Számítógépes elemzések, problémakapcsolatok gráftechnikán alapuló feltárásának segítésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsáné Szenáky, Gyöngyi (1984) A módosítószók vizsgálata a Jókai-kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamuti, Ilona (1984) Az építésügyi igazgatás helye az államigazgatásban. Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának múltja, jelene, jövője Hajdú-Biharban és Debrecen megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karcsai, Csaba (1984) Sejt-mikroprogramok verifikálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Karcub, Edit (1984) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karrer, Ingrid (1984) Balázs József Magyarok című regénye és német fordítása. "Tausend jahre wie ein tag" - fordította Hans Skirecki. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Ildikó (1984) Egyenletmegoldás mindig konvergens iterációkkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Aranka (1984) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Tamás (1984) A dolgozó üzemi balesetéért és foglalkozási megbetegedéséért beálló munkáltatói felelősség vizsgálata az NKFV Szegedi Üzemében 1973-1983 között, különös tekintettel a munkáltató kártérítési gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keczer, Gábor (1984) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei, Attila (1984) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Árpád (1984) A biztosítási jogviszony megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres, Imre (1984) A szakszervezeti jogsegélyszolgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Béla (1984) Az országgyűlés fő funkciója és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Tibor (1984) A bírói függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, László (1984) A tanácsi igazgatás korszerűsítése Szeged megyei városban, különös tekintettel az ügyfélszolgálati irodára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Judit (1984) M.V. Nyecskina: Dekabristák című tanulmányából /részlet/ /Fordítás oroszról magyarra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klement, Edit (1984) A szigorított őrizet szabályozása a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovitsné Szélessy, Lívia (1984) Egy elfeledett lap nyomában (Budapesti Szemle 1840. I-II.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Knapp, Marianna (1984) C21: Ütemterv készítés a személy adatlapok feldolgozásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kolláti, Éva (1984) Az Államigazgatási eljárási Kódex korszerűsítésének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kosztán, Erzsébet (1984) Kétváltozós statisztikai mutatók és képzésük kontingencia tábla alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó, Béla (1984) A gyermek elhelyezése és az elhelyezés megváltoztatása, családi jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik, Éva (1984) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Irén (1984) Venevityinov lírája és filozófiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (1984) Párbeszédes szótárkezelő program karbantartó funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, György (1984) Terminál funkció billentyűk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Huba (1984) A hátrányos helyzet és az iskola kapcsolata, a diákotthonban nevelkedő tanyai tanulók családi hátterének vizsgálata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Jolán (1984) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mihály (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária (1984) A háztáji gazdaságok kialakulása, jelene és perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ottóné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1984) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, Mária (1984) A szocialista vállalati jövedelemszabályozás alapelvei és alakulása 1968-1976-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky, Béla (1984) Apátfalva határának régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizbai, József (1984) Gondolatok a katonák által elkövetett bűncselekmények okairól és elősegítő körülményeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kroppné Pongrácz, Piroska (1984) A káder és személyzeti munka egyes kérdései a munkajoggal való kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyis, Péter (1984) Cluster analízis csoportátlag módszerének számítógépes interpretációja TPA 11 EMU típusú gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Györgyi (1984) Az ittas járművezetés törvényi tényállásának alakulása jogunkban és megítélése napjaink bírói gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Károlyfalvi , Lenke (1984) Tennesse Williams szintetikus mítosza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti, Mária (1984) Átalakulás és beolvadás, egyesülés problémái és eredményei (Békés megyére vetítve). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kátai, Ferenc (1984) Particionált adatállományok archiválására szolgáló programcsomag, MFT-os rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kémeri, Kálmán (1984) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Mihály (1984) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, József (1984) A tanácsrendelet-alkotás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóródi, Péter (1984) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, János (1984) Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések felderítésének és bizonyításának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó, László (1984) Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Sándor (1984) A munkáltató anyagi felelőssége az üzemi balesetekért - kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi, Benedek (1984) Államhatalom, alkotmányosság, sajtószabadság, politikai véleménynyilvánítás (1848-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Rita (1984) A szólás- és sajtószabadság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lazányi, Erika (1984) A gyermektartásdíj egyes jogi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lenkefi, Vilmos (1984) Fizetési módok a szocialista országok egymás közötti forgalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovász, Irén (1984) Folklorizmus a mai magyar lírában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann, Zsuzsanna (1984) Az epigramma a reformkor 30-40-es éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukovics, Éva (1984) Az egészségügyi igazgatás feladatai, különös tekintettel az alkoholisták gyógykezeltetésének elrendelésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Dénesné (1984) Bank- és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Edit (1984) Mikroprocesszor assembly nyelvek megvalósítása a Change nyelv segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, József (1984) Kierkegaard Hegel kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lányi, Cecília (1984) Globális optimalizálás Shubert eljárásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Endre (1984) Párbeszédes szövegszerkesztő program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Erzsébet (1984) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Légler, Ágnes (1984) Épületasztalosipari gyártási folyamatok számítógéppel segített termelésirányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Léka, Andor (1984) A vállalati beruházások banki kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Katalin (1984) A szükségletek motiváló hatása a bűnelkövető személyiségének alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász, Lajos (1984) A szerződéses végintézkedésekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Madácsi, Ágnes (1984) Értékesítési és raktározási feladatok megoldása VT-20 típusú számítógépekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makoveczné Szijártó, Éva (1984) Auditív ingerek hatása a szopásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Klára (1984) Célorientált nyelvek definiálása nyelvkiterjesztéssel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosi, Magdolna (1984) A magyar villamosenergia rendszer órás terhelési adatainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsi, Miklós (1984) A Tanácsi Szakigazgatási Szervek központi irányítása a belkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinov, Tibor (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony, keletkezése és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maul, Borbála (1984) Анализ новести Ю. Трифонова: "Дом на набережной". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megadja, Csilla (1984) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései a módosított Ptk. tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, Éva (1984) Gráfelméleti szubrutinok a Chemisys rendszerhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Micheller, Barbara (1984) Conrad Ferdinand Meyer és a történelmi novella. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihálffy, Lajos (1984) Aritmetikai alapműveletek megvalósítása sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mileszné Csikós, Éva (1984) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Andrea (1984) Pilinszky János lírai gondolkodása prózája tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1984) A nemverbális kommunikáció és a hiányos szerkezetű mondatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Pál (1984) Békéscsabai Munkaügyi Bíróság munkaügyi- és szövetkezeti tagsági perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése, különös tekintettel a fegyelmi felelősség alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mravik, Mária (1984) A szív balkamrai parciális ejekciós frakciójának meghatározása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Anikó (1984) CIPW kőzetszámítási eljárás számítógépes interpretációja TPA 11 EMU típusú gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Muhi, Piroska (1984) Személyi számítógépek, mint oktatástechnológiai eszközök az élelmiszertechnológus üzemmérnökök képzésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi, Mátyás (1984) Gyors rendezési algoritmusok összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márföldi, Gyöngyi (1984) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, András (1984) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máténé Fehér, Katalin (1984) A mulasztás jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Péntek, Ibolya (1984) Способы выражения значения желательности в русском языке в сопоставлении с венгерским языком. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mónus, László (1984) A magyar választási rendszer fejlődése 1848-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1984) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Attila (1984) Pedagógiai mérési adatok feldolgozása számítógépes módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, János (1984) Szakértők a bizonyítási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1984) Az alárendelő és a mellérendelő mondatok gyakorisági vizsgálata a dobai nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Károly (1984) A tanácsok népképviseleti-önkormányzati, államigazgatási jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1984) Személyi számítógépes programok a középiskolai oktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Novoth, Zoltán (1984) Dosztojevszkij megváltó-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyikos, Zsuzsanna (1984) A dolgozó nő szerepe a nemzetközi munkaügyi egyezmények és a magyar szabályozás alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németi, Gábor (1984) Filozofikus levél barátnőmnek, a két nem kapcsolatának ellentmondásosságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé, Tibor (1984) A gyámhatóságok ifjúságvédelmi feladatai (védő- és óvóintézkedések). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Opauszki, Zsuzsanna (1984) Az államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosházi, Ágnes (1984) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallai (Padlás), Zsuzsanna (1984) Fáy András "beszélyei"-nek motívumrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pallay, Zoltán (1984) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotásné Nagy, Éva (1984) A műveltség-élmény néhány eleme Babits Mihály lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi, Kálmán (1984) Kétállapotú sejtprocesszorok programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pankotay, István (1984) A tettesség és a részesség a Btk.-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Éva (1984) Sánta Ferenc prózaritmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Béla (1984) A védő- és óvóintézkedések egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papós, Lászlóné (1984) Az igazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése Csongrád megye tanácsi szervezeteiben (1971-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patocskai, Klára (1984) Károlyi Gáspár és Káldi György bibliafordításának nyelvészeti összehasonlító elemzése egy részlet alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Payer, Ferenc (1984) A jogcím nélküli lakáshasználók, önkényes beköltözőkkel szembeni államigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paál, Mária (1984) A szólások néhány mondattani sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Márta (1984) Állóeszköznyilvántartás a Gyulai Húskombinátnál Commodore 64 mikroszámítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrisor, János (1984) A bizonyítás néhány alapkérdése a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki, Mária (1984) A komi nép és irodalom ismerete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Katalin (1984) Változások államigazgatási eljárásjogunkban az újrakodifikálás nyomán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Phommavongsa, Phoukhao (1984) Az Országgyűlés funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piller, Annamária (1984) Юрий Герчук: Путь советской иллюстрации /Fordítás oroszról magyarra/ Андраш Виктор: Человек —время — пространство. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pljesovszki, Erzsébet (1984) Topologikus tulajdonságok digitális képeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyi, Katalin (1984) A szövetkezetek vezetési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik, István (1984) Az ügyész részvétele a polgári peres és nemperes eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Resli, Tímea (1984) A személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reznicsek, István (1984) Mintaillesztő algoritmusok sejtprocesszorra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riesz, Tamás (1984) A családi környezet szerepe a fiatalkorú bűnözés alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszik, Erzsébet (1984) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozmaring, Iván Ferenc (1984) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a Btk-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa, János (1984) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Domonkosné (1984) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Kálmán (1984) A nem vagyoni kárról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, László (1984) Magyarcsanád régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salgó, Tamás (1984) A magyar bankrendszer, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliumára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schiesz, Erika (1984) A reformkori Hunyadi-kép. Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak című drámája alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Scholtz, Hilda (1984) A fiatalkori bűnözés szociológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selényi, Csaba (1984) Clusteranalízis, nem hierarchikus módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, István (1984) HLP implementálása ABC 80 BASIC-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Lajos (1984) Községi tanácsok költségvetési kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Katalin (1984) Az énkettőződés problematikája Oscar Wilde és Babits Mihály műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymár, Irén (1984) Gépi támogatás strukturált programtervek implementálásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sominé Hrebik, Olga (1984) Hang-mozgás irányú jelentésváltozás hangutánzó igékben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, József (1984) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Lívia (1984) A német expresszionizmus és tükröződése a magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Imre (1984) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steinberg, Tatjana (1984) Az alárendelt mondatok elemzési problémái Németh László Gyász c. regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadosné Fodor, Eszter (1984) A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, András (1984) Az állami tűzoltóság mint államigazgatási intézmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Cecília (1984) BASIC nyelv-oktató program a HT-1080 Z típusú iskolaszámítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gyula (1984) A szociális gondozott időskorúak jelenlegi helyzete, és ennek jövőbeni alakulása Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1984) Elosztott adatbázisok vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalóki, Józsefné (1984) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Imre (1984) Csanádpalota határának régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szecskó, Mihály (1984) A hódmezővásárhelyi Rákóczi Termelőszövetkezet földtulajdoni és földhasználati viszonyainak áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeles, Mihályné (1984) A biztosítás kapcsolata a költségvetéssel különös tekintettel a gépjárműbiztosításokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés, György (1984) Számítógépes képességfejlesztés kísérletének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeszák, Gyula (1984) A fiatalkorúak bűnözésének szociológiai háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziklahegyi, Éva (1984) Mondatszerkezeti sajátosságok vizsgálata Fejes Endre Vigyori c. elbeszélésében és az Arany János Méregbe gurul c. beszéjében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszay, Rita (1984) E. И. Кульчицкая Воспитание чувств детей в семье /Fordítás oroszról magyarra, magyarról oroszra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Béla (1984) Az orvos büntetőjogi felelőssége (Különösen a foglalkozási szabályszegésre tekintettel). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Zsuzsanna (1984) Ivan Alekszandrovics Goncsarov "Oblomov" c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ákos (1984) Bürokrácia, szocializmus és állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szima, Róza (1984) A tanácsi rendszer továbbfejlesztés különös tekintettel a kétszintű közigazgatás kialakítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szliva, László (1984) Mexikó gazdasági és társadalmi struktúrája a porfiriato idején (1876-1911). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántai, Zoltán (1984) Digitális szűrés sejtprocesszorral. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Katalin (1984) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Katalin (1984) Tacitus és a korabeli gazdaság problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szépe, Judit (1984) Két alsótagozatos osztály szociálpszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szó, Ferenc (1984) Személyi jövedelmek adóztatása (vita). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Edit (1984) Párbeszédes file-javítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Viktor (1984) Kollóziós norma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sánta, Ferenc (1984) Adatbázis lekérdezés során nyert önleíró adathalmaz nyomtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Sándor (1984) Tárgyi bizonyítás a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Piukovics, Márta (1984) A fiatalkori bűnözés helyzete Győr-Sopron megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, Edit (1984) A tényállás tisztázása az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tapolczai, Kálmán (1984) A díj ellenében gépjárművel végzett árutovábbítás jogi vetülete, különös tekintettel az 1981. évi jogszabályváltozásra és a változtatást kikényszerítő társadalmi és gazdasági igényekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tar, Anikó (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tar, Eleonóra (1984) A R/TRAN nyelv implementációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tar, József (1984) Személyzeti rendszer számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tari, Edit (1984) Kövegy és Nagylak környékének régészeti terepbejárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Éva (1984) Az állami gondozás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiba, Anna (1984) Gyámhatósági feladatok az örökbefogadásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi, Zsolt (1984) Nemzettéválás, politika, társadalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toczki, János (1984) A HLP fordító Pascal implementációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi, Ildikó (1984) Az államigazgatási eljárási törvény hatályosulása Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompai Imréné Ecseki, Erzsébet (1984) A földrendezések alakulása Csongrád megyében 1949. évtől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turay, Éva (1984) Az újítás jogintézménye a jogszabályi változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tárkány, István (1984) A boldogság kategória értelmezésének kérdéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóbiás, Ferenc (1984) Politikai elitelméletek és az állam személyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1984) "Bulgakov: Mester és Margarita c. regényének elemzése". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Margit (1984) Рабочий класс и интеллигенция в Венгрии и Федеративной республике Германии /Fordítás oroszról magyarra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (1984) "...Senki sem segít" (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése; Szendy Ilka tettének lehetséges motivációi; a személyiségbomlás folyamatának ábrázolása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1984) Impresszionista stílusjegyek Juhász Gyula lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mónika (1984) Pedagógiai mérési adatok feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1984) Korrupciós bűntettek - különös tekintettel a gazdasági korrupcióra -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (1984) Egyes igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (1984) Teljességi vizsgálatok a faautomaták körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , Margit (1984) Wesselényi István "Imádságos könyve". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Lantos, Etelka (1984) Népi és történelmi motívumok Arany János balladáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Susora, Márta (1984) A tanács tisztségviselőinek jogállasa, feladatai, egymáshoz való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Béla (1984) A közös tulajdon használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsikné Király, Katalin (1984) A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelme, különös tekintettel a hírnév, becsület, emberi méltóság védelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Istvánné Nagy, Ágnes (1984) A válóokok társadalmi háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujj, Gézané (1984) A család funkcióinak változása a mai magyar társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Ferenc (1984) A személyiség szerepe a bűnözésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, László (1984) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1984) Agrárszocialista és munkásmozgalmak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a megye megalakulásától az első világháborúig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tünde (1984) A jogorvoslati jog az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varju, Erika (1984) A szinonima elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaspöri, Ildikó (1984) A kétdimenziós lefedési feladat megoldása Gilmore-Gomory módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Anna (1984) Az állami gondoskodás rendszerén belül a szülői felügyeletet fenntartó intézkedések (gyakorlati szempontok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vicziánné Borsai, Nelly (1984) A védelem szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Erika (1984) Mozsno li verity Biblii? /Fordítás oroszról magyarra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, Ernőné (1984) A tanácsok népképviseleti-önkormányzati és államigazgatási jellegének érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viktor, Éva (1984) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Gyula (1984) Földhivatali határozatok megtámadása a bíróság előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viphongxay, Khammoune (1984) A tanácsok belső szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Volford Lászlóné Szokol, Ilona (1984) Bűncselekményfogalmi koncepciók a magyar büntetőjogtudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Sándor (1984) Felszálló fatranszformátorok kompozíciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Ferenc Tibor (1984) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása - különös tekintettel a belföldi forgalom számára való vámkezelésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Andrea (1984) A software jogi oltalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, József (1984) Az EGK - nyugat-európai integráció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Ferenc (1984) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Véghseő, György (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weisz, György (1984) Бабель и еврейская традиция Библейские и мифологические мотивы в произведениях Исаака Бабеля. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zilahi, Gézáné (1984) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimermann, Zoltán (1984) A KGST valutáris-pénzügyi rendszerének sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsellér, László (1984) A társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsitva, Veronika (1984) Az idill helye és funkciója Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Klára (1984) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám, Éva (1984) Alkoholizmus és bűnözés Hajdú-Bihar megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, István (1984) Luther Márton munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árvai, József (1984) A katonai parancsnok helye, szerepe a magyar büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh, Balázs (1984) A fegyelmi eljárás szabályozása a MÁV-nál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 05:47:22 CEST.