Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 422.

A

Adorján, Gyula (1983) A manuális képességek fejlesztésének lehetőségei a tanítóképző főiskola technika szakkollégiumi képzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Sára (1983) A gyermekvédelem története és jogi szabályozása napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, Vencel (1983) A halaszthatatlan nyomozási cselekmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Annus, Zsuzsanna (1983) Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, Tamás (1983) Hans Bremmermann globális optimalizáló algoritmusnak módosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asszony, Edit (1983) Золтан Золтан : О динамически развивающемся большом городе "Магветё", Будапешт 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bajcsay, Pál (1983) Többváltozós feltételes optimalizáció büntetőfüggvényekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baji, Éva (1983) A házasság felbontásának fejlődése jogrendszerünkben és összehasonlítás a szocialista jogokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnócziné Bankó, Éva (1983) A méltányosság, a mérlegelés és a szabad belátás problematikája az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bak, Sándor (1983) A kisajátítási államigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Szabolcsné (1983) A fegyelmi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései a munkajogban és a gázszolgáltató vállalat szolnoki üzemigazgatóságánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakosné Szűcs, Alice (1983) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baky, Endre László (1983) Komplex intézmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bali, Ildikó (1983) Államigazgatási eljárásunk fellebbviteli jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a földügyi hatósági eljárásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Ibolya (1983) Lexémáink szerkesztettsége egy szegedi regionális köznyelvi szövegben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Sándorné (1983) Pénzügyi szabályozó rendszerünk időszerű kérdései a vállalatok irányításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartos, Csaba (1983) A család és az iskola kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzsa, Emma (1983) Hasonlóságon alapuló névátvitel a történeti-etimológiai szótár alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Márta (1983) Dikonírt hatása kukoricanövény tápanyagcseréjére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baukó, Márton (1983) Az államigazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése Mezőberényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Dr. Zoltánné (1983) A költségvetés egyensúlya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, István (1983) Alkohol és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, András (1983) Egyváltozós folytonos függvények egyenletes közelítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bense, László (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és hatása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Anna (1983) Lekérdezésre orientált adatbázismodell és nyelv megvalósítása IDMS-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Imre (1983) A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének lehetőségei - integrációs törekvések Tiszabura községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernd, Harms (1983) A magyar nyelv elsajátításának fázisai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biborka, Judit (1983) A klaszter analízis hierarchikus módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Anikó (1983) Adatfeldolgozó programrendszer futási ideje csökkentésének egy módszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, István (1983) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és monopóliumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bootz, Sabine (1983) Univerzális kódgenerátor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, István (1983) Magyarország kormányformájának fejlődése 1918. X. 16.-1919. III. 21-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordács, Gábor (1983) Az egyesületi jog fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Mária (1983) Фашизм и ан тид емократич е ские режимы в Европе "Наука”, Москва 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brito, Juan (1983) Univerzális kódgenerátor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bulla, Noémi (1983) A kőne- és a tubli-típusú névszók alaktani, hangtörténeti, etimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burányiné Müller, Ágnes (1983) A munkaszerződés érvénytelensége, következményei, az érvénytelenség orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzi, Lajos (1983) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése 1978-1982 között. A Püspökladányi Járás-Hajdú-Bihar megye és országos viszonylatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, István (1983) Neumann János önreprodukáló automatájának gépi megvalósítása és felhasználása biológiai vizsgálatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Sándor (1983) Szintaktikai és szemantikai viszonyok változásai a szövegtömörítés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békés, Csaba (1983) "Enyhítő körülmények" A magyar békecélok az 1944-46-os röpiratokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Gusztáv (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Debreceni Munkaügyi Bíróság 1981-82. évi gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódogh, Zoltán (1983) Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés, különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz, Edit (1983) Egy Pázmány-vitairat (Öt szép levél) kiadástörténetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bőle, István (1983) A magyar televízióművészet fejlődésének története (1957-1979). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Castañeda, Humberto Hernández (1983) Többváltozós függvény minimalizáció nem lejtő típusú módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserháti, László (1983) A Magyar Nemzeti Bank fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csermák, Henriette (1983) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Jolán (1983) Glifozát hatása fiatal búza és bab növényekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Ferenc (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Békéscsabai Munkaügyi Bíróság hároméves anyaga alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Sándor (1983) Első éves szakmunkástanulók pályaválasztási értékorientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Ferenc (1983) Monte-Carlo módszerek megvalósítása sejttérben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuhaj-Barna, Katalin (1983) К.К. Баздырев Простое уравнение: муж + жена = семья Москва Статистика 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csákvári, Gábor (1983) Az általános elosztási feladat megoldásának speciális algoritmusa TPA 11-40-es gépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, József (1983) Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők szabadságvesztés utáni beilleszkedése a társadalomba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkosné Koplányi, Mária (1983) Pénzügyi szabályozó rendszerünk időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cuesta, Rafael Enrique Saburit (1983) Szintaktikus elemző az UNISYS adatleíró nyelvéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czap, Ágota (1983) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czecze, Lajos (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czibere, Ilona (1983) Know-how. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dananay, Csaba (1983) A garázdaság törvényi tényállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dedák, Erzsébet (1983) A háztáji gazdaságok története és jogi kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Mária (1983) Pályakezdő értelmiség közérzete Kecskeméten (Felmérés az 1975. és 1980. között felsőoktatásban végzettekről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Gézáné (1983) A Hazafias Népfront és a tanácsok együttműködése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Zsuzsanna (1983) A népi ellenőrzés feladata, szerepe, helye az államigazgatásban, figyelemmel a Szolnok megyei tapasztalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Jenő (1983) Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról c. művének egyes állam- és jogelméleti vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonyik, Edit (1983) Irányítás, felügyelet és ellenőrzés az államigazgatásban, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duli, Zoltán (1983) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, József (1983) Reklám és véleményalkotás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Piroska (1983) Vizsgálatok a magyar mássalhangzó kapcsolatok köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Levente (1983) A mozgásmódot és a helyváltoztatást jelölő igék a magyar és a francia nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, László (1983) A KMP újjászervezése (1919-1925). Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Elek, Ottó (1983) A tanácsi gazdálkodás időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elekes, Zoltán (1983) A Vídia Vállalat vevő folyószámla vezetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Endreffy, Zoltán (1983) Kisvállalkozások szervezésével és működésével kapcsolatos közgazdasági és jogi problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eszes, Eleonóra (1983) Házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Falusiné Kontor, Krisztina (1983) A korrupció - A korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Erzsébet (1983) Tanulmányok Szent Pankratios regényes görög életrajzáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Lajos (1983) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (1983) Lexémáink szerkesztettsége a jogi nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, János (1983) Software-fejlesztés a CM-7301 típusú pontraszteres grafikus display oktatásban történő felhasználásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, László (1983) Megtanítási programcsomag a "Villamos műszerek" című tantervi témához. Villamos mérések és műszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (1983) A Margit-legenda nyelvi elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Tamás (1983) A pedagógus tekintélye és személyes példaadása néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Béláné (1983) A szolgálati találmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Tibor (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Érvényesülésének tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Tünde (1983) Másoló program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács, Lajos (1983) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgács, Tamás (1983) Mondattörténeti vizsgálódások nyelvemlékes szövegek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgácsné Drahota-Szabó, Erzsébet (1983) Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forizs, Margit (1983) A legközelebbi szomszéd módszer és alkalmazása az orvosi diagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ibolya (1983) Többváltozós feltétel nélküli optimalizációs eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Páger, Anna (1983) A 2. osztályos olvasókönyv és a hozzá kapcsolódó feladatlap elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Félhelyes, Erzsébet (1983) A gyámügyi eljárás szabályai. Különös tekintettel a gyámügyi eljárás általános szabályaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fótos, Ágnes (1983) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és iránya a VI. ötéves tervben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fölkl, Márta (1983) Származásmegállapítás egyes kérdései a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fövényesiné Bencsik, Ildikó (1983) C. Suetonius Tranquillus: De Grammaticis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fürst, Györgyné (1983) A 8. osztályos tanulók KISZ-életre történő felkészítésének gyakorlata és tapasztalata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gellért, Árpád (1983) A közúti árufuvarozási szerződésekkel kapcsolatos jogviták egyes kérdései (fuvarozót terhelő bírságjellegű szankciók szempontjából, fekbér, kocsiállópénz, túlsúlybírság) a VOLÁN 3. sz. Vállalat gyakorlata tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geszti, Miklós (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gondos, Csaba (1983) A fegyveres erők politikai szerepe és a fegyverkezés a fejlődő országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonzáles, Lourdes (1983) Efficiens pontok meghatározása (2 pld.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grőger, Hans-Dietmar (1983) Boole-függvények bonyolultsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grőgerné Szabó, Margit (1983) Elhelyezési feladatok gráfokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulya, Zsuzsanna (1983) A vállalati belső szabályozás főbb kérdései az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog, Sándor (1983) A gyermekelhelyezés és láthatás szabályozása a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyürefi, Andrásné (1983) Magyarország ideológiai, társadalmi és politikai viszonyai az "úri középosztály" szemszögéből a Szózat című keresztény politikai napilap 1922-es évfolyama alapján (Az "úri középosztály" jobboldala). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Tihamér (1983) Byte kezelés RSX-11M fortran környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, István (1983) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Zsolt (1983) Vagyonátruházási illetékek rendszere és problematikája, különös tekintettel az öröklési illetékekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gódor, András (1983) A pályaválasztás értékorientációs tényezői (Az általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Magdolna (1983) Nemzetközi fizetések formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, Tamás (1983) VT-20 Utility-K. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halblender, Anna (1983) Megtanítási programcsomag a 8. osztályos kémia "Nemfémes elemek és vegyületeik" témakörére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Zita (1983) Igemódok és igeidők a XVI. században a Vizsolyi Biblia néhány fejezetének statisztikai elemzése tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, János (1983) Az állampolgári ismeretek oktatásának középiskolai tapasztalatai Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Attila (1983) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a Szolnok megyei Munkaügyi Bíróság egy évi gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Tibor (1983) Csoportalkotás csapadékadatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes, Erzsébet (1983) Termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi, György (1983) A Szovjetunió legújabb alkotmányának előkészítése, elfogadása és jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ferenc (1983) Egymenetes fordítóprogram tervezése logikai kifejezés fordítására attribútumnyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi, Ferenc (1983) Bank- és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hirsch, Ágnes (1983) Összetett aritmetikai műveletek megvalósítása sejttérben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holéczius, Márta (1983) Particionált adatállományok kezelése OS assembly-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsy, András (1983) Az Erdélyi Fejedelemség gazdasága a harmincéves háború korában (Egy társadalmi modell megalapozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsy, György (1983) A biztosítás helye és szerepe a magyar pénzügyi rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsyné Kissfazekas, Gabriella (1983) A polgári peres eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Beatrix (1983) Eukarióta gének inaktiválásának lehetősége komplementer RNS-sel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gábor (1983) "Mert itt a történelem menetel" /Latin-amerikai gerillaháborúk a 60-as években/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István (1983) Üledékföldtani adatok számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1983) A középiskolai KISZ szervezetek tevékenységének tartalma és szervezeti formája közötti összefüggések vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hugyák, István (1983) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye és szerepe a társadalombiztosítás szervezetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Endre (1983) Pápa a XIX. század első felében (A városi önkormányzat felépítése, tevékenységi köre, szerepe a város életében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héger, Valter (1983) Az állampolgári egyenjogúság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Höfler, Tamás (1983) A szocialista állam kulturális-nevelő funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hüse, Gabriella (1983) A termelőszövetkezet vezetési rendszere és formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilija, Györgyi (1983) Egy, a vérszívó rovarok elleni küzdelemben fellépő optimális irányítási probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ilisz, Judit (1983) Alkoholisták vizsgálata nyelvi tesztekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Irsai, Olivér (1983) A társadalombiztosítás és egyéb szociális ellátások hatása a demográfiai helyzetre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivanov, Dömötör (1983) A termelőszövetkezetek belső szervezeti és vezetési viszonyai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakó, Gyöngyi (1983) Kétféle szabályszerűség a nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jancsó, Péter (1983) Nem hagyományos módszerek a programozási logikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankó, Anikó (1983) A szocialista állam költségvetése mint törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Ildikó (1983) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Katalin (1983) A Magyar Nemzeti Bank működése, feladata, monopóliumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Károly (1983) A gazdasági, szociális és kulturális jogok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Sarolta (1983) Mika Waltari "Szinuhe" című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jákfalvi, Mihály (1983) Az iránykarakterisztika torzító hatásának vizsgálata az időjárási radarmegfigyelésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kadlicskó, Erzsébet (1983) Az igenevek és igeneves szerkezetek vizsgálata a hatvani regionális köznyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalapos, István (1983) A kalocsai járás értelmiségének belső struktúrája, a vezetésben elfoglalt helye, közérzete és kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Zsolt (1983) Művészet és politika viszonya, hatásai napjainkban (különös tekintettel a vizuális-esztétikai nevelésre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karacs, Irma (1983) Фашизм и антидемократические режимы в Европе "Наука", Москва 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Árpád (1983) Az ügyiratkezelés szabályozása felszabadulásunk után az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Győző (1983) Sejtalgoritmusok képfeldolgozási feladatok megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácson, Éva (1983) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás, Zoltán (1983) Samuel Beckett: Godot-ra várva és Harold Pinter: A gondnok c. darabjainak magyarországi előadásai a kritikák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Tibor (1983) A determinizmus és a felelősség problémája a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenderessy Szabó, Anna (1983) T és B limfocita markerek vizsgálata chronikus lymphoid leukaemiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Edit (1983) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekesné Mracskó, Dr. Gyöngyi (1983) Átalakulás és beolvadás, egyesülés problémai és eredményei (A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulásai Békés megyében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi, Tamásné (1983) A szülői ház mint modell egy általános iskolai osztály családképében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Endre (1983) Change nyelvű fordító az Intel 8080 mikroprocesszor assembly nyelvére, Change tesztprogramok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Zoltán Gergely (1983) A CULPRIT általános, paraméteres programrendszer alkalmazási lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1983) OSIRIS-IDMS interface. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Jánosné (1983) Matematikai, statisztikai módszerek alkalmazása a számítóközpont működésének elemzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ottó (1983) Tervezés az általános iskolában (Különös tekintettel a pedagógiai tervezésre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom kialakulása és fejlődése Magyarországon a szocialista átszervezés befejezéséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kitczák, Magdolna (1983) Juvenalis és korának gazdasági élete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, László (1983) A nem vagyoni kár a polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Ágnes (1983) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálatának szabályozása a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kokas, Károly (1983) Művelődés a XVII. század eleji Kőszegen - Adalékok a XVII. századi Nyugat-Magyarország polgári művelődéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolbusz, Judit (1983) A haszonélvezeti jog, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komolai, Sarolta (1983) A munkaviszonyokkal kapcsolatos vállalati szabályozás rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koszler, Ferenc (1983) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek utógondozásának egyes elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó, Ferenc (1983) Ütemezési feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (1983) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása, különös tekintettel a visszterhes vagyonátruházási, ajándékozási és öröklési illetékre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (1983) A költségvetés tervezése és kapcsolata a népgazdasági tervvel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1983) A munkaerőközvetítes és annak új formája Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Márta (1983) A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödikes anyanyelvi oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1983) A dolgozó anyagi felelőssége a Békés megyei Munkaügyi Bíróság egy évi ítélkezési gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, László (1983) Halálbüntetés vagy abolició? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozák, Ottó (1983) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krauszpé, Irén (1983) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kriston, Judit (1983) A nasszeri Egyiptom gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésének néhány jellemző vonása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kukucska, János (1983) A szervátültetés polgári jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun Szabó, Klára (1983) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálló, Györgyi (1983) Szélsőséges szerepfelfogás az ifjúság körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kámán, Magdolna (1983) A SIMIC szimulációs nyelv egy implementációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kánvási, János (1983) A valóság alakváltozásainak egyes ontológiai és ismeretelméleti problémái a mai fizika tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kánvásiné Bódog, Marianna (1983) Fellebbezés az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kátai, László (1983) A Belügyminisztérium, mint államigazgatási szerv hatásköri jogosítványainak alakulása a felszabadulástól napjainkig (1945-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, László (1983) A bírói függetlenség alkotmányos alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kórusné Perizs, Erika (1983) Kiszámítógéppel megvalósított interaktív utastájékoztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökényesi, Antal (1983) Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ érdekeltségi alapjai képzésének és felhasználásának szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körösztös, János (1983) Üzemi baleset fogalma és munkaügyi következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürti, Ida Katalin (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Tibor (1983) Szemantikus egyenletek kiértékelése HLP/SZ rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kővágóné Karancsi, Erika (1983) A családi pótlék intézményének fő jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Mátyás (1983) Többértékű logikai rendszerek matematikai, empirikus vizsgálata és kifejezések számítógépes kiértékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laky, Péter (1983) Attributum nyelvtanok alkalmazása fordítóprogram generálására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvayné Gudmon, Zsuzsanna (1983) A nők védelme és jogai a munkajogban 1982-ben, különös tekintettel a MÁV Budapesti Igazgatóságára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, János (1983) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyelné Barna, Éva (1983) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lichtenstein, József (1983) Területrendezési törekvések Magyarországon, a Nemzeti Parasztpárt területrendezési-közigazgatási reformelképzelése figyelembevételével 1944-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, János (1983) A vállalatoknál elfekvő készletek értékesítését segítő számítógépes információ rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Littmann, Éva (1983) A bíróság hatáskörébe tartozó termelőszövetkezeti jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Róza (1983) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lumpe, Bernd (1983) Adatszótár – Szolgáltatások megvalósítása a DMS-600adatbáziskezelő rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Miklós (1983) A szatmári béke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, András (1983) Az úttörőmozgalom gyermekszervezeti jellegének vizsgálata Ajkán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Erika (1983) Interaktív utas tájékoztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczák, János (1983) Devizagazdálkodás a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Madarasi, Miklós (1983) A tagsági és alkalmazotti jogviszony közös és eltérő vonásai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majsa, József (1983) A Kommunista Párt újjászervezése és szervezeti fejlődése Szegeden 1956-1957. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makány, Rozália (1983) A mezőgazdaság szerepe népgazdaságunk fejlődésében, különös tekintettel a külgazdasági egyensúlyra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Manhertz, Mária (1983) Lautlehre der deutschen Mundart in Pilisvörösvár (A pilisvörösvári német nyelvjárás hangtana). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Olga (1983) Влияние пьес А. П. Чехова и режиссёрской концепции К. С. Станиславского на формирование театра нового типа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marádi, Mihály (1983) A kisajátítási eljárás, mint az államigazgatási eljárás speciális formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, László (1983) A serdülők pályaérettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matteikat, Stefan (1983) Kéziratos alapnumerikus jelek felismerése sejttérben Piple-line módon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Medovarszky, Gabriella (1983) Az államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megadja, János (1983) Az 1968-as csehszlovákiai események sajtóvisszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezei, Mária (1983) Проблематика распада личности в рассказах А. П. Чехова Анализ рассказов "Палата №6" и "Чёрный монах". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miavecz, Jenő (1983) A családi nevelés módszereinek vizsgálata a jutalmazás és büntetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihala, Ferenc (1983) A Magyar Nemzeti Bank külgazdasági kapcsolatai bankgaranciák és bankkezességek tekintetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi, Ildikó (1983) A Tanács és a Végrehajtó Bizottság tisztségviselőinek feladata és jogállása az 1971. évi I. tv. alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Emőke (1983) A nem vagyoni kártérítés intézménye és bírói gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, József (1983) Szeged Város Választott Hites Községének tevékenysége /1832-1848/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mityók, Ilona (1983) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi, Ilona (1983) Neveléstudományi tárgyak az esztergomi Tanítóképző Intézetben 1842-1914-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1983) A társadalmi tulajdon sérelmére Bács-Kiskun megyében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1983) A Jászberényi Aprítógépgyár története (1951-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Viktor (1983) Az ifjúság erkölcsi, szellemi, testi fejlődésének büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zita (1983) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Edit (1983) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márfainé Meződy, Edit (1983) Árvizek valószínűségi eloszlásának jellemzése a vízjárás stochasztikus folyamatának elemzésével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Sándor (1983) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezese és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Zoltán (1983) A PL/1 befogadó nyelvhez alkalmas IDMS protokollok tervezése és alkalmazása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Máthé, Gáspár (1983) Sakkprogram Change nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Módis, Andrea (1983) Социалистическая интеллигенция и культурный прогресс Московский рабочий 1980. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mónus, Edit (1983) A büntető eljárás alapvető történeti rendszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz, Károly (1983) Óvodáskorú gyermekek szókincsének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Möslein, Andrea (1983) A logikai programozás és a PROLOG nyelv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller, Anikó (1983) A csoportos nevelés lehetőségei a büntetésvégrehajtásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müllner, Marianna (1983) A polgári peres eljárás korszerűsítésének lehetséges útjai az első fokú eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsády, Péter Imre (1983) A bűncselekményfogalom elemeinek alakulása hazánkban az elmúlt száz évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dénes (1983) Nukleáris létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelem és jogi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ferenc (1983) A birtokvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Imre (1983) Déry Tibor "Ébredjetek fel!" című szürrealista prózájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (1983) Kereskedelmi dolgozók felelőssége a leltárhiányért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1983) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései a kriminalisztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Margit Éva (1983) Az angol munkásmozgalom és főbb problémái napjainkban (1967-1980-as évekig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Nóra (1983) A munkaerkölcs, a munkafegyelem és fegyelmi felelősség egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Pál (1983) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre (A törvényhozó funkció részletesebb feldolgozásával). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1983) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (1983) Bölcs Alfonz Krónikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Éva Zsuzsanna (1983) A szabadságvesztésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Marianna (1983) A korai magyar expresszionizmus (Szabó Dezső). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Neogrády, Irén (1983) A neuroendokrin szabályozás kutatása a magyar orvosi és biológiai irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Katalin (1983) A vonatkozó névmások használatáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyikos, Sára (1983) A lakáselosztás és gazdálkodás hatósági vonatkozásai az elmélet és a kialakulóban lévő gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Dezső (1983) Az állam- és jogelmélet és a politológia kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádházi, Éva (1983) A tanúbizonyítás a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nánási, László (1983) Magyarország felségjelvényei (A címer, zászló és himnusz 1848-tól napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nédermann, Anna (1983) Az általános és középiskolai történelemtanítás összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Veronika (1983) Aktinit PK (atrazin) hatása kukorica tápanyagcseréjére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Miloslava (1983) A gyermekvédelmi szemléletre nevelés a középfokú óvónőképzőkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszki, Rózsa (1983) Ipari információs rendszerek kérdései és megvalósításuk IDMS adatbázis kezelő rendszer segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ormándi, János (1983) Serdülőkorú tanulók értékorientációja - tanyai tanulók vizsgálata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palovits, Teréz (1983) A szigorított őrizet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Gábor (1983) Evolúció és társadalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Gabriella (1983) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, János (1983) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Katalin (1983) A halálbüntetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pasek, Béla (1983) BASIC interpreter bővítése R10 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pasics, Ilona (1983) Dipeptidek magatartás-élettani hatásának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Éva (1983) A bírói függetlenség alkotmányos elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Payer, Ferenc (1983) Az állam javára történő marasztalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pencz, Kamilló (1983) A fegyverszüneti egyezmény és a békeszerződés egyes államjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petraskó, István (1983) A képviseleti jogkör (A törvényes képviselet és az ügyeleti képviselet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petőcz, Erzsébet (1983) Az állam elidegenülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleier, Tamás (1983) Octavian Goga kormánya 1937-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Podlipszky, Ervin (1983) Írógépvezérlés CAMAC kerettel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, Gábor (1983) Elosztott adatbázisok vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Éva (1983) Szeged város választott hites községének tevékenysége 1813-1831. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgári, Ágnes (1983) A környezetvédelem helyzete Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Kinga (1983) Az apaság bírói megállapítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyi, Ágnes (1983) Egy elfelejtett XIX. századi novellista: Petelei István. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prókainé Molnár, Edit (1983) A törvényes öröklés rendje különös tekintettel az ági öröklésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puri, László (1983) A HLP/SZ fordítóprogram-író rendszer alkalmazása az SL nyelv implementálásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pákozdi, Ágnes (1983) Számítógép és matematikai módszerek alkalmazása a vasúti közlekedésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálffy, László (1983) A kollektív szerződés néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pázsit, Ágnes (1983) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péli, Ágota (1983) Az óvodapedagógia fejlődése az államosítástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Mihály (1983) Felelősség a fuvarozási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén - különös tekintettel a MÁV gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsai, Géza (1983) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radnai, Andrásné (1983) Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Remport, Katalin (1983) Csongrád megye természetvédelmének jogi vetülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Resán, László (1983) A fiatalkorú bűnözés alakulása, a fiatalkorúak büntetőjogi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romero, Isidro Luis Alemán (1983) Interaktív lekérdező rendszer az UNISYShez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa, György (1983) A termelőszövetkezet vezetőségének, elnökének jog-, hatásköre és felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rémiás, Zsolt (1983) Szakvélemény, különös tekintettel az orvosszakértői véleményre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Péter (1983) A gammakamera által képzett kép térbeli rekonstrukciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajben, Pál (1983) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarka, Ferenc (1983) A volt állami gondozott fiatalok társadalmi beválása (Az utógondozás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Péter (1983) Garanciák kérdése a büntető és szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt, Gabriella (1983) Az egy határozatlan névelő funkciójának kifejezőeszközei a mai orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schott, Michael (1983) Számítógépes interaktív oktató és vizsgáztató rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber, Beatrix (1983) Nem klasszikus logikai módszerek alkalmazása a programozás elméletében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schrott, Dezső (1983) Gondolatok egy MÁV nevelőotthonban élő gyermekek viselkedéskultúrájáról és személyiségük alakulásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Serley, Tamás (1983) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ildikó (1983) Interpoláció racionális törtfüggvénnyel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Erika (1983) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Lajos (1983) A háztáji gazdaság és gazdálkodás mezőgazdaságunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyvári, Márta (1983) A játékelméleti szemantika irodalmi alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sonkoly, Judit (1983) A versailles-i békerendszer hatására bekövetkezett területi, gazdasági, népességbeli változások Közép-Kelet-Európában. Revíziós törekvések Magyarországon 1938-1941. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Ferenc (1983) Kovács Endre történetírói tevékenységének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefanik, Dezső (1983) A szülői ház és az iskola együttműködése az általános iskola 7-8. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1983) Egymenetes fordítóprogram tervezése dinamikus tárkezelés megvalósítására attribútumnyelvtаnnal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Árpád (1983) Genetikai instabilitás vizsgálata a drosophila melanogaster X-kromoszómájának 2B5 régiója közelében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Erika (1983) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (1983) A halálbüntetés elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Márta (1983) A szólás- és sajtószabadság fejlődési irányai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Pál (1983) A vád és a vád képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1983) A munkássá nevelés kérdései a 621. sz. Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsolt (1983) A hamis vádra vonatkozó szabályozás problémái és fejlődése szocialista jogalkotásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (1983) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése, különös tekintettel az alapeljárásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Horváth, Ilona (1983) A magyar közigazgatástudomány fejlődése a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kiss, Éva (1983) Az állami gondozásba vétel, mint a gyermek- és ifjúságvédelem eszköze. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szajlai, Edit (1983) A szabálysértés, mint jogintézmény történeti kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Géza (1983) A dolgozó anyagi felelőssége. A Munka Törvénykönyvének alkalmazása a Szolnok megyei Tanács Építő- és Szerelőipari Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Magdolna (1983) A felek perbeli mulasztása, jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanyiné Forczek, Erzsébet (1983) Rendezett minták kiértékelése statisztikai rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvasné Bondár, Irén (1983) Integrált intézmények Békés megyében. Különös tekintettel az iskolák és művelődési házak együttműködésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki, Ida (1983) Az egyesülési jog a Magyar Népköztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki, Zoltán (1983) A cigányság integrálódásának főbb kérdései különös tekintettel továbbtanulási esélyeikre települési viszonyaikra, sajátos értékrendjükre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemes, Gábor (1983) Adatbázis eljárások alkalmazása IDMS adatbázis kezelő rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szemők, Szilárd (1983) A Magyar Nemzeti Bank monopóliumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigligeti, János (1983) A dolgozók anyagi felelőssége az Észak-Dunántúli Víz- és Csatornaműveknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay, Gábor (1983) A hetedik osztályos tanulók pályaválasztási értékorientációinak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai, Katalin (1983) Célorientált nyelveket definiáló, alkalmazó CHANGE programok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási, László (1983) Az igazságügyi szakértőkről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szin, Anna (1983) Az erkölcsi tudat és magatartás formálására ható főbb tényezők vizsgálata a 107. sz. "Mező Imre" Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolga, Sándor (1983) A nem-verbális kommunikáció empirikus megfigyelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki, Zsuzsa (1983) Ajka története 1945-től 1948-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztankó, Etelka (1983) Pharnacesnek, a nagy bosporuszi uralkodónak a története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurgent, Éva (1983) Nyelvszemlélet és nyelvtankoncepció a gimnáziumi tankönyvek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Mária (1983) A házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Károly (1983) A büntethetőséget kizáró okok rendszere és az egyes kizáró okokkal kapcsolatos főbb vitakérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Matild (1983) Szimmetriavizsgálatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ságodi, Rita (1983) A Jackson-féle programtervezési módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, József (1983) Az euthanasia etikai és büntetőjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárik, Pál (1983) Fókuszképzés az orosz egyszerű mondatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sörös, Géza (1983) Párbeszédes preprocesszor alkalmazása IDMS adatbázis- kezelő rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sütő, Andrea (1983) Az örökbefogadás intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Géza (1983) A nyomozás megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, László (1983) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Gizella (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Tamás (1983) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teklits, Nóra (1983) A gyermekelhelyezési per a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesi, Károly (1983) Véges függvények elmélete egy Boole-függvény minimalizáló algoritmus általánosítása k-értékű függvényekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tettinger, István (1983) A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság jogalkalmazási gyakorlata a jogpolitikai irányelvek érvényesülésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Katalin (1983) A büntethetőséget kizáró okok rendszere a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tirpák, József (1983) A környezetvédelem időszerű problémái és a jogi eszközök igénybevételének hatékonysága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tisza, Gabriella (1983) Az áldozat és tettes kapcsolata néhány erőszakos bűncselekményben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombor, Ildikó (1983) Forradalom és diktatúra Paraguayban 1810-1840 - Dr. Francia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táisz, Ferenc (1983) A 6-10 éves cigánytanulók szocializációs problémái a Csapi diákotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erika (1983) Маленькая трагедия Пушкина "Пир во время чумы" и её оригинал. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Albert (1983) A Sárospataki Református Kollégium Jogakadémiájának története 1793-1923. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Anna (1983) A gumiabroncs nyilvántartás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Béla (1983) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella (1983) A gyámhatósági eljárásról, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ibolya (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseletei szerveinek tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1983) Gyermektartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mihály (1983) A katonák erkölcsi nevelése és a katonai környezethez való alkalmazkodás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1983) A termelőszövetkezeti jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Márta (1983) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mátyás (1983) Gyermekelhelyezés, az elhelyezés megváltoztatása, láthatási jog a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Nándor (1983) Aritmetikai műveletek és alkalmazásaik sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tamás (1983) A magyar politikai rendszer 1956 utáni áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Abonyi, Mihály (1983) Véges függvények elmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Tamás (1983) A kisajátítási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltán (1983) CHANGE nyelvű programok fordítása INTEL-8080 Assembly-re, CHANGE tesztprogramok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tősér, Anna (1983) A gyámi vagyonkezelés története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, István (1983) Utógondozás és pártfogó felügyelet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Udvariné Radics, Katalin (1983) Munkára nevelés a nevelőotthonokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Upor, László (1983) Többváltozós optimalizáció változó metrikájú módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Sándorné (1983) Közösségi kapcsolatok óvodás korú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Sára (1983) Az alkoholizmus és az alkoholfogyasztás közgazdasági, társadalmi és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajnai, Lídia (1983) A bizonyítási eljárás elméleti és gyakorlati problémái (Különös tekintettel a bizonyítási eszközökre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vangyel, Tibor (1983) A kirívóan súlyos gondatlansággal és gondatlan bűncselekménnyel okozott kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Olga (1983) Az elöljárós és elöljáró nélküli esethasználat szinonimikája a mai orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gabriella (1983) Állampolgársági jogunk egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1983) Egészségügyi igazgatás, a KÖJÁL-ok helye és szerepe az államigazgatás szervezeti rendszereben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, József (1983) A munkajogi szabályozás történeti fejlődése a kiegyezéstől a felszabadulásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, László (1983) Magyarország kormányformájának fejlődése (1848-tól napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Magdolna (1983) Kísérlet a magyar és lengyel főnévi igenév mondattani használatának felvázolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Margit (1983) A mellérendelt és az alárendelt mondatok gyakoriságának vizsgálata Csépa nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Sándor (1983) Államigazgatási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varjú, Gabriella (1983) A kisegítő iskola helye az intézményrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velezdiné Peleskei, Katalin (1983) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vera, Francisco de Jesus Otero (1983) Mills-féle bonyolultsági mérték számítógépes meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Katalin (1983) Az államigazgatási eljárás alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villant , Györgyi (1983) Fejlesztési program orosz nyelvből (grammatika 8. osztályban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villar, Cecília Placeres (1983) Lineáris többlépéses módszerek stabilitás vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vinnai, Győző (1983) Magyar-Jugoszláv Társaság 1946-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vizhányó, Mihály (1983) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következményei (Jogérvényesítési problémák a társadalombiztosítási munkában a békéscsabai Társadalombiztosítási Igazgatóság gyakorlatának figyelembevételével). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Jolán (1983) Die Geschichte die Sitten und die Gebräuche der Schwaben in der Gemeinde Varsád (Süd-Ungarn) 18-19. Jahrhundert. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Csaba (1983) Széchenyi és Kossuth reformkori politikai gondolkodásának alapvonalai (azonosságok és ellentétek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vászin, Edit (1983) A lakáselosztás jogi szabályozása, különös tekintettel Debrecen városra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vásárhelyi, Zoltán (1983) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Éva (1983) A politikai aktivitás és gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Véghseőné Komlódi, Ildikó (1983) A politikai magatartás társadalmi tényezői az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weiszné Hoffert, Edit (1983) Lautlehre der deutschen Mundart in Felsőmindszent. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Weller, Jörg (1983) Képfeldolgozás. Kézírásos alfanumerikus jelek felismerése sejtautomaták segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zemlényi, Endre (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zlatniczky, Tamás (1983) Az alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsikla, Edit (1983) Свобода личности в произведениях Пушкина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros, Aranka (1983) Az állam és egyén viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi Kovács, Zoltán (1983) A munkaszerződés érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Katalin (1983) Baleseti adatlapok értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:25:42 CEST.