Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ú
Number of items: 418.

A

Albert, Csilla (1982) A boldogság motívuma Vörösmartynál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babirák, Hajnalka (1982) Вопросы чеховской антропологии в рассказе "По делам службы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babos, Ildikó (1982) Digitalizált felületdarabok közelítő síkbafejtése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakondi, György (1982) Az ország területe jogellenes elhagyásának egyes kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a határátkelőhelyeken való elkövetésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Erzsébet (1982) Többváltozós függvények minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, János (1982) A pedagógus hivatástudat alakulása Kecskeméten, az alsó- és középfokú tanintézeteknek a hetvenes években végzett pedagógusai körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Elemér (1982) Országgyűlési választások Zala vármegyében 1848-1875. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Magdolna (1982) Kassák Lajos, Vlagyimir Majakovszkij és Julian Przyboś költészetének összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogi, Dániel (1982) A bizonyítás gyakorlatának eljárásjogi kérdései a méheket ért vegyszeres károkozás esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balássy, László (1982) A gyermektartásdíj állam által történő előlegezésének gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, András (1982) Memóriatábla kezelő programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Jenőné (1982) A Csehszlovák alkotmányfejlődés fő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Lajos (1982) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Battay, Annamária (1982) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bednár, Károly (1982) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gábor (1982) A politikai elidegenedés néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Éva (1982) Felszálló faautomaták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Béla (1982) A pedagógusok társadalmi közérzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bense, György (1982) Számítógép kihasználtságának mérése az SMF rekordok kiértékelése alapján OS/MVT-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky, Katalin (1982) A termelőszövetkezetek vezetésének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Fábián, Csilla (1982) A terhelt kihallgatása a büntető eljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betkó, Ágnes (1982) A szülőtartás, rokontartás gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bild, Tamás (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Mariann (1982) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bisztriczki, Ferenc (1982) Az iskolavezetés ellenőrző funkciójának elmélete és gyakorlata nagy iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Erzsébet (1982) A Bécsi Kódex később jelentésváltozást mutató szavai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodáne Bártfai, Mária (1982) Pénzügyi szabályozórendszerünk a VI. ötéves terv időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Anna (1982) A termelőszövetkezeti alapelvek és érvényesülésük. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ferenc (1982) Dosztojevszkij: "A Karamazov testvérek" című regénye "A Nagy inkvizitor" című betét-elbeszélésének elemzési kísérlete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Kálmán (1982) A fellebbviteli jogorvoslati formák az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, József (1982) Az elbeszélő szövegek és a cselekvéslogika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Braun, Anna (1982) Szakköri munka kisszámítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buday, Dr. Lajosné (1982) Közművelődési problémák a leendő értelmiség felkészítésében (A leendő értelmiség felkészítése közművelődési feladataikra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burján, Sándorné (1982) "Iskola és társadalom" - A Népszabadság pedagógiai állandó rovata írásainak elemzése (1972–1982). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busku, Terézia (1982) Erkölcsi értékek a családi jog tételes szabályaiban. A házasság és a család. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buvári, Beatrix (1982) Az orosz és szovjet kultúra: I. a veszprémi lapokban /1945 - 1980/ II. néhány budapesti irodalmi lapban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi, Irén (1982) A női bűnözés egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Csongrád megyei adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Márta (1982) Hajnóczy József szerepe a magyar közjogtudomány fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányainé Háló, Zsuzsanna (1982) Az ötnapos munkahét bevezetésének bemutatása a kereskedelemben, és ennek gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánáti, Judit (1982) A fegyelmi felelősség a Szegedi Postaigazgatóság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, István (1982) A vállalati belső vezetési-irányítási rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése az Ózdi Kohászati Üzemeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bérces, László (1982) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében - különös tekintettel az MSZMP ifjúságpolitikájára, annak jogi tükröződésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béri, Etelka (1982) Критика этики-добра в романе Достоевского, в «Идиоте». Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódi, István (1982) Strukturális átalakulás, a vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó, Sándorné (1982) A közlekedés igazgatás különös tekintettel a vasútigazgatás egyes feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Klára (1982) Az 1931-es országgyűlési választások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Annamária (1982) A gimnáziumi tanulók pályaismeretének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, László (1982) A szakszervezeti bizalmi jogosultságai és azok érvényesülése a DÉLÉP Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Veronika (1982) A cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdései. A cigánybűnözés helyzete és alakulása, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinkóczki, Teréz (1982) Házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daka, Imre (1982) "Szeretnénk másként élni" - A magyar ifjúság körében a hetvenes években jelentkező "csöves-jelenség" társadalompolitikai és pedagógiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Damásdi Györgyné Szepes, Rita (1982) A kollégiumi életforma hatása a tanulók nézeteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Danka, József (1982) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségi rendszere (Püspökladány Körzeti Üzemfőnökség gyakorlata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi, Ferenc (1982) A Magyarországon előfordult kábítószer csempészet egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Imre (1982) Az állam funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Attila (1982) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sándor (1982) A mezőgazdasági szakmunkásképző intézet és a családi ház kapcsolatának szerepe a tanulók sokoldalúan képzett, szocialista szakmunkássá nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Ferenc (1982) Szimbólumok készítése Pascal programokhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, Henrik (1982) A betörésekkel kapcsolatban felmerült leltárhiányok megtérítése az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Donkó, Rózsa (1982) A földjáradék szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dula, Béla (1982) Vállalati pénzalapok rendszere gazdaságirányításunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dányiné Nyilas, Mária (1982) Az évkönyvi elbeszélések poétikai vizsgálatai : /Andrej Bogoljubszkij megöletése 1175 / /Igor Olgovics meggyilkolása 1147 /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Mária (1982) Употребление вигов глагола в произвегениях А. П. Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Gyuláné (1982) Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézése a vasút gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi, Margit (1982) A Francia Kommunista Párt megalakulásának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dódáné, Szép Ibolya (1982) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Márta (1982) A francia és német drámaelmélet néhány kérdése a XVIII. század második felében: polgári dráma - neoklasszicizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Adrienne (1982) Zrínyi Miklós mondatszerkesztésének jellemzői levelezése, hadtudományi munkássága és szépirodalmi művei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Imre (1982) Párhuzamos folyamatokból álló rendszerek vezérlésének és tervezésének eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyedné Kovács, Mária Bernadett (1982) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elekes, Péter (1982) Deák Ferenc nézetei az államról és a jogról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Éva (1982) Viták a Horthy-rendszer jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Estók, Károly (1982) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Etlinger, János (1982) Az IDMS adatbáziskezelő rendszer alkalmazása az orvosi ellátásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, József (1982) Fuzzy automaták és nyelvtanok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Tünde (1982) A Magyar Országos Frontharcos Szövetség története 1929-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Kerekes, Dr. Mária (1982) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Attila (1982) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ildikó (1982) Népi hiedelmek számítógépes vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, László (1982) A fogyasztói és a szállítói érdekvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Zoltán (1982) Az 1968-as csehszlovákiai események értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Adél (1982) Az államélet és a szocialista demokrácia fejlődése és fejlesztésük feladatai a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa határozatainak tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Andrea (1982) Az állami gondozott gyermekek örökbefogadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenci, József (1982) Videofelvételek optimalizálásának lehetősége az orvosképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Margit (1982) Üzemi baleseti kártérítés a Magyar Államvasutak Debreceni Igazgatósága gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsor, István (1982) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Katalin (1982) Az orosz és szovjet irodalom a Magyar Rádió és Televizió műsorában 1958 - 1972. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fonódi, Éva (1982) Csapadékadatok statisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fröhner, Mariann (1982) A Magyar Parlament a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fövényesi, György (1982) A társadalomra veszélyesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Hajnalka (1982) Az orvosszakértői vizsgálat és vélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garai, Tamás (1982) Pascal fejlesztés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gavlik, Zsuzsanna (1982) Az afrikai munkásosztály néhány kérdése az észak-amerikai szakirodalom tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Enikő (1982) A perújítás alapjai a magyar büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gidófalvy, Tamás (1982) Sejtalgoritmusok és szimulálásuk CELLAS nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goldea, Mihály (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gordán, Marianna (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Greksa, László (1982) A rendőrség igazgatásrendészeti feladata, különös tekintettel az útlevélügyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grósz, Tivadar (1982) Az újkori német várostörténet egyes kérdései (Különös tekintettel Haris Mauersberg város-történetfelfogására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gunda, András (1982) Az izomfáradást befolyásoló tényezők analízise, vizsgálatának módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Gézáné (1982) Позмы Пушкина Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Медный всадник. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Géza (1982) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, János (1982) Az üzemi baleset és a rehabilitáció munkajogi kérdése a DÉLÉP gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Tibor (1982) Görcsgátló tulajdonságú vegyületek hatásának tanulmányozása altatott macska aminopyridinnel indukált görcsfókuszán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Zoltán (1982) A Bajai Liszt Ferenc Kör története 1926-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Istvánné (1982) A munkaügyi viták okai, intézésük a munkaügyi döntőbizottságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gémes, Éva (1982) Fiatalkorúak kriminalitása Bács-Kiskun megyében 1981. II. félévében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri, Katalin (1982) Reflexiók az emberi jogok fogalmához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göndös, Ildikó (1982) A tanácsrendelet alkotása és törvényességének felügyelete az ügyészség részéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Judit (1982) A tanú és a terhelt vallomásának kialakulására ható tényezők és ezek megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Gabriella (1982) A demokrácia érvényesülése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajduné Kovács, Edit Nóra (1982) A házasságon kívül született gyermekek családi jogállásának történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Tibor (1982) A német fasizmus célja a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Árpád (1982) A gyermekek körében végzendő megelőző munka elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harci, Rózsa Zita (1982) Bácsalmás termelőszövetkezeteinek fejlődése 1945-től napjainkig (belső szervezeti fejlődés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havasné Timár, Ilona (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos kérdések és előfordulása egy munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ilona (1982) A termelőszövetkezetek méreteinek növekedése, ennek hatása a gazdasági hatékonyságra, a termelési tulajdonviszonyok fejlődésére és az üzemi szervezet átalakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Deme, Pálné (1982) A szakfelügyeleti munka hatékonyságának vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hesz, Marianna (1982) Egy narratív szöveg vizsgálata. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach spa... Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Lilla (1982) Demokrácia = demokratizmus? A demokrácia, mint állami-politikai kategória elhatárolása a demokratizmustól, mint a társadalmi közélet területén érvényesülő formák rendszerétől. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Mária Terézia (1982) Az állam fogalmának néhány problémája a hegeli filozófiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Nagy, Mária (1982) Öröklési jog a szentesi úriszék gyakorlatában 1837-1847. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Mária (1982) Több kritérium alapján való döntés modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1982) A tanulók személyiségének megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Géza (1982) A perújítás alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István (1982) A hatósági bizonyítványokra vonatkozó közigazgatási szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Katalin (1982) Freud és a magyar századforduló. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , Magdolna (1982) Többváltozós polinomok legnagyobb közös osztójának meghatározása moduláris algoritmusokkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , Erzsébet (1982) Gráfszínezési algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horák, Béla (1982) Fogalmi hálók és struktúrák a Közlekedésre nevelés módszertan című tankönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hrabovszki, Zoltán (1982) Az államigazgatás szabad belátása, diszkrecionális mérlegelése és méltányossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hummel, Ferenc (1982) Hibaellenőrző és fuvarértékszámító program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjja, Ferenc (1982) Tanulmányi szerződések általános és különös szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjáné Kovács, Ilona (1982) Az általános szabályozás a tárgyalás felek által történt elmulasztása esetén a polgári peres eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Istvánné Czakó, Mária (1982) Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa Szeged város középfokú oktatási intézményeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hőgye, Kálmánné (1982) A részesedési alap felhasználása a Mezőkovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ-nál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilyés, József (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imréné Dankó, Dr. Eleonóra (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ipacs, Tibor (1982) Az elnöki tanács helye az államszervezetben, szerepe, hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics, Erzsébet (1982) A visszaesőkkel illetve veszélyes bűnözőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények elemzése hazai és bizonyos nemzetközi viszonylatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, László (1982) Анализ "Сказания о Борисе и Глебе". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Ágnes (1982) A termelőszövetkezeti tulajdonjog tárgya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jelenffy, Anna (1982) Népképviseleti választások Csongrád vármegyében (1848-ban és 1861-ben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeney, Klára (1982) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Józsefné (1982) A tanár-diák viszonyról a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jusztin, László (1982) A kollektíván belüli kölcsönhatások és a tanulói tevékenység motívumainak alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Júlia (1982) A jővő művelődésügyének intézményei a komplex művelődési központok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jóvári, István (1982) Dolgozók anyagi felelőssége a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalatnál (Leltárhiány, raktári dolgozók leltár felelőssége). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Fábián (1982) Bibó István és a Duna-völgyi nemzetiségi kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kahlich, Endréné (1982) A védőnőképzés története Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai, Ferenc (1982) JOB elszámolás az Os operációs rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kanizsai, Tibor (1982) Szimmetrikus mátrixok sajátérték-problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapiller, Ferenc (1982) "...éjjeliőr egy tört-ezüst-koron" Szempontok Szilágyi Domokos költészetének értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony, József (1982) A fogyasztási szövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskésné Dudás, Erzsébet (1982) Fogalmi hálók és struktúrák A politikai gazdaságtan című tankönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kempfné Agod, Éva (1982) Az élettársi kapcsolat jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerepesi, József (1982) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszt , Edina (1982) Tamási Áron publicisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, János (1982) Az alsó és középfokú oktatási intézmények eszmei-politikai nevelőmunkájának néhány tapasztalata Tolna megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztúri, József (1982) A film és tévéjáték dramaturgiájának azonos és eltérő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerék, Éva (1982) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiralyvári, Károlyné (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, József (1982) Szállítási feladat megoldása magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Csilla (1982) Háromdimenziós mátrixok outputja és alkalmzása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1982) Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hidvégi, Dr. Katalin (1982) Az örökbefogadás családjogi és eljárásjogi joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klemm, Mária (1982) Az üzemi balesetek társadalombiztosítási következményei (A bajai Társadalombiztosítási Kirendeltség 1 éves gyakorlatában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Ferenc (1982) Pascal szintaktikus elemző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Komoráné-Szoboszlay, Katalin (1982) A szállítási szerződésektől való elállás lehetősége, különös tekintettel a megrendelőt megillető egyoldalú elállási jogosultságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Sándor (1982) A városi tanácsok végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek fejlődése az első tanácstörvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncsek, Imréné (1982) Az államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korsós, Béla (1982) A Munkaügyi Döntőbizottság gyakorlata a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban 1977 és 1981 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, György (1982) Egész értékű lineáris programozási feladat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1982) Az orosz és szovjet kultúra az 1958-1981, évek magyar sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Elvira (1982) A lakásbérlet megszűnése a lakásbérleti jogviszony felmondásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Magdolna (1982) A házastársi közös vagyon megosztása, különös tekintettel a volt közös lakásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Takács, Beatrix (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Andrásné (1982) A szabálysértés fogalmának kialakulása és fejlődése, különös tekintettel a legutóbbi jogi változásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsovics, Józsefné (1982) A másodfokú polgári eljárás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kresz, Éva (1982) E. А. Шумилин Психологические особенности личности старшеклассника : oroszról-magyarra és magyarról oroszra fordítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kruták, Zsuzsanna (1982) Az apaság bírói megállapítása családi jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurai, Anikó (1982) Gazdasági objektumok csoportosítása, elemzése és modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi, Magdolna (1982) A nehézipar tőkés fejlődése Oroszországban I. Péter idején. A manufaktúra-korszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutyik, Mátyás (1982) A társulási jog néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádasné Pécsi, Ágnes (1982) Az Európán kívüli kis- és közepes létszámú kolóniákon élő gyermekek nevelési kérdései személyiségfejlődésükre ható tényezők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálóczy, Katalin (1982) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti, Zsuzsanna (1982) Vállalati érdekeltségi alapok jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Gábor (1982) Új foglalkozási formák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kékkői , Károly (1982) Változó struktúrájú rendszerek vonzási tartományok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóka, Gábor Attila (1982) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön, Katalin (1982) Nyomvonalas létesítmények céljára történő kisajátítás a vasút gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, János (1982) Az első magyar munkáshatalom Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Sándorné Gera, Ida Edit (1982) Az 1972-es MSZMP KB oktatáspolitikai határozat a Kritika c. folyóirat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, László (1982) A párhuzamos programvégrehajtást támogató PL/I szubrutinok és megvalósításuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegfalvi, Edit (1982) Bírói úton megtámadható államigazgatási ügyek köre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Gyuláné (1982) Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. június 14-15-i közoktatáspolitikai határozata alapján megalakult Kiskunfélegyházi Általános Iskolai Diákotthon munkájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó, Zsuzsanna (1982) A termelőszövetkezetek kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó, Ferenc (1982) A szocialista demokrácia, mint a szocialista állam elidegenedése ellen ható tényező. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakó, Ibolya (1982) A bűncselekmény fogalom alakulása hazánkban a századfordulótól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lednitzky, Péter (1982) Az "államfői funkciókat" ellátó szervek az európai szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Legenyei, György (1982) Az energiagazdálkodással kapcsolatos államigazgatási feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Legeza, László (1982) Az ügyvéd anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, Magdolna (1982) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lieber, Márton (1982) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liska, Szilvia (1982) Reakcióidő-magatartás pszichológiai modelljének számítógépes realizációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Liszkai, Éva (1982) A női egyenjogúság érvényesülése a családjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lonscsák, Aranka (1982) Роль мифа в повести чингиза айтматова? "Белый параход". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Dániel (1982) Puszta-pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovász, Attila (1982) Algoritmusok bonyolultsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ludvai, Judit (1982) A CULPRIT általános, paraméteres programrendszer alkalmazása egy konkrét vállalati feladat megoldásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvai, Éva (1982) Hipermátrix invertálása particionálással. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Julianna (1982) Bank és hitelrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lutter, László (1982) Elliptikus, parciális differenciálegyenletek megoldása a végeselem-módszerrel, automatikusan előállított háromszög-rácson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Edit (1982) A szántás-vetés szakszókincse Inkén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Légler, Ágnes (1982) Burkolaterősítés tervezése számítógép segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lóránt, Andrea (1982) A radioaktív anyagok bomlásának megfigyelésekor létrejövő néhány eloszlásfüggvény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, András (1982) Előzetes vizsgálatok neuronspecifikus fehérje izolálásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, László (1982) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Vilma (1982) Életstílusokkal való azonosulás - identifikáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Józsefné (1982) Társadalmi szervezetek kapcsolata a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Úttörőcsapat nevelőmunkájával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makai, László (1982) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Malik, Erzsébet (1982) И. С. Сбещщкая Тайные Послания Первых Христиан Москва 1981. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosvári, Éva (1982) A személyforgalmi irányítási rendszer stratégiai tervezési blokkjának interaktív programozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Martonosi, György (1982) A szövetkezeti gazdálkodás, a szövetkezeten belül létrehozott önálló gazdálkodó egységek továbbfejlesztésének indokai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

May, Erika (1982) Bizonyos csoportok generálása számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Melega, Zsuzsa (1982) Основы дошкольной педагогики (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Zsuzsanna (1982) Hősök a finn irodalomban - A. Oksanen "Isosisko ja pikkuveli" című regényéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Militáru, Illés (1982) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Judit (1982) Egy főnemesi család élete a XIX. század elején (a két Beleznay Sámuel gróf). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1982) A beruházások megvalósításának jogi szabályozása különös tekintettel a fővállalkozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Miklós (1982) A kisajátítás szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Valéria (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (1982) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monok, István (1982) Az iktári Bethlen fiúk peregrinációja. Adalékok az újsztoicizmus hazai recepciója kutatásának módszertanához. Kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi, Irén (1982) Az utazási szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muzsik, Gyula (1982) DNS- és fehérjeszekvencia analizáló programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mádi, Sarolta (1982) A szabadságvesztés végrehajtásának kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ágnes (1982) A munkaügyi vita tapasztalatai a Debreceni Postaigazgatóságon az 1977-1981. évek gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Szabó, Judit (1982) A javító-nevelő munka munkajogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Ferenc (1982) A vasúti finomrendezések tervezése gyakorlati és elméleti problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyula (1982) A háztáji és közös gazdaság kapcsolata a Nyírtassi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1982) Chlorella alga fotoszintetikus működésének hőmérsékletérzékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1982) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (1982) Németh László kritikái nemzedéke íróiról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Anna (1982) A jogorvoslati rendszer változásai az 1981. évi I. tv. alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Attila (1982) Kombinatív képességfelmérő teszt értékelése számítógépes módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Csilla (1982) Adatok Solt nagyközség közoktatásának történelméhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyula (1982) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyuláné (1982) Állami gondoskodás fokozatainak megnyilvánulása a veszélyeztetett gyermekek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Péter (1982) A determinizmus és a büntetőjogi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy , Csilla (1982) Anglia és az angol ember képe irodalmi köztudatunkban (1840-1860). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádasdi, Miklós (1982) Az országgyűlési képviselőválasztások tapasztalatai több jelölt esetén, különös tekintettel a választási statisztika adatainak alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Szabó, Éva (1982) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nőthig, László (1982) Gráftulajdonságok komplexitása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, Ildikó (1982) A gazdasági társulási jog 1981-82-ben történt változásai - különös tekintettel - a gazdasági munkaközösségekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olasz, Márta (1982) A vb titkár törvényességi felügyeleti joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1982) Vállalati munkaügyi döntőbizottság működési gyakorlata a Hajdúsági Iparműveknél 1980-1981 években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Árpád (1982) A jogos védelem a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotás, Ferenc (1982) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi, Kálmán (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi, Márta (1982) Verseghy Ferenc irodalomszemléletének néhány vonása (Különös tekintettel a Mi a poézis; Rövid értekezések; a Magyar Aglája s az Analiticae c. munkáira). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, András (1982) Thalamikus magok ingerlésének hatása a kérgi alapaktivitásra, valamint az asszociációs- és mozgatókérgi kiváltott potenciálok kölcsönhatására macskán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Sándor (1982) Bank- és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Flórián (1982) Az egydimenziós Lefedési probléma meoldása Gilmore-Gomory módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataricza, Máté (1982) Külön igazgatású intézmények együttműködésének lehetőségei a tanulók nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perjési, Katalin (1982) Interaktív üzemmódban futó FFT /Fast Foulier Transform/ lassú biológiai jelek vizsgálatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethőné Nagy, Csilla (1982) Babits Mihály egy kötetének elemzése: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrovics, József (1982) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piegel, Jánosné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki, József (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pikó, Sándor (1982) A személyes szabadságot nem érintő kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zsuzsanna (1982) E. А. Шумилин Психологические особенности личности старшеклассника Москва 1979. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, István (1982) Az előszerződés elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Antalné Borsi, Veronika (1982) "Слово о Законе и Благодати" Илариона в специальной литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piroskáné Kertész, Ilona (1982) Gyermek- és ifjúságvédelem a veszélyeztetettség megelőzésének, megszüntetésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pljesovszki, Erzsébet (1982) Ritkított folyamatok modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pogátsa, János (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Polgáry, Gyula (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földhasználati és földtulajdoni viszonyainak alakulása a félszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prókainé Molnár, Edit (1982) A törvényes öröklés rendje különös tekintettel az ági öröklés jogintézményére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél, Pál (1982) A magyar közigazgatástudomány fejlődése a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsföldi, Anna (1982) Az orosz irodalom az 1890-1919-es évek magyar hírlapirodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póda, Jenő (1982) Párbeszédes processzor IDMS DDL megadására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pósán, György (1982) Padé-típusú közelítések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pölös, Endre (1982) Ökológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park homokpusztai gyeptársulásaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Ratatics, Mihály (1982) Kódgenerátor CDL2-ről PL/1-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regös, János (1982) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reszler, István (1982) Fatranszformátorok programozása Pascal nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó, Szilveszter (1982) Az alsó- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok művelődési igényének és tevékenységének pedagógiai és szociológiai vizsgálata Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roznár, József (1982) Irodalmi szövegek interpretációja (Thomas Mann: Der Tod in Venedig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rudnay, Etelka (1982) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Katalin (1982) Mátrixfüggvények gépi reprezentációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Tibor (1982) A kisajátítási eljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réczi, László (1982) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédei, István (1982) Fegyelmi felelősség a Hűtőgépgyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révészi, Valéria (1982) A szófajok gyakorisága a 3-6 éves gyerekek beszédében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schauer, Csilla (1982) A bajai Augusztus 20. MGTSZ története 1974-1981. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schuszler, Ilona (1982) A vállalat anyagi felelősségének néhány kérdése üzemi baleset esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sedlák, Mária (1982) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Ferenc (1982) Utasítási jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Lívia (1982) A perbeli mulasztás, jogkövetkezményei, és orvoslásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sike, József (1982) Erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Béla (1982) Új parancsok beépítése a TSO renszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, László (1982) A gyámság intézményének kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Slyuch Györgyné Szafián, Zsuzsa (1982) "Suomi, a csend országa" Kodolányi János életművének finn vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Snyozik, Éva (1982) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymos, Tibor (1982) A modern tőkés és szocialista vállalatok célrendszere, valamint tulajdoni gazdálkodási viszonyai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymossy, Piroska (1982) Interaktív feldolgozási lehetőségek távadatfeldolgozási környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Pál (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Zsuzsa (1982) II. Rákóczi Ferenc gazdaságpolitikája (1703-1711) és a Rákóczi birtokok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Csaba (1982) Az érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steiner, Tibor (1982) A TPA-1140 számítógép RSX-11M operációs rendszerének adatkezelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strehling, István (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suba, Rita (1982) A környezetvédelem földjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadkai, József (1982) Numerikus módszerek az elméleti fizika parciális differenciálegyenletek megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Endre (1982) Egyeneskeresés az illesztési módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Illés (1982) Linearizációs módszerek a matemaikai programozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Alexandra (1982) Bűnelkövető fiatalok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajos (1982) A negáció és a de morgam azonosság a többértékű logikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1982) Függvényhalmazok teljességi vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Diós, Edit (1982) A nyelvújítás (Szóalkotási eljárások Jósika Miklós művei alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Judit (1982) A Plotter /rajzológép/, alkalmazásának lehetőségei és egy konkrét feladat megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Edit (1982) A lakásépítés és vásárlás egyes kérdései, különös tekintettel a társasházakra és lakásszövetkezetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Mária (1982) Program csomag bővítés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalayné Vántus, Katalin (1982) Veszélyeztetett gyermekek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, István (1982) Az osztályfőnöki feljegyzések és jellemzések szerepe a tanulók személyiségének megismerésében és fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szani, Marianna (1982) A hódmezővásárhelyi lapok szépirodalmi, tárca-anyaga és az európai irodalmi irányzatok 1880-1900 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos, István (1982) A szín szerepe a képi szemléltetésben (Didaktikai kutatás téma körben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Miklós (1982) Nemlineáris függvények négyzetösszegeinek minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés, György (1982) Implikációk többértékű logikákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Antal (1982) Döntés élességének mértéke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Béláné (1982) A Tanács Végrehajtó Bizottságának szakigazgatási szervei, feladata, hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilárd, Illés (1982) A szocialista társadalmi szervezetek pártirányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokol, Tibor (1982) Logikai műveletek az általános iskola 5. osztályának nyelvtan könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szotyori, Judit (1982) Az örökbefogadás jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szrnka, Pál (1982) Adatfüggetlenséget biztosító eszközök adatbázis-kezelő rendszerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztantics, Csaba (1982) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztantics, Péter (1982) A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaság kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztanéné Babits, Dr. Edit (1982) Az 5. és 8. osztályos pajtások értékítéleteinek megnyilvánulása a tisztségviselők választásában Bácsbokod, Borota, Csávoly és Felsőszentiván községekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőcsné Koncz, Andrea (1982) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, István (1982) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása az új VHT tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándorfi, Anikó (1982) Kötőszók a Székelyudvarhelyi Kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Ilona (1982) A házassággal kapcsolatos népszokások és a jelenlegi szabályozás viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárváriné Szabó, Éva (1982) Az üzemi balesetek munkajogi következményei a Cement- és Mészművek Cementipari Gépjavító gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóstai, Judit (1982) Egyes újabb nézetek a nyugat-európai és amerikai büntetőjogban és kriminológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Györgyné Tóth, Piroska (1982) A szakfelügyelet a nevelő-oktató munka segítésében (elemzés-vázlat). Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Katalin (1982) A rablás bűncselekménye Csanád vármegye büntető fenyítőszékének joggyakorlatában 1818-1848 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Sándor Péter (1982) Művelődéstechnológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Kapitány, Ildikó (1982) A jelzői szerepű orosz főnévi igenév és magyarra fordításának lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takó, Kornélia (1982) A jogos védelem és a végszükség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Anikó (1982) Тамаш Феддеши О морали - всж издательство ’’Мора" Будапешт 1978. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Taskovicsné Imre, Edit (1982) Az orosz nyelvi szakkör problémái a szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tenke, András (1982) A háztáji gazdaság és a közös gazdaság kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terdik, Katalin (1982) Gyermek- és fiatalkorúak tanúkénti kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiba, István (1982) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (mezőgazdasági szakmunkástanulók körében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toczki, János (1982) Pascal-fejlesztés. A halmaztípus bővítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Erzsébet (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tuboly, József (1982) Rendezett attribútum nyelvtanok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi, Erika (1982) Termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1982) Faktoranalízis alkalmazása baleseti statisztikák készítésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1982) A Siedel-interáció egy általánosítása bővebb mátrixosztályra való konvergencia érdekében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1982) Szakigazgatási szervek reformja a tanácsoknál (a reformkíserlet tapasztalatai Karcagon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1982) A büntetés végrehajtásának felfüggesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tamás (1982) Csillag-mentes nyelvek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltán (1982) Általános szerződési feltételek megtámadhatósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törő, Sándor (1982) A nyugati világ monetáris együttműködésének kialakulása és mai helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőke, Mária (1982) Bizonyítás a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardy, Gizella (1982) A dolgozók anyagi felelősségének gyakorlati tapasztalatai a MÁV Szegedi Igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrai, Edit (1982) A szülői felügyelet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin, Judit (1982) Ц. П. Короленко Ф. Б. Фролова Чудо воображения /Воображение в норме патологии/ Издательство "Наука” Сибирское отделение Новосибирск 1975 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ulmann, György (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Ákos (1982) Az ifjúság egészséges fejlődését sértő nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valach, Adrien (1982) Az állami földtulajdon keletkezése különös tekintettel az állam elővásárlási jogára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanger, Márta (1982) A nem vagyoni kártérítés elméleti és gyakorlati problémái a magyar jogban (a bírói gyakorlat tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Lajos (1982) A lefedési probléma megoldása heurisztikus algoritmusokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ágota (1982) A. V. Karaganov: Filmművészet az eszmék harcában /Forditás/ (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Anikó (1982) Szegedi óvodás gyermekek testi fejlettségének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Antal (1982) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának egyes gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ferenc (1982) A szabálysértési alapeljárás egyes kérdései különös tekintettel az eljárás megindítására és megszüntetésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1982) A kollektív szerződés néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1982) A társadalmi szervezetek helye a magyar politikai rendszerben (különös tekintettel a szakszervezetekre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1982) Általános elemző szintaxisa és implementációja CDL2 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1982) A szlovákiai magyar nemzetiség helyzete 1944-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Magdolna (1982) Az infinitívusz mondattani használata a magyar és a lengyel nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ágnes (1982) Az államigazgatási munka korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaspöri, Ildikó (1982) A kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomoy módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, László (1982) A szóképzés vizsgálata Nagy László költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi, Zsuzsanna (1982) Az alkoholizmus és a bűnözés különös tekintettel a nők alkoholizmusára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Világi, András (1982) A bírósági végrehajtás gyorsítása és egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Dr. Ferencné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vinkler, Ferenc (1982) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vitai, Erzsébet (1982) Végrehajtás az államigazgatási hatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vuity, Valéria (1982) A gyermektartásdíjról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Sándor (1982) Fatranszformátorok programozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Ferenc (1982) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Valéria (1982) Е. И. Негневщкая А. М. Шахнарович Язык и дети издательство "Наука” главная рщакция восточной литературы Москва 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, László (1982) Rablás bűntettek viktimológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1977-1981. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörösbaranyi , János (1982) A diszkrét Fourier transzformáció és alkalmazása az izotópdiagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vőneki, Ottóné (1982) Műveleti képességek fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos matematika tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wappel, László (1982) A szocialista állam funkcióinak változása Magyarországon a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Weszelovszky, Zsuzsanna (1982) A gyermekelhelyezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wiederkommné Módos, Dr. Anna (1982) A termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wittmann , János (1982) Többszintű fastruktúrájú gyártmány lebontási algoritmusa. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zambó, Péter (1982) Program desztilációs műveleti egység interaktív modelezésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zemlényi, Jusztina (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységét szabályozó jogszabályok fejlődésének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zentai, József (1982) A kollektív szerződés jogi jelentősége a fogyasztási szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombor, Péter (1982) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsubrinszky, Éva (1982) Egy L rendszer szimulációja a simula 67 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zulauf, János (1982) OS Multitasking. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvada, Zoltán (1982) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi, Gábor (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrók, Zsuzsanna (1982) A terhelt kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Éva (1982) Polinomok legnagyobb közös osztója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ágfalvi, Györgyné (1982) A gyermek családi jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árva, Pál (1982) A MÁV kollektív szerződés története és fejlődésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Ébel, Ferenc (1982) A kukorica szárazságtűrésének a tanulmányozása élve-hervasztással és genetikai módszerrel (szakirodalmi feldolgozás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éder, Erzsébet (1982) A fluor egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata optimális illetve alacsony fluor tartalmú ivóvizet fogyasztók mortalitási statisztikájának összehasonlításával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Újlaki, Eszter (1982) A munka, mint állampolgári jog és kötelesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:18:07 CEST.