Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 413.

A

Almási, Mária (1980) Mátrixok gyors ortogonális triangularizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, József (1980) Adattípusok definiálása és megvalósítása Makró-Assembly nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Imre (1980) A járási hivatal és a községi tanácsi szervek kapcsolatának tartalma és formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babenyecz, Zsuzsanna (1980) Képkijelző eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi, Laszlo (1980) Szocialista munkajogunk kialakulásának néhány elméleti kérdése; a szabályozás alakulása a felszabadulástól 1946-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi, Laszló (1980) A bérmunka és a korabeli gazdasági viszonyok a római köztársasági kor végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balatoniné Kőrösi, Ilona (1980) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Éva (1980) A SÁMÁN adatbáziskezelő rendszer adatkezelő nyelve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balyi, Ildikó (1980) Bizonyítási teher a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, István (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták fogalma és fórumrendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bankó, János (1980) A tudományos-technikai forradalom filozófiai problémái, jelenkori és előrelátható jövőbeli hatásai az ember biológiai, társadalmi létére, és az ember-kozmosz megváltozott viszonyára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Ildikó (1980) A gazdálkodó szervezetek építési vállalkozási szerződési megkötésének gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Mihály (1980) Kétlépéses mattfeladvány megoldása számítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzó, József (1980) A vállalati működési kor és az elháríthatatlanság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzóne Horvath, Viktória (1980) Az európai népi demokratikus országok helyi államigazgatási szervezetének módosulásai (1949-1979). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Borbála (1980) Gyámügyi hatáskörök a járási hivatalnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baukó, Mihály (1980) Az építőipari szakmunkástanulók képzésének pedagógiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berecz, Andrásné (1980) A középfokú oktatás integrációs lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berente, Andrea (1980) A viktimológia egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Tamás (1980) A kelet-európai groteszk irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth, Edit (1980) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betlehemi, Antal (1980) Jellegzetes tevékenységi formák hatása a közösség arculatára (Tanulás és közösség). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betyár, Beáta (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezzeg, László (1980) Ingatlan értékesítésből származó jövedelem adóztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Mihaly (1980) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyiné Potyesz, Dr. Erika (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták, különös tekintettel a szövetkezeti döntőbizottságok tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blastik, Margit (1980) Határozószók és függőszók azonos szövegrészeket tartalmazó nyelvemlékekben (Apor-, Döbrentei- és Kulcsár-kódex LVI-LXXVI. zsoltár). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blum, Ferenc (1980) Megyei tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának szervezete, feladatai, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Bertalan (1980) A magyar vámrendszer fejlődése és jogi szabályozása napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Katalin (1980) A tagsági vita fogalma és tartalmának változása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Különös tekintettel a jogi szabályozás módosításaira és kiegészítéseire). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Zsolt (1980) A halálbüntetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogine Kósik, Ildikó (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Anna (1980) A termelőszövetkezeti vezetők hatásköre, jogköre, felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Gábor (1980) Családi jogunk családszemlélete - néhány kritikai megjegyzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Horváth, Katalin (1980) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boronkai, Andrea (1980) Párbeszédek elemzésmódja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kézy , Zsuzsanna (1980) A művész egyénisége Ambrus Zoltán regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borók, Erzsébet (1980) Az aratás szókincse és ismeretanyaga a kisújszállási nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botos, Mihaly (1980) Az üzemi és a szövetkezeti demokráciáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóky, Imre (1980) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények helyzete Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás, László (1980) A sorok szótagszámának variációs lehetőségei a Hoffgreff-énekeskönyvben (Egy alakváltozatpár szerepe a sor szótagszámának kialakításában a Hoffgreff-énekeskönyvben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bunford, Zoltán (1980) Job account és R-20-as megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácsa, Imre (1980) SIAM tárolási módú adatfile-ok kezelése Pl/I nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Krisztina (1980) Toeplitz mátrixok sajátértékeinek elméleti és numerikus vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Margit (1980) A felmondás jogi szabályozása a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Katalin (1980) A magánindítvány büntetőjogi és büntetőeljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búvár, Etelka (1980) Indexszekvenciális file karbantartása bizonylatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csajbók, Irén (1980) R-10 Software-fejlesztés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Lilla (1980) A finn igeidők fordítási lehetőségei a magyarban Väinö Linna: "Täällä Pohjantähden alla" című regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi, Katalin (1980) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések realizálása a vállalatoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikai, Klára (1980) A pártfogó felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikos, Magdolna (1980) A házastársak vagyoni viszonyainak vizsgálata a népi jogszokások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiky, István (1980) A lakásbérlet megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csimbók, Ildikó (1980) Egyesülés, beolvadás és átalakulás Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Ilona (1980) Обрядовые дни русского и венгерского земледельческих календарей. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuka, Ibolya (1980) A Polin-féle varietásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csánk, Elemér (1980) Programcsomagok digitális filterek tervezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csánk, Elemér (1980) Programcsomagok digitális filterek tervezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóra, Mária (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darabos, Valeria (1980) Üzemi balesetek a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debrődy, István (1980) Az R-10 számítógép BATCH jellegű üzemeltetésének segítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Pál (1980) A dinamikus programozás alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ervinné (1980) Magyarország kormányformájának változásai és fejlődése, különös tekintettel a felszabadulástól az alkotmányig terjedő korszakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Ferenc (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, Ottó (1980) A makói járás megszüntetésének hatásköri és szervezeti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domján, Klára (1980) Nemzetközi vámegyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domszky, Ildikó (1980) Az emlős nagyagy szinaptikus szerkezetének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dománné Gulyás, Zsuzsanna (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth, József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth, József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drégely, Edit (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség nevelő hatása egy termelőszövetkezet gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Erzsébet (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dér, János (1980) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ebinger, József (1980) Interaktív szövegszerkesztő rendszer az R-10 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egeli, Péter (1980) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Andor (1980) Közszolgáltatási szerződések egyes problémai polgári jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdődy, Gizella (1980) Automaták minimalizálása Gries algoritmusával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erzse, Emese (1980) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi, Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faludi, Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Béláné (1980) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata és a csoportos bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gyuláné (1980) Az igazságügyi statisztika kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Judit (1980) Tárolási és keresési eljárások egy adatbáziskezelő rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Kornélia (1980) A korrupciós bűntettek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Lujza (1980) A titok büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Ungvári, Ilona (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme: A vérfertőzés és megrontás bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Erzsébet (1980) Az államigazgatási alapnyilvántartások néhány kérdése, a népességnyilvántartás hazai gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ildikó (1980) A polgári perrendtartás és novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Katalin (1980) A fiatalkorúak büntetőjoga szankciórendszerének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Magdolna (1980) A polgári perrendtartás és novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyves, Margit (1980) Egy aszfaltozó komplex gépláncra készült szimulációs modell számítógépes programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Imre (1980) A marxista párt funkciói és az állam a szocialista társadalom politikai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Futó, Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Futó, Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ágnes (1980) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig (A megyék kialakulása, fejlődése és jövője). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fügedi, Edith (1980) Az erős felindulásban elkövetett emberölésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazsóné Portörő, Edit (1980) Puritánus prédikátoraink lehetséges angol forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gehring, Éva (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Bátaszék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsér, Mihály (1980) Nem vagyoni kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Genczler, Rozália (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Kisdorog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gera, István (1980) A vállalati jövedelemelvonási rendszer változása az 1980. évi szabályozás alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Anna (1980) Sánta Ferenc: A Müller család halála (novella elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Pál (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerinczy, András (1980) Az 1867-es kiegyezés hatása a dualizmus korának közjogára és közjogtudományára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerő, László (1980) Két különböző poliszenzoros rendszer a macska gyrus suprasyviusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Giay, Edit (1980) A távol-keleti hagyományok hatása a XX. századi európai színházi törekvésekre, különös tekintettel Craig, Brecht és Grotowski munkásságára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gil, Alvarez Rafael Pedro (1980) Egy kommunikációs task létrehozása egy CM 4-es kissszámítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs, Katalin (1980) Az állami népességnyilvántartás szervezete, félépítése, szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregus, Ildikó (1980) Fellebbezés az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubán, Miklós (1980) A Cluster analízis és gráfelméleti módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, Géza (1980) Üzemi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos rehabilitáció munkajogi kérdései a Szegedi Vas- és Fémöntöde gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurik, Péter (1980) A döntési táblázat preprocesszor, mint a PL/I nyelv bővítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurisné Komlóssy, Éva (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurkó, Péter (1980) Az újításokkal kapcsolatos jogi szabályozás néhány elméleti és gyakorlati problémája a 38/1974./X.30./ MT számú újítási rendelet hatályba lépését követően eltelt időszakban a Diósgyőri gépgyárban végzett vizsgalat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáborné Szabó, Csilla (1980) Származás megállapítása iránti perek, különös tekintettel a bizonyításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, András (1980) A bírósági végrehajtás néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálai, Antal (1980) Sztohasztikus tározóméretezési programcsomag bővítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálbory, Katalin (1980) Az államigazgatási határozatoknak bírói úton való megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gányi, Ilona (1980) Az igazságszolgáltatás egységének elve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hagymási, Zoltán (1980) A szállítási szerződések teljesítésének tapasztalatai a Hajdúsági Iparműveknél, különös tekintettel a szerződéses fegyelemre - a szerződésszegésre és annak következményeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmágyi, Tibor (1980) A szuperoxid dizmutáz vizsgálata beltenyésztett egértörzsekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász Istvánné Lazányi , Edit (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hantosné Tolnai, Márta (1980) A védjegyjog gyakorlati vonatkozásairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmati, Ildikó (1980) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Határ, Mária (1980) Az államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ható, Mária (1980) A SIMULA 67 progmamozási nyelv és a DELTA rendszerleíró nyelv rendszerelmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hedbergné Tóth, Éva Márta (1980) A tundrai nyenyec nyugati perem-nyelvjárásának fonémarendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, István (1980) A közúti közlekedés szabályainak megszegésével elkövetett bűncselekmények Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, dr. Istvánné (1980) A szabadságvesztés kérdései a modern büntető jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mária (1980) Egy fordítóprogram tesztelése CRJE- rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi, László (1980) Az államigazgatási határozat bíróság előtti megtagadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hencz, Józsefné (1980) A kiemelt városok költségvetési kapcsolatai, különös tekintettel Debrecen megyei városra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hermann, Zoltánné (1980) Gyermekkori epilepsiák és gyógykezelésük néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herpai, László (1980) Lekérdező nyelvek tervezése adatbázis környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herpai, István (1980) Minimális út meghatározására szolgáló eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Herédi, Edit (1980) A közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Gizella (1980) Peregrinuslevelek 1711-1750. Külföldön tanuló magyar diákok levelei Teleki Sándornak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, András (1980) A mentálisan sérült fiatalkorúak nevelésének egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Márta (1980) Dr. Petru Groza élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1980) A vállalati kollektív szerződés tartalma a szocialista országok munkajogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna (1980) Lydia Koidula élete és költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (1980) Különös szabályok hatályosulása államigazgatási eljárásunkban. Különös tekintettel az anyakönyvi, gyámügyi és kisajátítási eljárás vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , József (1980) F-algebrák erdő-teljes osztályairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudák, Mária (1980) Библейские метафоры в литературе Киевской Руси. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudák, László (1980) A gazdasági per (Különös tekintettel a Nyíregyházi Megyei Bíróság gyakorlatára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudákné Poroszlai, Adrien (1980) Területi és szervezeti változások Magyarországon a felszabadulástól napjainkig (különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hála, Ottó (1980) A Ca++ hírvivő szerepe a központi idegrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hász, Magdolna (1980) Mondattípusok vizsgálata azonos szövegrészeket tartalmazó kódexek alapján - A mellérendelt mondatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre, Zsuzsanna (1980) A modern nő alakja Kaffka Margit prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iván, István (1980) A politikai érdek és a nemzeti érdek kapcsolata, különös tekintettel az USA külpolitikájának (1965-1979) kialakításában való szerepével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsák , Dezsőné (1980) A kisajátítási kártalanítás gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó, Vilma (1980) Az államigazgatási alkalmazottak felelőssége különös tekintettel az anyagi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Emma (1980) Az OS Job Control nyelv szintatikus elemzése R-10-en. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Éva (1980) A jogi szabályozás helye és szerepe a központi gazdaságirányításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janka, Mária (1980) A jogpolitikai irányelvek érvényesülésének vizsgálata a polgári és gazdasági bíráskodásban különös tekintettel a szerződéskötésnél és teljesítésnél felmerülő problémákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jantyikné Pethő, Tünde (1980) Художетвеннуе особенности русской свадебной лирики. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenővári, Éva (1980) A bírói függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeremiás, Dezső (1980) Своеобразие героя рассказов Шукщина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, István (1980) Lakosságadóztatási rendszerünk elvei, sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jusztusz, Erika (1980) Das Bild des Aufstrebenden Bürgertums in Freytags - "Soll und Haben". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor, Erzsébet (1980) Munkaügyi vita - a Magas- és Mélyépítő Vállalat Munkaügyi Döntőbizottsága tevékenységének és eseteinek elemzése 1975-1979. években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk, Ferenc (1980) A kvadratikus programozási feladat megoldása a hatékony irányok módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Erzsébet (1980) Input output rendszerek magasabb szintű programozási nyelvekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Gábor (1980) Ütemezési problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Sándor (1980) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása (különös tekintettel Szolnok megyében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karancsi, János (1980) A szocialista állam funkciói és a szocialista demokrácia kultúrája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyiné Kovács, dr. Kornélia (1980) A bírói függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, András (1980) Területváltozások Csongrád megyében a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Judit (1980) Az öngyilkosság büntetőjogi kriminológiai, pszichológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Péter Zoltán (1980) A fejlett szocializmus államának fő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Ákos (1980) A sportmunkatársi munkaviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes, Tibor (1980) Ortega y Gasset hatása Magyarországon, különös tekintettel Németh Lászlóra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Edit (1980) Maximális út meghatározására szolgáló eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kersch, Mária (1980) A reformkori drámairodalom problémái (Kisfaludy és a vígjátéki stílus). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertai, Györgyné (1980) Vajda Péter és a prózavers. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, László (1980) A magyar vadaszati jog fejlődéstörténete, a jelenlegi szabályozás - különös tekintettel a vadkárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényiné Szalai , Katalin (1980) Azonos képzővel alakult származékszók transzformációs vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keveházi, Katalin (1980) A finn tárgy fordítási lehetőségei a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, János (1980) Banach terek egy speciális osztályának jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Dezső (1980) A Ptk. 339. paragrafus /1/. és 340. paragrafus /1/. alkalmazása a bírósági gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Katalin (1980) Csehov és O'Neill dramaturgiájának összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, László (1980) Adatbáziskezelő rendszerek megvalósíthatása magas szintű programozási nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Lukács, Margit (1980) A tőkés monetáris rendszer fejlődése, újabb fejlemények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mária (1980) Egymentes fordítóprogramok a CDL rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mária (1980) Egymentes fordítóprogramok a CDL rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Veronika (1980) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel vizeink rendszeres szennyezésének megelőzésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zoltán (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében (Különös tekintettel az erőszakos közösülésre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely, Lukács (1980) A pedagógus továbbképzés rendszere és fejlődése Fejér megyében 1969-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Géza (1980) A kísérletes epilepszia néhány kérdésének irodalmi áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Eszter (1980) Karinthy Frigyes költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koller, György (1980) Erősen összefüggő és kommutatív automaták L° szorzattá történő előállítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs, András (1980) Faktoranalízis alkalmazása digitális képek feldolgozásánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korcsok, Katalin (1980) Русские волшебные сказки : (Художественные приёмы выражения содержания). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormos, Emese (1980) A kelet-európai falu I. B. Singer és Sólem Áléchem műveinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormány, Ildikó (1980) Az eutanázia etikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korom, Gábor (1980) Az alá- és mellérendelő mondatok aránya ormánsági nyelvjárási szövegekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korom, István (1980) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1980) Post- Algebrák kongruenciavarietásairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gyula (1980) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, János (1980) A Belügyminisztérium helye, szerepe, feladatai a Magyar Népköztársaság államigazgatásának szervezeti rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Józsefné (1980) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Klára (1980) Tanúbizonyítás a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Károly (1980) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Végh, Erzsébet (1980) A kényszergyógykezelés szabályozása a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozmáné Piroska, Emőke (1980) A lakosság tájékoztatása és bevonása a városi tanács feladatainak végrehajtásába Cegléd városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krenkó, József (1980) Képesítés nélküli nevelők segítésének tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krusinszki, Ferenc (1980) A tanácsi szervek belső koordinációs és igazgatási tevékenysége és fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsárné Kiss, Piroska (1980) Az országgyűlési képviselői választások tapasztalatai Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kérchy, Judit (1980) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, László (1980) Az útlevelekről szóló jogszabályok összefüggése az államigazgatási eljárási törvény általános szabályaival. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, Ferenc (1980) Bank- és a hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, József (1980) A SZET és a munkajog kapcsolata, különös tekintettel a tanulmányi szerződés és a munkaviszony kérdéskörére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köszörüs, Mariann (1980) A célcsoportos lakásberuházások finanszírozása és gyakorlati problémái (A hódmezővásárhelyi tapasztalatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, Ágnes (1980) A büntetőjog helyzete az 50-es években figyelemmel az utógondozás eszmerendszerére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Küri, Erika (1980) Az antikvitás Juhász Gyula életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Erzsébet (1980) A védő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó, István (1980) A földvédelmi törvény megvalósulása a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővári, Béla (1980) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi Jánosné Juhász, Hajnalka (1980) A családi jogállás rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakosné Fakezas, Ágnes (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, Dr. Pálné (1980) A Szabó Dezső-i novella két típusa (A lélek-mocsár; Scholtz Mihályné ítélete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liptay, Emese (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, József (1980) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Éva (1980) Viták a magyar fasizmusról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Ágnes (1980) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Péter (1980) A tulajdoni formák államjogi szabályozása (ezen belül az állami tulajdon államjogi szabályozásának részletes kidolgozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lökös, Ferenc (1980) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása, különös tekintettel a vagyonátruházási illetékre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincsikné Bánfi, Anna (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Ottó (1980) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magó, István (1980) A gondnokrendelés néhány problémája a gyámhatóság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majzik, István (1980) A személyi szabadság korlátozásával nem járó kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maklári, András (1980) Az üzérkedés törvényi tényállásának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, Gyöngyi (1980) Ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, Lajos (1980) Különös eljárási szabályok az építésügyi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marth, Ildikó (1980) Az adatkezelő FIND uatsítás implentálása PL/1 nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matejka, Irina (1980) Некоторые особенности басни И. А. Крылова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matkovics, Ágnes (1980) Das Psychologische bei Leonhard Frank Anhand der "Deutschen Novelle". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matolay, Béla (1980) Jog - politika - jogpolitika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matolayné Pálmai, Erika (1980) A munkavégzési kötelezettség és a munkaviszony szünetelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mike, György (1980) Az ún. matematikai logicizmusról és Wittgenstein matematika-filozófiájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mizsei, István (1980) Tradicionális rendszerek megoldása multiprocesszoros számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Imre (1980) Az 1957. évi IV. tv jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a fellebbezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Dr. Mihály (1980) A reformkor jogásza Jókai műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sándor (1980) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zsuzsa (1980) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései Bács-Kiskun megyében, különös tekintettel az erőszakos közösülésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moró, Tamás (1980) Faktoranalízis alkalmazása külterületi lakott helyek adataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Moszmer, Erika (1980) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mráz, Ildikó (1980) A magyar illetékrendszer pénzügyi szabályozása különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányi, János (1980) Termelőszövetkezetek kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Gabriella (1980) A tanácsi igazgatás területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Ágoston (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi, Károly (1980) A honvédelmi igazgatás helye és szerepe az államigazgatás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Antal (1980) A kisajátítás és a városfejlesztés kapcsolata Kecskemét városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Magdolna (1980) Bakunyin és az I. Internacionálé felbomlása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Csaba (1980) A vállalati alapok képzése és felhasználása az 1980. évi szabályozás alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gizella (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1980) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1980) A tisztességtelen versenyről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1980) A vállalatok gazdasági és pénzügyi ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1980) Összetett igealakok a Jókai-kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Judit (1980) A hosszú távú együttműködési célprogramok, mint a szocialista nemzetközi gazdasági integráció új módszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1980) Diákélet Győrben. Egy iskola 13-14 éves tanulóinak társadalmi mobilitásának és életmódjának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ottó (1980) A közösségi nevelés helyzete a dunaújvárosi 316. sz. Makarenko Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Odry, László (1980) A magyar bankrendszer, különös tekintettel az Országos Takarékpénztár feladataira és működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ollé, György (1980) A szerződés joga a Nemzetközi Magánjogi Kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oltványi, Lászloné (1980) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Béla (1980) Az akkreditív. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, Tibor (1980) Az építőipari vállalatok számítógépes termelés-programozási modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oroczo, Eduardo Quesada (1980) A TPA-1140 kisszámítógép Real-Time operációs rendszerének fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, György (1980) Az iskolai hagyományok szerepe a szocialista nevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottovay, István (1980) A gazdasági perek főbb eljárásjogi szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palicz, Győző (1980) Az eltérő közösségi helyzet (sztár, peremhelyzet) kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi, György Levente (1980) Az euthanasia kérdései a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papné Kiss, Katalin (1980) Török terjeszkedés a Dél-Alföldön (1526-1552). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp , Sarolta (1980) Cyprian Kamil Norwid: "Vade mecum". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Partos, Istvánné (1980) A tanácsi gazdálkodás időszerű kérdései (különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Percze, Ágnes (1980) Kiskorúakról való állami gondoskodás Nógrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethes, Éva (1980) A Magyar Államvasutak szervezeti rendszere, fejlesztésének szükségessége és lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petróczy, Zoltán (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetésének néhány elvi és gyakorlati problémája, különös tekintettel a munkahelyi közösségekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Gyuláné (1980) A tanácsigazgatás korszerűsítésére irányuló tevékenység Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, Andrea (1980) Felróhatóság kérdései a büntetőjogban, különös tekintettel a bűnösség szerepére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pollmann-né Fodor, Judit (1980) Reginaldo de Lizárraga: Peru, Tucumán, Rio de La Plata és Chile egész földjének rövid leírása c. krónikájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Gábor (1980) A temperált fágok regulációjának számítógépes modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polyák, Katalin (1980) A pszichológia helye és szerepe a családjogi perekben (tények és feladatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Lajos (1980) Szászvár nevelési intézményeinek története 1720-1972. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Párkányi, Ferenc (1980) Magyarország kormányformájának fejlődése 1920-1944-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor , Margit (1980) A magyar irodalom a szovjet irodalom tükrében 1974/75-1979/80. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztói, Katalin (1980) A jogi személy elméletekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péczely, Terézia (1980) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péli, András (1980) A mezőgazdasági szövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rigó , Lászlóné (1980) Iván Szergejevics Turgenyev a nagy orosz realista író hatása Mikszáth Kálmánra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszkosné Török, Mária (1980) A járási hivatal közbenső tevékenysége a községi tanácsok és a megyei tanács kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rács, Ágnes (1980) Felületinterpoláció bikvadratikus spline függvényekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réthy, Julianna (1980) A közúti közlekedés rendjének és biztonságának büntetőjogi védelme. A közúti közlekedés szabályainak megszegéséért való büntetőjogi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réthy, Sándorné (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révay, György (1980) A büntető fellebbezési rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónyai, Emőke (1980) Petri hálók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Vince (1980) Felelősség a vasúti árufuvarozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Saly, Noémi (1980) Az ismétlés jelensége és funkciója Krúdy Gyula "nagy korszakában". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Nagy, Zsuzsanna (1980) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és szerkesztettségének vizsgálata Szentes nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sas, György (1980) A katonák büntetőjogi felelősségének sajátos kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Tamás (1980) A klasszikus fasizmus politikai ideológiájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebő, János (1980) A bíróság hatáskörébe tartozó termelőszövetkezeti jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczy, Gábor (1980) Vádemelés - vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simacsek, Zita (1980) Entwicklung der Dramagattungen in der BRD. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, János (1980) "Szabad haza vagy halál" (A nicaraguai forradalom és szabadságharc története) (1972-79). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Józsefné (1980) Az iranyító értékelés szerepe a témakompenzációs oktatásban feladatbankok segítségével. Történelem 6. osztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Lászlóné (1980) Az államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Éva (1980) A színjátszás esztétikájának vallási és társadalmi gyökerei (az ázsiai gondolkodásmód sajátosságainak tükröződése a japán nó-színházban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipiczky, Mária (1980) Elektra alakja három antik görög és három XX. századi drámában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Etelka (1980) Az élőbeszéd mondattani kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos , Sarolta (1980) Kemény Zsigmond "Zord idő" c. regényének forrásmotívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymos, Ottó (1980) A DELETE adatbáziskezelő utasítás implementálása Pl/1nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Julianna (1980) Környezetvédelem, mint komplex társadalmi tevékenység, különös tekintettel az államigazgatási aktusok érvényesítésének eszközeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stoklász, Gyöngyi (1980) A Panama-csatornára vonatkozó új nemzetközi jogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sumné Péterfalvi, Mária (1980) Komplementációs csoportok megállapítása trichoderma longibrachiatum lizin auxotróf mutánsainál anasztomózissal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaboné Mizser, Dr. Ildikó (1980) A tanácsok belső szervezete és fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, András (1980) A pártfogó felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Attila (1980) A bűnözővé válás individuális folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, József (1980) A polgári eljárás gyorsítása és hatékonyságának fokozása - különös tekintettel a tárgyalásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Marianna (1980) Lélektani realizmus Ambrus Zoltán elbeszéléseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Piroska (1980) Salgótarján munkásmozgalma 1939-1944-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Rózsa (1980) A Szópóker játék egy lehetséges megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1980) Salgótarján munkásmozgalma 1939-1944-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1980) A tanácsok szabálysértési hatósági tevékenysége és hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Pálné Murányi, Dr. Éva (1980) Petelei István jellemábrázolása novelláinak tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalkó, András (1980) Die Ironie und Satire in "Die Blechtrommel" von Günter Grass (Facharbeit). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarka, Klára (1980) A termelőszövetkezeti tagok kollektív és egyéni érdekvédelme, érdekképviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Béla (1980) A szabadságvesztésre ítélt felnőttkorúak reszocializációja különös tekintettel az utógondozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelepcsényi, Ilona (1980) Egyedi korlátos zárt szállítási feladat megoldhatóságának vizsgálata magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szelják, János (1980) A vállalati jövedelemszabályozás a VI. ötéves terv időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemenyei, József (1980) A lelkiismereti- és vallásszabadság fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrő , Zsolt (1980) Szövetkezetek társulási jogának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentkatolnay, István (1980) A birtokvédelem helye és szerepe az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi, Ferenc (1980) A jogszabályalkotási technika egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeri, István (1980) VOLÁN 10. sz. vállalat szociálpolitikai gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigethi, Gábor (1980) A pályakezdő Kodolányi naturalizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Ferenc (1980) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigliné Hegyes, Ilona (1980) Közelítés a hatalom fogalmához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1980) Kormányformák alakulása Magyarországon 1848-napjainkig, különös tekintettel a munkás-paraszt demokratikus diktatúra kormányformájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai, Éva (1980) Образ будущего в поэзии Маяаковского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai, Gábor (1980) A vezetékjog mint az ingatlan használati korlátozásának speciális esete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szitó, Judit (1980) Az "interlanguage" néhány aspektusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szopkó, Anna (1980) A kontinentális talapzat és a gazdasági övezetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Ilona (1980) A Müncheni-kódex névutórendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, László (1980) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, László (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ságodi, Teréz (1980) Сюжетные особенности романа Б. Пильняка: "Голый год". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Elek (1980) Az államigazgatási eljárási jogorvoslati rendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sövér, Ferenc (1980) Makróprocesszor, mint programgenerátor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, András (1980) Анализ личности и отношение героя к своей мысли на основе рассказа Леонида Андреева ''Мысль”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takáts, Tamás (1980) FORTRAN subset interpreter. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Imre (1980) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarján, Ernő (1980) Démoszthenész a rhodosziak érdekében mondott beszédének fordítása, interpretációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terhes, Irén (1980) A védő a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, László (1980) Lakáselosztás szabályozása Szeged megyei város területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Tünde (1980) Orosháza nagyközség az 1929-33-as világgazdasági válság éveiben - különös tekintettel az egyes társadalmi rétegek helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Margit (1980) A demokratikus centralizmus szerepe a szocialista gazdaságirányításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Szergej (1980) Проблематика души и совести у Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Béla (1980) Analógiás kapcsolatok a francia "új regény" és "új hullám" között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1980) Programok viselkedésének empirikus vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1980) A dolgozók anyagi felelősségének kérdései az AFIT XI. sz. Autójavító Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Klára (1980) A házasságfelbontás és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Kálmán (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1980) Interaktív file-kezelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1980) Gondolatok a környezetvédelmi jogról különös tekintettel a vízvédelem szabályozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Balázs, Lászlóné (1980) Deák Ferenc alakja a magyar közjogtudomány fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné Varga, Ilona (1980) Személyiségzavarok a szakmunkástanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltán (1980) A gazdasági jog és a vállalati jog problematikája a szocialista jogrendszerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török Berta, dr. Lászlóné (1980) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törökné Kaszás, Rozália (1980) A népi ellenőrzés szervezetének és jogosítványainak a kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Túri Nagy, János (1980) A munkajogviszony létesítésének, módosításának, megszűnésének vállalati gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardi, Ágnes (1980) Bródy Sándor Jövendő c. folyóirata és a magyar századforduló. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Edit (1980) A beruházások pénzügyi finanszírozásának rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajkó, Erika (1980) A tankötelezettségi törvény végrehajtása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Andrea (1980) A lakásszövetkezet szövetkezeti jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet (1980) Egy Információtároló és visszakereső rendszer könyvtári alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1980) A magyar labdarúgó kupacsapatok nemzetközi szereplésének hazai háttere és adatai 1955-1979. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1980) A -nak/-nek névszóragos szintaktikai szerkezetek vizsgálata a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péter (1980) Bács-Kiskun megyében elkövetett szándékos emberölések kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Török, Mária (1980) Eljárásjogi problémák - a bírói munka megkönnyítésére szolgáló technikai vívmányok felhasználásával összefüggésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Magdolna (1980) Az R-10 OS I/O-kezelési lehetőségeinek bővítése. Paraméteres karbantartó program ellenőrzési moduljának elkészítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Árpád (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek testületi szerveinek eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, János (1980) A munkások politikai és jogtudatának fejlődése Szabolcs-Szatmár megyében 1897-1978. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, László (1980) A földvédelem és földhasznosítás kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov, István (1980) Képek információtartalmának mérése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Gábor (1980) Protoplasztképzési, regenerációs és fúziós vizsgálatok aspergillus stellatus auxotróf mutáns törzseivel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyiné Kovács, Dr. Edit (1980) Az állam javára való marasztalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidács, Jenő (1980) Automatikus osztályozás alkalmazása mezőgazdasági körzetek kutatásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidács, Jenő (1980) Automatikus osztályozás alkalmazása mezőgazdasági körzetek kutatásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich, Tibor (1980) Képek prediktív kódolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virányi, Györgyné (1980) Pedagógusok élete és munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Zsuzsanna (1980) Osztály és osztálytudat. Lukács György: A társadalmi lét ontológiája című munkájában a Történeti fejezetek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várady, Gyula (1980) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Imre (1980) A hagyatéki eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyiné Laluska, Zsuzsanna (1980) A társasház-tulajdon jogintézménye, szerepe és jelentősége. A társasház alapítás és a társasház gazdálkodás kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, Péter (1980) Kísérlet finnugor igevonzatok összehasonlító vizsgálatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wéber, Zsuzsanna (1980) A kiskorú gyermekről való állami gondoskodás, különös tekintettel a rendszeres nevelési segélyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelei, Jozsef (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ziegler, Herta (1980) Die Vokale der Mundart von Brennbergbánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombai, László (1980) Iskolavezetési rendszermodell javaslat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, Piroska (1980) Ragos és ragtalan névszókhoz járuló névutók vizsgálata a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvara, Katalin (1980) A vízi környezet védelmének problémái és jogi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbó, Lajos (1980) A tartási- es életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ákosi, Gáborné (1980) Anyakönyvi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árpás, Károly (1980) Az észt parasztság és ábrázolása Anton Hansen Tammsaare műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Énekes, Endre (1980) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Öhl, Erika (1980) Lexikális elemzés fordítóprogramokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös, Zoltán (1980) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördög, László (1980) A polgári eljárás hatékonyságának és gyorsításának kérdése, különös tekintettel a III. Ppn-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 00:31:55 CEST.