Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É
Number of items: 462.

A

Adamovics, Mária (1979) A zenei valóságábrázolás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Alt, Dóra (1979) Machiavelli állammal kapcsolatos nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antali, Károly (1979) Turing-gépek és rekurzív függvények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arnótfalvy, Sarolta (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

B. Molnár, Irén (1979) Virtuális blokk-kezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Dezsőné (1979) A Szeged-Algyői iskola története a dualizmus korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Péter (1979) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium története a századfordulótól az 1960-as évek elejéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Klára (1979) Szolgáltató vállalat körében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Sándor (1979) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Szegeden 1944-től 1950-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Imre (1979) A közbiztonság segítése, különös tekintettel az önkéntes rendőri tevékenységre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Judit (1979) Tárkihasználásra optimalizált rendezések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Éva (1979) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baltás, Dr. Béláné (1979) Általános iskolai tanulók környezetesztétikai ízlésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, László (1979) Object visszafordító segédprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Zsuzsanna (1979) A posztindusztriális társadalom elmélete és kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Péter (1979) A katonai tiszti hivatás mint pályaválasztási probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Elvira (1979) A tanácsi beruházások speciális szabályai, különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Miklós (1979) Vizsgálatok a fanyelvtanok körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartosné Bátor, Mária (1979) A tanácstagok tevékenysége és jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, Gábor (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baur, Péter (1979) A helyszíni szemle néhány kriminalisztikai kérdéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkecz, Franciska (1979) Hogyan szeretnék élni 25 éves koromban? (Elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, István (1979) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Sándor (1979) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy, Eszter (1979) Alkotmány és forradalom. A kubai függetlenségi, forradalmi mozgalmak és az alkotmányért folyó küzdelem kérdései (1895-1976). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy, Eszter (1979) A kubai alkotmány a forradalmi építés folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász, Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, Pál (1979) Szándékosság a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobák, Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Kovács, Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, János (1979) A honvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában és szakköreiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi, Márta (1979) Festői elemek vizsgálata Hugo von Hofmannstahl és Kosztolányi Dezső néhány novellájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokkon, László (1979) Az olvasási tevékenység rendszerének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Lajosné (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában anyanyelvi nevelés területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bory, Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Menyhért (1979) A közoktatási és közművelődési intézmények összekapcsolásának kérdései, az együttműködés egyfajta lehetősége kisebb településeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, Miklós (1979) Az államigazgatás korszerűsítése különös tekintettel a pénzügyigazgatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Dénes (1979) A pulvinar poliszenzoros aktivitásának vizsgálata macskán a kiváltott potenciálok módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Mátyás (1979) Juhász Ferenc költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Piroska (1979) A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Sándor (1979) A járás, mint igazgatási- területi egység. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás, László (1979) Azonos témájú énekek összehasonlító vizsgálata XVI. századi énekeskönyvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burián, Miklós (1979) A Kecskeméti Református Kollégium története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burok, Ferenc (1979) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Antal (1979) Boole-függvény minimalizáló eljárások bonyolultsága. Egy általános minimalizáló módszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Péter (1979) Városkörnyéki községek szervezése és igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai, Éva (1979) Integrálegyenletek numerikus megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, János (1979) Többfázisú duál algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Mária (1979) Az intézeti vezetőfőnővérek társadalmi beilleszkedése és annak oktatási-nevelési vetülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki, Zsolt (1979) Az értelmi fogyatékos fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bátyi, Zoltán (1979) A magyar uralkodó osztályok nacionalista politikája, és a munkásmozgalom nacionalizmus elleni programjai Magyarországon (1867-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhm, József (1979) A szuggesztopédia és alkalmazási lehetőségei az angol nyelv középiskolai tanításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, László (1979) A szakmunkásképzés helyzete Csongrád megyében az 1973-79-es időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búvár, Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büky, Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büky, László (1979) Vers és metafora - Valami Füst Milán költői nyelvéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csala, József (1979) A Magyar Alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel szocialista alkotmányosságunk főbb kérdéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Ferencné (1979) Erkölcsi nevelési lehetőségek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Sándor (1979) A családok légkörének hatása a tanulók beilleszkedésére az osztályközösségbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Béla (1979) A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekei, Sándor (1979) Iparos tanoncképzés Kecskeméten a Horthy-korszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cselédes, Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetneki, Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csicsely, Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillám, Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csohány, Margit (1979) A testi épség és egészség védelmének szabályozása büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordásné Kovács, Beáta (1979) Szabadságvesztésre ítélt felnőttkorú bűnelkövetők tipológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, Istvánné (1979) Generátorokkal és definiáló relációkkal adott véges csoport szorzástáblájának számítógépes előállítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Huba (1979) Az alkohol és a bűnözés Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, József (1979) A fiatalkorúak bűnözővé válásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czabafy, Dr. Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czibik, Klára (1979) Digitális képek osztályozása statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czira, Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Anikó (1979) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni, Ágnes (1979) Psychologische Elemente in den Hörspielen Dürrenmatts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dibóné Borbély, Dr. Ágnes (1979) Vergleichung Parsifals bei Wolfram von Eschenbach und bei Richard Wagner. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diczházy, Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dióslaki, Ferenc (1979) Sejtprocesszorok software eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobrovoczky, István (1979) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drávucz, László (1979) A személyragos főnévi igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, Gézáné (1979) A vertikális KISZ szervezet tapasztalatai a Kalocsai I. István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Éva (1979) Az örökbefogadás céljának megvalósulása a szocialista társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Erzsébet (1979) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Adrienne (1979) A szigetvári bosnyákság ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Elek, Margit (1979) Megőrzési felelősség az ítélkezési gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi, Teréz (1979) Az öngyilkosság büntetőjogi és pszichológiai (pszichiátriai) vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Katalin (1979) „A Magyar Úttörők Szövetségének 1977/78-as úttörőévi programja” hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Miklósné Szélkúti, dr. Katalin (1979) A prezídiumok helye és hatásköre a szocialista államok szervezetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdődy, Valéria (1979) Túlhatározott lineáris egyenletrendszerek megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ernhöffer, Ferenc (1979) Adaptív rendszerek vizsgálata és realizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Endre (1979) A társadalmi fejlődés és a társadalmi forradalom fogalmának előfordulása, használata, alakulása az általános iskolai történelemtankönyvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ferencné (1979) Az "Edzett Ifjúságért" tömegsportmozgalom pedagógiai problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Károly (1979) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, István (1979) Felnőttoktatás Kecskeméten a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Dénes (1979) Értékorientációs tényezők az alsószintű vezetők tanfolyanrendszerű oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács, Győző (1979) Témakompenzációs oktatási kísérlet a vízügyi szakközépiskolák 3. osztályos-géptan-tantárgyának "Szivattyúk és hidraulikus berendezések" című tantervi témájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Gábor (1979) Az öröklési szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fernández, Emilio Guevara (1979) Szimmetrikus mátrixok invertálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feró, László (1979) Szűrési eljárások digitális képek feldolgozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filvig, Gyuláné (1979) A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével a magyar nyelv nyelvtanának tanításában, az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flavia M. Pagés , Rodriguez (1979) Adatstruktúrák implemetálása és formális leírása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Zsuzsanna (1979) Fordítóprogramok és attribútumnyelvtanok I. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Font, Zoltán (1979) Digitális képek osztályozása Cluster analízissel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Font, Éva (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági társulások, különös tekintettel a közös vállalatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fornády, Éva Veronika (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs Jenőné Varga, Katalin (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában (ábrázolás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Imre (1979) A magyar közúti darabárufuvarozás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1979) Reguláris egyenletrendszerek és alkalmazásuk automataelméleti eldönthetőségi problémákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füzi, László (1979) A minőség alapjai. Németh László a Tanu előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazsó, Endre (1979) A kollektív szerződés kialakításával kapcsolatos problémák Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér, Zsuzsanna (1979) Kromoplasztok kialakulása és ultrastruktúrája a hazai fűszerpaprikák termésfalában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Anna (1979) Hódmezővásárhely ÉK-i részének régészeti terepbejárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Erzsébet (1979) A vásárosnaményi Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Klára (1979) Az igazgatás fogalma és elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gogolák, Ferenc (1979) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén, különös tekintettel a TITÁSZ Vállalatnál kialakult gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombás, Éva (1979) Programozási nyelvek szemantikájának megadása logikai úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi, István (1979) Fegyelmi felelősségi viszonyok a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics, Antal (1979) A Kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthon közösségi nevelőhatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai, Olga (1979) A munkaszerződés érvénytelensége és annak következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Ágnes (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Ágnes (1979) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér, László (1979) A jogpolitikai irányelvek érvényesülése az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösy, Zoltánné (1979) Az úttörő közösségek irányításának és vezetésének módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györke, Dr. Zoltánné (1979) Az óvodáskorú gyermekek családi életre nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálné Guglava, Dr. Mária (1979) Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésének egyes eljárási kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, István (1979) Tanulói önkormányzat a 607. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet "Lőwy Sándor" Diákotthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, Antal (1979) A tanúkihallgatás kriminalisztikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Ilona (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal, Lászlóné (1979) Az állam funkcióinak változása, és a szocialista demokrácia fejlődése az MSZMP X-XI. kongresszusa és a programnyilatkozat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halasi, Szilveszter (1979) Az állami személyzeti munka jogi szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haramász, Andrásné (1979) A büntetés célja és a feltételes szabadságra bocsátás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Ágnes (1979) A polgári eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatos, Katalin (1979) Erkölcsi értékítélet: általános iskolás felsőtagozatos, családban nevelkedett és állami gondozott gyermekeknél (Néhány fogalom vizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Mária (1979) A motiváció szerepe a nyelvtanulás eredményességében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs-Deme, Pál (1979) Témakompenzációs oktatás feladatbankokkal az általános iskola hatodik osztályos fizika tantárgy "Az energia, munka" című témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi, Sándor (1979) Fiatalkorú bűnözés egyes kérdései Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helembai, Zsuzsanna (1979) Jugoszlávia két világháború közötti nemzetiségi problémái az angol történeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hentes, Dr. Lajosné (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Dr. Istvánné (1979) A magány-motívum Juhász Gyula költészetének korai korszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczku, Zsuzsanna (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei mezőgazdasági szövetkezetekre és a Területi Szövetségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herendi, György (1979) Elméleti és gyakorlati problémák a nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herold, József (1979) Társadalmi érdekviszonyok és az állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hinel, Erzsébet (1979) A nógrádi szénbányászat és bányamunkásság a felszabadulástól a 3 éves terv végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holakovszkiné Pestovics, Ilona (1979) A know-how fogalma és forgalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló Istvánné Kovács, Mária (1979) A mozgássérült gyermekek írástanításának elméleti és gyakorlati kérdései. A munka szervezésének és irányításának kérdései az írástanítás szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hollósi, Laura (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, Kálmán (1979) A személyiségi jogok védelme és a szervátültetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Károly (1979) Vállalati, szakszervezeti tanácsok és a bizalmi testületek működése Csongrád megyei tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz, Ilona (1979) A szuverenitás tartalmának alakulása a gazdasági, politikai viszonyok változása, különös tekintettel az integráció kialakulásának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunya, Edit (1979) Többváltozós függvények minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Jolán (1979) Elsőrendű tételbizonyító Łukasiewicz n-értékű logikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszki, Attila (1979) A mozgalmi képzés eredményességének vizsgálata Békés megye néhány úttörőcsapatánál - különös tekintettel a gyermekvezetők helyzetelemző és kritikai tevékenységének színvonalára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jernei, István (1979) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jilling, Judit (1979) "A fotogrammetria blokk-kiegyenlítési eljárásának megvalósítása kisszámítógépen". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Judik, Margit (1979) Az állam és az egyház kapcsolata - egyházpolitika hazánkban a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, György (1979) Reguláris erdők racionális reprezentációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jóni, Gábor (1979) Századunk irodalma és a film. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, György (1979) Angol külpolitikai irányzatok és Magyarország - különös tekintettel a nemzetiségi kérdés vitájára (1919-1939). Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk, Gabriella (1979) Az állami funkciók és a jogfunkciók kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, János (1979) Deriváltmentes iterációs módszerek nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kandra, Károly (1979) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó, Teréz (1979) A tanulók irányító értékelése konzervipari szakágazati technológiából feladatbank segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapocsi, Erzsébet (1979) Kapcsolatok a XVIII. századi német lied és a magyar dal között: néhány elméleti probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaprinay, Péter (1979) A tagsági viták és a szövetkezeti döntőbizottság néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Judit (1979) Előzetes letartoztatás és lakhelyelhagyási tilalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Árpádné (1979) A beruházások finanszírozásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony, Ibolya (1979) Többek közös károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassy, Erzsébet (1979) A tanács végrehajtó bizottsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Gyula (1979) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kautz, Annamária (1979) Kereskedelmi dolgozók leltárhiányért fennálló felelőssége egy élelmiszer kiskereskedelmi vállalat gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kautz, József (1979) Fegyelmi felelősség és eljárás a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Judit (1979) A vasút fuvarozói felelősségének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Adrienne (1979) Catullus és a hellénisztikus irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kele, György (1979) A jogos védelem intézményének rövid történeti áttekintése és néhány elvi vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keleti, Sarolta (1979) Déry Tibor hasonlatai A befejezetlen mondatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres, Lajos (1979) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének hatása a nemzetközi magánjogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz, Tibor (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó, Judit (1979) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Khim, Márta (1979) Az 1543-as szultáni hadjárat Magyarországom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, László (1979) A faktoranalízis és orvosbiológiai alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Piroska (1979) Lineáris egyenletrendszerek megoldása minimalizációs módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisbánné Németh, Mária (1979) A politikai gazdaságtan esti egyetemi oktatásának módszertani kérdései a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiskasza, Margit (1979) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Csányi, Anikó (1979) A felnőttvezetés és a gyermekönkormányzat viszonyának jellemzői a Helvécia-Feketeerdői 4573. sz. Kilián György Úttörőcsapatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1979) Néhány építőgéptípus várható éves üzemelési idejének és javítási időszükségletének meghatározására alkalmas számítógépes program kidolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Edit (1979) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gyula (1979) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Klára (1979) Az üzérkedés törvényi tényállasának szabályozása az 1920-as évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Margit (1979) A joglogika néhány elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mária Terézia (1979) Az erkölcs és jog viszonyának egyes kérdései a jogalkalmazás példáján keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zsuzsanna (1979) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése a termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária, Magdolna (1979) Móra Ferenc régészeti munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Knáb, Gábor (1979) Társas kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Ágnes (1979) Az uruguay-i magyar kolónia politikai mozgalmai az 1930-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attiláné Gyuris, Ilona (1979) A tanács tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koday, Zsuzsanna (1979) A készpénznélküli elszámolások formái és tapasztalatai az indirekt irányítás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koller, Zsuzsa (1979) Az igei tárgyasság néhány kérdése az orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolossay, Éva (1979) A büntető fellebbezési rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Attiláné (1979) A felszabadulás előtti és utáni magyar parasztság életének bemutatása Veres Péter műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, László (1979) Világnézeti jelentőségű fogalmak a 6. osztályos régi és új fizika tankönyv összehasonlítása alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koszó, Tivadar (1979) A szexuálpatológia és a kriminológia kapcsolata különös tekintettel a nemi kromoszóma-aberrációkra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1979) A Hetvenkedő Katona alakja Plautustól Kodályig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, György (1979) A kár, a kártérítés mértéke egyes európai országok jogában, különös tekintettel a személyi sérülésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Imre Endre (1979) A tanúvallomás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1979) "Hűséges hűtlenség." Az irodalom, a színház és a film kapcsolatáról Örkény István művei - Tóték, Macskajáték alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1979) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Károly (1979) A Filter-módszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése (Sztár-peremhelyzet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (1979) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1979) Az előítélet néhány elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Gajda, Mária (1979) A beszédzavarok elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a mozgássérült gyermekekre és felnőttekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Puruczky, Éva (1979) Függvény határértéke a középiskolai tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Béla (1979) A lex comissoria, mint a vételhez kapcsolódó kikötés a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozslik, István (1979) A GATT és Magyarország csatlakozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, Judit (1979) Hódmezővásárhely délnyugati részének régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krafcsik, Istvánné (1979) Két osztály összehasonlitó nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán, Miklós (1979) A szabálysértés eljárási szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kupi, Teréz (1979) A magyarországi német nemzetiség története (1945-1978). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsai, Béla (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuruncziné Tornóczky, Dr. Katalin (1979) A századforduló újszerű irodalmi törekvései Török Gyula műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóti, Ernő (1979) Fordítóprogramok és attribútumnyelvtanok II. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi, Gábor (1979) Magyarország kormányformájának fejlődése (1848-tól napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Leiwander, Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leiwander, Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére (1945 után). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Mária (1979) A magyarországi német kisebbség 1919-1945 közti történetének fő kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Litter, József (1979) A dinamikus programozás alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lourdes, Melgarejo (1979) A kétirányú korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lucza, Franciska (1979) Fejezetek a Nyugat-Római Birodalom és az egyház történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Zoltán (1979) Török-magyar kapcsolatok a 20. század elején 1924-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lutter, István (1979) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi, István (1979) A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Gabriella (1979) A gyámhatóság feladata különös tekintettel a láthatási engedélyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, István (1979) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczy, György (1979) Az akarat determináltsága és a büntetőjogi felelősség alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony, János (1979) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a Magyar Tanácsköztársaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, János (1979) A tanú bizonyítás a büntető eljárásban, az első fokú bírósági tárgyaláson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, József (1979) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Zoltánnné Szendrei Júlia and Major, Zoltán (1979) Számítógépes hálótervezési eljárás a komplex eljárások összehangoltságának fokozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makai, Katalin (1979) A Nagykőrösi Arany János Általános Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makráné Biczók, Judit (1979) Способы выражения одновременности и разновременности действий в русском и венгерском языках /на основе сложных предложений/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maria del Pilar, Rodriguez (1979) Az R-40 OPSI programcsomagját felhasználó eljárás vegyesértékű lineáris programozási feladat megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinez Páez, Mária Teresa (1979) Record láncolási technika alkalmazása a diszponibilis készletnyilvántartásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, József (1979) Lineáris diszkriminancia analízis és alkalmazása az orvosi diagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Viktória (1979) Култура киевской руси IX-XI веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Melgarejo, Lourdes (1979) A kétirányban korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Metzinger, Éva (1979) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme - Max Weber munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michlerné Soltész, Erzsébet (1979) Raffai Sarolta prózája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai, Zoltán (1979) A házastársi vagyonközösség egyes problémái: különös tekintettel a közös vagyon és a külön vagyon elhatárolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohamed, Ibraim Hassán (1979) Az adatbázis kezelő rendszer FIND utasításának implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi, Ferenc (1979) A személyi tulajdon, különös tekintettel a személyi földtulajdonra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Bertalan (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Imre (1979) A termelőszövetkezet külső gazdasági tevékenységének és a háztáji gazdaság kapcsolatának jogszabályi rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1979) A tanúkihallgatás pszichológiai alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Marianna (1979) Gondolatok a törvényességről, különös tekintettel a szocialista törvényességre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monori, Antal (1979) Nagyméretű gráfok feldolgozásának számítógépes támogatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányi, János (1979) A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányi, Jánosné (1979) Eljáró szervek és eljárási szabályok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mutay, Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máriaföldy, Erna (1979) A gazdasági perek helye a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márin, István (1979) Környezet- és természetvédelemre nevelés a császártöltési általános iskolában a tanórán és a tanórán kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márku, Mária (1979) Igazság a büntetőítéletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máthé, Lajosné (1979) A fegyelmi felelősség egyes kérdései: a fegyelmi büntetések és ezek hatása a termelőszövetkezeti tagok munkafegyelmére Kisújszállás város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gyakorlata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Sándor (1979) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi, György (1979) A "feledésbe merült" Pentelei István alakja és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móczik, Gabriella (1979) A -féle, -fajta, -szerű képzők gyűjtése és csoportosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móricz, Gyula (1979) Geometriai transzformációk a digitális képek feldolgozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mózes, Zoltán (1979) A halálbüntetés kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Anna (1979) Irányító (felügyeleti, ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1979) Az eszmei kártérítés történeti fejlődése az 1977. évi IV. törvényig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (1979) Adatbázis kezelő rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1979) Szakértők a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mátyás (1979) A mezőgazdasági termelés hatékonyságának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Valéria (1979) A mezőgazdaság és a parasztság helyzete Vas megyében az átszervezés és megszilárdulás időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1979) Személyragos határozói igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1979) Novellisztikus elemek a 19. század második felének magyar képzőművészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezeti tagsági viszony új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (1979) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, György (1979) Ezra Pound magyarul (műfordítás-elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, István (1979) A szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadója, különös tekintettel a levonásos rendszerben történő adóztatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Etelka (1979) A szakértői bizonyítás a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ferenc (1979) A VB. titkár jogállása a községi tanácsoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, István (1979) Nem verbális kommunikáció a nevelő-oktató munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Terézia (1979) A tanúvallomás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé, Csilla (1979) Az idegenforgalom jogi szabályozása: az utazási irodák és az utasok felelősségének esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, Zoltán (1979) A közúti balesetek kriminológiai vetülete, elsősorban a Volán 7. sz. vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Kornélia (1979) A gyermektartás egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osztovits, Szabolcs (1979) Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán, Mária (1979) A "mozgás" fogalmának kialakítása 5-6 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvárt, Róbert (1979) Thomas Mann: Buddenbrooks - Verfall einer Familie im Spiegel der Bürger-Künstler Problematik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Edit (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása 1948-1957. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Márta (1979) Leszabási változatok optimalizálása méretüket két irányban változtató négyszögű alakzatoknál kétdimenziós leszabások esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zita (1979) A termelőszövetkezeti tag munkavégzési kötelezettségével kapcsolatos egyes jogi kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, Terézia (1979) Az agrárforradalom Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki, Jenő (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petz, György (1979) Megközelítés Kékszakállú herceg vára című Bartók-Balázs mű értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petz, György (1979) A kubai forradalmi gondolat fejlődése José Martitól Antonio Guiterasig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petényi, Zoltán (1979) Mérőperemes gázmennyiségmérés pontosságának vizsgálata Monte-Carlo-Módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Judit (1979) A brazil külkapcsolatok fő vonásai a 20. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Tamás (1979) Boole-függvények minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki, András (1979) A korlátozás és szétválasztás módszerének néhány alkalmazása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Gábor (1979) A KGST-országok nemzetközi fizetési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Istvánné Magyar, Erzsébet Mária (1979) A végintézkedésen alapuló öröklés, a végintézkedés érvénytelensége és hatálytalansága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pohárnok, Dániel (1979) A felelősség kérdései a reklámban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Katalin (1979) Der Tod als Leitmotiv bei Thomas Mann. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongó, Zsuzsanna (1979) Der Erwahlte in "Joseph und seine Brüder" (Analyse). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poprócsi, Árpád (1979) Krúdy Gyula: Szindbád - Huszárik Zoltán: Szindbád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posztós, József (1979) A személyi földtulajdon és földhasználat alakulása Szeged megyei városban az FTT. hatálybalépése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár, Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár, Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, István (1979) A tartós földhasználat intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Pál (1979) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pák, Antal (1979) SYNTAX DRIVER. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Istvánné (1979) Az orvosi megbízás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Tamás (1979) Intézményi belső szabályzatok jogi természete különös tekintettel a József Attila Tudományegyetem Ügyviteli Intézkedésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterffyné Gergő, Judit (1979) A bűnsegély elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péteryné Nagy, Dr. Katalin (1979) A kellékszavatosság szabályainak módosítása és az ítélkezési gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pödör, László (1979) Csapadékidősorok statisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radich, Brunó (1979) Diákönkormányzat szervezeti felépítése és tartalmi tevékenysége egy középiskolás diákotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajki, Istvánné (1979) Bibliai elemek Ady Endre költészetében külön tekintettel az Isten-témára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Restás, László (1979) A jogpropaganda és a jogpolitikai irányelvek végrehajtása a Borsodnádasd Nagyközségi Tanácsnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rockenstein, Ilona (1979) Habituációs, szenzitizációs és Pavlov-típusú kondicionálási kísérletek helix pomatián. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosta, Ferenc (1979) Szabó Magda Ókut c. regényének hatása szakközépiskolai tanulókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rostás, Imre (1979) A termelőszövetkezeti tulajdonjog főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzicska, László (1979) Az elítéltek nevelésének elvei és módszerei, ezek elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ráczkevi L., Edit (1979) A gyorsírási íráskészség vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádi, Gizella (1979) Felelősségbiztosítási rendszerünk néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róza, Olga (1979) A brazíliai magyar emigránsok élete és szervezetei 1924-1950 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sain, Imre (1979) A helyi tanácsi testületek működésének tapasztalatai, a tanácsok együttműködésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schneider, Andrásné (1979) A fiatalkorúak bűnözése Fejér megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schrottné Gergely, Klára (1979) A Kőszegi Bencés Gimnázium története 1938-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, János (1979) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Katalin (1979) Hódmezővásárhely déli részének régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Báron, Dr. Zsuzsanna (1979) A szövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése az ipari szövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipter, Katalin (1979) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skultéty, Sándor (1979) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Lászlóné (1979) Védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Speer, Norbertné (1979) A rajzi ábrázolókészség fejlődése a 3-10 éves korú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spisákné Kiss, Dr. Judit (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának egyes kérdései, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei ítélkezési gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spránitz, Judit (1979) Az irodalmi nézőpont és a kamera. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stán, Lászlóné (1979) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi következményei a vasút területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Erika (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Piroska (1979) A szabadságvesztés büntetés problémái a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Emese (1979) Gondolatok a know-how-ról: különös tekintettel a Csongrád megyei vonatkozásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Géza (1979) A világnézeti nevelőmunka főbb tapasztalatai Tolna megye középfokú oktatási intézményeiben, különös tekintettel az 1972-es párthatározat óta eltelt időre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imréné (1979) Az ügyfélszolgálati iroda továbbfejlesztésének lehetőségei Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek külső jogvitái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Márta (1979) Az ítélet jogereje a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Piroska (1979) Vállalati önállóság a jugoszláv önigazgatási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Peregi, Zsuzsanna (1979) A Birk-kódex teljes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai-Dobos, István (1979) Adat- és utasításkiterjesztés a CHANGE nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai-Dobosné, Márta Mária (1979) A CHANGE nyelv szövegszerkesztő utasításcsoportja a LIST és TRANSLATE utasítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Imre (1979) Operációs rendszer szimulációs minőségvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Zoltán (1979) A sajtó-helyreigazítási eljárás: egyes elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Ibolya (1979) Az öngyilkosság mint deviáns magatartás (Empirikus vizsgálat Makón). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanka, László (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Boros, Lenke (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos problémák - különös tekintettel Szeged város igazgatási szervezetére vonatkozó egyes megoldásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanyi, Géza (1979) Makrogenerátorok absztrakt leírása, egy makrogenerátor implemetálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni, Ferencné (1979) A tanácsi es nem tanácsi szervek együttműködése, különös tekintettel a lakosság szükségleteinek kielégítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeghő, Katalin (1979) A joghézag és az analógia újabb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert, Éva (1979) Lautlehre der deutschen Mundart in Závod. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekerczés, Anna (1979) Fejér megye állami területi beosztásának fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeles, Lajos (1979) Fegyelmi felelősség a Szegedi Ruhagyár gyakorlatában: 1975-1978. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemler, Magdolna (1979) Deutsch-Ungarische Kontrastive Schallstarke- und Lautdaueruntersuchungen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi, Márta (1979) A magzatok méhen belüli gyarapodásának számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Zsuzsánna (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepes, Lajos (1979) A Kecskeméti első kerületi népiskola kialakulása és fejlődésének története a dualizmus korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szetei, József (1979) A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikora, János (1979) Az államigazgatás területi beosztásának jogi szabályozása és fejlődésének távlatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Béla (1979) Egy adott tantárgy tevékenységrendszerének logikai elemzése (Technika, általános iskola 1. osztály). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Dezső (1979) A nemesített növényfajták, hibridek minősítésének és szabadalmi oltalmának kapcsolata és ellentmondásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ferenc (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek adói és adójellegű kötelezettségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1979) Nevelési központ pedagógiai terve (Pécs-siklósi városrész). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Katalin (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési ügyekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziráczky, Ilona (1979) A lakosság adói - különös tekintettel a személyi adókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szittya, Károly (1979) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szondi, Ildikó (1979) Felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak közhasznú munkavégzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szájbel, Edit (1979) A kényszergyógykezelés elméleti és gyakorlati vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Számfira, Mária (1979) Magyarország alsó-kréta nyitvatermő pollenszemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szániel, Ágnes (1979) A mulasztás rendszerbeli helye, fogalma és okzatosságának problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, Katalin (1979) A faktoranalízis és alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Edit (1979) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőkéné Vártok, Amarill (1979) A gyermekről való gondoskodás, különös tekintettel a szülők gyermektartási kötelezettségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőrös, Katalin (1979) Közös motívumok az orosz és magyar népmesékben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Gyula (1979) A pártoktatás és a felnőttnevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Csaba (1979) A nemzetközi likviditás problémái és az aranyhelyettesítők a tőkés világgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, Edit (1979) A GIN-S generálástól függő file-jainak listázása a rendszer dokumentálásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sélley, János (1979) A házasság bírói felbontásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóvágó, László (1979) A kisajátítás eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tanács, Aranka (1979) A földjáradék egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari, István (1979) Az "ázsiai termelési mód" államának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Rezsőné Papp Takács, Erzsébet (1979) A házasságon kívül született gyermek családi jogállásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terbe, Nóra (1979) A magyar költségvetési jog fejlődése 1968-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi, Ernő (1979) Fizikai dolgozó fiatalok művelődési tevékenységének pedagógiai szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Jánosné (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők szociológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toma, János (1979) Az ipari szakmunkásképző szerepe a társadalmi mobilitásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toma, József (1979) A járások helye és szerepe a közigazgatásban - különös tekintettel a járási hivatalok működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toman, János (1979) Gyors rendezési algoritmusok összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompáné Éliás, Mária (1979) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, András (1979) Közvetett szabályozóeszközök a szovjet gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Troska, Gyula (1979) Az iskola mint rendszer (Dokumentumelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turzó Ferencné Fülöp, Mária (1979) Bank és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi, Zsuzsa (1979) A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében 1945 őszéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Técsy, Tamás (1979) Környezetünk védelme az államigazgatási jog tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóta, Gyula (1979) A termelőszövetkezeti tagok háztáji földje alanyának és tárgyának fejlődése a jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Antal (1979) Irányító (felügyeleti,ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1979) Pozitív definit mátrixú lineáris egyenletrendszer lineáris módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1979) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, József (1979) A vendéglátóipari etika időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Miklós (1979) A földjáradék egyes kérdései, különös tekintettel a földjáradék szabályozásának alakulására a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péter (1979) A Kommunista Internacionále szövetségi politikája a forradalmi fellendülés éveiben (1919-1923). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (1979) A termelőszövetkezetek jogi képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1979) A jogsegélyszolgálat elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1979) A CHANGE multiprocesszor általánosítása; CHANGE algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Fazekas, Anikó (1979) Az állami gondoskodás rendszere különös tekintettel az állami gondozásbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Sinkó, Erzsébet (1979) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Géza (1979) Nagyméretű adatstruktúrák rögzítése az R-12 számítógépre illesztett EC-5052 típusú mágneslemezegységen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valentényi, Ágnes (1979) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Béla (1979) A Veszprém megyei könyvtár helyismereti irodalom-feltárásának számítógépes programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ilona (1979) A jogalkalmazói jogalkotás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1979) A Magyar Szocialista Munkáspárt szervezeti fejlődése a VII-XI. kongresszus közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Árpád (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Éva (1979) A női bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varjasi, János (1979) Az ifjusági bizottságok szerepe az ifjuság össztársadalmi nevelésének folyamatában, különös tekintettel a tanácsi ifjúsági bizottságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varró, Dénes (1979) A terhelt kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi, Éva (1979) Jellemző teljesítmény és kihasználási mutatók képzése és alkalmas számítógépes program kidolgozása néhány építőgépfajtára vonatkozóan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Mária Anna (1979) A modern filmművészet kifejezőeszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Valéria (1979) Az emberi jogok összehasonlíthatósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastag, Györgyi (1979) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek nemzedékek és nemek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Versegi, Rita (1979) A munkáltató felelőssége az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés folytán bekövetkezett károkért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verók, Mária (1979) A paleozoikum és a mesozoikum nyitvatermőinek palinológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémy, Zoltán (1979) Ipari szövetkezetek jogi képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidomusz, Béla (1979) Igazgató pedagógus szemmel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Miklósné (1979) A védelem szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi, István (1979) A leltárhiányért való felelősség érvényesülése a Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczy, László (1979) Játékok az orosz nyelv az általános iskolai és gimnáziumi oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ványai, László (1979) A jogcím nélküli lakáshasználat, mint a lakásbérlet sajátos formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ványi, Ambrus (1979) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása különös tekintettel a személyi tulajdonra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Sándor (1979) Pszichológiai teszt-adatokból személyiségvonások felismerését segítő számítógépes eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, István (1979) A közösségi kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Zsuzsanna (1979) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakariás, Ferencné (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi, Ferenc (1979) A végintézkedés szabadsága és korlátai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsengellér, Gábor (1979) Villamos hálózat-szerelési munkák tervezése,szervezése /Sugaras hálózat számítása/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond, Attila (1979) Design és pedagógia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky, Mária (1979) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, István (1979) Az ingatlannyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ács-Sánta, Lajosné Sebők Jolán (1979) A házasságon kívüli szülés etikai és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádor, Judit (1979) A munkaügyi bírósági eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Édes, Veronika (1979) A nevelés és eszközei a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Él, Éva (1979) A végrehajtó bizottsági tagok jogállása és feladataik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Énekes, Endre (1979) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:06:50 CEST.