Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö
Number of items: 390.

A

Abaffy, Mihályné (1978) "Szociálpolitika - népesedéspolitika". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agócs, János (1978) Általános iskolai diákotthonok Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Albrecht, Sándor (1978) Az ipari termelés újjászervezése Kiskunfélegyháza városban a felszabadulástól a pénzügyi stabilizációig: az MKP helyi szerveinek kapcsolatos tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, Lajos (1978) Történelmi regény a romániai magyar irodalomban a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aranyossyné Lehóczky, Irén (1978) Erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakó, Gyöngyi (1978) A középfokú óvónőképzés didaktikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági, Julianna (1978) M. Bakunyin Kelet-Európa koncepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Iván (1978) Hegel teleológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Ágnes (1978) A legkisebb négyzetek módszerének alkalmazása geofizikai térképekre. /Izovonalakkal megadott gravitációs anomáliatérképen a térerősség meghatározása a ráfektetett négyzetháló sarokpontjaiban/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balpataki, dr. Béla (1978) A falusi lakosság körében elkövetett öngyilkosságok egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bara, Tamás (1978) Lineáris rendszerek és modeljeik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai, László (1978) Fa-transzformációk szimulálása számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Jenő (1978) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, László (1978) A városi tanács végrehajtó bizottság titkársága szervezete, feladata, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Edit (1978) Németh László magyar irodalmi kritikáinak irodalomszemlélete 1926-tól 1939-ig; rendszeres irodalomtörténet-kísérlete: a Kisebbségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, László (1978) A mentesítés jogintézményének fejlődése és jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Mihályné (1978) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Margit (1978) Balázs Béla titokkeresése (a miszticizmus jegyei és funkciói lírájában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beck, György (1978) A gyors Fourier transzformáció és egy alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berdó, Borbála (1978) Время Ивана Грозного и его образ в русском народном творчестве, прежде всего в исторических песнях. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczk, Valéria (1978) Возникновение художественного красноречия Киевской Руси : /На основе "Слово о законе и благодати" Илариона/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1978) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Ágnes (1978) A megyei tanács VB. titkárságának szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Judit (1978) Kodolányi János magyar történelmi regényeinek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta Árpádné Hernády, Zsófia (1978) Tanulmányok a szláv Malalashoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász, Zsuzsanna (1978) Az egészség és testi épség védelmére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, Aranka (1978) A mezőgazdasági munkásság helyzete Heves megyében az 1929-1933-as világgazdasági válság alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, Tibor (1978) Fordítóprogramok és fa-transzformációk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Erzsébet (1978) Tóth Árpád szerelmi lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boksa, Anna (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban, a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliuma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bosznay, Sándor (1978) Szimuláció eredményeinek értékelése szimulációval. Egy evolúciós modell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Both, Ödön (1978) A magyar állampolgársági jog fejlődése és a Magyar Népköztársaság állampolgársági intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botló, Jolán (1978) Az idill szerepe Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bruszel, László (1978) A tanácsi bizottságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bruszt, Veronika (1978) A fejlődő növényi szervezetek szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Marianna (1978) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budácsik, Lajos (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Budapesten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busa, Éva (1978) A vállalkozási szerződés fontosabb új vonásai a Ptk. módosítása után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bábinszki, Gábor (1978) A Magyarországon előfordult kábítószer-csempészés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Ferenc (1978) A nemzetközi fizetések, hitel- és banki kapcsolatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánk, Attila (1978) Az alkalmazott munkaügyi helyzete és a szakszervezet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bántó, Zsuzsanna (1978) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Somogysimonyi nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Lajos (1978) Az üzemi demokrácia fogalma, jogi szabályozása és fórumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Lajos (1978) A modern software -fejlesztés problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csabai, Antal (1978) Interpoláció és approximáció spline-okkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csabai, Sarolta (1978) Tudomány, technika és utópia Jókai műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, György (1978) A társadalmi tulajdont károsító lopások és betöréses lopások felderítésének és megelőzésének tapasztalatai Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapláros, Erika (1978) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csecsődiné Kovács, Piroska (1978) A polgári perrendtartás 1972. évi módosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernus, Sándor (1978) A szakszövetkezetekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csohány, László (1978) A jogos védelem, mint jogintézmény történeti és elvi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, István (1978) Lakásszövetkezetek polgári jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, dr. Kálmánné (1978) Fellebbezés - csatlakozó fellebbezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Péter (1978) A játékelmélet elemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Üveges, Mária (1978) Labializáció és nyíltabbá válás a Jókai-kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csörsz, Sándor (1978) Extremális eloszlások és sztochasztikus irányítási problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőváry, Gábor (1978) A jogászság szerepe a Horthy korszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czikó, Mihály (1978) A felbontott házasságok alakulása Szegeden és Nyíregyházán az 1975-1976-1977. években, különös tekintettel a fiatal korban kötött házasságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinkóczki, László (1978) Környezet-független nyelvek szintaktikus elemzéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czuczi, Mihály (1978) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter, Klára (1978) Az eszmények változása Vajda János Alfréd regénye című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dettre, Erzsébet (1978) Krúdy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin című művének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ferenc (1978) Az ifjúsági törvény államigazgatási vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobák, Ernő (1978) Személyzeti politikánk jogi szabályozása és érvényesülése Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, László (1978) A földreform jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubeczné Károlyi, Éva (1978) A népfront szerepe és feladata a képviseleti demokrácia megvalósításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Durajda, Pál (1978) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekből eredő károkért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Gábor Csaba (1978) Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről és a magyar nyelv ügyéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, István (1978) A szellemi alkotások joga, különös tekintettel az újítási jog fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egeli, Zsolt (1978) Az állam funkciói, különös tekintettel organizatórius funkciójának kulturális oldalára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egri, dr. Leventéné (1978) A kormány funkcióinak és szervezetének változása 1945-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egyházi, József (1978) A védjegytörvény érvényesülésének gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrész, Erika Mária (1978) A közlekedési bűncselekmények - különös tekintettel a veszélyeztető helyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntette és a Btk.194/B.§./1/bekezdés c./ pontjában foglalt közlekedési vétség elhatárolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Enyingi, Marianna (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai (1949. évi XX. tv. részletes kifejtése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Ágnes (1978) Karinthy Frigyes irodalmi kritikáinak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Esztergomi, Mihály (1978) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabulya Györgyné Süle, Zsuzsanna (1978) Az árhatóságok árellenőrzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Éva (1978) A szülői felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, István (1978) Debrecen város abszolutizmus-kori szervezete 1849-1860-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Margit (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel az 1972. évi I. törvényre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ágnes (1978) A hűség-motívum Váci Mihály költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Földi, Ágnes (1978) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Éva (1978) "Nagyapám emlékére" - Az 1945-ös földosztás Dombegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór, József (1978) Visszaesés a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filinger, Margit (1978) Die Künstlerproblematik bei Eduard Mörike und Thomas Mann ("Mozart auf der Reise nach Prag" - "Tonio Kröger"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi, Zsuzsa (1978) Értékek és értékrendek Sarkadi Imre életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgách, Éva (1978) A vízió szerepe Komjáthy Jenő költészetében (A Homályból című kötete alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forrai, József (1978) Az MSZMP ifjúságpolitikájának fejlődése 1957-től, a KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forrai, Miklós (1978) Gondolatok a házassági vagyonjog témaköréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frigyesi, Margit (1978) A hálótervezés és a mátrixelmélet felhasználása tantervi vizsgálatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gardi, Márta (1978) Kérdések a munkajogi anyagi felelősség köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Julianna (1978) Súlyosító és enyhítő körülmények a büntetéskiszabásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellényi, Valéria (1978) A társadalombiztosítási jogviszony keletkezése, megszűnése, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goldschmied, József (1978) A szegedi szakszervezeti mozgalom újjáéledése és tevékenységének kibontakozása a felszabadulás után (1944. októbertől 1945. májusig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grötschl, Ildikó (1978) Kapuvár gazdasági és társadalmi helyzete a XVIII. és a XIX. sz. első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Éva (1978) A kisajátítás és a kisajátítási eljárás néhány kérdése, különös tekintettel a termelőszövetkezetektől történő kisajátításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurász, Ferenc (1978) A szülők gyermektartási kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györe, Attila (1978) A beszámítási képességet kizáró és korlátozó tényezők a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Edit (1978) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Pál (1978) A kétfokozatú óvónőképzés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göde Györgyné Szomolányi, Andrea (1978) A korszerű sav-bázis rendszer kialakításának módszertani kérdései a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görgényi, Ilona (1978) A lakosság adóztatásának egyes kérdései, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóztatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hack, Erzsébet (1978) A magyar lakossági adórendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmai, Mária (1978) A névutók vitás kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Sándor (1978) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich, Gábor (1978) Az utógondozás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczegné Német, Mária (1978) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi, Flórián (1978) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy Munkaügyi Bíróság egyéves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1978) A fegyelmi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gyula (1978) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Imre (1978) A személyi földtulajdonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1978) Fegyelmi felelősség érvényesülése, fegyelmi eljárások a Vasúti Fegyelmi Szabályzat alapján a vasútigazgatóságok területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Róbert (1978) A variációszámítás fizikai alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Juhász, Márta (1978) Heinrich Heines Beziehungen zu F. I. Tjutschew. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hursánné Tóth, Ilona (1978) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, István (1978) A bíróság elé állítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Zoltán (1978) A szatirikus Nagy Lajos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Klára (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ifkovics, József (1978) Az Olasz Kommunista Párt stratégiájának és taktikájának egyes kérdései a második világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imhof, Gyula (1978) Környezetfüggetlen derivációs fák transzformációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Isépy, Eszter (1978) Vagyonjogi és lakáshasználati kérdések a házassági bontóperekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janó, István (1978) Goethe und die Renaissance des neu-Englischen Geisteslebens. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeney, András (1978) Bűnözés az építőiparban, különös tekintettel a társadalmi tulajdon elleni bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Sándorné (1978) A tanulók társadalmilag hasznos tevékenységének nevelő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Edit (1978) Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenferrschaft (1695-1725). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gábor (1978) A szakszervezeti jogok vállalati szintű szabályozása és az üzemi demokrácia, mint az érvényesülés feltétele. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jármay, Magdolna (1978) A vám jelentősége a magyar gazdasági életben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Zoltán (1978) Max Weber bürokráciaelméletének szervezetszociológiai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kabai, Zoltán (1978) Felügyelet az államigazgatásban, különös tekintettel az ügyészi felügyeletre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kadosa, András (1978) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapás, Ferenc (1978) Szabadság, tudat, felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kara, Zoltán (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi, István (1978) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Zsuzsanna (1978) A viktimológia elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Anna (1978) A társadalmi környezet változásának hatása a válásra a nyíregyházi járásbíróságon indult bontóperek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerek, Edit (1978) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Judit (1978) A kollégisták közösségteremtő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Marianna (1978) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerék, László (1978) A politika-jog-gazdaság viszonya a szocialista társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Gábor (1978) A városi autóbuszközlekedés számítógépes modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Erzsébet (1978) Стилистические средства русских народных волшебных сказок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Annamária (1978) Pályakép a drámaíró Kocsis Istvánról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Ferenc (1978) Büntetések és intézkedések a szabálysértési törvényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Károly (1978) Szakértő a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Királyné Nagy, Judit (1978) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Mária (1978) Nemlineáris egyenletrendszerek megoldási algoritmusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Zoltán (1978) A sein es a sollen a jogban és az erkölcsben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisapáti, Ede (1978) Az alkohol és a kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter, Szilveszter (1978) A jogalkotás szociológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, András (1978) Dél-Alföldi országgyűlési képviselők biográfiája (1920-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Barnabás (1978) A törvényhozási tárgyak problémája a Magyar Népköztársaság jogforrási rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koch, György (1978) A munkaügyi viták szabályozási rendje és elintézése az egyes szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komjáti, Mihály (1978) A gazdasági bírság a magyar polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi, Zoltán (1978) A lakásügyi igazgatás elhatárolási kérdései különös tekintettel a bérlakásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlósiné Knipf, Erzsébet (1978) Beitröge zur empirischen Untersuchung im Sprachgebrauch der Ungarndeutschen (Eine Erhebung bei Vertretern dreier Lienerationen). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Sándor (1978) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelősségi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konczné Tóth, Edit (1978) A szocialista országok közötti valutáris pénzügyi és hitelkapcsolatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondor, László (1978) Adatbázis-kezelő funkciók implementálása PL/I nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Mária (1978) Az iskolák államosítása Esztergomban (1946-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopján-Kissné Zsemberi, Mária (1978) A házastársi vagyonközösség. A házastársi közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kothencz, Rozália (1978) Szeged irodalmi élete a századfordulón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovacsics, István (1978) Az alkoholista deviáció normatív és szociológiai vonatkozásainak egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1978) A gondolkodás elemi, logikai műveletei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ibolya (1978) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet különös tekintettel a fokozott felügyeletre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1978) A nemzettudat fejlődésének főbb kérdései Vörösmarty drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1978) Az 1949. évi XX. törvény és módosításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Árpád (1978) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Papp, Éva (1978) Felhasználói megszakításkezelő rutinok a DOS-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Enikő (1978) Time-Sharing supervisor kisgépeken. Implementálási kísérlet R-10-en. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Marianna (1978) Az alkoholisták intézeti gyógykezelésével kapcsolatos eljárásjogi problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, László (1978) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krix, Helga (1978) Idősorok elemzése trendszámítással. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krébesz, Magdolna (1978) Néhány Élektra-feldolgozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubicza, Ildikó (1978) A gyermek elhelyezése és láthatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunos, Miklósné (1978) A művelődésügy jogi szabályozása, különös tekintettel a könyvtárügyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuslits, Marietta (1978) Az energiaszemlélet kialakítása a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi, Zoltán (1978) Adatbázis-kezelő funkciók implementálása PL/I nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádas, Klára (1978) Németh László és a külföldi magyar irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kállai, Klára (1978) Matematikai szemantika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálló, Antal (1978) A szövetkezeti demokrácia érvényesülésének biztosítékai különös tekintettel a szakszövetkezetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti, Csaba (1978) Erőszakos bűncselekmények - erőszakos nemi közösülés, szándékos emberölés - helyzete Heves megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti, Judit (1978) Kezdeti érték előállítása polinomok valós és komplex gyökerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Sándor (1978) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30./ MT. rendelet hatálybalépését követően. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Éva (1978) "Az anyagszerkezet és a makrószkipus tulajdonságok összefüggése" didaktikai elv módszertani kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Éva (1978) Turgenyev értékelése az angol és az amerikai szakirodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövesi, Mária (1978) Az állományelemzés és állományellenőrzés elvi-gyakorlati feladatai a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Other, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakos, Lászlóné (1978) A termelőszövetkezeti tulajdon és fejlődése különös tekintettel a ceglédi Kossuth MGTSZ-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lednitzky, András (1978) A Hazafias Népfront helye, szerepe és funkciói, különös tekintettel a Csongrád megyei tapasztalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczki, Ágota (1978) Положительные персонажи русской народной волшебной сказки по их функциям. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lenkei, Antal (1978) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme, a testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lenti, Attila (1978) Programsémák és elemzők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lilik, István (1978) Az IMF fejlődése 1944-től és reformjának kísérlete napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, András (1978) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel a beruházási juttatásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Imre (1978) Erőforráskezelés az R-10-en. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Dániel (1978) Puszta-pusztaság: Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Anna (1978) Az egészségügyi szakiskolába jelentkezők pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Zsuzsanna (1978) Ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lábas, Lászlóné (1978) Értelmiségi olvasók a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczay, Antal (1978) A Magyar Tanácsköztársaság alkotmánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófi, Gabriella (1978) A hibás eljárási cselekményekről és orvoslásukról a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Löki, Anna (1978) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelmének jogi szabályozása és a megvalósulás során felmerült főbb kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczi, Anikó (1978) Multitask- kezelés a DOS-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczné Szabó, Margit (1978) I. éves tanítójelöltek pályaválasztási motívumainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Károly (1978) Folyószámlás költségvetési szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Mária (1978) A rendőrség feladata és hatásköre a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyarossy, József (1978) A tulajdon büntetőjogi védelme különös tekintettel a lopásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makra, István (1978) Formulamanipulációs programok PROLOG nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maleczki , Márta Judit (1978) A zürjén nyelvtan elemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Tamás (1978) Statisztikus alakfelismerési módszerek alkalmazása EKG- feldolgozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosi, Lajos (1978) Az állami személyzeti munka a tanácsi szervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marótiné Fráter, Gizella (1978) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matzkó, László (1978) Korai nyugati orosz nyelvtanok (XVIII. század). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Max, Gábor (1978) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének kriminológiai és viktimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medzibrodszky, Endre (1978) A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi, Sándor (1978) Pénzügyi-, vám- és deviza szabálysértések felderítése, elbírálása, jogorvoslatok, tartozások behajtása a magyar vámigazgatás jelenlegi gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezei, János (1978) A parlament folyamatos működését biztosító szervek az európai szocialista államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezei, Sándor (1978) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, János (1978) A sűrűségfüggvény empirikus közelítése hisztogrammal és két eloszlás elválasztása R-10-es statisztikai programrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mircse, Mária (1978) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ida (1978) Характеристика героев и прблематика тайной психологии в повести Тургенева «Вешние воды». Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ernő (1978) Biztosítási alap és a biztosítás jelentősége a szocialista népgazdaság tervszerű és arányos fejlődésének elősegítésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1978) Eger város négy mezőgazdasági termelőszövetkezetének egyesüléséről a szövetkezeti mozgalom helyzetének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Klára (1978) A kalocsai agrárproletariátus helyzete 1914-24 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Miklós (1978) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi, György (1978) Jogok idegen ingatlanon. A vezetékjog, a biztonsági övezet és a használati jog a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Márta (1978) A kereskedelem és a vendéglátás dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Irén (1978) Ifjúságvédelem a munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mócsán, Krisztina (1978) Die Ansichten Remarques über Krieg und Frieden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Beáta (1978) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyula (1978) A tettesség, különös tekintettel a közvetett tettességre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyöngyi (1978) Azonosítók tárolása /HASHING/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dr. Istvánné (1978) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Júlia (1978) A makói tanyai iskolák kialakulása a XX. század fordulójáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Laszló (1978) Az erdők tulajdona és használati viszonyainak fejlődése Magyarországon 1935-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1978) A munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) felmerült károk biztosítási fedezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Albertné Kuthy, Kinga (1978) A házastársi vagyonközösség egyes problémái különös tekintettel a közös vagyon megosztására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Gizella (1978) Az állami gondozásba vételi eljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Miklós (1978) A termelőszövetkezetek döntési mechanizmusának egyes szociológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Zsuzsanna (1978) A kettős adóztatás elkerüléséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádasdi, István (1978) Ütemezési és tárkiosztási eljárások az operációs rendszerekben; egy új tárkiosztó algoritmus beépítése a Multijob operációs rendszerbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Násztor, Sándor (1978) Jogorvoslati rendszer a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Tibor (1978) Variancia-analízis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nóbik, István (1978) Összehasonlítás a Munka Törvénykönyvében szabályozott fegyelmi felelősség és a MÁV dolgozók fegyelmi felelőssége között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó, András (1978) Az 1977. I. tv elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, Gábor (1978) Programtesztelés Multitask környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ortó, Imre (1978) Újítási jogszabály a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajtás, István (1978) Modern technikai eszközök a polgári perbeli bizonyításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paksi, Margit (1978) Richard Konetzke élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics, Tibor (1978) A tanulási folyamat szabályozása és a folyamatszabályozás eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy, Ágnes (1978) A szovjet irodalom értékelése az USA irodalomtudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap Sándorné Szűcs , Judit (1978) Az ifjúság elleni bűntett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Ildikó (1978) Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pecsenye, Erzsébet (1978) Az ingatlannyilvántartás kialakulása, fejlődése és annak jogi szabályozása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, Attila István (1978) A magyar állampolgársági jog történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrics, Éva (1978) Főiskolások és egyetemi népi kollégiumok közéleti tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Erzsébet (1978) A szabadságvesztés végrehajtásának egyes kérdései a modern európai jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Dr. Zoltánné (1978) Egy osztályközösség fejlődése. Szociometriai vizsgálatok alsótagozatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ferenc (1978) Előírt görbét követő idegi szabályozórendszerek jóságának meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz, Gizella (1978) A munkáltató anyagi felelősségének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polyvás, Csaba (1978) Vásárlók szavatossági és jótállási jogainak érvényesülése a Szegedi Centrum Áruház gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polyvás, Csabáné (1978) A vállalatok érdekeltségi alapjai, különös tekintettel a részesedési alap felhasználására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polányi, György (1978) Az állami törvényességi felügyelet néhány kérdése, különös tekintettel az encsi járásban szerzett tapasztalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozovecz, László (1978) Apaság megállapítása és a származás iránti egyéb perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsgai, István (1978) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsgainé Bajomi Nagy, Erzsébet (1978) Személyi viszonyok a termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Gabriella (1978) A békés egymás mellett élés elve és a marxista-leninista állam- és jogelmélet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Gabriella (1978) A misztikum és az okkultizmus hatása Komjáthy Jenő lírájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, György (1978) A szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi, Tamás (1978) Az egyesülési jog fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Lajos (1978) Az építésügyi igazgatás néhány kérdése különös tekintettel az engedély nélküli építkezésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raile, Katalin (1978) Ilf - Petrov: Tizenkét szék Aranyborjú. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ravasz, Károlyné (1978) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti demokrácia fejlesztésének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rayman, Ágnes (1978) Некоторые вопросы поэтического образа в лирике Фета. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reisz, Zsuzsanna (1978) Hisztamin és papaverin hatásának összehasonlító vizsgálata helix pomatia L. szívén és péniális apparátusán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Retek, Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Retek, Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Melléklet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigó, Katalin (1978) A tőkés valutáris együttműködés aktuális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rohonyi, Hedvig (1978) Adatbázis-kezelő rendszer és lekérdezési lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romhány, Mihály (1978) Az ügyészség funkcióinak fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosta, Katalin (1978) Romberg integráció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubicsek, György (1978) Számelméleti problémák megoldása elektronikus számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, János (1978) A feudális közjog kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révay, Györgyné (1978) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Zoltán (1978) Mikroprocesszor szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon, András (1978) Az NDK és a magyar Munkatörvénykönyv (1967. évi II. tv.) összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarvai, Ildikó (1978) Az adatbáziskezelő rendszer Find utasításának implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schulteiszné Kator, Zita (1978) A hét novellistái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Veronika (1978) Pável Ágoston magántanári ügye a szegedi egyetemen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Erzsébet Ibolya (1978) Былина о Садко на фоне истории культуры Новгорода. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, András (1978) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, János (1978) Népzenei ritmusok elemzése és rendszerezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Zoltán (1978) A hatvanas évek hazai művészetkritikája néhány sajtóorgánum tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Szucsik, Zsuzsanna (1978) Idegen népek ábrázolása Kosztolányi Dezső novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sisák, Péter (1978) A szerv- és szövetátültetések néhány jogi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Slimbarszki, Éva (1978) A fuvarozó felelőssége árukárokért a közúti fuvarozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Smohai, Ferenc (1978) Adatbázisok egyes kérdéseinek algebrai leírása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Irén (1978) A biztosító és kényszerítő intézkedések rendszere a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sonkoly, Pál (1978) Az MMT2 monitor ismertetése : Interaktív szövegszerkesztő rendszerterve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Gábor (1978) Matematikai játékok Basic nyelvű programjai a Wang 2200/C számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Spiák, Sándor (1978) Sejtautomaták (Cellas sejttérprogramok és a cella sejttérszimulációs nyelv felhasználói leírása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stangli, Irén (1978) Illyés Gyula kapcsolata az orosz és szovjet irodalommal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulina, Ferenc (1978) Devizapolitika és devizagazdálkodás, valamint ezek jogi szabályozása a tőkés államok gazdasági életében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi, Zsuzsanna (1978) A realizmus fogalma G.V. Plehanov esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Erna (1978) A modern technikai eszközök a bírósági ügyvitelben különös tekintettel a magnetofon alkalmazására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (1978) 13c magrezonanciás kémiai eltolódások paramétereinek meghatározása adott molekulacsaládokra spetrumadatbankra támaszkodó regresszióanalízis módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1978) A mentesítés problémája a büntető jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Márta (1978) A szövetkezeti érdekképviseleti szervek újabb funkciói és feladatai, különös tekintettel a mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szövetségeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Rita (1978) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1978) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése, különös tekintettel a mikrofilmes tervtári nyilvántartásokra és a népességnyilvántartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1978) A személyi földtulajdon néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szecskó, Tiborné (1978) A szocialista országok egy-egy eljárásjogi intezményének összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Péterné (1978) Az éntudat alakulása az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegi, Zsuzsa (1978) Adatbáziskezelő rendszerek vizsgálata különös tekintettel a relaciómodellre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Szilveszter (1978) Számítógép végrehajtó rendszere és ennek szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentmiklósi, Ágnes (1978) Államigazgatási szervek szerepe a birtokvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigethy, Zoltán (1978) A jogi és az erkölcsi szabályozás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Márta (1978) A mezőgazdasági rendeltetésű állami ingatlanok kezelői joga. A Helvéciai Állami Gazdaság kezelői gyakorlatának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikora, Zsolt (1978) A tanácsi bizottságok tevékenysége a három tanácstörvény tükrében, különös tekintettel az 1971. évi I. törvényre, a tanácsi bizottságok tevékenységének és működésének tapasztalatai Miskolc megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (1978) A gyámság és gondnokság jogintézménye, fejlődésük a magyar családi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szimán, Mária (1978) A bizományi szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szmodicsné Sáska, Erzsébet (1978) Az erőszakos, vagyon elleni bűncselekményekről (Szolnok megyei adatok, jogesetek felhasználásával). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szoboszlai, Katalin (1978) A sajátértékprobléma megoldása Lánczos módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokol, Szilárd (1978) A szakértő szerepe az igazságszolgáltatásban. A szakértő feladatai a nyomozás során és a bírósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szudár, Béla (1978) Éghajlati adatok valószínűségi eloszlásának és statisztikai szerkezetének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Kis, Ágnes (1978) Népünk és Nyelvünk repertórium 1929-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, László (1978) Sejtautomaták átmeneti függvényének megadása számítógépes program segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Margit (1978) A Kalmár-féle formulavezérlésű számítógép szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szél, Sándorné (1978) Védőnőképző szakos főiskolai hallgatók pályaválasztási motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szélpál, Mária (1978) Csehov értékelése az USA irodalomtudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, József (1978) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy, László (1978) Az államigazgatási munka korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Bereczki, Dr. Éva (1978) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár, Kálmán (1978) Mikroprocesszor szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Julianna (1978) A tanulók interperszonális viszonyainak nevelésszociológiai vizsgálata (motívumkutatás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Mária (1978) A szép és az életideál kapcsolata Csernisevszkij esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárréti, István (1978) A hivatástudatra nevelés lehetőségei a tanítóképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabi, Zsuzsanna (1978) Sukoró község földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Albert (1978) Az alkotmány fogalmának alakulása a Nagy Francia Forradalom előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Edit (1978) Szentes társadalmi és politikai viszonyai 1939-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tapasztó, Erika (1978) Örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarr, Tamás (1978) Vállalati anyagok adatbázisának megtervezése és megszervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tekesné Szabó, Irén (1978) Az óvónőképző szakközépiskolások pályaválasztását motiváló tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Piroska (1978) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, tekintettel a Magyar Államvasutak dolgozóinak fegyelmi szabályzatában foglaltakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tokik, Vilmos (1978) Az erős szummációról és aproximációról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, Júlia (1978) Az órarend-készítés elméleti és gyakorlati problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trepák, Rózsa (1978) Multitask kezelés a DOS-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táborszky, László (1978) A beruházások finanszírozásának jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1978) A kisajátítás legújabb szabályozásának alapvető kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1978) A szabálysértési eljárásban alkalmazható büntetések és intézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1978) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1978) Az állami szuverenitás elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Klára (1978) Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok Győr-Sopron megyében a Szálasi uralom időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1978) Adalékok Nagybörzsöny község helytörténetéhez (különös tekintettel a XIX. sz. népességi és gazdasági viszonyaira). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Margit (1978) A Szövetkezeti törvény módosítása folytán jelentkező változások az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mihály (1978) A Békés megyei szlovákok nyelvhasználati problémái és ennek gazdasági, társadalmi alapjai 1830-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Rita (1978) Súlyozott kulcskeresés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Barna (1978) A népi ellenőrzés jogosítványai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, János (1978) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Töttös, Gábor (1978) A szekszárdi történelmi borvidék története, különös tekintettel a két rekonstrukcióra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, Gyuláné (1978) Pedagógiai esetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Irén (1978) Szállítási és hozzárendelési feladat programozása R-40 típusú számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Klára (1978) A híd-szerkezet Vajda lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Rozália (1978) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi és gyakorlati kérdései (különös tekintettel az előzetes letartóztatások törvényességére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsigmond (1978) Az ipari szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga , Ildikó (1978) Tanulási módok különböző életkorokban. Óvodáskorú gyermekek tájékozottságának aktív és passzív szókincsén alapuló vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Sándor (1978) Rekurzív függvények és turing gépek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Klára (1978) A prostitúció kriminológiai kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vattay, Álmos (1978) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Erzsébet (1978) A pénzbeli kártalanítás megállapításának főbb szempontjai a kisajátítási eljárásban (különös tekintettel a Csongrád megyei bírói gyakorlatra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, József (1978) Tanácsi költségvetési üzemek és pénzgazdálkodásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágh, Tamás (1978) Programozási nyelvek szemantika megadási módszerei a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágos, István (1978) A mai gyámügyi igazgatás jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszokay, Tamás (1978) A becsület büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vona, László (1978) A magyar bankrendszer áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Endre (1978) Az állami tanítóképzés kialakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vámos, Katalin (1978) Az államigazgatási irányítás jogi eszközei. A jogi eszközök útján történő irányítás realizálódása a tanácsok központi irányításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Tiborné (1978) Az 1929-33-as világgazdasági válság hatása Nagykőrösön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vén, Judit (1978) Szintaktikus elemző egy algoritmusának implementálása R-10-en. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

W

Waldmann, Józsefné (1978) Az ifjúsági mozgalom tükröződése a tematikus rajzokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Walter, Rózsa (1978) A jogkövetés, mint a jogélet tipikus jelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wábelné Körösztös, Éva (1978) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, és a csoportos fiatalkorú bűnelkövetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsigmond, Márta (1978) Permutációk osztályozásával kapcsolatos számítások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsóka, Lenke (1978) Az állam elidegenedése, megszűnésének folyamata a szocialista társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Tiborné Gunda, Judit (1978) A gyermekről való gondoskodás jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éva, Jánosné (1978) A nők jogai és védelme a munkajogban és a társadalombiztosítási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ócsai, Edit (1978) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Tamás (1978) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördögné Szabó, Ágota (1978) Együttműködés a Tanácsi VB szakigazgatási szervei között, különös tekintettel a Jászberény Városi Tanács szakigazgatási szerveire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös, Edit (1978) Az Adatbáziskezelő Rendszer FIND utasításának implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 24. 13:06:00 CEST.