Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 408.

M. Kovács, Gabriella (1977) Das Bild der gegenwartigen Wirklichkeit in Hermann Kants Werken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Adamik, Ágnes (1977) A kecskebéka (rana esculenta) mellékveséjének vizsgálata különös tekintettel az adrenális állományra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, István (1977) Az úttörőcsapatok önkormányzati rendszerének működése a bajai általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinyecz, Ferencné (1977) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babus, Irén (1977) A mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Ilona (1977) A határozottság és a határozatlanság kategóriái az északi vogulban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy, Erzsébet (1977) Az angol felsőoktatás és az egyetemi hallgatók anyagi helyzetének, finanszírozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Sarolta (1977) Atlas 66 búzafajta proteolitikus enzimeinek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gabriella (1977) A "jószomszédság" ösvényein... Az Amerika-közi kapcsolatok alakulása az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Lászlóné (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon- és használat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beck, Viktória (1977) A fuvarozó felelőssége a hajózásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Kornélia (1977) Alsómocsolád népi táplálkozásának szakszókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1977) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Miklósné (1977) A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és az ifjúsági sajtó. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bite, Ibolya (1977) A pénzügyi unió terve az EGK-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blázsovics, József (1977) Termelési függvények vizsgálata az építőiparban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobvos, Pál (1977) A személyi földtulajdon egyes kérdései. A személyi földtulajdon megvalósulása belterületen, zártkertben és tanya-területen, különös tekintettel Csongrád megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocsak, Miklós (1977) Az 5. sz. irányelv az elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, László (1977) A végszükség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, László (1977) Mezőösszefésülő segédprogram R-40 számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ágoston (1977) A Tolna megyei jobbágyság helyzete a Mária Terézia féle Urbárium időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boholy, György (1977) Az alkoholisták kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelésének eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boleratzky, Eszter (1977) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bondor, Katalin (1977) Ember és technika viszonya József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bonomi, Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbára, János (1977) Munkamegosztás és kooperáció az államszervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, József (1977) Tétel- és programhelyesség bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya, Edit (1977) Spiele im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsos, Márta (1977) Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsódy, Julianna (1977) Tározóméretezés sztochasztikus input esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borzás, Judit (1977) Ügyészi vád, vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, Pál (1977) Személyi földtulajdon szabályozásának új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucskó, István (1977) A perújítás egyes kérdései a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bures, Gabriella (1977) A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békevári, Zsuzsanna (1977) Az új élet megindulása Kecskeméten (1944. őszétől-1945. tavaszáig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, György (1977) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a kérdés külgazdasági jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Irén (1977) A tanúkihallgatás taktikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Lajos (1977) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búza, Imréné (1977) A bibliai motívumok értelmezése Babits Mihály verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csejkei, László (1977) A termelőszövetkezetek állami támogatási rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserba, Lajos (1977) Néhány kérdés a magyar mezőgazdaság helyzete és lehetőségei a konvertibilis piacokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi, Artur (1977) Matematikai módszerek a genetikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi, István (1977) Az üzemi baleset munkajogi és társadalombiztosítási követelménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiba, Gyula (1977) Harc a közoktatás népi demokratikus átalakításáért Baja városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás, József (1977) A centralisták főbb jogi és politikai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonkás, Erika (1977) Выражение категории определённости / неопределённости в современном русском и венгесм языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Ágnes (1977) A mezőgazdasági üzemek állami támogatási rendszerének új feltétele és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó, Edit (1977) Az ügyész tanácsok felett gyakorolt általános törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi, Éva (1977) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirják, László (1977) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darida, Gyula (1977) Többek károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Tibor (1977) Csalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derdák, Zsuzsanna (1977) Bank- és hitelrendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi, János (1977) A tanácsok belső szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobai, Katalin (1977) A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobay, Dezső (1977) Szövetkezeti lakás, OTP. Lakás-munkáslakás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobay, Dezsőné (1977) Diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Jenőné (1977) Az érzelmek szerepe a nevelésben. A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky, Károly (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok adóztatási kérdéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, István (1977) Zum literarischen Motiv des Zweikampfes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drescher, József Attila (1977) A mai magyar kisepika típusalkotásának és műfaji sajátosságainak néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duska, Gizella (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementlása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai, Ágnes (1977) A kálvinizmus és a kapitalista gondolkodásmód kapcsolatának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Zsuzsa (1977) A GATT és a magyar vámtarifa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósay, Rita (1977) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed, Endre (1977) Tiszta leszámlázási algoritmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Anna (1977) A szabadságvesztés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Irén (1977) Az államigazgatási birtokvédelem néhány gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Mihályné (1977) A dolgozó nők védelme a kollektív szerződésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mészáros, Vilmos (1977) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, András (1977) Az állam elidegenülésének egyes vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ildikó (1977) A szeptemberi felkelés jellege és nemzetközi visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Dr. Józsefné (1977) Az egyéni bánásmód pedagógiai kérdései a napközi otthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mária (1977) Az állami gondozás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ágnes (1977) Hogy ábrázolják a Forrás című folyóiratban megjelent szociográfiai írások Bács-Kiskun megye gazdasági és kulturális helyzetét? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farnady, Éva (1977) A faktoranalízis alkalmazása a közúti balesetek okainak elemzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Márta (1977) A reklám kialakulása, fejlődése, szerepe a gazdasági életben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Szemző, Margit (1977) A végintézkedések törvényes korlátai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feró, Mária (1977) Oribatidae vizsgálatok gyep-ökoszisztémában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filvig, Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Ferenc (1977) A latin-amerikai hadseregek modernizálása és a német befolyás: Chile (1885-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flender, György (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flórián, Imre (1977) A családi-házassági viszonyok etikai és jogi szabályozásának néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Irén Éva (1977) Szintaktikus elemzési technikák és implementálásuk kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Orsolya (1977) A szakszövetkezet gazdálkodása, különös tekintettel a közös gazdaság és a tagi gazdaság viszonyára a mórahalmi "Haladás" szakszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Péter (1977) Iparvállalatok karbantartási tevékenységének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Istvánné Pais, Ella Regina (1977) Az állami és pártoktatás összehangolása középfokú felnőttoktatási kísérlet keretén belül (kétéves bentlakásos szakközépiskola munkások számára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Francsicsné Hegyi, Mariann (1977) Gorkij és Szabó Pál: Gorkij hatásának vizsgálata Szabó Pál művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Franz, Erika (1977) A zene társadalmi életfolyamata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fritz, Katalin (1977) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Tibor (1977) Szabolcs-Szatmár megye közigazgatási rendszerének változásai a felszabadulástól, napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Éva Mária (1977) Kelet-Európa feudális kori történetének kérdései a magyar történeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gally, Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gallóné Jancsovics, Éva (1977) A törvényességi óvás néhány elvi kérdéséről a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garay, Rudolf (1977) A közösségi nevelés néhány problémája a középiskolai KISZ-szervezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazsóné Bánfalvi, Katalin (1977) A nők munkajogi védelmének érvényesülése a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Tamás (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi, József (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával (és hatályosulásával) kapcsolatos egyes problémák. (Kiemelten a nagyközségekre vonatkozóan). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gilly, Sarolta (1977) Az Állami Fejlesztési Bank feladata, szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenese, Csaba (1977) A szántás-vetés ismeretanyaga és szókincse a gutorföldei nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyollai, Magdolna (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyula, Ágnes (1977) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöke, Gábor (1977) DOS job control makrók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Zsuzsanna (1977) A házastársak egyenjogúságának érvényesülése házassági vagyonjogi rendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Piroska (1977) Blokkstruktúrájú nyelvek fordítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Lajosné Tóth, Ilona (1977) Karoling-kori latin nyelvű évkönyvek avarokról szóló részletei (nyelvi és tárgyi értelmezés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göcző, Géza (1977) Gyöngyös a Rákóczi-szabadságharc idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadházy, Ákos (1977) A Szovjetunó kül- és belpolitikai helyzetének néhány kérdése a háborúra való felkészülés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdók, Ibolya (1977) Oktatás és társadalom kapcsolata Peruban a XX. század első harmadában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Attila (1977) A vízi fuvarozással kapcsolatos szerződések, különös tekintettel a hajóselismervényre (Bill of lading). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmi, Franciska (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, József (1977) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanny, Katalin (1977) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, Tamás (1977) Vizsgálatok a szegedi egyetemi hallgatók politikai aktivitásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hardy, Mária (1977) Вопрос психологических конфликтов в поздних рассказах И. А. Бунина ("Темные аллеи"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, Gergely Zoltán (1977) A büntetőbíró szubjektumának szerepe a döntésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmath, Sándor (1977) A francia fasiszta mozgalmak történeti áttekintése a két világháború közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hazafi, József (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ilona (1977) A népi bizottságok tevékenységének sajátos vonásai Győr-Sopron megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyháti, Teréz (1977) Lautlehre der deutschen Mundart in Mecseknádasd. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hires, Sarolta (1977) A szerzői jog védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Andrásné (1977) Az óvodai kompenzációs (az iskolai előkészítés) nevelés tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Katalin (1977) A községi egységes szakigazgatási szerv feladatai és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Éva (1977) Bűncselekmény hatása a fegyelmi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Éva (1977) A lengyelországi német kisebbség helyzete a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunya, Jozefa (1977) A KGST pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszárik, Ildikó (1977) A dunaegyházi ragadványnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Hedvig (1977) Жанр жития Житие протопопа Аввакума. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Ildikó (1977) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés és továbbélése Sartre: Az altonai foglyok, Camus: Közöny, Faulkner: Megszületik augusztusban című művekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hózsa, Éva (1977) A Briss einer Ungarisch-Deutschen kontrastiven Labiographie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Zoltán (1977) A nyúltagy szerkezetének és idegkapcsolatainak összehasonlító vizsgálata halakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Illés, Eszter (1977) Géporientált magasszintű nyelvek /MOHLL/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Isaszegi, István (1977) A fejlődő országok törekvései és realitásai napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsák, Dezső (1977) A fővállalkozás kialakulása, fejlődése a tervszerződések körében, különös tekintettel az építési, technológiai és tervezési munkára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszky, Sándor (1977) A magyar úttörőmozgalom kialakulása, fejlődése és hatása az iskolai közösség önkormányzat, demokratizmus és nevelés terén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jaszenovics, Lajos (1977) A munkaviszonyban töltött idő szabályozása és az ehhez fűződő következmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeney, Ildikó (1977) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszky, József (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Erőforrás-Szükséglet Meghatározása Számítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zoltán (1977) Словообразование наречий и разговорная речь. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, János (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének valamint az átlépésnek elemzése 1959-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Zvolenszki, Anikó (1977) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és szociológiai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáger, Márta (1977) A mesztegnyői jobbágyság élete a Hunyady-uradalom árnyékában (1767-1859). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor, Ernő (1977) Szakdolgozati feladatom a szovjet élettani folyóiratokban a hippokampusz katekolaminerg rendszeréről 1970-től 1977-ig közzétett szakirodalom összegyűjtése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorfi, Tibor (1977) A népi ellenőrzés jogosítványai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Judit (1977) "Поучение" Владимира Мономаха и "Поучение" Иштвана Первого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaczkó, Gábor (1977) Az adatbáziskezelés elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása Honeywell gépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Loránd (1977) A népi ellenőrzésről általában, különös tekintettel egy meghatározott komplex ellenőrzési vizsgálatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapronczay, Árpád (1977) A házastársi öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karafiáth, Károly (1977) A népi ellenőrzés helye a szocialista államszervezet rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Mária (1977) Az állatszavatosság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, József (1977) A közigazgatás korszerűsítésére irányuló törekvések néhány szocialista országban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Endre (1977) Sejtautomaták elmélete és szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Gábor (1977) Az egészséges életmódra nevelés néhány lehetősége (négy középfokú iskolában végzett vizsgálat alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Piroska (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Zoltán (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztszeghy, István (1977) Index szekvenciális file kezelő utilityk beépítése DOS-ba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó, József (1977) Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kigyós, László (1977) A szerzői jog és alkalmazása a Magyar Televízióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Sándor (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Géza (1977) A testi sértés bűncselekménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klimon, Zsuzsanna (1977) A helyi jogalkotás fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klinga, Ágnes (1977) A környezetvédelem jogi alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klivényi, Éva (1977) Prekompenzáló oktatás hagyományos óvodai keretek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Hajnalka (1977) Gárdonyi Géza és Tömörkény István parasztábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Mária (1977) A tanács tisztségviselőinek jogállasa és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kohajda, András (1977) Néhány egyszerű kvadratikus programozási feladat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolodics, Zsuzsa (1977) A falusi kisiskolák az 1777-i Ratio Educationis korában Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, János (1977) A munkaszerződés érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Julianna (1977) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korim, János (1977) Középiskolás kollégista tanulók társas kapcsolatainak pedagógiai-pszichológiai jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korponai, Zoltán (1977) Az új tanácstörvény rendelkezése a városi tanácsok VB titkárainak jogállásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kosztelnik, Judit (1977) A lakosság adói és adójellegű befizetései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes Emese (1977) A megyei tanács végrehajtó bizottsága titkárságának feladata, hatásköre, szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1977) Az igazgató (vállalatvezető) felelőssége a gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gyula (1977) A magyar Úttörők Szövetsége zászlóbontása, nevelési törekvései Kecskemét városában a népi demokrácia időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1977) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalmának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1977) Fiatalkorúak bűnözése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1977) A KGST országok tervezése és a közös tervezés problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1977) Vizsgálatok automaták direkt szorzatairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1977) Boole-függvények zárt osztályai. Kételemű algebrák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1977) A személyi földtulajdonjog fejlődése különös tekintettel a belterületi, zártkerti és visszahagyott háztáji földre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1977) Az állam javára való marasztalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsicsné Dózsa, Katalin (1977) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ocskó, Olga (1977) A központi képviseleti szervek rendszerének fejlődése a Jugoszláv Népköztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozik, Paula (1977) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, György (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, István (1977) Az 1945-os földreform Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán, Ágnes (1977) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Judit (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, László (1977) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kundráth, Éva (1977) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Heves megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunoss, Judit (1977) Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi, Erzsébet (1977) A szakvezetés és az önkormányzat viszonya a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits, Katalin (1977) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits, Katalin (1977) A dolgozói munkavégzés kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmos, Éva (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Termelőszervezetek leterhelésének számítógépes vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Mária (1977) A szocialista állam kulturális-nevelő funkciója különös tekintettel a tömegsport irányítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kérdő, Lajos (1977) A szabálysertési ügyintézés a nagyközségi tanácsnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéri, Ágnes (1977) A sztratifikáció élettani szerepe a magvak csírázásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóczián, Miklós (1977) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Sándor (1977) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30/Mt. rendelet hatálybalépését követően. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándorné Volford, Erzsébet (1977) Válási rendszerünk fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Éva (1977) A képzőművészet és a zene a Nyugat első korszakában (1908-1912). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, Lajos (1977) Közös községi tanácsok igazgatási szervezete, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei közös községi tanácsok működésének tapasztalataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körösi, Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laluska, Pál (1977) Az állami eszközökből megvalósuló lakásokkal kapcsolatos pénzügyi szabályozás kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvay, Gábor (1977) Az alkohol és a bűnözés összefüggéseinek elemzése statisztikai módszerekkel Pest megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lepsényi, Imre (1977) Bináris beolvasó az R40 számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leveles, László (1977) A gazdasági élet tisztaságát védő polgári jogi eszközökből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Ágnes (1977) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lohn, Zsuzsanna (1977) Die Nennwörter des deutschen Dialektes in Kismányok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Losonczi, Zoltán (1977) A "Házgyári Egységrakományképző Modul" programtervezési és programozási munkáiról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, István (1977) A QR Algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovasné Deák, Józsa (1977) A végrehajtási eljárás gyorsítása és egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Gáspár (1977) Szabadidő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata egy általános iskola nyolcadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Judit (1977) Az államigazgatási munka ellenőrzése különös tekintettel a népi ellenőrzésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Éva Katalin (1977) A járási hivatal szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras, László (1977) A Szeged Fehértó A és B avar temetők összehasonlító elemzése és időrendjük problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mag, Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a fiatalkorúak által elkövetett rablások Csongrád megyében 1972 - 1976 közötti években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magda, Erzsébet (1977) Gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magony, Margit (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majoros, Tibor (1977) A sajtó igazgatásának kialakulása, fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majorosné Antalóczi, Margit (1977) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makranczi, László (1977) A módosított szimplex algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mannó, Mária (1977) Műszaki probléma számítógépes megoldása. /Síkbeli csőhálózat hőtágulásból keletkező igénybevételének számítása/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Margitics, István (1977) Ügyvédi képviselet: ügyvállalás és bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markolt, Rita (1977) A környezetvédelem, különös tekintettel az ipari szennyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak által elkövetett testi sértések kriminológiai vizsgálata 1974-75-76-os években Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuz, Edit (1977) Adalékok Krúdy Gyula: Szindbád novelláinak elemzéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyesi, Zoltán (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meinhardt, Judit (1977) Építési szerződések a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Melles, Judit (1977) A magyar bírósági szervezet funkciói és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, László (1977) A népgazdaság tervezésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai, Sándor (1977) A védett területek tulajdonjogi és használói problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi, Katalin (1977) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mokosné Hunyadi, Erzsébet (1977) Nemzetiségi kérdés a magyar-cseh-szlovák, csehszlovák-magyar nép kapcsolatának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1977) A fellebbviteli rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Montag, Katalin (1977) Oroszország és Moldva szolgáló nemessége a XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moór, Ádám (1977) Gépjárművezetők törzsadatfile-jának létrehozása és karbantartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Sándor (1977) A szövetkezeti demokrácia és annak biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márai, Mária (1977) A környezetvédelem nemzetközi jogi szabályozása. Az univerzális környezetvédelmi jog szükségessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai, Éva (1977) A polgári peres eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérai, Ildikó (1977) A rendhagyó orvosi jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (1977) A környezetvédelem és igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Imre (1977) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mónok, Mária (1977) Valóság és szociológiai érdeklődés a mai magyar szépprózában - Mocsár Gábor munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1977) Magyar szakirodalom az orosz népmesékről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyöngyi (1977) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1977) A latin-amerikai irodalom a Casa de las Américas és a Cuadernos Americanos tükrében (folyóiratismertetés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymarosi, Károly (1977) Az egészségügyi törvény érvényesülése a gyógyító-megelőző szolgálatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nahóczki, István (1977) A beruházások finanszírozásának pénzügyi jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Notaisz, Zsuzsanna (1977) A motívumok megfigyelése Petőfi költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyul, Tamás (1977) Fiatalkorúak csoportos bűnözésének alakulása 1974-75-76 években Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Edit Éva (1977) Szándék és megvalósulás konfliktusa a főhősökben )Németh László társadalmi drámái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Erzsébet (1977) SPL76-R-40 Assembler Complier a Sycomap rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Katalin (1977) Nem hierarchikus cluster-analízis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Flórián, Klára (1977) A dolgozó anyagi felelősségének összehasonlítása a magyar Munka Törvénykönyve és a lengyel Munka Törvénykönyve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethy, Kornélia (1977) A kárász /Carassius carassius/ vázizomzatának szerkezete különös tekintettel a differenciálódásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocsák, József (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak belső szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olti, István (1977) Neuronhálózat szimuláció, a SIMULA-67 programozási nyelv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Gyula (1977) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Imre (1977) Sinka István balladáinak világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pados, István (1977) A szintaktikus hibák javítása a fordítóprogramokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pados, Istvánné (1977) Egy tio-down elemző implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palai, Endre (1977) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Ferenc (1977) A MÁV fegyelmi szabályzatának változásai, a jelenlegi eltérése az általános szabályozástól és a változtatás lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Zsuzsanna (1977) Differenciált matematika oktatás az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotás, Miklós (1977) Költségvetési folyószámlás szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása - különös tekintettel - a sportegyesületek pénzgazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palus, Margit (1977) A polgárosodás, nemzeti haladás kérdései Vajda János munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paluska, Andrásné (1977) A világnézeti nevelés helyzete és feladatai iskolánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy, Attila (1977) Iskolai nevelés és a kriminalitás egyes kérdései Borsod megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papdi, Antal (1977) Az iskola szaktantermi rendszerének kialakítása Köztársaság téri Általános Iskola, Szentes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paplitzky, Pál (1977) A szocialista országok közös pénzügyi szervei, különös tekintettel a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank és a Nemzetközi Beruházási Bank tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, József (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban különös tekintettel a büntetés kiszabására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pardy, Annamária (1977) Ági öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Pósfai, Klára (1977) Die Erscheinungsform des Gesamtkunstwerkes in Thomas Manns "Doktor Faustus". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paál, Lajos (1977) Az SPL 76 nyelv fordítójának implementálása oktatás céljára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perczel, Erzsébet (1977) A nemzetiségek helyzete a kalocsai járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Zsuzsanna (1977) A puritán gondolkodás és a XVI-XVII. sz-i Anglia társadalmi-gazdasági jelenségeinek néhány összefüggése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petres, Danica (1977) A jugoszláv önigazgatási rendszer néhány gazdasági és jogi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1977) Load and go FORTRAN fordítóprogram készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ferenc (1977) Az 1974. évi tvr.-en alapuló eljárás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piros, Veronika (1977) Digitális szűrési eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pletka, Katalin (1977) Számelméleti függvények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ponty, Krisztina (1977) A vétkes kötelezettségszeges, mint a fegyelmi és büntető eljárás alapja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posta, Ilona (1977) A KMP vezetőinek elemzése a kiépülő ellenforradalmi rendszerről (1919-24). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pulai, Zita (1977) Сопоставителный анализ поэмы М. Ю. Лермонтова "Муыри" и "Демон". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztay, Ilona (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, József (1977) GMP implemetálása R-40-en. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Klára (1977) Pert-Módszer /Kritikus út számítsa a Bellman-Kalaba algoritmus alapján/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, László (1977) A járási hivatalok helye, szerepe a tanácsi rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásti, Károly (1977) Szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pázmándy, Zoltán (1977) A Ptk. tulajdonjogi rendelkezései és az ingatlanszerzést korlátozó jogszabályok közötti ellentmondás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péntek, Attila (1977) Az egyszemélyi felelős vezetés alakulása a tanácsi szerveknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, László (1977) Az iskola és az ifjúsági szervezet együttműködésének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájának keretén belül működő 2123. sz. Tömörkény István Úttörőcsapat kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póka, György (1977) Don Quijote ábrázolása kisgrafikákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raisz, Attila (1977) Nagyvárosi közlekedésben résztvevő autóbuszok és autóbuszvezetők elosztásának vizsgálata számítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rattai, Józsefné (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Retkes, Anikó (1977) Az "Alattvaló" című regény és film összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Mária (1977) A szolgálati birtok örökbirtokká válása Oroszországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Répási, János (1977) A parlamenti bizottságok szerepe a kapitalista és szocialista államok legfelsőbb államhatalmi-képviseleti szerveinek munkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónay, Tibor (1977) A büntető eljárás különös feladatai a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozóan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Beáta (1977) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajgál, Rózsa (1977) A dolgozók tanulásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Santeri, Ankeria (1977) A magyar nyelv hatása a szerbhorvát nyelvre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Savanya, Éva (1977) A hitelrendszer általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schauer, Hilda (1977) Wo Warst du, Adam? Die Analyse des Romans von Heinrich Böll Staatsexamenarbeit. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Éva (1977) A család funkciói - különös tekintettel politikai szocializáló funkciójára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Sára (1977) A vasút fuvarozói felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, József (1977) Az államigazgatási határozatok végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Magdolna (1977) Valószínűségszámítási és matematikai statisztikai programcsomag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, János (1977) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sándor (1977) Az ifjúság ellen irányuló bűncselekmények kriminológiai kérdései Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sándor (1977) A válások alakulásának etikai és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sisák, Zsuzsanna (1977) Diszkrecionális mérlegelés a mai magyar államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda, Ferenc (1977) A közúti igazgatóságok hatósági tevékenysége és a közúthálózat igazgatási problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solt, Annamária (1977) A személyhez fűződő jogok néhány kérdése a szerzői jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Róza (1977) Bismarck lemondása és a magyar közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somló, Béla (1977) Sakkozó program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stépán, Balázs (1977) A gazdaságra vonatkozó jogi normák viszonya a társadalmi-gazdasági alaphoz és a jogrendszerhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcskáné Szentes, Ilona (1977) Ablaknyitás a kortárs külföldi regény- és drámairodalomra, a színházi élet korszerűsítésének törekvései Bródy Sándor Fehér Könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Irén (1977) Pest világa Krúdy: Hét bagoly cimű regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1977) Társadalmi szervezetek, különös tekintettel a népfront-jellegű szervekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1977) A gyermek elhelyezésével és láthatásával kapcsolatos bírói gyakorlat alakulása a családjogi törvény módosítása után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1977) Tévedés, különös tekintettel az elöljáró szolgálati parancsára elkövetett bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Fricska, Anna (1977) A szántás-vetés szakszókincse Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szajbély, Mihály (1977) "Polgári virtusokat kívántam gerjeszteni" (A fiatal Berzsenyi álmai és eszményei). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál, Ferenc (1977) Tiszaeszlár község igazgatásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Ferenc (1977) Az esti-levelező tagozaton végzett hallgatók intragenerációs mobilitása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Imre (1977) Az építési szerződésről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szattler, István (1977) Az öngyilkosság egyes kérdései, különös tekintettel a katonai szolgálatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szauter, Hilda (1977) A kisajátítási eljárás fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Erzsébet (1977) A kollektív szerződés jogi jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekér, Ottília (1977) Személynyilvántartás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szemkeő, Péter (1977) A szakmunkásképzés történeti alakulása, a szakmai gyakorlatok szerepe a munkássá nevelésben Kiskőrösön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemők, Erzsébet (1977) A magyar tárgyas igeragozás esetei - Különös tekintettel a mai magyar nyelv ingadozásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentendrei, István (1977) Az államigazgatási alapeljárás egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi, Károly (1977) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Klára (1977) Взаимовлияние в сербской и русской культурах ХIII-ХIV веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpétery, Miklós (1977) A magyar felelősségbiztosítás rendszere, különös tekintettel a kialakítandó környezetszennyezési és termék-felelősségbiztosításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilicsány, Piroska (1977) A háztáji gazdaság jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilárd, József (1977) A szakmunkás tanulók politikai tájékozottságának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits, Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits, Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szucsányi, Ágnes (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Margit (1977) A rendőri felügyelet alatt álló személyek vizsgálata Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, János (1977) Politika, közgondolkodás, antiszemitizmus (A 19. századi magyarországi antiszemitizmus történetéhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, Zsuzsanna (1977) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre Nógrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széphalmi, István (1977) A jogegységesítési törekvésekről, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos fizetések terén, különös tekintettel az UNCITRAL működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szívós, Mária (1977) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Katalin (1977) Döntési táblázat alkalmazása a programozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sárdi, István (1977) A felelősségbiztosító, a felelősségbiztosított (károkozó) és károsult kapcsolata a felelősségbiztosításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Tibor (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi, György (1977) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sós, József (1977) A beszámítási képesség kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümeghy, Ferenc (1977) Sejtautomata speciálprocesszor tervezésének software eszközei /Sejtautomata átmenetfüggvényt definiáló utasításcsoport és implementálása/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Gyuláné (1977) A felmérések hatékonysága a készségfejlesztésben - 8. osztály, biológia tantárgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarján, Klára (1977) A gyors-fourier transzformáció (Fast Fourier Transform - FFT). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Anna (1977) Koordinátarendszerben ábrázolt függvények megjelenítésére szolgáló szubrutinrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tesedikné Pándi, Lídia (1977) A kerületi tanács szociálpolitikai feladatának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

To Chien, Thang (1977) Ingerlés hatása agykérgi szinaptikus vezikulák zio festődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi, Emese (1977) Vizsgálatok extracelluláris bakteriális proteázzal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóta, Erzsébet (1977) Jogsegélyszolgálat a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lajos (1977) A helyszíni szemle, különös tekintettel a légi balesetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imréné (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Károly (1977) Kripke szemantikával megadható logikák alkalmazásai a számítástudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1977) A tizenöt éves háború hadtörténeti kérdései a 16. század végi török válság tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1977) A fellebbezési jog kérdései az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyessy, László (1977) Erőforrásallokáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tömösközy, Enikő (1977) Egy vállalat adatbáziskezelő rendszere beépíthető statisztikai vizsgálatok, elemzések elvégzéséhez lehetőséget biztosító matematikai rutinok tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Tamás (1977) Termelésüzemeltetési problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Erzsébet (1977) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel a termelőszövetkezetek gazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Gábor András (1977) Gondolkodás és esztétikum - Kísérlet egy valósághű, fogalmilag rendezett esztétika megalapozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, Imre (1977) A Magyar Népköztársaság ifjúságpolitikája. A KISZ a politikai rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanczer, Erzsébet (1977) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, különös tekintettel a büntetéskiszabás bírói gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1977) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gusztáv (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Judit (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, László (1977) A magyar közjogtudomány a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1977) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Rudolf (1977) Határkövető eljárások digitális gépeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsás, Ágnes (1977) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Miskolci Munkaügyi Bíróság 1975. évi ítélkezési gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Zoltán (1977) Nyelvkiterjesztés fordítás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vecsey, István (1977) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veress, Géza (1977) Nemlineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása Steffensen módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Bujdos, Zsuzsanna (1977) Védő- és óvóintézkedések a gyámhatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Szirák, Emília Eleonóra (1977) A másodfokú eljárás során hozható határozatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Ferenc (1977) A személyi földtulajdonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, László (1977) Wortstellungsfragen in dem Deutschen Satz (Die Funktion des Reflexivpronomens). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Visy, Melinda (1977) A francia romantika lírája magyarul. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vucskovics, Anna (1977) A cyprinus carpio szemének anatómiája, szövettana és beidegzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vukov, Irén (1977) Az államigazgatási aktusok indokolásának problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Katalin (1977) Szövetkezetekkel munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkajogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Csaba (1977) A bírósági szervezet fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Ágnes (1977) A kéregalatti struktúrák szerepe az azonos oldali kérgi görcsfókuszok kölcsönhatásában a macska agykérgén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Welther, Vilmos (1977) Érdeklődés-képzés-munkahelyi szocializáció elvi összefüggéseinek viszonylata és tényleges folyamatainak elemzése a kecskeméti 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóinak (és végzett tanulóinak) körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Welti, Ágnes (1977) A vétségi nyomozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wenner, Éva (1977) A hermetizmus irodalma és magyarországi fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wlassits, Györgyné (1977) Былини татарском наследствии и юнацкие песни. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeisler, Ágnes (1977) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsizsik, Ilona (1977) Petőfi és Arany levelezésének retorikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, Zsuzsanna (1977) Adatok a tiszai zoobenthos vertikális megoszlásáról, illetve a horizontális megoszlásról, különös tekintettel a vízszennyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Anna (1977) Néhány gondolat Szálasi hatalomra jutásáról és uralmának jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Anna (1977) Szálasi hatalomra kerülésének történelmi okai és uralmának helye a Horthy rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árkovics, Erzsébet (1977) A rádió és televízió egyes szerzői jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös, Sándor (1977) Radnóti Miklós antifasiszta költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 12:46:50 CEST.