Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ő
Number of items: 284.

A

Andor, Magdolna (1976) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angeli, Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Annus, Rózsa (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagdi, Lajos (1976) Adók és alapok a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagényi, Dr. Józsefné (1976) A Szegedi Állami Védőnőképző Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajzáth, Melinda (1976) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakró-Nagy, Vera (1976) A testi sértés bűncselekményének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, György (1976) A mezőgazdasági rendeltetésű földek kisajátítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Istvánné (1976) A garázdaság kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bandi, dr. Andorné (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barvich, Iván (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása (Ezen keresztül pénzügyi rendszerük áttekintése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barátné Szekeres, Zsófia (1976) Családi élet és kapcsolata a hivatással a pedagógusjelöltek terveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, Veronika (1976) Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - A gyermek és halálmotívum stilisztikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becker, András (1976) A fegyelmi eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becsy, Józsefné (1976) A családi jogállás rendezése gyámügyi eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Zoltán (1976) Prostitúciós jellegű cselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Zsolt (1976) A büntető fellebbezési rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Tiborné (1976) Szabálysértési büntetések és intézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, Judit (1976) A marhatenyésztés és marhakereskedelem szerepe Kecskemét XVIII. századi fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, János (1976) Szeged Megyei Városi Tanács gazdálkodásának megalapozottsága a bevételi szabályozók tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, István (1976) A termelőszövetkezeti tulajdon és vagyon kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berecz, Sándor (1976) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihary, Béla (1976) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Ilona (1976) A népi ülnökök igazságszolgáltatásbeli részvételének elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ágnes (1976) Анализ повести "Степь" Чехова Чехов: Степь. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohács, Lidia (1976) Állattenyésztési szakkifejezések a régiségben - A gyermek, a kamasz és a kölyök szavak fejlődéstörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borda, Tibor (1976) Hitelezési rendszerünk néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Éva (1976) A képzett melléknevek használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boross, Márta (1976) Hálózati folyamok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borzi, Miklós (1976) A sportigazgatás feladata, szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottka, Erzsébet (1976) Pszichológiai tényezők a bírói döntésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsóné Pravda, Erzsébet (1976) Munkadíjazás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brusznyiczky, János (1976) Jogforrási rendszerünk fejlődése 1949-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsi, László (1976) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buda, Lászlóné (1976) A kármegosztás a bírósági gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai, Erzsébet (1976) A magyar névragozás egysége és megosztottsága - használati vizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi, Csaba (1976) Építési folyamatok rendszereinek szimulációja MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhídi, Istvánné (1976) A testi sértés bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bökfi, Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csele, Judit (1976) A galeri bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepigáné Szőllősy, Ágnes (1976) A MOFÉM alapanyagkészlet optimumainak meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csicsman, József (1976) Véges populáción végzett reprezentatív mintavételi technika kidolgozása cluster-analízis segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, István (1976) Az LR algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Zsuzsa (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darida, János (1976) Öröklési illeték. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Júlia (1976) Изображение внутренней жизни в произведениях Тургенева и Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dienes, Mária (1976) Az államszervezet és a politikai pártok egymáshoz való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobosy, Márta (1976) A jóhiszemű eljárás érvényesülésének újabb biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Attila (1976) Középiskolás tanulók munkaerkölcsről alkotott képzetei, fogalmai, nézetei (Cegléd város középiskoláiban végzett reprezentatív vizsgálat alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky, Károly (1976) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe hazánkban és egyes szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokosné Demeter, Ágnes (1976) A legfelsőbb bíróság alkotmányos helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, László (1976) John Keats magyarországi recepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik, Cecília (1976) Devizajogszabályaink jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Mátyás (1976) A gyermek- és ifjúságvédelem fejlődése Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Décsy, Kornélia (1976) Az élőbeszéd szintaktikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Margit (1976) A Nagy László-i szintézis a Seb a Cédruson ciklus versei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóczy, Mária (1976) A tudományszervezet fejlődése a fordulat évétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Rita (1976) Сравнительный анализ некоторых стихотворений Аттилы Йожефа на русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Edelényi, Judit (1976) A csökkent munkaképességű dolgozók rehabilitálásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Tamás (1976) A gazdasági bírság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi, Ibolya (1976) Az újító jog gazdasági és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erki, Ilona (1976) A bírói szervezet fejlődése Magyarországon 1949-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eulszay, Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Emma (1976) A befejezett történésű melléknévi idegen nevek vizsgálata Ady Endre nyelvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gyula (1976) Felsőfokú oktatasi intézmények gazdálkodása, költségvetési kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Miklós (1976) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Lajos (1976) Kibernetikai módszerek és alkalmazásuk a mezőgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer, Péter (1976) A fejlett szocializmus tudati viszonyainak kialakulása és fejlődése a mai magyar társadalomban, különös tekintettel a Csongrád megyei tanyán élő lakosság kulturális viszonyaira egy konkrét felmérés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feleky, Gábor (1976) A kultúra sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór, Gabriella (1976) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filipinyi, Józsefné (1976) A kisajátítás kártalanításának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgács, István (1976) A termelőszövetkezeti tag fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földváry, László (1976) Közművelődés - Politika - Jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Főző, Lajos (1976) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garai, Ernő (1976) Pázmány Péter, a nevelő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Tibor (1976) Állami gondozásbavétel jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaszner, István (1976) Die Mundart von Bátaszék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazdig, Mária (1976) A házastársi vagyonközösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gosztolya, Ferenc (1976) Analógia a jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grandpierre, Erzsébet (1976) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gurka, Zoltán (1976) A honvédelem jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricska, András (1976) Elővásárlási jog a földügyi szakigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi, József (1976) Egy termelőszövetkezet optimális vetésszerkezetének meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györe Sándorné Barth, Éva (1976) Középiskolás diákok életmódjáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár-Hantos, Judit (1976) Начало историй русского театра Народные истоки русского театра Искусство скоморохов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Lajos (1976) A Mezőcsáti Járás jobbágyságának helyzete Mária Terézia urbérrendezése idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, András (1976) Programcsomag rentabilitás elemzése kereskedelmi vállalatoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Gábor (1976) Lakásügyi igazgatás - különös tekintettel a tanácsi bérlakásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harányi, Ágnes (1976) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holmann, László (1976) Alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Andrea (1976) Fellebbviteli rendszerünk a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Erika (1976) A szociálpolitika az első Nemzetgyűlésen (1920-1922). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Kovács, Margit (1976) Гончаров:Облогов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hubert, Imre (1976) A személyhez fűződő információgyűjtés-, tárolás- és felhasználás jogi problémái a korszerű államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Zsolt (1976) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre, György (1976) A szocialista vállalati adók és adójellegű kötelezettségek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenés, Margit (1976) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának történelmi körülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Klára (1976) Idősorok elemzése matematikai statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Nagy, Katalin (1976) Образ "прекрасного" человека в романе Достоевского "Идиот”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kain, Mihály (1976) Fejér-féle interpoláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kajtár, Ilona (1976) Analyse stilistischer Mittel im Roman "Im Westen nichts Neues" von E. M. Remarque. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalydy, Zsuzsa (1976) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kara, Dénes (1976) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Gyula (1976) Az államhatalmi ágak megosztásának és egyensúlyának elmélete a polgári jogtudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi, István (1976) Horváth Barna jogelmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassai, Lászlóné (1976) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy évi gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kastyják, János (1976) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének egyes viktimológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keller, László (1976) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes, László (1976) Az együttműködési kötelezettség egyes kérdései szocialista polgári jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, István (1976) Pazarló gazdálkodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kishegyi, Viktória (1976) Das Dramatische Schaffen Lessings bis 1755 (Rückblick zu dem antiquen Drama "Medea" von Euripides im Lessings Trauerspiel "Miss Sara Sampson"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisjuhász, Gyula (1976) A prostituációs jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Éva (1976) Pilinszky János költészetének néhány motívuma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kliszek, Antal (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezetének és működésének jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koltai, Dr. Miklósné (1976) Az első fokú gyámügyi hatáskör, különös tekintettel az állami gondoskodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koppány, Csilla (1976) A jogszabályértelmezés és a jogismerés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros, Attila (1976) Kollektív szerződés alakulása a felszabadulás után és annak jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros, Attila (1976) Kollektív szerződés alakulása a felszabadulás után és annak jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1976) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel az építésügyi szabálysértésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Adrienna (1976) A jogsegélyszolgálat bevezetése és gyakorlati tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Endre (1976) Nyereségoptimalizálás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1976) Olvasásmegértési vizsgálat egy általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1976) Termelőszövetkezeti demokrácia jogi kérdései, különös tekintettel a bizottságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krasnyánszki, Kálmán (1976) A programhelyesség bizonyításának módszerei VDL programok vertifikálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubász, Gabriella (1976) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kugler, László (1976) Gazdasági döntések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuhár, János (1976) Irányítási stratégiák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulhanek, Annamária (1976) A visszaesés a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunszi, Márta (1976) Arany János kései balladái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kántor, Teréz (1976) Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kócsó, József (1976) A jogügylet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kómár, Antal (1976) Az UTRA fordítóprogramíró rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Márton (1976) Az ALEPH nyelv elméleti alapjai és hazai megvalósításának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köstner, István (1976) A képviseleti demokrácia alakulása Magyarországon 1945. után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laborczy, Aladárné (1976) A békési 3. sz. általános iskola nevelőtestülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Rozália (1976) A bírói függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lazókné Petróczy, Olga (1976) Visszahívás és összeférhetetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehóczky, Endre (1976) Milyen módszerekkel lehet megismerni a tanulók személyiségét, hogy megbízható pályaválasztási tanácsot tudjunk adni? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Albert (1976) A közös tanácsú községek igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lohr, Ferencné (1976) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, István (1976) A tragédia motívumai Madách korai drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, Endre (1976) A községi tanács és szervei aktusainak törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Éva (1976) Az apaság a magyar családjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lékai, Gusztávné (1976) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Sándor (1976) A vasút fuvarozói felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczi, Jenő (1976) A védjegyjog időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

M.Tóth, Pál (1976) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Madarász, Anna (1976) A személyi földtulajdon elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Erzsébet (1976) A megrendelő elállási joga a szállítási és vállalkozási szerződések körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, László (1976) A BLISS rendszerprogramozási nyelvről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Éva (1976) Digitális számítógépek szimulációja : A TPA szimulátora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Mária (1976) Egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a gyógyító-megelőző szolgáltatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majzik, Mátyás (1976) Individuális nevelés (A kriminálpedagógia rendszere és gyakorlatok a Szegedi Fegyház és Szigorított Börtönben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makai, Margit (1976) Géporientált magasszintű nyelvek, renszerprogramok írása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, György (1976) Kommutativ m-unoidok varietásairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Masa, István (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, Zsuzsanna (1976) Építési-szerelési jellegű munkák modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mesterházy, Eleonóra (1976) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi, Mária (1976) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meződy, Edit (1976) Egy Fortran-Compass Compiler a Sycomap rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Zoltán (1976) A Change nyelv implementálása a CDC-3300-as számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Milassin Zs., Györgyi (1976) A területi tervezés modellfelvételei egy adott zárt mezőgazdasági területen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sarolta (1976) A ruházati ipar és nagykereskedelem kapcsolata a szállítási szerződések tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Erika (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsinai, Éva (1976) A Btk. 15. paragrafus és a különös bűncselekmény, valamint kapcsolatuk a büntetőjog rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, László (1976) Külső és belső adatrendezés kisszámítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Márta (1976) Андрей Рублёв: Троица. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1976) A Minisztertanács szerepének fejlődése - különös tekintettel az 1972. évi alkotmánymódosításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (1976) Számítógépes gépnapló feldolgozás a Mezőgép gépi adatfeldolgozó osztályán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1976) Latin-Amerika az 1930-1940-es évek francia sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyiván, Péter (1976) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Elekszay, Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemcsik, Pál (1976) A forradalmi folyamat előrehaladása Borsodnádasdon (1944-1948) - A népi hatalom intézményrendszerének szerepe a demokratikus átalakulásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikházy, László (1976) A veszélyhelyzetek büntetőjogi szabályozása, különös tekintettel a közlekedési bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novodomszki, Pál (1976) A nevelő és nevelt viszonyának alakulása napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Ilona (1976) A házasság felbontása a Családjogi törvény módosítása előtt és után, különös tekintettel a közös kérelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nánási, Éva (1976) A mezőgazdaság termelőerői és a termelési viszonyok változásai Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyesi, Péter (1976) Etikum a jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, László (1976) Folyamatok Modell-Paraméterinek becslése Astrom-Bohlin módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, József (1976) Az emberölések, rablások és elkövetőik kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallagi, Pál (1976) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotás, Klára (1976) A békés egymás mellett élés és a jogtudomány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, András (1976) Az elégikus Berzsenyi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Dezső (1976) Hatósági eljárás és feladatok a vasútigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ibolya (1976) Törzsadattárak képzése és karbantartása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Katalin (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Tamás (1976) A tulajdon sérelmére elkövetett szabálysértések elbírálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pavelka, Éva (1976) A FORTRAN nyelv kiterjesztése. Speciális objektumok dinamikus generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Gábor (1976) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petschener, Ottó (1976) A szállítási feladat megoldása egyedi korlátok esetén magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pinkóczy, Lászlóné (1976) Az irodalompszichológia néhány kérdése : József Attila: Medáliák c. versének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ferenc (1976) A felelősségbiztosítási rendszerünk néhány időszerű kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, László (1976) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Edit (1976) Arany János és az európai ballada (A népballada hatása a műköltészetre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posvai, István (1976) Korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Preklet, Erzsébet (1976) Áramlástani feladatok számítógépes megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pályi, Béláné (1976) A szabad idő mint az új ember formálásának kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes, Károly (1976) Sajtóhelyreigazítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Püski, Gábor (1976) A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rapkay, Judit (1976) Vertikális rendszerrel működő vegyipari gyár szimulációja Monte-Carlo módszer segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rokolya, József (1976) Az öröklési jog a reformkori Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rokolyáné Csányi, Katalin (1976) A fellebbviteli jogorvoslati eljárások az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rontó, Magdolna (1976) A Járási Hivatal szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roth, Imre (1976) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Edit (1976) Berendezések karbantartása, pótlásának optimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Erzsébet (1976) A munkaügyi bíráskodás szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rück Andrásné Kádár, Judit (1976) Az iskolapszichológia lehetőségei Közgazdasági Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

S. Nagy, Aranka (1976) Pályaválasztási szándékok és indítékok vizsgálata az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schütz, Angéla (1976) A SICELA sejttérprogramozási nyelv ismertetése és egy magasabb szintű nyelv tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Magyar, Júlia (1976) A magyar vadkereskedelem külkereskedelmi vonatkozásai, külön kiemelve az e körben jelentkező kollíziós problémákat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Magyar, Júlia (1976) A magyar vadkereskedelem külkereskedelmi vonatkozásai, külön kiemelve az e körben jelentkező kollíziós problémákat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczi, Edit (1976) Az igekötők szerepe a mai magyar drámai nyelvben - Fejes Endre: Rozsdatemető. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siklós, Judit (1976) A Fortran nyelv kiterjesztése Az output kiterjesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1976) A szocialista szervezetek építési-vállalkozási szerződéseivel kapcsolatos bírósági tapasztalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sarolta (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvenyességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyváriné Tóth, Edit (1976) Az állami költségvetés végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Staub, Viktor Grissa (1976) A sport, a testnevelés és az orosz nyelv oktatásának kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefkó, Katalin (1976) A termelőszövetkezeti társulások és gazdálkodásuk egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stern, Sándor (1976) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sutya, Ildikó (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcsi, József (1976) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1976) Tétel és programhelyesség bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, András (1976) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1976) A fiatalkorúak által elkövetett erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata (Borsod megyében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Edit (1976) Sánta Ferenc regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1976) A szocialista törvényesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, Judit (1976) Rokontartásról általában, a gyermektartás főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeles, Győzőné (1976) Az orosz nyelvű szemantizáció a beszédkészség fejlesztése szolgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szende, Virág (1976) A határozott névelő és a mutató névmás nyelvtörténeti problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilicsány, Piroska (1976) A termelőszövetkezeti elnök jog és hatásköre, felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, László (1976) A bíróságok gyakorlata a házassági bontóperekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, György (1976) Mátrixok pseudoinverze és alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlama, Éva (1976) Örkény István művészetének lélektana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szloboda, János (1976) A miniszteri felelősség Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szvetiszláv, Neducza (1976) A tanulók társválasztási és aktivitási szintjének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Anna (1976) A kettős állampolgárság problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Zoltán (1976) A bírói munka szociológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Judit (1976) Az elsődleges közösségek nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, László (1976) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Zsuzsanna (1976) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Gabriella (1976) Prostitúciós bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóváry, Katalin (1976) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata /Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, Mária (1976) Moldova György nyelve és stílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tandari, János (1976) A büntetési rendszer kérdései - különös tekintettel a szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Erzsébet (1976) Az iskolában folyó egésznapos nevelés sajátos feladatai (Osztályközösségek alakulása iskolaotthonban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Magdolna (1976) A Magyar Nemzeti Bank szervezete, működése, feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari , Ferencné (1976) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tata, Zsuzsa (1976) A magyar és az orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata: Ady és Blok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Kornél (1976) Az üzemi demokrácia néhány jellemzője egy alföldi gyárban - A gazdasági vezetők érdekeltsége, személyes felelőssége a munkahelyi és üzemi demokrácia érvényesítésében és továbbfejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Ágnes (1976) A tartási és életjáradéki szerződések jogi szabályozása és gyakorlati vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teleki, Ágnes (1976) Szakértői bizonyítás a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ternyák, Ildikó (1976) Az összevont (különböző biztosítási fajtákat felölelő) lakossági biztosítási szerződések létrejöttének, hatálybalépésének és megszűnésének jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terényi, László (1976) Szállítási szerződés megkötésével és megszegésével kapcsolatos egyes kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toldi, József (1976) Ingerületáttevődés tanulmányozása macska felső nyaki szimpatikus ganglionjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Szilvia (1976) Sály község földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompos, Judit (1976) Bírósági meghagyás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi, András (1976) Szakdolgozat a büntető eljárás tárgyköréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi, Imréné (1976) Ige és főnévragozás tanítása az általános iskola 5-6. osztályában nyelvi laboratóriummal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Téglás, Péter (1976) Az ügyészség szerepének fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Teréz (1976) Fény- és hanghatások Tyutcsev költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gyula (1976) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései, különös tekintettel a rablásra és a szándékos súlyos testi sértésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Géza (1976) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadász, Károly (1976) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Valaczkai, Lászlóné (1976) Stendhal nőalakjai főbb regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Katalin (1976) Eljárás természetes nyelvek számítógépes kezelésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1976) Der gebrauch der Vergangenheitstempora in dem Drama von Lessing in Emilia Galotti. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1976) A pártok a nemzetiségi politikáról a magyar parlamentben 1892-96. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Sándorné (1976) Az önismeret és a pályaorientáció a serdülőkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Tóth, Gizella (1976) Bródy és Ady. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Mária (1976) A mulasztás és következményei a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov, Katalin (1976) A fiatalok bűnözővé válásának egyes tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veress, Klára (1976) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi, Irén (1976) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, István (1976) Gazdasági-, társadalmi-, politikai-, hatalmi viszonyok a fejlődő országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágvölgyi, Anna (1976) A problémamegoldás mechanizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várady, Jenő (1976) Az urbanizáció hatása Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várady, Jenőné (1976) A tanácsok VB. egészségügyi osztályainak szociálpolitikai feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi, Károlyné (1976) A vállalati alapok képzése a gazdaságirányítás jelenlegi rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Völgyes, Frigyesné (1976) Мнение о войне двух великих писателей XIX-го века Йокаи и Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wagnerné Kerényi, Márta (1976) Új nőtípusok Kaffka prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zajzon, Zsuzsanna (1976) Ritka mátrixok invertálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zenei, József (1976) Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zoltán, Erna (1976) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őrlős, Gábor (1976) Az urbanizáció és a bűnözés Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 12:07:34 CEST.