Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 340.

A

Albert, Judit Erzsébet (1975) A gyermekről való gondoskodás egyes jogi problémái (gyermektartás, gyermektartásdíj). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angeli, Mátyás (1975) Általános iskolai tanulók pályaválasztási orientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, János (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Avar, Attila (1975) A büntetés célja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagoly, Teréz (1975) A magyar költségvetési jog fejlődése a kiegyezéstől az új gazdasági mechanizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ballóné Bakonyi, Elvira (1975) A magyar árrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Erzsébet (1975) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barsi, József (1975) A referendum intézménye a francia alkotmányjogban: De Gaulle államfői referendumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bayer, József (1975) Képességek csak tevékenységben fejlődnek. Erőfeszítés az igazi alkotás alapja. A szakmári iskolaközösségben szerzett pedagógiai tapasztalataim elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becsy, Józsefné (1975) Az Országos Takarékpénztár szervezete és feladatainak jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bendl, Judit (1975) Assembler készítése a USERCODE nyelv szűkítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Katalin (1975) Deutsche Schicksalstragödien in 19-en Jahrhundert. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benke, András (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkó, György (1975) Házgyári kapacitásvizsgáló programrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Ilona (1975) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, Jenő (1975) Bács-Kiskun megye oktatásügyének főbb jellemzői a felszabadulás után 1945-1970. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Judit (1975) A védő- és óvóintézkedés és az utógondozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ilona (1975) Általános karbantartási terv készítése a Dunai Vasmű számára a PERT hálótervezéses módszerrel ESZR-1020 számítógépre programok írása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Zoltán (1975) Az avantgarde kezdeteinek fogadtatása a szegedi sajtóban (1910-1920). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Judit (1975) A bírói felülvizsgálat az államigazgatási szervek határozataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, György (1975) A prostitúciós bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Zsuzsanna (1975) Formális eszközök nyelvek szintaxisának és szemantikájának definiálására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Margit (1975) A munkaügyi bíráskodás új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Tamás (1975) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kalicz, Éva (1975) A tartási és életjáradéki szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boross, Julianna (1975) Типичные ошибки венгров в употрблении русских глагольных приставок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borovics, Miklós (1975) A kulturális igazgatás jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs, Ilona (1975) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Gizella (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burszki, Béla (1975) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Judit (1975) A házasság felbontása a Szegedi Járásbíróság gyakorlatában az új családjogi törvény hatálybalépése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Bertalanné Tóth, Ildikó (1975) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Zsuzsanna (1975) A bűnelkövető fiatalkorúak átnevelésének elősegítése a büntetőjog eszközeivel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaba, Zoltán (1975) Munkaviszony jogellenes megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csefkó, Mátyás (1975) A tanulók személyiségéről készített iskolai jellemzések neveléslélektani elemzése, különös tekintettel a pályaválasztás szempontjaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (1975) Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserha, Gabriella (1975) Hálótervezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillag, András (1975) Pulszky Ferenc a szabadságharc szolgálatában és emigrációs évei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Mária (1975) A járási hivatalok szervezete és feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Márta (1975) Petőfi Sándor romantikus iróniája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Krisztina (1975) Az erőszakos nemi közösülés kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cséka, Marianna (1975) A devizagazdálkodás jogi szabályozása a gazdaságirányítás mai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi, Sándor (1975) Vörösmarty balladáinak népiessége és műfaji jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csűri, Éva Katalin (1975) Az alkalmatlan kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi , Katalin (1975) Török eredetű mezőgazdasági kultúránk terminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczi, Zsuzsanna (1975) George Bernard Shaw és Maxim Gorkij drámáinak összehasonlitó elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sarolta (1975) Lev Nyikolájevics Tolsztoj: "Luzern" című elbeszélésének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sándorné (1975) A pszichológia tantárgy bevezetése egészségügyi felnőttoktatásba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombi, Alice Klára (1975) A tanulók erkölcsi ítéleteinek neveléslélektani jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombos, Kálmán (1975) Geodéziai feladatok számítógépes megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Zsuzsanna (1975) Darvas kül- és belterületének földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszky, Katalin (1975) Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dózsa, Ágnes (1975) A posta igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecsedi, Hajnalka (1975) A vállalatfejlesztési alapképzés jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egressyné Borgulya, dr. Mária (1975) A javító-nevelő munkára ítélt jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eller, József (1975) Gyengén meghatározott lineáris egyenletrendszerek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Emődi, Attila (1975) Az állam elidegenedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi, Emil (1975) A területi vasútigazgatóság feladata, szervezete és működésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajcsák, András (1975) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, József Oszkár (1975) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faredin, Dr. Imréné (1975) A prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ferenc (1975) A gyermek sport jellegű mozgás igényének felkeltésével kapcsolatos pszichológiai problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, László (1975) Az olvasási készség és szövegfeldolgozó képesség fejlettségének vizsgálata az általános iskola 4. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári, János (1975) A járási hivatalok szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fest, András (1975) Erőszakos bűncselekmények kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, István (1975) Az erkölcsi nevelés időszerű kérdései Kecskeméten, a Bányai Júlia Gimnáziumban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forczek, Zoltán (1975) Szank község története a legrégibb időktől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ágnes (1975) Az állami vállalat gazdasági és jogi helyzetének néhány kérdése, valamint megszűnésének szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Imre (1975) Komplex iskolaszűrő vizsgálatok szervezeti keretei, módszerei, tapasztalatai Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér, János (1975) A korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gera, Magdolna (1975) Ibsen hatása Gorkij drámai műveire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gere, Kálmán (1975) A szabálysértési eljárás egyes kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Sándor (1975) Az állampolgárok telek-, lakás- és üdülőtulajdonának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gosztonyi, Ildikó (1975) A termelőszövetkezeti tulajdon fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gunda, András (1975) Emésztőrendszeri változások sportolóknál és ezek biológiai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes, János (1975) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyújtó, Zoltán (1975) A kisajátítás kártalanítása (különös tekintettel az 1970. évi Tisza-Szamosközi árvíz után a Fehérgyarmaton történt kisajátításokra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Margit (1975) Az Országos Takarékpénztár működése az egységes banki szervezetben és működésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, György (1975) Programcsomag vezérlő rendszer kisszámítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, József (1975) A szakszervezetek társadalmi szerepének érvényesülése a szocializmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajduné Csabai, Éva (1975) Országgyűlési képviselők mentelmi joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajós, Sarolta (1975) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanus, Erzsébet (1975) Egy költői kép vizsgálatához: hazafias líránk Mohács-képének szemléletbeli változása 1526-tól 1918-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó, János (1975) A fiatalkorúak csoportos (galeri-) bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harcsa, János (1975) A tanácsvezetői jogkör a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hartai, Mária (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Veronika (1975) A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések alkalmazása a büntetőeljárás nyomozati szakaszában, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helmeczi, Lajos (1975) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hernádi, László (1975) A cink-jód-ozmium reakció néhány sajátossága különböző idegvégződésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoksári, István (1975) Szocialista kriminológiai elméletek a bűnözés okairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, János (1975) A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság államigazgatási rendszere és működési rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszthy, Ágnes (1975) Az állami munka és a szocialista államelmélet időszerű kérdései a fejlett szocializmus viszonyai között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Istvánné (1975) Hátrányos helyzetű tanulók vizsgálata a Pécsszabolcsi Általános Iskola alsótagozatos iskolaotthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Igaz, Ferenc (1975) A becsület védelme hatályos büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivády, Antal (1975) A magyar vám történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iván, János (1975) A járási mezőgazdasági szakigazgatási szerv feladatainak és szervezetének változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivó, Erzsébet (1975) Kollégiumi csoport közösségi kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó, Dezsőné (1975) Intézeti gyámság alatt álló kiskorú örökbefogadásáról és az erre irányuló államigazgatási eljárás kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janowszky, József (1975) Építésügyi igazgatás feladata, szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jazimiczky, Béla (1975) Tanulmányok Alberti történetéből (1811-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mária (1975) A bírósági meghagyás mint a polgári eljárásjog új intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zsuzsanna (1975) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Imre (1975) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Pintér, Aranka (1975) A tanácsok helye az állami szervek rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorné Vetési, Magdolna (1975) A XVIII. századi erdélyi népszokások nyelvi kifejezése Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae című műve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Tóth, András (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok fegyelmi felelősségének néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kadocsa, Géza (1975) A különösen veszélyes bűnelkövetők ártalmatlanná tételének jogi eszközei, különös tekintettel a szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Lenke (1975) Miroslav Krleza: Glemby-drámák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapantzián, Artúr (1975) A testi sértés, mint önálló bűncselekmény fogalmának kialakulása, a fogalom értelmezésének főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karvaly, Gellért (1975) A CHANGE nyelv implementálása a CDC-3300 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Károly (1975) Visszaesés a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keindl, István (1975) A tanácsok központi irányításának fejlődése 1950-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keindlné Patyi, Zsuzsanna (1975) A házasságkötés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Miklós (1975) Kérdések a szocialista tulajdon köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei, Lajosné (1975) A szocialista szervezetek egymás közötti jogvitáinak új eljárási szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerpics, Klára (1975) Über die Prosa Wolfgang Borcherts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, József (1975) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Leóné (1975) Az iskolatelevízió szerepe a környezetismeret tanításában (Általános iskola 3. osztály). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Edit (1975) A szegedi ipari munkásság helyzete, és harcai a Tanácsköztársaság bukásától a gazdasági világválságig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter, Zsuzsanna (1975) A XVI. századi vitézi élet kifejezései Tinódinál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Irén (1975) A termelőszövetkezetek egyesülése, a mezőtúri Magyar-Mongol Barátság TSZ egyesülései alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Margit (1975) A mezőgazdasági szakszövetkezetek földtulajdoni és földhasználati viszonyainak alakulása Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kittlinger, Ilona (1975) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, József (1975) Тема работы: Анализ рассакза современного советского писателя Выбранный рассказ: "Горячий камень" от Аркадия Гайдара. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Józsefné (1975) Társas kapcsolatok fejlődésének vizsgálata óvodáskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koday, Katalin (1975) CPM és PERT (Kritikus út és tartalék idők számítása a Bellman-Kalaba algoritmus alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koltai, Lászlóné (1975) Polgári jogi jogviszonyok a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi, Katalin (1975) Az ipari minta és védjegy időszerű jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konyicsák, József (1975) Az MP/0 makroprocesszor implementálása CDC-3300-as számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsányi, Katalin (1975) A termelőszövetkezeti demokrácia jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kordoványi, Mária (1975) Zárt terek hőegyensúlyi állapotának vizsgálatára alkalmas matematikai modell kidolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Rozália (1975) Magasabbfokú algebrai egyenletek faktorizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1975) Erdélyi József első költői korszakának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1975) Pszichofiziológiai adatok statisztikai feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1975) Iparvállalatok termelését biztosító karbantartási modulrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (1975) A szocialista tanár-diák viszony nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1975) Jog és erkölcs. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1975) Jogorvoslati rendszer a szocialista országok államigazgatási eljárási kódexei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1975) Többtermékes, többraktáros vállalat készletgazdálkodási problémájának matematikai módszerekkel történő megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, István (1975) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kropok, Ivánné (1975) A bírósági joghatóság néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kugyela, János (1975) Iparvállalat termelés üzemelésének programozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kulacsik, Julianna (1975) Грех и его мотивы в рассказе Пушкина Пиковая дама по сравнению с романом Достоевского Преступление и наказание ignored text. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár, Ferencné (1975) A fogalmi gondolkozás vizsgálata értelmi fogyatékosokon (Ép értelmű gyermekekkel való összehasonlítás alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunvári, Mária (1975) Hatékonyságvizsgálatok Multijob operációs rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálóczy, Iván (1975) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kánya, András (1975) A know how helye az iparjogvédelmi rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárász, András (1975) Soltvadkert közoktatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, László (1975) Szakmunkástanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóródy, István (1975) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, József (1975) Kecskemét mezőgazdasági fejlődése a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy, Sarolta (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös, László (1975) A tőkés vállalatokkal folyó kooperáció pénzügyi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Ilona (1975) Felsővadász története a Rákócziak alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó, Katalin (1975) A finnugor népzenekutatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Rózsa (1975) A szabálysértési eljárás szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, András (1975) A Kalmár-féle formulavezérlésű számítógép szimulációjának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Anna (1975) A kézműipar fejlődése és hanyatlása Nagykanizsán 1711-1874. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, László (1975) A járási hivatalok szervezete, feladatai. A Kecskeméti Járási Hivatal működésének tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Licsicsányi, István (1975) Protestáns falusi és városi kisiskolák Békés megyében a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lohmüller, Márta (1975) Fiktív gép szimulációja tanulói programok kipróbálása CDC 3300 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas , Katalin (1975) Az FCCL/IV egy subsetjének implementálása MP/I makroprocesszor segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ludmán, Antalné (1975) Várpalota várossá nyilvánított község igazgatásának fejlesztése és mai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukáts, Ágnes (1975) Egészségi ismeretek, szokások vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Mária (1975) Társadalomábrázólás Hollandia XVII. századi zsánerfestészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Lászlóné (1975) A visszaeső bűnözés statisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Margit (1975) Veszélyes üzemekért fennálló felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyarfalvi, Krisztina (1975) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majoros, András (1975) Az állami gondozásbavétel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Aurél (1975) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Lászlóné (1975) Alakfelismerés, egy alakfelismerési módszer alkalmazása orvosi görbék osztályozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Masika, Edith (1975) Vendégmunkás-kérdés Nyugat-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matúz, Éva (1975) Az alanyi jog terjedelme és a joggal való visszaélés a polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mecsei, Erzsébet (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezőfi, János (1975) A járási hivatal szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsy, Edit (1975) A tervező felelősségének néhány kérdése a bírósági gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Jánosné (1975) Kosztolányi Dezső költői nyelvének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moós , Erzsébet (1975) Időben optimális termékstruktúra kialakítása hálós rendszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsik, Tamás (1975) A szocialista állam és a Kommunista Párt viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Ottilia (1975) A hangutánzó és a hangulatfestő igék Kosztolányi Dezső verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátyás, István (1975) A tanácsi szervezet fejlődése a második tanácstörvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérei, László (1975) A középiskolai tanulók tanulási motívumainak pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Lászlóné (1975) A hagyatéki eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Teodóra (1975) Tartási és életjáradéki szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, László (1975) Korrelációs programok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dani Károly (1975) Az ági öröklés kialakulása, fejlődése és törvényi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1975) Gépterhelési eljárás sorozatgyártás esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ferenc (1975) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Hedvig (1975) Néhány fiatalkorú személy öngyilkossági kísérletének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, János (1975) Az ICL system 4-70 számítógép operációs rendszerének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Károlyné (1975) Reviczky Gyula és Schopenhauer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1975) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lászlóné (1975) Petelei István élete és novelláinak balladisztikus elemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy , Ádám (1975) Kecskeméti pénz- és gazdaságtörténeti adatok Mária Terézia korából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Gyuláné (1975) Психологизм в лирике Лермонтова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyvelt, Györgyi (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nánási, Illés (1975) Szocialista kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyesi, Judit (1975) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Anikó (1975) Teleki Jánosné leveleinek jelentéstani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1975) Az adóigazgatási eljárás a lakossági adóknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németi, Sándorné (1975) A Bajai Kertészeti Szakiskola története 1945-1975-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Edit (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Gizella (1975) A művelődéshez való jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, László (1975) A nagyközségi tanácsok szerveinek első fokú hatósági jogköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onder, János (1975) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel a hatásköri és illetékességi szabályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1975) A postaigazgatás szervezete, feladatai, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Judit (1975) Szimultán lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss-eliminációval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán, Péterné (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pabis, György (1975) A prostitúciós jellegű cselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pakai, András (1975) A tárgyalási elv érvényesülése a bizonyítás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pakainé Szabó, Éva (1975) A szocialista nemzetközi közös vállalatok munkajoga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Jenőné (1975) A kenderfeldolgozás szakszókincse - és díszítőművészet a Hegyföldön. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Mária (1975) A beruházások finanszírozása és pénzügyi forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paragi, László (1975) Számítógépes anyagkönyvelés a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paróczai, Ágnes (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tulajdonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Erzsébet (1975) Fortran szubrutinok a szótárazás tevékenységeinek elvégzésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paulovics, Erzsébet (1975) A lexikai anyag tartóssága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrezselyem, László (1975) Az államigazgatási eljárás általános szabályainak és a gyámügyi eljárás rendelkezéseinek egybevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pham Thi, Dau (1975) Fortran és ALGOL-60 nyelv összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Józsefné (1975) Egy kaliforniai katolikus középiskola működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pukler, Antal (1975) Rövid áttekintés a fordításról és a fordítóprogramokról. A KICSI nyelv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puruczky, Éva (1975) Nagyvárosi közlekedés autóbusz menetrendjének elkészítése kijelölt számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Etelka (1975) Fiktív gép szimulációja tanulóprogramok kipróbálása CDC 3300-as gépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, János (1975) Bírói szervezet fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Katalin (1975) Egy fiktív gép szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Páger, János (1975) A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Éva (1975) Neofasiszta tendenciák vizsgálata néhány Nyugat-Európai országban (NSZK, Olaszország, Franciaország). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, János (1975) Nevelés a Magyar Néphadsereg Középiskolai Katonai Kollégiumában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Reggel, Alice (1975) Automaták alkalmazása a programozás elméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rejtő, Ilona (1975) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reményi, Éva (1975) A végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladataik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riegler, Anna (1975) Adalékok Ovidius Metamorphoses c. művéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rizner Dezsőné Kékesi, Mária (1975) Patronáló tanárok nevelőmunkája az általános iskolai tanárképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozsondai, Anikó (1975) Az óvodáskorú gyermek társas kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruttkay, Zoltán (1975) A városi kerületi hivatalok szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Katalin (1975) A termelőszövetkezetek képviseletének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákli, Erzsébet (1975) Vállalati bérelszámolás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Réthy, Vilmos (1975) A járási hivatalok szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Anna (1975) A képviselet - jogi és természetes személyek képviselete a magyar polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Béla (1975) A szuverenitás fogalmi körének néhány államelméleti vonatkozású problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész Béláné Pénzes, Margit (1975) Beruházási politikánk és a tanácsi gazdálkodási önállóság összefüggésének elméleti vonatkozású problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónay, Zsuzsanna (1975) Az igék szerepe Juhász Gyula verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Sándor (1975) A cigánytanulók iskoláztatása és a kiskundorozsmai cigányiskola. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsavölgyi, Ferencné (1975) A szabad idő művelt felhasználására nevelés a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsás, László (1975) A gimnázium továbbfejlesztésének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon, Klára (1975) Görbeanalízissel kapcsolatos programok kidolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Schulpe, Ervin (1975) Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schäffer, István (1975) Sukoró úrbéri viszonyai újjátelepítésétől az 1859. évi tagosításig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schäffer, István (1975) A szocialista tulajdonformák alkotmányi szabályozásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Szentandrássy, Ildikó (1975) A Magyar Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sibalin, Istvánné (1975) Tanítandó ismeretek és tevékenységek vizsgálata a gimnázium matematika tárgyának első osztályában a hatványozás, törtek című témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ferenc (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ferenc (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simányi, József (1975) A műfajteremtő Veres Péter. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Ágnes (1975) A parlamentáris monarchia fejlődése Angliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Mária (1975) A képességek szerepe az idegen nyelvek tanulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spisák, Béla (1975) A jogforrások hierarchiája a magyar jogforrási rendszerben, különös tekintettel az alkotmány fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stein, Magdolna (1975) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steinmetz, János (1975) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steinmetz, János (1975) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Eleonóra Rita (1975) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1975) A know-how. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1975) Fuvarozói felelősség a vasúti árufuvarozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Róza (1975) Az élet elleni bűncselekmények viktimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1975) Vizsgálat az ötödéves tanárjelöltek körében a pedagógus hivatástudatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1975) Berzsenyi immanens poétikájának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Ferencné (1975) Lakásszövetkezetek és társasházak egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Imre (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos, Gyuláné (1975) Az ügyészi szervezet és az ügyészi általános törvényességi felügyelet fejlődése 1953-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, Mária (1975) Теории развития морфологической системы и их применение при анализе склонения имен существительных "Изборника 1076 г.". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvák, Béla (1975) Gazdasági szabályozó rendszerünk időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Erzsébet (1975) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Márta (1975) Az ügyész részvétele a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendi, Zoltán (1975) Zur Frage der Ironie in Thomas Manns Zauberberg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, János (1975) Házgyári sablonpark rugalmasság vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi, Ildikó (1975) Az újságnyelv nyelvhelyessége (a Békés Megyei Népújság 1973. évi számai alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeremi, Ferenc (1975) Az ifjúság testi, szellemi és erkölcsi fejlődését támadó bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerényi, László (1975) Két eljárás bioelekromos (elsősorban EEG) jelek frekvenciaanalízisére /Az "On Line" és "Fast" Fourier Transzformáció/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, László (1975) Kockázat, kockázatvállalás, kockázatviselés - pénzügyi jogi vetületben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Margit (1975) Az iskolai rend- és fegyelem szokásainak helyzete, fejlesztésének kísérletes vizsgálata a "Tiszta Iskola, Egészséges Ifjúság!” mozgalom keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szoboszlay, Dalma (1975) A nemzetközi kereskedelem és a vámok hazánk vámpolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szula, Mihály (1975) A magyar Munka Törvénykönyve összehasonlítása a lengyel Munka Törvénykönyvével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Istvánné (1975) Témazáró tudásszintmérés az általános iskolai kémiatanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Éva (1975) Jean-Jacques Rousseau pedagógiai gondolatai a természetről és a társadalomról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székelyhidi, György (1975) Kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szélesyné Ordasi, Erszébet (1975) Vállalatok pénzügyi ellenőrzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szíjártó, Dr. Jenőné (1975) A jogszabály sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögi, Istvánné (1975) Отражение борьбы за независимость и стремления к самостоятельности русского народа в древнерусской литературе XI-XII веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi, Ágnes (1975) A termelőszövetkezeti alkalmazottak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Istvánné Forsthoffer, Irén (1975) Deutsche Märchen und Sagen aus dem Bakony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Etelka (1975) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Margit (1975) A szövetkezetek kettős arculata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Mária (1975) Отражение общетвенных и социальных проблем в русской сатирической литературе XVII века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Géza (1975) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Tibor (1975) Bács-Kiskun megyében elkövetett szándékos emberölések kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy, András (1975) Mikroszámítógépek architecturájának modellezése, az Intel MCS-4 mikroszámítógép családi szimulátora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, Éva (1975) A gyámügyi eljárás mint speciális államigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Ferenc (1975) Az erőszakos nemi közösülések kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Ilona (1975) A postai dolgozók fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari, János (1975) A járási hivatalok szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Antal (1975) A termelőszövetkezetek egyesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádiné Seres, Klára (1975) Az egészségügyi szakigazgatás fejlődése és mai problémái. A megelőzés és utókezelés az egészségügy terén különös tekintettel Debrecen városára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terjéki, József (1975) Vizsgálatok az eltolt argumentumú differenciálegyenletek köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timkó, Zoltán (1975) A tanács vb. igazgatási osztályainak feladatai az állampolgárok telek-, lakás-, és üdülőtulajdonára vonatkozó rendelkezések végrehajtásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, Lászlóné (1975) Венгерская тема В современной советской поэзии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tosics, Iván (1975) Az emberek és a gépek tanulásának folyamatáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Truong, Duy Nga (1975) Bizonyos kémiai reakciók során felmerülő nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, György (1975) A nagyközségi, községi tanácsok egységes szakigazgatási szerveinek irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Magdolna (1975) Ipari szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1975) Синонимка беспредложнных и предложнных словосочетаний в современном русском литераурном языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1975) Fellebbezési rendszerünk a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lászlóné (1975) A polinomok algebrájának programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltánné (1975) Képzőművészeti hatások Juhász Gyula költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1975) Az igazság érvényre juttatásának problémái és a bizonyítás a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferencné Kiss, Erzsébet (1975) A termelőszövetkezeti belső szabályzatok elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Mária (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungvári Istvánné Klein, Dr. Éva (1975) Erőfeszítések az ipari termelés megindítására Szabolcs-Szatmár megyében, a népi demokratikus forradalom első évében (1944-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadas, Zsuzsanna (1975) A devizajog történeti kialakulása (Egyes módosulásai a gazdaságirányítás új rendszerében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varasdy, Imre (1975) Change programozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gyula (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péter Zoltán (1975) Erőszakos bűncselekmény-csoport kriminológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Ferenc (1975) Kisajátítási kártalanítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaszkó, Tamás (1975) A középiskolai tanulók politikai érdeklődésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Venczel, József (1975) A Teherán, Jalta, Potsdami Konferencia néhány katonapolitikai vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, Kornél (1975) Érdekeltségi alapképzés jogi szabályozása a vállalatoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, József (1975) Szabó Lőrinc versjavításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Világi, Erzsébet (1975) Kényszerintézkedések a büntető eljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágh, Mária (1975) Az új lakásügyi jogszabályok valamint alkalmazásuk gyakorlata a tanácsi lakásügyi hatóságok munkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vityi, István (1975) Az erőszakos nemi közösülések kriminológiai vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 1970-1974-ig terjedő időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vuics, Tiborné (1975) A Nagyatádi Szabó István-féle földreform Baranya megyében 1921-1925 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Erzsébet (1975) A termelőszövetkezeti földtulajdon jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Judit (1975) A Usercode nyelv gépi utasításai és megvalósításuk a MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnay, Ernő (1975) A szocialista nemzetközi vállalat néhány gazdasági és jogi vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wiederkomm, Aurél (1975) A törzskar szervezete és funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wlassits, Gábor (1975) A közúti közlekedési bűncselekmények vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zachar , Zoltán (1975) Az általánosított szekvenciális gépek ekvivalenciájának algoritmikus eldönthetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zakar, Béla (1975) Происхождение русских имен, отчеств и фамилий. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zalán, Dénes (1975) A munkásegység megvalósulása (1945-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács, Gyula (1975) Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésének jogi szabályozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ács, Józsefné (1975) A középiskolai tanulók nézetei a nemi erkölcsről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 09:35:49 CEST.