Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 240.

A

Andrási, Margit (1973) Параллельное образование прилагательных от сущетительных, обозначающих вещетва. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Erzsébet (1973) A prostitúció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagyula , Györgyné (1973) A gyermekgondozási segélyről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tibor (1973) Befogadáspszichológiai-vizsgálatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baróthy, Béla (1973) Software fejlesztés hatásának és gazdaságosságának vizsgálata számítógépes szimulációval. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baróthy, Béláné (1973) Programozott oktatás elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Tibor (1973) Egy munkahelyi közösség nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Pál (1973) A know-how problémája az iparjogvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berger, Margit (1973) Pápa várának története a XVI. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Béláné Dávid, Irén (1973) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Binnyei, Géza (1973) A szabadság kiadásának fejlődése, különös tekintettel a hat napos munkaidőrendtől eltérően foglalkoztatott dolgozókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Dr. Lászlóné (1973) Az ipari szövetkezeti tagsági munkaviszony néhány társadalmi elemének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Balázsné Far, dr. Mária (1973) A kutatási-fejlesztési szerződés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogó, Margit (1973) Az urbanizáció hatása a fiatalkorúak kriminalitására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohus, Mihály (1973) Egyedi idegsejt tevékenységének matematikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohus, Mihály (1973) Biológiai méréseredmények feldolgozása a MINSZK-22 elektronikus számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Erzsébet (1973) Az államigazgatási eljárási törvény módosításának kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Ottó (1973) A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének elvei az új büntetőtörvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botond, Ágnes (1973) Az érték problémája a marxista irodalomelméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Béla (1973) A gazdaság és a szocialista alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai Béláné Hasznos, Mária (1973) Az állami lakások elosztásának új jogi rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzinkay, Zoltán (1973) A magyar szocialista bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Béla (1973) Apasági vélelem különös tekintettel a házasságon kívül született gyermekekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Gyula (1973) A büntetőeljárási jog alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi, Sándor (1973) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánkuti, Antal (1973) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányász, Erzsébet (1973) A büntető fellebbezési rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bélteki, Erzsébet (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi oldala. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Ferenc (1973) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhm Józsefné Faragó, Anna (1973) A válás társadalmi okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bőke, Gyula (1973) Pályaválasztó tanulók személyiségének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Clauser, Róbert (1973) A nemzetközi fizetések joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Lajos (1973) Családtagi viszony szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatári, Erzsébet (1973) A peres felek közreműködési kötelezettsége a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernovics, Mária (1973) Heinrich Böll időviszony-technikájának jelentkezése a modern magyar prózában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmarik, József (1973) A munkáltató felelőssége üzemi baleset esetén a társadalombiztosítási szervvel szemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomor, Andrea (1973) A Ca++ helyettesíthetőségének kérdése a Helix szív ingerületi-kontrakciós kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi, Imréné (1973) Ragadványnevek Gádoros községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuha, József (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal) különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Miklós (1973) Dsida Jenő lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csűri, Gábor (1973) A tanácsi szakigazgatási szervezet fejlődése 1965 és 1971 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Klára (1973) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és egyes szociológiai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dancs, Mária (1973) Az állam kulturális-nevelő funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Kálmán (1973) A szocialista országok közös pénzügyi intézményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dittmann Györgyné Eszik, Zsuzsanna (1973) A jóhiszemű eljárás újabb biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Sándor (1973) Új rendelkezések a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvényben. Különös tekintettel az eljárásjogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, László (1973) Marlowe Doctor Faustusának összevetése a Faust-téma különböző változataival. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dugántsy, Mária (1973) Mordvin rituális siratóénekek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dén, József (1973) Leképezés-félcsoportok és számítógépes vizsgálatuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Etelka (1973) A munkaidő és a munkaidő-csökkentés feltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Károly (1973) A szópóker játék egy lehetséges megvalósítása MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbrönte, Zsuzsa (1973) К вопросу о полисемии фразеологизмов в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbrössi, Magdolna (1973) Az igeragozás nyelvhelyességi kérdései a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Effinger, Ferenc (1973) Az erdélyi román nemzetiségi kérdés története 1868 és 1900 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endre Istvánné Körösztös, Márta (1973) Az apaság vélelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Ildikó (1973) A polgári eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erményi, Lajos (1973) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erőss, Ágnes (1973) Всех понимающий и всех прощающий геpой в романе Достоевского "Братья Карамазовы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi, Dr. Lajosné (1973) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és egyes különös eljárási rendelkezéseinek egybevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Zoltán (1973) A képviselők és választók kapcsolatának elmélyülése, megbízatásaik országgyűlésen kívüli teljesítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Éva (1973) Problémák a szállítási szerződés teljesítésének köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltánné Váczi, Anna (1973) Hazánk egészségügyi igazgatása a szocialista egészségügyi alapelvek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Győző (1973) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (1973) Cilindrikus algebrák egy matematikai-logikai és programozáselméleti alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Gézáné Pócsai, Elvira (1973) Útügyek igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Róza Mária (1973) Структра рассказов А. П. Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Márta (1973) A munkaügyi viták keletkezésének okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tamásné Hegedűs, Márta (1973) A prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer, Lívia (1973) Az egyén jogalanyiságának helyzete a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Erzsébet (1973) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fiedler, Péter (1973) Prostitúciós jellegű bűntettek kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frankovics, Zsolt (1973) Devizagazdálkodásunk a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frankovics Zsoltné Polgár, Orsolya (1973) Gyámügyi igazgatás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frey, Katalin (1973) Aus der Siedlungsgeschichte und Volkskunde des Dorfes Bikal (Komitat Baranya). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Erzsébet (1973) A gyermekelhelyezés és gyermekláthatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földessy, László (1973) Fasizmus irodalma Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földy, Dániel (1973) A szocialista gazdálkodó szervezetek egymásközötti fizetéseinek problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füsti Molnár, Zoltán (1973) Az individuum a jogalkalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos Gáborné Bódi, Rózsa (1973) Mulasztás, és perbeli következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garai, Aranka (1973) Az 1931. évi képviselőválasztások Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerda, Katalin (1973) A magyar illetékrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Erzsébet (1973) Az Egyesült Államok vietnami intervenciójának átfordulása agresszióvá. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Guti, János (1973) A községi VB. titkár jogállása az új tanácstörvény alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai, Gábor (1973) A versenyjog kérdései a szocializmus gazdálkodási viszonyai között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, József (1973) Tanulási motívumok és pályaválasztási orientáció serdülőkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál Sándorné Szabó, Gabriella (1973) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göndös, József (1973) Zrínyi Miklós és az államtudomány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász, Mária (1973) A fegyelmi felelősségről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Handke, Peter (1973) Das moderne deutsche Drama. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, László (1973) A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés hatékonysága az új jogi szabályozás alapján és ítélkezési problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Ágnes (1973) Büntetések és intézkedések rendszere és fejlődésük a kor társadalmi fejlődésével összefüggésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heckel, Zsuzsanna (1973) Az ifjúság fejlődésének büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hecskó, János (1973) A személyiség érzelmi életének megismerése a 10-14 éves korban (általános iskola 5-8. osztálya). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ilona (1973) A fogalmak szerepe a jogalkotásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helle, Gizella (1973) A vállalatok belső szervezete és igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodosy, Márta (1973) Az államigazgatási határozat bíróság előtti megtámadásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homor, Géza (1973) Tropánvázas vegyületek hatása perifériás idegek ingerületvezetésre és izom membránpotenciáljára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Péter (1973) A személyi földtulajdonjog egyes kérdései a belterületen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunyadi, Éva (1973) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, János (1973) A tanácsi szervezet változásai a második tanácstörvénytől (1954. évi X. tv.) napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hárshegyi, Frigyes (1973) Az akkreditívvel kapcsolatos néhány jogi kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilyés, Imre (1973) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek feletti törvényességi felügyelet vizsgálati módszerei és szempontjai Hajdúnánás város gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványosi Szabó, Éva (1973) A szabadságvesztés egyes elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó, Hedvig (1973) A terhelt kihallgatásának kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Anna (1973) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janklovics, Tibor (1973) A jogtudat fogalma és egyes vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kadosa, Imre (1973) Digitális berendezések huzalozásának optimális számítógépes tervezeztetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó, Dr. Béláné (1973) Babits Mihály lírája a 20-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapos, Margit (1973) Növényi antranilsav hidroxiláz enzimkomplex gátlása és aktiválása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Lenke (1973) Az állami vállalat egyes polgári jogi kérdései az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Lászlóné Princzinger, Márta (1973) Jótállási rendszerünk korszerű szabályozásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerék, Ágnes (1973) Társasbíráskodás - egyesbíráskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, János (1973) A szőlő- és gyümölcstermelő szakszövetkezet szervezeti félépítése és belső irányítása, különös tekintettel a kiskőrösi járás szakszövetkezeteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Klára (1973) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisfaludi, Péter (1973) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Anikó (1973) Az igetövek vizsgálata értekező próza alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1973) Az OTP szervezete, feladatai, működése, különös tekintettel a KST munkájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lajos (1973) A termelőszövetkezeti tulajdon kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczka, Éva (1973) Speciális prevenciót célzó intézmények a szabadságvesztés büntetés végrehajtása alatt nem álló elítéltek viszonylatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korhec, Tamás (1973) A vállalatok munkajogi anyagi felelőssége az összehasonlító jog szellemében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korláth Gyuláné Seres, Dr. Ilona (1973) A kerületi hivatalok mint elsőfokú szabálysértési hatóságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor Zoltán (1973) Kós Károly transzilvánizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (1973) A közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos szabálysértési eljárások rendőri feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor Zoltánné (1973) Prózaírói törekvések az 1820-30-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Margit (1973) Többek közös károkozásának szabályozása különös tekintettel a termelőszövetkezeti jogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, Ildikó (1973) Élektra : társadalom és egyén konfliktusa Szophoklész és Bornemissza Péter azonos című drámájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, Jánosné (1973) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunhalmi, István (1973) A tanács vb. igazgatási osztályának szervezete, működése, különös tekintettel a szabálysértési ügyintézésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutacs, Mária (1973) Az urbanizáció kérdései Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutny, Nándor (1973) A szocialista állam funkciói, funkcióformái (tekintettel a kulturális forradalom főbb aspektusaira). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádas, László (1973) A bíróság elé állítás vádirat és tárgyalás kitűzése nélkül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Marianna (1973) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladányi, Antal (1973) A fiatalkori bűnözés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lapp, Jenő (1973) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Mária (1973) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, László (1973) Korrupciós bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Anna Mária (1973) Aritmetikai eljárások parallel szorzásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Lajos (1973) Vasúti közlekedési bakesetek kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majoros, György (1973) Állam - jog - gazdaság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makai, Tibor (1973) A tanácsi vállalatok irányításának szervezeti problémái az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mareczky, Ferenc (1973) A termelőszövetkezeti jog fejlődési szakaszai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maráz, Borbála (1973) Kelet-Magyarország történetének a dák kapcsolatokra vonatkozó ókori forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matusovits, Tamás (1973) Kártérítési formák és gyakorlat a felelősségbiztosítás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi, Éva (1973) Társasbíráskodás, egyesbíráskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Mária (1973) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikola, Julianna (1973) A vállalati szintű szabályozás kialakulásának indokai, azok jogforrási jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikula, Mária (1973) A proletárdiktatúra funkcióinak alakulása Magyarországon 1948-tól 1968-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ágnes (1973) Fellebbezési rendszerünk a polgári peres eljárásokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tibor (1973) A jogi személy relatív jogképességének néhány időszerű problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tiborné Papdi, Etelka (1973) Az állam javára való marasztalás és a gazdasági bírság egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monory, Bulcs (1973) Az euthanasia büntetőjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móra, János (1973) A büntetőeljárási jog egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Béla (1973) A javító-nevelő munka intézményének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1973) Devizajog és fizetési egyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1973) A községi tanácsegység szakigazgatási szervének irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymihály, Gábor (1973) Az állami tevékenység, alapvető iránya, hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Béla Zoltán (1973) A magyar népköztársaság alkotmányának módosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyessy, Béla (1973) Az ügyész részvétele a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, András (1973) A magyar adórendszer különös tekintettel a lakosság adóira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ombódi, Pálné (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései. Az állami gondozásba vétellel kapcsolatos eljárásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Éva (1973) A szocialista állam keletkezésének két útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pataki, Erzsébet (1973) A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataky, Miklós (1973) A vállalati alapok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataky, Miklósné (1973) Az állami költségvetés szerkezete és elkészítésének elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrik, Orbán (1973) Baleseti kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pinczési, István (1973) A vámbűntett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piros, Mihály (1973) Egy másodrendű differenciálegyenletekkel kapcsolatos funkcionál szélsőértékének meghatározása számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Plánka, József (1973) Geofizikai kutatások Monte-Carlo modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Imre (1973) A méltányosság és az igazságosság viszonya a jogalkalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péczeli, Erika (1973) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pósa, Ibolya (1973) Az államigazgatási dolgozók képesítése és képzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rab, Ferenc (1973) A bürokrácia, mint az állam elidegenedésének egyik megnyilvánulási formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakita, Gáborné (1973) Visszaeséses egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai, Éva (1973) Állam, politika és környezetvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reile, Elemer (1973) Az építésügyi igazgatás jogrendje és funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Remenyik, Ernő (1973) Bírósági ítéletek munkavédelmi ügyekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákos, Istvánné (1973) Irrealitás és valóság Tamási Áron novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rényi, Miklós (1973) A különböző típusú városok igazgatási szervezete közötti különbségek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajó, József (1973) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Scherer, Ferenc (1973) Az algoritmus fogalma és különféle realizációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinka, Ágnes (1973) A vállalatok közötti szerződésszeges, különös tekintettel az építési szerződésszegesekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipka, Rózsa (1973) Németh László Irgalom c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somi, Éva (1973) Egy 17.századi erdélyi diplomata : /Borsos Tamás/ : /Ideológiatörténeti és stíluskérdések/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai Károlyné Horváth, Klára (1973) A házastársi vagyonközösség szabályainak alkalmazása a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Gabriella (1973) Психологическая мотивация при изображении лишнего человека Тургеневым и Гончаровым. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szablics, Imre (1973) A jog hatékonyságának szociológiai problémái (Előfelvetések az új lakásügyi rendelkezések hatékonyságának szociológiai megközelítéséhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Antal (1973) A Magyar Népköztársaság alkotmányának módosításai 1949-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Csaba (1973) A tanács Végrehajtó Bizottságok szociálpolitikai feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Edit (1973) Egy iskolaközösség nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (1973) A mezőgazdaság szocialista átszervezését segítő intézkedések és jogszabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1973) A terhelt kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihály (1973) Termelőszövetkezeti földhasználat és földtulajdon kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaksz, Béla (1973) Egy kollégiumi tanulócsoport társasszerkezetének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Szabolcs (1973) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári N., Bálintné (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti döntőbizottság anyagi és eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Margit (1973) A társadalmi igény tükröződése a tantervek művelődési anyagában a dualizmus korában, különös tekintettel a történelem tantárgyra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Lászlóné Köteles, Mária (1973) A testi sértés bűncselekményének elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziágyi, István (1973) A neofasizmus és megjelenési formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Éva (1973) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely Szűcs, Imre (1973) Tervező vállalatok kollektív szerződéseinek elemzése, különös tekintettel az alanyok jogaira és kötelezettségeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szüts Istvánné Czirok, Dr. Zsuzsanna (1973) Megyei tanácsok VB tervosztályainak feladatai és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Péter (1973) Korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Zoltán (1973) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárfi, Ildikó (1973) Védő- és óvóintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sós Dánielné Dobos, Gizella (1973) A szétválasztás és korlátozás módszerének alkalmazása a diszkrét programozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sütő, József (1973) A jogi normák hatékonyságának vizsgálatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sütő, István (1973) A személyzeti politika és a tanács személyzeti munkájának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Margit (1973) A járási hivatal és a megyei tanács irányító, ellenőrző tevékenysége a községi tanácsok szakigazgatási szerve irányában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Rozália (1973) Jogorvoslat az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarajossy, Béla (1973) A szocialista gazdálkodó szervek alapképzése, különös tekintettel a részesedési alapra, annak képzésére és felosztására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai, László (1973) A kellékszavatosság néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terjék, Mária (1973) A fegyelmi büntetés kiszabásának feltételei a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, Margit (1973) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tábori, László (1973) A képviseleti szervek szerepének növekedése a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1973) Katona István a történetíró. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, József (1973) A tanácsi végrehajtó bizottságok szakigazgatási szerveinek ügyrendjével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a városi tanácsokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária Magdolna (1973) A közúti közlekedést veszélyeztető bűncselekmények az új büntető novella tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (1973) A függelemsértés, az elöljáró-, és szolgálati közeg elleni erőszak büntette. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1973) Tulajdonnevek a műfordításokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kása, Gyula (1973) Társulási formák az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, László (1973) A nyomozási kísérletek eredményességét befolyásoló tényezők és a nyomozási kísérlet eredményeinek értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török Berta, László (1973) A genocidium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőzsér, Erzsébet (1973) A tanúkihallgatás egyes kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőzsér, Ágnes (1973) XV. és XVI. századi párhuzamos magyar szövegek nyelvtörténeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valter, Terézia (1973) Geschichte der Gemeinde und Lautlehre der Mundart von Császártöltés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, János (1973) Személyi földtulajdonjog a zártkertben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Katalin (1973) Sarkadi Imre novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Ádám (1973) A tartási (életjáradéki) szerződések megszűnése a magyar és jugoszláv joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, Péter (1973) Tartási és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágh, János (1973) Akusztikus alakfelismerés számológépes megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágh, Pál (1973) A vállalat munkajogi anyagi felelőssége üzemi baleset esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, István (1973) A beruházások finanszírozása, különös tekintettel - annak forrásait illetően - a fejlesztési alapra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Katalin (1973) A kötbér jelentősége és hatékonysága a szocialista gazdálkodó szerveknél az új mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Tamás (1973) A Munka Törvénykönyve tanácsi szerveknél való végrehajtása különös tekintettel a munkáltatói jogok gyakorlására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wingert, Zsuzsanna (1973) A csalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zombori, István (1973) A Johannita Lovagrend története és gazdasági tevékenysége a Szentföld elvesztésétől a XIV. század közepéig, különös tekintettel Provence területére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádók, Vince (1973) Vállalati beruházások szabályozása az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árpád, Sándor (1973) A felsőmagyarországi végvárak szerepe a török elleni küzdelemben Buda elfoglalása után, a tizenötéves háború kezdetéig (1541-1593). Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás, Sára (1973) Az elbirtoklás jogintézménye hatályos jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Krisztina (1973) Kiscsoportok szerepe a kollégiumi nevelőmunkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 12:04:57 CEST.