Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ü | Ő
Number of items: 240.

A

Arató, Katalin (1972) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinszki, Erzsébet (1972) Az államigazgatási dolgozók fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Badak, János (1972) A polgári eljárás alapelvei, a rendelkezési és a tárgyalási elv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Attila (1972) Véges áramkörök absztrakt modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tibor (1972) A kár megosztása a debreceni járásbíróság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1972) A büntetőjogi büntetés és a megelőzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, István (1972) A vállalkozási szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség magánszemélyek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Mihály (1972) Tervezési szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartó, Éva (1972) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Mihály (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bem Istvánné Schneider, Mária (1972) Szinteződés és tömbösödés Lengyel József Igéző című kisregények többszörösen összetett mondataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Szabolcs (1972) Alakfelismerő algoritmusok és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berentés, Béla (1972) Az egységes ingatlannyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertóty, László (1972) Jövedelemelvonás a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel az építőipari vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, László (1972) Ideológia - állam és jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Gézáné Mónus, Erzsébet Katalin (1972) Felelősség a külkereskedelmi gyakorlatban - különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre a szocialista jogban és az angol jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Mihály (1972) A mezőgazdasági termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Judit (1972) Szakértő a polgári perben és a valószínűsítő szakértői vélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Balázs (1972) A nagyvállalatok néhány közgazdasági és jogi kérdése az indirekt irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, József (1972) Két hangtani jelenség - az í-zés és az á utáni o-zás - Sopronkövesd nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, Antal (1972) A mögöttes felelősség esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, Antalné (1972) Kármegosztás bíróságaink gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Zsuzsanna (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, dr. Lászlóné (1972) A jogsértés mibenléte és egyes elméleti megállapításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, János (1972) A felszabadulás és a földreform Kétegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burg, Kornél (1972) Hibrid sejtek előállítása auxotrof sejtvonal felhasználásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánkúti, Antal (1972) A tanácsi szervezet fejlődése a II. Tanácstörvénytől (1954. X.) napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, László (1972) Kosztolányi prózájának logikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csamangó, Szilveszter (1972) Választási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Imréné (1972) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós, Olga (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csenki, Ferenc (1972) A földügyi szakigazgatás új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiby, Edit (1972) Feltételes elhárító reflexek és differenciálás vizsgálata patkányokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Csaba (1972) A Bretton Woods-i rendszer válságának bemutatása a dollár múltján és jelenén keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Klára (1972) A szabadságvesztés büntetés és végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Magdolna (1972) Gondolatok az akaratszabadság és a büntetőjogi felelősség kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Céhmester, Margit (1972) Ragadványnevek Ecséd községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczy, Bálint (1972) Az utazó ügynök probléma egy megoldó algoritmusának alkalmazási lehetősége iparvállalati feladatok megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derecskei, Sándorné (1972) Szabó Pál /1893-1970/ alkotásai és szülőfalujának vallomásai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, István (1972) A kötelező beadás rendszerétől a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dornbach, Mária (1972) Szigetújfalu német lakosságának népi táplálkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudits Dénesné Molnár, Dr. Judit (1972) Ady Endre költői világa az Új versek idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, András (1972) A mezőgazdasagi termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eitmann, András (1972) Regionális eltérések Kolumbia modern gazdaságában (Mi van a kávémonokultúra mögött?). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eitmann Andrásné Almási, Éva Erzsébet (1972) A Gracchus testvérek mint szónokok (Tiberius és Gaius Gracchus szónoki tevékenysége a politikai fellépésükre vonatkozó fragmentumok tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Károlyné (1972) По проблемам методов обучения глаголов движения в гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, László (1972) Antropofiziológiai vizsgálatok egy szarmatakori és egy avarkori szérián. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, István (1972) A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Margit (1972) A méltányosság és a szocialista állam- és jogelmelét. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Rozália (1972) Mellérendelt összetett szók a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Mária (1972) A nyomozási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, István (1972) Az új ismeretanyag (lexikai) feldolgozásának lehetőségei a gimnázium I-II. és III-IV. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, István (1972) Az új lexikai ismeretanyag feldolgozásának módszertani lehetőségei a gimnázium I-II. és III-IV. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ferenc (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Katalin (1972) Az E1 colicinogénia genetikai természetének vizsgálata, konjugáció módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Márta Zsuzsanna (1972) A perui gazdaság és társadalom néhány kérdése az 1920-40-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frech, József (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, György (1972) A szokások kialakulása és fejlődése az általános iskola harmadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ágoston (1972) A tárgyalás előkészítése a magyar szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábri, Dániel (1972) Oroszország külpolitikája a XX. század elején különös tekintettel az orosz diplomácia balkáni politikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tamás (1972) Változások a járási közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garay, Tamás (1972) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezettel szemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gedeon, Tihamérné (1972) A fellebbezési eljárás államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, László (1972) A jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdései a szocialista jogelmelétben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Glasz, Zsuzsa (1972) A házasságfelbomlást befolyásoló tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goda, Imre (1972) Pável Ágoston költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Gizella (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gorza, Jenő (1972) Több munkaviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Katalin (1972) Szerződésen alapuló tartási viszonyok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyólai, Katalin (1972) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyössy, Zsuzsanna (1972) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábossy, Zsuzsánna (1972) A személyhez fűződő jogok kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ilona (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Mihály (1972) A tanácsvezetői jogkör szélesítésének a lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Koppány (1972) A nemperes eljárások egységesítésére irányuló törekvések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Sarolta (1972) Jelenkori kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Sándor (1972) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haszán, János (1972) Raffai Sarolta írói munkássága (1930-). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani, Miklós (1972) A jogviszonyelmelét általános kérdései a szocializmus építésének időszakában, különös tekintettel a büntetőjogi viszonyra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodobay, Ágnes (1972) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasút fuvarozóéra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holler, Imre (1972) Az orosz jobbágyfelszabadítás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ilona (1972) Helix Pomatia izolált gyomrának farmakológiai viselkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Istvánné (1972) Modern kriminológiai irányzatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hovanyecz, Tamás (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hévvizi, Sándor (1972) A zárt e és nyílt e hangok váltakozása a XIX. századi magyar költők rímeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Tóth, Erzsébet (1972) Állam, társadalom és egyén /Különös tekintettel a gyarmati sorból felszabadult arab államokra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imolya, Imre (1972) A személyi földtulajdon Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jankó, Árpád (1972) Archaizálás Tamási Áron: Hazai tükör c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenei, Ilona (1972) Balázs Béla drámaírói és filmesztétikai munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jordán, Éva (1972) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Imre (1972) A fuvarozó felelőssége: különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Judit (1972) A városigazgatás, várospolitika egyes kérdései Hajdú-Bihar megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Margit (1972) Francia pozitivizmus és a magyar irodalom Toldy István: Anatole. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jászai, Júlia (1972) Megelőzés és büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jósa, Miklós (1972) Az illetékek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józó, Jánosné (1972) Munkabér, anyagi ösztönzés és hatékonyság a klubokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuszi Ferencné Lakó, Judit (1972) A főnévi és melléknévi mutató névmások használata és toldalékolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás, Kálmán (1972) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kantár, Mária (1972) A magyar kommunista írók a Szovjetunióban (Zalka Máté). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Sándor (1972) Állam, jog, szemelyiség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karlovitz, György (1972) Az általános iskolából a középiskolába történő átmenet problematikája az orosz nyelv tanításának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Imre (1972) Az államigazgatási szervek fogalma, belső struktúrája, különös tekintettel a tanácsi igazgatási szervek helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Imre (1972) Ladányi Mihály költői világképének vázlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Klára (1972) Az élet büntetőjogi védelmének fejlődése a hazai jogalkotásban és joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, József (1972) A termelőszövetkezeti tagsági vitás ügyek a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kobán, Anna (1972) Az Ajkai Szénbánya története 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koch, Ágnes (1972) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Dániel (1972) A büntetési rendszer aktuális kérdései a szocialista államok büntetőjogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1972) Aromás szteroidok nem specifikus hidroxilálása és jódozása peroxidázzal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Dr. Zoltánné (1972) Az argó szerepe Kertész Ákos stílusában Makra című regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, László (1972) Az orosz ruhanevek történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajkó, Margit (1972) Rokontartás különös tekintettel a gyermektartásra, és a házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kresz, Frigyes (1972) Szellemi központjaink fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin, András (1972) A felelősség speciális esetei a közúti teherfuvarozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kukovecz, György (1972) Potosi társadalmának néhány kérdése Orsua Y Vela krónikája alapján (Középpontban a XVII. századi "pártharcokkal"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Kis, Katalin (1972) A háztáji gazdaság kialakulása és fejlődése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy, László (1972) A szövetkezeti jogi szabályozás fontosabb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy, Lászlóné (1972) Az állami és termelőszövetkezeti tulajdon különbözősége közgazdasági és jogi szempontból és ennek hatása az állami vállalatok és termelőszövetkezetek gazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürti, ifj. Béla (1972) Mezőberény története a honfoglalásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürti, László (1972) Államigazgatási és társadalmi szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Leb, Judit (1972) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lenkei, Edit (1972) Választójogi szabályok alakulása 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luczo, Dr. Istvánné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című művének nyelve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ludvig, Mária (1972) Фонетические и морфологические особенности русского литературного яазика конца ХVIII-ого века по язику произведений Е.П. Хомякова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luterán, László (1972) A titok védelme a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Gyöngyvér (1972) A válás társadalmi okai, jogkövetkezményei és ezek tükröződése a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, László (1972) Bolívia külkereskedelmének alakulása az 1952-es forradalom után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófy, Katalin (1972) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony, Jánosné (1972) Az MSZMP kongresszusai államunk fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Irén (1972) A zsidó-keresztény ideológia. Az apokrif evangéliumokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Modok, Judit (1972) A szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1972) A fiatalkorúak erőszakos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Edit (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Büttner, Mária (1972) Petelei István lélekábrázoló művészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mongyi, József (1972) Kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muladi, Imre (1972) Pályára való irányulás és a pályaválasztás tapasztalatai Csongrád városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai, Anikó (1972) A kriminálpszichológiai irányzatok bűnözéstana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérő Endréné Rajnai, Dr. Zsuzsanna (1972) A szállítási szerződések létrejöttének problémai és a hibás teljesítés következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ildikó (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mária (1972) Az ikes igék ragozása Petőfi Sándornál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Pál (1972) "Akik messziről indulnak" - Egy általános iskolai diákotthonban folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Adrienne (1972) Francia értékelések Magyarország XX. századi történetének néhány problémájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1972) A Szeged környéki szerb népi ikonok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1972) Az államok közötti utódlás néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, János (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1972) A nemzetközi folyók jogi helyzete, különös tekintettel a Dunára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Narozsny, István (1972) Termelőszövetkezetek egyesülése, beolvadása, szétválása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikowitz, Oszkár (1972) Sirmium a gepida- és avarkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyakó, Gabriella (1972) Feltételes elhárító reflex kialakulásának vizsgálata patkányokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Gyula (1972) A garázdaság kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyirádi, Judit (1972) Eszközáramlás és társulási formák a szocializmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Náhóczki, József (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyökrű, Dezső (1972) Az új gyámügyi eljárás főbb rendelkezései a védő- és óvóintézkedéssel kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ferenc (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, István (1972) A művészi közlés és a nyelvi rendszer néhány közös sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olasz, Sándor (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Károly (1972) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Gedeon Emil (1972) A Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottságok működése Bács-megyében, a szocialista kriminológiai elmélet tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallai, Gábor (1972) A "fixált töltések" reguláló szerepének vizsgálata az emberi vörösvértest kromát transzportjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pallai, Sándor (1972) Közlekedés körében elkövetett veszélyeztetés kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Flórián (1972) A szakszövetkezeti tagok szociális ellátása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paál, Elemér (1972) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Büntetőjogunk legfontosabb család és ifjúságvédelmi eszköze, az ifjúság elleni bűntett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perneki, Mihály (1972) A tőkés gazdálkodás kibontakozása a Mezőhegyesi Állami Birtokon 1867-1900. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pfleger, Ernő (1972) Takarékbetétekkel előforduló visszaélések megelőzése és felderítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poptyilikán, György (1972) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi, István (1972) A közúti közlekedés veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi, Istvánné (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél, Barnabás (1972) A birtokviszony alaki kifejezőeszközeinek megterheltsége a mai magyar nyelvben - Valamely prózai mű vagy verskötet nyelvi vizsgálata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Gyula (1972) A közvetlen és közvetett demokrácia a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Regős, Gabriella (1972) Siedlungsgeschichte und Lautlehre der deutschen Mundart des Dorfes Hidas (Hidas község településtörténete és német nyelvjárásának hangtana). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rittersporn, Gábor Tamás (1972) Észrevételek a magyar líra induló nemzedékeinek valóságképéről a Tűztánctól az Elérhetetlen földig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rocskai, Jánosné (1972) Az orosz nyelv elöljárószóinak tanítása az általános iskola V - VIII. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Ernő (1972) A szocialista forgalmi adó szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsahegyi, János (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtos, Éva (1972) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasi, István (1972) A peres és a nemperes eljárások kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Scheiling, Mária (1972) Az igekötők elválásának és elválhatatlanságának kérdései a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Éva (1972) Áprily Lajos és Bérczy Károly Anyegin-fordításainak sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Katalin (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezet földtulajdonának kialakulása és megszerzésének jogcímei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Márta (1972) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siklóssy, Zsuzsanna (1972) Az öngyilkosság problematikája Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simics, Zsuzsa (1972) A vállalkozási szerződés alanyainak jogi helyzete és a szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Erzsébet (1972) Sidonius Apollinaris és kora (Tanulmányok és fordítások). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Mihály (1972) A faktoranalízis és zenei alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sivók, Béla (1972) A ketoszteroidok oximképzési reakciójának kinetikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skobl, József (1972) Hálózai folyamok fogalmának általánosítása és annak egy gyakorlati alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Slezák, Bernát (1972) Döntési táblázatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Tibor (1972) Az állami gondozásba vett gyermekek veszélyeztetettségének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Klára (1972) Makro Assembler kidolgozása a FACOM-R /FUJITSU LTD Japán/ elektronikus kisszámítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Staub, Viktor Grissa (1972) Bevezetés a szláv nyelvtudományba : (A kijelölt fejezetek vázlatos kivonata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1972) Mono-és polikarbonsavak hatása az emberi vörösvértest antontranszportjára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanka, László (1972) A hitelszerződésekből eredő követelések biztosításának módja és eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Mária (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szecskay, András (1972) A hibás teljesítés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű, Imre (1972) Tanári továbbképzés (intenzív tanfolyam) záródolgozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemes, Éva (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulásának és továbbfejlődésének közgazdasági és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmay, Barna (1972) Rizobium meliloti konjugációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Gábor (1972) Az állam és az egyén viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Gáborné (1972) A szocialista törvényesség, a törvényesség érvényesülése az államigazgatási jogalkalmazói munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, János (1972) Egy fejezet Hódmezővásárhely történetéből 1526-1753. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai, Sándor (1972) Szocialista egészségügyi igazgatásunk, különös tekintettel az Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelet tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási, Annamária (1972) A polgári eljárás szankciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szobonya, Miklós (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Judit (1972) A "Nyugat" és a szomszédos népek irodalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögi, Tibor (1972) Az államigazgatási szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Viktória (1972) Nagyvarsány története 1920-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs, Mihály (1972) Papp Dániel prózaírói munkássága - Társadalom és jellemábrázolás Papp Dániel prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Zoltán (1972) A kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sára, Attila (1972) Multiprogramozás modellezése MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Dr. Ernőné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Nagy László Ég és Föld, Gyöngyszoknya és a Zöld Angyal című versei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Dr. Józsefné (1972) A birtoklás és összetartozás magyar és német kifejezésformáinak egybevető vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Teleki, László (1972) A tettesség fogalma, fajai és elhatárolása a bűnsegélytől. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, János (1972) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi, Balázs (1972) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme. A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Antal (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (1972) A büntetőeljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gyula (1972) A társadalombiztosítási szerv által nyújtott ellátások megtérítésének gyakorlata a Volán 5. sz. Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Károly (1972) Újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1972) M. Porcius Cato pályafutása szónoklatai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőke, Anna (1972) A védő a büntetőeljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujfaludi, László (1972) Isaszeg és Dány községek urbéri perei, birtokviszonyainak kialakulása a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujvári, József (1972) Az építésügyi igazgatás feladatai, szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urhegyi, Béla (1972) A szocialista állam funkcióinak kifejeződése a szocialista jogalkotásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

V. Fodor, Endre (1972) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velenczei, Katalin (1972) Az antik Róma utolsó évszázada és az alánok /Latin kútfők rövid történeti kommentárral/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veréb, Balázsné (1972) Munkaerőgazdálkodás és bérmechanizmus az állami vállalatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vlaj, Lajos (1972) A hatalom és a társadalom dialektikájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vándor, Rudolf (1972) A joghézag kérdése a mai magyar szocialista jogelméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várvölgyi, Éva (1972) Az ikes ragozás Arany János műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weinper, Emil (1972) A szonettről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Werger, Mária (1972) A gazdasági döntőbizottsági eljárás és egyes intézményeinek a polgári eljárással való azonosságai és különbözőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zorn, Antal (1972) A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Visitatio Canonicák tükrében 1711-1806. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zám, János (1972) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi, László (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a gyulai járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Lászlóné (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Tünde (1972) A novellaíró Pap Károly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Örlős, Gáborné (1972) A magyar szocialista államigazgatás-tudomány eredményeinek áttekintése az 1950. óta megjelent főbb szakirodalmi művek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmössy, Ildikó (1972) A byroni hős. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őze, Sándor (1972) A törvényhozás és végrehajtás egységének elmélete és alkotmányos gyakorlata a szocialista államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 14:17:24 CEST.