Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 258.

A

Acél Csabáné Kora, Dr. Katalin (1971) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Lívia (1971) A lakásbérleti jogviszony megszűnése. Jogcím nélküli lakáshasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Albert, Dóra (1971) A raszkolnyikovi világkép és a "véletlenek". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ampovits, Ágnes (1971) Erőszakos cselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bajtai, Mária (1971) Некоторые черты антифеодальных русских сатирических сказок по сборнику сказок "Северные сказки" Н. Е. Ончукова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Ágnes (1971) A polgári eljárásjog egyszerűsítésének és gyorsításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Erzsébet (1971) Tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az elsőfokú eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Kálmán (1971) A tömeg-kérdés szerepe Madách életművében, különös tekintettel Az ember tragédiájára és a Mózesre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczi, Éva (1971) A fiatalkori bűnözés pszichológiai problémái tizennyolc elsőbűntényes fiatalkorú betörő vizsgálatának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berente, dr. Andrásné (1971) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Ágnes (1971) A gyermek- és ifjúságvédelem egyes problémai, különös tekintettel a család szerepére és jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Julianna (1971) A polgári nemperes eljárás néhány elméleti kérdése, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra; s az esetleges egyszerűsítési lehetőségek néhány kérdése a polgári nemperes eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boholy, András (1971) Bizonyítás kérdése a polgári eljárás fellebbezési szakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya, István (1971) Egy autokód eljárás a MINSZK-22 gépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1971) A házastársi vagyonközösség intézményének fogalma, létrejötte és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik, Ágota (1971) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busch, Jánosné (1971) Тип "лишнего человека" в романе Пушкина "Евгений Онегин" и в романе Лермонтова "Герой нашего времени". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Mátyás (1971) Felnőttoktatás motiváló tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzder Lantos, József (1971) MAMO /MINSZK assembly modul/ a MINSZK-22 operációs rendszere részére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Izabella (1971) A válás társadalmi okai és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz, Margit (1971) A büntető tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Lászlóné Grünfelder, Ilona (1971) A Margit-legenda szóképzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, István (1971) A vállalati jövedelemszabályozás az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserhalmi, Zsuzsanna (1971) Katona József jogi szemléletének fejlődése drámái tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, Máté (1971) Állam - hatalom - politikai rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőke, Tibor (1971) Kollektív szerződés a gyakorlatban három élelmiszeripari vállalatot vizsgálva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirják, Jánosné (1971) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az állami gondozásbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dantesz, Péter Antal (1971) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapjai és gazdaságpolitikai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darányi, István (1971) A vállalati beruházások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Imréné (1971) A nyugat-európai második front létrehozásának története az antifasiszta nagyhatalmak politikájának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Sándor (1971) A Pp. fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, István (1971) A biztosítási szerződés keletkezésének módja, hatálya és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, László (1971) Gyermek- és ifjúságvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domoki, Irén (1971) A jogelvek kérdése a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dravucz, Mihály (1971) Rendészeti igazgatás különös tekintettel a rendőrség igazgatásrendészeti tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eisenkolb, Ivorné (1971) Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi című kötetéből "A szent tűzözön regéi" című verspróza szóösszetételeinek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elek Péterné Oláh, Jolán (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Esze, Júlia (1971) Az örökbefogadással és a kiskorúak láthatásával kapcsolatos gyámhatósági feladatok elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Mária (1971) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelősségének elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ferenc (1971) A népies ideológia és a "régi magyarság". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, György (1971) A vállalati pénzügyek és számvitel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Sándorné (1971) A francia irodalom és kultúra a Nyugat 1908-1919-es évfolyamaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári, Szabolcs (1971) A legfelső bíróság elvi döntéseinek és irányelveinek jogforrási jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Marietta (1971) Mikszáth Kálmán nyelve és stílusa A tót atyafiak és A jó palócok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Éva (1971) Rovarszövet kultúrák készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, János (1971) A Tiszatáj mg. termelőszövetkezet története (kecskeméti járás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feltér, László (1971) A közúti balesetekkel kapcsolatos gépjármű felelősségbiztosítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, György (1971) Adalékok Cibakháza XVIII. századi történetéhez újjátelepítésétől a Mária Terézia féle urbérrendezésig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Károlyné Faragó, Márta (1971) Az alkoholizmus kriminológiai hatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ferenc (1971) A gazdasági jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földvári, Imréné (1971) Az 1957. évi IV. törvény és a gyámügyi eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füstös, Józsefné (1971) A büntetőjogi felelősség sajátos kérdései a népgazdaság elleni bűntettek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos, Gábor (1971) A hálótervezési módszerekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galotti , Gizella (1971) Az indulatszók szerepe Ady Endre költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gedei, Márta (1971) Die deutsche Literatur zwischen 1917-1928 im Spiegel der ungarischen Zeitschrift "Nyugat". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellérfi Lászlóné Bernáth, Erzsébet (1971) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Piroska (1971) A tanácsok végrehajtó bizottságainak szervezete, feladata, működése, különös tekintettel a szakigazgatási szervek irányítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregus, István (1971) Radnóti Miklós határozói igenév-használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes, Imre (1971) Az elemi iskolák története és az általános iskolák fejlődése Mohács városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyivicsán Andrásné Szenczi, Irén (1971) A társadalmi tulajdon védelme a szocialista alkotmányokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza, Jánosné (1971) Középiskolai tanulók közösségi kapcsolatainak erkölcsi motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gárdosi, Edit (1971) Die Deutsche Literatur im Spiegel der Zeitschriften "Napkelet" von 1930 bis 1940 und "Korunk Szava" von 1931 bis 1938. (A német irodalom a magyar folyóiratokban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gömöry, Jánosné (1971) Gyurkó László két drámája - Szerelmem, Elektra; Az egész élet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Koppányné Balogh, Valéria (1971) A polgári és büntető eljárás során hozott határozatok viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Árpádné Fekete, Berta Zsuzsanna (1971) Messerschmidt szamojéd kutatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmai, László György (1971) A jogos védelem a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Zsolt (1971) A büntető eljárás egyszerűsítésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanitz, Dr. Tiborné (1971) Weöres Sándor versek az óvodai verstanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hann, Ferenc (1971) Gondolatok Komjáthy Jenő költészetéről, különös tekintettel lázadásának problematikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Lászlóné Visnyei, Mária (1971) Ikerszók Móra Ferenc műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ágnes (1971) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Pakson (Szántás-vetés és aratás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homola, Csabáné (1971) Szabó Lőrinc: Fegyvertelen /elemzés/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ida (1971) Изображение личности в былинах. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1971) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a közhasználatú autóközlekedés árufuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1971) A közvetlen kényszert tartalmazó intézkedések és alkalmazásuk a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huber, Miklós (1971) Cisztein hatása intakt vörösvértestek anyagcseréjére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huber, Bertalan (1971) Tanácsi fejlesztési alap gazdálkodás az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Magdolna (1971) A termelőszövetkezeti tagok szociális támogatása a termelőszövetkezetek részéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janka, Judit (1971) Tercier tropánvázas vegyületek helyi érzéstelenítő hatásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janurik, Tamás (1971) Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gyuláné (1971) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jurányi , Anna (1971) Az argó szerepe Kolozsvári Grandpierre Emil regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kallós, Sarolta (1971) A szocialista vállalatok adói és adójellegű kötelezettségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás, György (1971) A vállalat felelőssége a dolgozói által a területére bevitt tárgyakért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás, Kálmán (1971) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi, Péter (1971) Egy Mikszáth-Triptichon : (А romanticizmus és a Galamb a kalitkában két elbeszélése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasnyik Györgyné Bereczky, Klára (1971) Vajda János politikai szemléletének alakulása költeményei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Katona Márta (1971) Az Annales és Kelet-Európa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Mária (1971) A lakosság adói, különös tekintettel a községfejlesztési hozzájárulásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisistók, András (1971) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispál, Mária (1971) A politika differenciálódása és az állam funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zsigmond (1971) Az egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a KÖJÁL feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, János (1971) Békés mezőváros parasztsága a Mária Terézia korabeli urbérrendezés idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1971) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodáshoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klement, Ildikó (1971) Die Deutsche Literatur in Spiegel der Zeitung Pesti Napló 1931-35. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Judit (1971) Hódmezővásárhely képe az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Judit (1971) Móricz Zsigmond történelemszemlélete (az Erdély-trilógia alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolos, Anna (1971) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1971) A fiatalkorúak bűnözésének néhány kérdése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Emília (1971) A munkaügyi viták problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (1971) Az államigazgatási szervek fogalma, és belső félépítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Kornél and Rózsa, Zsuzsanna (1971) A Kísérleti Fizikai Intézet története 1872-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Pál (1971) A pályaválasztás és szakmunkásképzés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Istvánné Bókai, Judit (1971) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Antalné (1971) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Andrásné Szabari, Mária (1971) A falu és a parasztság József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kresz, Frigyes (1971) Az iskolabútorok elhasználódottságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Margit (1971) A nyereségrészesedés szabályozása a vállalati kollektív szerződésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, János (1971) Nagymajláth betelepítése és élete 1843-1849-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövecses, László (1971) Zamárdi története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi, Lászlóné (1971) Az eufemizmusok és a kakofemizmusok az újságnyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

L. Nagy, György (1971) Nemzetiségi jog a szocialista alkotmányban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Erzsébet (1971) Megelőzés és a büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lankás, Magdolna (1971) Szolgálati idő bírósági problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, András (1971) Borisz Paszternak költői világképe : (Когда разгуляется c. versciklus alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Marianne (1971) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Judit (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Litkei Tamásné Kurki, dr. Éva (1971) A szocialista demokrácia és államéletünk fejlesztésének aktuális állam- és jogelmeléti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láda, Mária (1971) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi, Ferenc (1971) A mögöttes felelősség esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Péterné (1971) Általános iskolai diákotthoni pedagógiai tapasztalataim elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makay, Árpád (1971) Tezauruszok alkalmazása számítógépes információs rendszerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makk, Miklós (1971) Tagsági vitás ügyek fórumrendszere a termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maklári, Ferencné (1971) A tudományos ügyek igazgatása különös tekintettel a könyvtárak, levéltárak, múzeumok irányítására, működésére és szervezetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Margita, Tibor (1971) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták fórumrendszerének kialakulása, fejlődése és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marik, Mária (1971) Ketonok oximképzési reakciójának kinetikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maurer, Géza (1971) A klíringegyezmény jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi, Piroska (1971) A mellérendelő szóösszetétel Móra Ferencnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalusz, Ferenc (1971) Szocialista nézetek a bűnözés okairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miksi , Éva (1971) Elhomályosult szóösszetételek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mlinacsek, Gábor (1971) A visszatartási jog intézménye történeti és jogösszehasonlító alapon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi, Mária (1971) A tanácsok tömegszervező munkájának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Józsefné (1971) Идейная направленность и система образов в "Слове о полку Игореве". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Gáborné (1971) A párt szövetkezeti politikája a kiskunfélegyházi Vörös Október mezőgazdasági termelőszövetkezet történetében (1952-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1971) Vámszabálysertés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Melánia (1971) Hamis tanúzás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Éva (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mágori, Sándor (1971) Szerkesztőprogram a MINSZK-22 /Infelor/ operációs rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mák, László (1971) Élettani vizsgálatok éti csiga szívén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máró, György (1971) Kerekítéses intervallumaritmetika kidolgozása az ICL 1903/A tipusú számológépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Ferenc (1971) Gondolatok a garázdaság miatt elítélt fiatalkorúak személyiségvizsgálatához, különös tekintettel érdeklődésük alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1971) Az állam és az egyén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, József (1971) A KGST államok közötti külkereskedelmi szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1971) A közös tulajdon megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1971) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagybalyi, Szántó (1971) Tanácsok igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagybégányi, Enid (1971) Későpaleolitikus idolplasztika Kelet és Közép Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagykovácsi, János (1971) A végrehajtó bizottság szerepe, szervezete, működése, aktusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikula, Valéria (1971) Erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Éva (1971) A tárgyalás és a tárgyalás előkészítése a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Piroska (1971) A kultúra és a szocialista állami élet fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nóvé, Gyöngyi (1971) Szerződésen kívül okozott károkért való felelősség jogalapi kérdései a felelősségbiztosítások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Obenberger, Ilona (1971) A tér és idő ábrázolása Kosztolányi: Tengerszem című kötetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Zoltánné, Rádai Ilona (1971) Szakértők a büntető eljárásban, különös tekintettel a könyvszakértőkre és orvosszakértőkre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Sándor (1971) A tanácsvezető bíró jogköre a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotás, Ádámné (1971) Tóth Árpád néhány költeményének stilisztikai elemzése (Evokáció egy csillaghoz, Az öröm illan, Kaszáscsillag). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ilona (1971) Rekurzív technikák a programozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, László (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pelle, Sándor (1971) Radnóti Miklós irodalomtörténeti kritikái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, József (1971) A clausula rebus sic stantibus néhány kérdése a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piroska, István (1971) Devizagazdálkodásunk jellemző vonásai az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Politzer, Tamás (1971) A sajtószabadság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Politzer Tamásné Kertész, Klára (1971) Az örökbefogadás hatályos jogunk szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Popon, János (1971) Vajda és Eminescu (Az összehasonlító irodalomtudomány néhány kérdése és a tipológiai analógia feltételezésének létjogosultsága Vajda és Eminescu munkásságában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb, Lajosné (1971) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra és annak felbontására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, András (1971) A védő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó, Ilona (1971) A lakosság adói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pándy, Magdolna (1971) Hatásköri problémák a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Párkányi, dr. Lászlóné (1971) A költségvetéssel kapcsolatos beszámoló rendszer és számadás jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pászti, Tiborné (1971) A büntetésvégrehajtás egyes elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Ágnes (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakita, Zsuzsanna (1971) Az izgatás pönalizálása hatályos büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reiff, Ilona (1971) Az oktatás objektív feltételeinek alakulása Törökszentmiklós városban (1945 - 1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reinthaller, Rezső (1971) Biztosításügy a szocialista államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Árpád (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákos, István (1971) Adalékok IV. Béla birtokpolitikájához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Répás, Anna (1971) Üzemi baleset és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sahn, Imre (1971) A válás társadalmi okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Imre (1971) A szociálpolitikai igazgatás különös tekintettel a csökkent munkaképességűekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasi, Margit (1971) A tizenötéves háború társadalmi pusztító hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasi, Ágnes (1971) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schneider, Katalin (1971) Társas-közösségi kapcsolatok az általános iskola felső tagozatos osztályaiban. A közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Éva (1971) A szóhangulat forrásai Juhász Gyula költészetében (1914-1918). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Serédi, János (1971) A szocialista termelőszövetkezeti demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Endre (1971) A Kalmár-féle fiktív gép szimulátora, mint a diszkrét rendszerek számítógépes szimulációjának egy példánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Márta (1971) Az ikes igék ragozása Tamási Áronnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soóky, Árpád (1971) Stílus és rendszer : /Reviczky Gyula költői nyelvének, stílusának sajátossági hogyan válnak rendszerformáló erővé?/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, András (1971) Ellenőrzés szabályozása jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spildener, Ferenc (1971) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntető eljárás nyomozási szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stanitz, Károlyné (1971) József Attila hangszimbolikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Józsefné (1971) A vállalatok irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Dr. Gézáné (1971) Mikes Törökországi leveleinek prózastílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1971) Tanácsvezető jogköre és a pervezetés a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1971) Határozókból lett melléknevek a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1971) A jelölés fejlődése választási rendszerünkben 1848-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1971) Fiatalkori visszaeső bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajosné (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihály (1971) Bizonyos típusú páratlan tökéletes számok exisztenciájának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, Zsuzsanna (1971) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Horváth Józsefné Kiss, Ida (1971) A személyiség polgári jogi védelmének problémái (különös tekintettel a rendhagyó orvosi tevékenység körére, a szerv- és szövetátültetések jogára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentkirályi, László (1971) Vállalatok és bankok közötti hitelkapcsolat az új irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi, Éva (1971) „Carovskij cikl” M. Gor'kogo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeremley, Judit (1971) Város igazgatás különös tekintettel a Köztisztasági Hivatal tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeri, György (1971) Kriminál etiológia a hevesi járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szita, Illés (1971) Egy kollégiumban élő osztály pályaválasztásának alakulása a gimnázium 4 éve alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szitányi, György (1971) A ritmus és a magyar próza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száraz, Ferenc (1971) Megelőzés és büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Ferenc (1971) A perbeszéd a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőkefalvi-Nagy, Erzsébet (1971) Alaktörténeti vizsgálatok a Müncheni- és a Jordánszky-kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Judit (1971) Своеобразие прозы В. М. Гаршина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Sándor (1971) Az államigazgatási szervek fogalma és belső félépítése, tekintettel a tanácsok korszerűsítésére is. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Károlyné Csúcsi, Olga (1971) Szocialista kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Ilona (1971) A Csurgói Csokonai V. Mihály Gimnázium Érem- és Régiségtárának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Mária (1971) Adatok a tanulók iskolához való viszonyának alakulásáról (Két lengyel általános és középiskolában végzett vizsgálatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takó, Kálmán (1971) A tulajdon védelme különös tekintettel a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, Ágnes (1971) Употребление видов глагола в повелительном наклонении. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanai, Miklós (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari Jánosné Both, Mária (1971) A tartási-életjáradéki szerződéssel kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Béláné (1971) A vállalati pénzalapokról általában, különös tekintettel a részesedési alapra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Rózsa (1971) A felesleges ember a forradalmi demokraták kritikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teleky, Judit (1971) Modern burzsoá kriminológiai elméletek, és a szocialista kriminológia irodalmában kialakult egyes nézetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tepper, Ágnes (1971) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tury, Csilla (1971) Die Fachwörter der Erdölindustrie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tárnok, Ágnes (1971) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai, Józsefné (1971) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasúti fuvarozónak az árukárokért fennálló felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (1971) Die ahd-e Lautverschiebung und die englische Sprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Béla (1971) Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1971) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1971) Veszélyes üzemek találkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1971) A bolgár néphadsereg szerepe Magyarország felszabadításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1971) Az emancipációs törekvések jelentkezése Kaffka Margit regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1971) Az igazság érvényesülése a polgári és büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1971) A prostitúciós bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Magdolna (1971) A Jókai-kódex morfológiai szótára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1971) Untersuchungen zu Dürrenmatts Dramenmodellen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyesi, István (1971) A bacillus subtilis fág-baktérium rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zsolt (1971) A nyomozási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, Olivér (1971) A devizajog néhány elvi és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unger, Edit (1971) Vértesi Arnold (1834-1911). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unk, Aurél (1971) Régi magyarság, régi magyar történelem Juhász Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valent Györgyné Swiderski, Hedvif (1971) A pályaválasztást befolyásoló pedagógiai szociológiai tényezők vizsgálata a középiskolák negyedik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Klára (1971) Polgári eljárásunk hatásköri kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Lászlóné (1971) A rendelkezési és tárgyalási alapelv érvényesülése a szocialista polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zoltán (1971) Az interpelláció és a kérdésfelvetési jog az országgyűlés gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkei, Gyuláné (1971) Modern kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vetró, Mihály (1971) A Szegedi Házépítő Kombinát vasszerelő üzemének gyártás programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villányi, Józsefné (1971) Társadalombiztosítási jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszmeg, Balázs (1971) Izgatás jellegű bűncselekmények az új büntető törvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, József (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi, Dániel (1971) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, Jenőné (1971) A gyermekbűnözés helyzete Szolnok megyében, s megelőzésének társadalmi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Waltner Istvánné Nagy, Ágnes (1971) A demokratikus centralizmus elvének érvényesülése a tanácsok szervezetében és működésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke, Ágnes (1971) Tanácsi V. B. igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimmermann, Rudolf (1971) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsunyi, Franciska (1971) A Ptk. 340. paragrafus (1) és 345. paragrafus (3) alkalmazása a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tibor (1971) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Závoczki, Lászlóné (1971) Azonosító mondatok Molnár Ferenc prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árus, Erika (1971) Goether "Neue Liebe Neues Leben" című verse Zsukovszkij szabad fordításában : (összehasonlító elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 14:09:07 CEST.