Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | É | Ó
Number of items: 227.

A

Abonyi, László (1970) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Abrudbányai, Iván (1970) A deviáció társadalmi tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Acsayné Antal, Hedvig (1970) Vergleichende Analyse Deutscher und Ungarischer Verben auf Grund Ihrer Rektionen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Albert, Dóra (1970) A raszkolnvikovi világkép és a "véletlenek". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, György (1970) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

André, Márta (1970) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Apró, Attila (1970) Az élelmiszergazdasági szakmunkástanulók tervszerű nevelésének programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi, Éva (1970) Szociális kérdések az Országgyűlés 1927-31-es ciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Ádámné Erdei, Margit (1970) Komjáti Benedek: Epistolae Pavli lingua hvngarica donatae. Az zenth Peal leueley magyar nyeluen. című művének szinonimái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi, Gézáné (1970) Tanári magatartás típusai az iskolai gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi, Marianna (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal, különös figyelemmel a 32/1955. VI. 8./MT.sz.rendeletre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Éva (1970) Vergleichende Untersuchung der Rektionen Deutscher BZW Ungarischer Verben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baracs, Gabriella (1970) Szerelem- és halálmotívum Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, József (1970) Leltárhiányért fennálló anyagi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Klára (1970) Az új gyámügyi eljárási rendeletről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barti, Mária (1970) Sidonius és a nyugati-gótok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barócsi, Mihály (1970) A beruházások finanszírozásának új rendje az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Ágnes (1970) A Veszprémi püspöki úriszék működése a veszprémi uradalom területén 1766-1844. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky, András (1970) Üzemi baleset és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berencz, Erzsébet (1970) Vörösmarty romantikus jellemábrázolása eposzaiban és drámáiban (A hűség diadala, Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, Eger, Széplak, A Rom, A két szomszédvár; A Salamon király, Zsigmond, Kont, A bujdosók, Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Marót bán, Az áldozat, Czilley és a Hunyadiak, Hunyadi László). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Imréné and Kaszonics, Margit and Mester, Judit and Teszáry, Katalin (1970) Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek szótára I. A-LY. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Imréné and Kaszonics, Margit and Mester, Judit and Teszáry, Katalin (1970) Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek szótára II. M-ZS. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan, Ákosné (1970) Az élet és testi épség veszélyeztetése a járművezetés szabályainak megszegésével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bethlendy, Mária (1970) Postaügyi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Sándor (1970) A biztosítás pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Gyula (1970) Kétféle egyéni tanulási mód összehasonlítása Élelmiszeripari Szakmunkásképző osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsó, Gusztáv (1970) "Az ember megcsúfolásával Istent sem lehet szolgálni." - Gróf Teleki László és Illyés Gyula Kegyenc című drámájának összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bondor, Béla (1970) A serdülő tanulók gondolkodásának fejlesztése (Nyelvtani és irodalmi gyakorlatok nevelés-lélektani elemzése alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi, György (1970) Az új csehszlovák államjogi rendezés alapvonalai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálind, Sándor (1970) A gazdasági reformmal kapcsolatos változások a szállítási szerződés szabályozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Istvánné (1970) A kisajátítási eljárassál kapcsolatos államigazgatási feladatokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Mária (1970) A Végrehajtó Bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései, különös tekintettel az egészségügyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi, László (1970) Az ipari termékforgalommal kapcsolatos szerződések szankciós rendszerének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csaplár, Krisztina (1970) Szeged kereskedelme a XVII. század végétől a reformkorig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekő, Ilona (1970) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Klára (1970) A francia alkotmányok fejlődése 1789-től napjainkig, különös tekintettel az 1958. évi alkotmányra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Miklós (1970) Termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Julianna (1970) A kisajátítási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Szilveszterné (1970) A hazafias nevelés módszerei és eredményei a budapesti Cinege úti óvódában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csukás, Ágnes (1970) Die Deutsche Literatur zwischen 1926-1936 im Spiegel der Ungarischen Zeitschrift "Literatura". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Ferenc (1970) A szabadságvesztés-büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csősz, Zsigmond (1970) A tőkés világ pénzügyi intézményei és a valutáris együttműködés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, László (1970) A tanulás eredményességének néhány főbb kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czike Albertné Erdődy, dr. Kinga (1970) A testi sértés bűntette. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czucz, Ottó (1970) A büntetőjogi garanciák etikai, filozófiai megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deli, Erzsébet (1970) Эпические и иронические особенности в ранней лирике А. Ахматовой. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Julianna (1970) A végrehajtó bizottság szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Margit (1970) Interperszonalis kapcsolatok erkölcsi motívumai (Egészségügyi szakiskolai tanulók megfigyelése és szociometriai vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Divinyi Istvánné Gucz, Erzsébet (1970) Népnyelvi elemek szerepe Mikszáth műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doboss, Gyula (1970) Az esztétikai nevelés problémái egyetemünkön (IV. és V. éves bölcsészhallgatók esztétikai érzékének és művészeti tájékozottságának felmérése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyuláné Deme, Mária (1970) Témazáró mérőlapok az általános iskola V. osztályának magyar nyelvtan anyagából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy, Béla (1970) Az izgatás jellegű bűncselekmények a Magyar Népköztársaság új büntető törvénykönyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Géza (1970) Témazáró mérőlapok készítése az általános iskola 5. osztálya élővilág tantárgya számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Klára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és elemzése a gimnázium I. osztályos algebra anyagából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi, Terézia (1970) Alárendelt szóösszetételek hagyományos ill. transzformációs elemzése Garai Gábor Nyárvég című kötete alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Falusi, Mária (1970) Zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen des Dorfes Etyek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Etelka (1970) Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, János (1970) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Józsefné Homoki-Szabó, Katalin (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben / Auf Grund der "Deutschen Verben" von Erich Mater - mit Ablautendem A - B von Aalen Biz Verbildlichen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ilona (1970) A drámaíró Bródy Sándor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Zoltán (1970) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, Anna (1970) A visszaesés jelentősége büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Emma (1970) A lopás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, József (1970) Általános és különös eljárási szabályok államigazgatásunkban, különös tekintettel az igazgatási osztályok feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Lászlóné Kocsis, Luca (1970) Lille és környéke gyapjúiparának néhány problémája a XVII-XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Jánosné (1970) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány kérdése, a kollégiumi tanárok feladatainak vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Sára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és kipróbálása az általános iskola VIII. osztályos algebra tananyaga alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gallai, Erzsébet (1970) Az orosz nyelv tanításénak története a felszabadulástól napjainkig az általános iskolában és a gimnáziumban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gally, Mihály (1970) A tudományirányítás szervezeti és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Sándor (1970) A letéti felelősség különös tekintettel a szállodai letétre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf, József (1970) Juhász Ferenc költői világképének fejlődése a "Szárnyas csikó"-tól "A virágok hatalma" kötetig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Márta (1970) Некоторые обстоятельственные значения безпредложного творительного падежа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenei, Ferencné (1970) Egy osztályközösség szerkezetének pedagógiai-pszichológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy, Zsuzsanna (1970) Az ugar-motívum irodalomi előzményei; első jelentkezése Ady Endre fiatalkori verseiben, valamint publicisztikájában, kiteljesedése az Új versek ugar-ciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi, Attila (1970) A területi munkamegosztás az államigazgatásban települések és igazgatási egységek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Erzsébet (1970) A Ptk. új öröklési jogi megoldásai, és azok elvi indokai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábriel, Józsefné (1970) Fémépítővel végzett tantervi kísérlet az általános iskola 1-3. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gócs, István (1970) A népi ellenőrzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görbe, Márta (1970) Ady kurucversei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Klára (1970) A tanácsok gyámügyi feladatai, különös tekintettel a megelőző tevékenységre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, Sára (1970) A művész viszonya a valósághoz a századvégi művészregényekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Miklós (1970) Babits és Nietzsche. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanovszky, Zsolt (1970) Választási rendszerünk fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmati, Ida (1970) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és Kner Imre kapcsolata Buday György és Kner Imre levelezésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Elvira (1970) A régies és a népies visszaható igék Arany János műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Julianna (1970) József Attila képalkotása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1970) Hatalom és az állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , Lajos (1970) Komparatistik deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Györgyné Zsilinszky, Piroska (1970) Tinódi Sebestyén összes műveinek jelentéstani szempontú feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre, Mihály (1970) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok Szerb Antal Minerva-korszakában (1923-1933 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsák, Péter (1970) Az állami vállalat megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Róza (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankovics, Erzsébet (1970) Változások a községi igazgatási szervezetben (községi egységes szakigazgatási szervek, nagyközségek, városkörnyéki községek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Endre (1970) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Klára (1970) A népi ellenőrzés szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáger, Ilona (1970) Предложный падеж имён существительных, употребительный в функции обстоятельства места как способ выражения другиз обсоятельств. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsa, Margit (1970) A szabálysértési eljárás régi és új szabályozásának egybevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, András (1970) A gazdasági integráció fejlődése, szervezeti és jogi formái a tőkés és a szocialista gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Ferenc (1970) A rendhagyó orvosi jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszap, Gyula (1970) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezetnek okozott kár esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Péter (1970) Bank és hitelviszonyok az új irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Vince (1970) A vámjog szerepe az új gazdasagi mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, József (1970) Fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos néhány elméleti és gyakorlati probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zoltán (1970) Kolinacetilaz vizsgálata a patkány nervus ischiadicusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Margit (1970) Kecskemét város üzemi bizottságainak létrejötte és tevékenységük 1944-45. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Istvánné Darázs, Franciska (1970) Az összeesküvés (Törvényi tényállas elemeinek alakulása a századfordulótól az 1961. évi V. törvényig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Illés (1970) Az etnográfiai módszer szerepe Tömörkény írásművészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolláth, György (1970) A tartási és életjáradéki szerződések néhány aktuális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsvári, József (1970) Szocialista hitelrendszer pénzügyi-jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Csaba (1970) A legfelső államhatalmi-képviseleti szervek az európai szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos, József (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági vitákkal kapcsolatos eljárás első fokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kosztolányi, Dezsőné (1970) A JATE BTK hallgatói egyetemhez való viszonyának vizsgálata a tanulási tevékenység, a társaskapcsolatok és a tanár-diák kapcsolat viszonyában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária (1970) A reformatio in peius tilalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1970) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Györgyné (1970) A községi tanács végráhajtó bizottságának egységes szakigazgatási szerve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ibolya (1970) A jogszabályhoz kötöttség és a diszkrécionális mérlegelés joga a szocialista jogalkalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Józsefné (1970) A büntetőeljárás szerepe a bűnözés elleni küzdelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1970) Szocialista erkölcsi normák jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné Aradszki, Mária (1970) Katona József drámai stílusának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Tamásné Kozma, Éva (1970) Сны и грёзы в исскустве Достоевского на основании романа "Преступление и наказание" /Курсовая работа по истории русской литературе/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krasznai Attiláné Szőke, Margit (1970) Az elbeszélő múlt idő Tamási Áronnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kremser, Péter (1970) Markovits Rodion portréja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Judit (1970) Die Interpretation des Hochstaplerromans von Thomas Mann aus dem Standpunkt der Ironie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Szél, László (1970) A hétköznapi nyelv és szerepe a Rozsdatemetőben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, László (1970) Megacin és streptomicin rezisztencia vizsgálat a bacillus megaterium törzseknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kékes Szabó, Mihály (1970) Irodalomoktatás és irodalmi élmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővári, Anna (1970) Perbeli cselekmények fajtái és érvényesülési formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lele, Mihályné (1970) Serdülő tanulók erkölcsi ítéletei konfliktus-szituációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, László (1970) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leskó, Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban különös tekintettel a szándékos emberölés minősített esetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Mária (1970) Adattárolás a MINSZK-22 számológépen MARC-rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makai, Gyula (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek hitelellátása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosy, Ágnes (1970) A szocialista bank és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mautner, Péter (1970) A javító-nevelő munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Erika (1970) Karikás Frigyes (Élete és lírája). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi, István (1970) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1970) A "Fehérgárda" elnevezésű (illegális) ellenforradalmi szervezkedés története Csongrád megyében (1949-1952). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Jolán (1970) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés különös tekintettel a közúton elkövetett veszélyeztetésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1970) Tárgyalás előkészítése a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárfi, László (1970) A napirend szerepe az oktató-nevelő munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Gabriella (1970) A ragadványnevekről általában. Sajószögeden előforduló ragadványnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Jánosné Pajtás, dr. Anikó (1970) A modern burzsoá kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móra, István (1970) A büntetőeljárás egyszerűsítésének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller Józsefné Szekszárdi, Zuzsanna (1970) Az alanyi jog mibenléte és terjedelme - A joggal való visszaélés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Katalin (1970) A községi tanácsok egységes szakigazgatási szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (1970) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása, különös tekintettel a kisajátítási kártalanítási perekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Irén (1970) Radnóti Miklós önarcképe verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, János (1970) A Müncheni-kódex t-elemű igeneveinek kérdéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Istvánné Papp, Mária (1970) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál, Mária (1970) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése, következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Péterné Kovács, Éva (1970) A Szegedi Ruhagyár fejlődése, dolgozóinak munka- és életkörülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Lászlóné (1970) Orosz nyelv tanulása nevelőotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nostitz, Valeria (1970) Plattdeutsche und die Wiecker Mundart. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz, János (1970) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz Jánosné Huszár, Anikó (1970) A "Nyugat" első nemzedékének Vörösmarty-képéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz, Jánosné (1970) A lopás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Paluska, Andrásné (1970) Az általános iskola VII. osztályos kémia anyagának tartalmi analízise, témazáró tantárgytesztek készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Panyor, Mihály (1970) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezeti kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági igazgatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Györgyné (1970) A beruházások pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paulay, Mária (1970) Az -ó, -ő képző Kosztolányi Dezső verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Éva (1970) К вопросу лексикализации слов в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Imre (1970) Termelőszövetkezetek pénzforgalmának szabályozása különös tekintettel a készpénzforgalomra és a társadalmi tulajdon védelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prágai, Ferenc (1970) A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata egy közös igazgatású általános iskola és gimnázium tizenkét évfolyamán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvi, István (1970) Alakfelismerési módszerek alkalmazása kézzel írott számjegyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Katalin (1970) Szathmári Király Ádám Napló-könyve 1711-1717. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánti, Irén (1970) A nemek egyenjogúsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pátrovics, Emília (1970) Az irodalmi Atellana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rauzs, József (1970) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rendes, Béla (1970) Néhány gondolat a tanulás belső motívumának kialakitásáról, egy tantárgy fogalomrendszerének megtanításáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosiár, László (1970) A szállítási szerződések a szocialista gazdálkodás új rendszerében. A szerződési akaratmegegyezés kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónai, Miklós (1970) Törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi Nagy, Emília (1970) Alakformálás és jellemábrázolás Krúdy Gyula kései novellisztikájában /"Utolsó szivar az Arabs Szürkénél." /1965/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Margit (1970) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó, Jeremiásné (1970) A bizonyítás tárgya és terjedelme a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soni, Éva (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni magyar irodalomban - Balassi Bálint alakja a felszabadulás utáni irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spang, Éva (1970) A postaügyi igazgatás szervezete, feladata, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok, László (1970) Illyés Gyula történeti drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Paula (1970) Adatok a foszfát inkorporáció regulációjához az emberi vörösvértestek esetén in vitro. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, András (1970) A fegyelmi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Judit (1970) INZSENYER nyelven felírt algoritmusok végrehajtása N szavas aritmetikával és hibabecsléssel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1970) Lengyel József munkássága hazatérése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Rozália (1970) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul (Rettegett Ivántól Nagy Péterig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Edit (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni szépirodalomban - Balassi Bálint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Károlyné (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeglet Lajosné Dömötör, Annamária (1970) Imre magyar király (1196-1204) és kora a források - elsősorban a külföldi források - tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemkeő, Endre (1970) A lengyel forradalmi demokraták nézetei a 19. sz. első felében (1830. novemberi felkeléstől az 1846-os krakkói felkelésig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Magdolna (1970) Acetylcholinesteráz vizsgálata a patkány nervus ischiadicusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, József (1970) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ákos (1970) Az ember méltóságának büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szita, Melinda (1970) A válás társadalmi okai és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szkurszki, Antalné (1970) A szerzői jog védelme a szocialista polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlovák, István (1970) A fegyelmi felelősségrevonás helye és szerepe a MÁV Szegedi Igazgatóság területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szremácz, László (1970) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Lajosné (1970) Pszichológiai vizsgálatok a hátrányos helyzetű gyermekek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Magdolna (1970) Hevesi András publicisztikája és a "Párizsi eső". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Ákos (1970) Pilinszky János írói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy Vágó, László (1970) Modellek a pszichológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőnyi, Gabriella (1970) In vitro hidroxilálások vizsgálata növényi szövetekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Lajosné (1970) Népmesei motivumok Mikszáth müveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sávolt, Béla (1970) D. Furmanov Csapajev című regénye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, István (1970) A dohánytermesztés és szókincse Medgyesbodzáson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sőregi, Zoltán (1970) A név a magyar és jugoszláv családi jogban (szerepe, jelentősége, formája stb.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Taba, Zsuzsa (1970) A magyar és orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata - Ady és Blok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Thékes, István (1970) Nemzetközi pénzügyi intézmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Ilona (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion (Deutsche Verben mit anlautendem I-J-K). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tápai, Piroska (1970) Az egyén magatartását meghatározó társadalmi tényezők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (1970) Szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, dr. Gáborné (1970) Anyakönyvi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1970) Az 5. osztályos tanulóim tanulási nehézségei és problémái a megnövekedett tantervi követelmény és szaktanári rendszer következtében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, József (1970) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Józsefné (1970) Tóth Kálmán a "népies-nemzeti" mozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tihamérné Balogh, Ágnes (1970) Tropán-vázas vegyületek elektromos görcs gátló hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, János (1970) A szabálysértési eljárás és annak gyakorlati tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadász, György (1970) A proletárdiktatúra funkcióinak változása a szocializmus építésének időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varju, Ferencné (1970) A soltvadkerti mezőgazdasági szakszövetkezetek szociológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, József (1970) A magyar társadalom Vas Gereben műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezán, Márta (1970) Irodalomtörténeti és történeti folyóiratok bibliográfiai feldolgozása a XIII-XVIII. századi külföldi egyetemjárás, iskolázás és utazási irodalom témaköréből - Annotált bibliográfia a Földrajzi Közlemények 1873-1967. évfolyamaiból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidkovics, Károly (1970) Èstetičeskie vzglâdy K. Paustovskogo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vilonya, Balázs (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vogt, Éva (1970) A magyar hagyományok szerepe Ady Endre életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágyölgyi Gáborné Szatmári, Éva (1970) Gyöngyösi István (? Florentina (Igaz barátságnak és szives szeretetnek tüköre) 1670-1680 körül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar, András (1970) Serdülő tanulók pályaválasztásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombory, Pál (1970) Vállalatok irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldy, Henriette (1970) Kölcsey Ferenc drámaelmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éder, Géza (1970) A hagyományos és szemléletes oktatás hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor, József (1970) Tisztított pseudomonas aeruginosa fág előállítása és jellemzése kromatográfiás módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:59:21 CEST.