Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó | Ö | Ü
Number of items: 236.

A

André, Márta (1969) Tartási és életjáradéki szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Mária (1969) Szabó Lőrinc szinesztéziái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalffy Györgyné Kádár, Zsuzsanna (1969) A kötelesrész. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Mária (1969) A tanácsok költségvetésének szerepe az állami gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balló, Ilona (1969) A névszói, névszói-igei állítmányok Ady Endre költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, László (1969) A büntetés végrehajtásának felfüggesztésével valamint a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baláspiriné Lévai, Dr. Zsuzsa (1969) Az üzemi demokrácia szociológiai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, György (1969) Az élet megindulása Makó városában a felszabadulás után 1944. szeptember 26-tól 1945. év végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, Gézáné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérédsei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baukó, Márton (1969) A Polgári Törvénykönyből adódó tanácsi igazgatási feladatok a birtokviták intézésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, Judit (1969) A bizonyítékok mérlegelése, különös tekintettel a tanúvallomásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, András (1969) A jogerő problémája az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Lajos (1969) Tömörkény humora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Imre (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Lajos (1969) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik, Ágota (1969) Az állandó bizottságok helye a tanácsrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki, Klára (1969) A panaszeljárás az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brajkov, Grigorijné (1969) A marxista-leninista szociológia néhány problémaköréről a szovjet irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busch, Márta (1969) A felvidéki lövészegyletek a XVI-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába Istvánné Schvarcz, Dr. Judit (1969) Élet vagy testi épség gondatlan veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bándy, Rezső (1969) A szeszesital hatása a munkafegyelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth Sándorné Borbély, Mária (1969) Константин Николаевич Батюшков, как переводчик античной поэзии : /Частичный разбор перевода 3. элегии 1-ой книги латинского поэта, Тибулла/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Mária (1969) A 6-10 éves állami gondozott gyermekek nevelésének néhány problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényi, Tamás (1969) A szállítási és a bizományi szerződés, mint a szocialista vállalatok közötti termékforgalom lebonyolításának legfontosabb jogi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búvár, Anikó (1969) A tanú kihallgatása a nyomozás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cs. Szabó, László (1969) Gyoma földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, István (1969) A bérleti jogviszony és a szívességi lakáshasználat megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekő, Ilona (1969) A házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csereklyei, Ilona (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Mária (1969) Ady Endre archaizmusai (Régies ige- és névszótövek Ady költészetében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csilics, László (1969) A szerződésen kívüli kárfelelősség általános szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Károly (1969) A vállalatok irányításának kérdései, különös tekintettel a közúti közlekedési vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csoknyai, Vilma (1969) A mindennapi élet kifejezései a XVI. század elején a Nagyszombati-kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongor, Csaba (1969) Az államigazgatási határozatokkal szemben igénybevehető jogvédelmi eszközök. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csöme, Lajosné (1969) Juhász Gyula kérdő mondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demény, Marcella (1969) Lakásszövetkezetek és társasházak polgári jogi sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezsőfi, Ferenc (1969) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesülése a szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Istvánné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dienes-Oehm Egonné Lám, Dr. Edit (1969) Németh László, mint kultúrpolitikus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobler, Mihályné (1969) Középiskolai tanulók kollégiumi társas kapcsolatainak alakulása és családi körülményeik kölcsönhatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, István (1969) A szabályzott és nem szabályzott szervezetek viszonylatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dormán, Máténé (1969) Két tanítási mód kísérleti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Miklósné (1969) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Sándorné (1969) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eperjesi, Ernő (1969) Fiatalkorú bűnözők közösségi nevelésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Exterde, Tibor (1969) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Ilona (1969) A társtettesség kérdései büntetőjogunk rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, József (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Gyuláné (1969) A dák leletek az újabb régészeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Jánosné (1969) A Magyar Államvasutak helye az államigazgatás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Lajos (1969) A nyugdíjjogosultság esete, a nyugdíjasok járandósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Nagy, László (1969) A kuruc költészet barokk vonásai néhány vers elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fentős, Kálmán (1969) Szakszervezeti közreműködési jog a munkajogi szabályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Lászlóné (1969) Bródy Sándor novellái a századfordulóig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferincz, Éva (1969) A romantikus líra képalkotása Vörösmarty költészetén keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frankó, Klára (1969) Szociometriai vizsgálat szakközépiskolai osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földi, Gáborné (1969) A tanítási óra hatékonyságának néhány pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér , Gézáné (1969) Nyergesújfalu és környéke irodalmi, és művészeti hagyományai és felhasználása gimnáziumi irodalomtanításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gombás, Margit (1969) Fiziológiai és morfológiai vizsgálatok puhatestűek szívén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes, György (1969) A Magyar Népköztársaság országgyűlésének hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győry, Géza (1969) A termelőszövetkezetek megalakulásának elvi alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Éva (1969) Szentes földrajzi nevei (belterület). Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadnagy, Rozália (1969) Fasizmus-neofasizmus. A Führer Németországot a világmindenség napjává akarta tenni; Adolf von Thadden egy negyedik birodalomról ábrándozik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hahn, Katalin (1969) Az archaizmusok Jókai Mór Rab Ráby című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdi, László (1969) A vezetés pszichológiai és szociológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halasy, Gábor (1969) Társadalmi regényirodalmunk az 1840-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmat, Frigyesné (1969) Az anyanyelv iskolai tanításának néhány módszertani problémája a Russzkij jazik v skole cimű folyóirat 1967/68. évfolyama tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, György (1969) A jogalkalmazás néhány szociológiaelméleti problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hertelendy, Ádám (1969) A törvényesség állam- és jogelméleti vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidasi, György (1969) Interferon-indukció 2. típusú bovin adenovírussal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hlavács, Imre (1969) A szocialista együttműködés elvének érvényesülése a kötelmi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Edit (1969) A bűnözés és a prostitúció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Imre (1969) A védelem tartalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Katalin (1969) Literaturnyj analiz dramy M. Gor'kogo „Na dne” : kursovaâ rabota po istorii russkoj literatury. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Károlyné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthy, György (1969) Sarkadi Imre a problémák írója - Különös tekintettel a fiatalkori novelláira, és tanulmányaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hraskó, Péter (1969) Fiatalkorú bűnözők érzelemvilágának és az ezt befolyásoló okoknak és körülményeknek pszichológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hárs, Márta (1969) A mezőmegyeri Béke Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Attila (1969) URAL-2 programok értelmezése MINSZK-22 gépre interpretációs módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Mária-Katalin (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványi, Béla (1969) Tanácsköztársaság és az ellenforradalom a Dunavecsei járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenkei, László (1969) A végrehajtó bizottságok szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mária (1969) Büntető eljárásunk fellebbezési rendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Lászlóné (1969) A bizonyítás tárgya és terjedelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Karvaly Béláné Molnár, Mária (1969) Строение сюжета в рассказах Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab Imréné Luczó, Erzsébet (1969) Bródy Sándor drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Sándorné (1969) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keczer, András (1969) Az alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Gáborné (1969) A vezetőség bizottsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Sándor (1969) Az állami szervek gyakorlatának jogforrási problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Márta (1969) A szociometriai módszer szerepe a tanulók társas-közösségi kapcsolatainak megismerésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztény, László (1969) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntetőeljárásban, különös tekintettel a kényszerítő cselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerezsi, Istvánné (1969) Juhász Gyula ars poeticája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Eszter (1969) Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól (A rehabilitáció). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Jánosné (1969) A család és az iskola kapcsolatának pedagógiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándorné (1969) Szinesztéziák Szabó Lőrinc verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Andrásné Horváth, Zsuzsa (1969) A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Története 1929-1933. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koch, József (1969) A Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) ideológiája (1890-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Csaba (1969) A bűnözés néhány problémája a szocialista társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Mária (1969) Arany János Őszikék-jének részletes esztétikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos, József (1969) Felelősség alkalmazott és szövetkezeti tag károkozásáért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korondy, Zsuzsanna (1969) Ady Endre egyéni szóképzései és szóösszetételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ambrus (1969) A nevelő személyiségének motivációs szerepe a nagykőrösi vizsgálatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Györgyné (1969) Kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, János (1969) A nemzeti bizottságok hatalmi és politikai funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1969) A fegyelmi felelősségre-vonás helye és szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Miklós (1969) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Istvánné Váradi, Katalin (1969) Az ifjúság testi, erkölcsi, szellemi fejlődésének büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, Pál (1969) A kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristó, Gyula (1969) Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Gyuláné Fábián, Dr. Ilona (1969) A határozott névelő története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubinyi, Kristóf (1969) A jóléti állam és a revizionista-reformista államelmelétek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsay, Margit (1969) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi, Jenő (1969) Az orosz diplomácia tevékenysége 1706-1709. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Józsefné László, Magda (1969) A beruházások pénzügyi rendszere az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókány, Mária (1969) Azonos tartalmi szövegrészek nyelvi elemzése a Müncheni Kódex, a Jordánszky-kódex, Pesti és Sylvester Novum Testamentumának János VI. fejezete alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmöczi, Katalin (1969) Korabronzkori településformák a Dél-Alföldön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Küpry, Judit (1969) Néhány tropánvázas vegyület antiarrhythmiás hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Ludvig, József (1969) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Léka, Sándor (1969) Az összetett melléknévi jelzők és a megfelelő jelzős szerkezetek viszonya a mai oroszban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lékai, András (1969) Örley István /1913-1945/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makk, Miklós (1969) Rosszminőségű élelmiszerek előállításával kapcsolatos szabálysértések a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makra, Mária (1969) Ady Endre költészetének alaktani sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maurer, Zsuzsa (1969) A Báthori István kori centralizáció lehetőségei és problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Menner, Katalin (1969) A "Jövendő" orosz irodalmi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Milos Lászlóné Szárnyas, Zsuzsa (1969) Образ отрицания в поэзии Лермонтова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muráth, Ferenc (1969) Mágocs község településének és nyelvjárásának története = Lantlehre der dt. Ma in Mágois. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muráth Ferencné Péntek, Judit (1969) Sprach-und Stilanalyse eines details aus dem "Zauberberg". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mustárdy, László (1969) Adatok az agykérgi kúszó depressio (spreading depression) farmakológiájához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muzsnay, József (1969) Szakigazgatási feladatok a községekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai, István (1969) Primitív vallási hiedelmek tükröződése az őskor művészetében, különös tekintettel a Kárpát-medence régészeti anyagába. A neolithikum termékenységi kultuszának vallás művészettörténeti vonatkozásai különös tekintettel a Kőrös- és Tiszakultúra idol-plasztikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (1969) A Kunszentmiklósi Gimnázium története (1735-től 1900-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Márta (1969) Gozsdu Elek a magyar valóság ábázolója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andor (1969) A tanítási órán kívüli irodalmi nevelés lehetőségei és fejlődése a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1969) Birtokvédelemmel kapcsolatos hatósági munka tapasztalatai és problematikái Heves megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1969) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1969) Az anyanyelv és irodalom iskolai tanításának főbb problémái és tapasztalatai az NDK-ban - a Deutschunterricht 1967-69-es füzetei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némedi, Éva (1969) Fiatalkorú bűnözők tanúvallomásának néhány pszichológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Pál (1969) Az albérleti szerződésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatban felmerült kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Sarolta (1969) Wathay Ferenc önéletírásának szójegyzéke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszky Mihályné Kovács, Margit (1969) Balassi Bálint költeményei szókincsének elemzése jelentéstani szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvár, Annamária (1969) Néhány tropánvázas vegyület antiarrhythmiás hatásának vizsgálata nyúl szívén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvár, Éva (1969) A szociál-politikai igazgatás területei, különös tekintettel az intézeten kívüli gondozás problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti, Gábor (1969) A nemi szabadság elleni bűntettek (Az erőszakos úton elkövetett nemi erkölcs elleni cselekmények). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, János (1969) A betegségi biztosítás elvei és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, János (1969) A veszélyes üzem üzembentartójának a felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Klára (1969) Психологизм Чехова : /Раздумчивые герои у Чехова/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Gyula (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perger, Gabriella (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pignitzky, György (1969) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány időszerű kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongrácz, Emma (1969) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puppi, József (1969) Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó-tagozatának számtantanításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Balázsné (1969) Szavatosság és jótállás a tervszerződések körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, Márta (1969) A haza tájainak felfedezése a magyar irodalomban (a helytörténet tanulmányozása az irodalomban - haza felfedezése 1790-es évektől 1848-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péchy, Imréné (1969) Széchenyi István pedagógiai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia, Gábor (1969) Zeit- und Gesellschaftskritik in der Kleinprosa des westdeutschen bürgerlich-humanistischen Schriftstellers Heinrich Böll. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rajki, Erzsébet (1969) A vörösvértest membrán funkciók vizsgálata, a kromát és foszfát transzport tanulmányozása útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai, Mária (1969) A szocialista védelem szerepe és jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rehák Lászlóné Körmöndi, Klára (1969) Parasztábrázolás Sarkadi Imre műveiben (Kisregényei, novellái és drámái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romhányi, Margit (1969) Tolsztoj vallásosságának tükröződése esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi, Éva (1969) A magyar történelmi regény az 1840-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, István (1969) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajti, Emese (1969) Krúdy Gyula vendéglő-novelláinak szerkezete az "Utolsó szivar az Arabs Szürkénél" c. novelláskötete alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Salló, Terézia (1969) Vállalati pénzalapok a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schuller, Zoltán (1969) A lakásbérlet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Matild (1969) Az 1861-es jobbágyfelszabadítás hatása Ukrajnában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci, Hedvig (1969) A postaügyek igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci, Teréz (1969) Az 1952. évi szegedi veszedelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sik, Mihály (1969) A költői képalkotás változásai Juhász Ferenc epikájában az ötvenes évek derekáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siklósi, Csaba (1969) A nemspecifikus enzimes hidroxilálás vizsgálata aromásokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Éva (1969) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek szervezete, feladata, működése, különös tekintettel az igazgatási osztályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1969) A háztáji gazdaságok kérdései mezőgazdasági, termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Katalin (1969) Csanádvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai, Mária (1969) Az episztola története 1770-1830-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Judit (1969) A vállalat irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stanitz, Károly (1969) О колебании в роде существительных. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok, Józsefné (1969) A kisajátítási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabad, János (1969) Fényindukciós abszorpcióváltozás fotoszintetizáló rendszerekben. Differencia-spektrofotométer építése, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabari, Ferenc (1969) A Jászapáti Velemi Endre Mezőgazdasági Termelőszövetkezet történetének lényeges mozzanatai 1949-től 1969-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1969) Montesquieu és az államhatalmi ágak elválasztásának elve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1969) Gyoma nagyközség bel- és külterületi földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szacsva, Ferenc (1969) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, József (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalka, Lajos (1969) Tanulói teljesítmény vizsgálat az otthoni tanulás alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalkai, Margit (1969) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szefcsik, Etelka (1969) Igevonzatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekér Endréné Vetéssy, Zsófia (1969) Пейзаж в рассказах Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Ildikó (1969) Tartási kötelezettség elmulasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentágotai, Ildikó (1969) Arany János: Őszikék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (1969) Az emberölés alakzatai a büntető törvénykönyvben, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szittya, Márta (1969) A szocialista együttműködés elvének érvényesülése a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombath Gáborné Strommer, Zsuzsanna (1969) Az első világháború Tömörkény István novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szálas, Béla (1969) Palladius latin mezőgazdasági munkájának II. és III. könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Irén (1969) Az októberi forradalom hatása az oktatás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllőssi, Margit (1969) Az egyén és a közösség viszonyának kérdése Garai Gábor lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szúdy, Géza (1969) Csoóri Sándor költészete (Négy verseskönyvének elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Mária (1969) Die Siedlungsgeschichte und Lautlehre von Császártöltés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Zsolt (1969) Törvényességi óvás a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sömjéni, László (1969) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok alakulása a felszabadulás óta. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sövény, Mihály (1969) A termelőszövetkezeti háztáji gazdaság terjedelmének jogszabályai és alapszabályi rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Lajos (1969) A cserelakás felajánlásával kapcsolatos gyakorlati jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Pál (1969) Az akcióprogramok nevelőhatása a szentesi iskolák úttörő csapatainál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, Enikő (1969) Lakásügyi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Judit (1969) Tanulói pályaalkalmasságvizsgálatok a belkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tisza, Tibor (1969) A tanácsok tömegkapcsolati formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi, Ildikó (1969) Átmeneti kategóriák, kettős és hármas szófajúság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torgyik, István (1969) Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet pénzforgalmának szabályozása az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turjay, Valéria (1969) Szólások Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Társi, László (1969) A visszaesés büntetőjogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Márta (1969) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imre (1969) Az új termelőszövetkezeti törvényről és a tsz vezetőségi bizottságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Klára (1969) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Károly (1969) Az állam és elidegenedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Ilona (1969) Archaizálás a Rab Rábyban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Zoltán (1969) A monumentalista festészet Mexikó művészetének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugranyecz, Gyula (1969) Illyés Gyula minőségjelzőinek vizsgálata három elbeszélő költeményben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin, Dorottya (1969) Die Darstellung Des Zeitgeschichtlichen Und Politischen in Lion Feuchtwangers Roman "Erfolg". Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vangel, Sarolta (1969) Некоторые проблемы русского формализма. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Klára (1969) A fiatalkorúakra vonatkozó különleges szabályok a szabálysértési eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Miklós (1969) A tartási szerződések jóváhagyásával kapcsolatos tanácsi feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viczián, János (1969) A beszédkészség fejlesztése magnetofon használatával a gimnázium I-II. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Paula (1969) Алексадр Блок: Итальянские стихи, анализ стихотворения "Равенна". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, József (1969) A Vulgata és az 1466-ból származó magyar evangéliumfordítás (Müncheni Kódex) szövegének egymáshoz való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke, Ildikó Zsuzsanna (1969) Pásztói nyelvjárási szövegek szójegyzékkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zlatev, Dr. Istvánné (1969) A büntetéskiszabás elvi alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond, Győző (1969) A kollektív szeződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros, Pál (1969) A szocialista együttműködés helye és jelentősége a polgári jog alapelvei között, fogalma, konkrét jelentkezése a Polgári Törvénykönyv részletrendelkezéseiben és érvényesülése bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsulán, Ágnes (1969) Ni-S kötéseket tartalmazó komplexek fizikai-kémiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros, Éva (1969) Élet, testi épség veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Záhonyi Ákosné Rádai, Dr. Márta (1969) Archaizmusok Móricz Erdélyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Erika (1969) A büntetéskiszabás elvi alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árva, Edit (1969) Görgey Artur tevékenysége az 1848-49 évi magyar forradalom és szabadságharcban a Horthy-korszak irodalmának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódry, Melinda (1969) A műveltető igék jelentésárnyalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, István (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelő szövetkezeteinek története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmös, Ferenc (1969) A szabadságvesztés büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 14:04:16 CEST.