Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Á | É | Ö
Number of items: 131.

A

Apáthy, Dr. Jenőné (1968) A társadalom kitaszítottjainak világa Tersánszky Kakuk Marci c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bankó, Dr. Jánosné (1968) A felszabadulás utáni drámairodalom néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bazan, István (1968) A hévízgyörki "Dózsa" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1967. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belle, Erzsébet (1968) Illés Endre, a novellista. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berauer, Béláné (1968) Психологические проблемы Крайцевой сонаты Л. Н. Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blasszauer, Róbertné (1968) Németh László történelmi drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borovics, Miklós (1968) Balázs Béla pályakezdése /1884-1909/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borovics Miklósné Orbán, Klára (1968) A Döbrentei- és Apor-kódex párhuzamos részeinek jelentéstani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Mária (1968) Morus Tamás embereszménye és ábrázolása Utópia című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csentes, Mihály (1968) Orosháza iparának fejlődése a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiha, András (1968) Ófehértó kulturális fejlődése 1945 óta. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipszer, Károlyné (1968) Михаил Александрович Шолохов: "Поднятиая целина". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, István (1968) Matematikai módszerek termelésprogramozási probléma megoldására: sorolási feladat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Sándorné (1968) Radnóti Miklós jelzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czuczor, László (1968) Изображение интеллигенции в пьесе Горького "Дачники". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czvitkovits, András (1968) A környezeti hatások szerepe a tanulók önálló munkájának kialakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darvas, Anna (1968) A határozószók történetéből, különös tekintettel Lépes Bálint (XVII. századi író) határozószóinak rendszerére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobler, Mihályné (1968) Erkölcsi eszmények és normák a Parainesisben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombrády, Lóránd (1968) A Horty-hadsereg felkészítése a háborúra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Katalin (1968) Az orosz és szovjet irodalom tanítása az általánosan képző magyar iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Ferenc (1968) Tudományos fantasztikumok és utópia Jókai regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, László (1968) A pályaválasztás motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Tibor (1968) Четыре рассказа К. Паустовского Снег Телеграмма Дождливый рассвет Во глубине России. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, János (1968) Az Egri Gyógypedagógiai Intézet története (1949-1968-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Piroska (1968) Varro és Plinius mezőgazdasági részletei és a Geoponica. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Magdolna (1968) Az asztronómiai vonatkozások Ovidius "Metamorphoses" című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, György (1968) Aritmetikai kifejezések fordításának néhány módszere, és alkalmazásuk értékadó utasításoknak a C1 gép programjává fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filek, Vilmos (1968) А. М. Горький: Егор Буличов другие : (полный анализ). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Foltán, József (1968) Egy nevelőotthoni csoport néhány nevelési problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forman, István (1968) Ricimer és kora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Pálné (1968) Kemény Zsigmond írói művészete - Lélektani realizmus a társadalmi regényekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földvári, László (1968) Kassák Lajos útja az aktivizmustól a konstruktivizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füleki Lászlóné Gergely, Magdolna (1968) Német nyelvi program a gimnáziumi nyelvoktatáshoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füredi, Katalin (1968) Szabó Dezső stílusának elemzése a "Feltámadás Makucsán" című novellája alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaszner, Istvánné (1968) Mundartliche und volkskundliche Beobachtungen bei den Deutschen von Bátaszék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazdapusztai Gyuláné Varga, Annamária (1968) A battonyai korai bronzkori temető. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerendai, Gyuláné (1968) Jelzői mellékmondatok Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmathy Zsoltné Székely, Erzsébet (1968) Német nyelvi írás és olvasás készség a gimnázium első osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, János (1968) A Szegedi Napló története /1878-1890/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göb, Miklós (1968) Az 1931. évi országgyűlési választások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadnagy, Sándor (1968) A világnézeti nevelés lehetőségei az általános iskolai és gimnáziumi irodalomtanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Handini, Djasimin Padmosoeseno (1968) Egész értékű lineáris programozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hertelendi, Henrietta (1968) Mágocs község földrajzi neveiből. Az utcák nevei és a külterület földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidi, Margit (1968) Szovjet folyóiratcikkek a középkori magyar történetről Mohácsig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornok, Erzsébet (1968) Сопоставлене романа Достоевского "Преступление и наказание" и романа Горького "Трое". Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Imreh, Balázs (1968) Birkhoff tétele és néhány alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jamrich Zoltánné Albert, Anna (1968) Kleists Novellen Fremden Ursprungs. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapitány, Ottó (1968) Sükösd község földrajzi neveinek és személyneveinek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapus, Béla (1968) Adatok egy középiskolai kollégiumi szobakollektiva etikai szintjének felméréséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, László (1968) A pedagógus kollektíva és az iskolavezetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Flórián (1968) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesítése a szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Józsefné (1968) Problema bessognatel'nogo v osnove roâanov „Prestuplenie i nakozanie” Dostoevskogo i „Čto delat'” Černyševskogo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korim, János (1968) Örménykút földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1968) Az állammonopolista kapitalizmus Nyugat-Németországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Péter (1968) A hazai és külföldi kirándulások szerepe és jelentősége a középiskolai tanulók nemzetköziségre nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor (1968) Magyar sport átszervezése 1945-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, Antónia (1968) Fordítás és magyarázatok Silius Italicus "Punica" című eposzának 1-3 könyvéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köves, István (1968) Eötvös illúzióvesztésének problémája A karthausi című regényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös, Aranka (1968) Wagner Ferenc "Universae phraseologiae Latinae corpus" című művének magyar szólásai és közmondásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösy, Edit (1968) A világnézeti és erkölcsi nevelés magyar irodalmi órákon (a gimnázium I-II. osztályának anyagához kapcsolva). Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makra, Irén (1968) Die Deutsche Gesellschaft Dargestellt im Grimielshausens Sidiplicissiimus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mandler, György (1968) Programozási nyelv és fordítóprogram tervezet szerszámgépek vezérléséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, László (1968) A primál-duál algoritmuson alapuló dekompozíciós eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medve, János (1968) Защита революции и социалистический патриотизм в творчестве Владимира Владимировича Маяковсого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Melczer, Erika (1968) A Németh László-i utópia és ennek bírálata az író műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, György (1968) Farsangi néphagyományok az Eleki németeknél = Fastnachtliche Volksüberlieferungen bei den Deutschen Von Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Micheller, Magdolna (1968) Некоторые проблемы изучения истории русской литературы 19 века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ágnes (1968) Средства смыслового подчёркиваия слов в предложении : О роли указательных местоимений энклитической частицы-то этот такой то тот. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monostori, Imre (1968) Németh László társadalmi drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Gabriella (1968) Синонимия инфинитивных сочетаний. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, László (1968) Fleury egyháztörténetének magyar vonatkozásai (a törökellenes harcok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikolényi Gáborné Gáti, Edit (1968) Régies igetövek és igealakok Arany János műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Mária (1968) Anatómiai és histológiai vizsgálatok a felis domestica L. agyán - különös tekintettel a telencephalon és a cerebellum cytoarhitectonikai felépítésére (tábla XXX. ábra 52). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, István (1968) A közoktatási intézmények területi elhelyezkedésének néhány problémája és a személyi ellátás biztosításának módja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, János (1968) A balatonfüredi árvaház pedagógiai tevékenységének néhány fontosabb elvi és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1968) Füst Milán költészetének világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pataky, Márta (1968) Moszkva építészete és építészeti emlékei a XIV-XVI. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petres, Pál (1968) Изображение петровской эпохи в романе Толстого "Пётр Первый". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pilishegyi, József (1968) Váci Mihály költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pirityi, Dr. Károlyné (1968) Tótkomlós felszabadulása, fejlődésének története 1949-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleizer, Veronika (1968) Некоторые проблемы начинательных глаголов в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pótári, Zsuzsanna (1968) Babits Mihály költői jellemzése a Jónás könyve elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakonczai, József (1968) A szakmunkástanulók pályaválasztási motívumainak és pályaválasztási érettségének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyai, Géza (1968) A csóti hadifogoly tábor története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyói, Ferenc (1968) Die Grosse Französische Revolution in Klopstocks Oden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Mihály Géza (1968) A szabadság, annak társadalmi és formai problémái Déry Tibor művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schmidt, Katalin (1968) Фантастические элементы в повести Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon Jánosné Tömöry, Izabella (1968) Ízlés- és stílusváltás a Tudományos Gyűjtemény hasábjain (1817-1827). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlai, Angyalka (1968) Онегин в Венгрии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Margit (1968) A 14-18 éves gimnáziumi tanulók eszményképei, példaképei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stachó, Károly (1968) Archaizmusok Móricz Erdély című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi, Éva (1968) Romantika és naturalizmus Bródy műveiben a századfordulóig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Attila (1968) Ifjúsági mozgalom a Dunavecsei járásban (1957-1968-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajos (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség újjászervezése a munkás és falusi fiatalok körében Csongrád megye (Szeged nélkül) területén. 1957. március-december. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1968) Antike Themen in der Deutschen Oper. Untersuchungen bei Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Mihály (1968) A hazafias érzés történeti és tartalmi fejlődése. A hazafias nevelés lehetőségei a gimnázium I. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Veronika (1968) A szállítási feladat egy új megoldásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi, János (1968) A répceszentgyörgyi Kossuth Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Lajos (1968) Tudatosság, aktivitás, sikerélmény a testnevelés és sporttevékenységben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlanka, Tamás (1968) Az 1918-as polgári demokratikus forradalom kecskeméti története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki, László (1968) Kazinczy Ferenc közéleti tevékenysége Zemplén vármegyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Ferenc (1968) A tatai szénmedence bányamunkásságának helyzete és mozgalmai a háborús konjunktúra évei alatt (1939-1942). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsányi, Oszkár (1968) A magyar irodalom tantárgy tanításának problémái, fejlődési áttekintése és összefoglalása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Dezsőné (1968) A novellista Kosztolányi alakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, László (1968) Serdülőkorú tanulók társas-közösségi kapcsolatainak szociometriai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tamai, Györgyné (1968) Az igeszemlélet fogalmának kialakítása az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Valentina (1968) A Margit-legenda jelentéstani vizsgálata. A Margit-legenda alapján a 13. századi élet megfigyelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarray, Barnabás (1968) Petőfi aszódi iskolaéveihez : /Az aszódi iskola helyzete a magyarországi iskolák között a költő iskolaéveiben tanulmányi és szervezeti szempontból /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Taskovics, Magdolna (1968) A XVII. századi angol későreneszánsz költészet tükröződése a külföldi és a magyar szakirodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tassy, János (1968) Изображение маленького человека в творчестве Пушкина ignored text. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toldi, Istvánné (1968) Az alsótagozatos számtan tanítás hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tordai, László (1968) Justh Zsigmond: A kiválás genezise és írói gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi, András (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezeteinek megalakulása és kezdeti tevékenységük Fejér megyében 1957 márciustól-1957 októberig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1968) Thordai János manierista psaltériuma és rokon kortársi stílustörekvések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Károly (1968) Ádánd község nyelvjárásának általános leírása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári Józsefné Deák, Rózsa (1968) Csongrád földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unti, Mária (1968) Győrszentiván földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, István (1968) Новгородское евангелне 1270 года. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Éva (1968) Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja = A Baja környéki németség településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Erzsébet (1968) A középiskolás tanulók példaképeinek megválasztása magyar tanulmányaik, olvasmányaik alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vetró, Éva (1968) Radnóti Miklós költészete és a korabeli kritika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki, Ferenc (1968) Számtan - mértan tudásszintvizsgálat az általános iskola 2. és 4. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villányi Jánosné Barton, Izabella (1968) Astronomiai vonatkozások Ovidius "Fasti" c. művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Visnyei, Ágnes (1968) "Сказки об Италии" Горького. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Imre (1968) Az otthoni tanulás néhány problémája a köröstarcsai általános iskola 8. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Walter, Lórántné (1968) A taneszközök kultúrtörténeti fejlődése, felhasználása a hazai tanintézetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Walter Lórántné Németh, Magdolna (1968) A taneszközök történeti fejlődése a hazai tanintézetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Jenő (1968) A személyiségmegismerés és fejlesztés gyakorlati tapasztalatai az óvódában és az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Északi, Jolán (1968) A Bánk-bán költői képeinek magyarázata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös, Dániel (1968) Изображение психолоии рабочего класса в произведениях Горького "Мать", "Враги" и "Сказки об Италии". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös, Ilona (1968) Результативная современность глагольного действия по исследованию А. В. Исаченко. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:56:48 CEST.