Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 119.

B

Balogh, Imre (1967) Doboz község felszabadulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, József (1967) Глагольная система в Житим протопопа Аббакума. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsány, György (1967) Fogalmazástanítás a mezőgazdasági technikumban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burunkai , Klára (1967) Juhász Gyula tájszemléletének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bábel, Ernő (1967) Iványi Ödön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böőr, László (1967) A közlekedési eszközök kialakulása. A kocsiedények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi, Gézáné (1967) A hazafias érzelmek vizsgálata 8. osztályos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csihás, Dr. Gáborné (1967) Irodalomelmélet tanítása az általános iskolában és gimnáziumban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csiki, Lászlóné (1967) Ragadványnevek Eleken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czikk, Ferenc (1967) A nevelő személyiségének pedagógiai hatásfoka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Diczházi, Dezső (1967) Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobcsányi, Ferencné (1967) Két általános iskolai osztály magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődésének szociális motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Gyula (1967) A szóhangulat József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékán, Ildikó (1967) Tolsztoj és Dosztojevszkij ábrázolásmódjának összevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Enyedi G., Sándor (1967) Iskolánkívüli népművelés Gyulán (1945-1966). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdős, János (1967) Az ének-zene esztétikai hatásának szerepe a világnézeti nevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Istvánné (1967) A szegedi munkásság helyzete a magyarországi kapitalizmus viszonylagos stabilizációjának éveiben a Dél-Magyarország alapján (1925-1929). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Zsuzsanna (1967) Az emlősök hypophysysének tanulmányozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Gyula (1967) A mezőkovácsházi járás településtörténete az Árpád-korig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Bertalan (1967) A kétnyelvű tanítás értelmezése hazai és jugoszláviai nemzetiségi iskolákban folyó gyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Jenő (1967) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok a Szépirodalom c. folyóirat első három évfolyamában (1927-1929). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferka, Mihály (1967) Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Makón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füköh, Levente (1967) A területi úttörő munka szervezése, irányítása és eredménye (Közösségi nevelési kísérlet Ózdon, a Béketelepi l. sz. Általános Iskolában, a város új lakótelepén). Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galbács Zoltánné Halmos, Judit (1967) A költői képalkotás egyes problémái a magyar és a szovjet lírában : (Az orosz József Attila fordítások kapcsán). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazelmann, Ádám (1967) Az 1931. évi országgyűlési képviselő választások Kiskunhalas megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes , Tiborné (1967) Gárdonyi parasztszemléletének fejlődése művei tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenizse, Pál (1967) Rutilius Claudius Namatianus "De reditu suo" c. költeménye és az antik Róma alkonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyetvai, Józsefné (1967) Félegyháza mezőgazdasága 1945-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, Éva (1967) A főnévi igenév személyragozását érintő kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hemmert, János (1967) A színelméletek tudatosításának új kísérleti eszköze. Az eszköz neve: színelméleti, vetítőgép újítás első hazai hordozható, beépített konstrukció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Ottó (1967) Juhász Gyula lírai idealizmusának fejlődése a világháború idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holub, Lászlóné (1967) Tessedik Sámuel pedagógiai rendszerének alapvető jellemvonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horvátovich, Katalin (1967) Vas megye XVI. századi nyelvjárása Sennyey Ferenc levelei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hurta, Éva (1967) Русская литература второй половины 19-ого века в современных западногерманских литертуроведческих работах. (Толстой). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódy, Éva (1967) Bornemisza Péter: Énekek három rendbe című énekeskönyvének helyesírástörténeti elmzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeney, Jánosné (1967) A szegedi évek jelentősége Gárdonyi szépírói munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Nagy, Emília (1967) Sánta Ferenc írói pályája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamarás, Gáborné (1967) Hasonló funkciójú deverbális és denominális igeképzők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karip, László (1967) Az elektronikus számológépek és a matematikai nyelvészet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Lajos (1967) A hódmezővásárhelyi tanulók pályaválasztási motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Magdolna (1967) Zu einigen Problemen Goethes Jugendgedichte. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Ferencz, Ilona (1967) A birtokos személyragok egyeztetésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, József (1967) Bródy Sándor drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ilona (1967) Csefkó Gyula nyelvészeti munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kohlmayer, Ádám (1967) Franz Wefel: A Musza Dag negyven napja c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1967) Anatómiai és histologiai vizsgálatok a carassius auratus gibelio (bloch) agyán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1967) X-XI. sz-i temető Hódmezővásárhely - Nagyszigeten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1967) A zenepszichológia rövid történeti áttekintése, a muzikalitás, a zenei képesség és tehetség pszichológiai értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Tamás (1967) Analitikus nevelésfilozófia. Az angol-amerikai nevelésfilozófia egyik új irányzatának kritikai ismertetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsovszki, József (1967) A gyermekre ható ártalmak az általános iskolában - az átmeneti társadalom körülményei között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi, Lidia (1967) Az 1929-1933. évi gazdasági világválság hatása Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laczó, Katalin (1967) Juhász Gyula munkássága a 20-as években. Magyarság, parasztorientáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Istvánné (1967) Гончаров: Обочкновенная история. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Éva (1967) Madách Imre Az ember tragédiája c. művének fordítása orosz nyelven (Leonyid Martinov fordítása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Pálné (1967) A "Szmolenszki nyelvemlékek" morfológiai magyarázata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Levrity, Sándor (1967) A kertészeti szakoktatás története Baja és környékén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity , Endre (1967) A mélységjáró csúcsra ér. Benjámin László költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Mathias (1967) Rosegger und die Heimatscwolle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László Árpádné Kelemen, Ildikó (1967) A visszaható igék jelentésárnyalatai a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Zsolt (1967) Az ALGOL 60 algoritmikus nyelv továbbfejlesztéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

M. Nepper, Ibolya (1967) A Kőrös-kultúra eszközkészletének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magi, János (1967) Írásbeli emulációs feladatok orosz nyelvi az órákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makai, Ferenc (1967) Földreform Balatonkenesén 1945-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marinka, Erzsébet (1967) Jókai Mór novellakritikája 1850-60 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsai, Andorné (1967) Szerszámos munkák néhány problémája a 3. osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Istvánné (1967) A kisember alakja Kosztolányi Dezső novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matievics, István (1967) Egy élettani probléma digitális szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Lászlóné Horváth, Mária (1967) Проблема "маленького человека" в "Шинели" Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medve, Zoltán (1967) Изучение романа "мать" горького в x классе : /в школах УССР с венгерским языком обучения/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ilona (1967) A jelentéstömörítő összetett szavak osztályozási problémái a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (1967) Földreform, Földeák 1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátraházi, Ferenc (1967) A nógrádi szénmedence bányászainak élete és harcai a Horthy korszakban (1919-1933-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Endre (1967) Fajsz földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Imréné (1967) Az MNDSZ mozgalom és kezdeti működése Csongrád megyében az első kongresszusig (1945. január-1946. április). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Miklósné (1967) Az általános iskola teljessé tételének legfontosabb szervezeti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1967) Az általános és szakmai képzés kapcsolatának alakulása a szakmunkásképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán, Márta (1967) Belinszkij: Puskin Anyeginjéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap Lászlóné Dobos, Mária (1967) Szöveg- és kishitűség M. J. Lermontov: Korunk hőse című regényének magyar fordításában. (Áprily Lajos, 1956). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Antalné (1967) A részegség fogalomkörének szinonimikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrovics, Mária (1967) Szabó Lőrinc költészete a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Lajos (1967) Отражение обцественных движений сегедины ХIХ-ого века в романах Тургенева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál Józsefné Zimonyi, Dr. Katalin (1967) A személyiség pszichológiai fogalma és megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, György (1967) Az 1956. évi ellenforradalom és a konszolidáció története Kalocsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai , Zsuzsanna (1967) Oroszország története a X.-XVIII. század második feléig a felszabadulás előtti magyar történeti irodalom tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Lászlóné (1967) A napimádó költő. Szabó Lőrinc egy motívuma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai, István (1967) Gárdonyi Géza indulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ritter, László (1967) Mikszáth Kálmán, a magyar realista széppróza első mestere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Mária Ilona (1967) A magyar irodalom verstana 1945-1965. Annotált bibliográfia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédai, László (1967) A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése Királyhegyesen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon, Ildikó (1967) Terepbejárás a baranyai Dráva-szakasz mentén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Salamonné Orosz, Zita (1967) Békefi Antal és a szegedi irodalmi élet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt, Györgyné (1967) "Детство Никиты" А. Н. Толстого - как повесть его любви к Родине. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sik , Mihályné (1967) Kassák Lajos regényei 1938-ig (A Misilló királyságától az Egy ember életéig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Rózsa (1967) Vizsgálatok a passer domesticus (linné) agyán /32 Tábla, 82 eredeti felvétel, 2 grafikon/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, József (1967) Az 1947. évi országgyűlési választások Hódmezővásárhelyen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (1967) A művészet és személyiség kapcsolatának néhány pedagógiai és pszichológiai kérdéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szoboszlai, Ildikó (1967) Фразеологические кальки с немецкого языка в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztrapák, Ferenc (1967) Elemzések a kései kuruc versek köréből - Egy módszer alkalmazhatóságának próbája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tenkei, Sándorné (1967) Тип русской женщины в поэме "Н. А. Некрасова "Русские женщины". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timóczky, Csaba (1967) Маяковскй в Европе и Америке : (Заграничные стихи и очерки). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tokodi, József (1967) Типы фразеологчесих образов и их стилитические функции в романе Горького "Мать". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, József (1967) К истории имён существителных с основой насгласные : (Дoбрилови евангелие). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Piroska (1967) Диалектика души" в романах Толстого "Война и мир" и "Анна Каренина". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tihamér (1967) Bonc és szövettani vizsgálatok madarak thymusán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ilona (1967) Tömörkény István jelentésmagyarázatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Margit (1967) Mikszáth forráshasználata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőrös, Krisztina (1967) A Jókai-kódex igeragozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi , Anikó (1967) Juhász Ferenc szóhangulata - A Harc a fehér báránnyal című kötet alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, István (1967) К вопросу о судьбе редуцированных гласных в деверусском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ferenc (1967) A mezőkovácsházi községi tanács müködése megalakulásától az ellenforradalomig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga , Sándor (1967) Szocialista brigádmozgalom a Tisza Cipőgyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mihályné Major-Kis, Katalin (1967) A magyar népszínmű története az 1860-as, 1870-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi, Dr. Péter (1967) Nevelési lehetőségek egy külföldi kirándulás szervezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezér, Károly (1967) A bukások alakulásának néhány fontosabb gyermekvédelmi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viski, Árpád (1967) Zágoni Mikes Kelemen igeképzése és igeragozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vrbovszky, György (1967) A békéscsabai parasztság osztályszerkezetének átalakulása a felszabadulástól napjainkig 1945-1966. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Károlyné (1967) A búza útja a vetéstől a kenyérsütésig Hódmezővásárhelyen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, József (1967) Világnézeti és esztétikai nevelés az általános iskolai és a gimnáziumi irodalomórán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zielbauer, György (1967) Fasiszta előretörés Eleken és a község megtisztítása a fasiszta befolyástól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:48:08 CEST.