Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 109.

A

Ambrus, György (1966) Gömbös Gyula látogatása Berlinben (1933. június 17-18.) Egykorú magyar napilapok a látogatásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Anderle, Ádám (1966) Adalék a "fekete legenda" magyarországi történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Mária (1966) Die Entwicklung der Deutschen Rechtschreibung. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bai, Jenő (1966) Jezsuita nevelés a kalocsai I. István Gimnáziumban 1860-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bella, István (1966) A Kondorosi Dolgozók Termelőszövetkezet története 1949-1965. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsos, Julianna (1966) Algebrai és számelméleti problémák megoldása elektronikus számológépek felhasználásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Ferenc (1966) Az egyetemi és főiskolai ifjúság antiszemitizmusának néhány vonása a fehérterror első hónapjaiban (1919. augusztus - december). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési , Imre (1966) Az anyanyelvi képzés hatásfoka és a tanári szemlélet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Ágnes (1966) A ciklusutasítások fordítása MINSZK-2 elektronikus számológép számára készülő fordítóprogramban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó, Zsuzsanna (1966) Az egészértékű lineáris programozás alkalmazása gyártási receptúra készítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dömösi, Pál (1966) Két probléma az automata – leképezések szorzatairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri, János (1966) Az ikes ragozás Németh László és Illyés Gyula műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eitler Aladárné Szilágyi , Julia (1966) Az 1947. évi országgyűlési választások Szentesen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eszterhai, Elemér (1966) A felvilágosult eszmeiség lírát alakító jellege Csokonai Vitéz Mihály költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabó, Éva (1966) К вопросу деепричастных форм русского языка 16-17 вв. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Antal (1966) Uszód község története és az agrárkérdés alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, József (1966) A -stul, -stül rag kialakulása és használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fercsik, Jánosné (1966) Az audio-vizuális szemléltetés lehetőségei a gimnáziumi és szakközépiskolai I. osztályos irodalmi olvasókönyv alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Dorottya (1966) Békéscsabai Május 1. termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Dr. Zoltánné (1966) Arany János Őszikéjének esztétikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földi, Vilmos (1966) A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének néhány kérdése a középiskolás kollégiumokban és diákotthonokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fürdök, Mária (1966) Petelei István novellaíró művészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gulácsy, Éva (1966) A gyermekvédelem preventív problémái a szegedi általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurcsi, József (1966) Elek község története megalakulásától napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Imre (1966) A végegyházi Szabadság Termelőszövetkezet története 1949-1965. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajzer, Lajos (1966) Az orosz frazeológiai kapcsolatok magyarra fordításának problémái : /Megjegyzések a hazai frazeológiai jellegű kiadványok anyagához./. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havas, Sándorné (1966) A magyar ruhaanyag-nevek története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hohner, Klára (1966) Einige Unterschiede in der Auffassung einer historischen Gestalt bei Schiller und bei Brecht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ibos, Gyula (1966) Mezőgazdasági fejlődés Gyulán felszabadulásunktól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imre, András (1966) A személyiségrajzok bevezetésének első tapasztalatai kollégiumunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivánka, Mária Zita (1966) A dunai halászat szókincse Bátán és Dunaszekcsőn. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, Károly (1966) A modern szemléltetési eszközök alkalmazása a garai általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jánoska, Gergely (1966) Adalékok az I. Bolgár Hadsereg dél-dunántúli harci tevékenységéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Nagy, Istvánné (1966) A Mezőtúri Sallai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1960-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapor, Károly (1966) A szinesztéziák Szabó Lőrinc Föld, erdő, Isten című kötetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényi, József (1966) A 13-14 éves általános iskolai tanulók eszményképei, példaképei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, László (1966) Szerb Antal regényelmélete és regényíró művészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, László (1966) A parasztság gazdasági ás kulturális helyzetének megváltozása a felszabadulás után Murony község területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, József (1966) A napközi otthonban folyó nevelőmunka időszerű kérdései „A napközi otthoni nevelés" c. tárgy oktatásának szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kikindai, Kristóf (1966) A halak bőrének összehasonlító vizsgálata különös tekintettel a környezeti hatásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Aurél (1966) Gró Lajos pályaképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Elemér (1966) A 9-10 éves tanulók erkölcsi fogalmainak néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1966) Fáy András pedagógiai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1966) Bikali Állami Gazdaság története 1950-1966. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács T. , Sándor (1966) Ipari tanulók irodalmi érdeklődése, eszményképeik (Felmérés a Mü. M. 609. Türr István Iparitanuló Intézetben, Baján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutas, Ferenc (1966) A társadalmon kívüli hős alakja, értelmezése és szerepe Tersánszky Józsi Jenő műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádasi, László (1966) A felnőttoktatás eredményességének helyzete Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálló, Mária (1966) Выражеие неопределённости в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Leiner, Gyula (1966) Az 1944-es Földmunkás Kongresszus Vésztőn. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Zoltán (1966) Az -alom, -elem, -dalom, -delem képzők története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, László (1966) A tantervek nevelési céljainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lábay, László (1966) Az eszmei-politikai nevelés lehetőségei az általános iskolás „Élővilág" c. tankönyvek tantervi anyagában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázi, Ilona (1966) Szegedi halászat térszínforma nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász, László (1966) Az anti-fasiszta koalíció nagyhatalmainak állásfoglalása a német kérdésben 1941-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makay, Árpád (1966) Előfordulási szótár készítése számológéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markos, Judit (1966) A Ljapunov-féle operátor nyelv szegedi változatának értelmező programja az M-3-M elektronikus számológépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maros, Éva (1966) A Guary Kódex hangtana és alaktana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, Sándor (1966) A termelőszövetkezetek gazdasági melléktevékenységének szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklósi, Jenő (1966) Szabó Lőrinc stílusa és képalkotó módszerei különös tekintettel „A huszonhatodik év "c. szonettkoszorú szinesztéziáira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Pálné (1966) A Békepárt tevékenységének hatása Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munz, Károly (1966) Adatok az ellenforradalom terror - akcióinak történetéhez Kecskeméten (1919). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérei, Pál (1966) A munkára nevelés történeti vázlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1966) Szállítási probléma: a magyar módszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Béla (1966) Az iskolai környezet esztétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Gyula (1966) Pécs város munkásmozgalmának vázlatos története, a szociáldemokraták törvényhatósági bizottsági munkája az ellenforradalmi korszak alatt. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Katalin (1966) A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára cserekapcsolatainak kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Olga (1966) Vajda - Önmaga mércéjével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paragi, János (1966) Развитие навика речи на основе нового учебника первого класса гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, János (1966) Alsómocsolád község földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrics, Júlia (1966) Применение наглядных пособий б преподаваний русского языка / I-й класс гимназии /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki, Mária (1966) Gazdasági kérdések 1927-1929 között az Országgyűlési Napló alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pfeiffer, Julianna (1966) Субъективное начало в литературе 17-ого века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai, Antalné (1966) Az 1956-os ellenforradalom eseményei Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik, József (1966) A színnevek szerepe Tóth Árpád költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Reggel, Bálint (1966) Kiskunlacháza története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Jázonné Péter, Irén (1966) Csanádpalota földosztásának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsin, István (1966) A tanulók közösségi munkában való részvételének egyéni motíumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schleicher, Ildikó (1966) Az agyhártyák szerkezetének összehasonlító vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Béla (1966) A MÁV Szolnoki Járműjavító Üzemi Vállalat története 1945-1965. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, András (1966) Ellenforradalmi lázadás a Duna-Tisza közén Kecskemét és Kalocsa térségében 1919-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Enikő (1966) A névszói és a névszói-igei állítmány Kosztolányi Dezső prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok, Bertalan (1966) Художественные особенности драм Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (1966) Szóösszetételek Ady költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó G., Lászlóné (1966) A szegedi középiskolai tanárok munkaidejének megoszlása, társadalmi tevékenységük hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándorné Szenyán, Erzsébet (1966) Судьба редуцированных гласных в корневых морфемах Добреилова евангелия 1164. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés , Margit (1966) Mai magyar költészet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1966) Az irodalmi színpadok vezetésének néhány gyakorlati és elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi , János (1966) Az irodalmi színpad mozgalom kialakulása - művészi és népművelési törekvései - az öntevékeny együttes belső oktató-nevelő munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombath, Gábor (1966) A boszniai válság (1908-1909). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztanojev, András (1966) Kiskunfélegyháza város közegészségügyi fejlődésének története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Lajos (1966) A Csongrád megyei szakközépiskolák szervezésének, működésének néhány kérdése a középiskolák fejlesztésével, a szakközépiskolai hálózat kiépítésével kapcsolatos állásfoglalások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, László (1966) A társadalom igénye, és annak realizálása a gyermekvédelmi intézményekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Lászlóné (1966) Ruzsa község története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Lászlóné (1966) Tanácsköztársaság Jánoshalmán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sényei, Róbertné (1966) Bessenyei és Csokonai felfogása a költészet feladatáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Mária (1966) 1945-ös földosztás Kiskunhalason. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Józsefné (1966) Dusnok község története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tordai, Erzsébet (1966) Heltai Jenő versei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Treer, Róbert (1966) M-3 autokód. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, Gergely (1966) Toldi szerelmének hasonlatai,Toldi estéjének hasonlatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törköly, Ferenc (1966) A Magyar Dolgozók Pártja szegedi szervezetének helyzete az ellenforradalom alatt, a párt feloszlatása. A Magyar Szocialista Munkáspárt újjászervezése Szegeden (1956 nyara-1957 május). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törköly, Ferenc (1966) A Magyar Dolgozók Pártja szegedi szervezetének helyzete az ellenforradalom előkészítése alatt, a párt feloszlatása. A Magyar Szocialista Munkáspárt újjászervezése Szegeden (1956 nyara-1957 május). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vall, Klára (1966) Szóösszetételek a mai magyar nyelvben. Különös tekintettel a mondaton kívül végbement szóösszetételekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vassányi, Istvánné (1966) Особенности драматургии А.Н. Островского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virányi, Pál (1966) Példa "íróságból, tisztességből" (Lengyel József novelláiról, két kisregényéről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vácz, Gyöngy (1966) A művészi tükrözés problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsolnai, József (1966) A lakosság földrajzi névismeretének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Erzsébet (1966) Bessenyei és a felvilágosodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston, József (1966) A Szegvári "Gorkij" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története (1948-1964). Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:37:27 CEST.