Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ö
Number of items: 83.

B

Bazsó, Dénes (1965) A népszínmű. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Dr. Istvánné (1965) Die Hanfarbeit der Deutschen in Vaskut (Facharbeit). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, János (1965) A termelőszövetkezeti mozgalom győzelme Püspökladányban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Mária (1965) A gyermek a XX. század magyar irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Attila (1965) A szállítási probléma és alkalmazása a telepítési feladatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Mária (1965) Szabó Lőrinc versmondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csománé Marosán, Blanka (1965) Király György, a kritikus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Densz, Éva (1965) Babits, Juhász, Kosztolányi viszonya Adyhoz, véleményük a költőről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Magdolna (1965) Jókai és a kapitalizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi , Jánosné (1965) Törekvések a magyar dráma megújítására a XIX. század végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eötvös, Pálné (1965) Сосиав романа Толстого "Анна Каренина". Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabula, Andrásné (1965) Az állandó határozók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feldrihán, Magdolna (1965) Bródy Sándor írói fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferincz, István (1965) Обзор важнейших вопросов возникносвкия русского литературного языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gera, János (1965) Elhomályosult névszóképzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grób, Mária (1965) Jókai és Vas Gereben reformkor ábrázolásának összevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösiné Biacsy, Erzsébet (1965) A madarak hypophysisének összehasonlító bonc- és szövettani szerkezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Edit (1965) A szintaktikailag pontosan elemezhető összetett szavaink a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hetesi, Istvánné (1965) Критика Ченышевского о повести "Ася" Тургенего (Тургенева). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Endre (1965) A szóbeli kezdő szakasz tapasztalatai az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Lajos (1965) A dekabristák ábrázolása Jókai Szabadság a hó alatt címú regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Szabó, Eszter (1965) Békés földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Zsuzsa (1965) A gerincesek vérének összehasonlító alak- és élettana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Antal (1965) Móricz Zsigmond: Erdély c. trilógiájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Tibor (1965) A magyar verses regény kialakulásának és kezdeteinek problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király Józsefné Kovács, Borbála (1965) Juhász Gyula költészetének magányos motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1965) A tojás öregedését kísérő fizikai, kémiai és élettani változások vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczkás, Imre (1965) A Csongrád megyei általános iskolai diákotthonok szervezésének és tartalmi munkájának néhány tapasztalata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Klára (1965) Az 1922. évi nemzetgyűlési választások Békéscsabán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsovics, János (1965) Földosztás Szarvason 1945-48-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár , Erika (1965) A magyar szórend néhány kérdése. Az igekötős igék szórendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegfalvi, Ferenc (1965) A hódmezővásárhelyi "Ady" Halászati Termelőszövetkezet története 1945-1965. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lantos, István (1965) Földosztás Csongrádon 1945-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lindner, Emilné (1965) Földosztás Cegléden (1945-46). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Elemér (1965) Az angol iskolarendszerről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Ilona (1965) Reformkori gyermekkönyveink - A szegedi Somogyi-könyvtárban található könyvek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Merényi, Lászlóné (1965) A századelő irodalmi és kulturális képe kulcsregényeinkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Metz, Edit (1965) A hangjelölés problémái helyesírásunk mai szakaszán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ildikó (1965) A Bajai Gyapjúszövetgyár dolgozói életkörülményeinek alakulása 1951-től 1963-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máramarossy, Irén (1965) Oekologiai és morphológiai vizsgálatok a foltos szalamandrán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Erzsébet (1965) Megengedő mondatok a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Éva (1965) Adalékok a bajai munkásmozgalom történetéhez. 1918-1933-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller, Theresia (1965) Gläubigkeit angesichts der Sinnlosigkeit des Krieges (Heinrich Böll). Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Pál (1965) Az államvasutak helyzete a szegedi üzletvezetőség területén a felszabadulástól a 3. éves terv befejezéséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikolényi, István (1965) Virágénekeink a XVI. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas, Istvánné (1965) Типичные ошибки произношенин венграми гласных звуков русского язика. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos, Terézia (1965) Aetius kora udvari költője műveinek tükrében /Merobaudes töredékei fordítással és részletes történeti kommentárral/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onodi, Ildikó (1965) A szívműködés regulatioja a helix pomatianál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ormos, Tivadar (1965) A tanulói személyiség megismerésének néhány iskolai gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Lászlóné (1965) Az 1939-es választás Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Miklós (1965) Ady Endre és Tóth Árpád kérdő mondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Teréz (1965) Radnóti Miklós versmondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Istvánné Zéman, Anna (1965) Mözs személynevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálréti, Ágoston (1965) Thomas Mann és az orosz irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Mihály (1965) A paksi halászélet népnyelve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rideg, István (1965) A történelmi népi hős és a Dózsa-féle parasztháború ábrázolási problematikája Móricz Zsigmondnál és Szabó Pál A nagy temető című történelmi regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riesz, Béla (1965) A pszichikus folyamatok, állapotok és tulajdonságok kölcsönhatásának néhány problémája a mai szovjet pszichológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Gizella (1965) A szegedi munkásság helyzete és mozgalmai a Szeged c. lap tükrében 1922-1925 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Régaisz, István (1965) Angaben zur Geschichte der Deutschen in Vaskut. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Répás , Balázs (1965) Németh László: Égető Eszter. Regényelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sele, János (1965) Jókai és a munkáskérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siklós, János (1965) Cserzy Mihály (Homok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sikula, Szabolcs (1965) A Magyar Néphadsereg részvétele hazánk újjáépítésében 1945-47-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonics, Pálné (1965) A kritikai realizmus magyar novellistái a XIX. század végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Endréné Baranek, Aranka (1965) Kisújszállás földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sturm, Erzsébet (1965) A Révész-Nagy teszt alkalmazhatósága iskolai körülmények között, figyelemkoncentráció, fáradtság és egyéni képességek vizsgálatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihály (1965) Néhány függetlenné vált afrikai ország felemelkedésének lehetőségei és útjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai, Lászlóné (1965) A szimultanizmus három nagyvárosi regényben (Joyce: Ulysses, Dos Passos: Manhattan Transfer, Döblin: Berlin Alexanderplatz). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztareczky, Mária (1965) Романы Лва Толстого в французской критике. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó , Magda (1965) Pásztor Béla. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Emil (1965) Egészértékű lineáris programozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Éva (1965) Az alany és az állítmány egyezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár, Attila (1965) A szállítási szerződések megkötése és módosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süveges, Mihályné (1965) Некоторые совершаемостные значения современного русского язика : (Результативная совершаемость). Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tamás Attiláné Márkus, Margit (1965) A betyár alakja Móricz műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István Sándor (1965) A század-elő parasztproblémáinak és parasztjainak ábrázolása : /Tömörkény István, Móra Ferenc, Ady Endre és Móricz Zsigmond műveiben/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törköly, Péter (1965) A munkára nevelés néhány kérdése az ifjúsági otthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zsuzsa (1965) Utótagszerű képzők a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Katalin (1965) Пробематичные случаи в употреблении родителного падежа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veress, Miklós (1965) Ключи Есениина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Lászlóné (1965) Babits Mihály társadalomszemléletének vázlata. Különös tekintettel regényeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wild, Katalin (1965) Lautlehre der Baborcer deutschen Mundart. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, János (1965) A Csongrád megyei falusi középiskolák néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 13:29:46 CEST.