Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 54.

B

Beraczka, István (1964) Способы выражения обстоятельства образа действия. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Sándor (1964) A középiskolás irodalmi tankönyvek, szöveggyűjtemények szó- és kifejezés magyarázatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béka, József (1964) A kecskeméti konzervgyárak története 1945-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési , Imre (1964) A kalocsai kötelesmesterség munkamenete, szókincse és szaknyelvének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csenki, Antal (1964) Félegyháza mezőgazdasága 1945-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér, Imre (1964) Az alanyi és tárgyas ragozás ingadozása a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Ernő (1964) Anatómiai, szövettani és hisztokémiai vizsgálatok Orthopterák bélcsatornáján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Förgeteg, Ildikó (1964) Az -i melléknévképző története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gyuris, László (1964) Interpretációs módszerek és alkalmazásaik az M-3, a National-Elliott 803.B és a T2D elektronikus számológépekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hannig, Béla (1964) Újítás - Magyarítás, fordítás, műfordítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó Józsefné Dörnyei, Zsuzsanna (1964) Barta Lajos írói munkásságának értékelése 1919-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holub, Terézia (1964) Tóth Árpád mondattípusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Mariann (1964) A logikán alapuló nyelvművelő nézetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , József (1964) Az általános iskolai fémmunka szerepe az ismeretnyújtásban és a jártasságok alakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunya, Péter (1964) Az Almásfüzitői Timföldgyár anyagmérlegének szimulációja a Nehézipari Minisztérium Számolóközpontjának National-Elliott 803-B típusú elektronikus számológépén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kisfaludy, Béla (1964) Bányamozgalmak Tatabányán (1929-1933). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisgyura, Erzsébet (1964) A birtokos szerkezet ragozási problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Klára (1964) Többváltozós függvények minimumának automatikus megkeresése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mária (1964) Batsányi politikai költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kluka Lászlóné Pilishegyi, Ibolya (1964) A Nógrád megyei bányamunkásság helyzete és mozgalmai 1920-30 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Dr. József (1964) A tanári személyiség szerepe a tanulói aktivitás kibontakoztatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Löfflerné Gál, Marianne (1964) Die Auseinandersetzung zwischen Heinrich und Thomas Mann im ersten Weltkrieg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makk, Ferencné (1964) Vitás értelmezésű verssorok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mengyel, Katalin (1964) Nagy Lajos hasonlatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, István (1964) Mindszent község az 1918-as polgári és az 1919-es proletár forradalom időszakában, 1920-ig bezárólag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1964) Mindszent község az 1918-as polgári- és az 1919-es proletárforradalom időszakában, 1920-ig bezárólag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Veronika (1964) A Csanád megyei Nemzeti Bizottság működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes , Gábor (1964) A Psalterium Ungaricum forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Kálmán (1964) A személyiség pszichológiai értelmezésének néhány elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Lajos (1964) Hogyan reagál a technikai haladásra József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, s e reagálások ideológiai gyökere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Parajdi, Ilona (1964) A matematikatanítás és a tanulók szakképzésének kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pászti, Margit (1964) Petőfi és Arany. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Reguli, Ernőné (1964) A meseíró Balázs Béla. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sey, Ottó (1964) A magyarországi pézsmapocok /Ondatra zibethica Link,1795/ belsőélősködő férgei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, György (1964) A gyulai földmunkások helyzete és mozgalmai az 1929-33. évi világgazdasági válság idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlai, Erzsébet (1964) Mezőtúr helynevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Rudolf (1964) Фонетика русского языка в работах О. Ашбота. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, József (1964) Nyelvjárási szövegek szójegyzékkel Nagykónyiból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Miklósné (1964) Kuncz Aladár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, József (1964) A szegedi üzemek termelő tevékenységének alakulása 1955-1960 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegény, Eszter (1964) Kosztolányi Dezső purizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, János (1964) Az ismétlő-rendszerező órák néhány kérdése az általános iskolai történelemtanításban. (A VIII. osztály ismétlő-rendszerező órái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széplaki, Sándor (1964) Hatvan város története a felszabadulástól a két munkáspárt egyesüléséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tatai, István (1964) Általános iskolai magyar irodalmi tankönyveink szó- és kifejezés magyarázatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, József (1964) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesítése a szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, Irén (1964) A gimnáziumi matematika tanítás és szakmai előképzés összekapcsolásának lehetőségei. (Különös tekintettel az autószerelő szakmára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turák, Jánosné (1964) A forma és a tartalom viszonya Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Istvánné (1964) Kosztolányi költői arca. A szegény kisgyermek panaszai és A bús férfi panaszai kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , István (1964) Tömörkény elbeszéléseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törökné Maglódi, Ilona (1964) A Fehértó halai, azok élete és ökológiai viszonyai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, József (1964) A költő Móra Ferenc. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Jenő (1964) A klasszikus téma Racine műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszt, Éva (1964) Az ALGOL-60 algoritmikus nyelv feltétlen aritmetikai kifejezéseinek fordítása az URAL-2 számológép gépi kódjára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vág, István (1964) Dekompozíciós algoritmus lineáris programokhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 09:39:19 CEST.