Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2007

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 402.

A

Abai, János (2007) Gárdonyi Géza történelmi regényei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alené Gál, Margit (2007) Závada Pál Jadviga párnája című regényének és a belőle készült filmadaptáció mediális sajátosságainak az összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Krisztina (2007) A 11-12 éves tanulók jelentéstan-szófajtani ismeretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babiczky, Tamás (2007) A 2002-es és a 2006-os országgyűlési választások megjelenése a közszolgálati televízióban (MTV Zrt.), avagy az objektív tájékoztatás kérdőjelei? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babiczky, Tamás (2007) In memoriam Babiczky Béla. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Krisztina (2007) Radnóti Miklós Párizsa, versei tükrében - Költők Párizs-élménye Radnóti Miklós előtt és után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, György (2007) Jelentésrétegek és narratív struktúra Krúdy Gyula két Szindbád-szövegében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Mária (2007) Audrey Hepburn: egy új típusú nőideál kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Veronika (2007) Ludas Matyi - Irodalom és film. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Balogh, Mária (2007) A szöveges értékelés megítélésének vizsgálata a Bartók Béla Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Dóra Bernadett (2007) Sissi mint ikon - Erzsébet királyné hatása napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Dóra Bernadett (2007) A keleti filozófiák hatása Szabó Lőrinc költészetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barbócz, Tímea (2007) Diszlexia a nyelvi képességek és a munkamemória tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartalos, Edina (2007) Magyar nyelvtan-helyesírás tantárgyi mérés a Pilis-Gerecse Iskolaszövetség negyedik osztályos tanulóinak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Krisztina (2007) Valós és fiktív elemek keveredése Dan Brown A Da Vinci-kód című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Ágnes (2007) Az individuum kibontakozása Füst Milán Ez mind én voltam egykor című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belinszki, Gabriella (2007) A szervezet belső kommunikációja - A vállalati tréningek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Andrea (2007) Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójának jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Andrea (2007) Portfólió. Délutáni tanulási szokások vizsgálata. Készségfejlesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky, Krisztina (2007) Portfolió - A pedagógiai tanári képesítő vizsgához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyői, Melinda (2007) Németh László nőregényeinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár, Judit Mária (2007) A kontrasztív oktatás megvalósulásának lehetőségei az anyanyelvórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Zoltán (2007) A lantot letevő közösségi dalköltő - Arany János lírájának átformálódása az 1850-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár, Edit Ágnes (2007) A gyáva mint a Sarkadi-életmű szintézise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Dénes (2007) Kecskemét építészeti öröksége 1914-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Zoltán (2007) Intézményértékelés az iskolai attitűdök és tanulmányi terhelés vizsgálatán keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Rita (2007) A Literatura Respublika 1825-1827 között Bajza József és Toldy Ferenc levelezése alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bruckner, Zsófia (2007) Hogyan került Csele a ketrecbe? - Fekete István Vuk című regényének adaptációi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bruckner, Zsófia (2007) A világ két legnagyobb Tesco áruházának megnyitási kampánya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burszki, Beáta (2007) Vörösmarty Mihály nyelvészeti munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, Beáta (2007) Perszonifikáció Prudentius Psychomachiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, Edit Veronika (2007) A rend természete Füst Milán Szakadék című kisregényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Adrienn (2007) Mitől "más" a gödöllői Másik Rádió? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Adrienn (2007) Rómeó és Júlia - A musical. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Éva (2007) Irodalmi és filmes értelmezése Csáth Géza Anyagyilkosság című novellájának. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Ágnes (2007) A szent és a profán kettőssége - a misztikum megjelenése Mészöly Miklós: Merre a csillag jár című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Andor (2007) Az erotika nyelve Balassi és Csokonai költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáti, Erika (2007) Területi művelődési intézmények Nógrád Megyei Könyvtára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Attila (2007) Média-háború-média. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Zsuzsa (2007) Így köllött lönnie, mer így vélekszem. Paraszti önéletírók Orosházán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bártházi, Eszter (2007) A manipulációról a sajtóreklámok és a politikai hirdetések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békés, Izabella (2007) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cakmak, Abdullah (2007) Ördögszekerek földje, Cukurova. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csankiné Varga, Gabriella (2007) A Nagyfai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet honlapja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Dóra (2007) A pénzzel és az anyagi helyzettel kapcsolatos szólások és közmondások összehasonlító vizsgálata a magyar és a német nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csatóné Prókó, Annamária (2007) Az olvasási képesség fejlődése 1-3. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő, Melinda (2007) Gondolatok a színházreformról. Struktúra váltás PR szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Csabáné (2007) A magyar filmforgalmazás és az amerikai filmforgalmazás összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely, Szilvia (2007) Német nyelvi olvasásmegértés vizsgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Balázs (2007) Betekintés az elektronikus könyvtárak világába. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Balázs (2007) Street Art jelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Andrea (2007) Az egészséges életmód reprezentációja a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Andrea (2007) Az egészséges életmód reprezentációja a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csámpai, Zoltán (2007) Elektronikus tájékoztatási lehetőségek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Ildikó (2007) Bűn és büntetés - A 11. évfolyamosok erkölcsi ítélete a hétköznapi magatartásminták, helyzetek és következmények tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkota, Zsolt (2007) Nagyszótári terveink - Fejezetek a magyar egynyelvű szótárírás történetéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dakos, Ramóna (2007) Gabriel García Márquez: Száz év magány, a latin-amerikai irodalom "úttörője". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dakos, Ramóna (2007) Móricz Zsigmond, a riporter. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darvai, Tibor (2007) Gömbös Gyula és a Fajvédő Párt megalakítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debrei, Helga Csilla (2007) Blog - a posztmodern médium - elkülönülés alatt, vagy béta? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Katalin (2007) A nevelődési regény hagyományai Ottlik Géza és Szabó Magda regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Di, Dio Laura (2007) Magyarország a hatvanas években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Katalin (2007) Sokkoló reklámok. Reklám és sokkhatás kapcsolatának elméleti és gyakorlati megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Zsuzsanna (2007) Mire jó a nick? Nickhasználati szokások az IRC-n. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Bernadett (2007) Szaddám Husszein és a második Öböl-háború Bush tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóbiás, Andrea (2007) Magyar néptáncegyüttesek honlapjának összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa, dr. Kata (2007) Mindent vagy semmit: avagy mit ér a kommunikáció, ha diploma? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dőtsch, Szilvia (2007) Külokú és belokú állapotváltozást kifejező igék az angol és a magyar nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Angelika (2007) Olaj a tűzre? Politikai erőszak a hírműsorokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Estók, Júlia (2007) Juhász Gyula irodalomszervező tevékenysége Nagyváradon. Különös tekintettel A Holnap alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabulya, Márta (2007) Egy irodalom e-tananyag: Verselés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fabulya, Márta (2007) A javítás vizsgálata magyar nyelvű diskurzusokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faddi, Katalin (2007) Az írás jövője - A jövő írása. Milyen jövőt jósol Vilém Flusser az írásnak? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Judit Zsuzsanna (2007) „Gondoljunk Kumria rác apácára!": Mészöly pannon prózáinak hatása Darvasi László A könnymutatványosok legendája című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejős, Sándor (2007) Politicka satira Radoja Domanovica kao knjizevni tekst. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Nóra (2007) Regionális rádiózás Nyíregyházán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Nóra (2007) A drámaíró Ratkó József. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ágnes (2007) Portfólió - Tanítási gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ágnes (2007) A televízió társadalmi tudatformáló hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyő, Dávid (2007) A HTML szerkesztés elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyő , Dávid (2007) A futballhuligán társadalmi és szociológiai megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Finta, Zsolt (2007) Futballkapitány választás a Nemzeti Sport tükrében, Mexikótól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Finta, Zsolt (2007) Könyvtári honlapok megújítása CMS-rendszerekkel, Könyvtár 2.0. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Gabriella (2007) A politika virtuális paródiája: A Magyar Kétfarkú Kutya Párt megjelenése a 2006-os országgyűlési választásokat megelőző kampányban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Mariann Erika (2007) Az ének-zenei nevelés és a szociális kompetencia összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Mariann Erika (2007) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor-Uhrin, Beáta (2007) Lokális rádiózás a globalizáció világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Foglár, Noémi (2007) Békés megyei rádiók világa - Magyarország lokális kommunikációjának bemutatása a Békés megyei rádiózás helyzetének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Foglár, Noémi (2007) Márai Sándor Füves könyv című elmélkedésfüzérének értelmezése Seneca, Epiktétos, Marcus Aurelius és Montaigne bölcseletei fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Foglár, Noémi (2007) Márai Sándor Füves könyv című elmélkedésfüzérének értelmezése Seneca, Epiktétosz, Marcus Aurelius és Montaigne bölcseletei fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Anita (2007) Arany János balladái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fűrész, Attila (2007) A sztárkultusz és a rajongás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gaborják, Ádám (2007) „az ilyen dalokat egyik elkezdi, és ahány danolja, mind bővíti ujakkal" - Médiumok, paratextusok, Népdalok és Mondák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaborják, Ádám (2007) A civilizáció érintései - a posztkolonialitás szavai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos, Erzsébet (2007) Az internetes politikai kommunikáció szerepe a pártok 2006-os országgyűlési választási kampányában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Éva (2007) Háziállatok nevét tartalmazó frazeológiai egységek vizsgálata a magyar és az orosz nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gecse, Anita (2007) Comics-galaxis: Avagy a képregények története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gecse, Anita (2007) Elektronikus tájékoztató szolgáltatások itthon és külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Genáhl, Éva (2007) Portfolió - A tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Anita (2007) Nőalakok Kosztolányi Dezső Pacsirtájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gosztonyi, Szonja (2007) A betegedukáció kommunikációs kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Éva (2007) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyócsi, Melinda (2007) Füst Milán és a pszichoanalízis kapcsolata az Őszi vadászat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Zsuzsanna (2007) Bodor Ádám Sinistra körzet című művének térpoétikai szempontú elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Nikolett (2007) A Szerencsejáték Részvénytársaság marketingstratégiájának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Mariann (2007) A protokoll és az új kommunikációs technikai eszközök kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Orsolya (2007) Egyszer volt, hol nem volt... - Gyermeki olvasástörténet és a mesék világa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Orsolya (2007) Varázslat a filmszalagon: az ötlettől a rajzfilmig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálity, Veszna (2007) Уздрман>е патршархалног реда у приповеткама Лазе Лазаревича. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálity, Veszna (2007) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajas, Gabriella (2007) József Attila Születésnapomra című versének parafrázisai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Anett (2007) Önazonosság-keresés Mészöly Miklós Saulus című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Bernadett (2007) Ő-e az "ő", és az-e az "az"? - Nyelvtan és pragmatika interakciója a névmási anaforák tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harrach, Judit (2007) A nők szerepe, és annak változásai a reklámfilmekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, Péterné (2007) A nyári ötkarikás játékok Magyar Olimpiai Bajnokai - Virtuális kiállítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hatvani, István (2007) Német nyelvű könyvek kereshető katalógusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Csaba (2007) Egyenletmegoldó készség longitudinális vizsgálata általános iskola 7. évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs-Bite, Erika (2007) A terek poétikája - Nádas Péter Egy családregény vége című regényének térbeli elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Krisztina (2007) Mesterséges intelligencia és neurális hálózatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi , Melinda (2007) Etikai problémák az internetes médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi , Melinda (2007) A gyermek ábrázolásának vizsgálata Vladimir Nabokov Lolita című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hermann, Péter (2007) George Orwell: 1984 című regényének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hetényi, Orsolya (2007) A Fővárosi Állat- és Növénykert kommunikációs rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hetényi, Ágnes (2007) A helyi sajtó a haladás szolgálatában - A Mohács és Vidéke I. évfolyama a XIX. század végén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi, Szandra (2007) Michael Cunningham: Az Órák (Egy regény filmadaptációjának értelmezése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horvát, Boglárka Amina (2007) Az amerikai típusú televíziós direkt marketing hatása a nőkre Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Bors Nóra (2007) A kutyapiszok elleni küzdelem öszefüggései egy terézvárosi kampány és egy óbudai kutatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth , Krisztina (2007) A kimondhatatlan kimondása: Szodoma százhúsz napja (1785); Salo, avagy Sodoma 120 napja (1975); Sade márki 120 napja (2005). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth , Krisztina (2007) A nonverbális kommunikáció összehasonlítása a Kedd21, illetve a Fókusz Portré című műsorokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth , Tímea (2007) A színmotívumok ábrázolása Kosztolányi Dezső életművében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné, Borbély Katalin (2007) Irodalmi műsorok a közszolgálati televízióban - Lévai Balázs: Bestseller. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huczek, Katalin (2007) A grammatika vizsgálata az ötödikes kompetenciaalapú szövegértés-szövegalkotás tankönyvek alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huczek, Katalin (2007) A magyar topik és a német Vorfeld. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hámori, Gergely (2007) A Burkolat SCB Kft. szervezeti kultúrájának vizsgálata Hofstede kutatásai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hőgye Gergelyné Molnár, Veronika (2007) Specifikus jel- és szimbólumértelmezés a Hetednapi Adventista Egyház Békési Gyülekezetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés, Imre Áron (2007) Appianos: Ibériké (Bevezetés, fordítás, kommentár). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Imre Krisztián (2007) "Egy álarc is, ki tudja, mire való?" - Esti Kornél alakjának egységessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Imre Krisztián (2007) Szakmai normák az újságírásban - Március 15. és a magyar sajtó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, Anikó (2007) A szerelem és az erotika nyelve : Balassi Balint előtt, a 16. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakus, Edina (2007) Horatius-recepció Virág Benedek költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janurik, Boglárka (2007) Az erza-mordvin műveltető szerkezet tipológiai vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Mirella (2007) Interkulturális kommunikáció egy multinacionális vállalatban - Vodafone Global. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeneiné Bartha, Lívia (2007) A zenetanulás motivációs háttere zeneiskolás tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, István (2007) Németh László Vásárhelyen, Vásárhelyről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Luca (2007) A tündérmesék szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Bóka, Szilvia (2007) A nyelvi alapkészségek fejlettsége magyar-német két tannyelvű 6. és 8. osztályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Darinka (2007) A modern divat kibontakozása a XX. század első felében - Párizs hatása a pesti divatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kamitscher, Tünde Beatrix (2007) Релтйна переживания Г. С. Сковороди Погляд на вфосповщання мЬк сходом i заходом у XVIII столiттi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány, Gertrud (2007) A nyomtatott sajtó a rendszerváltozás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus, Erika (2007) Toldi.hu - Elektronikus olvasónapló hatodikos gyerekeknek (http://www.solova.com/toldi). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karacs, Andrea (2007) Lábnyomok a szövegtesten - Kafka és a gesztus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karacs, Andrea (2007) A felvilágosodás eszméinek destrukciója a XX. századi filmművészet utópiáinak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Orsolya (2007) Specifikus médiareprezentációk kritikai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, István (2007) A számítógép monitorok fejlődéstörténete a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Péter (2007) A nyilvánosság fogalma a 17. században. Zrínyi Ilona mítosza a nyugat-európai közvéleményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Szilvia (2007) „Narratív párbeszéd" - Susan Orlean Az orchideatolvaj című regényének és Spike Jonze Adaptáció című filmjének összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertes, Gabriella (2007) Az Ősz a kertben témakör diagnosztikus vizsgálata 5. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Rita (2007) A helyesírási készség mérése az általános iskola 4. és 8. évfolyamán, valamint tanulásban akadályozott nyolcadikos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Anna (2007) Arany János-kultusz a nagykőrösi Arany János Református Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Annamária (2007) Egy modern könyvtár menedzselési módszerei, lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (2007) Berlusconi politikai- és médiabirodalma között húzódó összeférhetetlenség. Ideák-érdekek-érdekkonfliktusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Károly (2007) Az integráció helyzete a körösladányi Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Roland (2007) Afganisztán a XXI. század küszöbén: magyar katonák szerepvállalása a háború utáni rendezésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Zsuzsanna Franciska (2007) Módszertani fejezet az "A Könyv, a Képek, a Mítosz, Nádas Péter Mélabú című esszéje" című szakdolgozathoz - Képelemző és mítosz-összehasonlító óra Nádas Péter Mélabú című esszéje alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Zsuzsanna Franciska (2007) Módszertani fejezet az A Könyv, a Képek, a Mítosz. Nádas Péter Mélabú című esszéje című szakdolgozathoz - Képelemző és mítosz-összehasonlító óra Nádas Péter Mélabú című esszéje alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2007) Feladat és küzdelem - Értékteremtés és értékőrzés Márai Sándor: A kassai polgárok című drámájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klimó, Petra (2007) Nők politikai szerepvállalása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klimó, Petra (2007) A szleng és a sajtónyelv - Szlenghasználat az Elle magazin cikkeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klimó, Petra (2007) A szleng és a sajtónyelv. Szlenghasználat az Elle magazin cikkeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Bence (2007) Online marketingfajták a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Gyula (2007) Cybertér és szimuláció - A virtuális tér szerepe William Gibson Neurománc című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Gyula (2007) Valóságértelmezések a médiavalóság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Szandra (2007) A kung-fu, híd a kultúrák között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koltai, Éva Mária (2007) Képszerkesztő programok, különös tekintettel a PSP és az IrfanWiew programokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósi, Boglárka (2007) A nyelvtudomány a prototipikus tudományfogalom keretében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondoros, Éva Katalin (2007) Bizalom a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban található Sárkányos Gyerekkönyvtár munkatársai között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondoros, Éva Katalin (2007) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban található Sárkányos Gyerekkönyvtár public relations tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovacsev, Luca (2007) Az írásbeli szövegalkotás képessége és fejlesztési lehetőségei a 10. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna (2007) Az iWiW Magamról rovatának bemutatkozási stratégiái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bernadett (2007) Óvodáskorú gyermekek közléseinek morfológiai elemzése a PPL szűrővizsgálat segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2007) Az alapműveleti számolási készség és a tanulási motiváció összefüggése tanulásban akadályozottak 4-8. évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Hajnalka (2007) Szövegközöttiség Babits Mihály A gólyakalifa című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ilona (2007) Az országos napilappiac múltja, jelen és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mónika (2007) A karcagi Városi Csokonai Könyvtár Európai Uniós állományának tartalmi feltárása TextLib rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Kiss, Anita (2007) Az obi-ugor népek medvekultuszának jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Nikoletta (2007) Abonyi Lajos: A fonó krónikája - Egy feledésbe merült író felidézése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krebsz, Áron (2007) Kibeszélt devianciák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kremnitzky, Gáborné (2007) Pedagógus közérzetvizsgálat egy empirikus kutatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krivács, Zita (2007) Egy vidéki kereskedelmi rádió működésének bemutatása - HA-JÓ Rádió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczora, Edina (2007) Hírfolyamban (Közszolgálati és kereskedelmi tévécsatornák műsorstruktúrájának összehasonlító elemzése, különös tekintettel a tájékoztató műfajcsaládra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Gergely (2007) Kép és história - a kolozsvári nyomda könyvdíszeiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutassy, Csaba László (2007) „Én és a honlapom”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmánné Szendrő, Katalin (2007) A Honvédségi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer helye a magyarországi információs hálózatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Márton (2007) A Magyar Távirati Iroda működése a részvénytársasággá alakulás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Ágnes (2007) Egy település portáljának készítése: Csongrád-Bokros reprezentációja az interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladoniczki, Dániel (2007) A rádiózás múltja, jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Nóra (2007) A pénzzel és az anyagi helyzettel kapcsolatos frazeológiai egységek összehasonlító vizsgálata a magyar és az olasz nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Katalin Gabriella (2007) A Gyűrűk ura mint regény és mint film. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos , Katalin Gabriella (2007) Az udmurt népmesék jellemző vonásai és a vumurt népmesékben betöltött szerepei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz, István (2007) A félreértések lehetséges okai a kultúraközi kommunikációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehóczky, Rita (2007) Kapcsolódási pontok Örkény István egyperces novellái és Jules Renard naplója között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lenkei, Krisztina (2007) A Rubin Wellness- és Sportközpont kommunikációs stratégiájának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Libor, Lajos István (2007) "The Power of Dreams" - A Honda Hungary kommunikációs tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Luthár, Kristóf Péter (2007) Somogyország 1989-90. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Ágnes (2007) Személyiségi jogok védelme a sajtóban - A sajtó-helyreigazítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Ágnes (2007) A korabeli értékek az Antigonéban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lászó, Erika (2007) "Híres világ" - A kecskeméti Gong Rádió híreinek, nyelvi elemeinek bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Légmán, Imre (2007) A filmkészítés magyarországi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczelka, Csaba (2007) Gálffy János és irata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, János (2007) Фолклорно-митологичните представи и библейската образност в повестта ≪Земя≫ от Елин Пелин. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Lenke (2007) Digitális képalkotás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makkai-Kovács, Krisztina (2007) Makkai Sándor: Magyar fa sorsa - Ady védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Szonja Veronika (2007) A Paksi Atomerőmű külső kommunikációja a 2003-as súlyos üzemzavar kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Szonja Veronika (2007) A női szingli-irodalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makrai, Viktória (2007) A finn szleng jelenléte a kultúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markovics, Kornélia (2007) Televíziós mesék összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markó, István (2007) Keleti eszmetársak és az átrepült végtelen (Szabó Lőrinc keleti témájú művei). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medvegy, Anikó Edit (2007) Kormányzati válságkezelés és válságkommunikáció a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mező, Gábor (2007) Háború és háború. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mező, Gábor (2007) A náci filmpropaganda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mező, Ibolya (2007) A magyar újromantikus dráma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezősi, Edina (2007) A szocialitás fejlődése óvodáskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikulka, László (2007) Az alkoholhelyzet kialakulásának okai és együtthatói Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikulka, László (2007) A szövegstruktúra és a médiakapcsolat Mario Vargas Llosa Julia néni és a tollnok és A beszélő című regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári, Zoltán Antalné (2007) Versengés és versenyeken való részvétel az általános iskola felső tagozatos tanulóinak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mokbelné Bacsa, Éva (2007) A tanulási célok az angol nyelvtanulás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Imréné (2007) A reáliafordítás vizsgálata Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének két német fordításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Viktória (2007) Pavillon, egy német nyelvű havi lap a hazai német nyelvű sajtó tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ágnes (2007) Két korszak határán, avagy William Wordsworth klasszicista és romantikus vonásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ágnes (2007) A szocialista emancipáció megjelenése a Nők Lapjában 1967 és 1971 között - A munka és az anyaság, mint kettős hivatás ellentmondásainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Mariann (2007) Az amerikai minimalista próza jellegzetességeinek bemutatása Bret Easton Ellis Az informátorok című novelláskötete alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Mariann (2007) Az egzisztencialista filozófia Ingmar Bergman filmművészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murvai, Mónika (2007) Lengyel Péter Mellékszereplők című művének elemző bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Ágnes (2007) Francesco Petrarca De remediis utriusque fortunae című művének 18. századi magyar kiadásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros , Éva (2007) Beszédpercepció változása óvodáskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móré, Annamária (2007) Szappanoperák - korunk folytatásos regényei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Viktória Tímea (2007) Особенности советского плутувского романа; Ильф-Петров: «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anikó (2007) A csernobili baleset és kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Edit Andrea (2007) A sajtó munkatársainak helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Istvánné (2007) Az oszthatóság és alkalmazása 7. és 8. osztályos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Júlia (2007) A haldokló művészet élénk dilemmái: Cindy Sherman, a posztmodern alkotó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Orsolya (2007) A Magyar Rádió létrejötte; Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső művei a Magyar Rádióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, György Károly (2007) A szerelemmel és a házassággal kapcsolatos szólások a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, György Károly (2007) A szerelemmel és a házassággal kapcsolatos szólások, közmondások a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Lászlóné (2007) A mobilposta bevezetésének kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Rita (2007) Egy fájdalmasan "nosztalgikus álom" - Csongor és Tünde a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Darinka (2007) Színház és könyv. A színháztörténet lelőhelyei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Darinka (2007) Színházi kommunnikáció - Madách Színház kontra Győri Nemzeti Színház. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Borbála (2007) Hazárdírozás a halállal mint sorskorrekció - Hajas Tibor Virrasztás című akciójának elemzéskísérlete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gabriella (2007) Az elektronikus szürke irodalom megjelenési formái. Projektek és adatbázisok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nórándt, Péter (2007) Cholnoky Viktor kalandor-novellái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oggolder, Emőke (2007) A Semmelweis Egyetem mint "mega" szervezet kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Judit (2007) Winston S. Churchill retorikája 1940. május 13. és 1941. június 22. között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Tamás (2007) A Calypso Rádió története - Az első magyar nyelvű kereskedelmi rádió bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oszter, Annamária (2007) Rajzfilmgyártás Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallos, Anna Mária (2007) Egyházi könyvtárak automatizálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Kornélia (2007) Dr. Szabó Csaba publikációs tevékenységének bibliometriai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Andrea (2007) „Mese, nem pont gyerekeknek szánva" - A Névtelen vár és a Különös házasság motívumainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Edit (2007) Szociális készségek vizsgálata 11-12 éves tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Percsich, Gábor (2007) A matematika és fizika tanulás eredményességének összefüggése a természettudományos motivációval. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Peterdi, Karolina (2007) Public relations a nonprofit szervezetekre igazítva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petneházi, Gábor (2007) Erasmus Colloquiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrás, Éva (2007) Álmok és ösztönök Csáth Géza novelláiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pogány, Judit (2007) Széchenyi István első keleti utazása: utazás és idegenség a romantika korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Krisztina Ágnes (2007) Változásmenedzseri, koordinációs és kommunikációs feladatok egy konkrét eset kapcsán - A Balatontourist Részvénytársaság legújabb kora. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgáriné, Székelyhidi Napsugár (2007) Hilton Budapest PR tevékenységének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákai, Adrienn (2007) A Babarczy-jelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákai, Adrienn (2007) A Kaposvári Televízió sportműsorának bemutatása: a Kapos Sport. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálffy, Zsuzsa (2007) Az írók és a költők szerelmi kapcsolatai - Aszimmetrikus és szimmetrikus viszonyok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Gábor (2007) Látássérültek megjelenése a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálosi, Boglárka Magdolna (2007) Európa, cigányság, magyarság - A roma etnikum kultúrája, életkörülményei és "kommunikációs esélyei", mint lehetőségek az Európába vezető "hosszú úton". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálosi, Éva (2007) A "nagyság" hátránya - Elhízott emberekkel szembeni munkahelyi diszkrimináció-tesztelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pész, Attila András (2007) Az olimpiai játékok és a televízió - Az olimpiai közvetítési jogdíjak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Zsuzsanna (2007) A japán gazdaság, társadalom és a nő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póta, Mária (2007) Mechanika tudásszintmérés a kétszintű érettségire készülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rajta, László (2007) Tanárok értékelésének/teljesítményének összehasonlítása önértékelés, tanulói kérdőív és a tanulók teljesítményei alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rapali-Herke, Andrea (2007) A lobbizás, azaz a professzionális érdekérvényesítés kialakulása és fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raubinek, Ágnes (2007) A Pepsi nyilvánosság avagy a posztmodern való(tlan)ság Viktor Pelevin regénye alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Redlné Kordics, Márta (2007) Az Európai Unió információs rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Regényi, Éva (2007) Filmek a katedrán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reitinger, Ildikó (2007) Plakátnet - Plakátgyűjtemény a világhálón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ripp, Eszter (2007) Hír, hírérték és hírsorrend a mai magyar híradózásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Romsics, Nóra (2007) Az adatbázis szerepe az irodalmi művek gépi fordításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi Gáborné Zachar, Zsófia Virág (2007) Elferdített proverbiumok a mai magyar nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsics, Krisztina (2007) Virtuális séta az Ady Endre Városi Könyvtár ritkaságai között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rákosi, Szónia Ildikó (2007) Fókuszban a televíziós magazin. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rálisch, Gergely (2007) A Manowar zenekar Gesamtkunstwerk álma - vérszerződés a heavy metalért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réti, Dóra (2007) Az öngyilkosság motívuma a 19. századi világirodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réti, Dóra (2007) Kulturális magazinműsorok a közszolgálati és kereskedelmi televíziókban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Krisztina (2007) A mozgókönyvtárak régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarkadi, Edit (2007) Wass Albert jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi, Mariann (2007) Kalandozás Magyarországon a természet- és ismeretterjesztő műfaj televíziós világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Hédi Vera (2007) Az Axel Springer Kiadó belső kommunikációja - A szerkesztőségek mint szervezeti egységek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Anna (2007) Márai Sándor vallomásai a „másik világról" - a Zendülők és az Egy polgár vallomásai című regények tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Kata (2007) Marad a Könyv? - A könyvkiadás változó helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők , Kata (2007) József Attila anyaképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Selymes, Nikoletta (2007) Zenei inspirációk Márai Sándor regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Krisztina (2007) Az angol nyelvi képesség fejlettségét meghatározó tényezők a Kalmár Zsigmond Szakközépiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Zsuzsanna (2007) A metroszexualitás médiareprezentációja: feminista médiakritika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Andrea (2007) Felhasználóképzések egy XXI. századi könyvtárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Smanykó, Igor (2007) A sajtócikkek rendszer- és műfajtani zavarai az alapfokú oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somodiné Nyoma, Katalin (2007) A környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek és a környezettudatos magatartás összefüggései hetedik osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Gábor (2007) MyLib: online könyvtári nyilvántartó rendszer és közösségi portál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soproni, Ferenc (2007) Bibliotheca Antiqua Digitalis - Az ELTE Egyetemi Könyvtár antikva címlap-adatbázisa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós , Anetta (2007) A választás motívuma Sánta Ferenc - Az ötödik pecsét című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stachó, László (2007) Nyelvfeldolgozás afáziában: a lexikális szemantikai hozzáférés deficitjeinek hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner, Katalin (2007) Custom Publishing: a nyomtatott sajtó megmentője? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stenczel, Lívia (2007) A TextLib integrált könyvtári rendszer bemutatása és alkalmazása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sturm, Dóra (2007) Ízléskölcsönző, avagy a vizuális kultúra megjelenése az interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutka, Emese (2007) Szuicídium a világirodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2007) Az 1920-as nemzetgyűlési választások Makón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Antal Imre (2007) Mesének tekinthető-e A repülő Vucsidol? A meseíró Csáth Géza Propp A mese morfológiája című művén keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bernadett (2007) Ninjutsu a valóságban, vagyis hogy lesz valakiből harcművész? - Egy harcművészeti klub életvilága társadalomtudományi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bernadett (2007) A rejtély eszköztára Tandori Dezső második verseskötetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2007) Egy választás története avagy a makói sajtó szerepe az 1920-as választáson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ildikó (2007) A matematikai gondolkodás vizsgálata 4. osztályos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kinga (2007) Az öltözködés és a ruhaviselet funkciói a 16. századi magyar széphistóriákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2007) Bessenyei György A' filosófus című drámájának olvasatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2007) Irodalomtankönyvek illusztráltsága és a tankönyvhasználat összefüggései 9. évfolyamon, szakközépiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2007) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2007) "Szövegelünk? Szövegeljünk!" - A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével (9-10. osztályban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Csaba (2007) A kivándorlás emlékezete - Új-zélandi és ausztráliai magyarok kivándorlás-történetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmáriné, Rappaport Dóra (2007) Kulturális események szponzorálása versus Médiatörvény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szauter, Erika (2007) Nyelvhelyességi hibák a középiskolában az érettségi dolgozatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szebedinszky, Tímea (2007) A mélylélektan, lélekelemzés megjelenése Kosztolányi két regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Edit (2007) Ady Endre: Margita élni akar. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Andrea (2007) A pszichoanalízis hatása Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szende, Katalin (2007) Internetes rádiók, rádiózási szokások elterjedése és elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Nikolett (2007) Emlékezetrétegek és engramok Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesi, Judit (2007) Plohn József fotógyűjteménye. Egy üvegnegatív-sorozat archiválásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Ágnes (2007) A fejlődési beszédzavar(ok) terminológiai vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné, dr Gálos Ildikó (2007) Zenetolmács a hídon - Szentpéteri Csilla arculata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd, Katalin (2007) A Magyar Rádió szerepe az opera műfajának népszerűsítésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szimicsku, László (2007) A híradózás képi elemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztakó, Balázs (2007) A tárca - Kosztolányi Dezső írásai a Bácsmegyei Naplóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztancsik, Tamás (2007) Egy internetes videó hírügynökség felépítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztanek, Gábor (2007) Kádár változó véleménye Nagy Imréről (1945-1958). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Anna (2007) Az adaptáció élményei. Olasz hallgatók Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Gabriella (2007) Matematika tudásszintmérés a Pilis-Gerecse Iskolaszövetséghez tartozó általános iskolák negyedik osztályos tanulóinak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széles, Andrea (2007) Szókratész meggyőzési technikája. A szókratészi módszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Anna (2007) A mezőgazdasági tájékoztatás, néhány honlap elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárköziné Papp, Julianna (2007) Mértékváltás vizsgálata 6. és 8. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárköziné Sárovits, Hajnalka (2007) A Városi Helytörténeti Gyűjtemény honlapja. Balatonfüred. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sónyi, Marianna (2007) Technikai alapoktól a dráma betetőzéséig: a filmművészet fejlődésének útja az 1880-as évektől az első nagyjátékfilmekig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Südi, Ilona (2007) A marketingoktatás eredményessége a komplex problémamegoldás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütheő, Hajnalka (2007) A múlt jövője - A Magyar Rádió Zrt. digitális archívumrendszerének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Karolina (2007) Digitalizálás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Andrea (2007) A Gyöngyösi Városi Televízió szerepe a tájékoztatásban, helye a magyar médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tavaszi, Tilda (2007) Klasszikus diplomácia - Modern diplomácia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszttartó, Andrea Johanna (2007) Célok, tervek, megvalósítás, azaz hogyan lehetünk sikeresek a divatszakmában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Toldi, Eszter (2007) Bajcsy-Zsilinszky Endre választási győzelme 1922-ben a Szózat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomasovszky, Dr. Orsolya (2007) Versengés a nyelvoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trencsényi, Dániel (2007) Dél-Bronxból a Kárpát-medencébe (a hiphop-kultúra születése és magyarországi térhódítása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tudjáné Sótér, Éva Katalin (2007) Hazánk erdei élővilága témakör tudásszintmérése 6. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anita Katalin (2007) A tökéletes nő a média tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Boglárka (2007) Vörösmarty és a színház. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (2007) Kádár János portréja a Beszélő és a róla készült életrajzok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2007) Az internetes naplók hatása a médiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2007) A dolgozói elégedettség mérés és ösztönzés hatása a szervezeti versenyképességre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikola (2007) Jamie Oliver és a társadalmi felelősségvállalás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Mátyus, Monika (2007) A szöveges matematika feladatok ábrázolása az általános iskola 4. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tózsa, Éva (2007) A Zichy-Hadik Kastélyhotel stratégiájának kommunikációs eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ágnes (2007) Látássérültek számítógép- és internethasználata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Karakas, Marianna (2007) Táblázatkezelői tudás összefüggése az elsajátítási motivációval és az induktív gondolkodással 10. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Utassyné Szekeres, Laura (2007) Ifjúsági munkanélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Valachi, Gábor (2007) A Vodafone Magyarország belső pr tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Anita (2007) A DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft. marketing programja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Máté Zoltán (2007) A Tanácsköztársaság pártstruktúrájának ellentétei - elektronikus dokumentum. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Mónika (2007) Az idegen konstrukciója a francia sajtóban a 2005 őszi zavargások kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Pál (2007) Az IBM kompatibilis asztali PC-kbe szánt processzorok fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Péter (2007) A mesék és a televízió együttes hatása a gyermeki lélekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Vera (2007) Portfólió - Dokumentumgyűjtemény a tanítási gyakorlat alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Vera (2007) A kooperatív tanulás hatása az elsajátítási motivációra és a szociális készségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ákos (2007) Kapos Est története és kommunikációs tevékenysége (1998-2003). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Sági, Éva (2007) Matematikai szöveges feladatok megoldásának vizsgálata 5. és 8. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Gábor (2007) PR a nonprofit világban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Gábor (2007) A könyvtár és a könyvtári menedzsment feladatai, lehetőségei az olvasási kultúra közvetítésében - olvasási szokások vizsgálata a budapesti főiskolások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Beatrix (2007) Kiszolgáltatva a világnak vagy bezárva önmagába? Nézőpontok és kommunikációzavar Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vitéz, Éva (2007) "Üdvözöljük a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának könyvtári honlapján!" - honlap szerkesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vladiszávlyev, Szelma (2007) Человеческие связи - любовь и поиск счастья - в произведениях А. Платонова. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vladiszávlyev, Szelma (2007) Типови наратора и о нарацији у роману Проклема Авлија. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vladiszávlyev, Veszna (2007) Обзор развития мировоззрения Платонова с помощью представления героев его произведении. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vladiszávlyev, Veszna (2007) Карактеризација женских ликова у приповеткама Иве Андрића : Злостављање, Жена на камену, Мара милосница, Јелена, жена које нема и Игра. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Voncsina, Laura (2007) Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés. Új paradigma a tudományos kommunikációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Voncsina, Laura (2007) A spam, mint reklámtényező. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vukmanné Benkő, Kármen (2007) Hatékony vezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágfalvi, Zoltán (2007) Szeged, Anno. Helytörténeti jegyzetek weboldalon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várhelyi, Eszter (2007) A közhasznú információszolgáltatás hatékonnyá tétele a könyvtári struktúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Tünde Éva (2007) Kossuth Lajos szerepe a reformkori sajtóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Andrea (2007) Minden szóból tett fakad! Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Ildikó (2007) "Sör vagy csokornyakkendő?" avagy a biliárdsport imázsa és médiában való helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Waszlavszki, Gyöngyi (2007) A sámánhit motívumai a magyar népmesékben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zelena, András (2007) Hetedik érzékem hét- és énfogalma József Attilánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zerinváry, Dóra (2007) Előítéletesség vizsgálata óvodás- és kisiskoláskorú magyar, illetve cigány gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zerinváry, Dóra (2007) Tanítási gyakorlat - Hospitálás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zoboki, Dóra (2007) Pénzzel kapcsolatos frazeológiai egységek a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilkina, Lívia Viktorovna (2007) Outsourcing és humánpolitikai tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsobrák, Róbert (2007) A 10. évfolyamos gimnáziumi tanulók tudása a másodfokú egyenletek és szöveges feladatok témakörben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zách, Dániel (2007) A magyarországi autós és motoros szakújságírás múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Záray, Katalin (2007) Diskurálj! - Egy passió titkai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Záray, Katalin (2007) Kréta és a jég. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árkovics, Miklósné (2007) Megyei könyvtárak gyerekkönyvtári szolgáltatásai az Interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:21:34 CET.