Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1999

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ő
Number of items: 289.

A

Altorjai, Ágnes (1999) Проблемы любви и искупления в романе ≪Мастер и Маргарита≫. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arnóczky, Mária (1999) Olaszhoni utazások - Magyar útiírok és szépírók művei Itáliáról a XIX. század első feléből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bak, Rita (1999) A cirkusz világa a magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baka, Tibor (1999) Könyvtárosok szerepe a vállalati intranet szervezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, László (1999) Új adatok „korai" helyneveinkhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Katalin (1999) Telerém? A gyermekek jogai és a televízió Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabási-Kiss, Eszter (1999) Public Relations és a marketingkommunikáció a Pannon GSM Távközlési Részvénytársaságon keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Béla (1999) Eger sajtótörténete: 1705-1999. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bekkerné Simon, Julianna (1999) A női munkanélküliség, a nők munkaerőpiaci helyzete Székesfehérváron. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Orsolya (1999) Nonverbale Kommunikation im Deutschunterricht - eine Fallstudie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Judit (1999) Idő-, tér és narrációs szerkezet összhangja Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benics Kálmánné Tóth, Eszter (1999) Hatások, áttűnések, reminiszcenciák Vörösmarty Mihály korai költészetében különös tekintettel az ossiáni énekekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berszán, György (1999) Újságírói magatartásformák és a rendszerváltozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán, Katalin Erika (1999) A táji jelenségek vizsgálata a 14 és 17 évesek beszélt nyelvében Kunszentmiklóson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, Beatrix (1999) Hagyományos dohánytermesztés és szókincse Kerekegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbáth Árpádné Fodor, Anita (1999) Az áldozatiság szerepe a magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borody, Zsolt (1999) Kiegészítések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsós, Nikolett (1999) Ahasvérus és arany (A bolygó zsidó mondájának és Arany János Az örök zsidó című versének kapcsolata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, Renáta (1999) Beniczkyné Bajza Lenke - "Szívedből beszélj és szívekhez fogsz szólni". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, Ágnes (1999) "Utálatom tárgyai a szavak" (A "nyelvi fordulat" Domonkos István költészetében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Márta (1999) Kategorisierungsmöglichkeiten der Nominalkomposita aufgrund der Darstellung von zwei Grammatiken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bunford, Zsolt (1999) Идеалният човек от средновековне през погледа на старобългарската литература. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bunford, Zsolt (1999) A macedón forradalmi mozgalmak (1878-1903) és az 1903-as Illés-napi és Urunk Szineváltozása-napi felkelések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burkovics, Ferenc (1999) "Az igazi poézis keresése" - Berzsenyi Dániel költészetének sajátosságai az 1813-as versgyűjtemény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Edina (1999) "Álmok a valóságról" - Gelléri Andor Endre novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Viktória (1999) A denominális nomenképzők Flaubert: Madame Bovary című regényének magyar fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárth, Balázs (1999) Kecskemét a millennium idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Boglárka (1999) Gondolatok Kossuth és Széchenyi reformtörekvéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Ilona (1999) A TextLib integrált könyvtári rendszer tartalmi feltáró és visszakereső lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csejk, Miklós (1999) Valláspiac. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csige, Anikó (1999) Сленговые элементы в языке бизнеса. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csige, Mónika (1999) Micha Madius történeti műve az Anjou-korról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csige, Mónika (1999) A Sóvári Soós család levéltárának I. Károly-kori része (Oklevélkiadás és regeszták). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csigi, Erzsébet (1999) Gondolatok az Urániáról és Kármán Józsefről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Emese Viktória (1999) A bűnöző viselkedés kialakulása kriminálszociológiai megközelítésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csipes, Attila (1999) A pszichoanalízis és József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke művének kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Zoltán (1999) Poezija Vaska Pope Komentari о ciklusima Opsednute vedrine i Daleko и пата. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Zoltán (1999) Poezija Vaska Pope. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Zoltán (1999) Weöres Sándor Sevcsenko fordításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Mária (1999) Szakirodalmi tájékoztatási lehetőségek a távközlés- és határterületeiről (hagyományos és elektronikus dokumentumok, információ-források). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csutar, Andrea (1999) A ritualitás nézőpontjai Nádas Péter drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, Magdolna (1999) A székely népi világ üzenete Tamási Áron Lélekindulás című kötetének néhány novellájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, Tibor (1999) Софроний Врачански-Житие и страдания грешнаго софрония един невсекиневен писател - едно необикновено житие и неговата роля в българската литература. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czingráber, Márta (1999) A mondat elemei között fennálló anaforikus viszonyok feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czétényi, Rita (1999) A televíziós médiapiac átrendeződése a földi sugárzású kereskedelmi televíziók megjelenésével - a tv2 és az RTL Klub közötti verseny elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajkó, Pál (1999) Matador lenni vagy nem lenni - "... hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Petőfi-szituáció...". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deákvári, Mária (1999) Újítás és jellemalkotás Virginia Woolf Mrs. Dalloway című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Edina (1999) Mai magyar drámák a vidéki színházak repertoárján. Szabó Magda drámái a Békés Megyei Jókai Színházban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömel, Orsolya (1999) Современные записи в Мстиславовом евангелии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömel, Orsolya (1999) Nem domesztikált (nem háziasított) állatok nevét tartalmazó frazeologizmusok a magyar és az orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Beatrix (1999) Konferálok (...tehát vagyok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ferencné (1999) Szegénység a társadalombiztosítás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Márta (1999) A csongrádi Síp Utcai Általános Iskola könyvtárának állományelemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Baráti, Mónika (1999) Виктор Пасков - представител на бългасркият постмодернизъм. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Baráti, Mónika (1999) Partenije Pavlovié, autor prve autobiografije u srpskoj i bugarskoj knjizevnosti. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Csaba (1999) A misztikus-analitikus alkotó szubjektum és a műfaj formai változásai Edgar A. Poe és Csáth Géza novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándor (1999) Az elemek különös házassága. Széljegyzetek Umberto Eco: A Foucault-inga című regényéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Zsuzsanna (1999) Entz Géza szerepe a magyar műemlékvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Zsuzsanna (1999) Párhuzamok Kölcsey Ferenc és Giacomo Leopardi költői világában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ágnes (1999) Ember és társadalom lehetőségei Déry Tibor G. A. úr X-ben című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Friedrich, Balázs (1999) Bankprivatizáció Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füleki, Anna (1999) Tersánszky Józsi Jenő az én tükrömben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fődi, Judit (1999) Szent Ágoston filozófiája. Tudomány és vallás kapcsolata a középkorban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Szabó, Lenke, (1999) A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár kialakítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gajdicsné Lovász, Judit (1999) "Éltem - és ebbe más is belehalt már." - A halál motívuma József Attila kései költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gera, Zoltánné (1999) Mikszáth gyermekábrázolása kései novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geretovszky , Andrea (1999) Vadállatok neveit tartalmazó frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Rita (1999) Az ifjúsági- és a reklámnyelv kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grőber, Csilla (1999) Babits Mihály meghatározó regénytípusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubuznai, Ildikó (1999) Slaganje predikata inaporedne subjekatske sintagme u srpskom i madarskom jeziku. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Guttyán , Tímea (1999) Régi közmondásaink mára kihalt, illetve megváltozott jelentésű szavai a Szarvas Gábor-Simonyi Zsigmond-féle Magyar Nyelvtörténeti Szótár példaanyaga alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Gábor (1999) Zsidó és keresztény hagyományok a mai magyar társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi, Ágnes (1999) Hír-televíziózás = CNN? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Ferenc (1999) A Tapír bemutatja: Az ördög ügyvédje avagy Született virtuális gyilkosok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Mariann (1999) A magyar regénynek "együgyű hadi szolgái" - A magyar román történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győrki, Edina Gabriella (1999) A "három rém" Rónay György Kakucsi rózsák című kötetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gémes, Attila (1999) Kelet-Karjala és a Nagy-Finnország-eszme története 1835-1944 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Góczán, Andrea (1999) A multimédia, a CD-ROM és az elektronikus kiállítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Anna Júlia (1999) Mándy Iván írói világa és a Csutak-tetralógia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal, Krisztina (1999) Esőcsepp - Baka István Döbling című verseskötetéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halasi, Barbara (1999) A Botevi költészet üzenetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, László (1999) Motiv seobe srba u srpskoj knjizevnosti. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanesz, Andrea (1999) A HÉT és a Nagybányai festőiskola. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, László (1999) A szociális biztonság és a szociálpolitika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hargita, Eszter (1999) A képiség megjelenése Strindberg három darabjában (dráma és film). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hartai, Ilona (1999) A modern költői nyelv kérdései és egy motívum Nemes Nagy Ágnes műhelyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Szabolcs (1999) A rendszerváltás társadalmi hatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Zsuzsa (1999) A társadalmi tudat formálásának új eszközei, avagy reklám Benetton-módra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüsné Pap, Adrienn (1999) Ladik Katalin: A négydimenziós ablak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hollanda, Andrea (1999) Benedek Elek: virtuális kiállítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horgos, Katalin (1999) Изменение мышления M. С. Горбачёва и развитие его деятельности экономические, политические и культурные аспекты двух этапов перестройки и гласности с 1985 до 1991 гг. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Anita (1999) Апокрифическая литература в Киевской Руси : (Анализ ветхозаветных апокрифов „Слово об Адаме и Еве” и „Книга Еноха”). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1999) Csáth Géza: "A kályha" című novellájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Károly (1999) Magyarország NATO-taggá válása és a koszovói NATO akció a politikai írott sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Hajnalka (1999) Személyiség és törvény konfliktusa Szophoklész: Elektra, O'Neill: Amerikai Elektra és Sartre: A legyek c. művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jana, Gabriella (1999) Молодь України: стан, проблемы, шляхи розв’язання. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jensen, Viktor (1999) Человек и история в прозе Булата Шалвовича Окуджавы. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Judit (1999) Világkép és realizmus Németh László Iszony című regényében - Móricz nyomán a realizmus új útjain. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Viktória (1999) A nyelv jelentősége a tömegkommunikációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járási, Anikó (1999) A magyar szóvégi -ó kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorka, Istvánné (1999) Családok helye a társadalomban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamarási, Erika (1999) Nyelvkönyvek a kultúra közvetítésének szolgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarási , Erika (1999) A népi juhászat és szakszókincse Kunszentmiklóson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó, Anna (1999) Férjek, feleségek, anyósok - A két nem viszonyával kapcsolatos viccek vizsgálata pszichológiai és nyelvészeti szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaposi, Józsefné (1999) Az APILIT adatbázis, mint a korszerű szakirodalmi tájékoztatás eszköze. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapus, Krisztián (1999) A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár informatikai innovációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Sándorné (1999) A romantikától a szecesszióig - Czóbel Minka szépprózája és lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Zsuzsa (1999) "Ez itt a reklám helye". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Andrea (1999) Show-hajtások avagy talkshow magyar módra (1985-1999). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katonka, Andrea (1999) Культ Перуна у славян-язычников. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Orsolya (1999) József Attila folklorizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keleti, Dóra (1999) A MIÉP története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Réka (1999) Italo Calvino: A famászó báró - egy parabolaregény műfaji értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keszthelyi, Márta (1999) Tóth Árpád Dante-versei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kigyóssy, Csilla (1999) Grammatik in kommunikativen Lehrwerken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Angéla (1999) Жанровые проблемы романа Достоевского „Идиот” (в свете специальной литературы). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Ildikó (1999) Reneszánsz zene az Interneten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mirtill (1999) Юродство в древнерусской культуре. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Bernadett (1999) Az angol elitegyetemek válasza a 19. század kihívásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Márta (1999) Beatrix királyné és az Internet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (1999) Németh László görögségképe Tanú-korszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Nyíri, Gizella (1999) A JATE Közgazdasági Tanszékcsoport nyitóoldala az Interneten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klem, Mártonné (1999) A családi élet összhangjának megbomlása, hatása a gyermek fejlődésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Klárics, Márta (1999) Komedije karaktéra Jovana Sterije Popovića i Branislava Nusića. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klárics, Márta (1999) Русская демократическая сатира XVII века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Judit (1999) "Csak ürügy volt a festmény..." (Gyurkovics Tibor Táj, nővel című kötetéről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, Ferenc (1999) Aquinói Szent Tamás filozófiája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Andrea (1999) Csanádpalota földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopin, Zsuzsanna (1999) Дослiдження Momuбiб б українському фольклорі та літературі : Образ калини. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormos, Zoltánné (1999) A munkanélküliség, mint a társadalmi és életmód probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1999) Konqruenciia predikata i subiekatske sek vence s kvantifikatorom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Krisztián (1999) A III. zsidótörvény parlamenti vitája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (1999) Jel és kultúra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1999) Modifizierte Phraseologismen in der politischen Berichterstattung in der Wochenzeitung DIE ZEIT des Jahres 1998. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács , Zsolt (1999) Az elsietett ígéret - A neuronhálózatok tartalékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Madácsy, Ágota (1999) Az Aranykalász - Irodalmi és tudományos folyóirat ismertetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krawczykiewicz, Joanna (1999) A falu világa a XX. század eleji magyar és lengyel regényben - Móricz Zsigmond és Reymont W. Stanislaw művei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsovenszki, Krisztina (1999) Mozgó fényképek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Králik, Zoltán (1999) József Attila: Eszmélet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kupainé Balogh, Katalin (1999) Szegénység a 90-es évek Magyarországán. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ildikó (1999) Budapest, az éhes város: Aranybánya - A magyar főváros ábrázolása Kóbor Tamás, Molnár Ferenc és Krúdy Gyula egy-egy regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Eszter (1999) A számítógépes adatbázisok és az Internet használata a jogi szaktájékoztatás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Károly, Nóra (1999) Tudományok metszéspontján. A magyar esküvői meghívók néprajza a világhálón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéner, Dóra (1999) A kreatív reklám. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kézdi, Endréné (1999) A kábítószerek terjedése hazánkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Köbli, Klára (1999) Святитель Николай Чудотворец и его житийные иконы. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendyné Kiss, Dr. Beáta (1999) A Biblia szerepe a történelemtanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmöczy, Rita (1999) Англоязычные заимствования в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Küsmődi, Attila (1999) Regionális Katolikus Internet Központ - Gyulafehérvár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Labádi, Gergely (1999) "ez a theoria helyes theoriája e" (A XIX. század első két évtizedének episztoláiról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laki, Szilárd (1999) Győr gyáripari munkássága a gazdasági válság és a hadikonjunktúra éveiben 1929-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lasica, Marta (1999) Egy konkrét fogalom megnevezési (indíték)típusai a magyar és a szlovák nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Emese (1999) A színnevekkel kapcsolatos frazeológiai egységek összehasonlítása a magyar és német nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Libor, Zoltán (1999) Paradigmaváltás a húszas-harmincas évek magyar lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lugosi, Mária (1999) Egy századvégi "ködlovag" - Gondolatok Gozsdu Elek életéről és művészi pályájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lántzky, Kornélia (1999) A szakvásárok nemzetközi rendszere, szerepük a szakma életében. Néhány kiemelkedő jelentőségű rendezvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Katalin (1999) Княжеские прес гуг шения в повести временных лет. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénártné Kónya, Edit (1999) Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő - Költő és költészet viszonyának ábrázolása (Elemzésrészlet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Major, János (1999) Этническое и утопическое в повести Андрея Платонова „Джан”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Orsolya (1999) A cigány lakosság helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a XX. század végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makrai, Andrea (1999) Akiket a halál meghívott (Öngyilkosság a századforduló novelláiban: Gozsdu, Petelei, Bródy). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Sándor (1999) August Hermann Francke: Der "Praktiker des Pietismus". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Éva (1999) Üzleti információszolgáltatás Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matkó, Eszter (1999) Иван Грозный в зеркале произведения Андрея Курбского “История о великом князе Московском“. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Menyhárt, Krisztina (1999) A Sziget kiadvány magyarországi fogadtatása és hatása a magyar ókortudományra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, Szilvia (1999) A Malév Rt. arculatváltása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklósity Szőke, Zsuzsanna (1999) Történelem és valóság - Mikszáth Kálmán A fekete város című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikó, Margit (1999) Helytörténet és néprajz a történelemtanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Anita (1999) A népi halászat és szakszókincse Csongrád városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Edit Katalin (1999) Anyanyelvi képességek fejlesztése: A kommunikatív-funkcionális szemlélet megjelenése a Nemzeti Alaptantervben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1999) "Porból lettünk, porrá leszünk" - Henszlmann Imre és gótikus arányossági rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monory, Krisztina (1999) Kinder, Computer und Schule. Zu den Auswirkungen des Computerumgangs bei Kindern. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Májerné Veres, Anikó (1999) A munkanélküliség esetére nyújtott szociális ellátások kialakulása és intézményrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Gabriella (1999) A szociális biztonság főbb ellátó rendszereinek jellemzői: a., biztosítási típusú ellátások b., segélyezési típusú ellátások c.,univerzális állampolgári jogon járó ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Anikó (1999) De Sigetho Hungariae Propugnaco : (Zrínyi-album). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Endre (1999) Önkormányzati PR a gyakorlatban: Miskolc MJV PR-tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1999) Számítógép-hálózatok és a TCP/IP protokoll. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mária (1999) Az SR LIB integrált könyvtári és dokumentációs rendszer használata a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Nándor (1999) Pártok és pártharcok Hatvanban 1945-46. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Varga, Éva (1999) "...teljes életeden által - egy ellenvonaton..." - Simonyi Imre alkotásai és vallomásai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemesi, Attila László (1999) Benyomáskeltő stratégiák és főbb nyelvi eszközeik a mai magyar nyelvhasználatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Niedermüller, Anna (1999) Az új Nemzeti Színház kommunikációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nochta , Viktória (1999) A diglosszia és kétnyelvűség vizsgálata beszédhelyzetekben a móri német nemzetiség körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Attila (1999) Új magyar frazeológiai szótár A-C. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Rita (1999) Egy szer, két szer, sokszor (Észrevételek Hazai Attila Budapesti skizo című regényével kapcsolatban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oberkersch, Orsolya (1999) Двуязычие и венгерокое речеупотревление. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oszlányi, Gyöngyvér (1999) Művészet és reklám. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pados, Edit (1999) Illúzió és illúzióvesztés (A személyiség változása a századelő irodalmában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pallag, Rita (1999) A modern bürokráciaelméletek áttekintése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Balázs (1999) Csanádi Pál Pöröly című vitairata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zsolt (1999) Podmaniczky Szilárd portré szinopszis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethes, Gizella (1999) Paradigmaváltás a tudományos publikációk könyvtári szolgáltatásának területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrekanics, Mariann (1999) Modalitás-vizsgálat az összetett mondatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pohárdi, Krisztina (1999) A PRO és az esetadás problémái a generatív grammatikában - Default esetek az angol és a magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Postás, Rita (1999) Egy új termék - a funkciós fehérnemű- piacra történő bevezetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Praudik, Szilvia (1999) Аристократическая и гражданская позиция героев в творчестве Бунина и Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálffy, Barbara (1999) Sátántangó: regény és film. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Albert (1999) Kazahsztán és a kazahok 20. századi története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Emese (1999) Bölöni Farkas Sándor: virtuális kiállítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radnótyné Nagy, Gizella (1999) Zenélő lapok: pagine musicale. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ragasits, Nóra (1999) "Ki titkaidat tudtam" - Babits Mihály és a Jónás könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Raincsák, Réka (1999) Сиротство как основное переживание героев в мире А. Платонова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rezi, Éva (1999) Az Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldány szolgálat honlapjának elkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rogic, Mariann (1999) Bill Tornade üzlet piaci bevezetése és arculattervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rohoska, Zsuzsanna (1999) Családfa az Interneten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Román, Rita (1999) Homoszexualitás az ezredfordulón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsity, Krisztina (1999) „Зеркала королей” в киевской руси и в венгерской королевстве :„поучение” Владимира Мономаха и „поучение” Иштвана Святого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rúzs Molnár, Katalin (1999) A magyar közoktatás fejlődése a századfordulótól napjainkig, különös tekintettel a kisiskolák helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallai, György (1999) Multimédia CD-ROM készítése a szakközépiskolai perifériák tantárgyhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Zita (1999) Деривационные имена существительные в трёх славянских евангелиях. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, József (1999) Erasmus Julius exclusus e coelis című dialógusa, és annak 18. századi magyar fordítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Melinda (1999) Intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1730: jegyzékszerű források. Protestáns könyvtárak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Szabolcs (1999) Két olvasásmegértés-fejlesztő módszer elmélete és alkalmazása az idegennyelv-tanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinkovics, Balázs (1999) A magyar-török nyelvcsere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlyó, Endre (1999) Презаичното творчество на Алеко Константинов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Zsolt (1999) Maróti Géza művészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sváby, Enikő (1999) Politikai perek Csongrád megyében 1950-1951. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Beáta (1999) Многообразность романа Валерия Брюсова Огненный Ангел. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (1999) Csáth Géza novellisztikájának stilisztikai változatossága (avagy a sokszínű csáthi novellavilág). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Anikó (1999) Wir über Uns - Ein Schreibprojekt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Csilla (1999) Címleírási és egységesítési problémák a MARC katalogizálási moduljának használata során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Dániel (1999) Egy tudathasadás történetének lehetséges olvasatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Edina (1999) A fiatalkori társadalmi beilleszkedési zavarok okai, megelőzésének, visszaszorításának lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihály (1999) Narancs. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Péterné (1999) A szociálpolitika hatásának tapasztalatai Szentes városában a rendszerváltás reformfolyamatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Tésits, Anett (1999) Esélyek és egyenlőtlenségek egy felmérés tükrében (Matematikai tudásszintkülönbség vizsgálat két szegedi középiskola első osztályos tanulóinak körében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál, Szilvia (1999) Erza-mordvin, finn és magyar deverbális főnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakáli, István Loránd (1999) Hitelszövetkezetek Magyarországon az első világháború előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Mónika (1999) Ernest Hemingway 1899-1999: szépirodalmi szövegek digitalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarka, József (1999) "Pro remedio animae" - Egyházra hagyott ló a középkori Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Edit (1999) "A zörgős lantú pap" - Fábchich József Pindarosz-fordításának áttekintő elemzése, és az Olimpiai ódák mitológiai hátterének feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry, Nóra (1999) Az átmenetek kora: Iskolai könyvtár a "tantervi forradalom" tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Júlia Zsuzsa (1999) Könyvtörténeti tanulmányok digitalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentes, Klára (1999) Кисво-печерський патерик. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentes, Klára (1999) Возникновение древнерусского государства. Деятельность первых русских князей, их образы в „Повести временных лет”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenészi, Katalin (1999) Környezeti Nevelés Báziskönyvtár a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtári Központjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeverényi, Sándor (1999) Az északi-szamojéd nyelvek melléknevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, László (1999) Esztétikai és poétikai eljárások József Attila kései költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokolainé Deák, Judit (1999) A nemzeti hírügynökség változó szerepe a XXI. század küszöbén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokolay, Klára (1999) John Bowring és a Poetry of magyars. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szoldán, Péter (1999) Néhány kommunikációs modell alkalmazása az Internetre, mint médiumra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szommer, Csilla (1999) Weöres Sándor, az örök gyermek - Weöres Sándor gyermekverseinek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurmik, Zoltán (1999) A természetábrázolás sajátosságai Borisz Paszternak és Áprily Lajos kései lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Zita (1999) Irodalom a zenében, zene az irodalomban - Összehasonlító műelemzés Milan Kundera regénye nyomán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, Edit (1999) Németh László Városi Könyvtár régi könyves internetes katalógusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősyné Tóth, Ida (1999) A könyv, könyvtárhasználat tanítása az általános iskolában (1-8. évfolyamon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűts, Gyöngyvér (1999) Az alkoholizmus társadalmi költségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfrányné Molnár, Mónika (1999) Madách Imre: Az ember tragédiája című művének filozófiai háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Anett (1999) Значение снов в произведениях А.С. Пушкина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Gábor (1999) Deviáns viselkedések Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Süle, Margit (1999) A szántás-vetés ismeretanyaga és szakszókincs Orosházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Ernőné (1999) Társaság ás magány költői a felvilágosodás korában: Ányos Pál és Csokonai Vitéz Mihály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarkői , Andrea (1999) Ösztönös marketingen alapuló vállalkozás, a tanult marketing tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Taskovics, István (1999) Szegénység a rendszerváltás utáni Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tavaszi, Roland (1999) Ifjúság és agresszivitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompá Zsoltné Székely, Zsófia (1999) Osztott/közös katalogizálás a Soproni Egyetem Központi Könyvtárában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trappné Lukácsi, Zsuzsanna (1999) A nő helyzete és szerepe a családi munkamegosztásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Trautmann, Györgyné (1999) CD-ROM a könyvtárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turán, Eszter (1999) Zsidó kisebbség ábrázolása a magyar filmművészetben - (avagy Mikor szólunk és miről?). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, Edit (1999) A "hangos" weboldal. Virtuális kiállítás Márai Sándorról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella (1999) Bajcsy-Zsilinszky Endre - egy 20. századi hős. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (1999) Az alsó- és középfokú oktatás a fizika tantervekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Edit (1999) "A monumentalitás újrafelfedezése és rehabilitációja" (Páskándi Géza: Erdélyi triptichon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella Krisztina (1999) A természeti környezet és a társadalom kapcsolatának változásai a történeti korokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (1999) Justh Zsigmond Párizsban: a párizsi napló kaleidoszkópja az 1888-as esztendőből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1999) A Z39.50 információkereső szabvány és az adatcsereformátumok használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imre (1999) A TextLib integrált könyvtári rendszer olvasószolgálati modulja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1999) Egy mai magyar író honlapja: Darvasi László a Világhálón (Adalék a MEK-hez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Beáta (1999) A Szegedi Hittudományi Főiskola nyitóoldala az Interneten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Gyöngyvér (1999) A mellérendelő kötőszók használatának szociolingvisztikai összefüggései szaknyelvi szövegekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Túri, Róbert (1999) Proljeca Ivana Galeba kao roman toka svesti. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ughy, Bettina (1999) A radioaktivitás magyar kutatói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbancsok, Nádja (1999) Tanítani - de miből? Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Zita (1999) „Король смеха” Жизнь и творчество Аркадия Аверченко. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1999) Híressé vált nagykőrösiek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Gabriella (1999) A 8. osztályos tankönyv elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Adrienn (1999) Хожение за три моря Афанасия Никитина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Annamária (1999) Az AOLPRESS és ami mögötte van: Használati útmutató az AOLPRESS 2.0 verziójához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Orsolya (1999) Az ír parlament története a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vindeczker , Erika (1999) Juvan Sesztalov kritikai fogadtatása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vindeczker , Erika (1999) Lexikai egységek remotivációja a reklámnyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vojta, Ágnes (1999) Egy Márai-regény világa (Márai Sándor: Zendülők). Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wagner, Anikó (1999) Karinthy Frigyes humoreszkjei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Waitz, Erika (1999) Integrált könyvtári rendszerek: A kölcsönzési modul. Számítógépes kölcsönzés bevezetésének tapasztalatai a József Attila Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsirainé Kulcsár, Mária (1999) A Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár Módszertani Csoportja az Interneten: Honlap szerkesztéstől a szolgáltatásokig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvara, Edina (1999) A ferences rend könyves műveltsége a 16-17. századi Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Katalin (1999) A fogyasztás templomai - Bevásárlóközpontok Magyarországon - A Duna Plaza marketingtevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Ézsiás, Anikó (1999) Брюсовский миф познания в романе "Огненный ангел" Фауст, Данте, Орфей и Одиссей - как топосы брюсовской мифологии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őszi, Gitta (1999) Määräisyyden ja epämääräisyyden problematiikka - Onko suomen kielessä artikkeli? Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 4. 05:49:20 CET.