Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1998

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á | Ö | Ő
Number of items: 168.

A

Alapi, Dóra (1998) Megszállási politika a Lengyel Főkormányzóságban 1939-1945. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Alapi, Dóra (1998) Megszálló politika a Lengyel Főkormányzóságban 1939-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacsa, Ágnes (1998) Egészségügyi rendszer kialakulása és válsága Magyarországon a 90-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Valéria (1998) A helyesírás és Mohamed - Miért maradjon tudomány a helyesírás? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Lídia (1998) Sajtóközlemények elemzésére alkalmas módszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Lídia (1998) A jó gyermekek újságja - Az Én Ujságom című gyermeklap Pósa Lajos szerkesztésében a XIX-XX. század fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Zita (1998) Epochenunterricht in der Waldorfschule im Lichte der sozialen Entwicklung des Kindes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barlay, Tamás (1998) Vallási műsorok a Duna Televízióban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Béla (1998) Eger sajtótörténete: 1705-1998. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, József (1998) Körmöczi János élete és műveltségének egyes vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bekes, Rita (1998) Lexikai egységek remotivációja a HVG 1996-os évfolyamában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berecz, Tünde (1998) Утопии и антиутопии ХХ-ого века (Евгений Замятин: Мы Джордж Оруэлл: 1984) и их реализация при сталинизме. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Katalin (1998) Anna-Leena Härkönen: Häräntappoase. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Katalin (1998) Szabó Magda: Az ajtó - regénytükör. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodzsár, Anna (1998) József Attila "csönd-verseinek" értelmezési-feldolgozási lehetőségei a gimnázium IV. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukta, Zsuzsanna (1998) Az udmurt hitélet és az udmurt imaszövegek változásának tanulságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busay, Orsolya (1998) Традиция и новаторство на рубеже XIX и XX веков в контексте художественного творчества И.Е.Репина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Katalin (1998) Válogatás Aulus Gellius szaktudományos megjegyzéseiből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Éva (1998) "mindent elmondani és megmutatni sohasem lehet" (Závada Pál: Jadviga párnája c. regényéről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Magdolna (1998) Báthory István politikája 1581-85 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cene, Marianna (1998) A tánc motívuma Kosztolányi Dezső költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseke, Péter (1998) A karneváli kozmosz karaktereinek rejtvénye (Hamvas Béla Karnevál című regényének értelmezése az esszék tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernyánszky, Elekné (1998) Az ép értelmű, központi idegrendszeri mozgássérült gyerekek tantervének sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csida, János (1998) Film- und Werbesequenzen im Deutschunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csitári, Barbara (1998) A nemzeti identitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dormány, Gábor (1998) J. Karjalainen rocklírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eveli, Péter (1998) Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Falvai, Eszter (1998) Grammatikvermittlung im kommunikativen Deutschunterricht Anhand der Nebensätze mit «weil» und «denn». Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Szilvia (1998) Деловая жизнь и русские фразеологические единицы. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Tímea (1998) Önállósodás vaqy centralizáció? Újpest önállósodási kezdeményezései a Fővárosi Önkormányzat központosítási törekvéseivel szemben (1989-1994). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Erzsébet (1998) II. Miklós, az utolsó Romanov cár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Erzsébet (1998) A média és a politika viszonya a Blair-jelenség kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejess, Júlia (1998) Lernmotivation im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felde, Erika (1998) Egy népi verselő Somogy megyében a XX. század elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyő, Dóra (1998) Kommunikative Methoden in dem Fremdsprachunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Nóra (1998) Szerb Antal: Utas és holdvilág: néhány megközelítése a regénynek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdó, Ágnes (1998) "...ahol minden magyar érték hangot kaphat..." HÍD: 1940-1944: sajtótörténeti áttekintés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gajdó, Ágnes (1998) "...és bűneim halállá állnak össze" - A bűn motívuma József Attila művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galántai, Rita (1998) A televíziós hírműsorok a választások előtt. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gubacsi, Enikő (1998) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubuznai, Ildikó (1998) От "Повестей Белкина" к "Капитанской дочке" (Романтическая и классическая позиция пушкинского героя). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Lajos (1998) A békés-megyei cigányság beilleszkedése a társadalmi munkamegosztásba a 80-as évekig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukin, Dájáná (1998) „Sumnjivo lice" u srpskoj knjizevnosti. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gárdos, Bernadett (1998) "Az vagyunk ki nem vagyunk" - Gondolatok Weöres Sándor Psychéjéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gárdos, Bernadett (1998) A katolikus egyház és a média viszonya a rendszerváltás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göndör, Nóra (1998) Похоронные обряды у славян-язычников. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gőbel, Andrea (1998) Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Anna Júlia (1998) A televíziós reklámfilmek vizuális nyelve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkay , Brigitta (1998) Esély nélkül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevér, Krisztina (1998) Az érzékelést jelentő erza-mordvin igék vonzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hortobágyi, Ágnes (1998) Образ пилата в романе Булгакова "Мастер и Маргарита" в свете евангелий. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ildikó (1998) Őszi vadászat (Kísérletek Füst Milán kisregényének textológiai elemzésére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor Farkas (1998) Rókatánc - (Egy színház története). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hutter, Katalin (1998) Finn és magyar frazémák evivalencia-vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hutter, Katalin (1998) Szerelemmel és házassággal kapcsolatos szólások és közmondások kontrasztív vizsgálata a magyar és a finn nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Hajnalka (1998) A különc alakja négy magyar regényben (Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája, Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes, Krúdy Gyula: Napraforgó). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hűvös, László (1998) Országgyűlési képviselőválasztások Szegeden 1896-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jankovicsné Tálas, Anikó (1998) A finn jövevényszavak konszonantizmusa a norvég-lapp nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jensen, Viktor (1998) Володимир Винниченко: Демонiчна епоха- демонiчнi герoї. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeremiás, Zita (1998) Srpska realistićka pripovetka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jordán , Hajnalka (1998) A kender termesztésének és feldolgozásának szókincse Dad községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jásper, Ferenc (1998) "Monopolitika" - A Délmagyarország című napilap magatartása az 1998-as országgyűlési választások kampányában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapaló, Ágnes (1998) Juhász Gyula jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardosné Doboss, Anikó (1998) A televíziós reklámok nyelvi és képi vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karikó, Rita (1998) Ciprus függetlenségének létrejötte a XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasnyik, Klára (1998) Babits Jónás könyvének abszurd vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztesné Molnár, Mónika (1998) Pilinszky János Kánikula című versének kreatív megközelítései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis Károly, Szilárd (1998) Kecskeméti Ipartestület 1884-1918. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kling, Csilla (1998) A lét diadala - Edith Södergan költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kobzos , István (1998) A nyelvi intervenciók vizsgálata relevanciaelméleti keretben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Ágnes (1998) A németek utolsó ellentámadása az Ardennekben 1944 telén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopár, Orsolya (1998) Das mexikanische Kaisertum von Ferdinand Maximilian von Habsburg in der zeitgenössischen Wiener Presse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila Zoltán (1998) A kékszakállú herceg vára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gyula (1998) Szociális problémák új formái Nógrád megyében (Szegénység - Munkanélküliség). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (1998) Csáth Géza novellái a Nyugatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (1998) Irodalomkritika Ady Endre publicisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes Zsófia (1998) Mi a hexameter? (Beszélő, szó, befogadó fogalmi sémája Radnóti Miklós Tajtékos ég című kötetének verseiben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kramer, Zsuzsanna (1998) Die Volkskunde von Bóly (Bohl). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kriszt, Dániel (1998) Indians in Canadian Drama. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuris, Zsuzsa (1998) A nő, mint Csáth Géza műveinek fő motívuma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl, Rita (1998) "Ember + szándék = élet" - Tabajdi Csabával, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárával, országgyűlési képviselővel készített interjú. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körtvély, Erika (1998) Mediális a nyenyecben és az enyecben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körtvély , Erika (1998) A mediális igekategória vizsgálata a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lukács, Eszter (1998) Két latin-amerikai diktátorregény (Miguel Angel Asturias : Elnök úr, Gabriel Garcia Márquez : A pátriárka alkonya). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, Bálint (1998) Sztrájkmegközelítések a magyar vasút rövid sztrájktörténetének példájával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Markotay , Csaba (1998) Az 1849-es szabadságharc egyik kiemelkedő eseményének, a tavaszi hadjáratnak értékelése a korabeli sajtó írásai és szellemisége alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maros, Eszter (1998) Акафист и иконы с акафистом. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maros, Annamária (1998) A magyar ének tantervek vizsgálata 1925-1995. Kodály Zoltán zenepadagógiai koncepciójának hatása a magyar ének tantervekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosi, Ágnes (1998) Giesswein Sándor és a szociális kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Sándor (1998) Élőhely - élő irodalom. Az ökológiai szemléletmód alkotói lehetőségei Géczi János műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Merényiné Németh, Angéla (1998) Füst Milán: Szakadék - Értelmezés és elemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mizsei, Judit (1998) Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht unter besonderer Berücksichtigung von Wortschatz- und Grammatikerwerb. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Adrienn (1998) Die deutschen Vergangenheitstempora und ihre Verwendung. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Emese (1998) A kábítószer-fogyasztás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Peggy (1998) A német egységállam kialakulása (1848-71). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sarolta (1998) Területfejlesztés: együtt vagy szemben az állami területfejlesztéssel? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Méhes, Edit (1998) Társadalomképek a két világháború közötti Magyarországról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Irén (1998) Niképhoros: Rövid történet. Fordítás kommentárral (1-27. caput). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mód, László (1998) A Salamon és Markalf. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mótyán, Éva (1998) Freiheit - aber in welchem Maße? Die Pädagogische Konzeption von Carl Rogers und deren Verwirklichung in Ungarn. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Endre (1998) Az MDF-SZDSZ paktum történelmi előzménye, elemzése és helye az 1989-90-es magyar és kelet-európai alkotmányozási folyamatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Endre Zoltán (1998) Shalom Alehem: egy fiatal család bizonyságtétele az élő Jézus Krisztusról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina (1998) Vörösmarty epikus munkái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (1998) Az öngyilkosság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Bak, Piroska (1998) Az egyházak és a szociális gondoskodás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nederman, Anikó (1998) A Nemzeti Alaptanterv története a NAT - viták tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Anikó (1998) Мотив ’’сон” в поэзии Александра Блока : (Стихотворение из книги первой, Стихотворение из книги шпорой). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Anikó (1998) Baka István és Viktor Szosznora költészetének azonos hagyománya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Andrea (1998) A Pendragonok és a tudomány legendája (Szerb Antal műveltség népszerűsítő koncepciója esszéinek, és A Pendragon legenda című regényének tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Andrea Regina (1998) Valóság, misztika, mese avagy Szini Gyula novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Julianna (1998) Deutsche Medien im Spiegel der Wiedervereinigung. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Réka (1998) Műfordítási problémák - Néhány hermeneutikai szempont 20. századi magyar lírai művek németre fordításához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Csilla (1998) Hátrányos társadalmi helyzet és bűnözés /A fiatalkori bűnözés/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oros, Judit (1998) Motívumok Áprily: Ábel füstje újabb verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ostorics, László (1998) Számneveket tartalmazó magyar és francia frazémák kontrasztív vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap, Gabriella (1998) Weöres Sándor és a zene - Zeneiség Weöres Sándor költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Andrea (1998) Emigráció az antikvitásba - Márai Sándor Béke Ithakában című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ferencné (1998) A társadalombiztosítási és szociális reformfolyamatok hatásának tapasztalatai Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Sándor (1998) Entnazifizierung am Beispiel Bayerns. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Plugor, Magor (1998) Hajóm, a génuai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pocsaji, Richárd (1998) George Bernard Shaw és a szocializmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pomázi, Petra (1998) Istendarabkák. József Attila istenes(?) költészete 1922-1925. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pászner, Lívia (1998) Überlegungen zur Substantivvalenztheorie. Mit Einem Substantivvalenzlexikon zu den Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin (1439-1440). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Püsök, Józsefné (1998) Gyermekkori kötődések vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rusz, Sándor (1998) "Meggörbedt időben meggörbedt férfi..." (Gondolatok William Shakespeare III. Richárd című drámájának hermeneutikai megközelítéséhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Ildikó (1998) Az értelmetlenségtől való rettegés (A totalizálás és jelentés megteremtésének kudarca Salman Rushide Az éjfél gyermekei című regényében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réder , Ágnes (1998) Szeged egykor és ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédling , Beáta (1998) „Mihelyt szabadnak mondhatja magát az ember, mindjárt függőséget érez. Ha vállalja, hogy szolga, máris szabadon néz körül.". Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallai, Adrienn (1998) Versuch über den Nationalsozialismus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer, Judit (1998) Leseverstehen für Fortgeschrittene. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt , András (1998) Feminizmus az ezredvégen? Avagy nők a médiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seiber, Márta (1998) A középkori magyar társadalom története Mályusz Elemér munkássága nyomán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seláf, Levente (1998) Fejezet a középkori művelődés történetéből. Nagy Sándor és más antik hősök a XV. századi francia és burgundi dinasztikus ideológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Adrienn (1998) Önt égi kar inti, Gábor! Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon Tamásné Vecseri, Márta (1998) Néhány történelmi tévképzet vizsgálata egyházi fenntartású iskolák 6-7. évfolyamain. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stötzer, Andrea (1998) A Tudor-kor építészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Albinné (1998) A fiatalkori drogfogyasztás és a fiatalkori bűnözés alapvető problémája napjainkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Helga (1998) A vizuális hatáskeltés eszközei a nyomtatott sajtó reklámjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1998) A tv2 általános bemutatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas , Katalin (1998) Testrészneveket tartalmazó magyar és német frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczky, Balázs (1998) A szentbenedeki kastély (Az erdélyi reneszánsz egykori ékköve). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelezsán, Annamária (1998) Az Európai Unió Phare CBC és Credo programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentendrei, Melinda (1998) Взгляды Гоголя на искусство и эстетику и их художественное осуществление в творчестве писателя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi , Réka (1998) Tanulói fogalmazások vizsgálata mondattani és szövegtani szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki, Brigitta (1998) Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika. Műelemzés gyermek és felnőtt szemszögből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurma, Henrietta (1998) Следы культа Вячеслава и Людмилы в древнерусской письменности. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Viktória (1998) A szegénység helyzete az átmenet éveitől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, Fruzsina (1998) Útban a teljesség felé - Létfelfogás és teljesség-kép Weöres Sándor költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáringer, Márta (1998) Англицизмы в современной русской и венгерской публицистической речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, József (1998) Az írásformáktól a társadalomtörténetig Fejezetek Hajnal István történetírásából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Mónika (1998) „Határprobléma": Egy analitikus-barát irodalmár életműve a század első évtizedeiben (Szilágyi Géza költészetének és publicisztikájának mélylélektani szempontú bemutatása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Ildikó (1998) A lapp jojkák mélystruktúrája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teleki, Ágnes (1998) Образы женщин в древнерусской литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tordai, László (1998) Deviáns viselkedési formák. A kábítószerpiac helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trampler, Beáta (1998) A csákberényi ház és építészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tálas, Anikó Tímea (1998) Czóbel Minka és Buttner Helén levelezése: 1890-1896. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tánczos, Lívia (1998) Testi tulajdonságokra utaló magyar és német frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1998) Глаголы прошедшего времени в 1-й Новгородской летописи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tünde (1998) Семантические изменения в лексике современной публицистики. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (1998) A haláltánc motívum a századfordulón és a huszadik században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Gyöngyvér (1998) Egy nganaszan nyelvemlék feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tüske, Tamás (1998) József Attila költészete a jungi archetípus tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Nikolett (1998) Абсурдните елементи в драматургията на Станислав Стратиев. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vámosi, Zoltán (1998) Cser János és hatása a hazai curriculum-elméletre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Álmosdi, Mirtill (1998) A magyar szimbolista dráma (Czóbel Minka: Lélekvándorlás és Donna Juanna). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ángyás, Erzsébet (1998) Egy lehetséges program mozgás- és enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek részére a konduktív pedagógia rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Szilvia (1998) Der Gesprachskreis in der Freinet-Pädagogik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őrhalmi, Sándorné (1998) Gyári munkásság a 90-es években Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 07:28:18 CET.