Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1997

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 146.

Andrasics, Krisztina (1997) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztása a nyomtatott sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babenyecz, Mónika (1997) A gyermekvédelem szociálpolitikai összefüggései Kiskunhalason. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (1997) Az archaikus múlt vonzásában: az antikvitás és Nietzsche zeneesztétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, Rita (1997) A dzsentri alakja Kaffka Margit életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bilkó, Roland (1997) Повесть о Петре и Февронии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Zsuzsanna (1997) A bukott nő alakja Lux Terka és Kóbor Tamás regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blahut, Boglárka (1997) Mítoszteremtő motívumok. Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bojtos, Ildikó (1997) Die Varietäten der deutschen Sprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bornemisza, Andrea (1997) A Tisza Volán Rt. public relations tevékenysége: a pr helye a vállalati hierarchiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukta, Zsuzsanna (1997) Az udmurtok hitvilága régen és ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Mónika Edina (1997) Az ekhós vers poétikája. Ekhó és Nárcisz alakjának megjelenési formái a XVI-XVII. századi magyar és spanyol költészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Dóra (1997) A táncművészet kommunikációelméleti megközelítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bércesi, Edit (1997) Die Substantivvalenz (eine Studie über die Valenz im allgemeinen mit besonderer Hinsicht auf die Substantivvalenz). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Andrea (1997) Az emberi létezés lehetőségei a 20. században - Örkény István három drámája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóláné Kanyar, Szilvia (1997) Szabó Lőrinc: "Az Egy álmai" (motívumvizsgálat). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz, Andrea (1997) Теоретическое и практическое сопоставление русского и английского речевого этикета. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bús, Bence (1997) Szabó Lőrinc halálfelfogásának változásai a '30-as évek közepéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikász, Brigitta (1997) Az interjú megjelenése a magyar sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Sándor (1997) A kábeltelevízió és a műholdas műsorszórás szerzői jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Eszter (1997) Bayerns Mundarten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csényi, Ildikó (1997) A megélhetési bűnözés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csíki, Júlia Hajnal (1997) A XVII. századi magyar női műveltség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csörsz, Emese (1997) Das Vokalsystem des Althochdeutschen und des Altenglischen. Ein Vergleich. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbrönte, Katalin (1997) Társadalmi célú - Nonprofit (Kommunikáció) PR. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Ingrid (1997) A skót klánok részvétele a jakobita mozgalmakban, különös tekintettel az 1745-46-os felkelésre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Mónika (1997) A háziállatokkal (disznó, ló, macska, kutya) kapcsolatos szólások és közmondások a magyar és az angol nyelvben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Csabáné (1997) A kábítószer és pótlóanyagokkal való visszaélés alakulása Magyarországon. A drogfogyasztást kiváltó és motiváló tényezők. A drogfogyasztáshoz kapcsolódó egyéb devianciák. A drog elleni harc. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Füzy, Orsolya (1997) Nem domesztikált (nem háziasított) állatok magyar és német frazémákban - Kontrasztív vizsgálat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Erika (1997) Ifjúság a kilencvenes években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Girasek, Edina (1997) Szilágyi Domokos és az intertextualitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Nikolett (1997) Битва литовского короля Стефана Батория с pусским царем иваном васильевичем под псковом в 1581-82 годах. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gondos, Orsolya (1997) Литературное изображение ГУЛАГ-а в зеркале повести Александра Солженицына »Один день Ивана Денисовича«. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gordos, Kálmán Győző (1997) Munkaügyi kapcsolatok vizsgálata Salgótarján vallási közösségeiben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz, Éva (1997) Проявление пошлости в Петербургских повестях Николая Васильевича Гоголя Почему попадает человек в ловушку пошлости? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor , Adrienn (1997) Suggestopädie im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géró, Balázs (1997) Politische und wirtschaftliche Folgen der Weltwirtschaftskrise in Ősterreich von 1929 bis 1933. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani, Csaba (1997) A likvidák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mónika (1997) Образ Александра Невского в житии и на иконе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Szabolcs (1997) Nemzetközi repülőtér Péren. Szárnyak és vágyak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidasi, Gábor (1997) A középiskolások drogfogyasztásának háttere, okai és a prevenció lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Krisztián (1997) Склонението на съществителните имена в българския език и в неолатинските езици Едно сравнение. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Beáta (1997) Etnosztereotipikus közmondások és szólások a magyar nyelvben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Imre, Anita (1997) Английские заимствования в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jasinka, János (1997) Именительный и творительный падежи имен в позиции предиката: проблема выбора. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszky, Zoltán (1997) A szamizdat Beszélő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár , Dóra (1997) Más színház, más állapot? Beszélgetés Ruszt József rendezővel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai, Balázs (1997) A szociális intézmények rendszerének alakulása Veszprém városában 1990-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kapaló, Ágnes (1997) A pronominalizáció egy esete magyar neutrális mondatokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztúrszki, Ida (1997) Az örök áfium. Megalkotható-e Csáth Géza Ópium című novellájának új olvasata? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Zoltán (1997) Táltoscsillag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Dalma (1997) A mitológia és Németh László regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Melinda (1997) Magyarország szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kobzos , István (1997) Regionális nyelvhasználat szociolingvisztikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Annamária (1997) Mitologikus gondolkodásmód Sinka István költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koroknay, Károly (1997) A televíziózás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária (1997) Мотивы легенды о невидимом граде в литературе и музыке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1997) Politikai katolicizmus Írországban a XIX. század első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kránitz, Eszter (1997) Tersánszky Józsi Jenő és az első világháború három kisregényének tükrében. Viszontlátásra, drága..., A margarétás dal, Egy Ceruza története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutas, Gabriella (1997) Vajda János politikai programja két röpiratának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Káprai, Judit (1997) Prohászka Ottokár és a szociális kérdés a századfordulón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Késmárki, Zita (1997) A tegeződés és magázódás problematikája a magyar és finn nyelvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Anriett (1997) Motívumok Lovik Károly rövidprózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendyné Kis, Katalin (1997) Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen (Mit einem Ausblick auf ihre Unterrrichtsmöglichkeiten). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köteles, Péter (1997) A csehszlovákiai magyar oktatásügy helyzete a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi, Kinga (1997) L'ungheria del Doglioni. L'assedio della fortezza di Giavarino del 1594 in opera di Un Storiografo Contemporaneo Italiano. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőnig, Zsuzsa (1997) Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet PR-film. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőváry, Zoltán Ernő (1997) Múlt és jövő között: Csáth Géza és Nietzsche. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Fruzsina (1997) A legújabb magyar próza Zeke László Esze Dóra és Talamon Alfonz művei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Ágnes (1997) Kiss Ferenc - nyilas színészkirály? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Mónika (1997) Dokumentarische Filme im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Viktória (1997) A vogul igekötők a magyar igekötők tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklósi, Ilona (1997) A szegénység értelmezésének szociálpolitikai interpretációi Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi, Szilvia (1997) A naplóíró Márai Sándor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Edina (1997) Számneveket tartalmazó német és magyar frazeologizmusok kontrasztív vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Szilvia (1997) Zách Klára "szenvedéstörténete" a XIX. századi irodalom és képzőművészet tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tiborné (1997) Káros társadalmi hatások és ezek alakulása a rendszerváltozás folyamatában - Deviáns viselkedések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucska, Péter (1997) A szükséges és a felesleges a XV-XVIII. századi városokban. Átmenet egy új kor felé. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márfai, Milán (1997) A szlovákiai magyarság kulturális egyesületei 1918-1945 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mártonné Ivaskó, Lívia (1997) A sikertelen kommunikáció relevanciaelméleti megközelítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máthé, Adrienn (1997) PR ügynökség (Burson-Marsteller) és vállalati belső kommunikáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Hortenzia (1997) Булгаков и Мастер, Мастер и Маргарита, Маргарита и Мастер. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Méhes, Edit (1997) Ki teremtette Önt? ... Vagy Ön saját maga teremtette önmagát? Füst Milán: A feleségem története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1997) „Árnyékirodalom” - riport. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Éva (1997) A Kisalföld című napilap 52 éve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nesztler, Judit (1997) Geschichte der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn mit Rückblick auf die gemeinde Mór zwischen 1697 und 1770. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Julianna (1997) A Zeitwerk non-profit vállalkozás indító PR-akcióterve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olajos, Éva (1997) A liturgikus év Rónay György költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oross, Krisztián (1997) Schicksalsstunden Westungarns und der Stadt Ödenburg im Spiegel der zeitgenössischen Ödenburger Zeitung (1918-1921). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palásti, Márta (1997) A 100xSzép magazin szerkesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Eszter Anna (1997) A Balkán-hadjárat és visszhangja a szegedi sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Parragi, Eszter (1997) Szerb Antal novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Tamás János (1997) A munkanélküliség hatása az egyénre és a családra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pethe, Szilvia (1997) Отражение нашествия монгол-татар в древнерусской писъменности. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Predigerné Ölvedi, Ildikó (1997) Honvédség és alkoholizmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Prokai, Katalin (1997) Folgeregeln für den deutschen Satz - mit besonderer Berücksichtigung der Ausklammerung in Zeitungstexten und literarischen Texten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Angelika (1997) Любовь у Чехова и Бунина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Szilvia (1997) Die Waldorfpädagogik auf deutschem und ungarischem Sprachgebiet. Studienreise in die Augsburger Waldorfschule. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pölös, Tímea (1997) Arany János balladáinak motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radwanski, Jacek (1997) Slawomir Mrozek abszurd drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Remenyik, Dóra (1997) Die Klassenlehrerrolle und die Waldorfschulen heute und damals. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákosi, Marianna (1997) A Minden, a Valami és a Semmi - Füst Milán lírája és Martin Buber dialogikus filozófiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Anikó (1997) New Abstract. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sabján, Andrea (1997) Margit-legenda - Szécsi Margit mitologikus költői világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer, Istvánné (1997) Az alkoholizmus elleni küzdelem társadalompolitikai jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt, Edina (1997) Der Wiedervereinigungsprozess Deutschlands unter besonderer Betrachtung diesbezüglicher Rigiditäten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber , Frigyes (1997) Egy labdarúgó-mérkőzés szünetrendszerének és mondatalkotásának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Andrea (1997) A képernyő tekintete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Márta (1997) Nyírbátor szállása: tranzit, az örökkévalóságig - Reménytelen reménykedők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sokac, Dusica (1997) Ljubav i sudbina u proznom stvaralastvu Slobodana Selenica (na primeru romana „Ubistvo s predumisljajem"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlai, Balázs (1997) Kisfilmes fényképezőgépek technikái a fotoriporteri munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somoskövi, Zoltán (1997) Az időskorúak szociális gondozása Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Spollár, László (1997) Az alkoholizmus elleni küzdelem társadalom-politikai jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stossek, Balázs (1997) "Első szocialista városunk" az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsa (1997) Образ "другого" как поэта в поэзии Марины Цветаевой. "Стихи к Блоку". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Anna (1997) Jellegzetes hajléktalan életutak. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1997) Társadalmi riport. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes Szilvia (1997) "Aki dudás akar lenni..." (Alkoholizmus és drogfogyasztás az irodalomban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Lilla (1997) Ady és Párizs. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, László (1997) Keresztény motívumok Dsida Jenő költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Júlia (1997) A hátrányos társadalmi helyzet tényezői Békéscsabán. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalkai, Krisztina (1997) A színneveket tartalmazó angol és magyar frazeológiai egységek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Mónika (1997) Médiadosszié. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Mónika (1997) Médiadosszié. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelényi, Szilárd (1997) Kinek kell a képzőművészet? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurdoki, Zsuzsanna (1997) Häufigkeitsgrad der Verwendung von Verben mit der Präpositivergänzung in Zeitungs- und literarischen Texten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi , Tibor (1997) A magyar mondatszerkezet leírása HPSG keretben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széni, Katalin (1997) Egy fikcionált női szerző - Parti Nagy Lajos/Sárbogárdi Jolán: A test angyala. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tonga, Timea (1997) Passiv und sein Gebrauch in Texten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1997) Szomatikus (testrészneveket tartalmazó) magyar és angol frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Daniella (1997) Számokat tartalmazó közmondások és szólások kontrasztív vizsgálata az angol és a magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lajosné (1997) Iskola és szociális gondoskodás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske, Gyöngyi (1997) Munkanélküliség, speciális munkanélküli csoportok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ulrich, Kinga (1997) Rosa Liksomin kieliä. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanó, Éva (1997) A gazdasági világválság tükre a szentesi sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Csenge (1997) Baka István prózai világa a Beavatások című kötet alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1997) Szimbólumok, jelképek és motívumok Mészöly Miklós egyes regényeiben (elemzések). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (1997) Nőalakok és nősorsok Szomory Dezső drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ágnes (1997) Mondatszerkezeti vizsgálatok a szépirodalmi műfajban Márai Sándor Szindbád hazamegy és Krúdy Gyula Szindbád című művének kiragadott részleteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, Zsuzsa (1997) A nganaszan nyelv orosz jövevényszavainak fonológiai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vízkeleti, Gyöngyi (1997) Критика утопических идей в произведениях Ф.М.Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Walla, Helga (1997) Migration in Deutschland. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimmermann, Éva (1997) A kert mint központi motívum Lesznai Anna művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsögön, Zoltán (1997) Syntax und Konversation - Syntaktische Analysen des gesprochenen Deutsch. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám, Anna (1997) Утопические мысли в произведениях Достоевского в форме разных снов и видений ("Братья Карамазовы", "Подросток", "Бесы", "Сон смешного человека", "Утопическое понимание истории"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám, Anna (1997) Természetfölötti hiedelmek a finneknél: szellemek, manók és más képzelt lények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös, Csaba (1997) Eper és bér: a JATE hallgatói mozgalmának és önkormányzatának története: 1981-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 22. 18:20:56 CEST.