Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1996

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á | Ö
Number of items: 108.

A

Adler, Angelika (1996) Некоторые проблемы синтаксической синонимии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Zita (1996) Роль Рональда Рейгана в возобновлении русского враждебного имиджа в течении второй холодной войны /1979 - 1985/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Attila (1996) Irodalmi kísérletek a nyelven túlra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andó, Mónika (1996) Лагерная „жизнь и судьба” в творчестве Александра Исакиевича Солженицына и Варлама Шаламова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh, Andrea Beáta (1996) "Tulajdonképpen meg kéne mondanom, hogy nem jövök ide többé." Nádas Péter Szerelem című írásának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (1996) Gulliver Magyarországon avagy A mai napig tartó utazás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (1996) Gulliver Magyarországon avagy A mai napig tartó utazás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsovics, Mónika (1996) I. E. Babel: Lovashadsereg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Edit (1996) Radnóti Miklós jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, Balázs (1996) A verstan - Absztrakció és tradíció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Barbara (1996) Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkovits, Rita (1996) Русский речевой этикет и его изменения. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernaś, Arkadiusz (1996) Darvasi László szövegeinek mitikus világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beréndi, Mária (1996) Татьяна Толстая: Поэт и муза Художественный перевод и анализ теоретических проблем перевода. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogár, Miklós (1996) К вопросу о диалоге в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, Sándor (1996) "Nos, értik, akik értik" - Szóhasználat és nyelvi szándék Farkas Árpád verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Eliza (1996) Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bézsenyi, Ákos (1996) A fizika tagozatos középiskolai tanulók teljesítménymotivációs vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanálosi, Lilla (1996) Melankólia a huszadik században. Krasznahorkai regények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanálosi, Lilla (1996) Melankólia a huszadik században. Krasznahorkai-regények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cselenkó, Annamária (1996) Вопросы религиозного синкретизма (двоеверия) в древнерусской книжности. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár , Csilla (1996) Weöres Sándor: A teljesség felé. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czuppon, Anett (1996) A lélek szabadsága. Közelítések Weöres Sándor Psyché című művéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czékus, Tibor (1996) Az első magyar köztársasági mozgalom és a felvilágosodás filozófiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Damjanovic, Gábor (1996) Asszimiláció, antiszemitizmus Magyarországon 1848-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deme, Tímea (1996) "Bemikrofonozott világ" A rádió mint motívum és a rádió által megjelenített világ Mándy Iván Előadók, társszerzők és Mi van Verával? című műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Denkovics , Daniella (1996) A kódváltás nehézségeiről - A vajdasági magyar diákok alkalmazkodási folyamatai megváltozott körülmények között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Katalin (1996) Kaffka Margit: Mária évei című regényének elemzése, különös tekintettel a szimbolikus és impresszionisztikus jegyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Felföldi, Enikő (1996) Nagykálló gazdasági és társadalmi életének változásai a rendszerváltást követő években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ágnes (1996) Krúdy Gyula mondatszerkesztésének stilisztikai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fritz, Zsuzsanna (1996) Die Wirkung der Motivation auf die Ergebnisse der Deutschstunde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fári , Mónika (1996) Szentes kettős családnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, Edina Klára (1996) A nő és a szerelem Babits Mihály korai költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galántai , Rita (1996) A gyermek és a meddőség motívumának szerepe az Egyesült Államok drámairodalmának társadalomkritikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza, Beáta (1996) A hódítás sztereotípiái Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajzer, Anikó (1996) Kereszténység és katolicizmus Juhász Gyula költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Enikő (1996) Adalékok az öngyilkosság jelenségének társadalmi hátteréhez Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Háhn, Mónika (1996) Így élt Mohácsi Jenő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Ádám (1996) L'idée de l'absurde dans L'Étranger de Camus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imre, Mariann (1996) Waldorfpädagogik und Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imre, Zoltán (1996) A határozottság és a referencialitás összefüggései az erza-mordvinban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imre , Orsolya (1996) A regényíró Cholnoky László. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsák, Artúr (1996) I Problemi Dell'individuo E Della Coscienza Rappresentati In Due Romanzi Italiani: La Coscienza Di Zeno Ed Uno, Nessuno E Centomila. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Izsák, Artúr (1996) I problemi dell'individuo e della coscienza rappresentati in due romanzi italiani: La coscienza di Zeno ed uno, nessuno e centomilia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Joó, Attila Sándor (1996) Deutschsprachige Minderheitenfrage in Italien. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jurisics, Lidia (1996) Die Situation der Frau in der Bundesrepublik und die Frauenbewegung. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi , Valéria (1996) Kétségbeesés, segélykérés, létösszegzés József Attila kései lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kiss, Andrea (1996) A Domonkos-kódex módféle határozós szerkezetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Anikó (1996) Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht im Ferienlager 1995. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kleineisel, Marietta (1996) A német igék egységes kezelése a HPSG-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komár, Gabriella (1996) Weöres Sándor Psyché Egy hajdani költőnő írásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koszov, Veronika (1996) Ukrán-magyar kétnyelvűség a técsői kisiskolások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária Györgyi (1996) Haláljáték - küzdelem Halál - játékküzdelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mónika (1996) "Ki száz alakban százszor volt szabad" - A művészi önátélés változása Ady Endre költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács , Zsolt (1996) Absztrakt neuronhálózatok alkalmazhatósága a nyelvészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Hajnalka (1996) Pap Károly (Idegen a világban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Gyöngyi (1996) A komikum forrása Büchner és Brecht műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Ágota (1996) Az emberi kapcsolatok elidegenedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kártyik , Zita (1996) Azonosságot kifejező szólások és közmondások a magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kátai, Beatrix (1996) Ignotus és kora - Emma asszony tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl, Rita (1996) Novellák? Tárcák? Ady Endre novellairodalma, különös tekintettel a műfaji meghatározás problematikájára és témaválasztására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladinszkiné Dr. Gáspár, Klára (1996) Drogfogyasztás, mint társadalmi probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Libor, Éva (1996) A szavak szerelmese. Kosztolányi nyelvszemlélete szépprózájából vett példák alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lindák, Linda (1996) A vogul mesék állatalakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipóth, Marianna (1996) A Csongor és Tünde néhány értelmezési lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann, Magdolna (1996) Az Amphitryon-téma megjelenítése a világirodalom négy drámájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lucz , Szilvia (1996) A szegvári ragadványnevek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukáts, Katalin (1996) Hagyományunk és Ady Endre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lustyk, Ireneusz (1996) Miért nehéz a magyar? A magyart tanuló lengyel ajkúak által tipikusan elkövetett hibák elemzése a két nyelv fonológiai rendszerének figyelembevételével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Major, Anita (1996) "Egy vergődő lélek" A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózaetikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Margittai, Gábor (1996) A ritmuskényszer esztétikája (gyimesi néptáncok esztétikai elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mitring, Éva (1996) Выражение категории oпределённости-неопределённости в русском, венгерском и английском языках (на основе романа солженицына "один день ивана денисовича"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhari, Adrienne (1996) Szabó Magda prózapoétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Csaba (1996) Die gesellschaftlichen Gegensatze in Deutschland nach der Wende. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ágnes (1996) Landeskunde im DaF-Unterricht in der Mittelschule. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Neuhauser, Anikó (1996) Deutsche Lehnwörter im Ungarischen (Eine allgemeine Darstellung mit einer Lehnwortanalyse hinsichtlich des Bedeutungswandels). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Neuhauser, Ágnes (1996) Valenz des Adjektivs (Mit einem Ausblick auf ihre Unterrichtsmöglichkeiten). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Veronika (1996) Gyermekábrázolás Csáth Géza novelláiban és Kosztolányi Dezső "A szegény kisgyermek panaszai" című versciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Laura (1996) Kávéház és irodalom. Budapesti irodalmi kávéházak a századfordulón - Világirodalmi kitekintéssel. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

P

Pallósi, Patrícia (1996) Az aktuális szép. Déry Tibor Két asszony és Szerelem című novelláinak valamint Makk Károly Szerelem című filmjének összehasonlító strukturális elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Monika (1996) Lesen: Wie Verstehen? Didaktisierung von Lesetexten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Horváth, Judit (1996) A nemzeti hagyományok és előzményei Kölcsey esztétikai gondolkodásának fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pótáriné Dr. Hojcsi, Zsuzsanna (1996) Követelmények az alaptantervben és a vizsgákon: a magyar és a holland változat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakita, Ildikó (1996) Egy félig sikerült titán félig sikerült regényéről (Harsányi Kálmán: dilettáns vagy amatőr?). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roósz, Judit (1996) "Lelki kalandok" Szini Gyula lírai novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákai, Orsolya (1996) "Nyelvünk göröngyeinek felmagasztosítói". Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Suszter, Szilvia Gabriella (1996) Lehrwerkanalyse in Theorie und Praxis anhand des Lehrwerks "Sichtwechsel". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Szilvia (1996) Славяне на территории средневековой венгрии (VI - X веков). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Krisztina (1996) Ellentétes kapcsolások vizsgálata szintaktikai szempontból - Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év című ciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvölgyi, Mariann (1996) Avantgard a magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Zoltán (1996) Az Eurialus és Lucretia széphistória Ficino: Commentariumának kontextusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi , Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szita, Szilvia (1996) A tárgyak méltósága. Nemes Nagy Ágnes költészetéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Dóra (1996) Ironikus utazás a mesék birodalmában. Narratív szerkezetek szerepe Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tamás , Kincső (1996) Kuncz Aladár erdélyi szerkesztői munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tencz, Beáta (1996) Абсурд в художественном мире Платонова и Кафки. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, Beatrix (1996) Új törekvések az olasz reneszánsz esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tulok, Mariann (1996) Remonstránsok. Németalföld a XVII. század elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1996) Új téma és új hang a finn nőirodalomban Eeva Kilpi Tamara c. regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (1996) A Fáklya. Egy Móricz-regény valóságtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadász, Viktória (1996) A mai magyar reklámok nyelve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varali, Piroska (1996) Tamási Áron 1945 utáni írói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Judit (1996) "A lényeg elcsapott lovagjai" - Bibliai elemek Krasznahorkai László írásaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágfalvi, Anikó (1996) Aki Kaurismäki filmművészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágó, Magdolna (1996) Az "elefántcsonttorony" motívum - valamint a "vár", "palota", "torony" motívumok - szerepének vizsgálata Juhász Gyula költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ákos, Endre (1996) A Magyar Királyi Honvéd Légierő vadászrepülésének történeti áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Éva (1996) Leseverstehen in der Fremdsprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:32:56 CET.