Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1993

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 69.

B

Barna, Zoltán (1993) A tiszaalpári kosárfonás és szókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, József Attila (1993) Jegyzetek Pilinszky János pályakezdéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Beáta (1993) Csáth Géza: Napló 1912/1913. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Edit (1993) Magyar-orosz irodalmi kapcsolatok a magyar periodikában 1919-1939 Repertórium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Zsuzsanna (1993) Nemes Nagy Ágnes: Között (Barangolások Nemes Nagy Ágnes költői világában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buják Zoltánné Orisek, Márta (1993) Az ökoholocaust poétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bátyai, Olga (1993) Ungarn - Bild in deutschen Reiseführern. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csima, Ágota (1993) A motivációs tényezők vizsgálata gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czövek, Cecilia (1993) Юз Алешковский: “Синенький скромный платочек“ : ( Сленг в литературе ). Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ekecsi, Erzsébet (1993) Arany János balladáinak és a népballadáknak összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Zsuzsanna (1993) A szociometriai technika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fényes, Adél (1993) Antiszemitizmus Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gerstmár, Rita (1993) Egy mítosz megteremtése - könyvben és filmen (Weöres Sándor: Psyché és Bódy Gábor: Nárcisz és Psyché című művének elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Zsolt József (1993) Berczeli A. Károly: Fekete Mária című misztériumának fogadtatása a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Karolina (1993) Kaffka Margit: Állomások (komplex elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Góg, Tímea (1993) Ady költészete és a Biblia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Haas, Éva (1993) Karádi Pál "Apocalypsis-kommentár"-ja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Roberta (1993) A Zách Felicián-téma a 19. századi magyar irodalomban és képzőművészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ida (1993) Németh László: Iszony és az Irgalom hősnőinek összevető elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Eszter (1993) "Teremtsetek jó eposzt - s az eposz korszerű" (Arany János)- Arany János eposzfelfogása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janity, Zita (1993) A drámaíró Herczeg Ferenc. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáki, Beáta (1993) Rejtő Jenő, az irodalmon kívüli író (Akad még jó minőségű rossz zene a sok rossz minőségű jó zene mellett - W. Haas). Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kasza, Judit (1993) Die Verwendung der Modalverben in der zweiten Bedeutung. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Éva (1993) Képességfejlesztés az általános iskola ötödik, hatodik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (1993) Три тематические группы русского сленга. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zsuzsanna (1993) "Talán nem túlságosan lényeges, de mégis nehezen elhallgatható tartalmak" - érzéseim és gondolataim Ottlik Géza írásainak olvasásakor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (1993) Lernstrategien und Lernspiele im Fremdsprachenerwerb. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Éva (1993) "Bizonyítékai nélkül létező világ" (Gondolatok Csíki László: A céda nyúl c. regényéről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, Ildikó (1993) Weöres Sándor Medeiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Mária (1993) Az új klasszicizmus Halász Gábor és Németh László esszéiben és kritikáiban az 1920-as és 30-as évek fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (1993) Művészsorsok - Bródy Sándor: Rembrandt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Vera (1993) Владимирская Богоматерь в искусстве и литературе Руси. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Gyöngyi (1993) A komikum forrása Büchner és Brecht műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuszmann, Zsófia (1993) A szimbólumok világa - a világok szimbóluma (Michael Ende: A Végtelen Történet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, Dr. János (1993) A nyugdíj-korú népesség helyzete Orosházán (szociológiai szemmel, a társadalombiztosítás tükrében). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövérné Pápai, Éva (1993) A másodikos gimnazisták mondatszerkesztésének strukturális vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengl, Marianna (1993) Сатирическое видение в рассказе Булгакова "Роковые Яйца". Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Anna Mária (1993) "Kiverekedtem magam a hazugságaimból, de nem találtam rá az igazságaimra." (Értelmiségi szerepek Konrád György regényeiben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Ildikó (1993) A mai magyar társadalom értékei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müllner , András (1993) A(z) "torony története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Józsefné (1993) Ady modernsége - költészete első korszakának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tamás (1993) A hatvanas évek szubkultúrája Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tünde (1993) Menekülésmítosz a XIX. század végén és a századelőn - Gulácsy Lajos egyéni útkeresése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Noll, Katalin (1993) A teljes és hiányos paradigma leíró vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Zsolt (1993) A Biblia egy szövegrészének értelmezési problémái a fordítások tükrében (Ján. 21:15-17). Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz, Éva (1993) Возникновение древнерусского государства /Источники и теории/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Gabriella (1993) Dramapädagogik in dem deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papós, Ágnes (1993) Két szerep a századelő irodalmában: Szindbád és Esti Kornél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesei, Zsuzsanna (1993) Justh Zsigmond parasztszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pete, Klára (1993) A szimbolikusság fogalmának dekonstrukciós és pszichoanalitikus értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ildikó (1993) Jókai a századvégi modernek kortársa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogátsa, Terézia (1993) Babits és a prófétaság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Propszt, Eszter (1993) Önigazolás és Krisztusszerep Karinthy Frigyes novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rajki, Natália (1993) Ki lehet és ki nem lehet zseni? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajtik, Valéria (1993) "...egy vad fatalizmus uralkodik tetteink felett..." - Kemény Zsigmond: Gyulai Pál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádi, Krisztina (1993) "Скажи изюм" Василия Аксенова {Сатирический роман о "МетрОполе". Сленг в литературе). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Serege, Mónika (1993) Szerb Antal: Utas és Holdvilág. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Melitta (1993) A magyarszéki németek és magyarok nyelvjárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suti, Katalin (1993) Magyar-Orosz irodalmi kapcsolatok a magyar periodikában 1919-1939 : repertórium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ildikó (1993) Kiválasztottságtudat és napkultusz Csontváry írásaiban és Komjáthy költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Judit (1993) Энциклопедия рубежа столетия /Проблема массового существования в "Бесах"/ Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Éva (1993) Magyar-orosz irodalmi kapcsolatok a magyar lapokban 1890-1941 Repertórium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi, Rita (1993) Gróf Wesselényi István útinaplója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erika (1993) Слово и икона Сопоставительный анализ "Слов” Кирилла Туровского и икон праздничных рядов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tünde (1993) Fejezetek Lázár Ervinről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungváry, Eugenius (1993) Theodóros Synkellos Homilia de depositione vestis Deiparae in Blachernis (BHG 1058). Kritikai szöveg és bevezetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Váradi, Miklós (1993) "... Zúgó egek fenekén" - Motívumfejlődés József Attila költői életművében különös tekintettel az őselem-szimbolika és az ehhez kapcsolódó archetipikusan értelmezhető jelképek jellegzetességeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhidi, Gyula (1993) A tájszóállomány "átörökítésének" néhány kérdése a szegedi nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zádori, Gabriella (1993) A szépíró Szerb Antal (Egy irodalmár önarcképei). Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 4. 07:18:06 CET.