Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1992

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 94.

Andics, Ágnes (1992) "Én a huszadik században élek és jogom van szabadon választani" - Örkény István: Pisti a vérzivatarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andáné Vastag, Andrea (1992) A katolikus egyház és a művelődés a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyainé Viola, Ildikó (1992) A Müncheni kódex későbbi jelentésváltozást mutató szavai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Judit (1992) A 13-14 évesek anyanyelvi képességeinek komplex vizsgálata játékos formában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besenyi, Klára (1992) A Salome-motívum jelentkezése a századfordulón a képzőművészetben és az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki, Éva (1992) Gion Nándor: Latornak is játszott (elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujwicka, Izabela (1992) Jókai Mór lengyelországi recepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Eszter (1992) A "pogány magyar mondai örökség", mint irodalomi forrásanyag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró , Mária (1992) Udmurt népdalok kliséanalízise. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Tibor (1992) A sztoától Szent Ágostonig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Rita (1992) A szegénység egyes kérdéseinek szociológiai összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, Zsuzsanna (1992) Az esztétikai - művészeti nevelés problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drubics, Erzsébet (1992) Erziehung und Bildung im mittelalterlichen Europa insbesondere in Deutschland. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrényi, Mónika (1992) A katolikus és a protestáns etika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, Anita (1992) "A szellem utasa" - Erdélyi János külföldi úti képeinek és leveleinek, naplóinak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fellegváriné Priskin, Terézia (1992) A román nemzetiségi oktatás helyzete, különös tekintettel a Gyulai Nicolae Balcescu Gimnázium történetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gecse, Zoltán (1992) A Cipőipari Műszaki Szakközépiskola és 641. számú Szakmunkásképző Intézet története (1944-1985 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Godó, Klára (1992) Az Oberiu és az orosz abszurd dráma : (Danyiil Harmsz: Jelizaveta Bam és Alekszandr Vvegyenszkij: Karácsony Ivanovéknál). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Judit (1992) Kommunikációs és szociális képességfejlesztés az általános iskola első éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Csaba (1992) Jób - Istennel szemben soha nem lehet igazunk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halbaksz, Klára (1992) Megvalósuljanak-e az utópiák? (Szathmári Sándor Kazohinia című művének elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani, Csaba (1992) A "hatékony értelmezhetőség" matematikai fogalmának természetes nyelvekre való alkalmazhatóságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heinerné Dévai, Edit (1992) Az orosz kultúra magyarországi jelenléte 1890-1919, 1919-1929. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidvégi , Mónika (1992) Arany János befejezetlen hun-trilógiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hovorka, Beáta (1992) "A történelem epikus meghódítása" (Vázlat Kemény Zsigmond regényeinek elméleti és esztétikai problémáiról különös tekintettel A rajongók című művére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iván, Éva (1992) A bohóc-bolond motívum megjelenései a XX. századi művészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaposi, Andrea (1992) Pályakezdő tanítók beválásának vizsgálata (Az érdeklődés és a nevelői pályával való azonosulás kapcsolata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Péter (1992) A Jánoshalmi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi, Viktória (1992) A gép és a repülés motívuma Kondor Béla művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Zsuzsanna (1992) A matematika és fizika tudás sajátosságairól, azok összefüggéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Györgyi (1992) Хлебников и филонов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klapcsik, László (1992) Palazzeschi e il sentimento di controdolore. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koterla, Ildikó (1992) A katolikus elemi oktatás Magyarországon a XIX. század első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, János (1992) A magyarországi bányász-kohász erdészképzés kialakulása 1735-1919 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tamás József (1992) Az 1809-es tiroli szabadságharc. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Hegedűs, Mária (1992) Beszélt nyelvi szövegek mondattani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Wittenberger, Anna (1992) Az észt irodalom fogadtatása Magyarországon (1945-től 1990-ig terjedő időszakban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kruppa, Tamás (1992) Vallási intézmények és irányzatok Temesváron, 1540-1640. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kugyela, Edit (1992) Mámor (A Nyugat első nemzedékének költészetében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuzma, Éva (1992) A Tarhosi Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi, Kinga (1992) Babits Mihály Jónás könyve című művének néhány kérdése a költői életmű és a bibliai Jónás-történet tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőhalmi, Anikó (1992) Papp Dániel novelláinak tipológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó, Dr. Lajosné (1992) A szituációs és szociodramatikus játék segítő szerepe a kisiskolások énkép fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Júlia (1992) Georg Büchner és a Danton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Zsolt (1992) Az egyházi oktatás története Miskolcon 1936 és 1992 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyhegyesi, Monika (1992) Magyar - Orosz kulturális kapcsolatok 1919 - 1944 : sajtórepertórium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Naszály, Károly (1992) Középfokú képzés rendszere a honvédség keretében, e képzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyisztor, Éva (1992) Gogol: Esték egy gyikanykai tanyán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Noémi (1992) A Nagyenyedi Református Kollégium Könyvtárának története a XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pacsikáné Magyar, Szilvia (1992) Fejezetek a Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola történetéből (1966-1991). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Panek, Monika (1992) Intonációs problémák a magyarul beszélő lengyelek kiejtésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paral, Attila (1992) A társadalombiztosítás betegségi ellátási rendszerének erkölcsi kérdései orvos és beteg kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perlaki, Miklós (1992) Filmszinkronizálás és műfordítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Györgyi (1992) Szabadka, mint a századelő magyar társadalmának regénybeli képe (Kosztolányi Dezső, Balázs Béla, Sinkó Ervin művei alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Dr. Albertné (1992) A tanügyirányítás helyzete és egy lehetséges modell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rabi, Edina (1992) Mészöly Miklós prózája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Raffai, Beatrix (1992) Berzsenyi és az anakreontika a 18. század tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajkort, Ildikó (1992) Beilleszkedési nehézségek felismerése és segítése az óvodáskorú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ronkovics, Józsefné (1992) Egy magyar tudós, író, kulturális vezető művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Eötvös József 1813-1871. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rábóczki, Szilvia (1992) Роман В. Аксёнова "Бумажный пейзаж" : (Сленг в сатире). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Erika (1992) A házassági bontóperek alakulása 1975-88 között Baján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkantyu, Julianna (1992) A szerelem és a nő ábrázolása Jevgenyij Zamjatyin "Mi" című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siraki, Ferenc (1992) A szakképzés története Orosházán (A tanoncképzéstől a szakközépiskoláig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soproni, Theodóra (1992) Poetische Vision vom Glück - zu einer Wertvorstellung der Grimmschen Kinder - und Hausmährchen und zu ihrer dichterischen Gestaltung. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Timár, Gyöngyi (1992) A békési Szegedi Kis István Gimnázium Középiskolai Kollégiumának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Tamásné (1992) A kiskunfélegyházi népoktatás története 1868-1918 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Edit (1992) A nő-kérdés megjelenése a századvég drámairodalmában (Ibsen és Strindberg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvágyi, Ildikó (1992) A tanulói nyelvhasználat összehasonlító szemantikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erzsébet (1992) Laureano Vallenilla Lanz történelem- és társadalomszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Lívia (1992) A hibás nyelvi megoldások elemzése 10-14 éves gyerekek iskolai dolgozata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Mónika (1992) Magyar utópikus regények a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sánta, Gábor (1992) Egy szobautazó viszontagságai (Cholnoky Viktor Amanchich-novellái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sánta, Mihály (1992) Diákhagyományok a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Karán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Edit (1992) Антиутопии в западной и русской литературах. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süle, Zsuzsanna Genovéva (1992) Ottlik Géza: Iskola a határon (regényelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Tímea (1992) Magyar - Orosz művészeti kapcsolatok 1895 - 1942 között - sajtórepertórium -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Katalin (1992) A szülői attitűd hatása az óvodáskorú gyermekek agresszív és altruista viselkedésének alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1992) A bécsi magyar emigráció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gyuláné (1992) A Kiskunfélegyházi Tanítóképző története (1871-1957) (Mezősi Károly munkássága). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Udvarházyné Fejes, Erzsébet (1992) Szekszárd óvodatörténete a hazai mozgalom és a korabeli helyi lapok alapján 1836-1914-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaludi, Dr. László (1992) Történelemtanítás egy lehetséges modellje 1-6+2 évfolyam számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanó, Csilla (1992) Szabadságkeresés és önteremtés Gion Nándor Virágos katona, Rózsaméz és Börtönről álmodom mostanában című regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Marianna (1992) A szótag szerepe afáziás betegek olvasásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsófia (1992) Az aktuális mondattagolás szerepe a publicisztikai nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vecsernyés, Ildikó (1992) Erza-mordvin vonatkozói szerkezetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velősy, Anita (1992) Babits Mihály: Jónás könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszteg, Erzsébet (1992) Марина Цветаева: "Поэт" és “Эмигрант" című verseinek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vígné Horváth, Zsuzsanna (1992) Érzelmi nevelés és lehetőségei olvasásórákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbó, Ildikó (1992) Место пословиц в синтактико-семантической структуре языка (на материале русского и венгерского языков). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zólyomi, Theodóra (1992) Paavo Haavikon teoksen "Rauta-aika" Kullervo-jakson rakenteen analysi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldvári, Ildikó (1992) A nyelvi fejlettség vizsgálata 14 éves tanulók írott szövegeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágostonné Páger, Margit (1992) A családi iskola és annak egy lehetséges személyközpontú változata ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágó, Mária (1992) Hollósy Simon, a festő és Kiss József, a költőfejedelem kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Égető , Márta (1992) Karinthy Frigyes nőszemlélete alkotásai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 13. 10:56:21 CEST.