Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1991

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Ó
Number of items: 107.

Békés, Ferenc (1991) Veres Péter Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola története megalakulásától napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Aczél, Katalin (1991) Alternatív iskolák Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakai, Mónika (1991) Házi János és a "Török biblia". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, Klára (1991) Христианская догматика и ораторское искусство Кирилла Туровского ("Слово въ неделю ва/й" как часть богослужения). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Éva (1991) A bolognai "Collegium Illyricum-Hungaricum" törvényei 1591-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodonyi Kovács, Márta (1991) Az orosz kultúra magyarországi jelenléte 1895-1900, 1920-1925. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Zsuzsánna (1991) Az iskolák államosítása Szegeden 1948-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Imre (1991) Kollégiumkép a tanítóképző főiskolákon az 1990-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Gabriella (1991) A románkori templom szimbolikája és a későromán ócsai, egykor premontrei templom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Tamás (1991) Zala megyei olvasókörök 1867-1895 között (adattár). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Béla (1991) Felügyelet és büntetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bónáné Földes, Katalin (1991) Adalékok a keresztény zoomorfizmus kialakulásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Canjavec, László (1991) Проблемы аспектуальности в прошедшем времени в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csaszni, László (1991) 14-19 éves diákok életmódjának, szabadidős tevékenységének és tanulási rendszerének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás, Edit (1991) A számfogalom és a számelmélet ismereteinek fejlődése 10-17 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóka, Mária (1991) Egészségkárosító attitűdök vizsgálata 14-18 éves állami gondozottak körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó, György (1991) Adalékok egy középiskolai osztály pályaválasztás előtt álló tanulóinak személyiség vizsgálatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, Andrea (1991) Lechner Ödön és a szegedi városháza építéstörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duró, Gábor (1991) Szerb Antal: Utas és holdvilág (Közelítések egy regényhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ek, János (1991) A Kalocsai I. István Gimnázium története 1860-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Enikő (1991) A hátrányos helyzet és a bűnözés szociológiai vonatkozásai - Cigánybűnözés és galeribűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farádyné Somoskövi, Margit (1991) A szerb-horvát nemzetiségi oktatás helyzete Mohácson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feje, Ágnes (1991) Lovik Károly regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Katalin (1991) Madách Imre Az ember tragédiája és George Byron Káin című drámájának gondolati rokonsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, Rita (1991) Az expresszionista dráma egy típusa - Franz Werfel: Spiegelmensch című művének értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Franyó, Róbert (1991) Анализ "Притча о душе и о теле”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, Vilmos (1991) A rajztanítás története az esztergomi tanítóképzésben (1842-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gódor, Éva (1991) Nonconformity in 19th century British Politics. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halmos, Ágnes (1991) A szerkesztő Osvát. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Ágnes (1991) Álom és valóság. Cholnoky László két novellájának értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, Márta (1991) Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor szerelmi költészete - A Lilla-dalok és a Kesergő szerelem összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmat, Rita (1991) Juhász Gyula és Gulácsy Lajos világának hasonlósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Béla (1991) A középiskolások tanulási motívumainak feltáró vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Tímea (1991) Diagnosztikus tudásstruktúra vizsgálatok az atom- és molekulaszerkezeti témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hillay, Erika (1991) Az alteregó szerepe Kosztolányi regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Ferencné (1991) A Budapesti Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének iskolatörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Krisztina (1991) Az élet, mint a halál előzménye Kosztolányi Dezső: Pacsirta című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszárné Kraft, Dr. Valéria (1991) Társas kapcsolatok az óvodáskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hári, József (1991) Mikola Sándor élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsai, Krisztina (1991) Vasvári Pál és a Rákóczi-csapat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karosi, Zoltán (1991) Ember és világa - Teilhard de Chardin emberképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab, Judit (1991) Innovatív célú diagnosztikus értékelés az anyagi halmazok és kémiai átalakulások témakörében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keczer , Gabriella (1991) Fabiánus gondolatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszthidi, Ágnes (1991) Martin Luther und sein Angriff gegen die Kirche. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártóné Szelei, Ildikó (1991) A pedagógusok életmódjának és életkörülményeinek alakulása 1970 és 1987 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, József (1991) Mozgás, tér, idő a relativitás elméletében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mónika (1991) Gondolatok az életről és a halálról Kosztolányi Dezső regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Jancsó, Enikő (1991) Az iparostanoncoktatás története Zircen 1891-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovics, Mária (1991) A családi nevelés környezeti tényezőinek összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koltai, Judit (1991) Az általános iskolát végzett tanulók gondolkodási képessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1991) A Kecskeméti Piarista Gimnázium története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1991) Trónviszályok kora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ilona (1991) Értelmiséggé nevelés az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar id. Bókay János Kollégiumában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1991) Német származású női magyar hadifoglyok a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kreuter, Anikó (1991) "Egy arckép fényben és árnyékban" - Bródy Rembrandt-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuklis, Erika (1991) A Szennay kastélynak könyve azaz az első magyar nagyotmondók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Gábor (1991) A társadalmi szerkezet és rétegződés egyes kérdései, különös tekintettel a polgárosodás magyarországi folyamatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakos, Éva (1991) Számítógépek használata az orosz nyelv oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liebmann, Katalin (1991) A "varázsló" kertje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács , Ilona Cecília (1991) A testrészek neveinek szerepe Pinczési Judit költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magonyné Kis Czakó, Katalin (1991) A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Malatinszky , Zita (1991) Fantasztikum és realitás Szathmári Sándor regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuz, Norbert (1991) A rend elfelejtett katonái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Csilla (1991) A mondatszerkesztés vizsgálata a pankaszi nyelvjárásban nyelvszociológiai szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár , Klára (1991) Alkalmatos textusok. A hagyományok működése nevezetes alkalmakkor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Sándor (1991) A magyarországi protestáns egyházak és felekezetek jogi státusának elemzése az elmúlt félévszázad vetületében /1940-1990/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok, Attila (1991) Britain's Mediterranean Policy from Napoleon to the Crimean War. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Zoltán (1991) Néhány gondolat a történelemről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patyi, Zoltán (1991) Некоторые проблемы ранней поэтики Н.В. Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Dr. Tünde (1991) Alkoholbetegek jövőképe (Célzott interjúk Nagyfáról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai , Julianna Lívia (1991) Giraudoux magyar színpadon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi, Györgyi (1991) A tiszta forrás cseppjei (Csoóri Sándor költészetéről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Reicher, József (1991) A kiskunfélegyházi 608. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett tanulók pályakezdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romhányi, Zsuzsanna (1991) Katona József drámaírói pályájának kibontakozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádl, Izabella (1991) Kitelepítés Gánt községből 1946. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Katalin (1991) A vér-motívum Arany János balladáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Samu, Tünde (1991) Nemzetkarakterológia és magyarságtudat Babits életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Kovács, Berta (1991) Tamási Áron: Ábel (Ábel és a világ). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Klára (1991) "világgá dermed a között" Közelítések Bertók László költői világához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipka, Krisztina (1991) Összehasonlító matematikai tudásszint vizsgálatok a középiskolák II. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Ildikó (1991) Az álom szerepe Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tamás László (1991) Homogenitás és heterogenitás: a házasságok stabilitása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kernya, Piroska (1991) Közlekedésre nevelés feladatai a 6-14 éves korosztálynál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári, Éva (1991) Magyar nyelvű esküszövegek Szeged XVIII. századi tanácsülési jegyzőkönyveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szczepanska, Anna (1991) Lengyel-magyar összevető szókincsvizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeberényi, Judit (1991) Állam és egyház harca az oktatásban 1945-50. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilbereisz, Edit (1991) A Nakonxipán motívum. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1991) Környezetvédelmi nevelés a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szincsok , György (1991) Gyöngyösi István "rímszótára". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szivi, József (1991) Az elsajátítási kritériumok meghatározásának módszerei (Az általános iskolai 7. osztály első féléves fizika tananyagának elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlobodnik, Mihály (1991) Az 1849. július 15-17-i váci csata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombathelyi, Anita (1991) Воланд и другие /Анализ романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита "/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Gábor (1991) A cím nélküli gyűjtemény helye Balassi Bálint költői életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, Andrea (1991) A választás és az elutasítás dinamikája az általános iskolai tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Király, Mária (1991) Tiszaeszlár, 1882-1883. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tamás , Dorottya Mária (1991) A bohóc retorikai szerepe a modern művészetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarnóczi, Anikó (1991) "Этика ценностей" личного и безличного в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Anikó (1991) Az orosz kultúra a magyar sajtóban 1895-1900. 1926-27. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tenk, László (1991) Erdélyi menekültek Csongrád megyében 1988-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toronykőy, Márta (1991) Babits Mihály "A gólyakalifa" c. regény elemzése (A regény, mint szintézis). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Csuhaj, Dóra (1991) Társadalmi egyenlőtlenségek és a szociálpolitika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vehrer, Adél (1991) Öt világot éltem meg (Tuba Lajos parasztember életének története saját elmondása alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wolf, Viktória (1991) Die Kreuzzüge und die Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wolff, Jánosné (1991) A mikroosztályos nevelési rendszer az általános iskola alsó tagozatán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Edina (1991) Greenberg univerzáléinak érvényessége a nganaszán nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 08:18:13 CET.