Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1990

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ó
Number of items: 138.

A

Almási, Nóra (1990) Антонимы и их использование в хуожественной литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arwad, Oreifig (1990) Az Ábel-trilógia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Baji, Klára (1990) Раскол и "Житие" Протопопа Аввакума. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Anna (1990) Икона и картина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Beáta (1990) Társas kapcsolatok alakulásának bemutatása egy iskolai osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1990) Család-óvoda-iskola kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barsi, László (1990) Bűncselekményt elkövetett - mentálisan sérült - fiatalkorúak nevelésének és reszocializálásának tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batyik, Tünde (1990) Egy angol úriember a reformkori Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Éva (1990) Az infinitivus perfectus használata Horatius műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berwinkl, Éva (1990) "Engedjétek hozzám jönni a szavakat" (Sütő András esszéi). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bombicz, Mónika (1990) "Gúzsbakötött tánc" avagy "Egy szegény műfordító panaszai" Kosztolányi Dezső műfordító elmélete s Faust-fordításának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Katalin (1990) Csongrád-Bokros régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárkányi, Gábor (1990) A magyar állam és egyházak kapcsolatának múltja, jelene és perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csendes, Erika (1990) Az orosz irodalom a magyar újságokban 1895-1899-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csermely, Péter (1990) Az Árpád-ház mediterrán politikai kapcsolatainak áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernyi, Zsoltné (1990) Повеэсти второй половины ХVII века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuti, Orsolya (1990) A küldetés, a számvetés és a halál gondolata Ady, Juhász Gyula, József Attila és Kosztolányi kései verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czipa, Boglárka (1990) Именное составное сказуемое в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani, Erika (1990) Ludovicus Tubero Kommentárjainak oratioi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Andrea Ildikó (1990) Martinovics Ignác: Egyetemes filozófiai rendszer (fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dominek, Zsolt (1990) "Именное склонение в Благовещенском Нижегородском Кондакарe ХI-XII вв.". Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed, Erika (1990) "Ismerőssel állunk szemben, akiről már úgyis mindent tudunk." (Babits és a kultúraelbeszélés - 5 novella példáján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Együd, János Lászlóné (1990) Проблемы мотивации обучения в процессе преподавания русского языка в восьмилетке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Megyesy, Ágoston (1990) A tanár személyiségével szemben támasztott követelmények a szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (1990) Sík Sándor természetlírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gábor (1990) A kassai nyilvános könyvtár 1670 körül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Olga (1990) Személyiségfejlesztés az általános iskola 5-8. osztályos rajz óráin. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, János (1990) A gondolat szépsége és a szépség gondolatisága (Adalékok Erdély Miklós holisztikus művészetszemléletéhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Emese (1990) "... lepketested halványlila almavirágszínben ragyog" - Gozsdu Elek Weisz Annához írott leveleiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Szabó, Anikó (1990) Jakob Fugger arcképvázlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földiné Brezvai, Erika (1990) Фазисная xарактеристика предикатов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fűrész, Csilla (1990) Egy iskolai segédanyag - filmkatalógus összeállítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gergely, Györgyi (1990) Az értelmiségi ifjúság 1919 utáni mozgalmai és Tomori Viola. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goldea, Zsuzsanna (1990) Az Országgyűlés összetételének alakulása 1949-1990-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombás, László Györgyné (1990) A Bajai Polgári Fiúiskola története 1882-1915-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubicza, Lajosné (1990) Iskolakörzetesítések Tolna megyében 1945-1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Erika (1990) Lord Rothermere sajtókampánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuriczáné Tóth, Ilona (1990) Схема некоторых персонажей волшебных сказок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Aranka (1990) Táncsics Mihály nemzetiségpolitikája az 1840-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gőz, Gabriella (1990) Mándy Iván műveinek kritikai fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász, Péter (1990) A makói 1712. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat történetének alakulása 1964-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hollander, Gyöngyi (1990) Tessitori Nóra művészete Juhász Gyulával való levelezése tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, Erika (1990) Középiskolások szókincsének jelentéstani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Andrásné (1990) Németh László és az orosz irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tímea (1990) Fulcherius Carnotensis Historia Hierosolymitana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hriczu, Anita (1990) A népi-urbánus vita a két világháború közti Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hájas, Csilla (1990) Idegennyelv-tanulás gyermekkorban, különös tekintettel az óvodáskorúakra. Az elsajátítás folyamata, tanítási módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Elek (1990) Adalékok felnőtt és juniorkorú labdarúgók pályalélektani vizsgálatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakó, Katalin (1990) Валентность глаголов, обозначющих природные явлениа в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhos, Magdolna (1990) Aслекты сцсиочности припагатслых и наретий в руссих сказках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Györgyné (1990) Az orosz és szovjet kultúra a somogyi lapokban 1970 - 1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Czeglédy, Ibolya (1990) A logopédusellátottság és a logopédiai hálózat alakulása Magyarországon és Békés megyében (1968-69-től 1988-89-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járfás, Katalin (1990) Творчество А. Платонова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Csilla (1990) A 16 éves korosztály írásbeli nyelvhasználatának mondatszerkezeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kancsár, Attila (1990) Bonfini és Nehring (Gondolatok egy Mátyás-monográfia kapcsán). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kara, Piroska (1990) A szakmunkástanulók olvasás- és szövegértése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Jelena (1990) Проблематика выбора у Ф.М. Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keller, Edit (1990) A narkománia társadalmi jelensége és kezelésének intézményes lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztényi, Kinga (1990) Сатирические рассказы второй половины ХXII века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Lucza, Ilona (1990) Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése). Postgraduate education, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (1990) Петербург - новая столица. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1990) Cserkészmozgalom a Sárospataki Tanítóképzőben 1922-1946. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koltay, Miklós (1990) Szeged (Szeged, Újszeged, Gyálarét, Szentmihálytelek) régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komár, Dr. Pálné (1990) Az óvodapedagógus-jelöltek munkára való beállítódásának pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondász, Katalin (1990) Újhold, 1946-48. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1990) Röszke község története és régészeti topográfiája Szeged 1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Piukovics, Gabriella (1990) A Tóth Kálmán nevét viselő bajai középiskola története 1870-1914. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tapolcsányi, Valéria (1990) A bátyai elemi népiskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kricsfalvi , Ágnes (1990) Arcok a tükörben - barangolások az irodalomban és a festészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulyassa, Zsolt (1990) Adalékok Sáros vármegye XV. századi demográfiájához és településtörténetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Eszter (1990) Az olasz festészet motívumrendszerének és térszemléletének bizánci gyökerei a XIII-XIV. század fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kérgesné Gerhát, Krisztina (1990) Nagyari József: Tábori praedikatiók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónyáné Dézsi, Mariann (1990) Az orosz irodalom a magyar sajtóban /1894-1899/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köllő, Ibolya (1990) Л. Н. Толстой: Смерть Ивана Ильича, А. П. Чехов: Смерть чиновника, Л. Андреев: Жили-были... Сравнительный аналиэ текстов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lihótzkyné Lángh, Ildikó (1990) A bölcsődei nevelés története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Limpár, Andrea (1990) Regényelemzés Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Emília (1990) Отношения между лирическими героями в первом и во втором периодах в поэзии А. Блока. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárd, Tibor (1990) III. András okleveleinek tematikai csoportjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag, Mária (1990) Buharin és a NEP. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Márta (1990) Kiskunfélegyházi Iparos- és Kereskedőtanonc Iskola története 1884-1940. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makk, Olga (1990) A pedagógus hivatástudat alakulásának vizsgálata (Zsámbéki Tanítóképző Főiskola). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makkos, Anikó (1990) Москва 2042. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mesés, Péter (1990) Wesselényi Miklós eszmerendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miszlai, Judit (1990) A fogamzástól a serdülőkorig (Szentetornya 1988-89). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhari, Éva (1990) Alessandro Monti élete, szerepe az olasz és magyar függetlenségi harcokban, levelezésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Jánosné (1990) Сравнение Поучения Владимира Мономаха и поучения короля Иштвана Первого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Béla (1990) A vallás társadalmi szerepe, napjaink új vallási irányzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (1990) Gyula város utcaneveinek történeti változásai (1851-1987). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Márta (1990) A személyiség változásai a munkanélküliség hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Mária (1990) Вопросы лингвостарноведения при преподавании русского языка в гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikics, Anita (1990) Magyar író Nyugaton - Domahídy Miklós munkái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1990) Русская и венгерская ритмика и особенности венгерского акцента в русской речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Csilla (1990) "Untersuchung über die Beziehungen zwischen den Nachbargemeinden Zsira (heute in Ungarn) und Lutzmannsburg (heute in Österreich) im Verlauf der Geschichte". Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Antal (1990) A munkára való beállítódás és a pályaválasztás (Pályaválasztás és a katonai hivatástudat kialakulása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozorainé Gyarmati, Magdolna (1990) Глаголы движения с приставками в-, вы-, при-, у-, под-, от- и презентация данного материала на уроке русского языка в гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pintér, Ildikó (1990) Portré a dualizmusból (Szilágyi Dezső). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pipis, Ágnes (1990) Лирический герой в новеллистике Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piti, Ferenc (1990) Pogány tendenciájú állam- és uralkodóellenes felkelések és összeesküvések I. István korában (997-1038). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pordán, Ildikó (1990) A napló-műfaj, László Károly Naplóján keresztül vizsgálva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsik, László (1990) Lovik Károly novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prjevaráné Mikus, Márta (1990) A komplex esztétikai nevelés lehetőségei az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia, Gáborné (1990) Одна эпоха в зеркале двух повестей (Сталиничество в произвдениях Чуковской и Трифонова). Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Roszik, Enikő (1990) Картина н икона. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róka, László (1990) A közösségi beállítódás vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schmidt, Judit (1990) Rubén Dario és a modernismo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Vincéné (1990) Makó társadalma a két világráború között Erdei Ferenc műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skolowski, Marcin (1990) Ryszard Kapuściński és Edward Stachura élete, irodalmi munkássága és Magyarországon való fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Streitmann, Judit (1990) A francia abszolutizmus elméleti alapvetése és gyakorlata a XVII. század elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (1990) Кризис индивидуума и формы его проявления в произведениях Достоевского и Платонова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvári, Márta (1990) Érték, életmód, művelődés (A szellemi dolgozók művelődési szokásai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenténé Békefi, Zsófia (1990) Цветовая симболика древнерусских икон. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai, Márta (1990) Zoscsenko korai és késői novelláinak összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztruhár, Mária (1990) Tizenegy és tizennyolc éves gyerekek írásos szövegeinek összehasonlítása mondattani szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száraz Nagy, Mária (1990) Bibliai mottós versek Ady Endre háborús költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Angéla (1990) А. М. Реизов: Пруд (анализ). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőnyi , Zsuzsanna (1990) Weöres Sándor gyermekszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Andrea (1990) Толкование нескольких мотивов Андрея Платонова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sípos, Attila (1990) A szerelem ontológiája és annak tudati mechanizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajtiné Hatos, Katalin (1990) Возможности использования невербальных средств в учебниках для гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Zsolt Gusztáv (1990) Vajai telepesek Magyarbólyon 1939-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takóné Kalmár, Zsuzsanna (1990) "Maxima debetur puero reverentia!" (Iuvenalis, Szatírák, XVII. 47.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toperczer, Judit (1990) Széchenyi István Európa-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tubákos , Zsuzsanna (1990) Freud hatása Csáth Géza életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsa (1990) Культ Бориса и Глеба в древнерусской литературе и иконописи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Dóra (1990) A gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1990) Masaoka Shiki 19 haikuja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Tamás (1990) A politika pluralizmus kialakulásának folyamata Magyarországon 1973-tól az 1989. évi XXXIII. törvényig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vargáné Róth, Szilvia (1990) Философские оды М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Zoltán (1990) Hasonlatok Babits Mihály költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verebéli, Balázs (1990) A Magyar Pedagógus Kamara létrejötte és működésének kezdete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereckei, László (1990) A számítástechnika oktatás jelenlegi helyzete, célja és feladata az OTE Egészségügyi Főiskolai Karán és az egészségügyi szakközépiskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Erika (1990) Лингвостилистический аналииз рассказа В. Токаревой "Самый счастливый день". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Véhman, Ilona (1990) «Велимирское» хлебниковедение in statu nascendi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vész, László (1990) "Örökkék ég a felhők mögött..." Babits világnézetének fejlődése tanulmányai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zajeska, Jolanta (1990) Hajnóczy Péter személyisége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér, András (1990) Magyar morfológiai elemző. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árkovicsné Pezzetta, Claudia (1990) Sors, közösség, küldetéstudat - Kányádi Sándor lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor, József (1990) A lét színterei Pilinszky Trapéz és korlát című kötetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 08:11:25 CET.