Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1989

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 124.

A

Ary, Ildikó (1989) Az óvodai idegennyelv oktatás pszicholingvisztikai és oktatástechnikai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Badó, Attila (1989) A Protagorasz dialógus elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bali, Jánosné (1989) Szociális éretlenség miatt iskolából visszamaradt veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kislétszámú fejlesztő csoportja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zsuzsanna (1989) Tanítóképző főiskolások munkával kapcsolatos értékválasztásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1989) Az 1985. I. törvény az oktatásról és a végrehajtási rendelkezések a pedagógusról, a pedagógusképzésről és továbbképzésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1989) Egészségügy-szociálpolitika és nevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bednarska, Beata (1989) Kazimiera Illakowiczówna kolozsvári évei: 1939-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berke, Anikó (1989) A trubadúr-költészet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biernacki, Karol (1989) A műfordítás és kérdései a lengyel és magyar irodalomra vonatkozóan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Edit (1989) Дальневосточные мотивы в прозе Ивана Алексеевича Бунина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ildikó (1989) Körmend településfunkcióinak fejlődése az 1920-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhler, Béla (1989) Hazafiságra nevelés tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Chanthone, Bouphavanh (1989) Laoszi népmesefordítások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetkovits, Csilla (1989) Az Érdy-kódex egy fejezetének morfológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csilics, Éva (1989) A lengyelországi zsidóság helyzetének néhány vonása, különös tekintettel a varsói gettóra 1939-1943. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, Sándorné (1989) Kiskunfélegyháza oktatásügye 1945-1961 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dervenkár , István (1989) Színihatás-elméletek és gyakorlatok a XIX. századi Magyarországon. Szigligeti Ede első nagy drámai korszaka /1835-1848/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Zsolt (1989) JATE ÁJTK hallgatóinak életstratégiái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi, Olga (1989) Közös vonások Malcolm Lowry és Hajnóczy Péter műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudik, Istvánné (1989) Az ötödik osztályba való átmenet pszichológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Enyedi, Anikó (1989) Типичные ошибки венгерских гимназистов в употреблении видовых форм русского глагола. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér , Júlia (1989) Csáth Géza drámai munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsorné Kurunczi, Margit (1989) Az általános iskola művészeti nevelésében jelentkező esélyegyenlőtlenség elemzése kérdőíves vizsgálat útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Nagy, Ibolya (1989) Az elromlott istenvetítőgép és harminc madár (Flaubert: Szent Antal megkísértése)- műelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaáli , Lászlóné (1989) Anyanyelvi képességek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gecse, Éva (1989) Szerb Antal: Utas és holdvilág. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Greksza, Tünde (1989) Sopron háborús kárai és az újjáépítés kezdetei (1945-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gudmon, Veronika (1989) A "nagyság női dimenziója" Németh László Gyász című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog, Mária (1989) Oroszország jövője A. I. Herzen szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Andrásné (1989) Страноведческий аспект преподавания русского языка /па материале учебников для гимназии/ Курсовая работа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Hedvig (1989) Művészettörténeti műveltség a 17. századi Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ildikó (1989) A Csongrádi Keresztény Gőzmalom Részvénytársaság története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gősi , Dr. Istvánné (1989) Füst Milán kisregényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Habuda, Ibolya (1989) Az iskola és az úttörőcsapat közti együttműködés kialakításának pedagógiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, Géza (1989) A földreform Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűsné Pálus, Margit (1989) Örkény István: Tóték (drámaelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidvégi, Ilona (1989) Летние лагери русского языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodák, Ágnes (1989) Az okadó magyarázat szerepe Kosztolányi Dezső esszéiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holecz, László (1989) A középtávfutás személyiségfejlesztő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei, Gabriella (1989) A második világháború a szovjet és az amerikai prózában. Konsztantyin Szimonov: Élők és holtak és Norman Mailer: Meztelenek és holtak című regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Éva (1989) Középiskolás tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Karászi, Kálmánné (1989) Berzsenyi Dániel: A közelítő tél című versének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab, Zoltánné (1989) A szülők nevelési stílusának hatása a gyermek társaskapcsolataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Miklós (1989) A hinduizmus mint vallás és mint etikai rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keményné Vincze, Dr. Márta (1989) A serdülő tanulók tanulási motivációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertészné Koncz, Ilona (1989) Nagy László képalkotása az 50-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1989) Az emblematikus színház szemiotikája. Megjegyzések az Erzsébet-kori színházhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gáborné (1989) Egy pedagógus kollektíva értékrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Róbert (1989) Csehszlovákia - 1968. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Éva (1989) A Huszadik Század körének liberalizmus-felfogása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Farkas, Anikó (1989) Ionesco abszurd mítoszai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Janecskó, Zsuzsa (1989) A rendszerezési képesség fejlesztésének lehetőségei a kommunikáció folyamatában (óvodás korúaknál). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Katalin (1989) Жуть как результат неосуществимости индивидуального совершенства /Анализ рассказа Чехова "На подводе"/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Nóra (1989) Проблемы и препятствия возникновения автономной личности в романе Достоевского "Цдиот". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik, Attila (1989) Egy humanista a huszadik században. Faludy György költészetének alapvonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Éva (1989) Жаргон и его молодежная разновидность. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, Ildikó (1989) Nyecsajev és az 1869-es oroszországi diákmozgalmak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunhegyi, József (1989) A 14-18 éves tanulóifjúság világnézete és történelmi tudata (1957-től 1980-as évekig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsó, Mária (1989) Az orosz irodalom magyarországi bibliográfiája a korabeli sajtó alapján / 1895 - 1919 / / A fordítások azonosítása /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutasné Páli, Mária (1989) Tessedik Sámuel - a pedagógus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Anikó (1989) Kolumbusz- interpretációk Magyarországon a XIX-XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Sándor (1989) A jószomszédsági politika előzményei, kialakulása és néhány jellemző vonása a Karib-térségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Losné Tímár, Erika (1989) A nevelőintézeti nevelés szerepe a deviáns, antiszociális fiatalok társadalmi beilleszkedésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lányi, Anikó (1989) Munka a nyelvi laboratóriumban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag, Anna Mária (1989) A Békéscsabai MÁV Nevelőotthon története 1948-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Malinowska, Ewa (1989) A magyar színdarabok lengyelországi fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Franciska (1989) Az élet keletkezésére vonatkozó elméletek egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1989) A "konzervatív felvilágosult" Pjotr Valujev naplójának legfontosabb kérdései (1861-1868). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Orsolya (1989) Görgey Ármin élete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mustos, Tamás János (1989) A Bebrits Lajos Szakközépiskola története 1953-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Csaba (1989) Наглядные пособия и технические средства на уроках русского языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Erzsébet (1989) A Sziklai Sándor Középiskolai Kollégium tanulói szabadidős tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dr. Lászlóné (1989) Családi nevelés kérdései felmérés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tünde (1989) Szegvári nyelvjárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyegrán, Andrea (1989) Ernst Moritz Arndt - Egy 19. századi német bölcselő életműve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádasi, Judit (1989) Ellentétes elemek Antti Tuuri novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, József (1989) Főiskolai csoportok (osztályok) szerkezeti és érték jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Otta, Andrea (1989) Фразеологизмы, выражающие характеристику человека. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pete Tóth, Csilla (1989) Klebelsberg Kunó és a szegedi Dóm tér kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petri, Miklós (1989) Sztárai Mihály hitvitázó drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigler, László (1989) Az esztétikai és a művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben, az óvodától a középiskoláig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Andrea (1989) Cicero Verres elleni első beszéde (Oratio in Caium Verrem aotio prima). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pok, Katalin (1989) Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pribelszki, János (1989) Kazinczy Lajos a szabadságharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Páli, Éva (1989) Анализ повести Андрея Платонова "Джан". Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radó, Janina (1989) Implicit argumentumok a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rideg, László (1989) Az "ötvenes évek" kommunista reformellenzéke és a Petőfi Kör. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rideg, István (1989) Az irodalmi képmontázs lehetőségei, avagy a szerkesztés és a stílus fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rixer, Mária (1989) Nyelvhelyességi vizsgálat 15-17 éves diákok között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubint, Ágnes (1989) Особенности студенческого жаргона и его роль в худжественной литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rába, István (1989) Az önkormányzati mozgalom működésének lehetőségei az eltérő értelmi képességű gyermekek iskoláiban, diákotthonaiban. (Általános Iskola és Diákotthon Kőszeg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sandi, Katalin (1989) A magyar polgári vígjáték fejlődése Csiky Gergelytől Molnár Ferencig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sindár, Edit (1989) Употребление приставочных глаголов на материале учебников русского языка для гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Zsuzsanna (1989) A tanyakérdés néhány társadalmi vonatkozása az Alföldön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stallenberger, Helga (1989) Сны и видения в повести Алексея Ремизова "Крестовые сёстры" Фунциональный анализ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stopka, Mariola (1989) A magyar szépirodalom lengyelországi befogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suhajda Jánosné Urbán, Anna (1989) A székely néptudat, népismeret Erdélyben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1989) A katolikus egyház filozófiájának néhány kérdése a XX. század második felében, a II. Vatikáni Zsinat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Györgyi (1989) Sütő András esszéi (Középpontban a Nagyenyedi fügevirág című kötet úti tűnődéseinek elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaszkó, Márta (1989) Предположительно - уступительные отношения в русском и венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenti, Csilla (1989) A Sóshalmi Olvasókör története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szergejev, Zsuzsanna (1989) Революция в театре - театр в революции. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, Pál (1989) Kecskemét város közoktatásügye a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, Ildikó (1989) Bulgária a Vasárnapi Újság tükrében (a lap bolgár tárgyú anyaga 1854 és 1894 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Gabriella (1989) Epizódok Győr közéletének történetéből két korabeli lap alapján (1900-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkövi, Gabriella (1989) Sarkadi Imre regényesztétikája és regényírása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Andrea (1989) Чехов и проблемы гуманистической универсальности / анализ повести "Палата № 6" /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, József (1989) Vörösmarty Mihály úgynevezett epikai korszaka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tapolcsányi, Attiláné (1989) A középiskolai tanulók társas kapcsolatának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Márta (1989) Выдающиеся памятники русской барочной культуры и ли тературы. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ilona (1989) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szakszókincse Jászdózsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, László (1989) A szocializmus elmélettörténetének néhány aspektusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mónika (1989) Nyelvjárási szövegek szójegyzékkel Helvéciáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Rita (1989) Tamási Áron: Lélekindulás motívumok a korai novellákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Rozália (1989) A teljesség kísértése - átváltozások sorozatával - a megismerés útjait kutatva (Weöres Sándor: Átváltozások című szonettciklusának elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Mária (1989) Роль двойников А. Блока во свете романтического понимаия личности. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veréb, Zsolt (1989) A mitikus gondolkodásmód John Keats Endymion költeményében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Zsuzsanna (1989) Проблематика "поэтического субъекта" в поэзии раннего и позднего Пастернака. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vukitsevits, Éva (1989) Az alkotás kérdése Mihail Bulgakov műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar, Péter (1989) A hadügyminiszter Görgey. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zeke, László (1989) A szexuális forradalom utópiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigri, Gyula (1989) Magyar mondatok kategoriális elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldhegyi, Katalin (1989) Az újjáformált magatartás és szerep lehetősége Vörösmarty költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ákos, Magdolna (1989) A tevékenység szerepe a kommunikációs rendszer fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:19:43 CET.