Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1988

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | É | Ð | Ö
Number of items: 167.

A

Abonyi, Gézáné (1988) A káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és egészségnevelési teendők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Anderle, Enikő (1988) A Kazinczy-kódex határozószói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi, Márta (1988) Раздвоение личности в романах Достоевского "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági, Julianna (1988) Intenzív növénykultúrák termesztése a nagykőrösi közép- és kisparaszti gazdaságokban a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, József (1988) Domonkos István életművének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Edit (1988) A tranzitív és intranzitív igeviszony kifejezése a magyar és angol nyelvben (összevetés). A tranzitív-intranzitív irányú képzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai, Katalin (1988) Az aspektus problémája az olasz igeidő- és módrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Katalin (1988) József Attila Gyömrői Edithez és Kozmutza Flórához írott verseinek értelmezése - Néhány szabadon választott motívum alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bayerle, Alajos (1988) A serdülők személyközi kapcsolatainak struktúrája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benda, János (1988) A szakmunkásképzés kialakulása és fejlődése Esztergomban 1884-1987. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Butsi, Erika (1988) Jókai Rab Rábyjának és Ráby Mátyás önéletrajzának összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Báló, Marianna (1988) Hervay Gizella költői motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidiné Papp, Mária (1988) A pályakezdő tanítók iskolai beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Dávid, Ágnes (1988) A család az iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányász, János (1988) A szocialista művelődéspolitika szerepe az értelmiség nevelésében és érdekviszonyai alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényiné Varga, Malvin (1988) Pedagógus úttörővezetők helyzete Kecskemét városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Mária (1988) A modern nő típusai Kaffka Margit: Színek és évek, Mária évei és Állomások című regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóka, Zsolt (1988) Etika: A családfejlődés kiútkeresései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Chanthabouathong, Theplamphone (1988) Újságnyelvi szövegek mondattani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Kornélné (1988) A beszédfejlesztés pedagógiai-pszichológiai elemzése (az általános iskola 1-5. osztályaiban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Mária (1988) József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csenke, Larissza (1988) "Из политической жизди россии первой половины 16. века" /Русско-крымско-турецкие отношения/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cservenák , Valéria (1988) Dosztojevszkij pokoljárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csire, Gézáné (1988) A lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda története 1963-1988-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Béláné (1988) Erdei Ferenc művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csík, Éva (1988) Német nyelvi segédkönyv-tervezet állami nyelvvizsgára, OKTV-re ill. felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csüllögné Bogyó, Katalin (1988) Az üvegfal - Czóbel Minka lírája (1890-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czegle, Zoltánné (1988) Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Damdinbazar, Ariunceceg (1988) Выявление значений приставки за- и виделение её главной функций на основе романа М. Шолохова "Судьба человека". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debrey, Attila (1988) A pályaorientáció önismereti előfeltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobor, Ágnes (1988) Gyermekek iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudits, Dénesné (1988) Ady Endre és a magyar irodalmi hagyomány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dukát, Judit (1988) Neoplatonikus eszmék megjelenése XVI-XVII. századi emblémagyűjteményekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dári, Edit (1988) Úttörőmozgalom a 12 éves gyermekvezetők szemével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Katalin (1988) Kaffka Margit: Mária évei című regényének elemzése, különös tekintettel a szimbolikus és impresszionisztikus jegyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecsédi, Dr. Andrásné (1988) A kereskedelmi pályára készülő fiatalok pályairányulásának néhány pszichológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erney, Andrea (1988) A gyermeki beszédfejlődés vizsgálata a születéstől másfél éves korig (esettanulmány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Evanicsné Bánki, Edina (1988) Борис и глеб, древнерусские святые в житиях и иа иконах. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkasfalvi, Ágnes (1988) Polifónia és ismétlődés a zenében és az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Csató, Katalin (1988) Füzesgyarmat földrajzi neveinek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Péter, Ágnes (1988) Az Országos Pedagógus Gyermekotthon története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, Mária Anna (1988) Lukács György, a művelődéspolitikus (Lukács György kultúrpolitikai tevékenysége a Tanácsköztársaság idején). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács, Győzőné (1988) A művelődés anyagi-, tárgyi, szervezeti fejlődése Baján 1957-1987. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, Anna (1988) Проблематика снов в произведениях Ф. М. Достоевского «Бобок» и «Сон смешного человека». Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Noémi (1988) Старец Зосима и отец Сергий. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Friss, Róbert (1988) Az erőszak anatómiája - Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fórián, Judit (1988) A tranzitív és intranzitív igék néhány aspektusa a mai olasz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál, Zsuzsanna (1988) Az észt nyelv harmadik fokozatú igéi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér, Gábor (1988) Krúdy Szindbádja és a szecesszió. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Judit (1988) A tatár uralom hatása az orosz gazdaságra és társadalomra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregó, Sándor (1988) A felső tagozatos matematika tankönyvek definícióinak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gruber, Györgyné (1988) A táj mint versépítő tényező Áprily Lajos első költői korszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Guba, János (1988) A szikhizmus kialakulása és függetlenségi törekvése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Erzsébet (1988) A KISZ megújítására való törekvés Törökszentmiklós középfokú oktatási intézményeiben (az 1986-1988 közötti időszakban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gódi, Katalin (1988) Drakula: egy mítosz genezise és változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth, István (1988) 10-15 évesek irodalom- (művészet-) elméleti kifejezéskészlete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H. Tóth, Tibor (1988) Az igéknek a maitól eltérő használata a Bécsi Kódexben, különös tekintettel a tranzitivitás kérdésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mihályné (1988) A Tisza Cipőgyár története 1945-1949-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Henger, Péterné (1988) Anyanyelvi nevelés az újabb nyelvészeti és módszertani kutatások eredményeinek fölhasználásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevér, Krisztina (1988) A gyászfolyamat stádiumai Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című versciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Honti, Mária (1988) Bibliai témák a mai lengyel és magyar irodalomban (Jerzy Andrzejewski: Már rád tört a vég, Sütő András: Káin és Ábel). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoványi, Sándor (1988) Az angol nyelv hatása a mai olasz nyelv szókincsére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszka, Ibolya (1988) Bölcsődés korú gyerekek kötődéseinek vizsgálata szocializációjuk szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszti, Sándor (1988) A tanulók munkára való beállítódása és pályaorientációja közötti összefüggés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illich, Andrea (1988) Szociálpolitikai gyakorlat Gyula városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, Nándor (1988) A 10-14 éves tanulók iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász , Antalné (1988) A 7. osztályos nyelvtankönyv definícióinak hibaelemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamocsai, Gábor (1988) A vállalati szakmunkásképzés pedagógiai tervezésének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertainé Hagyó, Klára (1988) Őszikék: számvetés a költői pályáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Anna Éva (1988) Zsidó helyzetértékelés, cionista önmentési akciók 1939-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Khin, Erzsébet (1988) Az orosz nagyburzsoázia kialakulása és összetétele a XIX. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Lucza, Ilona (1988) A tömeg és vezető viszonyának ábrázolása a XIX. századi magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1988) Korom közt a világ - Nagy László manierista versfordításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lászlóné (1988) Az osztályozás és a definiálás képességének fejlesztése az általános iskolai 8. osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításának folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Dr. Zoltánné (1988) A továbbtanuló általános iskolások pályaválasztási szempontú pszichológiai jellemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss , Anikó (1988) A nyelvi humor Thackeray Hiúság vására című regényében és annak magyar fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Mária (1988) Az ember tragédiája XI. és XII. színének problémái és Madách erkölcsi világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber, Anikó (1988) Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Az első 15 levél szavai a mai nyelvérzék számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber, Anikó (1988) A Somogy megyei Andocs község nyelvjárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár , Judit (1988) Dráma és tanulmány Németh László életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korsós, Mária (1988) "Нет ничего фантастичнее действительности" /Роль фантастики в рассказах М. А. Булгакова/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (1988) Mallarmé esztétikája zeneközelben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1988) Juhász Gyula utolsó évei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Hedvig (1988) Bródy Sándor: Királyidillek - A darabok elemzése, színpadi életük, kritikai visszhangjuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Marian (1988) Kuba településszerkezete a XVIII. század közepén (Pedro Agustin Morell de Santa Cruz La visita eclesiastica című műve alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (1988) Három magyar családregény (Kaffka Margit: Színek és évek, Márai Sándor: Féltékenyek, Szabó Magda: Régimódi történet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ábrahám, Eszter (1988) Szerb Antal: Utas és Holdvilág című regényének értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Ágnes (1988) Jelzős szerkezetek Tóth Árpád költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kátainé Lusztig, Ilona (1988) Problematikus esetek a pályaválasztásban. Állami gondozottak pályaválasztásával kapcsolatos tapasztalatok - a nevelőszülői felügyelő munkájának tükrében Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lukács, Judit (1988) Füst Milán kisregényei a Nevetők című műve tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Anna (1988) A népi vallásosság a XVII. századi Peruban Pablo José de Arri-Aga: Extirpación de la idolatria del Piru című krónikája tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makráné Horváth, Piroska (1988) A Szegedi Egyetem megalapításának, s a működés első éveinek néhány történeti vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Ilona (1988) Kombinatív képesség fejlesztése a 6. osztályos biológia tantárgy keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michna, Csaba (1988) Az embereszmény történeti alakulásának filozófiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalovics, Szibill (1988) A buddhizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikus, Ildikó (1988) Az eutanázia erkölcsi és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mladoniczki, Csilla (1988) Сопоставление русских и венгерских фразеологизmoв в двух романах Ф. М. Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moncz, Katalin (1988) Az antifasiszta történelmi regény és a fasizmus vezérelmélete (Heinrich Mann: IV. Henrik című regény elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Tiborné (1988) Darvas József művelődéspolitikai nézete és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mádainé Tóth, Katalin (1988) Legyünk-e pedagógusok? (Adalékok az óvónői pálya presztizséhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márványkövi, Ferencné (1988) A pedagógiai tanácsadás helyzete Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ferenc (1988) A jövő idő kifejezése Sylvester János Új Testamentum fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (1988) A lakótelepi közművelődés helyzete, fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mócza, Zsuzsanna (1988) A halál jelenléte Csáth Géza novelláiban. Nyelvi-stilisztikai elemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móra, Ferenc (1988) Besenyszög család- és keresztnevei (1945-84). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

N. Császi, Ildikó (1988) Törökbálint földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Béláné (1988) Az ének-zenei nevelés hatása a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nedró, Mihály (1988) Hátrányos helyzetű tanulók a kiskőrösi általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok, András (1988) Imre Sándor nézetei az egyetemi oktatásról és a tanárképzésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Erzsébet (1988) Osztrák kísérlet Pétervárad elfoglalására 1849 tavaszán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádori, Helga (1988) Mészáros Lázár fővezérsége 1849. július. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nógrády, Andor (1988) Társadalmi mobilitás a két világháború között Jobbágyi községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oroszné Tornyai, Lilla (1988) A Kecskeméti Zeneiskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Petróczki, Zoltán (1988) Simonyi Imre költői pályaképe a Gyulai krétarajzok című kötetig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Podoski, Eszter (1988) Anne Hébert költői világa a Királysírok (Le Tombeau des rois) című kötet néhány versének elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Právics, Istvánné (1988) A túlkoros és az állami gondozott tanulók iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Melinda (1988) Проблема Века в поэзии Мандельштама /1921-1925/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai , Gabriella (1988) Chile külpolitikája 1970-73 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter M., László (1988) A 14-15 éves tanulók élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radicsné Ruzsa, Dr. Ilona (1988) A Glossza című Eminescu-vers két magyar nyelvű fordításának kontrasztív vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rafai, Mária (1988) A századvég nagy regénye Ambrus Zoltán: Midas király. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regele, Péterné (1988) A művelődés emberi tényezői: az általános iskolában dolgozó pedagógusok helyzete és munkája Békéscsabán az elmúlt tíz évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regős, Csaba (1988) Az eutanázia problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky, Rita (1988) A fátyol mint motívum értelmezése Jean-Jacques Rousseau Vallomások című művében. Rousseau hatása Kazinczy Ferencre 1785-1791-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Samu, Attila (1988) Az ovidiusi Narkisszosz-mítosz - lehetséges forrásai tükrében - különös tekintettel a Hom.Il. 328., Hom. Il. ad Dém., 8-18., valamint a Soph.Oid.Kol. 681-684. helyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Komondy, Katalin (1988) Gozsdu Elek novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyénné, Márin Anna (1988) Környezetvédelemre nevelés kérdései Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Valéria (1988) Szentenciák a munka, a lustaság és a pihenés témaköréből a finn és a magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Veronika (1988) Technika és világkép a Nyugat költőinek korai korszakában 1914-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Molnár , Tünde (1988) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soltész, Dr. Györgyné (1988) 14-15 éves gimnáziumi tanulók irodalmi dolgozatainak szövegszerkezeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stankovics, Marianna (1988) Reformkori Zrínyi-kép. A Zrínyi recepció története a reformkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strasszer, György (1988) Plutarchos "Quaestiones Graecae" című művének fordítása, exkurzussal a 2o. fejezethez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Csilla (1988) A Bécsi Kódex egy fejezetének későbbi jelentésváltozást mutató szavai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Nándor (1988) Az osztályfőnöki munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kanász, Zsófia (1988) Nevelésügyi kongresszusok a pedagógusról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szele, Imre (1988) A Sághegy geomorfológiai értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilassy, Margit (1988) Az iskolai ünnepélyek nevelőhatásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögi, Andrea (1988) Az -at/-et és -ás/-és képzős főnevek a Müncheni Kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Ferenczy, Zsuzsanna (1988) A 101. év - Motívumok Csáth Géza novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Ilona (1988) Lev Tolsztoj és a keleti vallások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

T. Wolf, Anna (1988) "A passzív század passzív gyermeke" - Czóbel Minka lírájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesváryné Molnár, Erika (1988) A XIX. századi magyar verses regény kimagasló alkotásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tevich , Erzsébet (1988) A mucsfai bukovinai székelyek kenderfeldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Antal (1988) Tiszabő község mai ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tári, Irén (1988) Corippus "Panegyricus in laudem Iustini Augusti minoris" I-II. könyv : magyar fordítás kommentárral. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1988) A KISZ szerepe és hatása az iskolai nevelésben (A soproni középiskolák tapasztalatai alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1988) Magyarságtudat alakulása térben és időben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , Imréné (1988) Vajda János: Egy bolond, aki szeret és Barát és vetélytárs című elbeszéléseinek komplex elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , Rita (1988) A halál-motívum értelmezése Rilke költészetébén, és filozófiai hátterének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltánné (1988) Az óvodai nevelés története Kiskunhalason (1862-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vaszkó, Tamásné (1988) Hetedik osztályos tanulók pályaválasztási elképzeléseinek indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey, Ágnes (1988) A tanyai emberkép Tömörkény írásaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veressné Nádasdi, Anna (1988) A választott pályával való azonosulás (Közgazdasági szakközépiskolai tanulók vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich, Tibor (1988) A logikai műveleti alapképességek diagnosztikus értékelése és fejlesztésük lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, Éva (1988) Nagycsoportos óvodások óvodához való viszonya és iskolavárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Éva (1988) Az alexandriai háború. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Edit (1988) Именной характер научной речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Flórián (1988) John Steinbeck művészi fejlődése a Kék öböl-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Zoltánné (1988) A fakultációs oktatás bevezetésének tapasztalatai a Szeged-városkörnyéki általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Welchner, Antal (1988) Szakmunkástanulók pályára irányulásának indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zöld, Anna (1988) 18 éves középiskolások nemi szocializációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éber, Dr. Elődné (1988) A gyakorlati képzés helye, szerepe a tanítóképzésben 1959-1981-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éberné Zsembery, Zsuzsanna (1988) A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája és művelődésügye Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Égető, Mária (1988) A "tegnap" nemzetkarakterológiája - A nemzeti jellemről vallott gondolatok az 1930-as évekből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ð

Ðukić, Irena (1988) Nyelvjárási szöveggyűjtemény három muravidéki községből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh, József (1988) Kisfaludy Károly három komoly tárgyú darabjának világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:14:25 CET.