Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1987

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á | Ö
Number of items: 108.

A

Ajtai, Magdolna (1987) A férfi és nő közötti kapcsolat erkölcsi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Augustin, Ildikó (1987) Некоторые проблемы актуального членения в рассказе А. П. Чехова "Малышки". Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakó, Éva (1987) Csáth Géza publicisztikája és novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Edit (1987) Az ellentétesség és az okozatiság konstrukcionális egységléte Kolozsvári Grandpierre Emil Összefüggések című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Márta (1987) Veres Péter parasztképe (1932-43). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Sára (1987) Szentkuthy Miklós. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernschütz, Sándor (1987) A család szerepe a bajai gimnazisták és szakmunkástanulók életmódjának kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Mónika (1987) Addig jó, míg játszol (Spiró György Az Ikszek című regényének elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bibok, Károly (1987) A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blazovicsné Varga, Mariann (1987) Szabadidős tevékenységrendszer egy általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, János András (1987) A német törzsi hercegségek kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busits, Terézia (1987) Безличные глагольные предложения, выражающие явления прироы в русском языке в сопоставлении с сервско-хорватским и венгерским языком. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, György (1987) Tanulóink viszonya az iskolához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csetri, Lajos (1987) A katolikus családetika történeti és mai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csékó Lászlóné Simkó, Katalin (1987) Pedagógiai elemek a szociálpolitikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczi, Adriána (1987) Orvosi etika problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dorner, Brigitta (1987) Dosztojevszkij: A félkegyelmű című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Zoltán (1987) Lautlehre der deutschen Mundart in Kübekhausen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Elmer, Éva (1987) Kosztolányi és Rilke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Eszter (1987) A jugoszláviai Híd folyóiratban megjelent, a Tájékoztató Iroda határozataival kapcsolatos írások vizsgálata 1948-1953 között, különös tekintettel Magyarország és Jugoszlávia viszonyára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Kerekes, Edit (1987) Salgótarján város óvodáinak története 1960-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Gabriella (1987) A lírától a drámáig Szép Ernő művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Ádám, Éva (1987) "S maradunk a Végtelenben" - Sántha György élete és költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fliszár, Károlyné (1987) Az iparoktatás története Kiskunfélegyházán (1885-től napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgách, Ilona (1987) Leletek a lélekről - Csáth Géza novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forian, Mihajlovna Lili (1987) Фантастика Петербурга у Пушкина и Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsérné Stenger, Mária (1987) A csoportfoglalkozás hazai helyzete és az alkalmazás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér, Erzsébet (1987) Számítógép a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ghazal, Ala Eddin (1987) Zsubran Khalil Zsubran. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grin, Dr. Igorné (1987) Én-megismeréstől sors-felismerésig - Motívumok Dsida Jenő költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grábics, Júlia (1987) Győr sajtója a Horthy-korszak első tíz évében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györgyeyné Login, Adrienne (1987) A nyelvelsajátítás pedagógiai-pszichológiai problémái 3-5 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Etelka (1987) Образ русских князей в агиографических произведениях : (Сопостовительный анализ "Жития Александра Невского" и Слово о житии великого княза Дмитрия Ивановича). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gárdonyi, Zoltán (1987) Állami gondozottak családi életre nevelésének pedagógiai lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gécseg, Zsuzsanna (1987) A francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gémes, Andrea (1987) A nők szerepe a családban és a társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hammadeh, Hussein (1987) A romantika kérdései az arab, a magyar és az európai irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, Ilona (1987) A szakköri munka helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szabolcs-Szatmár megye általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herbály, Gyula (1987) Döntési mechanizmusok a közoktatásban (Nógrád megye közoktatásának tervezése a VII. ötéves terv időszakára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Duskó (1987) A szerb és a horvát irodalom a vajdasági folyóiratokban 1945 után (A szerb és a horvát irodalom a Symposion tükrében 1960-1975). Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, László (1987) A katolicizmus tanainak módusulása a II. vatikáni zsinat után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kelló, Marianna (1987) A szokványos kifejezésmódok grammatikai vizsgálata Kolozsvári Grandpierre Emil: A Trónörökös c. kisregénye és Egy házasság előtörténete c. regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi, Tamás (1987) A barátság képe egy általános iskola nyolcadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (1987) Vallási tudat az "ázsiai" típusú társadalmakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondász, Rózsa (1987) Az önazonosság létfilozófiai alapvetése Nádas Péter műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (1987) A tanárképzés problémái 1919-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Gábor (1987) Kísérlet a nyugati nyelvjárástípus beszédhangjainak eszközfonetikai vizsgálatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuti, Enikő (1987) Одна из историческх повестей XVI-го века, как пример стаой и новой формы /заглавие/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ilona (1987) A hódmezővásárhelyi társadalom az 1941-1949 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Gusztávné (1987) Az énkép alakulása betegség hatására gyermekkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Labáth, Ferencné (1987) Nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyerek az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Csilla (1987) Образ Александра Невского в "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князья Александра". Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Markovics, György (1987) A dáko-román kontinuitás kialakulása és történelmi szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Szabolcsné (1987) A családi környezetben veszélyeztetett tanulók tanári megítélése és életcélokra való beállítódása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mosoni, József (1987) Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márok, Tamás (1987) A határozók osztályozásának elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Katalin (1987) Лирика Мандельштама. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Margit (1987) Analiz dvuh novell Csehova: Szkucsnaja isztórija i Dáma sz szobácskoj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Pálné Mihajlovics, Irén (1987) "Ревизор" в поэтике Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Neuberger, Anna (1987) A középkori halálkép és a halál kérdésének mentalitástörténeti megközelítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyitrai, Attiláné (1987) Hagyományok szerepe az iskola életében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Jánosné (1987) Szakmunkásképző intézet és a munkahelyek kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Zsófia (1987) Művészeti élet Szekszárdon a XIX. második felében a helyi sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh Tóth, Enikő (1987) A kötőszók és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ondok, László (1987) Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pintér, Ilona (1987) A kommunikációs közeg jellemzői az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskonicsné Szabó, Éva (1987) A húszmillió éves ember - Irodalmi vázlatok Csáth Géza szenvedélyének kórtörténetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongó, Csilla (1987) Изменение словарного состава русского языка после Октябрьской революции до начала 30-х годов в области общественно-политической лексики. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay, Mihály (1987) A szocialista nevelőiskola problematikája és a szentlőrinci iskolamodell adaptációja Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai , Zsuzsanna (1987) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pázsikné Szilágyi, Gabriella (1987) A fővárosi óvónők továbbképzésének célja, rendszere, tartalma a szakmai kultúra fejlesztésének érdekében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia, Gyula (1987) A gyermeki tevékenység és az alkotói fantázia kölcsönhatása az esztétikai élmények létrehozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Szabó, Irén (1987) Eszközök a differenciált személyiség- és képességfejlesztéshez magyar irodalomból a középiskola I. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rafajlovics, Angéla (1987) Повесть временных лет и фольклор. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schoblocher, Mónika (1987) Justh Zsigmond elbeszélései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Tamásné (1987) A beszolgáltatás Szentesen 1948-1956 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipőcz, Katalin (1987) Vogul színnevek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Györgyné (1987) Egy szegedi kismester: Kisteleki Ede. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stachó, Károly (1987) Értelmezés és ítélkezés Örkény István néhány egypercesében. Postgraduate education, József Attila Tudományegyetem.

Sutka, Sándor (1987) Vezetési stílus és módszer a demokratikus stílus és módszer fejlesztésének lehetőségei a Belügyminisztérium szerveinél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1987) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának saj átosságai : /V. M. Suksin elbeszéléseinek fordítása alapján/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Györgyné (1987) Tanulók viszonya az iskolához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1987) Kosztolányi Dezső alteregói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeder, Edit (1987) Zágoni Mikes Kelemen törökországi leveleinek névszóképzése és ragozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai, László (1987) A KISZ és a középiskola 1970-1986. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlavkovits, Rita (1987) Место романа "Огненный ангел" Брюсова в творчестве поэта. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Ágota (1987) A nők szerepe a válások alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Elekné (1987) A különleges nevelőintézetből kikerült, volt állami gondozott fiatalok társadalmi beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Károly (1987) Pályakezdő szakmunkások beválásának vizsgálata (Orosháza és vonzáskörzete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Mónika (1987) A pályával való azonosulás vizsgálata gimnáziumi tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajta, Csaba (1987) Nevelőotthonban nevelkedő gyermekek iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarcsi, Gézáné (1987) A hagyományos iskolától az általános művelődési központig - Halásztelken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terényiné Völgyi, Éva (1987) Toposzkutatás XVII. századi magyar prédikációkban. Medgyesi Pál és a Querela Hungariae. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teszárovics, Miklós (1987) A munkásőrség szerepe a Borsod megyei általános iskolákban folyó hazafias honvédelmi nevelés területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Thongsith, Syséngchanh (1987) Kosztolányi Dezső összes regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trencsényi, Lászlóné (1987) Különböző intézmények integrációja a veszélyeztetett gyermekek segítésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trócsányi, Anikó (1987) A világnézeti nevelés tapasztalatai Csongrád megye alapfokú oktatási intézményeiben és úttörő közösségeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi, Erzsébet (1987) A halmozottan sérült gyermekek tanulásának irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Marianna (1987) Граммматическая сочетаемость глаголов речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Anikó (1987) A magányosság kalandja - a "kalandor" magányossága. Márai Sándor 1948 után megjelent regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Béla (1987) A kőzművelődés fejlődése és jelenlegi helyzete a határőrségnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet (1987) Kohärenzbeziehungen in einem literarischen Text. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vongnobountham, Amphay (1987) A laoszi írás és hangrendszer ismertetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács, Csilla (1987) Kübekháza régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Erzsébet (1987) A romániai magyar irodalomtanítás lehetőségei (1970-80 közötti líceumi tankönyvek vizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árva, László (1987) Nagy László és a magyar irodalmi hagyomány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árváné Hoós , Ildikó (1987) Hervay Gizella költészete motívumai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Ottó (1987) A montázs. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 4. 06:36:12 CET.