Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1986

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 149.

B

Balázsi, Irén (1986) Agrárproletárok, kubikosok és városi cselédek a német megszállás idején a Szentesi Napló tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Ildikó (1986) Hősök és antihősök Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Beatrix (1986) A nemek kapcsolatának néhány aktuális problémája a mai világban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltánné Szabó, Rozália (1986) Fráter György megítélése a magyar történetírásban 1850-1936 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Csaba (1986) A hivatásos állomány csoportjainak néhány szociál-pszichológiai jellemzője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Marianna (1986) Schiller: Wilhelm Tell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolla, Éva (1986) Szándékolt kuszaság vagy nem mindennapi többértelműség - Brasnyó István regényeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Margit (1986) A Szijazsar, a mordvin népi eposz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Hegedűs, Ilona (1986) Kosztolányi Dezső Nero regényének eszméje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bullás, Mária (1986) Juhász Gyula és a képzőművészetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Ágnes (1986) A magyar birtokviszony nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata nyelvemlékes szövegekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béresné Bencsik, Tünde (1986) Обращение в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bőléné Tóth, Ágnes (1986) Az Akasztófavirágtól az Emberi színjátékig - Németh László első regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó, Erika (1986) A reformkori magyar színház korabeli folyóiratok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, László (1986) A katolikus családjog és időszerűségének néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Zsuzsanna (1986) Identitástudat és pozitivizmus Justo Arosemena panamai gondolkodó munkáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipai, Jánosné (1986) A tanulók tanáraikkal szembeni elvarásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuhai, István (1986) Szembenállás és személyesség - A nyolcvanas évek első felének regényirodalma Esterházy Péter prózájának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czabarka, Judit (1986) Az orosz felvilágosult abszolutizmus sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darabán, Géza (1986) A szociokulturális hatások szerepe az óvónőképző intézeti hallgatók zenei szocializációjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deákné Tóth, Dr. Veronika (1986) Szakmár nyelvjárásainak mondattani vizsgálata a mellé és alárendelő összetett mondatok szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dirner, Ágota (1986) Csáth Géza novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diósi, Dénes (1986) Teljesítménymotiváció mozgásos feladathelyzetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dohány, Edit (1986) A moralitás kérdésének megközelítései Szabó Magda regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dohány , Gabriella (1986) Nótajelzés és a vers kapcsolata a XVI. században - XX. századi szemmel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkosné Kaiser, Márta (1986) Bánffy Miklós: Erdélyi története (elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Gyöngyi (1986) Семантический анализ лексико-семантической группы глаголов движения / Непереходные глаголы /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dérné Buzsáki, Ágnes (1986) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékes szövegek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egry, Ildikó (1986) Domaszék régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eitler, József (1986) A revíziós gondolatok előtérbe kerülése a magyar külpolitikában 1927-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrédy, Edit (1986) Adalékok az oktatás és termelőmunka összekapcsolásának neveléstörténeti kérdéseihez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Péter (1986) A csongrádi szőlőművelés és borászat népi szakszókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkasné Komár, Katalin (1986) A tanulói hibák a gimnáziumi orosz nyelv órákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Mária (1986) A szarajevói merénylet és következményeinek visszhangja a korabeli magyar politikai pártok sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejszés Tóth, Péter (1986) Lezáratlan és megvitatásra váró kérdések a besenyők történetével foglalkozó szakirodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Erzsébet (1986) Az orosz parasztság megkötési folyamata a XV-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Zsuzsanna (1986) A szabadidős közösségek tevékenysége a Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fődi, István (1986) A gimnazisták valláshoz való viszonya empirikus vizsgalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gellénné Körözsi , Erzsébet (1986) A határozói igenevek szintaktikai vizsgálata az előidejűség-egyidejűség szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerhát, Ágnes (1986) Döbrentei Gábor kiadatlan naplótöredéke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geráné Matos, Mária (1986) Kölcsey Ferenc haza- és történelemszemlélete az 1830-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ginda, Lászlóné (1986) A Hymni tres szerepe Balassi költészetében - Verstani és szerkezeti elemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf, Katalin (1986) Jókai Mór öregkori regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Béláné Haulis, Dr. Ágnes (1986) Szeged története a XVI. század első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Katalin (1986) Klassizistische Einflüsse auf die Kulturgeschichte Berlins (Karl Friedrich Schinkel). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görbe, Márta (1986) Egy iskola szakköri tevékenységrendszerének bemutatása és értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth, István (1986) A megtanítás szolgálatában. Irodalom- (művészet-) elméleti fogalmak rendezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hangodi, Éva (1986) A tudományos-technikai forradalom néhány ismérve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Gábor (1986) Értékelés iskolánkban... Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Istvánné (1986) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos magyar nyelvtanban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodásziné Pingitzer, Dr. Andrea (1986) Tompa László költészetének motívumairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági, Ferencné (1986) A tanítóképzés alakulása Szarvason. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeney, Zsuzsanna (1986) A zenetanulás főbb motívumai 6-14 éves tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Szabó, Katalin (1986) A halál ellenpontozása Nagy László költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Gabriella (1986) Illyés Gyula lírája az utolsó években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár, Csilla (1986) Отрицательные персонажи русских волшебных сказок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karai, Lívia (1986) А. Платонов: Свет жизни. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kellner, Gabriella (1986) Serdülökorú tanulók pályaelképzeléseinek indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz, István (1986) Egy középiskolai oktatási kísérlet néhány szociológiai aspektusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztiné Zsótér, Éva (1986) Névadási szokások alakulása Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Tamás (1986) Ateista vallásfilozófiai problémák az ókortól Marxig. Marx a vallási elidegenülésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Tamásné (1986) Endrefalva és Szécsényfelfalu mai ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klebniczkiné Juhász, Dr. Piroska (1986) Drámaelmélet és dramaturgia Kisfaludy Károly Kérők című vígjátékában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tuska, Márta (1986) A halál-motívum szerepe Sarkadi novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Andrea (1986) Jelentésváltozatok egy mai irodalmi műben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár, Zsuzsa (1986) Szibéria kolonizálása a XVI-XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Dr. Mihályné (1986) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (vendéglátóipari szakmunkástanulók körében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács , Imre (1986) Egy íróvá avatás és vidéke (A pályakezdő Németh László novellái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovátsné Vörös, Ágnes (1986) A motiváció szerepe és módjai a gimnáziumi orosz nyelvi órákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubanek, Miklós (1986) A tanórán kívüli kulturális tevékenység szerepe a tanuló személyiségének tudatos fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánné Kreszán, Györgyi (1986) Szarvas földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéri, Laura (1986) "A vers: állandó hiányérzetünk ébrentartója". Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakosné Jójárt, Ildikó (1986) Címet, rangot jelölő szavaink devalválódása nyelvemlékeink tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity, Andrea Anna (1986) A szűkebb és tágabb jelhelyzet és a szöveg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, István (1986) Az 1663-64-es török háború. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Anikó (1986) Az úttörőcsapat és a család kapcsolata. Társadalmasítás az úttörőmozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka, Noémi (1986) Motiváció a zongoratanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Lászlóné (1986) Vajda János filozófikus versei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikes, György (1986) Személyközi kapcsolatok iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Magdolna (1986) Pedagógusok intenzív továbbképzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi, János (1986) Gondolkodási stratégiák a zsurnálkritikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Málovics, Jánosné (1986) A tanuláshoz való viszony én-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrainé Gorján, Mária (1986) A nemzetiségi oktatásügy alakulása hazánkban és néhány európai szocialista országban 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Mária (1986) A mozgásnevelés fontossága, szerepe és transzferhatása a személyiség-érés folyamatában a testnevelés alól felmentett serdülőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dr. Péterné (1986) A magyar rendiség és a Habsburg-abszolutizmus küzdelme (1526-1608). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Varga, Ilona (1986) Középiskolai tanulók tantárgykedveltségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nehéz, Gyula (1986) A környezetvédelmi problémák tanításának lehetőségei és módszerei az általános iskolai biológia és kémia tantárgyakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Géza (1986) Értékek vizsgálata a Déri Miksa Szakközépiskola tanulói körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Jankó, Judit (1986) A pedagógusok társadalmi helyzete, ahogy a szakemberek, a közvélemény és önmaguk látják. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocsovszkiné Joó, Judit (1986) A magyar mitológia Jókai műveiben (Különös tekintettel "Bálványosvár" című regényére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pappné Vencsellői, Klára (1986) A 3-6 éves gyermekek ének-zenei nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paskó, Istvánné (1986) A magyar nyelv tanításának helyzete szakmunkásképző iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Juhász, Mária (1986) Vas Gereben írói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petényi, Zsolt (1986) Csoportszerkezet dinamikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prucsi, János (1986) A differenciálás egy lehetséges változata a kötelező alól való felszabadítással, fejlesztő szaktanár beállításával, az intézmény színtereinek és erőforrásainak célszerű igénybevételével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Király, Edit (1986) Péter-kori manufaktúrák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvi, Dr. Aladárné (1986) Néhány szocialista ország pedagógus-továbbképzésének összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Éva (1986) A XVI-XVII. századi angol kereskedőtársaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffayné Oláh, Katalin (1986) A gyakorlóiskola helye, szerepe, funkciója a mozgalmi munkára való felkészítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajos, Judit (1986) Kettős költői magatartás Babits Mihály kései lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozmán, László (1986) A magyar századforduló regénye- Ambrus Zoltán: Midás király. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruszkai, Andrea (1986) Монументальное единство киевской руси. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Piroska (1986) Gárdonyi Géza: Isten rabjai - műelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réti, Anna (1986) A hallás utáni daltanítás elsajátítása (egy tanítóképzős ének-zene szakkollégista hallgatói csoportban végzett megfigyelések alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Németh, Mária (1986) Manuel Gonzalez Prada politikai eszméi: első korszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Savanya, Gézáné (1986) A társadalmi- és tömegszervezetek, -mozgalmak szerepe, együttműködése az idősek gondozásában Tolna megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somodari, László (1986) Az időskorúak helyzete Veszprém megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Margit (1986) Békés története 1711-1742-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svecz , Mihály (1986) Hanyatló korszak vagy a századvég igazi magyar írója? (A Jókai-komikum 1875-1904 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabady Józsefné Békési, Magdolna (1986) A szegedi magánénekoktatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái (család a szocializmusban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Géza (1986) Kora vaskori bekarcolt, bepecsételt díszítésű kerámialeletek Hódmezővásárhely Gorzsa-cukormajor lelőhelyen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári, László (1986) A technikai és technológiai fejlődés hatása az általános képzés tartalmára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenes, Ildikó (1986) Szociális szerepek tanulása 13-14 éves családban felnőtt és állami gondozott gyermekek esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Zsuzsanna (1986) Изучение речевого этикета /на материале учебников для гимназий/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szrenka, Éva (1986) Szeged kulturális élete 1848-49. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Margit (1986) A Nyugat I. korszakának ars poeticája: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső költészetében (1908-1917). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, György (1986) A család szerepe, változásának főbb jellemvonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Rózsa (1986) A naturalizmus jelentkezése az 1880-as évek magyar irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takácsné Hercz, Mária (1986) Különböző pedagógus-csoportok szociológiai jellemzői és életértékei közötti összefüggések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Vajas, Ildikó (1986) "Смутное время" на основе "Временника" Ивана Тимофеева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi, György (1986) A mindennapocs iskolai testnevelés bevezetésének Csongrád megyei tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai, Sára (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tinusz, János (1986) Madách Imre korai drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiszavári, Sándor (1986) Oktató-nevelő munka a Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetben 1927-1944 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, Dr. Lászlóné (1986) Az iskola művészeti nevelésének tanórán kívüli lehetőségei (helyzetkép, kritikai elemzés, fejlesztési feladatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tornyay , Magdolna (1986) Mai magyar Júdás-regények és drámák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Traub, Judit (1986) Сказание - Икона - Летопись /на основе иконы "Борьба новгородцев с суздальцами и новгородских летописей/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Dezsőné (1986) Hetedikesek élőbeszédének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Károly (1986) A magyar nyelvtudomány helyzete a személyi kultusz éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Márkus, Katalin (1986) Adalékok a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tótka, Sándor (1986) Értékorientáció és értékválság 13-15 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tüske, Magdolna (1986) Nevelőotthoni közösségi kapcsolatok családi háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, Sándorné (1986) A tanítói továbbképzés hazai fejlődésútja és az alsó tagozatos szakfelügyelet továbbképzési funkciójának kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Valusek, Andrea (1986) Az irodalomszervező Kós Károly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vancsik, Hajnalka (1986) A hatalom és az egyén viszonya Székely János drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vancsó, Marianna (1986) Madách Tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon (1933-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanóné Vincze, Etelka (1986) A szíjgyártás szókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ildikó (1986) Способы выражения внутреннего состояния человека в русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Beáta (1986) I. Péter adminisztratív reformjai. Közép- és felsőfokú igazgatási szervek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ferenc (1986) Égitestek az ősi magyar hitvilágban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takács, Katalin (1986) Szólások és közmondások Bornemisza nyelvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastag, Ildikó (1986) A dekabristák elméletei az állam átalakításáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereb, Katalin (1986) Az értelmi fogyatékosok és a családi környezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vucskovics, Erzséhet (1986) Тематика отчуждения и его источники б прозе Л. Н. Андреева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágóné Bárány, Zsuzsanna (1986) Bródy Sándor Egy tragédia és Móricz Zsigmond Tragédia című novellájának összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wágner, Ferenc (1986) Szociális környezet és agresszivitás vizsgálata fiatal ökölvívóknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zvara, Jánosné (1986) A játékok és mesék szerepe az elemi matematikai fogalmak és készségek kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árvai, Katalin (1986) A cigányság társadalmi helyzetének javítása Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 4. 06:17:46 CET.