Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1985

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 150.

Kaszó, Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Abinéri, Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, László (1985) A csehszlovákiai magyarok kitelepítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Miklós (1985) A hadseregszervezés általános problémái és a székely hadosztály (1918-19. november-március). Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babits Józsefné Vörös, Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczi, Sándor (1985) Lépes Bálint retorikája és stilisztikai megoldásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balatinácz , Éva (1985) Luis Bunuel szürrealista ihletésű filmjei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Erika (1985) Jobbágymozgalmak Hódmezővásárhelyen a XVIII. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Edit (1985) Teljesítményigék az oroszban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, István (1985) A földreform és a földigénylő bizottságok működése Bucsán (1945-1947). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Harkány, Judit (1985) A hit és a kétely szerepe Sütő András dráma-tetralógiájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Mária (1985) A német egzisztencializmus egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Basch, Éva (1985) A személytelen szerkezetek szintaxisa és szemantikája a mai francia nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos, Erzsébet (1985) Bethlen Gábor egyénisége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Márta (1985) A római katolikus egyház társadalom (állam) elmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkőné Bagoly, Teréz (1985) A Nádasdyak gazdálkodása a XVI-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe, Mária (1985) Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai 1828-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Ágnes (1985) A sárospataki Rákóczi-könyvtár és annak 1658-60-ban készített töredék katalógusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Éva (1985) A házasságfelbontás néhány jogi és etikai problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóra, Zsolt (1985) A parlament szerepe a koalíciós korszak küzdelmeiben (1944. december - 1945. szeptember). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserháti, Márta (1985) Fáklyavivők. Finn irodalmi mozgalom a húszas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, János (1985) Dr. Weil Emil orvos, Dombegyház nagyközség szülöttének, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosának életútja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, István (1985) Funkcióváltozások a mai magyar családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Zita (1985) A játékos módszer az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák, Ágnes (1985) Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra (ideológiatörténeti elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Emri, Emese (1985) Makó urbéri viszonyai (1771-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Formanek, Ferenc (1985) A társadalom és a család. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1985) A német mezőgazdasági fejlődés főbb kérdései 1871 és 1914 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Vizi, Márta (1985) Kiszombor régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Zsuzsanna (1985) A magyar beszédaktus-igék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goretity, József (1985) Роман Ф. Сологуба „Мелкий бес” Как “миф о пошлости и. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grosch, Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Katalin (1985) Szeged cívistársadalma a polgárfelvételek alapján 1740-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halászné Pozsár, Mária (1985) Négyesy László verstani és irodalomtörténeti munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Zita (1985) Juvan Seszlatov - a manysi költő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Cecília (1985) Проблематика гуманности и истории в цикле рассказов И. Бабеля "Конармия". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gyöngyi (1985) Идейный фон творчества Андрея Рублева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zoltán (1985) A somogyi munkások helyzete és életviszonya a két viláháború között a sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Ferenc (1985) Románia nemzetiségi politikájának főbb magyar vonatkozású kérdései az antifasiszta fordulatot követő években (1944-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivacs, István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivánné Máté, Zsuzsanna (1985) A fiatal Lukács György : Ady - képének értelmezési lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jancsik, Imre (1985) "A művészet sorsfordulója" és Ambrus Zoltán Solus eris-e. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jordanova, Mirella (1985) Gelléri Andor Endre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Ágnes (1985) Некоторые мировоззренческие проблемы в романе Достоевского "Бесы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Erika (1985) Порядок слов разговорной речи русского языка в сопастовлении с порядком слов венгеской разговорной речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacz, Ferenc (1985) Moldva történeti és földrajzi leírása a XVII-XVIII. század fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapus, János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kató, Sára (1985) Mártély község határának régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztfalvi, István (1985) Urbanizáció napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kismartoni, Péter (1985) A Mozambiki Népi Köztársaság története a gyarmatosítástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Piroska (1985) Некоторые проблемы венгров при употреблении русскиx глагольныx приставок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Csabai, Valéria (1985) A békéscsabai Vásárhelyi Pál Ipari és Vízgazdálkodási Szakközépiskola története 1950-1984-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hajling, Katalin (1985) Egy XVII. századi erdélyi unitárius szerző kéziratban maradt műve (Árkosi Benedek: Az Hetbeli minden napokra irattatott... Imatsagos konyv ... es ...elmelkedesek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopp Miklósné Mazanec, Dr. Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik, Andrea (1985) "A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái" című szakdolgozat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (1985) Adalékok a Dreyfus-ügy Magyarországi visszhangjához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1985) Assisi Ferenc és Lev Nyikolajevics Tolsztoj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajnyák, László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Káldi, Menyhért (1985) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárász, Kinga (1985) Анализ повести А. М. Ремизова "Неуёмный Бубен". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi, Béláné (1985) Типические ошибки венгров при употреблении видов глагола (на материале средней школы). Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajos, Szilveszter (1985) A családi viszonyok deviáns jelenségeinek etikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukics, Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madocsai, Bea (1985) Az olasz alárendelő mondatok egyes típusainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magasi, András (1985) Kísérletek a magyar nemzeti eposz megteremtésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matyók, Katalin (1985) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Menyhart, Lajos (1985) Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attiláné Iványosi-Szabó, Gabriella (1985) A paraszti vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1650-1769 (A végrendeletek feldolgozása alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Májer, Márta (1985) A trianoni béke és a magyar közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mányoki, Zsolt (1985) A Római Katolikus Egyház tanítása a házasságról és családi kapcsolatokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, András (1985) Szeged kereskedelme 1780-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1985) A publicisztika szintakszisa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mihály (1985) Antikommunizmus - az imperializmus ideológiája és politikája a konvergencia elmélet kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Márta (1985) Megváltástan a különböző vallásokban (A megváltástan specializálódása a történeti istenkinyilatkoztatás vallásaiban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Tibor (1985) A hátrányos helyzet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Náfrádi, Csilla (1985) К проблематике истории Летуа и Пилата в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó, Katalin (1985) A nő helyzete a történelmi változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onczay, Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Szabó, Erika (1985) A római katolikus egyház felfogása a házassági és családi kapcsolatokról a pápai enciklikák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pappné Szabados, Marianna (1985) A "hát" funkciója Wathay Ferenc énekes könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgáryné Gál, Ágnes (1985) Раскол русской церкви в ХVII веке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyiné Jámbrik, Zsuzsanna (1985) Kiskunhalas Mezőváros népessége és gazdasági élete a török hódoltság után (1699-1745). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros, Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pécsváradi, Antal (1985) A vajdasági magyarok helyzete a felszabadító háború végétől az 1960-as évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póczos, Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Ravasz, László (1985) A Római Katolikus Egyház társadalom tanítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rendek, Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigóné Varga, Dr. Éva (1985) Dusnok község története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyai, Jenőné (1985) A műelemzés gondjai az irodalomórákon a szakmunkások szakközépiskolájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruga, Ilona (1985) A szlavofilek és K. Sz. Akszakov történetszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rák, Éva (1985) Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Cikón, a bukovinai hadikfalvi székelyek nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Sándor (1985) Az egyház és az állam (Az ember felelőssége a mai világban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sebők, Magdolna (1985) Egy vers világa. Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőkné Józsa, Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ferenc (1985) Juhász Gyula helyzetértékelése önarcképverseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strumberger, Ágnes (1985) Dobó István erdélyi vajdasága 1553-1556. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stábel, Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1985) A. Augustinus: A szabad akaratról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebenyi, Tivadar (1985) Az erkölcsi értékek mai problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek, Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szmolár, Marianna (1985) Lelkiállapot-változások kifejezései a Bécsi- és a Müncheni-kódexben (Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékeink alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztojcsev, Szvetoszlav (1985) Veijo Meri és a Manilakötél című regénye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai, Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, István (1985) Politika és erkölcs viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáling, Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Zsuzsanna (1985) Társ-motívum I. Bergman filmdrámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takáts, Zsuzsanna (1985) L. Ny. Tolsztoj és a sztoikus filozófia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Andrásne (1985) Proletárdiktatúra a hírös városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teleki, Zsuzsanna (1985) A magyar filmművészet fellendülése a 60-as években. Különös tekintettel a Balázs Béla Stúdió jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihor, Lászlóné (1985) A népi demokratikus átalakulás Kecelen különös tekintettel a földreformra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Zsuzsanna (1985) Küzdelem a hivatalos magyar államnyelvért. Tolna vármegye jelentősége a nyelvharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (1985) A prózaritmus sajátságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Emma (1985) Osztrák hatások a századvég (1985-1905) magyar irodalmi sajtójának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1985) Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919-1939). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1985) A filozófia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mózesné (1985) Az úttörőmozgalom története Szentes járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1985) Ungvárnémeti Tóth László költészete és a költészetről vallott nézetei (1816-os verseskötete és Pindaroszról írott értekezése alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1985) Gondolatok Kölcsey Ferenc Országgyűlési Naplójáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Uhrin, Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaluczki, Judit (1985) Szarvas urbéri viszonyai 1772-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadkerty, Róbert (1985) Possessio Csitár 1770-1771. évi urbáriumának összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, Tamás (1985) Az Ujgur Birodalom története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vég, Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vöő, Judit (1985) Изуение единиц речевого етикета в русском и венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Willand, Zsuzsanna (1985) Morfológiai és szintaktikai vizsgálatok a magyar névmási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zimonyi, György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, Sándor (1985) Somlyó Zoltán pályakezdése (1908-1910). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsédenyi, Magdolna (1985) Szeged társadalma 1720-1740 között az adóösszeírások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás, János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 4. 05:59:43 CET.